Page 1

COFFEE AT

KOFFIE & ESPRES

Officieel orgaan SV Juliana’31 Malden


Ambachtsweg 3 6581 AX Malden 024 - 358 30 94 info@DMprintmedia.nl

www.DMprintmedia.nl

0134531.pdf 1


Inhoud 4 Redactioneel 6 In Memoriam 7 Mede mogelijk gemaakt 11 Activiteitenkalender 12 Welkom 14 Beachvolleybal 16 In de schijwerper 18 Juliana 4 kampioen 24 Juliana 8 kampioen 26 MC1, een team om trots op te zijn. 28 Intervjouwtje 31 Het 1e speelde 35 25 jaar supportersclub 40 Verjaardagskalender 41 Tele info

Nummer 7 september 2015 jaargang 41

Colofon SCHIETSCHIJF

Officieel orgaan van SV Juliana’31, Malden Nummer 7, september jaargang 41 Oplage: 700 Redactie: Ferrie vd Logt 024-3580212 Matthee Moons 024-3584576 Loet Eissing 06-36164509 Arjen Zwaag 024-3582812

Rijksweg 90 Esdoornhof 7 Rijksweg 103 Rijksweg 52a

Adres kopie: brievenbus Stoof Adres e-mail: fvdlogt@hetnet.nl Lay-out: info@DMprintmedia.nl Druk: DMprintmedia Tel. 024-3583094

Belangrijke adressen en telefoonnummers: SV Juliana’31 sportcomplex De Broeklanden, Broekkant 39, 6581AC te Malden. Tel: 024-3581924 Internet: www.svjuliana31.nl - www.knvb.nl Voorzitter: Martien te Riele, Pitrus 30, 6581RR Malden, tel. 024-3582728/0653861613 Secretaris: Lianne Muller, Merellaan 24, 6581CK Malden, tel. 024-3587312. Penningmeester: Tanja zwaag, Rijksweg 52a 6581EP Malden, tel. 024 3582812. Ledenadministratie: Carl de Vries Het Halster 13 6581JK Malden tel. 024 3551031 IBAN vereniging Juliana: NL29RABO0131649000

Uw specialist in etiketten 024 3586987 - www.herald.nl

Kopie inleveren vóór 16 oktober 2015 bij een van de redactieleden, of in de brievenbus bij de Stoof. Datum van verschijnen volgende Schietschijf +/- 25 oktober/ 8 november 2015, onder voorbehoud. Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 3


Schoenmakerij

elektro Hofstraat 1b • Malden • T (024) 622 12 25

Uw met goud bekroonde schoenmaker Uw zilveren schoenmaker Uw schoenreparatie Uw slijpwerk ook kartelen Uw sleutels

www.arts-elektro.nl

Eventueel klaar terwijl u winkelt!

Winkelcentrum 5, Malden Tel. 024 358 29 91

een passende uitrusting voor zomer en winter Austria Sport is het hele jaar door dé specialist voor de winter- en wandelsport. Voor beide sporten bieden we een breed assortiment schoenen, kleding en accessoires. Austria Sport heeft de kennis, ervaring en materialen om u optimaal te laten genieten. Voor de winter(se) sporter is er ook een groot assortiment thermo ondergoed, warme kleding, mutsen en handschoenen. Altijd een ruime keuze, goede service en persoonlijk advies. De collectie wandelsport loopt in de winter (beperkt) door.

Austria Sport, Rijksweg 209 6581 EK Malden 024 - 323 60 37

Austria Sport, altijd een ruime keuze, goede service en persoonlijk advies.

www.austriasport.nl

S k

i -

e

n

w a

n

d e

l

S

p o

r t

S

p e

c i

a

l

i

S

t


Redactioneel Competitie! Het voetbalseizoen 2015-2016 is al weer in volle gang. En gezegd moet worden dat de start voor ons 1e elftal tot nu toe voorspoedig is verlopen. Met 9 uit 3 is tot nu toe de maximale score behaald. Ook diverse andere teams zijn al goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Vanaf deze plaats willen we als redactie eenieder een fijn en succesvol seizoen toewensen! Bezorging schietschijf! Maandelijks werden zo’n 140-150 exemplaren van het clubblad in de diverse postvakjes van de elftallen neergelegd. Een fors deel daarvan bleef altijd liggen, omdat de postvakjes of slecht of zelfs helemaal niet werden geleegd. In overleg met het bestuur is dan ook besloten om dat vanaf nu niet meer te doen. De schietschijf wordt nu ook maandelijks op de site gezet, zodat eenieder deze info zichzelf toch kan toeëigenen. Dit betekent dat spelende leden buiten Malden voortaan geen papieren clubblad meer krijgen. Wel zullen er maandelijks voortaan zo’n 25 exemplaren in de bestuurskamer worden neergelegd. Deze zijn dan ook bedoeld voor die leden buiten Malden die toch graag zo’n papieren clubblad willen hebben. Geen schietschijf in augustus. Het zal eenieder zijn opgevallen dat er in tegenstelling tot andere jaren bij aanvang van het seizoen in augustus geen

schietschijf is verschenen. Dit september­­­­ nummer is dan ook het eerste van het nieuwe seizoen. Dit had alles te maken met het ontbreken van kopie. Nu we een maand hebben gewacht met verschijnen is er inmiddels wel voldoende kopie binnengekomen. Vooral vanuit het bestuur is er nogal wat aangeleverd. Hierdoor ook is er deze maand geen schijnwerper opgenomen. Wel hebben we met Daan van Swam een speler uit de E2-pupillen in het intervjoewtje staan. Ook vanuit de diverse commissies, rommelmarkt, 4-daagse, supporters en sponsorcommissie is er weer het nodige aangeleverd, zodat het al met al een goed gevuld nummer is geworden. Maar zoals gezegd vorige maand was daar absoluut geen sprake van, zodat ik toch eenieder wil aanmoedigen om eens wat vaker in de pen te klimmen. Het blad moet er zijn voor jullie maar liefst toch ook door jullie! Deze maand hebben onze bezorgers naast de gewone schietschijf ook nog eens de presentatiegids van de vereniging in de bus gegooid. Een woord van dank aan deze vrijwilligers is dan ook wel op zijn plaats. Voor nu dus extra veel leesplezier en een sportief vervolg van het voetbalseizoen toegewenst! Red. F.vd L.

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 5


In memoriam: Jan Theunissen Op 12 juli j.l. is op 59 jarige leeftijd Jan Theunissen overleden. Jan Theunissen woonde op de Schoolstraat in Malden. 48 jaar geleden, in 1967 is hij lid van Juliana geworden als actief voetballer. Hij heeft lange tijd in het derde elftal gespeeld. Na zijn actieve lidmaatschap is hij altijd begunstiger gebleven. In 2008 is hij nog gehuldigd vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Hij was een zeer trouw supporter van ons eerste elftal bij zowel uit als thuiswedstrijden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

In memoriam: Theo Goossens Op zaterdag 1 augustus j.l. is na een ziekbed Theo Goossens overleden op 82 jarige leeftijd. Theo was 68 jaar lid van Juliana en daarmee was hij het langstdurend lid van onze club. Hij heeft jaren in het eerste elftal van Juliana gespeeld. Is in 1964 kampioen geworden. Tevens is hij als vrijwilliger actief geweest voor de club, hij heeft het penningmeesterschap bekleed. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Op 22 augustus is er tijdens de bekerwedstrijd die het eerste elftal toen thuis speelde ter nagedachtenis van Theo Goossens en Jan Theunissen een minuut stilte gehouden. Aan het bestuur van SV Juliana’31, Zoals U weet is mijn man Theo Goossens 1 augustus j.l. overleden. Na precies 68 jaar lid te zijn geweest eindigt door zijn overlijden nu zijn lidmaatschap. Theo heeft zijn voetbal sport met veel plezier en inzet beoefend, vele jaren lang. Zijn hele leven heeft hij de activiteiten van Juliana gevolgd. De liefde voor de club en het voetbal heeft hij overgebracht op zijn zoon Mark en was vaak onderwerp van gesprek. Hij was tot zijn 65ste actief als veteraan en als een rasechte Maldenaar, geboren en getogen in Malden, was hij trots op zijn voetbal club en zijn activiteiten. Wetende dat hij U allen, de sporters van de Juliana vereniging, het allerbeste zou toewensen, danken wij als familie U voor de mooie woorden op de website van Juliana en alle aandacht die Juliana heeft gegeven aan het overlijden van Theo. Met vriendelijke groet Francis Goossens en kinderen. 6

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden


Van der Wielen bedankt!

Dit jaar nemen we afscheid van onze hoofdsponsor Van der Wielen. Per 31 augustus is Van der Wielen, zoals wij het kennen, failliet verklaard. Jarenlang stonden Hans en Yvonne met hun medewerkers klaar als sponsor en vervoerder van onze vereniging. Maar ook zeker voor al die leden van Juliana die na een avondje stappen weer veilig thuis werden gebracht door een taxi van Van der Wielen. Wij betreuren het ten zeerste dat hier nu

een einde aan gekomen is. Naast alle per soonlijke ellende die Hans al overkwam is dit een opnieuw een triest moment. Wij wensen Hans en Yvonne dan ook heel veel sterkte in deze zware tijden en hopen dat we jullie toch nog regelmatig mogen begroeten bij onze club. Want daar zijn en blijven jullie meer dan welkom! Namens de sponsorcommissie, Frank van Leeuwen

Oproep van het bestuur Na een voetbalwedstrijd een biertje/ drankje drinken, daar is niets mis mee. Echter er zijn een aantal regels waar wij als voetbalclub aan moeten voldoen. Hieronder staan ze nog even ter herinnering. Denk eraan, en spreek elkaar er op aan. We willen iedereen er aan herinneren dat het niet is toegestaan om met glaswerk buiten te komen, ook niet op het terras. Houdt er rekening mee, als een glas op een voetbalveld kapot valt levert dat gevaar op voor de spelers! Van half oktober tot half maart wordt er in het clubhuis gewoon in glas geschonken. Indien nodig kan iedereen

een plastic glas vragen aan de bar. Op mooi weer dagen in deze periode en buiten die periode wordt er geschonken in plastic glazen. Tijdens wedstrijden van het eerste is het volgens de KNVB richtlijnen ook niet toegestaan om met alcohol langs de lijn te komen. Er zijn regelmatig waarnemers van de KNVB bij Juliana aanwezig en de boetes zijn hoog. We willen ons geld liever aan andere zaken uitgeven, alcohol blijft in de kantine of op het terras. Tot slot willen we alle leden er aan herinneren dat alcohol nuttigen in de kleedkamers eveneens niet is toegestaan. Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 7


Mede mogelijk gemaakt door…

De man achter de koffie

“Colette en Henk bij de nieuwe koffie apparaten” Recent mochten we Coffee@Work toevoegen aan onze groep van hoofdsponsors en daar zijn we heel blij mee. Maar wie zit hier nu achter, m.a.w. wie is Ronny Aarts, de man achter de koffie?

De 46-jarige Ronny is een rasechte Maldenaar, getrouwd met Esther en vader van twee dochters, Jade en Pleun. Na zijn opleiding aan de HEAO Arnhem is Ronny werkzaam geweest in de logistieke dienstverlening. Na eerst stage te hebben gelopen bij Intexo werd hem daar een baan aangeboden en heeft hij in Nijmegen een groot logistiek centrum voor de pharma opgezet. In 1998 is hij via Koninklijke Van 8

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

Ommeren bij Exel gekomen. Als business unit manager (voor de eindassemblage van laserprinters) heeft hij tot 2004 leiding gegeven aan honderden mensen. Na in 2004 verhuisd te zijn naar de holding van Exel, hield Ronny het eind 2005, na de overname door DHL, voor gezien. Het was niet meer zo leuk en Ronny wil met passie aan het werk zijn en blijven. Plotseling kwam er iets heel anders op zijn pad: Cofffee@Work, het bedrijf van zijn zwager, Peter Canta. Dit zou wel eens een goede fit kunnen zijn, maar het was even worstelen met de vraag of werken met familie wel de juiste keuze was. Na een “snuffeljaar” heeft Ronny de definitieve stap gezet om


zelfstandig ondernemer te worden en is sindsdien dagelijks “in de bonen”. Het succesvolle bedrijf is in de afgelopen jaren gegroeid van 5 naar 20 “liefhebbers”. Bij Coffee@Work heeft Ronny echt zijn passie gevonden en dat straalt hij ook uit. Vol trots vertelt hij over de koffie, als belevenis, als emotie. Vol afgrijzen geeft hij een voorbeeld van oploskoffie die in afgesloten thermoskannen helemaal kapot gaat en echt niet meer smaakt. Koffie was tot enkele jaren geleden voor veel bedrijven en verenigingen een product dat gemakkelijk en snel moest kunnen worden geleverd, tegenwoordig is het referentiekader van velen gewijzigd. Kwaliteit, smaak en versheid zijn veel belangrijker geworden. Koffie is meer en meer een belevenis. Zijn ogen glinsteren als hij praat over goed gemalen kwaliteitskoffiebonen die na een optimale extractietijd tot een ware godendrank worden verwerkt. Goede koffiemachines en de juiste manier van bereiden maken er een echt feestje van. En gelukkig zijn we bij onze vereniging nu ook op het gewenste niveau. Een geweldige volautomatische espressomachine achter de bar, zorgt -met een druk op de knop- voor een kop vers gemalen bonenkoffie, en een machine in de keuken die prima verse filterkoffie maakt om piekmomenten te kunnen invullen. Deze koffie wordt tijdens wedstrijden vanuit speciale rugzakken ook buiten geserveerd, het gemak dient de mens en de koffie blijft heerlijk.Als voetballer heeft Ronny altijd maar een club gediend: ons eigen Juliana. Hij heeft wel eens een overschrijving opgestart, maar heeft deze op tijd weer ingetrokken. Als zesjarige kwam hij bij de club en heeft eerst als spits gespeeld, maar heeft daarna

jarenlang de rol van keeper vervult. Tien jaar speelde Ronny in het eerste tot hij in 2006 meer tijd wilde vrijmaken voor zijn gezin en werk. Tegenwoordig loopt hij nog een keer of twee hard per week en is hij regelmatig op de golfbaan te vinden. Omdat voetbal toch wel erg gezellig is traint hij heel af en toe nog op donderdag mee met ons 4e elftal, het “Real Madrid van Malden”. En natuurlijk zien we Ronny nu en dan in de Stoof genietend van een kop koffie en soms genietend van iets anders ; -).

