Page 1

COFFEE AT

KOFFIE & ESPRES

Officieel orgaan SV Juliana’31 Malden


Ambachtsweg 3 6581 AX Malden 024 - 358 30 94 info@DMprintmedia.nl

www.DMprintmedia.nl

0134531.pdf 1


Inhoud 5 Redactioneel 6 Van het bestuur 7 Incassorun 8 Gezocht 9 Dingen & Dienstenveiling 10 Jubilarissen 12 Activiteitenkalender 16 Carnaval 2016 18 In de Schijnwerper 24 Pechvogel 25 Welkom 26 25ste rommelmarkt 30 Intervjoewtje 33 Ingezonden 34 Kerstzaalvoetbaltoernooi 35 Verjaardagskalender 36 Het 1e speelde 38 Stand

Nummer 1 februari 2016 jaargang 41 39

Compititie programma

40 Stand 42 Welkom 43 Uitslagen 44 Teleinfo

Colofon SCHIETSCHIJF

Officieel orgaan van SV Juliana’31, Malden Nummer 1, februari jaargang 41 Oplage: 700 Redactie: Ferrie vd Logt 024-3580212 Rijksweg 90 Matthee Moons 024-3584576 Esdoornhof 7 Loet Eissing 06-36164509 Rijksweg 103 Arjen Zwaag 024-3582812 Rijksweg 52a Adres kopie: brievenbus Stoof Adres e-mail: fvdlogt@hetnet.nl Lay-out: info@DMprintmedia.nl Druk: DMprintmedia Tel. 024-3583094

Belangrijke adressen en telefoonnummers: SV Juliana’31 sportcomplex De Broeklanden, Broekkant 39, 6581AC te Malden. Tel: 024-3581924 Internet: www.svjuliana31.nl - www.knvb.nl Voorzitter: Martien te Riele, Pitrus 30 6581RR Malden, tel. 024-3582728/0653861613 Secretaris: Lianne Muller, Merellaan 24 6581CK Malden, tel. 024-3587312. Penningmeester: Tanja zwaag, Rijksweg 52a 6581EP Malden, tel. 024 3582812. Ledenadministratie: Matthee Moons, Esdoornhof 7, 6581NK Malden tel 024 3584576. IBAN vereniging Juliana: NL06RABO0131604503

Uw specialist in etiketten 024 3586987 - www.herald.nl

Kopie inleveren vóór 16 maart 2016 bij een van de redactieleden, of in de brievenbus bij de Stoof. Datum van verschijnen volgende Schietschijf +/- 24-28 maart 2016, onder voorbehoud. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 3


Diervoeding Dierverzorging Tuingereedschappen

Rijksweg 107 • 6581 EH Malden • tel. 024 - 358 02 57 • www.demolendier-tuin.nl

een passende uitrusting voor zomer en winter Austria Sport is het hele jaar door dé specialist voor de winter- en wandelsport. Voor beide sporten bieden we een breed assortiment schoenen, kleding en accessoires. Austria Sport heeft de kennis, ervaring en materialen om u optimaal te laten genieten. Voor de winter(se) sporter is er ook een groot assortiment thermo ondergoed, warme kleding, mutsen en handschoenen. Altijd een ruime keuze, goede service en persoonlijk advies. De collectie wandelsport loopt in de winter (beperkt) door.

Austria Sport, Rijksweg 209 6581 EK Malden 024 - 323 60 37

Austria Sport, altijd een ruime keuze, goede service en persoonlijk advies.

www.austriasport.nl

S k

i -

e

n

w a

n

d e

l

S

p o

r t

S

p e

c i

a

l

i

S

t


Redactioneel We zijn weer begonnen! Ondanks dat het al februari is ligt voor u pas het eerste nummer van 2016. We komen maar 10 x per jaar uit en dat betekent meestal dat de maanden januari en juli worden overgeslagen. Alhoewel in deze periode vrijwel niet wordt gevoetbald zijn er natuurlijk wel genoeg andere vermeldenswaardige zaken te noemen, zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, rommelmarkt en de carnaval. Daar wordt in dit nummer dan ook op teruggekomen. Ook is er weer een aanvang gemaakt met de 2e helft van het seizoen 2015-2016. Voor de meeste teams betekent dat het begin van de zogenaamde voorjaarsreeksen, maar voor de elftallen die een gehele competitie draaien is het de aanvang van de 2e seizoenshelft. Het eerste elftal is weer geweldig uit de startblokken geschoten. Na de 1-0 overwinning tegen het sterke Alverna, werd op Valentijnsdag het publiek getrakteerd op een 8-1 overwinning. S.v.Juliana’31 1 heeft de laatste 50 jaar (zolang reikt mijn archiefmateriaal) nooit de dubbele cijfers weten te halen. Ook is er nooit een 9 op het scorebord verschenen. In mijn archief staat slechts 4 x een 8 genoteerd: Een 8-0 overwinning tegen DVE in 1966, waarin vaste supporter Leo van Steenveldt eenmaal wist te scoren; een 8-0 overwinning tegen DBK in 1968, waarin o.a. doelpunten van Jan Vissers (2x) en Frans Thijssen; een 0-8 overwinning tegen Overasseltse boys waarin algeheel clubtopscoorder Peter Bosman maar liefst 4 x doel wist te treffen en meer recentelijk een pijnlijke 8-0 nederlaag tegen HBS. Het betekent dus wel dat de 8-1 overwinning voor s.v.Juliana’31 vrij uniek

is te noemen. Afwachten maar wat de rest van het seizoen ons zal gaan brengen. Deze maand! Zoals gezegd is er de afgelopen periode naast het voetbal bij Juliana nog van alles te doen geweest. Allereerst was daar de nieuwjaarsreceptie. Hiervan hebben we alleen maar een beeldverslag opgenomen. Matthee heeft twee fraaie collages gemaakt, omdat de jubilarissen niet allemaal op één collage paste. Vanaf deze plek een felicitatie aan alle jubilarissen. Op 10 januari was er weer de jaarlijkse rommelmarkt waarvan ook een fraaie collage is opgenomen. Zonder andere tekort te doen, want er zijn de laatste jaren wel wat meer “mister rommelmarkten” bij gekomen in ons midden, mag men Paul Reintjes toch zeker ook tot een van hen rekenen. Hij is ook door de gemeente uitgekozen als “vrijwilliger van het jaar”, hetgeen voor ons reden is geweest om hem maar weer eens in de schijnwerper te zetten om zijn verhaal te laten doen. De supporterscommissie heeft een verslag gedaan van de geslaagde carnavalsavond, die ook door Matthee middels een collage is geïllustreerd. Vanaf deze plaats een felicitatie aan Gertjan de Bruijn die tot prins van Juliana werd gekozen. In het jeugdintervjoewtje staat met Tim Willemsen een speler uit de E3. Verder zijn er ook nog een aantal mededelingen van het bestuur en diverse commissies en zijn er nog wat ingezonden stukken binnengekomen. Al met al dus voldoende leesvoer, rest mij om eenieder nog een fijne en sportieve 2e seizoenshelft toe te wensen. Red. F.vd L. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 5


Van het bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij onze leden uit voor een ALV op dinsdag 8 maart 2016 in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering wordt de volgende fase van de renovatie behandeld. Wilt u daarover meepraten kom dan op de vergadering! Wederom hebben zowel alle leden als ouders van jeugdleden toegang tot de ALV, toegang wordt alleen verleend op vertoon van de eigen lidmaatschapskaart of voor ouders op vertoon van de lidmaatschapskaart van uw kind. Alleen leden hebben stemrecht op de ALV. Onderstaand volgt een voorlopige agenda, houdt de website in de gaten voor wijzigingen. AGENDA

1. Opening 2.  Vaststelling notulen algemene ledenvergadering d.d. 2 november 2015 (geplaatst op de website) 3.  Renovatie van velden 6 en 7 en van het clubhuis 4. Voorstellen door leden (Voorstellen schriftelijk indienen voor 1 maart 2016 bij de secretaris, bij voorkeur per mail aan secretaris@svjuliana31.nl. ) 5. Rondvraag 6. Sluiting Wij rekenen erop dat onze leden en ouders van jeugdleden in grote getalen aanwezig zullen zijn.

