Page 1

PRESENTATIEGIDS

SV Juliana ’31 seizoen 2017-2018


Voorwoord SV Juliana ‘31 Sportpark De Broeklanden Broekkant 39, 6581 AC Malden 024 3581924

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Facilitaire zaken Voetbalzaken

Martien te Riele Lianne Muller Tanja Zwaag Patrick Bronstyn Loek Heijnen

06 53861613 06 22013693 06 52529416 06 19669223 06 44136576

Commissievoorzitters Veiligheid & Arbo Communicatie Supporters en act. Sponsors Vrijwilligers Buitendienst Clubhuis Vierdaagse Vierdaagse Rommelmarkt Kleding Prestatievoetbal Recreatief voetbal Wedstrijdzaken Fair Play Scheidsrechters Toernooien thuis Toernooien uit Zaalvoetbal

Joost Kersten 06 57573071 Arjen Zwaag 06 23507492 Elske de Wildt 06 46666432 Frank van Leeuwen 06 51519397 Lianne Muller wnd. 06 22013693 Henry Jansen 06 53676535 Colette Eissing 06 36164509 Patrick Bronstyn wnd.06 19669223 Jan Verweij wnd. 024 3585046 Frans Janssen 06 51502821 Tineke Sjoerdsma 024 3585741 Loek Heijnen 06 44136576 Carla Goossens 06 11331527 Maja Sengers 06 20066011 Mariel Verhees 024 3551031 Eric Ruijs 06 20742523 Geert van de Logt 024 3584494 Carl de Vries 024 3551031 Toon Janssen 06 55390040

Commissie Prestatievoetbal Voorzitter Loek Heijnen wnd. Tech. coörd. junioren Maurits Pol Tech. coörd. pupillen Henry Jansen Scout (1e elftal) Frank Duijghuisen

06 44136576 06 52680636 06 53676535 06 14108680

Commissie Recreatievoetbal Voorzitter Secretaris Coörd. dames/meis. Coörd. Sen./JO19 Coörd. JO17 Coörd. JO15 Coörd. JO13 Coörd. JO11 Coörd. JO9,8,7,6

Carla Goossens 06 11331527 Tosca Snippert 06 40883798 Carla Goossens wnd. 06 11331527 Frans Janssen 06 51502821 Harm Schraven 06 46959537 Patrick Bronstyn 06 19669223 Bram Peeters 06 53472001 Jeroen vd Crommert 06 11022757 Roy Vissers 06 19624505

Sportvrienden, Zo schrijf je een voorwoord als kampioen, zo schrijf je een voorwoord als degradant. Afgelopen seizoen bleven de prestaties van ons eerste elftal soms wat achter, ondanks een knappe inhaalrace is het doek in de Derde Divisie gevallen voor ons eerste elftal. Toch is het mooi om te melden dat de Vrouwen 1 zich gehandhaafd hebben in de Derde Klasse en we ook dit seizoen weer een aantal kampioenen hebben, te weten: JO11-2 en JO13-4 in het najaar, JO11-4 en JO11-6 in het voorjaar en ‘Het Real Madrid van Malden’, Juliana ’31 6. We maken al weer een jaar gebruik van de ‘nieuwe’ Stoof en gezien de gezelligheid die er nog steeds hangt, kunnen we concluderen dat de echte Juliana ’31-sfeer is gebleven. Inmiddels zijn er al weer vele nieuwe projecten waar we ons op richten. Op moment van schrijven zijn er 60 zonnepanelen bevestigd én wordt het dak van De Stoof na 37 jaar vervangen. Al deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen voetballen op Sportpark de Broeklanden. Wie ook cruciaal zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij de vereniging zijn de vrijwilligers. Maar recent kondigden we op de website aan dat Juliana ’31 stopt met vrijwilligerswerk. Een grootse uitspraak die verwijst naar de term verenigingswerk. Verenigingswerk vraagt een andere mindset van jullie, onze leden. Wij zijn van mening dat wanneer ieder lid een aantal uur verenigingswerk verricht, dit het werk van de huidige verenigingswerkers ontlast en zo blijft het voor iedereen leuk. Uiteindelijk hebben we allemaal een gezamenlijk doel en dat is dat iedereen op ieder niveau kan voetballen bij Juliana ’31. In het kader van het gezamenlijke doel staan wij ook te allen tijde open voor nieuwe doelgroepen binnen de vereniging. Samen met de organisatie Unieke Sporten, zijn we aan het kijken of er belangstelling is voor een team met voetballers die een verstandelijke beperking hebben. De uiteindelijke doelstelling is om met dit team mee te gaan doen aan de Speciaal Voetbalcompetitie, dit is dé competitie voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer hierover binnenkort op onze off- en onlinekanalen. Rest mij op dit moment niets anders dan u veel leesplezier te wensen en graag tot ziens op Sportpark de Broeklanden.

Ledenadministratie & Contributie

Sportieve groet, Martien te Riele - voorzitter

Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420 Contributie Ron Remers 06 21821305 Rekeningnr. contributie: NL29RABO0131649000 Rekeningnr. vereniging: NL06RABO0131604503

Colofon Uitgever: SV Juliana ’31 Bladcoördinator: Ruud Jacobs Redactie: Loek Heinen, Ruud Jacobs, Frank van Leeuwen, Alfredo Spiero, Elske de Wildt Fotografie: Bob Franken, Gemeente Heumen, Ruud Jacobs, Matthee Moons, Alfredo Spiero Advertenties: Frank van Leeuwen, Bas Schaaij, Martien te Riele, Arjen Zwaag Vormgeving: Alfredo Spiero Druk: Drukwerkdeal

Inhoud pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 9 pag. 11 pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 16

Voorwoord De coach Nieuwe spelers De jeugdcoach Competitieprogramma Clubs Hoofdklasse De burgemeester De buitendienst Selectie SV Juliana ‘31

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

pag. 19 pag. 21 pag. 22 pag. 25 pag. 26 pag. 28 pag. 29 pag. 30 pag. 31

Renovatie sportpark Vierdaagse De Bosvennengroep De sponsor Meer dan voetbal De sponsor De supportersclub Businessclub Malden Sponsor worden

3


Top prestaties beginnen met een goede nachtrust! Beddenspecialist

De Vries Malden Passage 1, Malden | T: 024 3585801 www.beddenspecialist.nl/devriesmalden

GOED WONEN WONEN,, WERKEN EN LEVEN Nederland staat traditie Nederl and st aat bol vvan an tr aditie innovatie. Een én inno vatie. E en fijn lland and om in tte e Want bevolkt lleven. even. W ant hoe druk be volkt ons kleine ontwikkekleine landje landje ook is, de ontwikk elaars Nederland laars en bouwers bouwers van van Nederl and weten elkaar krij-weten het toch toch vvoor oor elk aar tte e krij gen gen om kwalitatief kwalitatief goed goed wonen & leven maken. leven bereikbaar bereikbaar tte e mak en.

Als Kl KlokGroep pakken akken wij hierin graag graag de vvoortrekokGroep p oortrekkersrol op.. W We denken kersrol op e denk en verder verder en doen meer. meerr.. Het is de b basis onze brede dienstverlening. We asis vvan an onz e br ede dienst verlening. W e zijn gespecialiseerd traject: gespecialiseerd in het vvolledige olledige tr aject: initiëren initiëren - ontwikkelen ontwikkelen - bouwen wonen - onderhouden - beheren. beheren. We We bedienen onze onze opdrachtgevers opdrachtgevers in een continu continu proces proces en ontwikkelen ontwikkelen steeds steeds weer nieuwe bouwen verduurzamingsconcepten, BaseHome, verduurzamingsconcepten, zoals zoals Ba seHome, Ecoveren specialismen Ecoveren en Easycomfort. Easycomfort. Door onze onze specia lismen

kunnen kunnen we echt bijdragen bijdragen aan aan een leven leven llang ang woon- en werk werkcomfort. wendbare comfort. Met onze onze wendb are en transparante alles onze transparante structuur kunnen kunnen we a lles vvoor oor onz e klanten klanten regelen. regelen. Zo Zo doen we dat bij KlokGroep. KlokGroep. KlokGroep alleen KlokGroep streeft streeft naar naar groei, groei, niet a lleen economisch, maateconomisch, maar maar ook op het gebied gebied van van ma atschappelijke schappelijke en sociale sociale ontwikkeling. ontwikkeling. Door samen samen te te ontwikkelen, ontwikkelen, bouwen en onderhouden dragen dragen we zo zo ons steentje steentje bij aan aan fijn wonen, werken werken en leven. leven.