Ronny Aarts

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 9


Winkelcentrum 7 6581 BV Malden Telefoon: 024-3580432 www.gall.nl

Weg door Jonkerbos 10 6532 SZ Nijmegen Tel 024-3515253 nijmegen@henkscholten.nl www.henkscholten.nl


Activiteitenkalender vr 25-9-2015 Rikavond in de Stoof vanaf 20.00 uur za 26-9-2015 Meerssen A1- Juliana A1. DTS B1-Juliana B1; AVW’68 C1- Juliana C1 zo 27-9-2015 Dieze West 1- Juliana 1; AWC 5- Juliana 2; Juliana vr1 - Valburg vr1 di 29-9-2015 UEFA Champions League; Juliana’31 onder 23 - GVA onder 23 wo 30-9-2015 UEFA Champions League Mini C-L 18.30 Juventus - Barcelona do 1-10-2015 UEFA Europa League za 3-10-2015 Juliana A1- Nuenen A1. AWC B1-Juliana B1; Juliana C1- Bemmel C1 zo 4-10-2015 Juliana 1- Silvolde 1; Juliana 2- AWC 6; Trekvogeks vr3 - Juliana vr1 wo 7-10-2015 Mini C-L 18.30 Manchester United-Ajax; 19.30 Chelsea-Dortmund za 10-10-2015 Treffers A1- Juliana A1. Juliana B1-SKV B1; Treffers C1- Juliana C1 zo 11-10-2015 Be Quick 1- Juliana 1; Woezik 5- Juliana 2; Juliana vr1 - Woezik vr3 wo 14-10-2015 Mini C-L 18.30 Bayern München-Juventus za 17-10-2015 begin herfstvakantie midden; NEC A1- Juliana A1. VVO B1-Juliana B1; Juliana C1- DTS Ede C1 zo 18-10-2015 Juliana 1- Rigtersbleek 1; Juliana 2- Germania 3; Orion vr2 - Juliana vr1 di 20-10-2015 UEFA Champions League); Spero onder 23 - Juliana’31 onder 23 wo 21-10-2015 UEFA Champions League Mini C-L 18.30 Barcelona-Manchester United 19.30 Real Madrid-Chelsea do 22-10-2015 UEFA Europa League za 24-10-2015 Beker/inhaal zo 25-10-2015 Einde herfstvakantie midden (begin zuid); Beker/inhaal vr 30-10-2015 Rikavond in de Stoof vanaf 20.00 uur za 31-10-2015 Juliana A1- Orion A1. Juliana B1-VDZ B1; Viod C1- Juliana C1 zo 1-11-2015 Einde herfstvakantie zuid; Rohda Raalte 1- Juliana 1; Eendracht 2 Juliana 2; Juliana vr1 - Eldenia vr4 ma 2-11-2015 Algemene Ledenvergadering aanvang 20.00 uur di 3-11-2015 UEFA Champions League wo 4-11-2015 UEFA Champions League do 5-11-2015 UEFA Europa League za 7-11-2015 Mierlo A1- Juliana A1. ESA B1-Juliana B1; Juliana C1- VDZ C1 zo 8-11-2015 RKHVV 1- Juliana 1; Juliana 2- Quick 3; Avios vr1 - Juliana vr1 di 10-11-2015 Juliana’31 onder 23 – SML onder 23

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 11


Veranderingen in ons alcoholbeleid Al eerder informeerden we u over de veranderingen in ons alcoholbeleid per 1 januari 2014. Op die datum ging de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen sportverenigingen onder, maar ook de straat, het cafĂŠ, parken, buurthuizen enzovoorts. De overheid heeft de wet aangepast, omdat zij jongeren wil beschermen tegen de

12

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. Wat zijn onze regels? Wij zullen geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen daarom vragen om een ID te laten zien. De regels zijn zichtbaar opgehangen bij de ingang van de kantine en bij de bar. Het zelf


meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan. Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is. De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Naar blijkt is de handhaving van deze wet vooral in de sportkantines erg slecht. Onze gemeente heeft dit jaar de prioriteit gelegd bij deze sportkantines. Zogenaamde BOA’s, buitengewone opsporingsambtenaren, zullen onze kantine bezoeken. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar, deze bedraagt € 1360. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben een boete krijgen van € 90,00. De burgemeester kan ook de vergunning schorsen. In dat geval gaat de kantine op slot. Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. En wij als sportvereniging willen de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen. Wij vragen iedereen en met name de lei-

ders en trainers van teams waar jongeren onder de 18 jaar inzitten hieraan mee te werken. Op de aftrap is een start gemaakt met het maken van afspraken met de A en B teams. Bijgevoegd formulier wordt aan de relevante teams uitgereikt. Wordt er toch een jongere onder de 18 met alcohol gezien dan zal deze automatisch een wedstrijd worden geschorst door de vereniging. Als voorbeeldfunctie drinkt het bestuur geen alcohol tijdens jeugdactiviteiten. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het bestuur en de barmedewerkers niet alleen voor de handhaving kunnen zorgen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen om ervoor te zorgen dat onze jongeren geen alcohol drinken. Dus spreek elkaar erop aan en wijs elkaar op de regels. Niet alleen om boetes te ontlopen, maar voor het welzijn van de jongeren. Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor onze barmedewerkers die dit mede uit moet voeren.

Diervoeding Dierverzorging Tuingereedschappen

Rijksweg 107 • 6581 EH Malden • tel. 024 - 358 02 57 • www.demolendier-tuin.nl Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 13


Van het bestuur Uitnodiging Algemene Leden­ vergadering Graag nodigen wij onze leden uit voor de ALV op maandag 2 november 2015 in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering wordt de voortgang van de renovatie, de jaarverslagen van het bestuur en de begroting van dit seizoen behandeld. Wilt u daarover meepraten kom dan op de vergadering! Ook deze keer hebben zowel alle leden als ouders van jeugdleden toegang tot de ALV, toegang wordt alleen verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind. Alleen leden hebben stemrecht op de ALV. Onderstaand volgt de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden.

Aanvulling op agenda Toelichting punt 12: Bestuursverkiezing De voorzitter Martien te Riele is aftredend en herbenoembaar, zie ook ons huishoudelijk reglement. Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfunctie worden gesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 27 oktober 2015 schriftelijk te zijn 14

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

AGENDA 1. Opening 1.1 Berichten van verhindering 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2015 (geplaatst op de website in het bestuursblok op de homepage) 3. Renovatie, terugblik en vooruitblik 4. Jaarverslag 2014-2015 van de secretaris (geplaatst op de website ter inzage, na overleg met de secretaris) 5. Jaarverslag 2014-2015 van de penningmeester (ter inzage, na overleg met de penningmeester) 6. Verslag van de kascommissie 7. Verkiezing van de kascommissie 2015-2016 8. Vaststelling begroting verenigingsjaar 2015-2016 9. Benoeming commissies en coĂśrdinatoren 10. Voorstellen door leden (Voorstellen schriftelijk indienen voor 27 oktober 2015 bij de secretaris, bij voorkeur per mail aan secretaris@svjuliana31.nl.) 11. Mededelingen bestuur 12. Bestuursverkiezing 13. Rondvraag 14. Sluiting

ingediend bij de secretaris Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij een bestuursfunctie wil aanvaarden. Wij rekenen erop dat onze leden in grote getalen aanwezig zullen zijn.


SV JULIANA ‘31 Notulen Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 Aanwezig: John Arts, Jenny Boonzaayer, Gert-Jan de Bruijn, Peter de Bruijn, Colette Eissing, Loet Eissing, Carla Goossens, Koos Groenen, Henry Jansen, Frans Janssen, Hans Janssen, Loek Heijnen, Ferrie van de Logt, Ronnie Martens, Matthee Moons, Lianne Muller, Jo Nicolasen, Jeroen Nillessen, Bas Prudon, Paul Reintjes, Martien te Riele, Frank Snippert, Theo Spanbroek, Henny Vissers, Jan Vissers, Juanita Wels, John Welsen, Henk Wienen, Arjen Zwaag, Tanja Zwaag Mede aanwezig: Remy Siroen, ouder van een jeugdlid en Els Spanbroek Agenda: 1. Opening en Mededelingen 2. Vaststelling notulen ALV d.d. 13 november 2014 3. Renovatie 4. Vestigen van erfpacht/opstalrechten en hypotheek t.b.v. financiering renovatie 5. Contributie seizoen 2015-2016 6. Rondvraag. 7. Sluiting. 1. Opening en Mededelingen De voorzitter, Martien te Riele, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van Johan Beelen, Edwin Willemsen en Milou van Wetering. Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de in het afgelopen seizoen overleden leden Leo de Bruijn (erelid) en Theo Klaassen. 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 13 november 2014

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan notuliste Jenny Boonzaayer. N.a.v. de notulen gaat de voorzitter in op de afgesproken aktiepunten: - onderzoek mogelijkheden stemrecht ouders jeugdleden: Gebleken is dat dit bij voetbalverenigingen niet voorkomt. Ook blijkt er tot nu toe weinig behoefte aan aanwezigheid van ouders bij ledenvergaderingen (vorige vergadering 2, nu 1 ouder). Ouders kunnen, als ze stemrecht wensen, niet-spelend lid (met functie) worden. Vooralsnog ziet het bestuur geen aanleiding op dit punt de statuten te herzien. - onderzoek korting op contributie spelende leden met functie. Het bestuur heeft besloten geen voorstel voor te leggen aan de ALV om spelende leden korting te geven op de contributie als zij vrijwilligerswerk doen, zoals niet-spelende leden met functie. Immers, spelende leden maken gebruik van alle faciliteiten en werkzaamheden van andere vrijwilligers. Dat ligt anders bij niet-spelende leden. 3. Renovatie Henry Jansen meldt t.a.v. de renovatie van hoofdveld, veld 2 en clubhuis fase 1 dat er op basis van programma van eisen en offertes een begroting is gemaakt. Er bleek nog veel bezuinigd te kunnen worden. De totale kosten gaan € 568.761 euro bedragen (velden € 551.216 en clubhuis€ 17.545). Voor velden is hogere subsidie mogelijk dan voor clubhuis. Door de gemeente wordt in totaal 370.813 subsidie verstrekt, zodat de eigen bijdrage € 197.948 bedraagt. Er zal dus 2 ton geleend moeten worden, waarvoor gemeente en SWS borg staan. Op basis van de aanbeste-


ding is Fieldturf gekozen. Daarnaast is een aantal andere leveranciers gekozen (in eigen beheer, niet op basis van onderaanneming). Dat zijn voornamelijk sponsoren: Van Wees, Aquaco, Arts Electro, HSI Reclame, Nicolasen Installatie en J. van Eldijk en daarnaast A. Hak B.V. en Ermasport. Hoofdveld wordt kunstgrasveld met verlichting omdat drainage niet meer werkte en hoofdveld geen verlichting had, overbelasting natuurgras (ivm tekort trainingscap), wens 2 x trainen recreatieve teams, op hoofdveld zijn dan lichtwedstrijden (beker) mogelijk, lagere onderhoudskosten, Er is gekozen voor een duurzaam kunstgrasveld, kwaliteitsgarantie van 12 jaar, met een andersoortige rubberlaag met cryogeen (geurloos, drijft niet, plakt minder), is getest door 1e elftal. Oplevering ligt op schema. Ook kunstgras moet worden onderhouden: wekelijks borstelen, rubbercontrole en 2x p.j. groot onderhoud, waarvoor een onderhoudscontract wordt afgesloten. Veld 2 wordt totaal gerenoveeerd, met nieuwe toplaag (van veld 1) met drainage, ook dugouts e.d. worden van veld 1 hergebruikt. Ook komt er nieuwe beregening. Omdat het momenteel te droog is, wordt oplevering verwacht op 26 juni. In 2015/2016 kan veld alleen door pupillen worden bespeeld. Clubhuis wordt beperkt gerenoveerd, met name noodzakelijke aanpassingen en uit oogpunt van veiligheid, zoals dakbedekking, nieuwe electrische installatie, schilderwerk, aanpassing verlichting (energiezuinige LED) en er komt ander voordeliger abonnement i.v.m nieuwe lichtmasten, nl. abonnement grootverbruiker. Net als bij vorige renovatie clubhuis/kleedkamers proberen we 5000 euro minder uit te geven door zelfwerkzaamheid. Daarvan mogen we nl. groot deel houden. Bijv.: aantal vrijwilligers heeft hekwerken verwijderd en verkocht, 16