Supporterscommissie start 2e toto

Met ingang van dit seizoen heeft de Supportersclub een toto geïntroduceerd. Deze toto nr 1. blijkt nu een groot succes te zijn, het leeft enorm en wij krijgen veel positieve reacties. Er kwam ons ter ore dat nog meer mensen graag hadden meegedaan, echter niet op de hoogte waren of om een of andere reden vergeten zijn de toto in te leveren. Vandaar ook dat we een 2e Toto, voor de tweede helft van de competitie, hebben opgestart. Voor deze toto 2 zijn toch nog 6

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

27 aanmeldingen binnengekomen. We hebben dan ook besloten om deze toto ook door te laten gaan, zodat we nu niet 1 maar 2 toto’s hebben lopen. Ook voor deze 2e toto zullen we op de site wekelijks de bijgewerkte stand vermelden. Nu de toto meer bekend is, verwachten we en hopen we voor het volgend seizoen nog meer deelnemers. Het is dan wel de bedoeling om met nog maar 1 toto te gaan werken. De Supportersclub sv Juliana ‘31


Tweede “incassorun” contributie Juliana’31 Eind deze maand zien veel leden DIT op hun bankafschrift:

De penningmeester van Juliana heeft opdracht gegeven aan de bank om de incasso uit te voeren van uw contributie. (Dit uiteraard alleen voor diegenen die de contributie voldoen in 2 termijnen!!) Dat gaat in “de meeste gevallen” zonder problemen maar soms lijdt dat tot een STORNO; Juliana krijgt in dat geval een terugmelding van uw bank met “incasso niet mogelijk”. Dat is vervelend voor u maar ook Juliana. Daarom wordt er dan “contact opgenomen” via telefoon of mail om alsnog tot betaling over te gaan.

Als dít even “niet lukt” is altijd mogelijk om afspraken te maken met de penningmeester over gespreide betaling. Wordt er echter niet betaald en kunnen er geen afspraken worden gemaakt, dan is de uiteindelijke consequentie dat speler/ speelsters worden uitgesloten van trainingen en wedstrijden!! Zie hiervoor ook het artikel op de website van Juliana, daarin vind u ook de “tarieven ”en hoe die tot stand gekomen zijn; tevens zijn hier de “contactgegevens” te vinden. BELANGRIJK: Als uw bankrekeningnummer, of andere gegevens zoals adres, telefoonnummer of mailadres wijzigt; geeft dat dan a.u.b. ook even door aan de ledenadministratie van Juliana; zo blijven we “up to date” en het voorkomt veel extra zoekwerk. Wij danken alle leden voor hun medewerking! Tanja Zwaag en Ron Remers, Contributieadministratie Juliana.

Gezocht: Omroeper of omroepster Wij zoeken voor volgend seizoen een nieuwe omroep(st)er. Hij/zij is tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste elftal degene die alle informatie richting onze supporters verzorgt door de opstelling, doelpunten, uitslag van de loterij etc. om te roepen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de juiste stand op het scorebord en voor het uitzenden van de muziek tijdens de

warming-up, opkomst etc. Het liefst hebben we een aantal mensen, zodat men kan rouleren. Lijkt je dit leuk vrijwilligerswerk of ken je iemand die dit goed zou kunnen laat het dan weten bij het secretariaat: secretaris@svjuliana31.nl of 0622013693. Wil je dit seizoen al een keertje meedraaien dan kan dat natuurlijk. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 7


Gezocht: Accurate en Klantvriendelijke Wedstrijdsecretaris(sen) Met ingang van het seizoen 2016-2017 gaat Carla Goossens na 3 jaar het stokje van het wedstrijdsecretariaat overdragen. Wij zijn daarom op zoek naar (bij voorkeur) 2 opvolgers die gezamenlijk het wedstrijdsecretariaat van Juliana’31 gaan bemensen. Sv Juliana’31 Juliana is dé voetbalvereniging uit Malden en telt ca. 1000 leden. Ongeveer 750 actieve leden, verdeeld over 55 teams, trekken wekelijks de voetbalschoenen aan voor trainingen en/of wedstrijden. Onze vereniging heeft hiermee dan ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie! Wedstrijdsecretariaat Om dit wekelijks in goede banen te leiden is een strakke planning van cruciaal belang. Deze planning wordt verzorgd door het wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris(sen) heeft dan ook het overzicht over de activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden en is verantwoordelijk voor de planning hiervan. De belangrijkste taken van het wedstrijdsecretariaat zijn: Opstellen trainingsschema (voor aanvang seizoen) Opstellen wedstrijdschema voor daaropvolgende weekend (elke donderdagavond) planning wedstrijden gebeurd door KNVB Coördinatie en afstemming wedstrijdwijzigingen (doorlopend)

8

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

Bijhouden jaarplanning overige activiteiten vereniging (doorlopend) Planning wintertraining zaal (november) Eigenschappen Ben jij accuraat en oplossingsgericht dan beschik je over belangrijke eigenschappen van een wedstrijdsecretaris. Vind je het daarnaast ook nog leuk om veel contact te hebben met mensen binnen en buiten de vereniging dan is de rol van wedstrijdsecretaris misschien iets voor jou! Daarnaast sta je in de operationele cockpit van de vereniging, doe je veel contacten op en leer je ook ‘nee’ te zeggen. Organisatie Het wedstrijdsecretariaat is onderdeel van de portefeuille Voetbal Zaken. Bestuurslid Loek Heijnen is daarmee je eerste aanspreekpunt. Om de taken te verdelen en minder kwetsbaar te zijn voor uitval of afwezigheid willen we het wedstrijdsecretariaat graag op splitsen in 2 delen. We zijn dan ook op zoek naar 2 vrijwilligers die deze uitdaging uit willen. Als je interesse hebt of meer wilt weten over de rol van wedstrijdsecretaris kun je je melden bij Loek Heijnen of Carla Goossens Sportieve groet, Loek Heijnen (T: 06-44136576 E: voetbaltechnisch@svjuliana31.nl) Carla Goossens (T: 06-11331527 E: wedstrijdsecretaris@svjuliana31.nl) 


