Page 1

České lázně KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Seznamte se

s tradičními lázeňskými procedurami

O budoucnost českého lázeňství se musíme postarat sami

Balneoterapie nabízí širokou škálu procedur. Abyste si dokázali udělat představu o tom, co jsou klasické lázeňské procedury a k čemu slouží, připravili jsme pro vás jejich základní přehled.

Rozhovor s novým prezidentem Evropského svazu lázní Martinem Plachým o postavení českého lázeňství v Evropě, o jeho budoucnosti a problémech, se kterými se potýká.

více na straně 2

Středa 29. srpna 2012

více na stranách 4–5

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

www.lecebnelazne.cz

Užívejte bohatství českých lázní V čem tkví jedinečnost

Lázně jako součást

českého léčebného lázeňství?

aktivního života

v unikátním propojení léčebných účinků přírodních

Blahodárné účinky přírodních zdrojů, kterými oplývá naše země, se již po celá staletí využívají k léčbě a prevenci nemocí. Spojením lékařské vědy se sílou přírodních zdrojů u nás vznikla celá řada unikátních lázní a léčebný pobyt v nich se stal nepostradatelnou součástí moderní medicíny. Zapomeňte ovšem na to, že lázně jsou pouze pro nemocné. Stále častěji jsou pravidelnou součástí kalendáře člověka, který se snaží uniknout stresu a každodenním starostem, který touží odpočívat, ať už sám, s rodinou nebo s přáteli. Zároveň jsou lázeňská zařízení v dnešní době schopná poskytnout špičkový servis i firemní klientele v oblasti kongresové a incentivní turistiky.

v individuálním přístupu

Léčba především Lázeňská péče výrazně napomáhá zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity či regeneraci organismu. Léčba v českých a moravských lázních je založena na využití minerálních vod, peloidů (slatina, rašelina a bahno) a přírodních plynů a také na pozitivním vlivu klimatu. Namísto chemických léčiv nabízí tradiční lázeňská péče návrat k přírodě a jejímu bohatství. Blahodárné působení lázeňské kúry přetrvá dlouhou dobu po jejím ukončení, ať už jde o léčbu konkrétních zdravotních potíží nebo jejich prevenci, relaxaci či omlazení organismu. V porovnání s klasickými chemickými léky se navíc nemusíte bát negativních vedlejších účinků. Moderní lázeňství je postaveno na třech hlavních atributech – využití přírodního léčivého zdroje v daném místě, spojení medicínského charakteru s vysokou odborností obsluhujícího personálu a vlivu prostředí jako výsledku vzájemného působení přírodních a kulturních elementů. Klíčový význam je přisuzován pozitivní změně prostředí. Podle slov MUDr. Marie Rebjonkové, viceprezidentky Svazu léčebných lázní ČR, by sebelepší procedura neměla dostatečný význam, relaxační účinek a zklidňující vliv na klienta, pokud by nebyla prováděna v odpovídajícím prostředí. Kvalitní lázeňská léčba působí pozitivně nejen po dobu pobytu v lázních, ale její účinky se projevují ještě několik dalších měsíců.

Efektivní restart Není pochyb o tom, jak účinná je lázeňská péče při léčbě mnoha onemocnění. Proč ale nevyužít obrovský potenciál českého lázeňství i pro relaxaci, regeneraci, znovunabytí sil či omlazení organismu? Mnoho z nás je denně vystavováno nadměrnému pracovnímu stresu, tělo strádá nedostatkem pohybu a špatným stravováním, trpíme bolestmi hlavy, zad a kloubů, nespavostí či podrážděností a mnoha dalšími problémy. V lázních máme možnost odpočinout si, načerpat nové síly, zasportovat si, udělat zkrátka něco pro své zdraví. V léčebných lázních navíc můžeme využít znalostí a zkušeností odborně vyškoleného personálu. Většina lázeňských pobytů či programů zahrnuje léčebné procedury, samozřejmostí je jejich přizpůsobení aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a možnost konzultace s lékařem na začátku pobytu.

Jednotlivé lázeňské společnosti v České republice nabízejí celou řadu preventivních, relaxačních a wellness pobytů, antistresových programů pro manažery, beauty programů pro ženy či pobytů zaměřených na redukci nadváhy. Výběr vhodného pobytu či programu můžete zcela přizpůsobit svým časovým možnostem (zpravidla se jedná o jedno- až dvoutýdenní pobyty, víkendy či prodloužené víkendy), zdravotnímu stavu, způsobu života i finančním možnostem.

Dovolená s přidanou hodnotou České lázně jsou také ideálním místem pro strávení dovolené. Za relaxací a odpočinkem sem můžete přijet kdykoliv - v každé roční době vám mají co nabídnout. Zájemců o unikátní nabídku velkých i menších českých lázeňských míst proto stále přibývá.

místy pro konání tuzemských i mezinárodních kongresů, konferencí, ale i příhodným prostředím pro firemní meetingy, obchodní jednání, vánoční večírky apod. Jednoznačnou předností je možnost spojení s lázeňskými službami. Pobyty v lázních jsou také součástí bonusových systémů pro obchodní partnery a zákazníky, osvědčují se i v rámci zaměstnaneckých motivačních programů a stejně tak jsou vhodným místem pro konání rekondičních pobytů pracovníků firem. Všechny podstatné informace z oblasti českého lázeňství získáte na webových stránkách Svazu léčebných lázní ČR www.lecebnelazne.cz. <mr>

léčivých zdrojů s poznatky moderní medicíny

v mnohasetleté tradici ve špičkové kvalitě poskytovaných služeb a vysoce kvalifikovaném zdravotním personálu

v šetrnosti léčby bez chemie a dlouhodobém pozitivním účinku

v pokrytí širokého spektra onemocnění ve finanční a lokální dostupnosti

Jak se dostat do lázní? Jako součást potřebné zdravotní péče jsou vám lázně hrazeny plně nebo částečně zdravotní pojišťovnou. Jako samoplátce si léčebné, relaxační, víkendové i wellness pobyty hradíte sami, stejně jako dovolenou.

Více informací na straně 3

Naše lázně získaly za dobu své existence obrovské zkušenosti s propojením zdravotnické a lékařské péče se službami na úrovni čtyřhvězdičkových hotelů, špičkovou gastronomií a současně organizací volného času. Nabízejí tak oproti klasickým hotelům přidanou hodnotu, která se promítá do kvality péče a snahy o uspokojení představ a přání všech lázeňských hostů. Dovolená v lázních je často vyhledávána i rodinami s malými dětmi, kdy rodiče mohou střídavě absolvovat vybrané procedury a zbytek času trávit společnými rodinnými aktivitami. Kromě léčebných a wellness procedur najdete v lázních mnoho dalších příležitostí k vyžití – sportovnímu, společenskému či kulturnímu. Bývají zasazeny do krásného okolí, které samo o sobě láká k procházkám a turistickým výšlapům, k dispozici máte bazény, fitness centra, tenisové kurty, půjčovny kol a řadu dalších sportovních aktivit. Na své si přijde i kulturně zaměřený člověk návštěvou koncertů, divadelních představení či hudebních festivalů. Mnoho lázeňských míst se také pyšní bohatou historií a zajímavou architekturou.

Cíleno na firmy Kongresová a incentivní turistika je stále lukrativnější součástí cestovního ruchu. Ani české lázně nezůstávají s nabídkou pro firemní klientelu pozadu. Díky špičkové kvalitě služeb v oblasti ubytování a stravování se lázeňská zařízení stávají vhodnými

Genius loci Kromě léčebných účinků přitahují české lázně pacienty i turisty množstvím míst s neopakovatelnou atmosférou. Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

AKTUALITY

strana

2

Komplexní lázeňská péče

zůstane zachována

V říjnu tohoto roku vejde v účinnost nová vyhláška, která upravuje nárok na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu. Do té doby platí v předepisování lázní stávající pravidla – stále tak máte možnost říct si o lázně podle aktuálního modelu.

J

iž více než rok jsme svědky mediálního rozruchu souvisejícího s plánovanou novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví týkající se omezení lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Média přinášela řadu „zaručených“ zpráv o konci tzv. lázní na křížek či o tom, jak rozsáhlé změny v úhradách lázeňské péče chystá ministerstvo zdravotnictví a jak proti tomu provozovatelé lázní, odbory a pacientská sdružení protestují. Pravda je taková, že ministerstvo před rokem skutečně v rámci reformy zdravotnictví, respektive připravovaných úspor, zvažovalo vyřazení lázeňské péče z úhrad nebo její radikální zúžení, pravdou je i to, že všechny zmíněné organizace pochopitelně protestovaly a lobbovaly, kde jen mohly. Téměř rok se vedla vyjednávání, ministerstvem pověřená pracovní skupina pracovala na revizi indikačního seznamu a postupně se tupily hrany. Novela vyhlášky, která přiznává nárok na tzv. komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu, nabyde účinnosti 1. října letošního roku. Přes všechny změny a omezení, které přináší, je klíčové, že oba typy hrazené lázeňské péče i nadále zachovává. Lékařské návrhy vystavené do konce září se budou řídit původními, tedy stávajícími pravidly zakotvenými ve vyhlášce z roku 1997.