Kl KlokGroep.nl okGroep.nl


De coaches

Bicentini verwacht geweldige competitie

Hoofdtrainer Remko Bicentini (rechts) en assistent-trainer Arjen Tijs. Met de papieren van Remko Bicentini is niets mis. De nieuwe coach van de selectie van Juliana ’31 won deze zomer als bondscoach met Curaçao de Caribbean Cup 2017 en plaatste zich voor de Gold Cup 2017. Maar voetbalambities heeft Bicentini ook in Malden. Daarbij wordt hij terzijde gestaan door assistent-coach Arjen Tijs. Bicentini (49) is oud-speler van N.E.C., waar hij in de jaren tachtig als centrale verdediger speelde met onder anderen Anton Jansen. Als hoofdtrainer heeft hij gewerkt bij onder andere Beuningse Boys, Orion en AWC. Nu is hij naast bondscoach van Curaçao ook de hoofdtrainer van SV Juliana ’31. Waarom koos hij voor Juliana? “Ik ken de club redelijk. Het is een mooie club en denk te weten wat ik hier krijg”, zegt Bicentini. “Deze club past bij mij. Juliana is een warme club die aanvoelt als een familie en al jaren met eigen middelen iets moois aan het doen is. Ze doen veel met jeugd en de mogelijkheden deze op een goede manier in te passen. Daardoor groei je als club. Ze houden mensen binnenboord, ze geven ze een kans waarvoor ze opgeleid zijn. Ze doen geen gekke dingen. Het doorstoten in ni-

veaus heeft te maken met een goede kern en beleid. Als dat zo is, weet ik zeker dat ik op mijn plek ben.” De vraag over het contrast tussen het internationale niveau en amateurvoetbal in mondain Malden is hem veel gesteld. “Natuurlijk is het contrast groot. In het nationale elftal van Curaçao spelen fullprofs in de Nederlandse eerste en eredivisie, maar ook bij grote clubs in Europa spelen. Elke dag op het veld staan, veel trainen en wedstrijdbesprekingen heb ik echter voor mijzelf nodig om scherp te blijven. Een clubtrainer is het hele jaar aan het werk, zoals ik nu doe bij Juliana'31, en met mijn bondscoachschap ben ik natuurlijk wel wekelijks fulltime bezig, maar daar sta ik niet wekelijks voor de groep. Wanneer de FIFA-kalender wordt gehanteerd, en dat is vier keer per jaar, dan heb ik het Nationaal Elftal van Curaçao bij elkaar, voor onze interlandverplichtingen en rond de toernooien. In de competitie kan je iets opbouwen, bij interlands is daar minder tijd voor. Ik doe hier bij Juliana'31 veel hetzelfde als bij Curaçao, alleen kan de uitvoering anders zijn vanwege het kwaliteitsverschil. Stabiliteit in de ploeg is het belangrijkste en duidelijkheid in het communiceren. De overeenkomst is ook dat ik ervoor moet zorgen dat ze

met plezier naar het voetbal gaan.” Assistent-coach Arjen Tijs (47) vult aan: “Vanzelfsprekend zijn er verschillen op fysiek, technisch en tactisch niveau. Belangrijk is het mentale aspect. Als bijvoorbeeld een spits in vormcrisis verkeert en er drie achter elkaar naast schiet, moet hij het vertrouwen terugkrijgen. Tijdens een training er 80 in de hoek schieten? Dat werkt, op een spelende manier en achteraf toch iets geleerd hebben.” Tijs speelde in het 3de van PSV als spits en bij amateurclubs als Achilles ’29. “Ik was geen ster”, zegt Tijs. “Ik was technisch geen topper maar ik had wel de inzet van een eredivisionist. Eigenlijk hield ik meer de spelers van de tegenpartij bezig. Als assistent van Remko kijk ik vooral naar de voorhoede en de afronding van de aanvallen. Ik kijk natuurlijk ook naar de rest, want het zijn natuurlijk niet alleen de spitsen die in een aanvalspositie terecht kunnen komen.” Tijs kent Bicentini van zijn periode bij de Beuningse Boys, zeven jaar geleden. “Remko was daar hoofdtrainer en ik assistent-trainer. We speelden toen 3de klasse. De samenwerking was heel intensief. Remko is een trainer met speciale kwaliteiten. Ik denk dat hij overal goed in is, vooral in rust: dat straalt

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

hij uit. Ik voldoe aan de vraag van Remko, waar hij mij voor wil inzetten, daar leer ik van. Ik ben er trots op dat ik dit mag doen.” “Arjen doet zichzelf tekort”, zegt Bicentini. “Hij heeft zo veel verschillende kwaliteiten. Hij weet wat hij met die spelers moet doen, individueel meer aandacht geven. Ik vind het heerlijk als hij met een groepje van bijvoorbeeld vijf spelers een gedeelte tijdens de training aan de gang gaat. Spitsen, middenvelders, maar ook verdedigers. Dat geeft mij vrijheid, dan heb ik daar geen omkijken meer naar, en spelers vinden dat heerlijk, weet ik uit ervaring. Elke specialistische trainer is over alle linies zinvol.” Bicentini verwacht een geweldige competitie. “We spelen tegen veel goede en aansprekende tegenstanders. Tegenstanders met een rijk verleden, die ook op hoog niveau gespeeld hebben. Leuk voor het publiek en de club. De meeste tegenstanders ken ik goed, uit eerdere competities, mooie tegenstanders. Onze voorbereiding is prima verlopen, met een juiste opbouw qua spel en resultaat. Er zit heel veel rek in deze groep en verwacht ook dat we hier in de hoofdklasse goed mee voor de dag zullen komen.”

5


Nieuwe aanwinsten

Nieuwe spelers

Lars Peters leeftijd woonplaats lengte gewicht positie vorige clubs

21 jaar Beesel/Nijmegen 1,74 m 74 kg linksback VV Bieslo, VVV-Venlo, Roda JC, EVV Echt

Waarom Juliana? Ik zocht een club in de omgeving Nijmegen omdat ik daar nu op kamers zit. De belangrijkste reden was dat Juliana op een mooi niveau speelt, daarnaast is Juliana een echte dorpse club waarbij teambuilding, sfeer en gezelligheid ook hoog in het vaandel staan. Ik denk dat hierdoor prestaties ook beter worden. Sterke punten? Positiespel, kracht, snelheid, opkomen en voorzetten. Persoonlijke doelstelling? Een vaste waarde worden in de basis van Juliana, verder wil ik een positieve bijdrage gaan leveren aan het team en wil ik aan het einde van het seizoen kunnen zeggen dat ik er alles uit heb gehaald! Komend seizoen? Mijn verwachtingen voor ons komend seizoen zijn dat we promoveren naar de derde divisie door kampioen te worden.

6

Paul Diesel leeftijd woonplaats lengte gewicht positie vorige clubs

19 jaar Apeldoorn 1,87 m 78 kg middenvelder WSV Apeldoorn

Waarom Juliana? Aangezien ik in Nijmegen ga studeren en op kamers ga, is het voor mij handig om daar in de buurt te voetballen. Daarnaast is het natuurlijk sportief voor mij een mooie stap, die ik graag wil zetten. Sterke punten? Ik kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Ik denk dat ik een redelijk complete voetballer ben, met veel loopvermogen. Persoonlijke doelstelling? Ik wil volgend seizoen zo snel mogelijk een vaste waarde worden en hoop dan een paar mooie jaren in Malden mee te maken. Komend seizoen? Ik verwacht dat we bovenaan mee gaan doen, met hopelijk aan het eind van de rit terugkeer naar de derde divisie.