De eerste Maldense Dingen & Dienstenveiling is 4 juni a.s. Zaterdag 4 juni wordt een dag om nooit meer te vergeten. Op die dag organiseren wij, als voetbalvereniging sv Juliana’31, samen met de carnavalsvereniging De Dwarsliggers de eerste Maldense Dingen & Dienstenveiling. Het evenement zal plaats vinden op ons sportpark De Broeklanden. Wat is dit zullen jullie misschien denken en, ook belangrijk, is het leuk om er naar toe te gaan? In een feestelijke omgeving zullen er allerlei kavels worden geveild. Een kavel kan bestaan uit een Dienst of een Ding. De Dingen zullen heel verschillend zijn, van een zelfgebakken taart, een paar voetbalschoenen van Bram Nuytinck, een smartphone, een dekbedovertrek tot aan een nieuwe fiets. Bij Diensten kun je denken aan een verzorgde BBQ, het maken van een schilderij, autowassen en vakantiereisjes. Er zal voor iedereen iets moois, interessants en betaalbaars tussen zitten. Het is een echte veiling met veilingmeesters en een notaris !! Volgens de plannen die we nu hebben zal

er eerst een gezellige BBQ zijn en daarna begint de D&D veiling zelf. Tussendoor zal er ook een Rad van Fortuin worden gedraaid. Voor de kleintjes zal worden gezorgd zodat iedereen zijn volle aandacht kan richten op de veilingmeester en niets hoeft te missen. De totale opbrengst is voor de beide organiserende verenigingen, dus voor Juliana en voor De Dwarsliggers. De specifieke doelen zullen we zo snel mogelijk bekend gaan maken We zijn druk bezig om leuke en spannende kavels te verzamelen. Heb jij iets wat je, alleen of samen met anderen, als Dienst zou willen aanbieden of wil je een Ding als kavel leveren, neem dan contact op met de organisatie van de veiling. Voor De Dwarsliggers is Jeu de la Haye het contact en voor Juliana is dat Arjen Zwaag. Een e-mailtje naar communicatie@svjuliana31. nl kan altijd. Hou de komende tijd het nieuws in de gaten en zorg dat ook jij erbij zal zijn. Blokkeer dus zaterdag 4 juni 2016 in je agenda.

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 9


10

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 11


Activiteitenkalender vr 26-2-2016 Rikavond in de Stoof vanaf 20.00 uur za 27-2-2016 Beker/inhaal Zo 28-2-2016 Inhaal; einde voorjaarsvakantie za 5-3-2016 Juliana A1- Meerssen A1. SKV B1-Juliana B1; Juliana C1- Treffers C1 zo 6-3-2016 Juliana 1- Be Quick 1; Juliana 2- AWC 5; Woezik vr3 - Juliana vr1 di 8-3-2016 UEFA Champions League wo 9-3-2016 UEFA Champions League Mini C-L 18.30 Ajax-Juventus; 19.30 Dortmund-AC Milan do 10-3-2016 UEFA Europa League za 12-3-2016 Nuenen A1- Juliana A1. Juliana B1-VVO B1; DTS ede C1- Juliana C1 zo 13-3-2016 Rigtersbleek 1- Juliana 1; AWC 6- Juliana 2; Juliana vr1 – Orionvr2 di 15-3-2016 UEFA Champions League wo 16-3-2016 UEFA Champions League; Mini C-L 18.30 Manchester United-Bayern München do 17-3-2016 UEFA Europa League za 19-3-2016 Juliana A1- Treffers A1. VDZ B1-Juliana B1; Juliana C1- Viod C1 zo 20-3-2016 Juliana 1- Rohda Raalte 1; Juliana 2- Woezik 5; Eldenia vr4 - Juliana vr1 di 22-3-2016 Arnhemse Boys onder 23 - Juliana’31 onder 23 wo 23-3-2016 Mini C-L 18.30 Barcelona Ajax; 19.30 Dortmund Real Madrid vr 25-3-2016 Rikavond in de Stoof vanaf 20.00 uur za 26-3-2016 Inhaal (oa. MSC 1 – s.v. Juliana’31 1) zo 27-3-2016 Zomertijd; Inhaal; 1e paasdag ma 28-3-2016 2e paasdag wo 30-3-2016 Mini C-L 18.30 Manchester United-Juventus za 2-4-2016 Juliana A1- NEC A1. Juliana B1-ESA B1; VDZ C1- Juliana C1 zo 3-4-2016 Juliana 1- RKHVV 1; Germania 3- Juliana 2; Juliana vr1 - Avios vr1 wo 6-4-2016 Mini C-L 18.30 Bayern München-Barcelona; 19.30 Chelsea-AC Milan za 9-4-2016 Orion A1- Juliana A1. DCS B1-Juliana B1; Be Quick Z C1- Juliana C1 zo 10-4-2016 Achilles’94 1- Juliana 1; Juliana 2- Eendracht 2; Roda vr1 - Juliana vr1 di 12-4-2016 UEFA Champions League wo 13-4-2016 UEFA Champions League do 14-4-2016 UEFA Europa League za 16-4-2016 Juliana A1- Mierlo A1. Juliana C1- AWC C1 zo 17-4-2016 Inhaal; Quick 3- Juliana 2; Juliana vr1 - Unitas vr1 di 19-4-2016 UEFA Champions League wo 20-4-2016 UEFA Champions League; Mini C-L 18.30 Halve Finale; 19.30 Halve Finale do 21-4-2016 UEFA Europa League vr 22-4-2016 Rikavond in de Stoof vanaf 20.00 uur za 23-4-2016 Beker/inhaal; Juliana B1-Bemmel B1 zo 24-4-2016 Juliana 1- Hollandia 1; Juliana vr1 - AWC vr1  

12

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


Mooie actie van supermarkt Plus Verbeeten. Tijd voor goed nieuws; PLUS Verbeeten start eind februari met de PLUS Sponsoractie! Sportverenigingen, culturele verenigingen en scholen (gevestigd in Heumen, Overasselt, Malden of Molenhoek) kunnen sparen voor een substantiële bijdrage in de clubkas! Van zondag 28 februari 2016 t/m zaterdag 16 april 2016 ontvangt de klant bij elke besteding van € 10,00 (excl. wettelijk niet toegestane artikelen) een voucher t.w.v. € 0,10. De klant kan vervolgens kiezen aan welke vereniging ze de vouchers wil schenken. Wij doen als Juliana uiteraard graag mee aan deze activiteit! Hoe actiever wij als vereniging zijn bij het verwerven van zoveel mogelijk vouchers, hoe hoger het bedrag voor onze vereniging oploopt. Het is in ieder geval zeker dat PLUS Verbeeten vele duizenden Euro’s gaat schenken aan de verschillende verenigingen. Dus ook het bedrag voor onze vereniging kan fors oplopen. Maar dat is nog niet alles. Naast het sparen van vouchers is er nóg een manier om extra geld in onze clubkas

te krijgen. Verenigingen mogen zichzelf presenteren in of rondom de winkel(s) met een ludieke activiteit om extra vouchers te scoren van klanten. Denk aan auto’s wassen voor klanten, een (voetbal?)optreden in de winkel of op het centrale plein, een workshop geven etc. Een leuke activiteit levert veel extra vouchers op en bovendien worden voor de leukste vijf activiteiten extra prijzen uitgeloofd. De hoofdprijs hiervan is 250 euro, de tweede prijs is goed voor 100 euro en de overige prijzen zijn ieder 50 euro. Deze winnaars hiervan worden op de feestelijke afsluitingsavond bekend gemaakt. Heb je creatieve ideeën, of wil je meehelpen of meedenken in dit kader? Laat dit dan even aan ondergetekende weten. Wij zien jullie bijdrage in vouchers en inzet met vertrouwen tegemoet. Arjen Zwaag communicatie@svjuliana31.nl

Supporterscommissie Juliana ’31

SUPPORTERSCLUB

Supporterscommissie ook op de site Het zal bezoekers van de Site van Juliana al wel zijn opgevallen dat de Supportersclub op de “FrontPage” een eigen blok “SUPPORTERSCLUB” heeft.