Oba typy hrazené lázeňské péče budou zachovány i pro další roky, lékařské návrhy vystavené do konce září se budou řídit původními pravidly a při posuzování nároku na lázně se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat jen pobyty absolvované od října roku 2009. A v čem budou spočívat největší změny? Délka pobytu se u většiny diagnóz zkrátí o týden: v případě plně hrazené komplexní péče ze čtyř týdnů na tři, v případě příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, může lékař navrhnout buď léčbu dvou-, nebo třítýdenní. Možné zkrácení příspěvkové péče ze tří týdnů na dva nejspíše otevře dveře do lázní více pacientům - ne každý si může dovolit zaplatit tři týdny ubytování se stravou a málokdo si může vzít tak dlouhou dovolenou, dvoutýdenní

pobyt je tedy z tohoto pohledu mnohem přijatelnější. Při komplexní lázeňské péči zůstává pacient po dobu lázeňské léčby v režimu pracovní neschopnosti. Zkrácení základní délky komplexního pobytu na 3 týdny může být u některých postoperačních diagnóz vnímáno jako nevhodné, je však vyváženo možností pobyt prodloužit na návrh lázeňského lékaře po schválení revizním lékařem pojišťovny. Nejvýznamněji se novela projeví v omezení možnosti opakování komplexních pobytů u řady chronických diagnóz, což však i zde částečně kompenzuje možnost co dva roky opakovat pobyt příspěvkový, a to v délce dvou či tří týdnů. V mezidobí pak těmto pacientům nabídnou české lázně některý z léčebných programů pro samoplátce, které se snaží cenově maximálně zatraktivnit. Při posuzování nároku na lázně se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat jen pobyty absolvované od října roku 2009.

S novým webem a Facebookem následujeme současné trendy

v on-line komunikaci Webové stránky Svazu léčebných lázní získaly před časem zcela novou podobu. Najdete zde maximum informací o lázeňství v České republice prezentovaných v novém grafickém pojetí. Díky přehlednému a uživatelsky příjemnému prostředí získáte rychle všechny potřebné údaje, ať jste pacient, lékař či novinář – stačí zadat adresu www.lecebnelazne.cz.

Nově také komunikujeme s širokou veřejností prostřednictvím Facebooku. Zřejmě nejoblíbenější sociální síť používá zhruba 3,6 milionů Čechů, celosvětově má potom Facebook 900 milionů aktivních uživatelů. Stejně jako pro ostatní firmy a organizace je i pro nás FB nástrojem, díky kterému můžeme být v přímém kontaktu se zákazníky. Staňte se naším fanouškem na stránce www.facebook. com/lecebnelazne. Jak se vám náš profil líbí?

U řady skutečně závažných nevyléčitelných chronických onemocnění bude navíc i nadále možné opakovat plně hrazený pobyt každoročně. To se týká např. bechtěrevovy nemoci, astmatu nebo revmatoidní artritidy. <mr>

O budoucnost českého lázeňství

se musíme postarat sami

Martin Plachý (42)

 vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze v letech 1993 – 1999 pracoval pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, působil také jako vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ ČR v Singapuru, po návratu pracoval jako výkonný ředitel společnosti Ferromet v oboru lázeňství se pohybuje od roku 2001, kdy se stal ředitelem a členem statutárních orgánů společnosti ROYAL SPA, lázeňské hotely od roku 2007 je viceprezidentem Svazu léčebných lázní ČR v roce 2008 se stal členem představenstva Evropského svazu lázní v letech 2009 – 2010 vykonával funkci prvního náměstka ministra na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR od letošního roku je prezidentem Evropského svazu lázní

Dlouholetý viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý se stal nedávno prezidentem Evropského svazu lázní. Pro Českou republiku je to mimo jiné důkazem dobrého renomé a vysoké kvality našeho léčebného lázeňství. Martin Plachý odpovídá na otázky o postavení českého lázeňství v Evropě, o jeho budoucnosti a problémech, se kterými se potýká.

Jakou má podle Vás české lázeňství pozici v Evropě a ve světě? Postavení českého lázeňství v Evropě je velmi dobré. Je synonymem léčebného lázeňství s dlouhou tradicí, které mělo vždy výborné léčebné výsledky, kvalitu a uznání za hranicemi, a to si s vypětím sil drží i po změnách po roce 1989. Koneckonců i pozice prezidenta Evropského svazu lázní je pro Českou republiku potvrzením dobrého renomé a aktivní role při prosazování principů léčebného lázeňství v Evropě. Co se týká postavení ve světě, je obecně evropské léčebné lázeňství velmi málo známým pojmem, a proto se nedá vůbec o žádné pozici českého lázeňství mluvit. Výjimku tvoří země Blízkého východu, které do našich lázní ročně posílají několik tisíc klientů a kde jsou naše lázně velmi ceněné.

Co obnáší funkce v čele Evropského svazu lázní? Volba prezidenta Evropského svazu lázní proběhla začátkem léta, proto se zatím se všemi povinnostmi teprve seznamuji. Přestože se nejedná o výkonnou funkci (evropský svaz má svůj výkonný aparát), zabere tato pozice hodně času. Evropský svaz zastřešuje 21 národních lázeňských svazů a každý z nich má určité očekávání od svého sekretariátu a role naší asociace, tato očekávání jsou však mnohdy vzájemně diametrálně odlišná. S jinými problémy se potýkají Portugalci, s jinými Bulhaři nebo Poláci. Naplnit tato očekávání, nabídnout pomoc při

řešení problémů lázeňství na národní úrovni a sladit zájmy všech našich členů je tím nejtěžším úkolem, který bude spočívat především na mě.

Čím je naše lázeňství výjimečné oproti ostatním zemím, co je jeho největší devízou? Myslím si, že naše lázeňství není zásadně odlišné od toho, co můžeme najít například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Vše je postavené na přírodních léčivých zdrojích, kvalitním a odborném zdravotním a ostatním personálu, lázně se nacházejí ve městech s rozsáhlou lázeňskou infrastrukturou a dlouhou tradicí. Také systém zapojení do veřejného zdravotnictví je hodně podobný. Naší předností je historicky dlouhý vývoj a rozvoj lázeňství a lázeňských měst, který nám dává dobré předpoklady pro pokračování této tradice, ale nezaručuje úspěšnou budoucnost. O tu se musíme postarat sami!

Jsou české lázně obecně (nejen Karlovy Vary) dostatečně atraktivní pro zahraniční klientelu? Jak jsem již zmínil, máme v České republice krásná lázeňská místa, kvalitní přírodní léčebné zdroje a zdravotní a jiný personál, který je schopen nabídnout služby na odpovídající mezinárodní úrovni. Ve srovnání se zahraničím poněkud pokulhává vybavenost některých lázeňských měst a rozsah služeb, které jsou návštěvníkům k dispozici. To, co je ale v současném mezinárodním obchodě nejdů-

ležitější, je dobrý a viditelný marketing daného produktu a dané země. V tomto ohledu se zatím nedokážeme s naší konkurencí v Evropě plnohodnotně srovnat. Není to v tom, že by se naše lázeňské společnosti málo snažily - naopak, na zahraničních veletrzích cestovního ruchu vidíte lázně nejvíce zastoupené. Jde o to, že veřejná podpora cestovního ruchu a potažmo lázeňství je v řadě evropských zemí mnohonásobně větší než u nás.

Jak vidíte budoucnost českého lázeňství, jakým směrem by se mělo ubírat? S ohledem na probíhající změny v oblasti zdravotnictví, nepochopení významu cestovního ruchu a potažmo lázeňství pro naše národní hospodářství vidím budoucnost českého lázeňství v nejbližších letech velmi bledě. V době rostoucí efektivity a klesajícího podílu lidské práce v řadě odvětví je cestovní ruch podle mě jedinou oblastí, která může vytvořit pro naši zemi desetitisíce nových pracovních míst. To si bohužel nikdo nechce uvědomit, nebo to nikoho nezajímá. Pro budoucnost lázeňství je také hodně důležité, aby mělo pevné místo v systému veřejné zdravotní péče. Jestli to náš stát nezajistí, stane se lázeňství pouhým segmentem cestovního ruchu, ze kterého se pomalu vytratí medicínská kompetence a zůstane pouze komerce. To je ale směr, který si v českém lázeňství málokdo přeje. Nezbývá nám tedy nic jiného, než usilovně pracovat ve prospěch českého lázeňství a doufat, že se to nestane.