Foto’s: Bob Franken

Daan Arnts leeftijd woonplaats lengte gewicht positie

26 jaar Millingen a/d Rijn 1,89 m 70 kg linker centrale verdediger/links back vorige clubs NEC jeugd D t/m A pupillen - Germania en SC Millingen Waarom Juliana? Een mooie grote vereniging met mooie ambities. Al jaren actief op hoog niveau en ik kijk ernaar uit om deel uit te mogen maken van een goed elftal. Ik verwacht dat Remko Bicentini ons op een nog hoger niveau zal krijgen. Sterke punten? Ik heb een sterk linkerbeen, ben kopsterk en heb doorzettingsvermogen. Ik ben gemotiveerd en probeer altijd het beste uit mezelf te halen. Persoonlijke doelstelling? Een bijdrage leveren aan ons spel als team, zoveel mogelijk speelminuten maken en op die manier mezelf verder ontwikkelen. Komend seizoen? Nu we dit seizoen in de Hoofdklasse gaan uitkomen verwacht ik zeker met deze selectie bij de eerste 3 te eindigen.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

Bob Rossen leeftijd woonplaats lengte gewicht positie vorige clubs

25 jaar Nijmegen 1,95 m 86 kg middenveld Brakkenstein, De Treffers, Quick 1888, SC NEC

Waarom Juliana? Buiten dat het sportieve plan aansluit op mijn ambities, is het een levendige club met een goede selectie. Bovendien werd het tijd voor wat nieuws en een stap omhoog na een vervelend jaar bij NEC. Juliana is voor mij daarom de ideale club in de regio Nijmegen. Sterke punten? Techniek, passing met beide benen, duelkracht. Persoonlijke doelstelling? Ik vind dat ik een doelpuntje of 10 mag maken, al geef ik de bal vaker af aan iemand anders dan dat ik zelf schiet. Al vaak het advies gekregen om zelf voor m'n kans te gaan, dus ik hou het maar op doelpunten bij de persoonlijke doelstelling. Komend seizoen? Met het team kampioen worden en veel plezier hebben met elkaar. Al is promotie belangrijker dan kampioen worden, niks op tegen als dat op een andere manier gaat.


stellen zich voor

Joey Wijnhoven leeftijd woonplaats

21 Jaar Millingen aan de Rijn lengte 1,85 m gewicht 76,5 kg positie middenvelder vorige clubs SC Millingen, SV Juliana ’31 Waarom Juliana? Ik heb hier jarenlang in de jeugd gevoetbald en ook mijn wedstrijden in het eerste mogen spelen. Juliana is een leuke gemoedelijke club dat op een goed niveau acteert. Nadat Frank Duijghuisen belde en mij benaderde om terug te keren op het oude nest heb ik er niet lang over na hoeven denken. Daarnaast is het voor mij ook weer leuk om met mijn goede vriend Daley Hoogakker te voetballen. Sterke punten? Techniek, overzicht en passing. Persoonlijke doelstelling? Zo snel mogelijk een basisplaats te veroveren en mij als voetballer te ontwikkelen en beter te worden. Komend seizoen? Ik verwacht na de degradatie van vorig seizoen en de kwalitatief sterke groep die er nu staat, dat wij zeker mee kunnen doen om de bovenste plaatsen in de hoofdklasse.

Jens Rossen leeftijd woonplaats lengte gewicht positie

22 jaar Nijmegen 1,93 m 86 kg centrale verdediger vorige clubs Quick 1888, NEC/FC OSS, SC NEC Waarom Juliana? Juliana is een club met ambitie en heeft een talentvolle jonge groep met leuke gasten. Met veel jongens heb ik al een voetbalverleden. Ik hoop dat we met dit team nog jaren samen kunnen spelen. Sterke punten? Duels verdedigend, het geven van een crosspass en verdedigend koppen, al ben ik de laatste jaren veel bezig met het ontwikkelen van mijn aanvallende kopkwaliteiten. Persoonlijke doelstelling? Mezelf doorontwikkelen. Tevens wil ik topfit blijven. Ik heb de afgelopen jaren veel blessures gehad en dat wil ik nu voorkomen. Daarnaast wil ik vijf doelpunten maken. Komend seizoen? Promoveren naar de 3e divisie, door het kampioenschap of het pakken van een periode. En er een leuk seizoen van maken met zijn allen.

Twan Smits leeftijd woonplaats lengte gewicht positie

31 jaar Lent 1,87 m 83 kg linker-/centrale middenvelder vorige clubs WVW Weurt, NEC, De Treffers, SV Juliana ’31, Achilles’29, De Treffers Waarom Juliana? Ik heb hier vijf mooie jaren gehad. Buiten de sportieve succesjaren, heb ik Juliana ervaren als een gezellige en warme vereniging. Daarnaast weer met Rick van Beijnen voetballen, vrienden die er in een lager elftal spelen en ook kom ik graag terug bij de mensen die betrokken zijn bij de club. Sterke punten? Ervaring, overzicht bewaren, spelinzicht, simpel spelen, rust en balans in het elftal brengen, duels winnen en ook buiten het veld van waarde zijn.

Daniël van Straaten leeftijd woonplaats lengte gewicht positie vorige clubs

31 jaar Nijmegen 1,81 m 82 kg middenvelder Union, NEC, De Treffers (jeugd) SV Juliana ’31, Achilles ’29, De Treffers

Waarom Juliana? Ik heb zes geweldige jaren bij SV Juliana gehad. Daarin heb ik erg veel mooie momenten meegemaakt en ik heb Juliana ervaren als een warme grote club. Iedere keer als ik terug kom op de club, voel ik waardering. Dat ik samen met Twan Smits terugkeer, maakt het natuurlijk alleen maar mooier! Sterke punten? Degelijke middenvelder, zak zelden door de ondergrens, sterk in de lucht, tactisch prima en een functionele techniek.

Persoonlijke doelstelling? Zo snel mogelijk fit zijn. Nog vier jaar voetballen op dit niveau bij Juliana.

Persoonlijke doelstelling? Fit blijven en veel te spelen. Daarnaast wil ik me weer belangrijk voelen voor een ploeg en af en toe weer een goaltje mee te pikken.

Komend seizoen? Ik kan er niks zinnigs over zeggen. Vooral een leuk seizoen draaien waarbij ik altijd met plezier naar de club ga.

Komend seizoen? Ik verwacht dat we bovenin gaan meedraaien. Het liefst natuurlijk met een groot feest op het einde van het seizoen.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

7


De jeugdcoach

‘Spelers vertrouwen geven’

Chris Saedt (r) en het C1-team. Chris Saedt (24) traint komend seizoen de C1 van Juliana ’31. Hij verloor vorig seizoen zijn eerste wedstrijd als trainer bij Juliana met 9-0. Maar daardoor laat hij zich niet van de wijs brengen. In alle rust bouwt hij aan zijn teams en met resultaat.

beteringen in mijzelf. Toen Henry Jansen (technisch coördinator pupillen, red.) belde maakte ik vorig seizoen de overstap naar de D1 van Juliana. Hier werd gespeeld op een hoger niveau en zag ik dat ik nog veel kon leren van de ervaren mensen die hier rondlopen.”

Oorspronkelijk komt Chris uit Purmerend, maar de laatste 17 jaar woont de derdejaars student bedrijfskunde in Molenhoek. “Ik ben begonnen met een combinatie van tennis en voetbal. Hoewel ik best goed was in tennis, koos ik ervoor om met voetbal verder te gaan, omdat ik dat een veel leukere sport vind. Ik heb de hele jeugd bij Eendracht in Mook doorlopen. Ongeveer vanaf mijn zeventiende ben ik ook trainingen gaan geven. Ik heb mijn TC3 behaald en eerst stagegelopen bij de D1 van Eendracht. Daarna heb ik daar zelfstandig de D1 en C1 gecoacht.” Maar het begon een beetje te knagen bij Chris toen hij merkte dat hij op routine begon te werken. “Ik leerde niet bij en zag ook geen ver-

Chris trof een D1 aan met leergierige spelers en echte talenten. Maar het duurde wel even voordat het eruit kwam. “De eerste wedstrijd verloren we met 9-0, dat was voor mij als nieuwe coach een slecht begin. In het begin was het nog geen team en wisten de spelers niet goed wat er bij hun positie hoorde en er was geen lijn in het spel. Ik heb benadrukt dat ze de kwaliteiten hebben, maar na vier verloren wedstrijden zagen zij het niet meer zitten. De tweede wedstrijd verloren we met 6-2. Kinderen kijken naar het resultaat en zien de verbeteringen niet die ik wel zie. Dan moet je ze vertrouwen geven, dat het er op de trainingen wel goed uit komt. Ze moesten vanuit de E ook wennen aan het hele veld. Bij de E’tjes had-

den ze binnen 10 m wel een medespeler, maar op het grote veld kon dat wel 25m zijn. Dan weten ze nog niet hoe ze dat moeten afdekken.” Chris vindt het belangrijk dat het technisch talent van de spelers eruit komt. “Er zijn spelers die uitblinken in snelheid, overzicht en coaching, maar dat komt alleen tot uiting als ik ook de rest handvatten geef waardoor ze weten ze moeten doen. Dat is de basis anders loopt het voor geen meter. Zo heb ik een aantal weken achtereen de opbouw vanuit de keeper getraind, in verschillende varianten - met en zonder druk, met één of twee spitsen - zodat iedereen zijn taken goed kende. We stonden lang onderaan maar na de winterstop stonden we strak in het midden.” Als coach is Chris positief en vriendelijk ingesteld. Als hij verbetering wil komt dat altijd vanuit een positieve inslag. “Je zult mij nooit horen schreeuwen, ook niet tegen de arbitrage. Daar ben ik veel te rustig voor. Bovendien is het een vorm van onmacht.”