Informatie betreffende De Supportersclub zal daar geplaatst worden. Bijvoorbeeld aankondigingen van activiteiten. De informatie over toto’s en de bijgewerkte standen zijn er al te vinden.

Het was voor ons een lang gekoesterde wens en zijn er erg content mee!

Kijk dus op de site ook bij het blok “Supportersclub”. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 13


Winkelcentrum 7 6581 BV Malden Telefoon: 024-3580432 www.gall.nl

Weg door Jonkerbos 10 6532 SZ Nijmegen Tel 024-3515253 nijmegen@henkscholten.nl www.henkscholten.nl


Koop bij onze Juliana sponsoren AA Drink Aarnoutse Specialiteitenslagerij Albert Heijn Janssen Aquaco Specialist in H2O Arts Constructiebedrijf BV Arts Elektro Austria Sport Auto Traa BV Autobedrijf Bart Ebben BV Autobedrijf Rob Sengers Autobedrijf Texaco Roelofs Autobedrijf Theo Klaassen Autobedrijf Van Bon Automartin Autorijschool Erick Rijcken Axitraxi Bakkerij ‘t Kraayennest Bastion Slijterij Betuwe-Express Bistro de Brouwketel Bol Accountants Brasserie Ese Caiway Claase Assurantien Coffee@work Computron Beddenspecialist de Vries Malden Dela Uitvaartverzorging DM Print Fa. Thijssen de Molen Fieldturf Benelux Fietsplezier Malden Fysio Novio G. vd Wielen Elektro Gall & Gall Malden Gebroeders Krijnen BV Gebroeders Wanders GmbH Grand Cafe de 10 Haarstudio Malden Hanos

Hans Rutten Mannenmode Heineken NV Henk Scholten Nijmegen BV Herald Labels & Tags Hermens Interieur Hijmans Riooltechniek Hofmans Catering Hofmans Tapijten BV Hofmeijer Civiel-en Cultuurtechniek Hoose Optiek HSI Reclame Installatiebedrijf Lelie BV Installatiebedrijf Nicolasen Intertoys Malden Intratuin Malden Jacobs wonen Jan Broekman Auto- en bandenservice Joey’s Hairdesign Kerkhof Fysiotherapie KlokTotaalonderhoud BV Konings & Meeuwissen Kusters Schilderwerken Nijmegen BV Kwekerij Harrie van lent La Stalla Loonbedrijf Peters Morsinkhof Groep BV Nabuurs Logistiek BV New Flower City Nillesen Groesbeek BV Nipra Olround Bowling en Uitgaanscentrum Pannenkoekenrestaurant Florijn Peba personeelsdiensten PF Janssen BV Pizzeria Pinoccio Plus Verbeeten Malden Praxis Malden Pret Inn Q-Accountants & Belastingadviseurs Rabobank Rijk van Nijmegen

Restaurant Petit Malden Robert Schreiner Scholtens Sport Sijfa Softstar BV Automatisering Sportpiazza Sportshop Richard Kregting Telo-personeelsbemiddeling The Readshop Thijssen CS Accountant & belastingadv. Ton de Schoenmaker Transportbedrijf Van Wees Malden Tuinwereld Malden VakantieXperts Malden Van der Valk Hotel de Molenhoek Van Eldijk Grondverzet Van Kesteren Mileuservice BV Van Zuijlen Auto’s VDP Beveiligingstechnieken BV ViaQenS Wennekers Wonen BV Wokrestaurant de Molen

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 15


Carnavalsavond Juliana 2016 Dit jaar begon de carnaval weer bij Juliana ! De vrijdagavond voor carnaval lijkt voor Juliana toch de beste avond te zijn. De Stoof was met ruim 260 carnavalisten goed gevuld. Zoals gebruikelijk bij Juliana werd het ook deze avond een uitbundig feest, allemaal verkleed, hossen, polonaises. Alles op de muziek van disco “Soundwave” en discjockey Paul!! Zij weten de sfeer altijd wel naar grote hoogte op te voeren. Presentator Jeroen opende met een ietwat hese stem de avond. Onze Prinses Sandra d’n 1e van 2015 hing in navolging van haar voorgangers de foto in de galerij der prinsen. Sandra bedankt dat je onze (2e ) prinses wilde zijn! In het feestgedruis arriveerde Prins Hemmie d’n 1e van de Dwarsliggers met zijn gevolg. De prins der Dwarsliggers onthult mede de prins van Juliana. De prins van Juliana werd in en koker naar het podium geleid door zijn lieftallige pages Carla en Diana. Nadat het

16

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

doek van de koker was gevallen stond daar de prins van Juliana 2016…. Prins Gert-Jan d’n 1e. Naast het feit dat hij een echte Julianaman is, maakt hij al jaren deel uit van de Raad van Elf van de Dwarsliggers. Voor Prins Hemmie een mooie verrassing, Gert-Jan is niet alleen lid van de Raad van Elf, maar is ook nog eens de neef van Prins Hemmie. Na het feliciteren en uitdelen van onderscheidingen en buttons ging het Carnavalsbal weer in volle stemming verder. Als best verklede kozen de beide prinsen een drietal “Dracula” dames. Debby, Linda en jawel Sandra. Als supportersclubhuis /activiteiten commissie kijken wij weer terug op een zeer geslaagde Carnavalsavond. Bedankt, bargebeuren, beveiliging, garderobe, Matthee (foto’s), Jose en Monica(warme hap) en de organisatoren.


Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 17


In de Schijnwerper Paul Reintjes Op de nieuwjaarsreceptie in Maldensteijn het middelpunt van de gemeente Heumen: vrijwilliger van het jaar. Dat word je niet zomaar. Paul Reintjes heeft er veel voor gedaan en hij geniet ervan. Niet zozeer van al die aandacht, dat hoort er bij, maar hij geniet van “zijn” rommelmarkt, “zijn” oud ijzer, “zijn” Juliana… Had je dit verwacht? Paul: “Nee, natuurlijk niet. En eigenlijk had ik geen tijd om naar de nieuwjaarsreceptie te gaan. Maar …ik werd er met een smoes heen gelokt. De rommelmarktcommissie zou vanwege de 25e rommelmarkt in het zonnetje worden gezet op de nieuwjaarsreceptie. Zo vlak voor de rommelmarkt moest er nog van alles worden gedaan en hadden we geen tijd. Maar iedereen ging er heen. En iedereen wist dat ik zou worden gehuldigd, behalve ik natuurlijk. Van mij werd nog verwacht netjes gekleed te gaan, maar daar had ik dus geen zin in. Toen ik binnenkwam bij Maldensteijn had ik nog niets in de gaten. Maar toen de burgemeester zei dat er die avond iemand zou worden gehuldigd, begon ik iets te vermoeden. Ik zocht Mariethé, mijn vrouw, in de zaal, maar ik zag haar nergens. Uiteindelijk moest ik naar voren komen en kreeg alle hulde over me heen. Toch wel mooi, hoor.” Het gezin van Paul Reintjes is een echt voetbalgezin, waarbij iedereen heeft 18

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

gevoetbald of nog voetbalt. Paul is de zoon van Jan Reintjes, vroeger aannemer aan de Broekkant in Malden. In 1988 trouwde hij met Mariethé en ze kregen drie kinderen, Maud, Liz en Stan. Hij ging werken bij Super De Boer in Huissen, later werd dit Jumbo.