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

PRAKTICKÉ INFORMACE

strana

3

!

Chcete vědět, jak se dostat do českých lázní?

Poradíme vám, jak na to Aktuálně existují dvě možnosti, jak se vypravit do lázní – na náklady zdravotní pojišťovny, nebo jako samoplátce. Pokud je váš pobyt v lázních součástí potřebné zdravotní péče, hradí vám ho plně, nebo částečně zdravotní pojišťovna. Jako samoplátce si hradíte náklady na léčebné, relaxační i wellness pobyty sami.

Co se léčí

v českých lázních Nemoci oběhového ústrojí Nemoci trávicího ústrojí Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí Nemoci dýchacího ústrojí Nemoci nervové Nemoci pohybového ústrojí Nemoci ledvin a močových cest Duševní poruchy Nemoci kožní Nemoci ženské Nemoci onkologické

Do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny

Do lázní jako samoplátce

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče - KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče - PLP) zdravotní pojišťovnou.

Stejně jako dovolenou, hradí si klient sám lázeňské léčebné, relaxační, víkendové i wellness pobyty. Pobytem v lázních však kromě příjemně strávené dovolené v krásném prostředí pečuje zároveň o své zdraví.

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

Léčebné pobyty jsou zaměřeny na lázeňskou léčbu i prevenci různých onemocnění. Na základě vstupní prohlídky a podle zdravotního stavu sestaví lázeňský lékař klientovi individuální léčebný plán, obsahující vhodné procedury. Pro objednání lázeňského pobytu není u samoplátců nutné lékařské doporučení. Klient si zajišťuje pobyt sám ve vybraných lázních.

Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

Relaxační a wellness pobyty slouží k odpočinku, načerpání nové energie a regeneraci těla i ducha. Každé lázně mají připravenou rozmanitou nabídku týdenních či víkendových pobytů. Klient si u konkrétních lázní vybírá pobyt z předem sestavených balíčků obsahujících procedury, které mu vyhovují, a může je čerpat bez zdravotního rizika. Některé pobyty mohou zahrnovat rovněž konzultaci s lázeňským lékařem.

Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta, který uvede požadavky na ubytování a stravování, jež si platí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu. Pacient se může v lázních léčit také ambulantně (bez ubytování). Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Blahodárná rašelina je lékem

pro pohybový aparát

S pomocí formuláře umístěného na www.lecebnelazne.cz můžete zadat svůj požadavek, který bude odeslán na lázeňská zařízení, která jsou prezentována na portálu. Následně přímo od nich obdržíte nabídky odpovídající vašim požadavkům.

ZADEJTE POPTÁVKU

na http://www.lecebnelazne.cz

Léčení potíží pohybového aparátu pomocí rašeliny, nebo přesněji řečeno slatiny, se u nás stalo již dávno tradicí. Tato léčba přináší mimo jiné úlevu od bolesti, a jednoznačně tak zlepšuje kvalitu života mnoha pacientů. kosti, svaly a úpony. Zlepšuje se prokrvení, metabolismus a metabolické toky. Díky tomu se tělo zbavuje škodlivých látek, a to pocením a rychlejší metabolickou obměnou. Některé slatiny mají i vysoký obsah síry, čímž se dá ovlivnit i kožní změna typu lupénky.

MUDr. Ljiljana Marič, Lázně Bohdaneč

T

ermín rašelina však není úplně přesný. V balneologické vědě se používá označení peloid. Tato látka, která vznikla v přírodě geologickými a biolo­ gickými pochody, je v rozmělněném stavu použitelná k léčebným postupům. Ředí se přírodní minerální vodou či místní vodou a dělí se na bahna a humolity (posléze rozdělené na rašelinu, slatinu a slatinnou zeminu). Bahna jsou rozšířena na Slovensku a používají se ke koupelím. Humolity se nachází na prameništích v České republice a používají se k zábalům a koupelím. Na pohybový aparát blahodárně působí teplo (slatinná koupel či zábal mají teplotu 39-42 °C). Do hloubky se prohřívají klouby,

Koupel či zábal se aplikují po dobu 20-30 minut. Po osprchování následuje suchý zábal, který tělu v první řadě pomůže vyrovnat se s náhlou změnou vlastní teploty, ale také mu dopřeje relaxaci. Je vědecky prokázáno, že se po slatinné kúře tělesná teplota navyšuje o 1-1,7 °C. Koupel má menší hustotu a prohřívá tělo rovnoměrně. Pacient by při ní měl být klidný, neměl by se pohybovat a neměl by narušovat působení léčivého procesu. Zábal má hustotu větší. Nejprve se slatinná hmota aplikuje na přesně lokalizovaná místa a poté se pacient balí do plátna. Tělo se tak nevystavuje velké změně vlastní teploty. Vzhledem k tomu, že se slatina rychle ochlazuje, ve finále je zábal pro pacienta komfortnější než koupel. Zábalem můžeme obejít kritická místa (např. křečové žíly nebo hrudník u pacienta s nemocným srdcem či vysokým tlakem) a jeho aplikací nezvýšíme pacientovu celkovou tělesnou teplotu. Slatinu je možné podávat i speciálním způsobem, který je něčím mezi koupelí a zábalem, proto jej nazýváme slatinná zábalová vana. Tuto proceduru úspěšně používáme v Lázních Bohdaneč. Vany jsou vybavené uzavřeným systémem s vodou předehřátou na 38 °C. Zábal se aplikuje na ty části těla, které určí lázeňský lékař. Pacient se nejdříve položí

do této vany (vodního lůžka). Právě teplá voda je to, co udržuje konstantní teplotu slatiny, ale také lépe prohřívá aplikované místo i celý organismus. Tím se tedy vyhneme částem těla, které by aplikaci slatiny neměly mít, a zároveň poskytneme kvalitativně stej-nou službu jako je slatinná vana. Tato metoda velice pomáhá u stavů artrózy nosných kloubů, u bolesti zad (vyjma osteoporózy) a speciálně je chválena pacienty s revmatoidní artritidou a Bechtěrevovou nemocí – tzv. revmatickým onemocněním kloubů a ztuhnutím páteře. Pacientům se velice dobře leží ve vaně a mají možnost dostat slatinu na místa, kam ji v klasickém použití vany není fyzicky možné aplikovat, např. na krční páteř.

Výsledky několika studií ukazují, že u 70-75 % pacientů došlo ke zlepšení, a to nejen subjektivně, ale i objektivním měřením rozsahů pohybů, které v rámci rehabilitační činnosti děláme. Toto zlepšení má dlouhodobý efekt. Zhruba polovina pacientů nepotřebuje po lázeňské léčbě skoro půl roku užívat léky na bolest, čímž se šetří jednak finance pojišťoven, ale hlavně žaludek, játra a ledviny pacientů. Srdce balneologa říká, že by se stále mělo mluvit o přírodním léčivém zdroji, který pomáhá v léčbě pohybového aparátu, neboli o naší slatině. Nicméně rehabilitační lékař, kterým jsem svým vzděláním já, musí promluvit spravedlivě. Na tak

obrovské procentuální úspěšnosti v léčení pacientů nemá zásluhu jen slatina, ale její kombinace s rehabilitačním cvičením používajícím nejmodernější znalosti našich fyzioterapeutů. Např. u pooperačních stavů páteře kombinujeme už léta metodu Brunkow s posilováním a instruktáží školy zad. U pooperačních stavů po implantaci umělých kloubů kombinujeme individuální cvičení, nácvik stereotypů chůze a instruktáž fyzioterapeutem se cvičením ve vodě a polohováním. V tomto případě výsledky jasně mluví o osm-desátiprocentním zlepšení pooperačních stavů (především u kolenních kloubů). MUDr. Ljiljana Marič, Lázně Bohdaneč


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

Nepřehlédněte!

SEZNAMTE SE

strana

4

Co nový Indikační seznam zachovává a co přináší nového? Zachovává nárok na komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči.

Od 1. října 2012 platí nový Indikační seznam. Do té doby máte stále možnost nechat si od svého lékaře vystavit návrh na lázeňskou péči dle stávajících podmínek!