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

terras wordt vergroot en vernieuwd in eigen beheer (Maik v.d. Broek met 4e elftal en sponsor (J. van Eldijk). Terrasafscheiding wordt gemaakt door sponsorborden. Ook wordt Wifi opengesteld voor bezoekers, ook op terras. De inrichting van het clubhuis wordt voortaan gecoĂśrdineerd door een beheerscommissie, bestaande uit Colette Eissing, Hans Janssen en Henry Jansen. Colettte is aanspreekpunt. Met gebruiker KION vindt afstemming plaats. Ook komen er mogelijk nieuwe centrale informatieschermen met standen/uitslagen e.d. Voor 1/7/15 moet subsidie worden aangevraagd voor renovatie 2016. Gedacht wordt aan nieuwe beregening voor veld 6 en 7 (ministadion) evenals renovatie van veld 7. Verder staat 2e fase clubhuis/ kleedkamers op stapel, waarvoor club een hoge eigen bijdrage zal moeten leveren. Hiervoor zal dan ook een nieuwe lening moeten worden afgesloten, zal aan ALV worden voorgelegd. John Arts vraagt wanneer daar duidelijkheid over te verwachten is. Martien te Riele meldt dat dat in volgende ledenvergadering zal zijn, bij vaststelling begroting. Paul Reintjes vraagt of het qua capaciteit nog nodig is om veld 6 te renoveren. Henry Jansen meldt dat dat qua trainingscapaciteit wel nodig is, bijv. bij bekerwedstrijden op hoofdveld. Loek Heijnen merkt op dat veld 6 altijd overbelast is geweest, waardoor kwaliteit slecht is. Bij normaal belasten zal veld 6 beter worden. Henry wordt met applaus bedankt voor zijn bijdrage en inzet bij alle renovatie-activiteiten. 4. Vestigen van erfpacht/opstalrechten en hypotheek tbv financiering renovatie Martien te Riele licht toe dat het bestuur bij de voorbereiding van de lening/hypotheek aan is gelopen tegen allerlei onduidelijkheden over de gevestigde en te vestigen zake-


lijke rechten. Er bleek te weinig informatie beschikbaar bij gemeente, notaris en KNVB over zakelijke rechten en voetbalclubs. Lianne Muller heeft met veel geduld dit nader uitgezocht. Lianne licht toe dat Juliana op dit moment een recht van opstal op de kleedkamers heeft tot 2027 (30 jaar vanaf bouw kleedkamers in 1997. Op het clubhuis ligt ook een 30 jarig recht van opstal vanaf de bouw in 1980, liep tot 2011. Is niet formeel verlengd, is echter ook niet door de gemeente als beëindigd beschouwd. De preciese status hiervan is nog niet duidelijk. Een recht van opstal voor Juliana houdt in dat Juliana het recht heeft te bouwen op grond die in eigendom is van iemand anders (de gemeente) en dat het gebouwde dan in eigendom blijft van Juliana. Bij bouw zonder een recht van opstal wordt al het gebouwde eigendom van de eigenaar van de grond, dus in ons geval van de gemeente. De grond is eigendom van de gemeente, voor de velden is op dit moment niets geregeld, geen erfpacht noch een overeenkomst. Een erfpacht voor de velden voor Juliana houdt kort gezegd in dat Juliana de grond mag gebruiken, de grond blijft eigendom van de gemeente. Op grasvelden kan dus erfpacht gevestigd worden, voor kunstgras geldt recht van opstal. De financiering van de renovatie gebeurt met subsidie van de gemeente samen met eigen middelen. Die eigen middelen komen uit een lening bij de Rabobank. Voor deze lening staan SWS (stichting waarborgfonds sport) en de gemeente garant. Voorwaarde daarvoor van het SWS is o.a. een lening in de vorm van een hypotheek. Dat is vorig jaar al zo gebeurd. Het onderpand voor de hypotheek (1 ton) van vorig jaar zijn de kleedkamers waar een recht van opstal op zit dat nog 12 jaar loopt. De hypotheek van vorig jaar heeft een looptijd van 10 jaar. Nu

willen wij een hypotheek met een looptijd van 15 jaar, zodat de jaarlijkse lasten niet te hoog worden. Ook daarvoor moet er een recht van opstal of erfpachtrecht zijn met minstens 15 jaar geldigheid en dat is er op dit moment niet. Vandaar dat onderzocht wordt hoe dit goed geregeld kan worden. Belangrijkste verkregen advies is dat de juridische meest ideale situatie voor onze vereniging zou zijn een recht van opstal voor alle gebouwen en kunstgrasvelden en een erfpachtrecht voor de overige grond. Dit geeft de meeste bescherming, bijv. in het geval van woningbouw in de toekomst. De gemeente moet dan een onteigeningsprocedure starten en die geeft de beste garantie op financiële compensatie. Ook de gemeente vindt dit een goede zaak en heeft al meegewerkt aan de voorbereidingen. Nadeel zijn echter de financiële gevolgen. Allereerst moet ieder jaar extra OZB betaald worden omdat er naast de gebruikersheffing ook de eigenarenheffing betaald moet worden. Afgelopen jaren is er gem. € 4500 betaald, een schatting voor de OZB na renovaties en volledige rechten is ruim € 9000 per jaar, een verdubbeling dus. Bij alleen recht van opstal op het clubhuis, wordt OZB geschat op €7300. Toename is nl. ook gevolg van aanleg 2e kunstgrasveld. Tweede financiële gevolg is de eenmalige te betalen overdrachtsbelasting van 6% bij het vestigen van erfpacht of recht van opstal. Hoogte bedrag is onduidelijk. Er is vrijstelling mogelijk voor alles wat Juliana zelf heeft gebouwd/ betaald, mits dat met bonnen aangetoond kan worden (veel bonnen zijn al gevonden!). Bij volledige vrijstelling moet dan nog wel 6% van de waarde van 66.000 m2 kale grond betaald worden. Bij een waarde van 1 euro zou dat € 4000 zijn, maar niet bekend Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 17


is welke waarde de fiscus gaat hanteren. Dat wordt nog uitgezocht door de notaris. Op dit moment is er een offerte van de Rabobank voor een lening van 2 ton met looptijd van 15 jaar, rente 3.25%. Voor de garantstelling van het SWS is het nodig een hypotheek af te sluiten, maar dat kan dus pas als er een onderliggend recht is. Vanwege een mogelijk voorschot op de subsidie is er nog wel enige tijd. Er zijn nu enkele opties: 1) proberen om toch de volledige rechten te bemachtigen, dan de hypotheek afsluiten. Dat is mogelijk als er op redelijke termijn duidelijkheid komt van notaris/fiscus over kosten. 2) alleen een recht van opstal vestigen op het clubhuis, looptijd 30 jaar, daar de hypotheek op afsluiten en later bekijken wat te doen met de velden: of alsnog erfpacht vestigen of gebruikers(huur) overeenkomst sluiten met de gemeente, afhankelijk van de kosten. Gemeente staat ook wel open voor een gebruikersovereenkomst, maar het geeft juridisch minder rechtszekerheid, zeker als gemeente bijv. in de toekomst gaat fuseren met andere gemeente(n). Voor de voor de hypotheek benodigde garantstelling van SWS is recht van opstal op clubhuis voldoende. Rabobank stelt verder geen eisen qua zakelijke rechten. Optie 1 kan alleen als notaris en fiscus binnen redelijke termijn met de gegevens komen, waarna afgewogen moet worden of de rechten die kosten waard zijn. Optie 2 is op korte termijn te realiseren, en is in feite sowieso nodig (eigenlijk een deel van optie1). Vervolg van optie 2 is dan kijken of erfpachtrechten voor de velden gevestigd kunnen worden of overgaan tot het aangaan van een gebruikersovereenkomst met de gemeente, waarin de nodige garanties 18

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

worden vastgelegd ingeval van opzegging van deze overeenkomst. Bestuur is voorstander van optie 1, vanwege de juridische zekerheid t.a.v. het veiligstellen van de investeringen, tenzij de kosten echt onevenredig hoog uitpakken. Daarom wordt voorgesteld, indien duidelijkheid over optie 1 te lang uitblijft, te kiezen voor optie 2 (recht op van opstal op clubhuis voor hypotheek) en dan daarna alsnog bezien of vol­ledige rechten op velden gevestigd kunnen worden. Bij optie 2 worden echter ook al (notaris)kosten gemaakt. Carla Goossens vraagt of er ook tijdelijk een gebruikersovereenkomst gesloten kan worden ter voorkoming van kosten, ter verkrijging van de hypotheek. Dat bespaart kosten. Dan kunnen later de zakelijke rechten tegelijk gevestigd worden. Lianne Muller geeft aan dat SWS ook akkoord gaat met gebruikersovereenkomst en huidige recht van opstal op clubhuis. Maar recht van opstal loopt nog 12 jaar en vanwege het financiële voordeel wordt geopteerd voor een hypotheek met looptijd van 15 jaar.Arjen Zwaag stelt voor beide varianten door te rekenen: wegen de financiële nadelen van looptijd van 12 jaar op tegen 2 x notariskosten, kosten OZB etc. ? Vanwege de juridische zekerheden kiest ALV als doelstelling op termijn voor optie 1, ook al kost dat wat meer geld. Als duidelijkheid daarover te lang duurt, dan eerst optie 2 met recht van opstal van 30 jaar voor clubhuis of gebruikersovereenkomst met huidig recht van opstal kleedkamers, afhankelijk van kosten. Peter de Bruijn informeert naar wijze van bepaling WOZ waarde. Lianne Muller licht toe dat Juliana bezwaar heeft gemaakt tegen WOZ-waarde. Voor sportclubs/clubhuizen gelden specifieke regels, het gaat om de herbouwwaarde van het clubhuis. Er zijn enkele kleine aanpas-


singen gedaan. Frank Snippert vraagt of de houding van en relatie tot de gemeente nog een rol speelt. Martien te Riele antwoordt dat de huidige samenwerking en verhoudingen zeer goed zijn. Dit geeft echter geen garanties voor de toekomst, bijv. met het oog op mogelijke fusies. Frank Snippert vraagt of er nog financiële risico’s zijn als e.e.a. niet mocht lukken vanwege te hoge kosten. Tanja Zwaag antwoordt dat optie 2 sowieso mogelijk is, dan kan de club 15 jaar verder en dan zijn er geen extra kosten. De aflossingen op de lening zijn al doorgerekend in de meerjarenbegroting inclusief indexeringen etc. Lianne Muller voegt daaraan toe dat SWS geen garantstelling geeft als de meerjarenbegroting niet solide is. Vervolgens geeft de ledenvergadering het bestuur unaniem toestemming voor het vestigen van de noodzakelijke zakelijke rechten op een financieel verantwoorde wijze. Ook krijgt het bestuur toestemming voor het afsluiten van de hypotheken t.b.v. de financiering van de renovaties van vorig jaar en huidig jaar. Vorig jaar heeft het bestuur abusievelijk verzuimd die toestemming aan de ALV te vragen, vandaar dat nu toestemming is gevraagd voor beide hypotheken willen vragen. Martien te Riele wijst erop dat er t.b.v. de financiering en het onderzoek zakelijke rechten in het kader van de renovatie veel werk is verzet door de secretaris en penningmeester en door een aantal leden. John Arts complimenteert het bestuur met het zorgvuldige werk en handelwijze in deze. Lianne Muller krijgt een applaus voor het door haar verrichte onderzoek. 5. Contributie Martien te Riele licht toe dat als lopende