Dat ligt toch vlak bij Arnhem? “Klopt, en dat zullen ze nu weten ook, nu NEC het dit jaar goed doet en boven Vitesse staat. Ik ga bijna nooit naar de Goffert, maar ik draag NEC wel een warm hart toe.”


Jouw voetbalcarrière? “In 1971, nu 45 jaar geleden, werd ik lid van Juliana. Na de jeugd kwam ik in de selectie en heb ook in het eerste gespeeld. Ik was er bij toen we in Weurt in mei 1992 de kampioenswedstrijd tegen DVE na strafschoppen wonnen. De vierde penalty was voor mij. Een ongelofelijke ervaring. Later speelde ik ook in het tweede, derde, vierde, vijfde en de veteranen. Tot vorig seizoen speelde ik nog in het vijfde, maar ik wilde stoppen. Maar wat is een vijfde zonder een Reintjes?? Dus heeft mijn zoon Stan mijn plaats ingenomen in het vijfde. Mooi hè? Nu speel ik in de veteranen. Maar ik heb last van mijn knie en binnenkort onderga ik een kijkoperatie aan de meniscus. Toen ik last kreeg, ben ik naar een therapeut van Juliana gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Ook dat is prettig bij Juliana, zomaar naar een therapeut van Juliana kunnen gaan om te informeren wat er aan de hand kan zijn.” In de loop der tijden vele vrijwilligerstaken vervuld? “Ja, ik heb in de jeugdcommissie gezeten; ik ben leider, trainer en coordinator geweest. En ik ben dus al heel lang actief met de rommelmarkt.” Hoe is dat zo begonnen? “Meer dan 25 jaar geleden dus, maar de eerste paar keren was de rommelmarkt om de 2 jaar. Toen we het een keer 2 jaar achter elkaar deden, bleek de opbrengst even hoog te zijn. Daarop is maar be-

meer dan 40 jaar lid van Juliana sloten het elk jaar te doen. Ik weet niet meer wanneer ik er bij ben gekomen. Elk jaar werd het groter en beter. In het begin bewaarden we de spullen die niet verkocht werden voor het jaar er op, maar tegenwoordig wordt (bijna) alles in de container gekiept. Niet alles hoor. Voor de boeken hebben we tegenwoordig een afspraak met het Rode Kruis lopen: zij leveren EHBO mensen, in ruil daarvoor krijgt het Rode Kruis de boeken die we overhouden. We hebben een draaiboek voor de rommelmarkt die we elk jaar volgen. Daardoor kan er bijna niets meer misgaan. Ik kan een beroep doen op meer dan 100 vrijwilligers, die ik allemaal persoonlijk bel. Iedereen wil er blijkbaar bij horen. Het is ook een heel mooie dag elk jaar.” Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 19


Hoe was het dit jaar? “Dit jaar zat alles mee. Het was de 25e keer, het was prachtig weer, we hadden heel veel spullen, meer dan ooit, en er stond ook een groot artikel in de Gelderlander. Zoals gewoonlijk stonden de mensen lang van tevoren te wachten voordat de poort open ging. Dit jaar hadden we voor het eerst een restaurant, een succes. En de klokkenhoek, wat ook een succes bleek. Er waren bijna 1500 betalende bezoekers, een record. Na afloop waren er twee volle containers met spullen die overbleven (en dit brengt ook weer wat op). Nog vermeldenswaard is dat we een stel litho’s (van diverse kunstenaars) hebben gekregen, waarvan we vermoeden dat deze veel waard zijn. Ze zijn niet op de rommelmarkt aangeboden, maar ze zullen waarschijnlijk worden geveild in Amsterdam. We verwachten enkele honderden euro’s opbrengst, maar met een veiling is dat nooit zeker.”

Het is niet alleen rommelmarkt waar je actief in bent? “Nee, naast rommelmarkt hebben we oud papier, oud ijzer en verkoop via marktplaats. Prachtig om te doen, maar ik doe het niet alleen, hoor. Juliana levert elke maand 6 mensen aan de DAR om te helpen oud papier in de gemeente op te halen; een deel van de opbrengst van het papier krijgt Juliana. Sinds een paar jaar zijn we bezig met het verzamelen van oud ijzer en andere oude metalen. Met de gemeente is afgesproken dat we 2x per jaar oud ijzer mogen ophalen. De container staat altijd bij Juliana, dus je kunt elke dag oud ijzer brengen. Alle metalen worden gesorteerd: aluminium is meer waard dan ijzer en koper is nog meer waard. Daarom ook heb ik altijd een magneet bij me om ijzer te kunnen onderscheiden van andere metalen. Maar ook elektrische apparaten en oude fietsen zijn interessant om in te nemen. Ik doe ook een oproep aan de mensen om te denken aan Juliana voordat men iets naar de milieustraat wil brengen. Bij de milieustraat moet je betalen, bij Juliana niet en wij krijgen er nog geld voor. Ook kunnen we het hele jaar door spullen verkopen via marktplaats. Als u nog mooie spullen hebt die u kwijt wilt, laat mij dit dan even weten.”

de organisatie in 1998 20

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

Wat gebeurt er met de opbrengsten van al deze acties? “Een groot deel van dit geld wordt besteed aan jeugdactiviteiten. De jeugdcommissie kan bepalen waar dit aan wordt besteed. Ik denk dan aan: activi-


teiten zoals een DEF-dag, nieuwe ballen, activiteiten die jeugdelftallen zelf mogen invullen enz. Je bent ook een fanatieke Juliana-1 supporter? “Ik volg ze…… thuis en uit. En het gaat bijzonder goed. Interessant om te zien hoe het er aan toe gaat bij clubs waar we op bezoek gaan. Vooraf kijk ik op de betreffende site van de club. Ter plekke kijk ik mijn ogen uit: hoe gaat het er aan toe, hoeveel leden heeft de club, hoe is de accommodatie, wat zijn de prijzen? AFC in Amsterdam bijvoorbeeld: het is een hele grote club; de accommodatie ligt gewoon in een wijk; we zagen veel bekendheden (Frank Rijkaard, Sjaak Swart, Michael Reiziger); je kunt daar gewoon een hele maaltijd kopen. En zo heeft elke club iets eigens, wat het wel boeiend maakt. Natuurlijk volg ik ook de wedstrijd, hoor.”

Spelen we niet boven onze stand? “De topklasse enkele jaren geleden was iets te hoog, maar volgend seizoen zal de indeling anders worden met een tweede divisie tussen topklasse en Jupiler League. Hierdoor zal de toekomstige topklasse iets minder sterk worden. Dus ik vind dat we hier voor moeten gaan, mits we het financieel aankunnen.” Tot slot: als je een zak met veel geld zou hebben, waaraan zou je dit dan besteden bij Juliana? “Dit zou heel veel kosten, maar ik zou het clubhuis afbreken en een nieuw clubhuis bouwen in de lengte naast het hoofdveld, zodat je vanuit het clubhuis altijd een optimaal zicht hebt…” Redactie: Matthee Moons

2009: veteranen 40 jaar; Paul midden achter met zonnebril Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 21


Schoenmakerij

elektro Uw met goud bekroonde schoenmaker Uw zilveren schoenmaker Uw schoenreparatie Uw slijpwerk ook kartelen Uw sleutels Eventueel klaar terwijl u winkelt!