U většiny chronických onemocnění zachovává možnost opakování lázeňské léčby, ať už ve formě komplexní, či příspěvkové lázeňské péče. Do celkového limitu opakovaných pobytů započítává při posuzování nároku na lázeňskou péči pobyty uskutečněné od 1. října 2009. Stanovuje délku komplexní lázeňské péče pro dospělé na 21 dnů, pro děti a dorost na 28 dnů. Stanovuje délku příspěvkové lázeňské péče na 21, nebo 14 dnů (dle dohody s lékařem) – možnost zkrácené dvoutýdenní příspěvkové lázeňské péče je výhodou i šancí pro všechny, kdo si dosud nemohli dovolit absolvovat třítýdenní pobyt z finančních či časových důvodů. Řadě lázeňských míst rozšiřuje možnosti léčby o nové indikace pro dospělé i děti (u dětí např. zavádí možnost lázeňské léčby již od 1,5 roku věku).

Tradiční lázeňské procedury Balneoterapie nabízí širokou škálu procedur. K samotné léčbě jsou využívány především procedury s užitím přírodního léčivého zdroje daných lázní. Dnes využívají české lázně čtyři kategorie léčivých zdrojů – přírodní léčivou vodu (např. uhličitou, jodovou, sirnou, radonovou i další typy minerální vody), přírodní zřídelní plyny, peloidy (rašeliny, slatiny a bahna) a klimatické podmínky. Přírodní minerální voda se v balneoterapii používá v závislosti na svém složení k mnoha účelům – k pitným kúrám, inhalacím, irigacím, koupelím či podvodním masážím. Peloidy jsou využívány k zábalům, obkladům a koupelím a mají blahodárný účinek na pohybový aparát i pokožku. Plyny se používají k podkožní aplikaci pro uvolnění bolesti a léčbu funkčních poruch. Nepostradatelnou součástí lázeňské léčby je klima – i nádherná příroda, čistý vzduch a nadmořská výška mohou mít léčivé účinky. Výběr a použití procedur doporučuje v lázních lékař s ohledem na vaše onemocnění a aktuální zdravotní stav. V rámci jednotlivých procedur volí lékař dobu trvání výkonu, ideální teplotu, frekvenci a jejich celkový počet. Kromě procedur, které využívají efekt místního přírodního léčivého zdroje, existují další účinné procedury bez jeho využití, které jsou založené na bázi lékařských technologií a jsou dlouhodobě používané ve většině lázní (např. vodoléčba, masáže, elektroléčba, magnetoterapie či fyzioterapie). Abyste si dokázali udělat představu o tom, co jsou klasické lázeňské procedury a k čemu slouží, připravili jsme pro vás jejich základní přehled.

Pitná kúra

Obcházení pramenů s typickými porcelánovými pohárky a popíjení minerální vody patří ke koloritu některých českých lázní. Nejde však pouze o turistickou atrakci, ale o léčebný prostředek. Pitnou kúrou se tedy rozumí pravidelné pití minerálních vod po určitou dobu (většinou po dobu pobytu v lázních) dle doporučení lékaře, který stanoví také množství a frekvenci. Terapeutický účinek má pitná kúra především u onemocnění trávicího a močového ústrojí, cukrovky a onemocnění dýchacích cest a plic.

Suchá uhličitá koupel

Jedná se o aplikaci oxidu uhličitého buď ve speciálním vaku nebo v malých bazénech, při které dochází k vstřebávání oxidu uhličitého povrchem kůže. V tom se aplikace podobá uhličité koupeli. Pro efekt je důležitá zprvu kožní, později i hluboká vazodilatace se systémovým poklesem zvýšeného krevního tlaku. Indikuje se nejčastěji při tepenných a žilních poruchách, při všech typech hypertenze a některých kožních nemocech.

Balneologické procedury

Plynové injekce

Procedura tzv. insuflace (plynových injekcí) je podkožní aplikací oxidu uhličitého prostřednictvím velmi tenké jehly. Plyn se z podkoží vstřebá a zlepší mikrocirkulaci v dané lokalitě svalu nebo kloubu. Zlepší se metabolismus tkáně, která se lépe uvolní a relaxuje.


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

Inhalační procedury Inhalace

K inhalacím se v lázních využívají nejčastěji přírodní minerální vody, které zlepšují funkci sliznice dýchacích cest, působí protizánětlivě, rozpouští hlen a usnadňují vykašlávání. Inhalační přístroj přeměňuje vodu na mikročástice, které potom ve formě aerosolu vdechujeme ústy nebo nosem. Do inhalátoru je možné přidat také přísady účinných látek, medikamentů či rostlinných olejů (např. eukalyptu). Inhalace se doporučují při chronických onemocněních horních a dolních dýchacích cest, jsou vhodné i jako prevence k pročištění dýchacích cest, doporučují se hlasovým profesionálům. Mají příznivý účinek na dýchací svalstvo, které se usilovným dýcháním při inhalaci posiluje.

Solná jeskyně

Speciální jeskyně se solnými stěnami vytváří čisté ionizované ovzduší s optimální vlhkostí. Minerály, uvolňované při teplotách 20 – 23 °C, obohacují celý prostor jeskyně. Celkové relaxaci dopomáhá vhodně zvolená hudba i decentní osvětlení. Poležení na lehátkách je příjemně stráveným časem pro každého, zejména však pomáhá. A to při onemocnění dýchacích cest, nedostatečné činnosti štítné žlázy, onemocnění srdce a oběhového systému, při vysokém krevním tlaku či dermatologických obtížích.

Oxygenoterapie

Pohodlně strávené chvíle s relaxační hudbou a inhalací kyslíku přímo přes respirační masku. Vždyť právě kyslík se výrazně podílí na regeneraci všech buněk lidského organismu a hlavně těch mozkových! Kyslíková terapie výrazným způsobem urychluje myšlení, má pozitivní vliv na psychiku, metabolismus a podstatně oddaluje proces stárnutí.

Aerosolová inhalace

Potřebujete odlehčit odkašlávání? Zkuste inhalovat aerosol vlažné minerální vody. Zvlhčí vaši silnici, a tím pomůže.

Masáže Klasická masáž

Tento tradiční terapeutický postup slouží především k regeneraci myoskeletálního aparátu. Může jít o částečnou nebo celkovou ruční masáž s použitím krému nebo oleje. Provádí se hnětením, třením, klepáním a vytíráním. Dochází k normalizaci napětí kůže, zlepšení prokrvení, přísunu živin a kyslíku ke tkáním, k rychlejšímu odplavování škodlivých látek ze tkání, úpravě zvýšeného nebo sníženého svalového napětí, snížení bolestivosti, uvolnění kolem páteřních svalových spasmů a blokád nervů vystupujících z páteře. Zvyšují svalovou výkonnost a urychlují zotavení svalů. Nastává celkový uklidňující nebo povzbuzující účinek na tělesnou i psychickou výkonnost.

Reflexní masáž

Tato speciální masážní technika patří mezi „umělecká díla“ našich fyzioterapeutů. Působením na reflexní body nebo zóny v podkoží, svalech a okostici ovlivňují funkci celého pohybového aparátu. Masáž má příznivý vliv také na činnost vnitřních orgánů, nervů a cévního systému a současně i na funkční poruchy organismu.

Ruční lymfodrenáž

Odtok lymfy z postižených tkání pomocí různorodých speciálních hmatů podporuje jemná manuální technika lymfodrenáže. Postupuje se při ní z oblasti centrální směrem ven, a to po předchozím vyprázdnění regionálních uzlin. Zlepšuje prokrvení tkání, zmírňuje bolestivé napětí a pocit těžkých nohou.

Reflexní masáž plosky nohy

Jak známo, na chodidlech se promítají reflexní obrazy všech orgánů, žláz a ostatních částí těla včetně páteře, kloubů a svalů. Proto je možné stiskem toho správného bodu pozitivně ovlivňovat zdravotní stav. Tato metoda vychází z teorie akupresury. Podporuje vnitřní rovnováhu organismu a snižuje jeho celkové napětí. Kromě toho vám zmírní bolesti, příznivě ovlivní duševní rozpoložení a napomůže báječné relaxaci.

SEZNAMTE SE

strana

5

Koupele, obklady a zábaly Uhličitá koupel

Jedná se o lázeň hypotermickou, od 34 °C se postupně klesá až k 28 °C podle stavu pacienta. Kysličník uhličitý prostupuje přes kůži do podkoží a krevním oběhem se dostává do všech orgánů těla a rozšiřuje i ty nejmenší cévy. Tím zlepšuje prokrvení všech orgánů, snižuje a stabilizuje zvýšený krevní tlak a dochází ke zlepšení výkonnosti srdečního svalu. Okamžitým efektem uhličité koupele je odstranění pocitu napětí, dochází k celkovému zklidnění, uvolnění zvýšeného svalového napětí a osvěžení. Doporučuje se při onemocněních srdce, cév, plic, chronických kožních nemocech, nervových chorobách, ale také nemocech pohybového aparátu a u osob s výrazným poklesem imunity.