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

Het mooie van coach zijn, naast het bezig zijn met voetbal, vindt Chris de omgang met mensen. “Niet alleen met de kinderen, maar ook met de ouders en de rest van de club. Iedereen is aardig en behulpzaam. Ik leer ook veel van Henry en Maurits (technisch coördinator jeugd, red.). Ik heb nu mijn TC3-papieren en wil ook de TC2-cursus volgen.” Chris heeft met de C1 van het komend seizoen al vier trainingen gedaan en twee wedstrijden gespeeld. “Mijn eerste indruk: een erg sterk team met veel kwaliteiten. Opvallend is ook dat de spelers qua kwaliteiten dicht bij elkaar zitten; het is geen team van toppers en ‘mindere’ spelers. Het team bestaat uit zestien spelers, één meer dan normaal. Dat was een grote wens voor mij om problemen met blessures op te vangen. Mijn doel is dat ze na één seizoen beter zijn geworden. Niet doordat ze ouder, sterker en sneller zijn geworden, maar zich ook als speler hebben ontwikkeld. En natuurlijk moeten ze plezier aan het spel beleven.”

9


Wedstrijdprogramma

Programma Hoofdklasse B 2017-2018 Datum

Tijd

3 sept.

14.00

Thuisclub

Uitclub

Datum Tijd

Thuisclub

Uitclub

BVC'12

Juliana'31

21 jan.

Jong FC Den Bosch

Juliana'31 Meerssen

14.30

10 sept. 14.00

Juliana'31

IFC

28 jan.

14.00

Juliana'31

17 sept. 14.30

Baronie

Juliana'31

4 feb.

14.30

Groene Ster

Juliana'31

24 sept. 14.00

Juliana'31

Gemert

18 feb. 14.00

IFC

Juliana'31

Juliana'31

25 feb. 14.00

Juliana'31

BVC'12

Gemert

Juliana'31

1 okt.

14.30

SV Meerssen

8 okt.

14.00

Juliana'31

Groene Ster

11 mrt.

15 okt.

14.30

Woezik

Juliana'31

18 mrt. 14.00

Juliana'31

Baronie

22 okt.

14.00

Juliana'31

Jong FC Den Bosch

25 mrt. 14.00

VC Vlissingen

Juliana'31

Juliana'31

1 apr.

14.00

Juliana'31

Woezik

14.00

Juliana'31

Goes

14.00

29 okt.

14.30

UDI'19/CSU

5 nov.

14.00

Juliana'31

Halsteren

8 apr.

19 nov.

14.30

O.S.S. 1920

Juliana'31

15 apr. 14.30

Nuenen

Juliana'31

26 nov.

14.00

Juliana'31

EHC/Heuts

23 apr. 14.00

Juliana'31

O.S.S. 1920

3 dec.

14.30

Goes

Juliana'31

13 mei

EHC/Heuts

Juliana'31

14.30

10 dec. 14.00

Juliana'31

Nuenen

20 mei

14.00

Juliana'31

UDI'19/CSU

17 dec. 14.00

Juliana'31

Vlissingen

27 mei

14.30

Halsteren

Juliana'31

Let op: data en tijden onder voorbehoud. Check de Juliana site of Sportlink.nl voor updates.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

11


Clubs Hoofdklasse B V.V, Baronie BVC´12 EHC-Heutz V.V. Gemert v.v. Goes RKSV Groene Ster RKSV Halsteren IFC Jong FC Den Bosch SV Juliana ´31 SV Meerssen RKSV Nuenen Oss ´20 RKSV Udi´19 VC Vlissingen Sportclub Woezik

V.V. Baronie Sportpark De Blauwe Kei Blauwe Kei 1a 4834 AW Breda 98 km 076 - 5651461

BVC’12 Sportpark BVC Alde Weteringweg 1 6573 AZ Beek-Ubbergen 13 km 024 - 6841223

EHC/Heuts Sportpark De Dem Demstraat 13 6431 TC Hoensbroek 126 km 045 - 5216244

V.V. Gemert Sportpark Molenbroek Sportlaan 9 5421 SK Gemert 40 km 0492 - 362056

v.v. GOES Sportpark Het Schenge Geldeloozepad 5 4463 AJ Goes 183 km 0113 - 211126

RKSV Groene Ster Sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg 66 6414 BS Heerlen 129 km 045 - 5215742

RKSV Halsteren Sportpark De Beek De Beeklaan 37 4661 RK Halsteren 145 km 0164 - 684239

IFC Sportpark Schildman Reeweg 75b 3342 AA Hendrik-Ido-Ambach 104 km 078 - 6813552

Jong FC Den Bosch Stadion De Vliert Victorialaan 21 5213 JG Den Bosch 48 km 073 - 6464700

SV Meerssen Sportpark Marsana Proost de Beaufortstraat 21 6231 EB Meersen 122 km 043 - 3644814

RKSV Nuenen Sportpark Oude Landen Pastoorsmast 14 5673 TD Nuenen 70 km 040 - 2833254

OSS ’20 Sportpark De Rusheuvel Rusheuvelstraat 59 5346 JH Oss 26 km 0412 - 625171

RKSV UDI ‘19 Sportpark Parkzicht Parklaan 4 5404 NH Uden 30 km 0413 - 264529

VC Vlissingen Sportpark Irislaan Irislaan 239 4383 VV Vlissingen 203 km 0118 - 850982

Sportclub Woezik Sportpark Woezik Suikerbergseweg 6 6604 AE Wijchen 15 km 024 - 6415071

SV Juliana ’31 Sportpark de Broeklanden Broekkant 39 6581 AC Malden 024 - 3581924

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

13


De burgemeester

‘Ik heb veel bewondering voor al die vrijwilligers’ Al 86 jaar is Juliana ’31 op sportief gebied toonaangevend in de regio. Dat betekent al 86 jaar met inzet van zo’n 250 vrijwilligers een verenigingsgevoel creëren zodat jong en oud op niveau kunnen voetballen. Wat zijn we daar als gemeente blij mee: met mensen die samen in staat zijn elkaar en anderen zoveel gezond plezier te geven. In een sociale omgeving waar eerlijk spel, kameraadschap en schappelijke competitie kernwaarden zijn.

Ook geen meidenvoetbal zonder vrijwilligers.

Burgemeester Marriët Mittendorff

14

Mijn eerste contact met Juliana ’31 was aan het begin van 2017, toen veel vrijwilligers met verve ingezamelde spullen verkochten ten behoeve van de clubkas. Echt een uitje voor veel Maldenaren en mensen uit de omgeving vanwege de perfecte organisatie en de vrolijke sfeer. Misschien is dat ook wel het kenmerkende van deze club: de mensen leveren een positieve bijdrage aan de Maldense samenleving door actief betrokken te zijn. Met 49 teams (en maar liefst 950 leden) doet Juliana het goed in vergelijking met andere clubs in de regio. We kunnen wel spreken van voetbal op niveau. De strijd om een topklassering heeft jaarlijks nieuwswaarde en de naam van de club duikt meermalen op in krantenartikelen. Zo blijft de spanning er een beetje in. Wellicht nog belangrijker is de aandacht voor de 36 jeugdteams, waar iedere keer maar weer coaches en trainers voor gezocht moeten worden. Kinderen leren op jonge leeftijd lichamelijk en geestelijk balans te vinden en met anderen om te gaan in een spelsituatie. Als

samenleving zijn we daar zeer bij gebaat. Sowieso heb ik veel bewondering voor al die vrijwilligers die belangeloos zo’n grote bijdrage leveren aan een leefbaar Malden. Daarbij gaat het om de mensen die zorgen dat de velden bespeelbaar blijven door ze goed te onderhouden en speelklaar te maken; om de bestuurders die te maken hebben met financiële opgaven en regelgeving en toch op koers moeten blijven; om begeleiders van de teams en verder om al die mensen die zo nodig even bijspringen om het allemaal goed te laten draaien. Het is niet niks. Dankzij deze mensen kunnen kinderen en jongeren actief sporten zodat ze hun jeugdige baldadigheid op een sportieve manier uiten; kunnen volwassenen in geestelijke en lichamelijke conditie blijven en kunnen veel toeschouwers elkaar ontmoeten en door mopperen, praten en lachen zich ontspannen. Juliana is niet alleen gericht op de Maldense samenleving. Ook ploegen uit het buitenland betreden de velden. Zelfs van buiten Europa,

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

waaronder mensen met een beperking en hun begeleiders. Ik kijk niet vreemd meer op als ik de voorzitter met een schort voor hamburgers klaar zie maken voor een grote groep anderstaligen. Ook dat is SV Juliana ’31. In een toekomst waar zoveel sportieve mogelijkheden zijn voor iedereen is het een klus om de leden steeds weer aan zich te blijven binden. Daar is een goede vereniging voor nodig, met goede accommodatie en fijne mensen. Ik hoop dat we daar in Malden nog lang van mogen genieten. De club wens ik een mooie toekomst toe. Marriët Mittendorff, Burgemeester gemeente Heumen


De buitendienst

‘Vele handen maken licht werk’

Willy Geurts (l) en Leo de Bruijn, twee van de vrijwilligers van de buitendienst, kunnen nog hulp gebruiken.