Winkelcentrum 5, Malden Tel. 024 358 29 91

Hofstraat 1b • Malden • T (024) 622 12 25

www.arts-elektro.nl


Sponsors 2015-2016 Hoofdsponsors

sponsor ministadion

Albert Heijn Jansen Malden

Leden Arts Elektro Arts Constructiebedrijf BV Autobedrijf Rob Sengers Autobedrijf Texaco Roelofs Autobedrijf Theo Klaassen Automartin Betuwe-Express Beddenspecialist de Vries Malden Coffee@work Computron Van Eldijk Grondverzet Fieldturf Benelux G. vd Wielen Elektro Hanos Heineken NV

Herald Labels & Tags Hofmans Catering HSI Reclame Jacobs wonen BV Juliana KlokTotaalonderhoud BV Konings & Meeuwissen New Flower City Nipra BV PF Janssen BV Rabobank Rijk van Nijmegen Sijfa Cruises, ms Rigoletto TeLo Personeelsbemiddeling Transportbedrijf Van Wees Malden Van der Valk Hotel de Molenhoek Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 23


Pechvogel Een beetje boel pech Soms zit het mee en soms zit het tegen. We hebben een gesprek met Bas Prudon, jawel de zoon van Bas Prudon senior. We spreken met de 17-jarige over de afgelopen periode waarin er het een en ander voor hem niet zo goed is verlopen. Bas is gelukkig een ras-optimist en gaat zeker niet bij de pakken neerzitten. Eerst maar even voorstellen. De in Nijmegen geboren Bas is al zo’n 10 jaar bij onze vereniging. Begonnen in de F11 bleek Bas bijna overal inzetbaar op het

24

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

veld. De rechtsbenige speler was in het begin zowel achterin als voorin te vinden en heeft zich later voornamelijk op de aanval gericht. Bas zit in het eindexamenjaar VWO aan het Kandinsky College en denkt na over zijn vervolgopleiding. Zou het in de geneeskunde liggen, waarbij hart en longen zijn aandacht hebben, of wordt het informatica, waar de cybersecurity erg uitdagend lijkt? Vanuit zijn opleidingsprofiel zijn beide keuzes mogelijk, maar uiteindelijk moet hij zelf de knoop doorhakken.


Binnen Juliana is Bas actief als trainer van de E3 (Bas heeft zijn KNVB diploma hiervoor) en hij blijft ondanks hardnekkige blessures zijn team, de A2, continu volgen en is hij aanwezig bij de wedstrijden. Na een paar jaar geleden al eens een dubbele beenbreuk (in de C1) te hebben opgelopen gevolgd door een beschadigde enkelband, is het in februari 2015 opnieuw misgegaan. Op het oude hoofdveld gebeurde het, destijds spelende in de B1. Hij probeerde een voorzet af te werken, maar de verdediger van de tegenstander kwam met zijn knie tegen de binnenkant van de knie van Bas aan. Een pijnscheut en, naar later bleek, zijn voorste kruisband was afgescheurd. In april 2015 werd Bas geopereerd en daarna begon hij aan de lange revalidatie. Onder leiding van onze eigen fysiotherapeut Guido Souren ging Bas werken aan zijn herstel. Na maanden van hard werken en oefeningen doen zou het weer moeten kunnen; de knie mocht weer worden gebruikt. Maar bij de eerste gymles sinds van 2016 ging het fout, door een verkeerde beweging (lichaam over been) voelde Bas het weer knappen, hij was terug bij af. Hij zal weer worden geopereerd (verwachting is eind maart) en start daarna opnieuw met de revalidatie. Naast de begeleiding van Guido zal Bas zijn conditie op peil blijven houden door het mountainbiken, net als vorig jaar. Zijn ambities op voetbalgebied heeft hij wel moeten bijstellen, een mooie transfer naar een topclub zal er wel niet meer inzitten. Voetballen in een vriendenteam lijkt hem, als hij besluit door te gaan, beter. Darten, zijn andere grote hobby, kan hij gelukkig nog wel blijven doen. Een jaar of zeven geleden is hij op de camping

hiermee begonnen. Hij gooit zijn pijlen niet onverdienstelijk in het bord. Bas is lid van de Rivierenland Darts Bond (RDB) in Beuningen en speelt wedstrijden door heel Nederland. In tegenstelling tot veel andere spelers vindt Bas dat alcohol voor de wedstrijden niet nodig is en hij presteert dan ook prima. Afgelopen jaar bezette hij de 9e plaats in de NDB ranking (Nederlandse Darts Bond), een ranglijst op basis van 8 landelijke toernooien door het jaar heen voor junioren. Iets om trots op te zijn. Hij wordt hierbij onder andere gesponsord door Raimond Willems (CT-Willems). We zijn benieuwd of hij met zijn pijlen ook dit jaar weer zulke hoge ogen gooit. Als dit stukje wordt geschreven staat Bas, weliswaar met een stevige brace om zijn knie te ondersteunen, in de sneeuw voor de jaarlijkse wintersport. Hopen maar dat hij daar niets breekt. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 25


25ste Rommelmarkt sv Juliana’31 De rommelmarktcommissie zit nog na te hijgen en te genieten van het overweldigende succes van de 25e rommelmarkt. Wat een succes was het dit jaar. Een recordaantal van 1446 bezoekers mochten we welkom heten. En dat leverde een ongekend record aan omzet op. Wat was het druk zeg en wat een gezelligheid de hele dag. En wat werd het mooi afgesloten met een Chinees buffet aan het einde van deze mooie dag. In een eerste korte evaluatie constateerden wij van de commissie dat op deze mooie jubileumdag “alles meezat”.

De rommelmarkt, het gaat niet alléén om de knaken. Het gaat niet alleen om de pure winst. Het gaat ook om met zijn allen iets moois neerzetten. Elk jaar beginnen we weer enthousiast met alleen een goed draaiboek en het voornemen om een goed georganiseerde rommelmarkt te houden. Vanaf de zaterdag voor Kerstmis tot en met de tweede zondag van januari, verandert een door de winterstop zo goed als ongebruikt sportcomplex, in de grootste markt van 26