afspraak geldt dat de contributie jaarlijks wordt verhoogd met het indexeringspercentage CBS. Dat is dit jaar 1%. Tijdens de vorige ALV is toestemming gegeven om i.v.m. de investeringen voor de renovaties de contributie voor de spelende leden met maximaal € 7,50 te verhogen voor seizoen 2015-2016 naast de jaarlijkse indexering. Op dit moment is het nog niet duidelijk of deze eenmalige extra verhoging ook inderdaad (geheel) nodig is. Dat wordt duidelijk na afloop van het boekjaar per 1/7/2015 en het opmaken van de jaarrekening. Het ziet er positief uit, er zijn op diverse posten kosten bespaard en er zijn extra inkomsten, bijv. door opbrengsten uit inzameling oud ijzer, oud papier, vierdaagse en rommelmarkt (met dank aan de vrijwilligers!) . Het zier er dus naar uit dat de verhoging niet geheel noodzakelijk is. Het bestuur zal daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geven. Verder wil het bestuur een afwijkende contributie voor zaalvoetballers voorstellen. Loek Heijnen ligt toe dat vorig seizoen er al een vereenvoudiging is aangebracht in de diverse categorieën contributie. I.v.m. de komst van een nieuw zaalvoetbalteam is bij de KNVB nagegaan wat de kosten zijn voor een zaalvoetballer, Dat blijkt ongeveer 100 euro per jaar zijn. Daarom stelt het bestuur voor om de contributie voor zaalvoetballers vast te stellen op 150 (gezien de verhouding tot 210 voor veldvoetbal). en voor leden veld + zaal op 310. Gehoopt wordt dat hiermee meer zaalvoetballers aangetrokken kunnen worden. De competitie wordt geregeld door de KNVB. John Welsen wijst op een financieel risico als er teveel zaalvoetballers/spelers uit andere gemeenten komen spelen bij Juliana vanwege het nadelige effect op de hoogte van de investeringssubsidie van de gemeente. Tanja Zwaag wijst erop dat subsidie eenmalig Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 19


is en contributie-ontvangsten structureel. Loek Heijnen wijst erop dat de meeste zaalvoetballers ook al veldvoetbal spelen. Bestuur neemt de opmerking wel mee. Vervolgens wordt met een ruime meerderheid ingestemd met de voorgestelde contributiebedragen voor seizoen 2015/2016. 6. Rondvraag Frank Snippert heeft klachten gehoord over koude douches. Henry Jansen merkt op dat dit probleem inmiddels is verholpen. Er is nu een onderhoudscontract afgesloten ter voorkoming van nieuwe klachten. Paul Reintjes vraagt naar de stand van zaken t.a.v. sponsoring, nu de OSJM wordt opgeheven. Martien te Riele beaamt dat de OSJM per 1/7 wordt opgeheven omdat er geen opvolgers waren voor de stoppende bestuursleden. Tijdens de slotbijeenkomst heeft Martien te Riele namens het bestuur aangegeven dat er plannen worden uitgewerkt voor de oprichting van een businessclub. Vanuit een versterkte sponsorcommissie zullen alle (oud) OSJM leden en sponsoren worden benaderd. Arjen Zwaag, lid van de sponsorcommissie licht toe dat het de bedoeling is dat instapbedrag busines­sclub lager wordt en meer flexibele mogelijk­ heden gaat bieden dan de OSJM, waardoor meer sponsoren lid zullen worden. Ook de activiteiten zullen breder zijn. Het moet een echte netwerkclub worden met verschillende activiteiten. Verder zijn er gesprekken gaande over hoofdsponsoring met huidige hoofdsponsoren en met potentieel nieuwe. Daarover komt binnenkort duidelijkheid. Martien te Riele deelt mee dat Theo Spanbroek na 30 jaar gaat stoppen met de inning van de contributie. Ook is hij 2 jaar 20

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

penningmester geweest. Als dank voor zijn werkzaamheden vraagt het bestuur de leden toestemming om Theo het erelidmaatschap van de vereniging te verlenen. Dit voorstel wordt bij acclamatie en onder applaus aanvaard! Vervolgens overhandigt Martien te Riele Theo een oorkonde en een bos bloemen aan Els Spanbroek. 7. Sluiting Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje op kosten van de vereniging, dit als gebruikelijke traditie. Besluitenlijst 1. Aan bestuur wordt toestemming gegeven voor het afsluiten van de hypotheken t.b.v. de financiering van de renovaties van vorig en huidig jaar. 2. Aan bestuur wordt toestemming gegeven voor het vestigen van de noodzakelijke zakelijke rechten op een financieel verantwoorde wijze. 3. Ingestemd wordt met 1% geïndexeerde contributiebedragen seizoen 2015/2016 en contributie voor zaalvoetbal van 150 euro en voor veld+zaal van 310 per jaar. Bestuur laat weten of verhoging contributie voor spelende leden met maximaal € 7,50 noodzakelijk is. 4. Aan Theo Spanbroek wordt het erelidmaatschap van SV Juliana ’31 verleend. Actiepuntenlijst (uitvoering bestuur) - Doorrekenen nadelen looptijd hypotheek 12 jaar t.o.v. lagere kosten zakelijk recht bij gebruikersovereenkomst - Alert zijn op financiële effecten van extra leden uit andere gemeenten op subsidie. JB 26/6/2015


OSJM bedankt, welkom BusinessClub Malden BCM, het nieuwe netwerken in de regio Een flink aantal jaren is de OSJM de businessclub voor de regio geweest. Na een flinke terugloop in leden en een mislukte poging van de zittende bestuursleden om een opvolger te vinden, is de OSJM opgeheven. De sponsorcommissie van Juliana heeft toen, i.s.m. het bestuur, besloten onder eigen beheer een nieuw netwerkplatform te realiseren voor elke ondernemer die Juliana een warm hart toedraagt. Uitgangspunten zijn daarbij toegankelijkheid, nieuwe contacten en toegevoegde waarde voor elke ondernemer. We hebben goed geluisterd naar de wensen van de OSJM leden en daarop de BCM aangepast. Zo is de contributie gehalveerd en zijn de diverse activiteiten facultatief. Dat wil zeggen, als je wilt meedoen betaal je daarvoor een (geringe) bijdrage maar er is geen verplichting. Ook wordt het mogelijk om meerdere collega’s of gasten mee te nemen naar de bijeenkomsten. En hebben de leden een grote inspraak in welke activiteiten ze graag willen. We streven er ook naar om op termijn in ons clubhuis een professionele sponsorruimte te creëren. De doelstelling van Business Club Malden (BCM) is tweeledig. Enerzijds stellen wij ons ten doel om SV Juliana’31 de benodigde financiële middelen te verschaffen om op die manier uit te groeien tot een stabiele topclub. Anderzijds wordt het accent gelegd op de zakelijke belangen van de leden. Zo wordt het zakendoen tussen leden gestimuleerd en worden er

diverse (facultatieve) bijeenkomsten belegd, waarbij uitwisseling van informatie en gezelligheid centraal staan. Business Club Malden staat voor het creëren van contacten die , contacten creëren de perspectieven en perspectieven bieden de toekomst. Als lid van BCM maakt u deel uit van een uniek platform voor ondernemers, met daaraan gekoppeld talrijke zakelijke mogelijkheden. Naast de thuiswedstrijden van Juliana worden gedurende het voetbalseizoen aantrekkelijke businessclubactiviteiten geïnitieerd, waaronder lunches en business borrels, haringhappen, het bezoeken van voetbalwedstrijden en concerten, etc. Evenementen waarbij een optimaal klimaat wordt gecreëerd voor het kennismaken met nieuwe relaties, dan wel het aansterken van de huidige contacten. Laat u verrassen door de unieke aanpak van Business Club Malden en de entourage van ons vernieuwde multifunctionele sportpark en word lid! Onderdeel van het pakket van BCM lid: - Seizoenkaart voor 2 personen - Reclamebord op het hoofdveld - Vermelding in clubblad (maandelijks) en in de jaarlijkse full collor presentatiegids - Link op de Juliana site -O  mroepen naam rondom thuiswedstrijden 1e elftal - Koffie/thee in de rust, borrel na afloop van thuiswedstrijden

Lid worden van de BCM? Voor slechts 750 Euro per jaar zit u vooraan bij de aftrap van het nieuwe seizoen! Neem contact op met accountmanager Bas Schaaij (06-24570166) of stuur een mail naar sponsors@svjuliana31.nl

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 21


Ditjes & Datjes Koop bij onze sponsoren! Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien? Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf? Neem contact op met Bas Schaaij, sponsorcommissie, tel 06-24570166

Gezocht barvrijwilligers en Keukenpersoneel BAR: Wij zijn nog steeds op zoek naar barvrijwilligers en dit geldt in eerste instantie voor: De dinsdagavonden van 19.30 - 23.00 uur Donderdagavonden van 19.30 - 24.00 uur Zaterdagochtenden van 08.00 - 13.00 uur Zaterdagmiddagen van 13.00 - 19.00 uur Zondagochtend van 09.00 -13.00 uur Zondagmiddag van 13.00 - 19.00 uur Wij zijn zeer DRINGEND op zoek naar barvrijwilligers, het gereduceerde aantal op dit moment en het risico dat indien er nog één of meerdere vrijwilligers wegvallen, het sluiten van het clubhuis gedurende trainingsavonden etc. een feit zou kunnen worden. Daarom doen wij een oproep aan alle teams, leden en familieleden, vrienden enz, om zich aan te melden bij Colette Eissing (colette.eissing@gmail.com) of telefonisch contact opnemen met 06-36264509, feit is hoe meer nieuwe vrijwilligers hoe minder vaak een beroep op hen gedaan zal worden. Uiteraard kan een ieder aangeven wat de frequentie van zijn/haar inzet zal zijn. Wij hopen uiteraard op jullie positieve reacties. KEUKEN: Ook hier kampen we met een groot tekort aan Personeel. Dus iedereen die een zakcentje wil bij verdienen en 15 jaar of ouder is kan zich bij mij aanmelden op het volgende mailadres colette.eissing@gmail.com of telefonisch contact opnemen met 06-36164509. Zegt het voort wie weet, opa’s, oma’s of vriendjes en vriendinnetjes. Tijden zijn: Zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur Zondag van 11.00 tot 15.00/18.00 uur (met mogelijke uitloop voor één persoon bij uitwedstrijden van het 1e elftal) Wij hopen op heel veel respons. Namens Clubhuiscommissie, Colette Eissing, coördinator 22

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden


Rikavonden Natuurlijk zijn er ook voor het komend seizoen weer een aantal Rikavonden gepland op de vrijdagen. Dit zullen in de meeste gevallen weer de laatste vrijdagen van de maand gaan worden in de periode van september 2015 tot en met mei 2016. Een aantal maanden zal daarvan worden afgeweken. De data zullen zijn: (Een en ander is overigens nog wel onder voorbehoud wijzigingen zijn eventueel nog mogelijk) 25 september 2015 11 december 2015 25 maart 2016

30 oktober 2015 29 januari 2016 29 april 2016

27 november 2015 26 februari 2016 27 mei 2016

Opgeven bij iedere avond kan nog tot een dag voor de geplande kaartavond. Dit moet dan telefonisch gebeuren bij Ans Broekman, De Haspel 19 (tel: 024-3581108). Maar je kunt zelfs ook nog gewoon op de kaartavond zelf even langskomen. Meer informatie bij Ans Broekman, (tel. 024-3581108)

Toto 2015-2016 De supportersclub heeft voor het seizoen 2015-2016 een toto georganiseerd. Voor het hele seizoen wordt voor elke wedstrijd van Juliana 1 een uitslag ingevuld. Er hebben zich zo’n 80 mensen aangemeld. We hadden graag meer aanmeldingen gezien, echter is het een mooie start. Wie weet gaat het leven en doen er volgende seizoen meer mensen mee!. Inmiddels is de eerste wedstrijd gespeeld, zoals bekend won Juliana met 6-2 van de De Bataven. 60 maal werd voorspeld dat Juliana zou winnen en daarmee zijn de eerste punten gescoord. De uitslag van 6-2 had niemand voorspeld, maar wie verwacht er zo’n mooie uitslag. We zullen regelmatig een tussenstand (bijv. top 10) publiceren op de site en in de Schietschijf. Een mooi seizoen allemaal en veel succes en voetbalplezier. De Supportersclub

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 23


24

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden


Vrijdag 4 september 2015 was het dan zover. Het 25 jarig bestaan van de SC werd gevierd met een Tirolerfeest. De Stoof was daartoe omgebouwd naar een Tiroler stube, met versiering en kraampjes. Met een goed gevulde Stoof kon om 00.00 ( 5 september ) uur geproost worden met een schnaps, toen werd in 1990 de SC opgericht. Velen waren verkleed, de dames in fraaie dirndl jurken, de mannen natuurlijk in de lederhose. Bij binnenkomst kreeg iedereen een tirolerhoed. Het bier werd, in stijl, geschonken in bierpullen. Het is een mooi en gezellig feest geworden, waarbij weer eens volop werd gedanst. De muziek was in goede handen van disco “Soundwave” , zij weten altijd weer de stemming er goed in te krijgen. Peter de Bruijn als voorzitter van de Supportersclub heette iedereen welkom en bedankte de leden voor hun steun. Zij maken het mogelijk dat de SC veel kan doen voor alle geledingen in de vereniging.