Bylinné koupele

Spojují účinky teplé koupele a působení léčivých bylin, které jsou vybírány podle konkrétního zdravotního problému. Doporučují se pro uvolnění svalového i psychického napětí, uvolnění jizev, bolestivosti kloubů i na kožní problémy. Koupele mají relaxační a regenerační účinky, jsou vhodné i při léčbě nespavosti a únavy.

Slatinné zábaly a obklady

Slatina se nejčastěji aplikuje na záda, klouby, hrudník, břicho a podbřišek. Vedle tepla se do tkání předávají i minerální látky (např. síra, jod, železo). Odstraňuje svalové napětí, tlumí bolesti, má protizánětlivé účinky. Slatina se využívá při léčbě pohybového aparátu, gynekologických obtížích a neurologických onemocněních.

Radonová koupel

Při radonové koupeli je minerální voda s obsahem radonu napouštěna do speciální vodoléčebné vany zespodu, a připomíná tak pramínek řeky, který postupně naplní jezírko. Tento způsob zaručuje co nejefektivnější využití léčebného radonu, který by se při napouštění vody klasickou cestou rozplynul dříve, než by dopadl na hladinu. Ve vodě o teplotě 35 – 37 ° Celsia s terapeuticky ideální koncentrací radonu 4 – 5 kBq/litr odpočívá pacient

v klidu 15 až 20 minut. Stejně dlouhou dobu poté stráví zabalen teplou dekou či prostěradly na lehátku. Aby organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat regenerační procesy, je potřeba absolvovat minimálně deset koupelí.

Sirná koupel

Protizánětlivý účinek síry se využívá při léčbě kožních onemocnění (lupénka), vhodná je i při onemocnění pohybového aparátu z důvodu revmatismu, degenerace, kloubních obtíží či svalových bolestí. Léčba přináší zmírnění bolesti, které je dáno rozšířením kapilár a zlepšením prokrvení.

Jodo-bromová koupel

Jodo-bromové solanky se využívají mnoho desítek let k zevní balneaci ve formě koupelí. Jodo-bromová voda působí na pojivé struktury cévní stěny s následným vasodilatačním účinkem. Tohoto léčebného účinku se využívá k léčbě vysokého krevního tlaku a cévních arteriálních onemocnění. Jodo-bromové vody jsou velmi vhodné i k léčbě onemocnění pohybového systému, zejména degenerativních onemocnění páteře a kloubů a bolestivých syndromů šlach a úponů kosterních svalů. Jod uvolněný z těchto koupelí zlepšuje elasticitu pojiva a chrupavek i kostní metabolismus a zvyšuje mechanickou odolnost pohybového systému. Významného protizánětlivého účinku jodových koupelí se využívá k léčbě revmatických onemocnění, ale i k léčbě zánětlivých onemocnění urogenitálního, zažívacího a dýchacího systému.

Rašelinové zábaly a koupele

Rašelina patří k peloidům, pro balneologické účely se připravuje mletím na drobné částečky, které se pak v určitém poměru mísí s vodou tak, aby vznikla kašovitá zábalová nebo koupelová konzistence. Rašelina má vynikající tepelné vlastnosti, neboť teplo z ní přechází do organismu pozvolna a plynule, též následné ochlazování procedury je zpomalené. A právě s tepelným působením je spjat její účinek protizánětlivý, analgetický a spazmolytický. Rašelina se aplikuje např. při léčbě chronických zánětů ledvin a močových cest.

Fyzikální terapie Fyzioterapie

Fyzioterapeutické postupy a techniky se zaměřují na odstranění určitých patologických změn pohybového aparátu. Zkušený fyzioterapeut využívá znalosti z anatomie, fyziologie a biomechaniky. Moderní medicína zná desítky speciálních metodik, kterými lze pozitivně ovlivnit určité patologické pochody vzniklé při narození nebo v průběhu života způsobené nemocí, zraněním nebo nevhodným přetěžováním organismu.

Elektroléčba

Elektroléčebné procedury využívají různé formy elektrické energie, která ovlivňuje přeměnu ve tkáních nebo přímo funkci orgánů a celého organismu. Podle zvolené metody s různou intenzitou snižují bolest, zlepšují látkovou výměnu a prokrvení, uvolňují svalové napětí nebo naopak tonizují, odstraňují degenerativní změny ve svalech a kloubech.

Léčba chladem

V přístrojové kryoterapii působí proud - 30 °C studeného vzduchu, který je vháněn na bolestivé místo. Možné je také klasické přikládání sáčků o teplotě - 18 °C. Tato forma léčby se doporučuje po úrazech, při svalových křečích nebo při artróze se zánětlivou iritací. Přímo boom v celotělové chladové léčbě způsobil vynález kryokabiny. Jednu až tři minuty si tělo pobude v tekutém dusíku o teplotě -160 °C. Citlivá místa jsou přitom chráněna a hlava je ponechána nad „zmrzlým prostorem“. Při správném dávkování mrazík zbaví bolesti, zánětu a náchylnosti k nemocem.

Parafínové zábaly

Od zimy k teplu! Proti artróze nebo revmatickým onemocněním je možné účinně bojovat například namáčením rukou v 52 – 55 °C teplé parafínové lázni. Poté si ruce odpočinou v polyetylenové fólii a následně jsou zabaleny do suchého teplého ručníku. Parafín zlepší prokrvení, podpoří metabolismus a uvolní nežádoucí ztuhlost kloubů i vaziva.

Magnetická léčba

Při magnetoterapii se k léčebným účelům využívá pulzní magnetické pole. Má protibolestivý a protizánětlivý efekt, uvolňuje svaly. Doporučuje se zejména

u onemocnění pohybového aparátu, při poruchách prokrvení, u osteoporózy, stavů provázených bolestí (např. zuby), pomáhá při hojení zlomenin. Aplikace je možná i přes oděv nebo sádrový obvaz.

Vodoléčebné procedury

Jedná se o soubor procedur, které využívají vodu v různých formách. V jednoduché formě se jedná o sprchy, koupele včetně masáže vodním proudem pod vodou nebo polevy. Složitější procedury mají buď vzestupný, nebo sestupný charakter, tzn. že tělo se buď ochlazuje, nebo otepluje, případně se využívá kontrastu teplot (např. skotské střiky). Mezi vodoléčebné procedury patří:

Perličková koupel

Pro všechna onemocnění pohybového aparátu včetně bolestí páteře je určena tato vodoléčebná masáž ve vodě plné příjemných vzduchových bublinek.

Vířivá koupel

Do lázně, v níž můžete být ponořeni zcela (celková) nebo si jen „smočit“ ruce a nohy (částečná), je tryskami vháněna vířící voda, která svým tlakem příjemně namasíruje. Tím se výrazně podpoří prokrvení organismu.

Skotské střiky

K otužení těla, posílení obranyschopnosti a ke zlepšení krevního oběhu pomáhá tato tonizující a cévy aktivující procedura. Masáž celého těla je zajišťována střídavými proudy 40 °C teplé a 25 °C studené vody.

Kneippův chodník

Představte si chůzi po hladkých oblázcích, které příjemně masírují všechny body na vašich chodidlech. Tato procházka je navíc vylepšena tím, že se oblázky nacházejí v teplém i studenějším proudu vody. To velice příznivě ovlivňuje poruchy prokrvení.


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

O účinnosti lázeňské léčby rozhoduje i přístup rodiny Rozhovor s MUDr. Blankou Kosovou, primářkou Dětské léčebny Dr. L. Filipa v Lázních Poděbrady, o léčbě dětí v českých lázních.

V dětských lázních se úspěšně léčí

široká škála onemocnění:

 astma, alergická rýma, opakované záněty dýchacích cest stavy po zánětech dutin, průdušek, po zápalech plic a operacích hrudníku a plic nemoci pohybového ústrojí, zejména stavy po úrazech a ortopedických operacích, léčba skolióz dětská mozková obrna onkologické diagnózy onemocnění oběhového a trávicího ústrojí, ledvin a močových cest cukrovka a onemocnění štítné žlázy kožní a gynekologické nemoci duševní poruchy

LÁZNĚ PRO DĚTI

strana

Co je podle Vás největším přínosem léčby v lázních?

Dá se obecně říct, jak dlouho přetrvává léčebný efekt po pobytu v lázních?