De buitendienst van Juliana is verantwoordelijk voor ‘alles wat er buiten gebeurt’. Met buiten wordt bedoeld alles binnen de hekken van het clubterrein. En dat is meer dan je denkt. Gelukkig heeft Juliana een team van enthousiaste vrijwilligers die wekelijks ervoor zorgen dat ons sportpark er keurig bij staat. Uitbreiding van het team is welkom Leo de Bruijn en Willy Geurts zijn twee leden van de buitendienst die hun handen uit de mouwen steken voor de club. De andere leden zijn Koen Groenen (veldbelijning), Marchel van Loveren (personeel en planning), Jan de Bruijn (reclameborden), Theo de Wildt en Jo Nicolasen (sanitair) en Henry Jansen (voorzitter buitendienst). “Er komt veel bij kijken”, vertelt Leo, die elke maandag en donderdag op De Broeklanden werkt. “We doen niet alleen het maai- en snoeiwerk, maar ook aan het onderhoud aan de opstal. Dus reparaties aan het clubhuis en de kleedkamers. We

doen ook extra werk zoals een likje verf geven aan de tribune en we hebben ook een kabel voor de geluidsinstallatie getrokken naar velden 3 en 4. In de winter moeten we bladruimen en ook dat is heel veel werk. Maar ik vind het leuk werk. Het is fijn om buiten bezig te zijn.” In vergelijking met ander sportparken heeft Juliana erg veel snoei- en maaiwerk, ziet Leo. “Bij andere clubs houd het maaiwerk bij het voetbalveld op. Wij hebben relatief veel groenstroken om de velden heen. Kijk bijvoorbeeld naar het ‘dijkje’ tussen de straat en het Ministadion in. Dat kom er allemaal bij. Mensen snappen dat niet altijd, maar het aantal vierkante meters is gigantisch.” Divers werk Willy is in december 2016 toegetreden tot de buitendienst. Hij had tijd over en meldde zich bij de buitendienst om te kijken of het hem zou bevallen om mee te werken. Ook Willy is een echte clubman die de selectie al 50 jaar op de voet volgt. “Ik heb heel veel verschillend vrij-

willigerswerk voor de club gedaan”, zegt Willy. “Alleen de buitendienst ontbrak er nog aan. Het bevalt prima, het werk is heel divers. Ik heb Leo vervangen tijdens zijn vakantie, want je moet rekening met elkaar houden, ook al is het vrijwilligerswerk” Hulp nodig Vroeger bestond de buitendienst uit veel meer mensen terwijl het werk nu niet minder is geworden. We hadden zelfs hier elke dag iemand lopen”, zegt Leo. “We kunnen altijd mensen gebruiken. Ik zie ook wel dat ouderen steeds fitter worden, dat ze gaan fietsen, op vakantie gaan en oppassen bij kleinkinderen en misschien daarom minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Maar we zoeken natuurlijk niet per se ouderen. Gelukkig krijgen we bij bijzondere klussen wel hulp van extra mensen. Toen bijvoorbeeld het nieuwe hoofdveld werd aangelegd, hebben we meegeholpen met de verwijdering van de oude omheining en daar extra mensen bereid voor gevonden om mee te helpen.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

Het zijn wel altijd dezelfde mensen. We zijn al blij als nieuwe mensen een paar uur tijd erin willen steken, om te snoeien, bladruimen of onkruid wieden. Het is allemaal eenvoudig werk. En het is waar: vele handen maken licht werk.”

Koos Groenen is erg rechtlijnig.

15


Selectie SV Juliana ‘31 2017-2018

Selectie SV Juliana ’31 Hoofdklasse B

seizoen 2017-2018 16

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018


Boven vlnr: Guido Souren (fysiotherapeut), Daan Arnts, Davey Goudt, Joey Wolsink, Guceray Hethiari, Mitchell de Kluis, Stefan de Jong, Paul Diesel, Loet Eissing (teammanager) Midden vlnr: Huub Creemers (fysiotherapeut), Bob Rossen, Twan Smits, Jens Rossen, Daley Hoogakker, Lorenzo Rieken, Daniel van Straaten, Joey Wijnhoven, Hennie Kosman (verzorger), Mike Janssen (teammanager) Onder vlnr: Lars Peters, Thieme Dölle, Mattheys Kuypers, Niek Wijers (keeperstrainer), RemkoBicentini (hoofdtrainer), Arjen Tijs (assistent-trainer), Jeroen Meijers, Rick van Beijnen, Sam Niland Foto: Bob Franken

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

17


Diervoeding Dierverzorging Tuingereedschappen

Rijksweg 107 • 6581 EH Malden tel. 024 - 358 02 57

www.demolendier-tuin.nl

De Hoge Brug 6 6581 AJ Malden Telefoon: 06-53.86.23.09

Weg door Jonkerbos 10 6532 SZ Nijmegen 024 3515253 nijmegen@henkscholten.nl www.henkscholten.nl

Winkelcentrum 7 6581 BV Malden Telefoon: 024-3580432 www.gall.nl


Renovatie Sportpark

Daken en douches weer up-to-date

Terwijl velen van ons genoten van een welverdiende zomerstop, is er op sportpark de Broeklanden hard doorgewerkt. Zo is het dak van clubhuis De Stoof en ook de helft van de kleedkamers grondig onder handen genomen. Terwijl het club-

huis een volledig vernieuwd en geïsoleerd dak kreeg, is het dak van het dichtstbij het hoofdveld gelegen kleedkamergebouw voorzien van 60 zonnepanelen. De energie die hiermee jaarlijks wordt opgewekt, is voldoende voor een groot deel

van de stroombehoefte van SV Juliana ’31. In hetzelfde gebouw zijn ook alle douches vernieuwd en is de complete warmwatervoorziening vervangen. Voor de financiering van deze klus heeft Juliana naast de gemeentelijke subsidie ook

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

EDS en SDE subsidie van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangen. Voor het overgebleven deel heeft Juliana een lening afgesloten. Informatie: www.svjuliana31.nl

19


HIJMANS RIOOLTECHNIEK


Vierdaagse

‘Hulde voor vrijwilligers Juliana’ Een keer per jaar worden clubhuis De Stoof en een deel van de kleedkamers omgetoverd tot Vierdaagsehotel Juliana. Een van de velden herbergt dan een twintigtal caravans en tenten. Lopers uit binnen- én buitenland zijn tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gedurende één week te gast. In juli was het al weer voor de 14e keer; een Cruijffiaans jubileum.

Voetenbad voor de Vierdaagselopers. Voor de lopers zit de eerste dag van de 101ste Vierdaagse er op. Na een warme dag tippelen door de Betuwe, druppelen de lopers die bij Juliana te gast zijn een voor een binnen. Na een verkwikkend voetenbad en een heerlijke douche in de vernieuwde kleedkamers komen de teruggekeerde wandelaars op het terras van De Stoof weer op adem. Onder het genot van een drankje is het goed toeven op de Broeklanden. Vrijwilligers Tijdens de Vierdaagseweek is een min of meer vaste groep vrijwilligers actief om het de ‘hotelbezoekers’ helemaal naar de zin te maken. Met veel enthousiasme zorgen zij dat het de gasten aan niets ontbreekt, zo laat coördinator Jan Verweij weten. ‘De vaste kern van Vierdaagse-commissie van SV Juliana ’31 bestaat uit ongeveer 15 Vierdaagse-menu Hotel Juliana: • 450 hardgekookte eieren • 1.650 sneetjes bruin brood • 400 krentenbollen • 800 belegde broodjes • 50 liter jus d’orange • 18 liter halfvolle melk • 90 liter koffie • 440 warme maaltijden • 400 bananen en vele liters bier, radler, etc.

personen. Daarnaast helpen nog diverse vrijwilligers bij diverse losse klussen.’ Vaste gasten Volgens Jan Verweij varieert het jaarlijks aantal gasten tussen de 100 en 125 personen. ‘We hebben al jaren twee Duitse gasten. De rest komt uit Nederland; van Groningen tot Maastricht en van Den Helder tot Breda. Het grootste deel zijn vaste gasten’. Onder de bezoekers van ‘Hotel Juliana’ zijn ook enkele politiegroepen. Overnachting en catering zijn voor iedereen gelijk, echter op het gebied van de After Walking-verzorging heeft de politie een streepje voor. Verweij: ‘Zij maken gebruik van eigen verzorgers. Juliana zet voor hen een tent neer die de functie van verzorgingspost krijgt.’ Twee van die politiegasten zijn Ali Kok en haar man Henk. ‘Wij zijn hier met 40 man van de politie Noord-Nederland. Zelf zijn we hier al voor het vierde jaar en huren steeds een caravan. Het is hier super. Hulde voor alle vrijwilligers van Juliana dat dit voor ons hier allemaal mogelijk is. Wij worden hier, maar ook onderweg door onze eigen verzorgingsteams, echt gepamperd’, zo laat een rustende Ali weten die zojuist de eerste 40 km achter de rug heeft.

Enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een gastvrij onthaal.

In goede handen in de verzorgingstent.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

21


Bosgroep de Vennen

Bosgroep de Vennen zorgt wekelijks voor een schoon en opgeruimd sportpark

‘Als ik hier de parkeerplaats oprij heb ik meteen een goed gevoel’

Marja en Tim nemen de hoofdtribune voor hun rekening. Op sportpark de Broeklanden is het the day after. Het vlaggenschip van Juliana heeft een dag eerder - ondanks een nipte overwinning - de nacompetitie verloren voor behoud van een plek in de Derde Divisie. Rond het hoofdveld en bij de kleedkamers zijn de mannen van Bosgroep de Vennen, samen met hun begeleider Marja Jans en Buitendienstvrijwilliger Leo de Bruijn, druk in de weer met de wekelijkse schoonmaak. De restanten van een weekend vol sportieve activiteiten worden met veel plezier en inzet opgeruimd. Bosgroep de Vennen komt voort uit een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Driestroom (Regio

22

Arnhem-Nijmegen). Elke maandag komt een vast groepje naar Juliana om alles op het sportpark weer spik en span te maken. De onderhoudsploeg heeft een vast werkschema. Vandaag neemt Tim (19) samen met Marja de hoofdtribune voor zijn rekening, voorzien Kenneth (28) en Roy (37) alle afvalbakken rond het hoofdveld van nieuwe schone plastic zakken en samen met Leo sorteren Martijn en Jonathan (22) het plastic uit. Tijdens deze wekelijkse schoonmaakklus wordt er geregeld gelachen. Jonathan: ‘Juliana is echt een mooie club met een goed sfeertje. Als ik hier de parkeerplaats oprij heb ik meteen een goed gevoel. Dan voel ik de warmte van de club.’ Ook zijn collega’s beamen de positieve Juli-

ana-gevoelens die Jonathan uitspreekt. Behalve de wekelijkse schoonmaak nemen de leden van de Bosgroep door het jaar heen ook andere klussen voor hun rekening. Leo: ‘Kantje steken, op de parkeerplaats papier prikken en vlaggen uit de masten halen. En buiten het seizoen reclameborden schoonmaken, stoelen schuren, in de herfst en winter bladruimen. ‘En onkruid tussen de tegels uitkrabben’, zo vult Tim enthousiast aan. Marja: ‘Je kunt wel zeggen dat wij het hele jaar op maandagmorgen hier zijn. Ook als het een beetje regent, want wij zijn niet van suiker.’ Op een doorsnee schoonmaakdag worden alle vuilnisbakken geleegd, rondslingerend afval ingezameld, de hoofdtribune

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

geveegd en op het hoofdveld wordt ook rond de dugouts alles weer netjes opgeruimd. ‘Alleen vandaag was het wel erg veel’, zo laat Roy in de pauze weten. Dat is ook meteen een item, waarin volgens de andere mannen van de Bosgroep nog wel iets bij Juliana zou mogen veranderen.‘De leden die moeten meer de spullen in de prullenbakken doen en niet zo maar ergens weggooien’, laat Jonathan weten. Van kwart over tien tot kwart over twaalf wordt er hard gewerkt. De koffiepauze, waarin Leo de harde werkers ditmaal op cake trakteert, is dan ook meer dan welkom. Lekker even bijkletsen over ditjes en datjes, maar zeker ook over voetbal. Volgens Marja wordt er elke week stevig doorgewerkt, maar met één


Leo de Bruijn (l) met de Bosgroep. V.l.n.r.: Roy, Marja, Tim, Jonathan en Kenneth.

uitzondering. ‘Alleen niet als NEC hier is om te trainen. Dan is het vooral kijken en ook een beetje werken.’ Er wordt even hard gelachen. Tim en Martijn zijn zelf fanatieke voetballers en spelen geregeld

samen bij SC Woezik. Martijn verdedigt dan het doel en Tim wacht in de spits op zijn kansen om te kunnen scoren. Ondanks dat zij bij Woezik spelen, hebben de mannen van de Bosgroep volgens Leo in-

middels een echt roodgeel-hart. ‘Als ze hier op maandag de poort binnen komen, dan hebben ze het al over Juliana. Het afgelopen seizoen moesten ze mij regelmatig opbeuren. Vorig jaar was dat niet nodig en

was het hier elke week feest.’ Ook in het nieuwe seizoen is de Bosgroep weer present en hopelijk is dat dan weer wekelijks op maandagmorgen feest.

Bosgroep de Vennen

Jonathan: ‘Juliana heeft goed sfeertje’.

Zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen is een samenwerkingsproject tussen Driestroom en Staatsbosbeheer. Op het terrein van Staatsbosbeheer in Overasselt hebben cliënten van Driestroom hun eigen plek. Midden in het bos. In twee speciale werkschuren werken ongeveer veertien volwassen cliënten tussen de twintig en zestig jaar met licht tot zwaar verstandelijke beperkingen en/of autisme. De twee werkschuren waarin de zorgbeheereenheid gevestigd is, liggen in het natuurgebied Overasseltse en Hatertse vennen, pal achter het kantoor van Staatsbosbeheer. Cliënten van de Bosgroep werken dagelijks in de omringende vennen en bossen. Denk aan bomen en struiken snoeien, zwerfvuil prikken en hout verzagen tot aanmaakhout en openhaardhout. Maar ook aan schoonmaken van de kantoren in het gebouw van Staatsbosbeheer, wassen van de eigen bus en de auto’s van Staatsbosbeheer en het onderhouden van de natuurcamping in Groesbeek. Bosgroep de Vennen levert aanmaakhout en haardhout aan een nabijgelegen supermarkt en incidenteel aan een tuincentrum. De afnemers zijn echter voornamelijk particulieren.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