Daarna was het woord aan Martien te Riele de voorzitter van Juliana. Namens bestuur en leden feliciteerde hij de SC met het jubileum. In het kort haalde hij aan wat er zo al door de SC wordt gedaan en dat daarvoor veel waardering is. Hij bood een fraai bord aan met de tekst “ Al 25 jaar trouwe fan van Juliana’31.” Peter bedankte Martien en zei namens de SC blij verrast te zijn, het bord zal een mooie plek krijgen op het nieuwe terras. Na dit officiële gedeelte startte “Soundwave” weer de muziek en was er een optreden van het duo MoEs, deze 2 dirndl brachten met hun nummers de zaal al aardig in stimmung. De Limburgse zanger, Ruud Appelhof, in deze streken zeer bekend van optredens, bracht met zijn steirische harmonika en zang de zaal op stoom. Er werd volop meegezongen en gehost in de polonaise. Tussen al het drinken door werd met hapjes rondgegaan, heerlijk ! Gemaakt door Colette. Op het einde van de avond kon , natuurlijk in stijl, gegeten worden. Bockworst met broodjes, door Els en Ingrid gemaakte kartoffeln salade en sauerkraut! Het zag er niet alleen fraai uit, maar smaakte ook voortreffelijk. Het bestuur van de SC kijkt terug op een geslaagd jubileumfeest en dankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Waarbij we nog willen vernoemen de barmedewerkers, Colette (hapjes), Ingrid en Els (salades ), Patrick en Richard (organisatie) en Matthee(foto’s).

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 25


De grote clubactie gaat weer beginnen! Afgelopen zaterdag hebben jullie leiders de clubboekjes opgehaald en als het goed is ook al aan veel leden uitgedeeld. Hoeveel heb je er al verkocht? Mocht je de brief en het boekje nog niet hebben gehad, of kwijt zijn, dan vind je hieronder nog alle informatie. En uiteraard maken we de topverkopers in een volgende schietschijf bekend. De grote clubactie is voor ons als vereniging erg belangrijk omdat subsidies wegvallen en we het sporten voor iedereen betaalbaar willen houden. Als de clubactie er niet zou zijn, dan was de contributie al een stuk hoger! Verkoop dus zo veel mogelijk loten, want van elk lot gaat 80% naar Juliana! Benieuwd wat we vorig jaar met de opbrengst hebben gedaan? Breng dan een bezoekje aan de Grote Club Pot in het clubhuis ;). Leden van de teams A tot en met F - voor jullie valt er veel te winnen!Als je je lotenboekje inlevert krijg je na de actieperiode via je leider een cadeautje. En…per tien loten die je verkoopt krijg je van Juliana een cadeaubon van €5,-- ! (naar keuze van Bol.com, AktieSport of Bart Smit). Die tien loten heb je zo verkocht! Denk maar eens aan ouders, buren, opa & oma of de gasten van die verjaardag waar je toch naartoe gaat. En heb je zin (en mag het van je ouders) om de straten in de buurt af te gaan, dan verkoop je nog veel meer. Zo heb je dus al snel genoeg voor een voetbal, die ene doos Lego, of een bijdrage voor je nieuwe smartphone! Verkopen we als vereniging meer dan 3000 loten dan doen wij er nog een prijs bij voor iedereen die 26

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

25 loten of meer heeft verkocht. (Bijna) volwassenen - Jullie doen toch ook mee? Bij de grote clubactie is het vaak zo dat de D-E-F het meeste verkoopt. Maar ook de A-B-C en de senioren hebben baat bij de opbrengst. Daarom willen we jullie ook nadrukkelijk vragen om mee te doen. Koop bijvoorbeeld met je team die 3 loten per lid en deel de hoofdprijs als die op een van jullie loten valt! Contante loten zijn op te halen op de Wieken 69 als dat handiger is. De spelregels: - Verkopen mag vanaf zaterdag 19 september tot en met zaterdag 24 oktober. - Zorg dat je naam en team in het boekje staat. - Je verkoopt de loten door een machtiging in het boekje te laten invullen. Als iemand geen machtiging kan of wil geven, dan kun je een contant lot verkopen. Je vraagt dan alvast het geld (3 euro per lot) en haalt op de Wieken 69 de contante loten op en doet het bij de koper in de bus. Laat kopers hun naam in je boekje zetten, want dan tellen die loten ook mee voor jouw score. - Lever volle boekjes zo snel mogelijk in op de Wieken 69 of de bestuurskamer. - Heb je meer boekjes nodig, graag! Ophalen kan op de Wieken 69 of in de bestuurskamer. Je mag ook kopieën maken van een lege pagina in je boekje. Tonnen voor onze vereniging. Het inzamelen van oud ijzer is een goede bron van inkomsten gebleken voor Juliana. Sinds we hier in 2014 mee begonnen zijn hebben we vele tonnen aan oude metalen ontvangen en dit kunnen omzet-


ten in duizenden euro’s voor de club. Zet daarom al uw oud ijzer apart en kom die brengen naar het sportpark of, als het iets meer is, laat het ophalen. U bent dan de rommel kwijt en Juliana is er echt mee geholpen. - Als je de buurt in gaat, stel je dan altijd voor en zeg dat je lid bent van Juliana. Zorg dat je Juliana netjes vertegenwoordigt en blijf ook beleefd als mensen niet

willen kopen. Vertel ook dat Juliana het geld gebruikt voor verbetering van velden, kleedkamers en voor leuke activiteiten. - Vind je het spannend? Neem dan je vader of moeder mee als je gaat verkopen, maar jij doet het verhaal, want van jou willen mensen graag kopen! Vragen? Mail naar groteclubactie@svjuliana31.nl of bel Maritza Gerritsen op 06-16249880.

Hoofdsponsoren tekenen nieuw contract Op zondag 6 september hebben hoofdsponsoren Coffee@Work, Konings en Meeuwissen en Van Wees Transport een nieuwe verbintenis getekend. Enige die we nog missen in dit rijtje is Rabobank Rijk van Nijmegen, die er helaas niet bij kon zijn. Juliana’31 is heel trots op haar sponsoren, “We zijn zeer content met het feit dat we vier grote regionale bedrijven op ons shirt hebben staan. Daarnaast zijn drie van de vier sponsoren stuk voor stuk echte club

mensen, dat geeft de sponsoring een extra dimensie”, aldus Frank van Leeuwen, voorzitter van de sponsorcommissie. De selectie speelt in nieuwe shirts dankzij de sponsoren. De shirts worden goed ontvangen bij de spelers. “De shirts zitten comfortabel en zien er prachtig uit, dat zorgt er voor dat we al met 1-0 voor dat we op het veld staan”, vertelt aanvoerder Jeff van Veen. Nieuw veld, nieuwe tenues, alle voorwaarde voor een goed seizoen zijn aanwezig.

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 27


Vierdaagse 2015 bij Juliana Voor de 12e keer was Juliana gastheer van deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Niet alle leden van Juliana hebben een goed zicht op wat er in die week op het sportcomplex allemaal gebeurd. Hoog tijd om iedereen even bij te praten over deze activiteit. Aan de huidige voorzitter van de 4-daagse commissie wordt deze vraag voorgelegd. Hoe het ooit begon Zoals alles begint het met een idee en initiatiefnemers. Op 5 december 2003 werd door Peter Thijssen en Henry Jansen een voorstel ingediend om in 2004 als gastheer op te treden voor 4-daagse lopers. Gemikt werd op de 40 km lopers in de leeftijd van 40 tot 80 jaar. Het concept was een bed, bad en brood regeling; een regeling die sinds kort weer opgeld doet voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. De verwachting was dat we op 60 tot 80 gasten konden rekenen en een opbrengst tussen € 4.000,- en € 6.000,- reëel was. Hoe het in 2004 precies is verlopen weet ik niet. Wel dat het in de tien jaar hierna een vervolg heeft gekregen en onder leiding van Peter Thijssen steeds verder is ontwikkeld tot wat het nu is. Een volledig verzorgd verblijf met ontbijt, lunchpakket, fruit en warm eten. En uiteraard kunnen de gasten gebruik maken van alle diensten van de Stoof. Voor de twee grootste groepen zetten we ook een grote partytent op die tijdens die week dienst doet als verzorgingspost. Op de vrijdag veranderen we die aaneengesloten tenten tot een feest zaal waarin de medaille-uitreiking plaatsvindt en aansluitend een warm en koud 28

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

buffet kan worden genuttigd. In de grote zaal in de Stoof heeft de andere groep zijn “blarenbal”. We hebben nu lopers op alle afstanden, de 30, 40 en 50 km en dat betekent dat rond 2.45 uur de eerste gasten zich melden voor een uitgebreid ontbijt. Tijdens de Vierdaagseweek worden door de vrijwilligers verschillende taken verricht om het onze gasten naar de zin te maken. Zoals de dagelijkse schoonmaak van de kleedlokalen, het maken van zo’n kleine 500 lunchpakketten, het uitserveren van ruim 500 warme maaltijden, het tappen van duizenden consumpties. Doorgaans gaat de bar om 23.00 uur dicht. Een paar uur later komt de ochtendploeg (sommigen noemen dit de nachtdienst) om de eerste kannen koffie te zetten en de eitjes te koken voor het ontbijt van de volgende dag. Kortom tijdens de Vierdaagseweek lijkt ons sportcomplex wel hotel De Broeklanden. De Vierdaagse doe je samen Net als zoals de lopers van de Vierdaagse het niet zonder de support van de ver-


zorgers en de aanmoedigingen van het publiek kan, zo kan Juliana zo’n immense klus niet klaren zonder de inzet van vele vrijwilligers. Dit jaar hebben zo’n 25 leden van de club hun bijdrage geleverd om het onze 120 gasten zo veel mogelijk naar de zin te maken. Sommigen hebben één of meer ontbijtdiensten gedraaid. Anderen de dagelijks schoonmaak, of het maken van de lunchpakketjes. Een aantal vrijwilligers heeft één of meer bardiensten gedraaid. En elke dag werden 8 vrijwilligers ingezet om het diner uit te serveren en af te ruimen. Omdat veel van deze vrijwilligers meerdere diensten op een dag verrichten, zijn sommigen die week meer bij Juliana te vinden dan thuis!

de opbouw of tijdens de 4-daagseweek, elkaars kwaliteiten weet te benutten en zo’n megaklus, vermoeid maar met plezier weet af te ronden. Daar kan ik met trots op terug kijken.

Vele handen maken licht werk Maar er moet ook het nodige worden opgebouwd om het sportcomplex geschikt te maken voor de opvang en verzorging van de lopers en verzorgers van de Nijmeegse Vierdaagse. Denk aan het schoonmaken van de kleedlokalen, het opbouwen van ruim 90 stapelbedden, het opmaken van die bedden, het opbouwen van de wastafels in de doucheruimtes, het opzetten van twee grote verzorgingstenten, het plaatsen van de zwembadjes, het maken van waslijnen, het schoonmaken van het terras, het plaatsen van zwerfkasten voor de campinggasten. En alles wat wordt opgebouwd moet na afloop van de vierdaagse weer worden afgebroken, gewassen, uitgeklopt en opgeslagen bij Juliana of teruggebracht naar de partijen waarvan we de spullen geleend of gehuurd hebben. Kortom een groot logistiek project waar een tiental mannen en vrouwen meerdere dagdelen erg druk mee zijn. Het is prachtig om te zien hoe zo’n groep betrokken vrijwilligers, bij

Nog meer support De vrijwilligers van de 4-daagse commissie zijn zonder meer de belangrijkste schakel om deze klus gerealiseerd te krijgen. Maar het motiveert ons enorm dat bijna alle bestuursleden (zij zijn eigenlijk ook vrijwilligers) een dienst hebben meegedraaid of hebben geholpen bij de op- of afbouw. En dat was zeker niet alleen maar betrokkenheid tonen. We mogen ook trots zijn op ons bestuur dat, naast besturen, ook echt de handen uit de mouwen steekt en daar ook lol aan beleeft. En als ik toch bezig ben met het strooien van complimenten. Ik wil ook de andere commissies bedanken die het mogelijk of gemakkelijk maken om de 4-daagse te laten slagen. Want het was best wel spannend of de renovatie op tijd klaar zou komen. Aan alles kon ik merken dat iedereen het belang van de 4-daagse goed voor ogen heeft. Ik beluister wel eens gemopper binnen de club, maar als je goed kijkt, gaat er heel veel goed bij Juliana. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 29