Je to především příležitost soustředit více léčebných procedur v optimální a úsporné časové návaznosti v jedné lokalitě, a to s možností snadno dostupného pohodového zázemí (ubytování) k odpočinku a relaxaci mezi náročnějšími akcemi. Vše je kombinováno s celodenní lékařskou péčí a jistě i s pozitivním vlivem odklonění osobních stresů a denních starostí, které ponechává klient doma. V případě dětských pacientů má svůj význam i sounáležitost dětského kolektivu.

Toto nelze zevšeobecňovat - odpověď se různí podle diagnózy i podle prostředí a podmínek, do kterých se dítě po lázeňské léčbě vrací. Závisí to tedy i na spolupráci rodiny - na způsobu, jak bude po návratu rodina respektovat zadaná zdravotní doporučení a jak v domácích podmínkách omezí nepříznivý vliv většiny faktorů, které v původním životním prostředí dítěte k onemocnění přispěly.

Je náš systém dětské lázeňské péče něčím ojedinělý? Náš systém byl a je ojedinělý, propracovaný, s dlouhodobě prověřovaným pozitivním efektem. Ve světě je bez konkurence.

Jak lázeňská léčba dětí probíhá? Doposud byla léčba zpravidla pěti- až šestitýdenní, výhledově bude o něco kratší. Poskytována je podle pravidel stanovovaných ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami s určitými přesně danými omezeními podle druhu a závažnosti diagnózy, v lokalitách s tradiční balneologickou indikací, podle klimatických vymezení a struktury příslušných přírodních léčivých zdrojů.

Jak často mohou děti léčbu absolvovat? I frekvence pobytů je stanovena indikačním seznamem lázní, v dětském věku zpravidla jedenkrát ročně s tím, že opakování léčebného pobytu se nově bude u některých diagnóz více redukovat podle vymezení zdravotních pojišťoven.

Do kolika let věku platí pojišťovna náklady na pobyt i rodiči dítěte? Pobyt doprovázející osoby je hrazen do šesti let věku dítěte, jsou však výjimky – např. u dětí psychomotoricky postižených, které vyžadují nepřetržitý dohled dospělé osoby. V tomto případě má hlavní slovo revizní lékař zdravotní pojišťovny, který pobyt s doprovodem potvrzuje.

Jak zvládají menší děti pobyt v lázních bez rodičů? Záleží na osobnostních vlastnostech dítěte, na jeho samostatnosti, ale i disciplinovanosti. Děti přirozeně dobře vedené nemívají s adaptací významnější problémy – v lázních se jich ujímají specializované pediatrické týmy znalé psychologické problematiky dětského věku.

U kterých onemocnění má lázeňská léčba nejlepší výsledky? Především u respiračních, pohybových (např. revmatologická onemocnění, poúrazové stavy apod.) a neurologických onemocnění – zde se kromě klimatu a balneo-

6

terapie uplatňuje i rehabilitační, specificky zaměřená každodenní systematická péče zkušených fyzioterapeutů. Výborné výsledky mají i redukční pobyty u diagnózy dětské obezity s komplexním nastartováním zdravých pohybových stereotypů, metabolismu i psychiky směrem k dalšímu redukčnímu vývoji po návratu do domácího prostředí. Lázeňská léčba má však pozitivní efekt i u dětí s onemocněními trávicími, kardiologickými, kožními a dalšími.

Moje čtyřleté dítě má od alergologa nasazenou léčbu na astma a bývá často nemocné, ale doktor mi žádnou léčbu v lázních nenabídnul. Jak zjistím, že má na lázně nárok? K dispozici jsou naše webové stránky www. lecebnelazne.cz, kde se můžete v základní problematice zorientovat; v návrhu na lázně pak lze uvést i zástupné lokality v pořadí podle vašeho osobního zájmu (dle odlehlosti vašeho bydliště a dopravní dostupnosti).

Proč myslíte, že někteří lékaři neinformují své pacienty o možnostech lázeňské péče? Není to jistě zlý úmysl. Zodpovědní dětští lékaři vystavují návrhy na lázně bez větších odkladů, stejně tak následně ve zdravotních pojišťovnách probíhá potvrzování revizními lékaři pro dětské klienty bezproblémově. Dětská klientela je v naší zemi v pomyslném žebříčku naléhavosti stále na předních místech.

Děkuji za rozhovor. Martina Rychtarová

Naordinujte svým dětem

pobyt v lázních O tom, že lázeňská léčba dětí je smysluplná a má prokazatelné pozitivní účinky, není pochyb. U malých dětí zatížených dispozicemi k rozvinutí nějakého onemocnění, například astmatu, se díky lázeňské léčbě může toto onemocnění do budoucna potlačit nebo alespoň zmírnit. Léčba přírodními léčivými zdroji je účinná a zároveň vůči dětskému organismu šetrná, děti jsou po ní méně často nemocné, v menší míře berou antibiotika a dokonce dochází ke snižování dávek jejich základních léků. Pobyt dětí a dorostu ve věku od jednoho do devatenácti let plně hradí zdravotní pojišťovny. Návrh na lázeňskou péči podává pediatr nebo příslušný odborný lékař. Pokud vašemu dítěti lázně nenabídne, nebojte se ho na možnosti lázeňské péče zeptat. Máte-li dítě školního věku a bojíte se, že pobytem v lázních zamešká výuku, vaše obavy nejsou na místě - součástí komplexní lázeňské péče je i zajištění

plnohodnotné školní výuky speciálně vyškolenými pedagogy, kteří se dětem věnují individuálně. Školáci mohou být navíc prostřednictvím internetu v kontaktu se svými učiteli v místě bydliště, spolužáky i kamarády. Ve volném čase se dětem věnují vychovatelky, které jej plánují tak, aby děti měly dostatek pohybu i zábavy. U léčeben jsou venkovní hřiště, vnitřní tělocvičny, herny a mnoho dalších příležitostí pro vyžití. V dětských lázních je samozřejmostí čtyřiadvacetihodinová služba lékaře a zdravotní sestry přímo v objektu léčebny. <mr>


České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

LIDÉ V LÁZNÍCH

strana

7

Člověk nemůže jet pořád na plný plyn Oblíbený český moderátor, herec, bavič, zpěvák, vášnivý jezdec na motorce, milující otec a manžel. To vše je Dalibor Gondík. Jakou roli hraje ve Vašem životě aktivní odpočinek? Plánujete jako rodina v tomto směru společné aktivity? Do svých asi čtyřiceti let jsem spojení aktivní odpočinek vůbec neznal a nic takového jsem ani nepotřeboval. Ale v současné době se tím zabývám hodně a zjišťuji, že pro stoprocentní fungování v mojí profesi, kdy musíte být denně připraven hrát v divadle, točit v televizi, hrát s kapelou, zkrátka zvládat život „normálního“ herce, je nutné mít dobrou kondici. Samozřejmě se snažím do toho zakomponovat i rodinu - společně, třeba na dovolené, chodíme na výlety a dobíjíme „baterky“.

V jakém tempu a rytmu se ubírá život a režim rodiny vytíženého herce a moderátora? Ovlivňuje Vaše profese nějak zásadně rodinný život? Ovlivňuje to zásadně! Prostě v naší profesi je vše naopak. Víkendy jsou zpravidla plné, o Vánocích a svátcích se také vždycky hraje, nebo jsme někde po zájezdech… Návraty po půlnoci jsou zcela běžné. To znamená, že bez absolutní tolerance zbytku rodiny a přizpůsobení se tomuto rytmu by to vůbec nešlo. Mám štěstí, že manželka je v tomto směru naprosto dokonalá a nikdy mi zmíněný způsob života nevyčetla. Syn Theodor mě vlastně taky zná jako tátu, se kterým je trošku jiný život, než mají třeba spolužáci. Ale mám pocit, že je na to zvyklý a bere to prostě tak, jak to je.

Jak se staráte o své zdraví? Jste spíše zastáncem přírodní léčby, nebo se

při zdravotních problémech obracíte vždy jen na klasickou medicínu?

ruji často různé akce v „terénu“ a užívám si hraní s kapelou Hamleti.

Snažím se to nějak přirozeně kombinovat. Mám rád přírodní doplňky stravy, ale když je důležité použít pomoc, tak samozřejmě tu lékařskou neodmítnu.

Máte představu o tom, co budete dělat třeba za 10 let – je vůbec možné ve Vaší profesi takto plánovat?