23


Sponsoren

Sponsoren SV Juliana ’31 Subsponsoren

Hoofdsponsoren

Sponsoren Mini-stadion

Sponsoren 100% Voetbal

Groot Berg en Dal

Olround Bowling en Uitgaanscentrum

4MediaCommunications

Hanos

Peba personeelsdiensten

Aarnoutse Specialiteitenslagerij

Herald Labels & Tags

Loonbedrijf Peters

Albert Heijn Janssen

Hermens Interieur

Restaurant Petit Malden

Arts Constructiebedrijf BV

Hijmans Riooltechniek

Plus Verbeeten Malden

Arts Elektro

Hofmans Catering

Praxis Malden

Austria Sport

Hofmans@Home

Pret Inn

Automartin

Hoose Optiek

Puri Tea

Bastyle

HSI Reclame

Q-Accountants & Belastingadviseurs

Van Benthum Haarden

Intertoys Malden

Rabobank Rijk van Nijmegen

Betuwe-Express

Intratuin Malden

The Readshop

Bisbee Flexonderwijs

Jacobs wonen

Autobedrijf Roelofs Malden

Bistro de Bok

Jako/Kregting

Henk Scholten Nijmegen BV

B-logic

Jupiler

Scholtens Sport

Bol Accountants

PF Janssen BV

Autobedrijf Rob Sengers

Jaq Bongers Dranken

Joey's Hairdesign

Sijfa

Autobedrijf Van Bon

Van Kesteren Mileuservice BV

Softstar BV Automatisering

Jan Broekman Auto- en bandenservice

Autobedrijf Theo Klaassen

Sportpiazza

BuroWinters

Klimate Quality Cooling

TeLo Personeelsbemiddeling

CCS Nederland BV

KlokTotaalonderhoud BV

Thijssen de Molen

Coca Cola

Bakkerij 't Kraayennest

Thijssen CS Accountant & belastingadvi-

Coffee@work

Gebroeders Krijnen BV

seur

Computron

Installatiebedrijf Lelie BV

Ton de Schoenmaker

Dirk! Autowas

Kwekerij Harrie van lent

TOP Sport & Groen BV

DM Print

Pizzeria La Stalla

Tuinwereld Malden

Autobedrijf Bart Ebben BV

Lucassen Elektro

VakantieXperts Malden

Van Eldijk Grondverzet

MDK Mode

Van der Valk Hotel de Molenhoek

van Eldik van Eldik Notarissen

MG Glas & Schilderwerk

Beddenspecialist de Vries Malden

Fieldturf Benelux

Morsinkhof Groep BV

Gebroeders Wanders GmbH

Fietsplezier Malden

Nabuurs Logistiek BV

Transportbedrijf Van Wees Malden

Fysio Novio

New Flower City

Wennekers Wonen BV

Gall & Gall Malden

Installatiebedrijf Nicolasen

Wilco Damen Schildersbedrijf

GANA Assurantien

Nillesen Groesbeek BV

Wokrestaurant de Molen

Gestel Van, Grootkeukentechniek

Nipra

Van Zuijlen Auto's

24

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018


Sponsoren

‘Voetbal is mijn hobby’ Wie de winkel 100%Voetbal by Richard Kregting binnenstapt weet het meteen: hier wordt VOETBAL met hoofdletters geschreven. Talloze shirtjes, ballen en voetbalschoenen in de meest felle kleuren, trekken met het grootste gemak de aandacht van de klant. Richard: ‘Puur voetbal. Wij verkopen alles wat met voetbal te maken heeft. Waarom geen andere sporten? Voetbal is nu eenmaal mijn hobby en dat hebben we in al die jaren steeds verder uitgebouwd’, zo laat Richard enthousiast weten. Richard Kregting (52) heeft de sportwinkel aan de Paul Krugerstraat 109 in Nijmegen in 1998 overgenomen van Ger Reijnen. ‘Ik werkte hier toen al acht jaar. Het voorste deel is winkel met 100% voetbal en achterin is de teamsportafdeling. Hier doen we drukwerk voor alle teamsporten. Dus ook bijvoorbeeld hockey, korfbal, volleybal, maar ook voor zwemclubs.’ Shirtjes, trainingspakken, sporttassen, ballen, zwemkleding, zelfs schoeisel en keepershandschoenen alles wordt hier naar de wens van de klant met logo’s en persoonlijke namen bedrukt. Richard runt de sportzaak samen met zijn twee vaste medewerkers Wilco van Gemert en Edin Mirascic. ‘We zijn alle drie heel allround en weten de klant prima te adviseren.’ Clubs Richard Kregting laat weten dat de teamsportafdeling zo’n 75% van alle Nijmeegse voetbalclubs van kleding voorziet. ‘Buiten Nijmegen doen we dat bijvoorbeeld ook voor Juliana, VVLK, Weurt en BVC. We bedrukken alles zelf en besteden niks meer uit. Dat doen we nu al een jaar of 18. Vroeger ging alles nog naar de zeefdrukker, nu niet meer. We bedrukken nu met videoflex. Dat is allemaal dunner en strakkere lijntjes.’ Assortiment Het aantal shirts, trainingspakken en schoenen dat in de winkel van Kregting te koop is gigantisch. ‘We verkopen bijvoorbeeld ook de trainingspakken van alle clubs uit be-

Richard Kregting met in zijn hand de nieuwste Derbystar, een printontwerp van tattookoning Henk Schiffmacher. taald voetbal. Zoek je een hele aparte voetbalschoen, dan is die hier te krijgen. We verkopen zo’n 200 modellen. En wil iemand zijn naam of rugnummer op de voetbalschoen of keepershandschoen, dan verzorgen wij gratis de opdruk. Dat is onze service van de zaak.’ Kregting is bij Juliana al sinds vele jaren de leverancier van alle team-

kleding en sportmaterialen. ‘De eerste contacten met Juliana zijn al vanaf het moment dat ik de zaak hier heb overgenomen. In het begin was dat met oud-voorzitter Frans van Leeuwen en Hent Kornelis. Later heeft Henry Janssen die taak overgenomen. We hebben nu een lopend contract voor vier jaar’, aldus Richard. De teamkleding van

Juliana is van het merk Jako Teamsport. ‘Uitgezonderd het 1e elftal, worden alle teamshirts van Juliana elders compleet bedrukt. Die komen hier kant en klaar binnen. De coördinatie hiervan is bij Juliana in handen van Lianne Muller, Tineke Sjoerdsma en Henry Janssen.’ Voor de leden van Juliana heeft Kregting ook nog een paar voordeeltjes in petto. ‘Via de webshop krijgen ze 20 procent korting op clubkleding en hier in de winkel 10 procent korting op sportschoenen, keepershandschoenen en trainingskleding. En bij de winkel kun je gratis parkeren.’

Website Buiten de sportzaak in NijmegenWest is Richard Kregting met 100%Voetbal natuurlijk ook te vinden op het wereldwijde web. ‘We hebben met 25 andere winkels in Nederland één gezamenlijke webshop, www.100voetbal.nl. In de toekomst zou ik ook graag nog een keer een winkel in het centrum willen openen, maar dat is iets voor Kregting is bij Juliana al sinds vele jaren de leverancier van alle later.’ teamkleding en sportmaterialen.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

25


Activiteiten

Juliana meer dan voetbal! Natuurlijk, SV Juliana ’31 is en blijft een voetbalclub waar prestatief & recreatief voetbal hand in hand gaan. Dat leverde afgelopen seizoen ook weer diverse kampioenschappen op, zowel bij de jeugd als de senioren. Maar daarnaast gebeurt er nog zoveel meer bij de club van Rood & Geel. Een greep uit de evenementen en kampioenschappen van afgelopen seizoen levert een kleurrijke fotocollage.

26

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018


SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

27


AUTOBEDRIJF

ROELOFS

Bij Autobedrijf Roelofs zit u goed! Broekkant 51 6581 AD Malden Tel. 024-3580334 Rijskweg 225 6582 AA Molenhoek Tel. 024 358 4224

WWW.AUTOROELOFS.NL

Sterke band Hanos en Juliana ’31 Internationale Horecagroothandel Hanos is leverancier en sponsor van Juliana ’31. De onderneming heeft in een paar jaar een enorme groei gerealiseerd van vijf naar de huidige 22 vestigingen, waarvan twee in België. Accountmanager Coen Reintjes uit Malden is als lid van de Business Club Malden nauw betrokken bij de voetbalclub. Hanos bestaat ruim 40 jaar. “Door onze recente uitbreiding zijn we met Hanos nu landelijk dekkend met een enorm diverse klantenkring van sportclubs tot sterrenrestaurant”, vertelt Coen. “Onze vestigingen zijn zelfbedieningswinkels waar je als horecaondernemer voor alles op het gebied van food, nonfood en drank terechtkunt. Maar we bezorgen natuurlijk ook. We onderscheiden ons door ons brede en diepe assortiment en dan met name op het gebied van delicatessen en versproducten als vlees, vis, groenten en wild. Dagelijks leveren we

28

Coen Reintjes, accountmanager bij sponsor Hanos. met ruim 300 vrachtwagens aan onze klanten in Nederland, Duitsland en België.” Hanos is echter meer dan leverancier van producten. Het bedrijf levert ook totaalconcepten voor horecaondernemingen. “Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we een leeg pand compleet ingericht en

operationeel kunnen opleveren. Daarvoor schakelen wij onze gespecialiseerde dochterbedrijven in die onder andere hun eigen architecten in dienst hebben. Ons dochterbedrijf Studio Senses heeft een showroom van 5000 m2 waar je inspiratie op kunt doen op het gebied van interieurs en keukens. Wij doen

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

wereldwijd inspiratie op en dat geven wij door aan onze klanten.” De eerste contacten van Coen met Juliana waren als ouder van zijn zoons die bij Juliana gingen spelen. “Ik heb vier jaar F’jes getraind en ook meegedaan aan de DEF-dagen, supergezellig. Nu vertegenwoordig ik Hanos bij de club. We zijn begonnen als leverancier aan Juliana en werden later bordsponsor. Ik loop daarnaast namens Hanos al vijf jaar bij de Business Club Malden, die begon als de OSJM (Ondernemerssociëteit Juliana Malden, red.). Het is oprecht een leuke club geworden en voor ons werkt het ook zakelijk. Zo leveren we kerstpakketten aan een aantal andere businessclubleden en hebben we het interieur en de keuken aan het clubhuis van Juliana geleverd. Wij zijn er heel erg blij mee dat we leverancier zijn bij Juliana. Ik vind het heel erg belangrijk dat we dat ook uitstralen.”