30

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden


Zakenpartners (sponsors) Om onze gasten goed te kunnen verzorgen maken we zoveel mogelijk gebruik van Maldense ondernemers en sponsors van onze club. Zo wordt de catering door Hofmans verzorgd, komt het brood en de broodjes van Bakkerij ’t Kraayenest, de dagelijkse boodschappen van Plus Verbeeten Malden en de horecabenodigdheden van Hanos Nijmegen. De dagelijkse schoonmaak van het clubhuis tijdens de Vierdaagseweek werd door schoonmaakbedrijf De Iris verzorgd. Het is plezierig werken als je zakenpartners de afspraken stipt nakomen en bij onverwachtse zaken flexibel zijn om hier meteen op in te spelen. Het is ook goed om wat terug te doen bij onze sponsoren. Ik wil twee ondernemingen even apart noemen en bedanken. Van Pouwels hebben we dit jaar 450 eieren gratis gekregen. En Arts Elektro heeft ons enorm geholpen door al hun kabels en zwerfkasten gratis ter beschikking te stellen om de Vierdaagse camping veilig van stroom te voorzien. Sponsoren allemaal hartelijk bedankt. De resultaten Het is natuurlijk leuk om zo met z’n allen zo’n grote klus tot een goed einde te brengen. Dat is hard werken maar ook samen genieten van tevreden klanten. En ook de blijdschap dat het er weer op zit. Het doel van deze activiteit is natuurlijk wel dat het ook het nodige opbrengt om de clubkas te

spekken. Een exacte opbrengst kan ik niet noemen omdat er veel indirecte kosten zijn (bijv. de energiekosten) die ik niet ken. Ook zijn er in het verleden investeringen gedaan (bijv. het plaatsen van een brandmeld centrale) om de opvang van gasten überhaupt mogelijk te maken. Dus zie het onderstaande als een globale benadering met als doel om focus te houden op de opbrengst. We hebben dit jaar een omzet gemaakt van ruim € 33.500,- (inclusief BTW) en na aftrek van de directe kosten houden we daar ruim € 22.000,- aan over. Dat is grofweg 10% meer dan vorig jaar. Een geweldig resultaat. De 100ste Vierdaagse Volgend jaar vindt de 100ste Nijmeegse vierdaagse plaats. En natuurlijk zijn wij daar weer bij. We hebben dit jaar het aantal gasten op de camping zien toenemen en zien hierin ook het groeiperspectief voor de komende jaren. Een beheerste groei lijkt mij haalbaar, maar we lopen, uitgaande van ons concept van volpension, uiteindelijk ook een keer tegen de begrenzing aan van onze accommodatie. Wil jij volgend jaar ook een bijdrage leveren aan de opvang en verzorging van 4-daagse lopers bij Juliana? Laat mij het even weten. Namens de 4-daagse commissie, Jan Verweij

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 31


25ste Rommelmarkt zondag 10 januari 2016

Zoals gebruikelijk houdt voetbalvereniging SV Juliana ’31 op de 2e zondag van het jaar, deze keer dus op 10 januari 2016, haar jaarlijkse rommelmarkt. De eerste vergadering van de Rommelmarktcommissie zit er alweer op. Een ‘anders dan anders’ vergadering, want de voorbereidingen voor de 25ste Rommelmarkt zijn officieel begonnen. De commissie gaat er alles aan doen om er een heel speciale rommelmarkt van te maken. We zijn druk plannen aan het maken om het een onvergetelijk jubileum te laten worden. Maar voordat het zo ver is hebben we natuurlijk uw hulp hard nodig! We willen zo veel mogelijk spullen aangeleverd krijgen om ook deze keer de rommelmarkt tot een succes te maken. Dus hebt u nog spulletjes die voor u geen waarde meer hebben maar nog wel verkoopbaar zijn? Gooi ze niet weg maar denk aan de rommelmarkt van Juliana! Wat kunt u inleveren? Het kan zo gek niet zijn of wij kunnen het gebruiken: (kinder)kleding, (schemer)lampen, kampeerspullen, (tuin)gereedschap, kleinmeubelen, serviesgoed, prullaria, keukenapparatuur, klokken, horloges, fototoestellen, 32

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

computerapparatuur, TV’s, audioapparatuur (lever de bijbehorende afstandsbedieningen ook in!), oude grammofoonplaten, cd’s, boeken, tassen, manden, speelgoed, antiek, telefoontoestellen, motoronderdelen, opbergdozen, potten en pannen, tuinornamenten, tinnen beeldjes, schilderijen, skiuitrustingen, schaatsen, skeelers, naaimachines, orgels, videospelers, fietsen…enzovoort enzovoort enzovoort. Heeft u verkoopbare spullen voor de rommelmarkt, bewaar deze nog even en lever ze op onderstaande inleverdagen in bij het sportcomplex van voetbalvereniging Juliana ‘31, Broekkant 39 te Malden.

Inleverdagen:

Zaterdag 19 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur Maandag 28 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur Zaterdag 2 januari 2016 van 10.00 tot 14.00 uur Vrijdag 8 januari 2016 van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag 9 januari 2016 van 09.00 tot 12.00 uur Kunt u echt u niet wachten op de inleverdagen en heeft u bijzondere spullen voor de verkoop? Neem dan contact met ons op: 06 26 72 91 42 of 06 39 55 10 25


Welkom De redactie heet de volgende leden van harte welkom! Naam

Adres

G.

Woonplaats

Geb.datum

Raf Bakker Thijs Bastiaans Xavier Bekenutte Rowdy Bosveld Patrick Bronstijn Paul van de Bussche Sami Chaouki Sandro D. R. Cortada Noam Dreier Casper DĂźmmer Jeroen vd Eijk Emma Hijink Tijmen van Hoorn Darren Jansen Pepijn Jolink Stian Jonkman Luuk Keijser Micha Kistemaker Frenk Kosman Isa Lucassen Daan Meij Max Munten Damian Onya Salim Sayeb Lorenzo Schraven Tygo Top Rene v.d. Ven Ron Vredebregt Thijs Waterink

Korte Loef 48 de Toom 24 Eikenlaan 3 Het Alm 32 De Vang 6 Boterdijk 7 Zwanenveld 3011 Kastanjelaan 12 Rijksweg 235 Basalt 27 Bijleveldsingel 157 Mathaak 5 von Fraunhoferhof 3 Veldsingel 41 Priemstraat 3 het Halster 12 van Heemstraweg 5 Kerkstraat 95 Broeksingel 33 Valkenier 2 de Hoef 26 Welderenstraat 131 Broeksingel 31 Pr. Margrietstraat 6 Wijenburgstraat 13 de Hoef 12 de Strengen 10 De Sangershof 20 Regenboog 187

M M M M M M M M M M M V M M M M M M M V M M M M M M M M M

Malden Malden Molenhoek Malden Malden Malden Nijmegen Heelsum Heumen Malden Nijmegen Malden Nijmegen Malden Nijmegen Malden Weurt Nijmegen Malden Malden Malden Nijmegen Malden Gennep Nijmegen Malden Malden Malden Elst Gld

20-08-2008 08-05-2009 27-02-1990 10-04-1995 01-02-1966 20-08-2007 08-10-2002 15-10-1970 01-09-2009 31-12-2004 18-03-1991 17-08-2003 28-06-2005 25-08-2004 05-04-1991 10-01-2003 16-03-1996 05-10-1991 30-09-1971 30-04-2009 13-02-2009 22-04-1988 14-04-2003 14-09-1999 23-11-2007 14-09-2009 28-04-1960 26-03-1963 26-12-1968

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 33


Intervjoewtje Even voorstellen: Hallo, ik ben Daan van Swam. Ik ben 10 jaar oud en ik woon in Malden. Waar zit je op school? Op de Vuurvogel aan de veldsingel . Ik zit in het Duizendguldenkruid. Wat vind je het leukste vak? Keuzewerk, dat zijn extra opdrachten die je zelf mag uitkiezen (bijvoorbeeld animaties maken). Topo en Engels vind ik ook heel leuk. Wat zou je later willen worden? Profvoetballer natuurlijk of timmerman want ik vind het leuk om te bouwen en mijn vader doet het ook. We maken nu samen een hele grote boomhut bij mijn opa in de tuin en dat vind ik super leuk om te doen. Waarom ben je gaan voetballen? Ik vond het leuk om tegen een bal te schieten, vroeger toen ik 2 was ging ik al voetballen op het veld naast ons huis en zo ging het verder. Hoelang voetbal je al en in welke teams heb je gespeeld? Dit wordt mijn vijfde jaar, ik zat eerst in de F12 toen de F7, F3, E7 en nu de E2. Vertel eens iets over je team? Ik ken mijn nieuwe team nog niet heel goed, we hebben nu 1 toernooi en 1 wedstrijd samen gespeeld. Bij het toernooi bij de Arnhemse Boys zijn we eerste geworden, de eerste competitie wedstrijd hebben we verloren dat was wel jammer. Het lijkt me wel een leuk team!

34

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

Wie vind je de beste speler uit je team? Ik vind Don en Wessel wel goed, de beste dat weet ik nog niet. Op welke plaats speel je? Nu heb ik nog niet echt een vaste plaats, niemand eigenlijk. De laatste wedstrijd stond ik links midden, links achter, midmid enz. De coach is het nog aan het bekijken. Zelf sta ik het liefst links midden. Wat vind je goed en minder goed bij Juliana? Goed: dat het een gezellige club is . Minder goed: nou dat weet ik niet echt. Heb je nog andere hobby’s naast voetballen? Crossen, buiten spelen, bouwen en timmeren. Ga je wel eens bij andere teams kijken? Soms als er vriendjes moeten spelen of bij mijn broer Rens, hij zit in de F3. Wat vind je een stomme bezigheid? Ruzie maken en onsportief zijn. Wat lees je het eerst in de Schietschijf? Het intervjoewtje


Wat vind je van het Nederlandse elftal? Zie je wedstrijden van ze op TV? Ja, ik vind ze wel goed maar ze kunnen soms wel slecht spelen. Tijdens de laatste twee wedstrijden tegen ijsland en Turkije ben ik zelf maar buiten gaan voetballen. Wat vind je van het Ministadion en de Mini-Championsleague? Ik vind het wel cool het het geeft wel een speciaal gevoel, vooral wanneer de muziek gaat spelen en je het veld op moet lopen. Van welke trainer heb je veel geleerd? Van Herco Anema, die heb ik heel lang als trainer en coach gehad. In mijn eerste jaar in de F12 had ik Michael Roelofs en Jurrie Bakker als trainer en coach die waren ook heel leuk. We verloren toen alleen wel veel, maar we kregen toch een beker op het eind, voor de inzet.

Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien? Mooie kleedkamers. Wat is je favoriete: Nederlandse voetbalclub: NEC & AJAX Buitenlandse voetbalclub: Barcelona Speler: Robben en Messi. Eten: Spaghetti en frietjes. Tv-programma: heb ik niet echt, heel verschillend. Boek: Geronimo Stilton “Computerspel”: Minecraft Film: Big hero 6 Muziek: Good Time van Owl City & Carly Rae Jepsen. Huisdier: (Tess) hond (Mikkie) kat. Snoep: Kauwgom Vriend(innetje): Mijn beste vriend heet Sep, hij speelt bij Heumen.

Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om te vertellen? Te veel om te vertellen.

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 35


Het 1e speelde Dinsdagmiddag 14.00 uur net thuis van mijn vakantiehuisje in Malden aan de Broekkant. Schiet het mij erg genoeg te binnen dat de copy nog moet worden ingeleverd, lees geschreven, bij onze hoofdredacteur Ferrie vd Logt. Als vaste copywriter met name alles rondom het 1e team wordt dan weer uitgelicht in de hoop dat de lezers weer op de hoogte zijn van de selectiespelersresultaten van ons s.v.Juliana’31. Ik zeg dit met opzet zo, omdat bij een hele grote groep binnen de vereniging dat nog behoorlijk onbekend is. Kan ook bijna niet anders omdat ik ook zie dat 80 % van het Juliana leven zich afspeelt op de zaterdag. Dat het gros van deze (erg jonge spelers) en ouders niet ook nog eens op de zondag bij Juliana’31 vertoeven. Natuurlijk zijn dat er wel een aantal, maar dat is toch een beduidend klein percentage. Dat ook met name Ferrie elke maand weer hoopvol afwacht op copy is hem telkens weer te prijzen. Helaas is dit in de praktijk steeds weer een tegenvaller. De vaste rubrieken worden nog wel elke maand gemaakt, maar er wordt wel “erg veel” op commando ingeleverd. Juist dit maakt het voor de redactie niet erg uitdagend maar we hebben de stille hoop dat het zojuist geopende voetbalseizoen een stimulans moge zijn voor eenieder om eens eerder en vaker naar de “pen en papier” te grijpen. Zoals vermeld schrijf ik veelal over Juliana 1, als medeleider vind ik dat het goed is en eigenlijk normaal is bovendien om de achterban, al is het vaak achteraf, te informeren en/of mede te delen wat er zoal leeft in de groep. Juliana is dit seizoen begin augustus gestart met de 36