Patří podle Vás do života aktivního člověka i pobyt v lázních? Určitě. Dokonce lázně s rodinou velice často využívám. Moje práce je hodně psychicky a fyzicky náročná, takže je velmi důležitý odpočinek. Člověk nemůže jet pořád na plný plyn. I v rallye musíte umět někdy ubrat  . Naštěstí lázně zatím nemusím využívat jako pacient, ale prodloužený víkend si zde opravdu vychutnám. A jak už jsem řekl, nejraději s rodinou, protože když už mám čas, tak ho chci trávit s nimi. Třeba ve Františkových Lázních…

Je něco, co byste na českých lázních vyzdvihnul, nebo naopak něco, co jim podle Vás chybí? Myslím, že jim nic nechybí. Krásné prostředí, kolonády, klid. A taky vás „nutí“ chodit brzy spát… Možná jim chybí reklama?

Kde Vás můžeme momentálně vidět hrát či moderovat? Stále v Divadle Kalich, v Příbrami, v Liberci a divadelní společnosti Háta. A pořád moderuji na TV Nova pořad Rady ptáka Loskutáka. Jinak pochopitelně také mode-

Do lázní Poděkování za kulturou lázním Hodonín Díky celoroční široké nabídce kvalitních kulturních zážitků se mnoho českých lázeňských měst stává centry kulturního dění v jednotlivých regionech. Ať už se jedná o koncerty, divadelní představení, výstavy, kulturní festivaly či slavnosti při zahajování lázeňské sezóny, milovníci kultury si rozhodně přijdou na své.

V

průběhu celého roku, nejvíce samozřejmě během hlavní sezóny, můžete vybírat z nabídky koncertů různých žánrů od klasické hudby až po jazz. Oblíbené jsou koncerty přímo u lázeňských kolonád. Tradiční součástí kulturního dění v lázních jsou hudební festivaly, kde se můžete oddat poslechu skladeb světoznámých skladatelů v podání našich i zahraničních špičkových interpretů. V květnu, v době zahájení hlavní lázeňské sezóny, probíhají téměř ve všech lázních slavnosti spojené s bohatým kulturním programem – historickými průvody, tradičními jarmarky, ale i s koncerty moderní hudby. Zajímavé kulturní zážitky si v řadě lázní vychutnáte i v divadlech, kam přijíždě-

jí známé divadelní spolky a můžete zde vidět hrát i slavné české herce. Program je pestrý – od klasických her až po představení pro děti. V některých lázeňských městech jsou během letní sezóny otevřená i přírodní divadla, která nabízejí mimo jiné i koncerty populární a rockové hudby. V lázeňských muzeích a galeriích máte možnost si kromě expozic věnovaných historii lázní prohlédnout výstavy skla, porcelánu, obrazů či soch. Lázeňská města jsou zároveň plná historických a architektonických památek. Kolonády, lázeňské budovy a celá řada staveb a děl významných českých i zahraničních architektů láká většinu lázeňských hostů. <mr>

D

o lázní Hodonín jezdím s malou přestávkou již od roku 1989. Léčím si zde pohybový aparát (kyčle, kolena), ze začátku i cévní onemocnění dolních končetin. I když jsem poznala i jiné lázně, Hodonín je Hodonín. Díky jodo-bromové solance, která blahodárně působí na mé onemocnění (ne že by ho vyléčila úplně, ale zmírní bolesti a zpomalí zhoršování stavu) mám potom alespoň 6–10 měsíců pocit, že jsem v pořádku. Není to ovšem pouze vodou, ale i rehabilitační péčí, které se mi dostává při pobytu v těchto sice malých, ale příjemných a milých rodinných lázních. Lékařská a rehabilitační péče jde v ruku v ruce se stravováním - vaří se zde chutně, zdravě a i ten největší jedlík se dosyta nají. K tomu všemu je potřeba i kulturní dobití mysli. Chodíme na sourozence Baťkovy, manžele Osičkovy, Dolinečku a ostatní folklorní a kulturní představení, při kterých pacienti pookřejí a dobijí „baterky“. A to jsem zapomněla na zájezdy do Lanžhota, Čejkovic a mnoha dalších míst tohoto malebného kraje. Při pěkném počasí je v krásném lázeňském parku letní scéna. Pamatuji budovu lázní a park ještě v původním stavu, což byl jeden osmipatrový panelák bez balneoprovozu, který byl v místní nemocnici. A park doopravdy žádným parkem nebyl. To, co se podařilo posléze vytvořit, se dá nazvat zázrakem. Přistavěl se balneoprovoz i s bazénem (dříve jsme jezdili do bazénu ve městě místní dopravou) a kongresový sál, kde se odehrávají kulturní programy (dříve jsme se scházeli v jídelně), zkrátka došlo ke zvelebení lázní na úroveň 21. století. Mimo lázeňskou léčebnou péči pro ZP jsou zde i pobyty pro zájemce o různé tzv. novodobé odpočinkové pobyty.

Takový silvestrovský pobyt nemá konkurenci, vrací se sem stále více spokojených návštěvníků a pacientů ze všech koutů naší republiky, kteří si to zde zamilovali. Zmínila bych i velikonoční “pomlázkové pobyty“, kde máme možnost sami zdobit a vytvářet velikonoční vajíčka a plést žíly. A také absolvujeme pravou “šlahačku“ od šikovných kloučků v kroji. Na podzim to je Lázeňské vinobraní - výtečný burčák a zábava po celý den. Díky za vše a všem, kteří pečují o pacienty i návštěvníky lázní, kde se člověk doopravdy cítí velice dobře, spokojeně a když odjíždí domů s nostalgií, doufá a věří, že se snad zase vrátí. Přeji lázním další rozkvět a splnění všech plánů a věřím, že se mnou souhlasí všichni věrní pacienti. Anděla Pospíšilová, Sadská

To bych taky rád věděl

. Děkuji za rozhovor. Martina Rychtarová

Dalibor Gondík

(42)

 narodil se 14. března 1970 v Sokolově v roce 1991 dokončil pražskou konzervatoř se sestrou Adélou tvoří oblíbenou moderátorskou dvojici – pořad Rady ptáka Loskutáka moderují společně už od roku 2001 jako herec dnes působí především v Divadle Kalich hraje na bicí a zpívá v hudebním uskupení Hamleti, skládá scénickou hudbu je ženatý, s manželkou Markétou má syna Theodora


HISTORICKÉ MINIMUM

České lázně | Příloha | 29. srpna 2012

strana

8

Po stopách Kneippa a Priessnitze I když je moderní lázeňství založeno na propojení účinků přírodních léčivých zdrojů s postupy a poznatky klasické medicíny, v minulosti hrály v rozvoji českého a evropského lázeňství roli i osobnosti, které paradoxně neměly lékařské vzdělání. Jednalo se o léčitele, vizionáře či reformátory schopné prosadit nové léčebné metody. Mezi nejznámější osobnosti, které získaly neobyčejnou proslulost a mají dodnes své následovníky, patří například Vincenz Priessnitz či Sebastian Kneipp.

Unikátní léčba studenou vodou

Vincenz Priessnitz (1799 – 1851) Priessnitz a Kneipp zasáhli do vývoje vodoléčby v rakouských a německých zemích v 19. století. Vincenz Priessnitz (1799 – 1851), prostý venkovan z Gräfenbergu (dnešních lázní Jeseník), se v první polovině 19. století zaměřil na léčbu chronických onemocnění, u kterých většinou prozatím chyběly zkušenosti s vodoléčbou. Jeho obklady jsou známé po celém světě. Říká se, že k léčení vodou jej inspirovala zraněná srna – jako dítě ji pozoroval umývat si rány vodou z pramene, dokud se jí úplně nevyléčily. Ve čtrnácti a šestnácti letech utrpěl dva těžké úrazy, ze kterých se po neúspěšném léčení ranhojičem vyléčil sám pomocí studených obkladů a vody. Zpráva o jeho zázračném

vyléčení se rychle roznesla po kraji. Nejdříve začal léčit zvířata sousedů, poté i obyvatele Gräfenbergu a okolí. Jeho pověst se roznesla a začali k němu jezdit významní občané a dokonce i vídeňská honorace. Svůj rodný dům nechal přestavět na zděnou budovu s patrem a v přízemí umístil necky. Vznikl tak údajně první vodoléčebný ústav na světě. Léčily se u něj takové osobnosti, jako byl N. V. Gogol či členové císařské rodiny. Priessnitz léčil pomocí studených obkladů, zábalů, částečných a celkových studených koupelí, sprchování silným proudem vody pod širým nebem za každého počasí, a to i v zimě. Léčbu kombinoval s procházkami v okolních lesích a s prací, např. řezáním a štípáním dříví či hrabáním listí. Propagoval chudou stravu a pití studené vody. K Priessnitzově slávě přispělo velké množství oslavných spisů napsaných většinou nelékaři. On sám však nezanechal žádné písemné dílo, na rozdíl od Sebastiana Kneippa, který během své léčitelské praxe vydal řadu spisů a rádců domácího léčitelství. Za jeho nadčasové poselství pro svět zapsalo v roce 1999 UNESCO výročí narození V. Priessnitze do Kalendáře kulturních výročí.