Supportersclub

De Supportersclub is alive and kicking!

Juliana gaan voor de winst. Elske de Wildt, voorzitter van de supporterscommissie.

Na vorig jaar het stokje overgenomen te hebben van de oude Supportersclub, zijn wij met een leuk fris team van start gegaan. Veel nieuwe ideeën zijn tot uitvoering gebracht, bijvoorbeeld de vernieuwde loterij op zondag, wat een daverend succes is. De oliebollenverkoop met Oud en Nieuw en een vernieuwde invulling van de Grote Julianadag.

gaan richten op activiteiten voor de jeugd. Wij hopen jullie dit jaar weer met een aantal nieuwe evenementen te mogen verrassen, heb je ideeën of tips? Laat het weten via onze Facebookpagina ‘supportersclub SV Juliana’31’. Op deze pagina kun je ons volgen en houden we je op de hoogte waar we mee bezig zijn, ook zal de tussenstand van de toto hierop komen te staan.

Dit jaar zullen we in een wat veranderde samenstelling verder gaan, Jurrie Bakker en Wouter op den Camp hebben afscheid genomen. Bij deze willen wij beide leden hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Wij zullen nu verder gaan met Carla Goossens, Astrid Bakker, Eugene Vissers, Hedwig van ’t Klooster, Sandra Janssen Bouwmeester, Linda Kabelaar en Elske de Wildt.

Lid worden? Wil jij ook lid worden van de Supportersclub? Meld je dan aan bij een van de commissieleden. De jaarlijkse bijdrage is slechts € 15,en met dit lidmaatschap steun je niet alleen de activiteiten die er worden georganiseerd, ook heb je gratis toegang tot de jaarlijkse populaire carnavalsavond in de Stoof. Denk niet langer na en word ook lid!

De Supportersclub heeft tot doel om, naast het reguliere voetbal, activiteiten te organiseren voor alle leden van onze vereniging. Denk daarbij aan de jaarlijkse Toto, de lotenverkoop bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal, de organisatie van bussen naar bijzondere uitwedstrijden, voor de jongste pupillen een echte Pietentraining met daarbij een

Sinterklaasmiddag, de grote Clubactie, en natuurlijk de Grote Julianadag en de carnavalsavond. Ook regelen wij de prijzen voor alle kampioensteams en de bekers en medailles voor zowel het Mini-WK en de succesvolle Mini-Champions League van Juliana. Naast al deze bestaande activiteiten willen wij ons dit jaar ook meer

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

29


Business Club Malden

Business Club Malden bereikt ledenrecord!

BCM, what else?

De BCM is dé businessclub van Juliana en Malden. Laagdrempelig voor kleine en grote ondernemingen en de plek om nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te verstevigen. Inmiddels hebben we 43 leden, wat een historisch hoogtepunt is. De doelstelling van Business Club Malden (BCM) is tweeledig. Enerzijds stellen wij ons ten doel om SV Juliana’31 de benodigde financiële middelen te verschaffen om op die manier uit te groeien tot een stabiele club. Anderzijds wordt het accent gelegd op de zakelijke

Arts Constructiebedrijf BV Arts Elektro Autobedrijf Rob Sengers Autobedrijf Roelofs Autobedrijf Theo Klaassen Auto Martin Bastyle Reclame Betuwe-Express CCS Nederland Coca Cola Coffee@work

30

belangen van de leden. Er worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd, waarbij het ook mogelijk is om meerdere collega’s of gasten mee te nemen naar de bijeenkomsten. En de leden hebben inspraak in welke activiteiten worden gepland. Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld dronevliegen, een wedstrijd van het Nederlands elftal en een spectaculair kartevent. Maar ook voor komend seizoen is de agenda al weer goed gevuld. Zo wordt er komend seizoen voor het eerst een internationale trip georganiseerd!

Pakket van BCM lid: - Diverse activiteiten, deels met partner - Seizoenkaart voor 2 personen - Reclamebord (laag) op het hoofd veld (indien niet beschikbaar, dan

Computron van Eldik van Eldik Notarissen Fieldturf Benelux Fysio Novio Gebroeders Krijnen BV Gestel Van, Grootkeukentechniek Hanos Herald Labels & Tags Hofmans Catering Hofmans @ Home HSI Reclame

Jacobs wonen Jacques Bongers Dranken Jako/Kregting Jupiler Klimate BV KlokTotaalonderhoud BV La Stalla Malden BV Lucassen Electro New Flower City Nipra PF Janssen BV

En natuurlijk bent u na afloop van de thuiswedstrijden van Juliana welkom voor een hapje en een drankje in de speciale hoek van onze verbouwde bestuurskamer. Laat u verrassen door de unieke aanpak van Business Club Malden en de entourage van ons vernieuwde multifunctionele sportpark en word lid!

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

hoog) - Vermelding in clubblad (maandelijks) en in de jaarlijkse full colour presentatiegids - Link op de Juliana-site - Omroepen naam bij thuiswedstrijden 1e elftal - Koffie/thee in de rust, borrel na afloop van thuiswedstrijden Lid worden van de BCM? Voor slechts € 750 per jaar zit u vooraan bij de aftrap van het nieuwe seizoen! Neem contact op met accountmanager Bas Schaaij (06-24570166) of stuur een mail naar sponsors@svjuliana31.nl.

Rabobank Rijk van Nijmegen Schildersbedrijf Wilco Damen Sijfa Sportpiazza SV Juliana’31 TeLo Personeelsbemiddeling Transportbedrijf Van Wees Malden Van Benthum Haarden Van Eldijk Grondverzet Van der Valk Hotel de Molenhoek


Sponsoring

Sponsor worden bij Juliana? Favoriet in de Hoofdklasse B

Voetbalvereniging SV Juliana, is opgericht in 1931. Met 1000 leden, waaronder 600 jeugdigen, is er volop gelegenheid voor recreatief en prestatief voetbal, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Ook is er een afdeling zaalvoetbal en bestaat er een bloeiende groep damesvoetbalsters. Het eerste elftal van SV Juliana speelt in de Hoofdklasse en is daarin één van de favorieten voor het kampioenschap. Doordat Juliana op een dergelijk hoog amateurniveau speelt, heeft de club in het Rood-Geel een enorme exposure in de regio. Ook de selectieteams van de jeugd spelen zonder uitzondering in de top van het amateurvoetbal. Wekelijks komen vele belangstellenden naar ons sportpark De Broeklanden in Malden. Daarnaast is er ook alle ruimte voor recreatief voetbal. Overigens organiseert Juliana ook vele activiteiten buiten het voetbal, zoals carnaval, veilingen, een rommelmarkt, beachvolleybal en het Winterspektakel.

Ten aanzien van sponsoring zijn er diverse aantrekkelijke mogelijkheden. Van een advertentie in ons clubblad tot deelname aan de BCM (Business Club Malden) of zelfs het hoofdsponsorschap. Een samenvatting van de mogelijkheden: Lid worden van de BCM (Business Club Malden) Voor een toelichting, zie pagina 30. Reclameborden (488 cm bij 61 cm) Hoofdveld laag: Hoofdveld hoog: Andere velden en ministadion

289 euro 399 euro 289 euro

Advertentie in clubblad de Schietschijf Wordt zowel digitaal als op papier uitgebracht Tarieven voor 10x per jaar in een oplage van 800 stuks 1/4 pagina zw 250 euro 1/2 pagina zw 395 euro 1/1 pagina zw 495 euro

Balsponsor Als balsponsor adopteert u een thuiswedstrijd van Juliana 1. Uw naam wordt vermeld op het programma van die wedstrijd en bij elk doelpunt wordt uw naam omgeroepen. Prijs bedraagt slechts 99 euro! Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Andere opties Sponsor wedstrijdprogramma/ seizoen Dug-out sponsor Boodschap op schermen clubhuis/seiz. Sponsoring op maat ook voor jeugd en damess

750 euro 750 euro 100 euro in overleg

Genoemde prijzen zijn per jaar en exclusief eventuele eenmalige aanmaakkosten en BTW. Nieuwsgierig? Neem contact op met accountmanager Bas Schaaij (06-24570166). Hij stelt ook met alle plezier een sponsorpakket op maat voor u samen.

SV JULIANA ’31 SEIZOEN 2017-2018

31


Hoofdsponsors

Subsponsors

Pg 2017 presentatiegids juliana  

Presentatiegids Glossy Voetbal Juliana Malden Nederland

Advertisement