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

Malden en verre omgeving. Met klanten die bereid zijn om al ruim een uur vóór de opening voor de poorten te wachten, waaronder een behoorlijk aantal “oude bekenden”, die onze rommelmarkt kennelijk de moeite waard vinden om elk jaar te bezoeken. We zijn trots op die grote belangstelling van vaste en nieuwe klanten. Als commissie beseffen wij goed dat zo’n megaklus als het houden van de rommelmarkt alleen uitvoerbaar is als een grote groep vrijwilligers hieraan wil bijdragen. Ook zijn we erg blij met de vele hulp die we krijgen van ondernemers en particulieren die Juliana en/of de Maldense gemeenschap een warm hart toedragen. Zij doen dat in de vorm van het beschikbaar stellen van spullen, mensen of prijsjes die het organiseren van de rommelmarkt een stuk makkelijker of goedkoper maken. Nogmaals dank voor ieders bijdrage! Het vrijwilligerskorps. Wat is het toch steeds geweldig om te zien hoe zo’n ruim 100 vrijwilligers in korte tijd het sportcomplex omtoveren tot een heuse markt. Ik ken maar weinig activiteiten waar je zoveel vrijwilligers met een totaal andere achtergrond, kunde, leeftijd en/of belangstelling bij elkaar krijgt om een zondag en voor sommigen ook de zaterdag en de weken ervoor in het teken te laten staan van onze club. En of het nu het sjouwen is met dozen of losse spullen, het inrichten van een verkoophoek, het opzetten van een marktkraam, het onderhandelen over de prijs of het inzetten van al je charmes om mensen te verleiden een lot of prullaria te kopen; het is geweldig om iedereen in zijn of haar rol aan het


werk te zien. Want ondanks het best harde werken, is het gewoon leuk om samen de rommelmarkt te doen. En dat plezier was bij de voorbereiding en de uitvoering van onze rommelmarkt dit jaar zoals eigenlijk elk jaar weer heel goed merkbaar. Wij zijn trots op al onze vrijwilligers!! Kenmerken van de rommelmarkt 2016 Het was de 25e rommelmarkt dit jaar. Voor de commissie een reden om wat extra’s te doen. Alle klanten kregen een gratis kopje koffie. Mooi om te zien dat vele vaste klanten die normaal alleen kopen dit een reden vonden om eens een kopje koffie te nemen in het gezellige restaurant. Eerst werden dan de nodige spullen gekocht en in de auto geladen om later terug te komen voor dat kopje koffie. Dit zorgde er mede voor dat het tot een heel eind in de middag lekker druk bleef. Het genoemde restaurant was onder de bezielende leiding van Tosca en Ellen eveneens een extraatje in verband met het jubileum. Het was zo’n succes dat het best eens een blijvertje zou kunnen blijken. Voor zowel de klanten als de vrijwilligers was het heerlijk om even de hectiek te ontvluchten en rustig aan een tafeltje te

genieten van een lekkere kop soep of een broodje. De dagen voorafgaand aan de rommelmarkt waren niet allemaal even mooi qua weer. De zondag zelf was echter, zoals zo vaak, een prachtige “rommelmarktdag” die zeker bijgedragen heeft aan het succes van dit jaar. Normaal gesproken is het eerste uur altijd erg hectisch. Laten we hopen dat dit jaar een nieuwe trend is gezet, want het was zeker tot half één hartstikke druk. Toch verliep de rommelmarkt zoals altijd zonder noemenswaardige incidenten. Zelfs de EHBO heeft geen enkele pleister hoeven plakken. Het traditionele drinkgelag na afloop van de rommelmarkt (de tap mag

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 27


28

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


pas open als alles opgeruimd is en de containers aangedrukt zijn en Paul Reintjes het sein geeft) werd dit keer afgesloten met een Chinees buffet. Ook dat was een succes en wellicht is ook dat voor herhaling vatbaar. Het deed als altijd deugd om te zien dat aan het eind van de dag diverse kramen helemaal “los” waren en alle loten verkocht. Een teken dat er goede kwaliteit spullen waren en dat de kramen uitnodigden spullen te kopen. Of zou het komen door de nieuwelingen op zondag, die met nieuw elan de spullen aan de man brachten? (altijd leuk te zien hoe nieuwelingen met open mond staan de kijken als de poorten opengaan en er gesprint wordt door de klanten om toch maar als eerste bij een ‘winkel’ te zijn).Een steeds belangrijker kanaal voor het succes van de veiling is het internet. Achtergrondinformatie verkrijgen over de handelswaar, zicht krijgen op de marktwaarde en ook door internet in te zetten als zelfstandig verkoopkanaal. De trend van de afgelopen jaren dat op zaterdag steeds meer vrijwilligers een aantal uren aan de slag gaan om ‘hun winkel’ goed te presenteren heeft zich verder doorgezet. Er worden zelfs complete ‘winkels’ ingericht door vrijwilligers die alleen op zaterdag kunnen. Wat moet het fijn zijn om op zondag in een kant-enklare winkel de verkoop te starten. Of het nu boek en plaat is, de lampen, spiegels en kralen, kinderkleding, tassen en riet, sport, huishoudelijk artikelen, gereedschap, speelgoed, etc. Het is een genot om te zien welke creativiteit, gedrevenheid en prachtige plaatjes dit oplevert. En niet alleen zomaar vrijwilligers, maar tot ons groot genoegen ook steeds vaker twee generaties uit één gezin. Een mooi

gezicht en buitengewoon hoopvol voor de toekomst. Want ook hier geldt, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De Thé Poelen Rommelmarkt Bokaal Aan de meest enthousiaste rommelmarktvrijwilliger of groep van rommelmarktvrijwilligers wordt sinds 2009 de Thé Poelen Rommelmarkt Bokaal uitgereikt. Geheel in de geest van de rommelmarkt wordt een oude sportbeker als stoffelijke blijk van waardering van deze uitverkiezing aan de winnaar(s) uitgereikt; de eer en roem om deze titel voor een jaar te dragen is van onsterfelijke waarde. De Thé Poelen Rommelmarkt Bokaal ging dit jaar naar de afdeling Huishoudelijke artikelen. Prachtig uitgestald lagen de huishoudelijke artikelen te wachten op de kopers. Onder de bezielende leiding van Henk van de Broek wist deze afdeling een prachtig resultaat neer te zetten. Te meer als je bedenkt dat het met dubbeltjes, kwartjes en een enkele Euro bij elkaar geschraapt moet worden. Dames en heren, onze welgemeende complimenten. Van harte verdiend. De tweede en derde plaats waren voor respectievelijk Sport en Spel en de Kassa bij de entree. Rommelmarkt 2017 Ik wil, namens de rommelmarktcommissie, iedereen die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de rommelmarkt 2016 van harte bedanken. Het was wederom leuk om zo met z’n allen bezig te zijn. Ik wil je ook al vast uitnodigen voor de rommelmarkt van 2017. Deze wordt gehouden op zondag 8 januari 2017. Namens de rommelmarktcommissie Paul van der Heijden. Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 29


Intervjoewtje Even voorstellen: Tim Willemsen 11 jaar Waar zit je op school? Vuurvogel 2 Wat vind je het leukste vak? Topografie Wat zou je later willen worden? Politie agent Waarom ben je gaan voetballen? Leuke sport, sportief en een teamsport Hoelang voetbal je al en in welke teams heb je gespeeld? 4 jaar F7-F3-E5-E3 Vertel eens iets over je team? We hebben een erg leuk en gezellig team, heel sportief ook Wie vind je de beste speler uit je team? Max Engelaar Op welke plaats speel je? Ik ben keeper Wat is je sterkste/ zwakste punt? Sterkste punt: Uittrappen/uitrollen/ uitkomen Zwakke punt: Hoge ballen

Wat vind je het leukste/ minst leuke aan de training? Het leukste: Parijtje Het minst leuke: Buikspier oefeningen Wat vind je goed en minder goed bij Juliana? Goed: Nieuwe kunstgrasveld Minder goed: Veld van het mini stadion, daar liggen vaak plassen Heb je nog andere hobby’s naast voetballen? Gamen en buitenspelen. En in het begin van het jaar is er natuurlijk de carnaval. Dit jaar zit ik zelfs in de jeugd raad van elf dat is wel leuk. Ga je wel eens bij andere teams kijken? Ja soms naar de D5 (speelt mijn broer Stijn in) en als ik bij Juliana ben als ik zelf niet hoef te spelen naar andere E teams Wat vind je een stomme bezigheid? Mijn kamer opruimen Wat lees je het eerst in de Schietschijf? Het eerste speelde