Německé „kneippování“ Bavorský katolický farář Sebastian Kneipp (1821 – 1897) začal také zkoušet vodoléčebné procedury sám na sobě a stal se vášnivým propagátorem tohoto způsobu léčení. Od roku 1855 působil ve Wörishofenu, který se stal významným, dodnes hojně navštěvovaným léčebným místem. Na rozdíl od svých předchůdců nebyl Kneipp zastáncem léčby jen studenou vodou. Aplikoval teplé koupele s přísadami otrub, sena a bylinných ex-

Sebastian Kneipp (1821 – 1897) traktů. Brojil proti klystýrům a velkým střevním výplachům i proti pouštění žilou. Dbal o pohyb na čerstvém vzduchu, propagoval cvičení a chození na boso v trávě, dokonce i ve sněhu. Pro tyto procedury se časem ujal název „kneippování“. Kneipp se snažil i o celkovou úpravu životního stylu, odmítal kávu a čaj a doporučoval různé náhražky a obilné polévky. Po jeho smrti se stal pojem Kneippkur synonymem pro vodoléčbu. Vincenz Priessnitz i Sebastian Kneipp si díky svým převratným a hlavně účinným metodám získali kromě mnoha spokojených pacientů i respekt uznávaných lékařů. Jejich postupy se časem ještě zdokonalily a některé se staly součástí moderního léčebného lázeňství. <mr> Zdroje: České lázně a lázeňství. MMR ČR, Praha, 2007 www.wikipedia.cz

LÁZEŇSTVÍ S ÚSMĚVEM

Můj první den

v lázních Když mi bylo pětatřicet, seznali moji nejbližší, že jsem ve stavu, kdy rozhodně potřebuji pořádný restart. Po několika letech probdělých nocí s dětmi, přebalování, dětských her a vaření polívčiček, poté, co jsem nebyla schopná mluvit v normálních celých větách a každý e-mail jsem si musela po sobě přečíst asi šestkrát (abych si byla opravdu jistá, že v něm nejsou chyby), a poté, co jsem ráno vstávala z postele, jako kdyby mi bylo osmdesát, se zřejmě začali bát, že brzy zmagořím. A tak se rozhodli, že mě pošlou na týden relaxovat a já jsem dostala k narozeninám poukaz na pobyt v lázních. Pro jistotu v lázních na druhém konci republiky, prý abych si mohla úplně „vyčistit“ hlavu. No, trošku je p o d ez í rá m , že se báli,

aby mi v polovině týdne nepřeskočilo a já se nevrátila domů. Zcela upřímně musím říct, že týdenní relax jsem si představovala spíš na pláži u moře, s květinou za uchem a koktejlem v ruce. Místo toho mě čekal týden „tvrdé dřiny“ v lázních.

sehnula do tašky pro peněženku, uvízl mi pohled na místě hned vedle mého výstřihu, kde se na bílém tričku uhnízdil obrovský kus jahodové zmrzliny. No tohle. Takže ne já, ale můj flek na bílém tričku zaujal mého sympaťáka…

Vyjela jsem tedy na svůj první lázeňský pobyt vyzbrojená spoustou knih, průvodcem a neidentifikovatelným očekáváním. Hned po příjezdu jsem se rozhodla vzít lázně útokem, a protože mě první procedury čekaly až odpoledne, vyrazila jsem do terénu. V první řadě mě zajímala ta legendou opředená socha chlapečka s rybou, kterému stačí podle mé tetičky z jižní Moravy sáhnout na „ten jeho camfórek“ a on prý nějak zařídí, aby ženská otěhotněla. Otěhotnět už jsem tedy rozhodně neplánovala, ale na zázraky nevěřím, tak jsem si na toho jeho „pindíka“ sáhla. Čistě ze zvědavosti. Všimla jsem si, že mě u toho, zřejmě také čistě ze zvědavosti, pozoruje párek turistů a trochu nechápavě kroutí hlavou. Slečna, která přišla hned po mně, začala ohmatávat chlapečkovi palec na levé noze, po ní další slečna a další… Vytasila jsem průvodce a dočetla se, že podle legendy každá pacientka, která se dotkne palce levé nohy sochy, otěhotní. Aha, takže „camfórek“ měl teda znamenat palec. Jako matka dvou malých chlapečků jsem tak nějak automaticky předpokládala, že se zase všechno točí kolem … no, však víte čeho.

No nic, rozhodla jsem se, že si alespoň nastuduji, co mě čeká celý týden za procedury. Některé zněly trochu zvláštně, téměř exoticky. Při bližším ohledání jsem ale zjistila, že to bude zřejmě docela příjemný týden. Jediný zádrhel jsem viděla v celkové masáži, která mě čekala hned první den večer. Nedokázala jsem si představit, že na mě bude sahat někdo cizí a na masáž jsem šla doslova se staženým žaludkem a pocitem, že to snad ani nepřežiju (nesnáším, když se mě dotýkají cizí lidé). První věc, která mě uklidnila, byla ta, že na mě nečekal masér, ale moc milá masérka. A všechny mé obavy zmizely ve chvíli, kdy mi položila ruce na šíji. Bude to báječný týden, tím jsem si v tu chvíli byla jistá.

Po této příhodě jsem usoudila, že je potřeba nepodcenit přípravu a s lázeňským průvodcem v ruce jsem si sedla do nejbližší kavárny. Část mé duše, ve které je geneticky zakódované kavárenské povalečství a závislost na kávě, zaplesala. Káva byla výborná a jahodová zmrzlina také. A navíc! U vedlejšího stolu seděl sympatický mladý muž, nenápadně na mě pomrkával a nesměle se usmíval. No vida, ještě nejsem k zahození, řekla jsem si. Zdálo se mi, jako by mi chtěl něco říct, ale nakonec se zvedl, zaplatil a odešel. Když jsem se po chvíli

A báječný týden to opravdu byl. Žila jsem v jednom kole. Dokonce jsem si přidala ještě pár procedur navíc. Bavil mě ten pravidelný režim, bavily mě procedury, bavilo mě nechat se hýčkat, bavilo mě chodit brzy spát a hlavně prospat celou noc a ráno se budit s tím, že se těším, co další den přinese. Bavily mě i všechny výlety, návštěva divadla a hlavně jazzové kolonádní koncerty. Dokonce jsem si po několika letech zašla i na kosmetiku a ke kadeřnici. Kam se hrabe pláž a koktejl, říkala jsem si. Poslední den mého pobytu jsem se s kapkou sentimentu vydala rozloučit se sochou nahatého chlapečka. Sáhla jsem si na jeho palec na levé noze a řekla jsem si, že jsem vlastně stejně vždycky chtěla tři děti. Zašla jsem si také do „své“ kavárny. U vedlejšího stolu seděl zase sympatický mladý muž, který na mě nenápadně pomrkával a nesměle se usmíval. Za chvíli zaplatil a odešel. Podívala jsem se dolů na své tričko … a žádný flek tam nebyl!

KOMERČNÍ PŘÍLOHA Srpen 2012 Zpravodaj Svazu léčebných lázní České republiky

Svaz léčebných lázní České republiky Jiráskova 17 351 01 Františkovy Lázně www.lecebnelazne.cz

Sekretariát SLL ČR korespondenční adresa Svaz léčebných lázní ČR Hvožďanská 2053/3 148 00 Praha 4

Šéfredaktor: Martina Rychtarová

Redakční rada: Ing. Martin Plachý / Ing. Jiří Dědek Mgr. Magda Hulanová / Ing. Alice Müllerová

Grafická úprava, sazba: Arkadia, s.r.o. / Estetico AREA 664 61 Holasice 75 tel.: +420 544 120 555 / www.arkadia.cz Zpravodaj České lázně je časopis Svazu léčebných lázní České republiky. Veškerý jeho obsah je považován za duševní vlastnictví Svazu léčebných lázní České republiky a podléhá autorským právům. Obsah časopisu ani jeho části nemohou být dále šířeny, zpracovávány, upravovány či jinak použity bez souhlasu Svazu léčebných lázní České republiky.

Lidové noviny - Komerční příloha o lázeňství č.2  

Osmistránková komerční příloha vydání Lidových novin připravena pro klienta Svaz léčebných lázní v rámci projektu Podpora českého léčebného...

Lidové noviny - Komerční příloha o lázeňství č.2  

Osmistránková komerční příloha vydání Lidových novin připravena pro klienta Svaz léčebných lázní v rámci projektu Podpora českého léčebného...

Advertisement