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

voorbereiding. Een zeer intensief oefenprogramma met bovendien 9 nieuwe spelers in de groep heeft ontzettend hard moeten werken om in vijf – zes weken tijd weer een sterke eenheid te worden. Met spelers van de Treffers; Menno Scholten en Michel van Veen, van Beuningse boys; Sam Niland, van Udi’19; Thomas Hendriks, van JVC’31; Jordie van de Laan, van Rood-Wit; Davey Goudt, van NEC; Mitchel de Kluis en van onze A1; Max Beissel en Aleksander Lejic is er vanaf het begin scherp getraind en zijn er veel oefenwedstrijden gespeeld. Met name dit laatste heeft vooral bij de achterban een bepaalde indruk achtergelaten. Soms werd er goed gespeeld, vaak veel minder en nog erger leefde de indruk dat er “ergens iets niet klopte”, maar wat ?? Vooral in de bekerwedstrijden, met behoorlijke tegenstanders kwamen we slecht voor de dag. Arnold Brehler en Thijs Waterink blijven mijns inziens stoïcijns doorgaan en weten dat een elftal opbouwen niet zo maar kan. De laatste week voor de competitiestart tegen de Bataven uit Gendt wordt er ineens wel heel scherp getraind. Alsof de jongens begrijpen dat er wat moet gebeuren. De wedstrijd tegen de Bataven geeft dan ook een s.v.Juliana’31 te zien dat strijdt en probeert goed te voetballen. Ineens kunnen we scoren en spelen zoals wij willen en met 6-2 zegevieren. Schitterende doelpunten van Wout, Sam (2x), Jordie, Daley en nota bene Maarten! Een waanzinnige prestatie


en “tranen van geluk” en ongeloof bij velen van de aanhang. Uit naar Alverna is de 2e wedstrijd. Tegen deze, altijd moeilijke ploeg die zich met behoorlijk wat namen heeft versterkt, spelen we “on-Juliana’s”! Wat we lang niet hebben laten zien wordt nu deze middag vertoont het veld. Geen onnodige terugspeelballen, geen oeverloze breedte passes zijn te zien. Er wordt geen risico genomen en sinds lange tijd wordt er weer eens “geruimd”. Niet mooi, wel effectief. Elke lange bal naar voren is met onze aanvallers een direct gevaar voor onze tegenstander. Zo komen we ook op 0-1. Een geplaatste kopbal van Daley Hoogakker op Wout opdenCamp betekent een wonderschoon doelpunt. Doelman van Beek, ex Juliana’31, stond erbij en keek (hoorde) er naar. Een vloedgolf aan aanvallen brengt Juliana’31 niet van slag en in plaats van 0-1 had ook 0-2 en 0-3 nog kunnen vallen. We verlaten het “Bospad” dus met 6 punten uit 2 duels, een maximale score met een team dat

uitstraalt dat ze gaan voor de winst, in ieder geval het meest haalbare. Klasse!!! Hopen wij met z’n allen dat onze selectie, met zo’n leeftijdsgemiddelde van 21 of 22 jaar dit kan blijven opbrengen. Veel tegenstanders hebben 2 of 3 ex-profs met veel ervaring, die een wedstrijd kunnen lezen, maar zij zijn geen Juliana’31. Zij hebben niet wat wij wel hebben, Wij hebben jongens die voor elkaar gaan, die heel goed kunnen voetballen en die ook nog eens het voordeel mogen hebben van onze eigen mooie “Rood gele” kledij. We zullen best wel eens teleurstellen, maar wat we inmiddels hebben kunnen zien is dat we wel een tegenstander zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Let maar op, overtuig je ervan en kom kijken naar ons vlaggenschip het eerste elftal. U bent van harte welkom op de Broeklanden en bij de uitwedstrijden. Tot ziens! Loet Eissing, medeleider s.v. Juliana’31 1.

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 37


competitieprogramma hoofdklasse C zondag 27 sept 2015 prog 4 Alverna - Rohda R. Rigtersbleek - Silvolde MSC - Be Quick’87 Juliana’31 - Achilles’94 Bataven - Alcides Quick’20 - Hollandia Dieze West - RKHVV

4 okt 2015 prog 5 11 okt 2015 prog 6 Be Quick’87 - Bataven MSC - Achilles’94 Achilles’94 - Rigtersbleek RKHVV - Alcides Alcides - Dieze West Alverna - Hollandia Juliana’31 - Alverna Rigtersbleek - Juliana’31 Hollandia - MSC Bataven - Rohda R. Rohda R. - Quick’20 Dieze West - Silvolde Silvolde - RKHVV

25-okt-15 BEKER/ INHAAL

1 nov 2015 prog 8 8 nov 2015 prog 9 15 nov 2015 prog 10 Alcides - Silvolde Be Quick’87 - Alverna Alverna - Rigtersbleek MSC - Rigtersbleek Achilles’94 - Dieze West Alcides - Be Quick’87 Dieze West - Be Quick’87 Hollandia - RKHVV RKHVV - Achilles’94 Alverna - Achilles’94 Rigtersbleek - Bataven Dieze West - MSC Bataven - Hollandia Rohda R. - Silvolde Rohda R. - Hollandia Quick’20 - Juliana’31 Juliana’31 - Alcides Silvolde - Juliana’31 RKHVV - Rohda R. Quick’20 - MSC Bataven - Quick’20

22-nov-15

29 nov 2015 prog 11 Be Quick’87 - Silvolde Achilles’94 - Rohda R. MSC - Bataven Juliana’31 - Dieze West Quick’20 - Alverna Rigtersbleek - RKHVV Hollandia - Alcides

BEKER/ INHAAL

18 okt 2015 prog 7 Achilles’94 - Bataven Hollandia - Dieze West Rohda R. - Alcides Juliana’31 - MSC

Rigtersbleek - Quick’20 Silvolde - Alverna

6 dec 2015 prog 12 13 dec 2015 prog 13 Rohda R. - Be Quick’87 Be Quick’87 - Hollandia Alcides - Achilles’94 Achilles’94 - Silvolde Alverna - MSC MSC - Rohda R. Silvolde - Hollandia Juliana’31 - RKHVV Bataven - Juliana’31 Quick’20 - Dieze West RKHVV - Quick’20 Rigtersbleek - Alcides Dieze West - Rigtersbleek Bataven – Alverna

Stand topscoorders in de hoofdklasse C 2015-2016 Naam Vereniging Roy Bouwman Silvolde Romano Djababoe Be Quick’87 Wahid Shimeri Dieze West Wouter od Camp Juliana’31 Jordie vd Laan Juliana’31 Rens van Benthem Quick’20 Ryan Snelders Quick’20 Jelmer Goedhart RKHVV Thomas Careman Achilles’94 René Westerveen Be Quick’87 38

Tot 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

Naam Vereniging Luuk Purvis Hollandia Robin Schaaf Hollandia Sam Niland Juliana’31 Camiel Fidom MSC Alessio Pinna Quick’20 Lars van Schooten Rohda R. Jeffrey de Visscher Rohda R. Björn Zwikker Rohda R. Nejim El Atiaoui Dieze West

Tot 2 2 2 2 2 2 2 2 2


onderlinge stand bijgewerkt tm 16-9-2015 Alle uitslagen Hoofdklasse C seizoen 2015-2016. pl was team aan 1 1 B4-jun 2 2 2 E03-pup. 2 3 3 E08-pup. 2 4 4 F07-pup. 2 5 5 D2-pup. 2 6 6 D4-pup. 1 7 7 C4-jun 2 8 8 E07-pup. 1 9 9 E01-pup. 2 10 10 Sen 01 3 11 11 E04-pup. 1 12 12 Sen 07 1 13 13 E05-pup. 1 14 14 A2-jun 2 15 15 Sen dam1 1 16 16 zaal 01 1 17 17 C2-jun 1 18 18 Sen dam2 1 19 19 F02-pup. 2 20 20 B2-jun 2 21 21 D1-pup. 3 22 22 A1-jun 3 23 23 C1-jun 3 24 24 Sen 2 za 2 25 25 D3-pup. 2 26 26 Sen 02 2 27 27 F04-pup. 2 28 28 D5-pup. 2 29 29 Sen 04 2 30 30 Sen 05 2 31 31 E09-pup. 2 32 32 B5-jun 2 33 33 B3-jun 2 34 34 Sen 06 2 35 35 F05-pup. 2 36 36 C6-jun 2 37 37 B1-jun 3 38 38 F06-pup. 1 39 39 Mb1 2 40 40 E02-pup. 2 41 41 F01-pup. 0 42 42 Sen 03 0 43 43 Sen Vet 0 44 44 E06-pup. 1 45 45 Ma1 2 46 46 D6-pup. 1 47 47 Sen 08 1 48 48 C3-jun 2 49 49 F03-pup. 2 50 50 F09-pup. 1 51 51 B6-jun 1 52 52 A3-jun 2 53 53 Md1 2 54 54 C5-jun 2 55 55 F08-pup. 2

gew 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gel ver pnt gem voor tegen 0 0 6,00 3,00 26 2 0 0 6,00 3,00 14 3 0 0 6,00 3,00 12 2 0 0 6,00 3,00 12 2 0 0 6,00 3,00 12 3 0 0 3,00 3,00 10 2 0 0 6,00 3,00 10 3 0 0 3,00 3,00 7 0 0 0 6,00 3,00 10 4 0 0 9,00 3,00 10 4 0 0 3,00 3,00 6 0 0 0 3,00 3,00 6 0 0 0 3,00 3,00 6 2 0 0 6,00 3,00 4 0 0 0 3,00 3,00 3 0 0 0 3,00 3,00 7 5 0 0 3,00 3,00 3 1 0 0 3,00 3,00 3 1 1 0 4,00 2,00 12 6 1 0 4,00 2,00 8 4 0 1 6,00 2,00 8 4 0 1 6,00 2,00 5 5 0 1 6,00 2,00 6 7 0 1 3,00 1,50 13 4 0 1 3,00 1,50 8 4 0 1 3,00 1,50 8 4 0 1 3,00 1,50 8 7 0 1 3,00 1,50 3 2 0 1 3,00 1,50 3 2 0 1 3,00 1,50 3 3 0 1 3,00 1,50 10 11 0 1 3,00 1,50 7 9 0 1 3,00 1,50 6 8 0 1 3,00 1,50 7 11 0 1 3,00 1,50 4 8 0 1 3,00 1,50 6 17 1 1 4,00 1,33 5 6 1 0 1,00 1,00 3 3 1 1 1,00 0,50 7 8 1 1 1,00 0,50 2 6 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1 0,00 0,00 2 3 0 2 0,00 0,00 7 10 0 1 0,00 0,00 2 5 0 1 0,00 0,00 0 3 0 2 0,00 0,00 3 7 0 2 0,00 0,00 2 6 0 1 0,00 0,00 1 5 0 1 0,00 0,00 3 8 0 2 0,00 0,00 2 9 0 2 0,00 0,00 2 14 0 2 0,00 0,00 0 15 0 2 0,00 0,00 2 21

saldo 24 11 10 10 9 8 7 7 6 6 6 6 4 4 3 2 2 2 6 4 4 0 -1 9 4 4 1 1 1 0 -1 -2 -2 -4 -4 -11 -1 0 -1 -4 0 0 0 -1 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -7 -12 -15 -19

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 39


Wie is er jarig in oktober...? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

40

Gijs Van Hoorn, Gijs Anema Jeroen Nillissen, Lars Broekman Roeland Arpots Tanja Zwaag, Micha Kistemaker Bram Woerkom, Olle Schaart Indy van de Braak, Figgo Verhoeven, Rik Janssen Tonnie van den Broek, Rob Hoogakker, Sami Chaouki Peter Ariaans, Maarten Arts, Sjoerd van der Meulen Stefan Koolen, Robin Nieuwenhuis, Levi Jamlean, Kick ten Broek, Boris van Leeuwen Emiel Thijssen, Bas Martens Edwin Willemsen, Tijmen Wildenbeest, Sepp van den Braak Gerard van Winkel, Jasper Zwaag Philip Winters, Stijn Kokshoorn, Casper Brekelman Joseph Han, Alex Mavinkurve, Sandro De Roba Cortada Harrie Schraven, Jo Nicolasen, Mike Boelders, Jurre Wildenbeest, Bram Scheffer Judith Hermsen, Calle Bisseling Tonnie Janssen, Jeroen Buis Daan Willems, Yara Cloudt, Romy Prudon, Niek Vroemen Rick van Beijnen, Wouter Kuijpers Edin Zornic, Ted Toonen Carla Willemsen-Goossens, Tano Spiero Colin van Well, Volkan Stok, Joep Laugs Patrick Verhoeven Sil van der Meulen, Paulina Spaan, Tijmen Eggenhuizen Theo de Bruijn Larissa Cloudt, Kim Krijnen, Lloyd Leijtens Tjalling Baarslag, Astrid Stevens, Nick Bouman, Jordie v.d. Laan, Menno Scholten Max Huisman, Frank Ariaans, Rik Souren Koen v.d. Hurk, Finn Janssen, Mees Kluitenberg, Sebastiaan de Haas

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden


“Koop bij onze Juliana sponsoren” AA Drink Aarnoutse Specialiteitenslagerij Albert Heijn Janssen Aquaco Specialis in H2O Arts Constructie Arts Elektro Austria Sport Auto Traa BV Autobedrijf Bart Ebben BV Autobedrijf Bulters Nijmegen BV Autobedrijf Rob Sengers Autobedrijf Texaco Roelofs Autorijschool Eric Rijcken Autorijschool Holtman Axitraxi Attractieverhuur BV Bakkerij ‘t Kraayennest Bert Story Nijmegen BV Bistro de Brouwketel Bluecross Animal Care Bol Accountants Brasserie Ese Briljant Schoonmaakdiensten Cafe de Heumense Molen Caiway Claase Assurantien Coffee@work Concilio personeelsdiensten De Vries Slaapcomfort DeGarage Automartin Dela Uitvaartverzorging BV DM Printmedia Fa. Thijssen de Molen Fietsplezier Malden Frans Geurts Stoffeerderij & Machine BV Fysio Novio G. vd Wielen Elektro Gall & Gall Malden

Geboeders Wanders GmbH Gebroeders Krijnen BV Grand Cafe de 10 Haarstudio Malden Hanos Nijmegen Hans Rutten Mannenmode Heineken Brouwerij Henk Scholten Nijmegen BV Herald Labels en Tags Hermens Interieur Hijink Advocaten Hijmans Riooltechniek Hofmans Catering Hofmans Tapijten BV Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek Hoose Optiek HSI Reclame Installatiebedrijf Lelie BV Installatiebedrijf Nicolasen Intertoys Malden Intratuin Malden Jan Broekman Auto&bandenservice Joey’s Hairdesign Kerkhof Fysiotherapie Kesteren Milieuservice BV Klokbouw BV Konings en Meeuwissen Kusters Schilderwerken Nijmegen BV KVN BV Kwekerij Harrie van lent La Stalla Loonbedrijf Peters Masita Morsinkhof Groep BV My Group BV Nabuurs Beheer

New Flower City Nillessen Groesbeek BV NIPRA BV dakwerken PeBa personeelsdiensten PJF Janssen BV Plaza Malden Plus Verbeeten Malden Praxis Malden Q Accountants &belastingadviseurs Rabobank Rijk van Nijmegen Restaurant Enoteca da Noi Restaurant Petit Malden Restaurant Pizzeria Pinoccio Rijschool ViaQenS Robert Schreiner Schoenmakerij Ton Scholtens Sport Schoonmaakbedrijf De Iris Sijfa Cruises Softstar B.V. Automatisering Sportpiazza Sportshop Richard Kregting TCG East & South The Readshop Tijssen CS Accountant & belastingadviseur Transortbedrijf van Wees Malden Tuinwereld Malden VakantieXperts Malden Van Bon Autobedrijf Van der Valk Hotel de Molenhoek Van Eldijk Grondverzet Van Zuijlen Auto’s VDP Beveiligingstechnieken BV Wennekers Wonen BV Wokrestaurant de Molen

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 41


Oud ijzer en andere metalen bij s.v.Juliana’31 Onder oud ijzer wordt o.a. verstaan: • alle metalen, dus ijzer, lood, koper, zink etc. • elektrische apparaten met een kabel (maar geen beeldscherm of tv) • wasmachine • afwasmachine • verwarmingsketels • computers • fietsen • autovelgen

• Paul Reintjes op 06 2672 9142 • Arjen Zwaag op 06 5363 5859 of mailen naar: oudijzerjuliana@gmail.com Voor het evt ophalen kan dan een afspraak worden gemaakt. Voor het zelf inleveren op ons sportpark aan de Broekkant Het sportpark is zaterdag & zondag vanaf 08:30 open.

Geen diepvriezers, koelkasten, beeldschermen en gasflessen! We beschikken over de benodigde goedkeuring en vergunning voor deze actie. Voor meer info neem contact op met de volgende personen:

Teleinfo SV Juliana ‘31 Sportpark De Broeklanden Broekkant 39, 6581 AC Malden 024 3581924 BESTUUR voorzitter Martien te Riele secretaris Lianne Muller penningmeester Tanja Zwaag Facilitaire zaken Hans Janssen Voetbalzaken Loek Heijnen

42

Telefoon: 024 3582728 06 22013693 024 3582812 024 3586176 06 44136576

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

Commissie- voorzitters Veiligheid & Arbo John Welzen 024 3880192 Communicate Arjen Zwaag 024 3582812 Supporters/act. Michiel v Duijnhoven 06 21121372 Sponsor Frank van Leeuwen 024 3581678 Vrijwilligers Colette Eissing 024 3584220 Grote Club actie Maritza Gerritsen 06 16249880 Buitendienst Henry Jansen 06 53676535 Clubhuis Henk Wienen wnd 06 33939999 Vierdaagse Jan Verweij 024 3585046 Rommelmarkt Frans Janssen 06 51502821


Kleding Tineke Sjoerdsma 024 3585741 Prestatievoetbal Loek Heijnen wnd 06 44136576 Recreatief voetbal Frank Snippert 024 3584061 Wedstrijdzaken Carla Goossens 06 11331527 Fair Play Mariel Verhees 024 3551031 Scheidsrechters Eric Ruijs 06 20742523 Toernooien thuis Geert van de Logt 024 3584494 Toernooien uit Carl de Vries 024 3551031 Zaalvoetbal Toon Janssen 06 55390040 Commissie Prestatievoetbal Voorzitter Loek Heijnen wnd 06 44136576 Tech. coörd sen. Loek Heijnen wnd 06 44136576 Tech. coörd junioren Henry Jansen 06 53676535 Scout Frank Duijghuisen 06 14108680 Commissie Recreatievoetbal Voorzitter Frank Snippert 024 3584061 Secretaris Tosca Snippert 024 3584061 Coörd. Dam./meisjes Wilma Krijnen 06 20146204 Coörd. senioren Frans Janssen 06 51502821 Coörd. A Frans Janssen 06 51502821 Coörd. B Joost Heijnen 06 39447344 Coörd. C Joost Heijnen 06 39447344 Coörd. D vacant Coörd. E Edwin Willemsen 06 52593676 Coörd. F vacant Ledenadministratie & contributie Ledenadministratie Carl de Vries 024 3551031 Contributie Theo Spanbroek 024 3880239 Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000 IBAN vereniging NL06RABO0131604503 TRAINERS: 1e Arnold Brehler 1e Thijs Watering Keep Mike Engelaar Keep Niek Wijers Vr1 Jeroen Nillessen Vr2 Marchel van Loveren

06 23730225 06 10417235 024 3500952 024 8489911 06 29085586 024 3583246

TRAINERS JEUGD: A1 Bas van Bon A2 Marcel Eimers A3 Gé Lommen B1 Tom Deuning B2 Willem Bax B2 Marco Looijschelder B4 Theo Teunissen B5 Michel Vredebrecht B6 Johan Leferink B6 Marcel Koolen C1 Rick Janssen C1 Davey Goudt C2 Jasper Glaap C3 Harm Schraven C4 Mike Janssen C5 Henk van Kampen C6 Jordi Hubers van Assenraa D1 Emile vd Burg D2 Tom de Brujn D3 Randy Penso D4 Teun Castelijn D4 Renato Albers D5 vacant D6 Tom Vissers E1 Ricky Boelders E2 Bjarne Beelen E3 Prudon Bas jr E4 vacant E5 vacant E6 Rob Kersten E7 Erwin Sponselee E8 Sander Simonis E8 Leon Kluitenberg E9 vacant F1 Maks Nas F2 Bosz van Haren F3 Toine Derksen F4 Jeroen Jansen F4 Robert Dado F5 Bas Schaay F6 Jeroen Thoonen

06 52083031 024 3573440 024 3280052 06 48530046 06 13834155 024 3586948 06 57250233 024 3586808 06 22389128 06 29198779 06 42122438 06 25455375 06 46959537 06 51968584 06 20013564 06 21509817 06 48805647 06 43519034 06 49816715 024 3585900 06 54953969 06 11479418 06 15394339 06 81491538 06 83973450 06 23048518 06 50539824 024 3453723 06 49608182 06 24427654 06 12163180 06 54743589 024 3453663 06 51389678 024 3570166 06 27881752

Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

| 43


F6 Friso Janssen F7 Toine Deksen F8 Jowy Rubrech F9 Frank Top ma1 Elske de Wildt ma1 Maud Reintjes mb1 Marco de Bruin mb1 Jurgen Willems md1 Roy Hetharia md1 Felicitas Crutzen

06 41489707 06 54643589 024 3586876 06 23392855 06 46666432 024 3582989 06 44652586 06 22800006 06 33094016

LEIDERS: SENIOREN 1e manager Sandro De Roba Cortada 06 23878659 1e Luc te Riele 024 3582728 1e Loet Eissing 06 36164220 1e Verzorgster Cecilia Wildeman 06 24872829 2e Vincent Peters 024 3580558 3e Koen hurk 024 3881513 4e Bear Janssen 024 3450527 5e Geert vd Logt 024 3584494 5e Jan Hock 024 3881790 6e Mike Orth 024 3450630 7e Ronnie Martens 06 54296866 8e Joep Artz 024 3582825 za2 Tom de Bruijn 06 43519034 vr1 Linda Kabelaar 024 8488359 vr2 Marije de witte 024 3583521 Vet Saskia en Frank Verhoeven 06 54310348 LEIDERS: JEUGD A1 Remy Giesbers A2 Peter Adriaans A3 Hetty Pennings A3 Jacqueline Romkes B1 Corina Geurts B2 Ronald Otten B2 Maik Hermens B3 Harry Fliervoet B4 Bas Krijnen B5 Ron Vredebrecht B6 Saskia van Grinsven C4 Arnoud Broekman C5 Angela de Bruijn 44

06 31325404 024 3586563 024 3583138 024 6635169 06 43975816 06 22601238 06 51537983 06 21595748 06 53249224 06 28341806 024 3881768 06 23136502 024 3586472

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

C6 Eef Schaap D1 Sven Zegers D2 Henk Laracker D2 Patrick Bronstijn D3 Jurrie Bakker D4 Wendy Martens D5 Hendrik Jan vd Kooij D6 Maritza Gerritsen E1 Rob Schonk E1 Kelly Delcliseur E2 Madeleine Schmidt E3 Vincent Peters E3 Cindy Roelofs E4 Joep Gilissen E4 Miranda Aarnoudse E5 Pouwels Ronald E6 Bram Peeters E7 vacant E8 Susie Lemain E9 Marco vd Braak F1 Edwin Hamels F2 Maikel Derksen F2 Roy Eggenhuizen F3 Edwin de Jong F4 Jeroen Jansen F4 Johan Kerkhof F5 Erik Egging F6 Maarten de Haas F6 Ron Schiffelers F7 Louis Schaefer F8 Harry Schirmer F8 Marco Michiels F9 Jan Egbert Beuving F9 Edwin v/d Locht ma1 Wilma Krijnen mb1 Larissa Cloudt md1 Roy Hetharia md1 Harm Schraven md1 Alberti Pouwels C1 Lianne Muller C1 Harold Swinkels C2 Wil Rubrech C3 Gerald Verhaegh

06 81513424 06 30289854 06 12097794 06 19669223 06 24678891 024 3586156 06 27567596 06 10255695 06 51268625 06 51629629 06 55505758 06 22440639 024 3880990 06 27166667 06 51386938 024 8800622 06 53472001 024 7074030 06 53549925 06 22257802 06 22800396 06 27446881 06 12613739 024 3453663 024 3586586 024 3573007 06 15021988 024 3881300 024 3237115 06 45133699 06 16933094 06 12963305 024 3786292 06 20146204 06 15694554 06 22800006 06 46959537 06 51571509 06 22013693 06 15960220 06 50632049 06 23884954


STEUN UW VOETBALCLUB Breng uw bedrijf onder de aandacht bij de leden. Neem voor informatie contact op met Bas Schaaij Sponsors@svJuliana31.nl Tel. 06-24570166


Sponsors 2015-2016 Hoofdsponsors

Stersponsoren s.v. Juliana ’31 Arts Constructie Arts Elektro Auto Martin Autobedrijf Rob Sengers Autobedrijf Texaco Roelofs Autobedrijf Theo Klaassen Briljant Schoonmaak Coffee@Work G. van der Wielen Elektro Gebr. van den Broek Wijchen Grondverzet J. van Eldijk Hanos Nijmegen Heineken

46

| Schietschijf September 2015 SV Juliana ‘31 Malden

Herald Speciaaldrukkerij Hofmans Catering Hijink Advocaten HSI Reclame Konings & Meeuwissen KVN bv Vastgoed New Flower City Nipra BV Dakwerken P.F.J. Janssen Rabobank SijFa Cruises Heumen Transportbedrijf Van Wees Malden Van der Valk Hotel De Molenhoek


Uw specialist in etiketten 024 3586987 - www.herald.nl


Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

Hoofdsponsoren S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDEN

C

GEWOON GENIETEN

verzekeringen U hypotheken U pensioenen U bankzaken U bedrijfsfinancieringen U bedrijfsadviezen

Telefoon (024) 358 07 56

nl

Aankoop U Verkoop U Verhuur U Huur U Taxaties

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de Aankoop U Verkoop U Verhuur U Huur U Taxaties

Telefoon (024) 358 51 81 Grote Loef 1, 6581 JE Malden U Postbus 59, 6580 AB Malden

www.cornelissegroep.nl

Juliana schietschijf september 2015 met omslag  

Schietschijf Clubblad Voetbal Malden Juliana