30

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


Wat vind je van het Nederlandse elftal? Zie je wedstrijden van ze op TV? Kijk ik niet zo vaak naar. Wat vind je van het Ministadion en de Mini-Championsleague? Leuk! Vorig jaar heb ik de beker gewonnen Van welke trainer heb je veel geleerd? Van Bas Prudon Heb je nog iets meegemaakt wat leuk is om te vertellen? Ik mocht met NEC spelers het veld op in de Arena Wat zou je nog graag bij Juliana willen zien? Weet ik zo niet

Wat is je favoriete: Nederlandse voetbalclub: NEC Buitenlandse voetbalclub: Barcelona Speler: Jasper Cilissen Eten: Pasteitje Tv-programma: CSI Boek: Oorlogswinter Computerspel: Black Ops Film:  Dummie de Mummi Muziek: Van alles Huisdier:  Onze honden Lara en Sofie Snoep: Geen favoriet. Hou niet zo van snoep. Vrien(dinnetje): Heb een aantal leuke vrienden en vriendinnen. wil niemand vergeten

Ditjes & Datjes Rikavonden Natuurlijk zijn er ook voor het komend seizoen weer een aantal Rikavonden gepland op de vrijdagen. Dit zullen in de meeste gevallen weer de laatste vrijdagen van de maand gaan worden in de periode van september 2015 tot en met mei 2016. Een aantal maanden zal daarvan worden afgeweken. De data zullen zijn: (Een en ander is overigens nog wel onder voorbehoud wijzigingen zijn eventueel nog mogelijk) De datum van 25 maart (goede vrijdag kan mogelijk een week verschuiven!) 25 maart 2016 22 april 2016 27 mei 2016 Opgeven bij iedere avond kan nog tot een dag voor de geplande kaartavond. Dit moet dan telefonisch gebeuren bij Ans Broekman, De Haspel 19 (tel: 024-3581108). Maar je kunt zelfs ook nog gewoon op de kaartavond zelf even langskomen. Meer informatie bij Ans Broekman, (tel. 024-3581108)

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 31


STEUN UW VOETBALCLUB Breng uw bedrijf onder de aandacht bij de leden. Neem voor informatie contact op met Bas Schaaij Sponsors@svJuliana31.nl Tel. 06-24570166


Zin in een feestje?? Zet dan Vrijdag 1 APRil 2016 in je Agenda!! LET OP GEEN GRAP !! Een betere reden om de maand April in te luiden bestaat niet! Wij, SV Juliana 31 zaterdag 2, presenteren het feest #DeBesteDerdeHelft. Het thema zal zijn: Sportgala. Kies je chic of toch liever die casual look? Wij zijn benieuwd! Tijdens dit feest zorgen wij voor een enorm gezellige avond. Een lekker avondje uit onder een genot van een drankje en een hapje. Een feest waar iedereen welkom is. Een uniek evenement: Sportgala in cafe ‘De Waagh’ in Nijmegen. Eens een keer wat anders dan de middagen en avonden in de Stoof, maar net zo gezellig. Beleef op een geheel nieuwe manier de vrijdagavond. Samen met jullie maken wij van vrijdag 1 april, de dag waarop nieuwe

herinneringen worden gemaakt. Voor de wedstrijd: De Beste Derde helft hebben wij, de heren van SV Juliana 31 zaterdag 2, de opdracht gekregen om het gezelligste feestje van Nijmegen te organiseren. Samen met nog 5 andere teams uit de regio strijden we om de titel. Uiteraard staat SV Juliana 31 bekend als de gezelligste club met de beste feestjes, dus dat moet helemaal goedkomen. Reden om te komen: - Gezelligheid - Een top DJ die de lekkerste platen draait - En natuurlijk de 1 + 1 gratis Flugel shotjes! Meerdere acties volgen. Wil jij op de hoogte blijven van onze acties?? Neem dan een kijkje op onze facebookpagina Sportgala (SV Juliana zaterdag 2). Klik op “deelnemen”, nodig je leukste vrienden en vriendinnen uit en volg al onze acties. Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, omcirkel vrijdag 1 april 2016 maar alvast in je agenda en vier samen met ons De Beste Derde Helft. Wij hebben er zin in!! Nijmegen - De Waagh 20:00 – 02:00 Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 33


E4 doet mee aan Kerstzaalvoetbaltoernooi Op maandag 21 december deed de E4 mee aan het Kerst Zaalvoetbaltoernooi in Wijchen. Er stonden 4 wedstrijdjes op het menu. Een eerste of tweede plek in de poule zou ons naar de finales op 30 december brengen. De E4 had er zin in en was voltallig: Job, Sjoerd, Daan, Jitske, Kasper, Louis, Jelmar en Lucas! De eerste wedstrijd tegen UHC E2 was meteen behoorlijk spannend. Gelukkig scoorde Sjoerd net op tijd de 2-1, de eerste winst was binnen. Best even wennen om maar 15 minuten te spelen; het tempo lag hoog . De tweede wedstrijd wonnen we met 2-0 van UnionE2, en de derde zelfs met overmacht van Woezik E4 met 4-0. De E4 speelde met vleugeltjes. Zoals altijd werd er om de beurt gekeept, en vanuit een goede organisatie deed

iedereen wat er gevraagd werd. De finales konden ons al niet meer ontgaan toen we de laatste wedstrijd tegen het ons bekende Heumen E1 speelden. We wonnen ook deze wedstrijd ruim, en met een welverdiend glas ranja en zakje chips konden we tevreden naar de finales uitkijken. Op woensdag 30 december was het zover. Helaas konden Louis en Kasper niet meedoen, maar Don uit de E2 was bereid om bij ons in te vallen als dat nodig was. Met gespannen koppies betrad de E4 de zaal voor de halve finale tegen Oranje Blauw. Deze wedstrijd wonnen we overtuigend, met mooie doelpunten waaronder een schitterend afstandsschot van verdediger Job. Ook Lucas, Jitske, Daan en Jelmar combineerden en pingelden er lekker op los. Omdat de andere halve finale in een gelijkspel was geëindigd bleef het voor ons lang onduidelijk tegen wie we de finale zouden spelen. Eindelijk was het zover: we mochten in de grote zaal, met volle tribunes spelen tegen –opnieuw- ….Heumen E1! Het werd een spannend duel. Wij waren iets sterker, maar de verdediging en keeper van Heumen hielden lang stand. Gelukkig scoorde Don de 1-0 na een mooie aanval op aangeven van Jitske. Heumen werd nog een paar keer gevaarlijk, maar het bleef bij 1-0. Toernooiwinst dus, in onze klasse, in een sterk bezet en supergezellig toernooi. Vol trots namen we de bekers en medailles in ontvangst, om daarna samen met de ouders nog na te genieten van een drankje en bitterballen in “De 10.” Het toernooi bleek een heerlijke afsluiting van de eerste seizoenshelft!  

34

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


Wie is er jarig in maart...? 1 Jo Bleumink 2 Jasper Klomp, Julian Thoonsen 3 Thijs Reintjes 4 Mike de Haas 5 Mientje van den Broek-Groenen, Teuntje Eye 6 Jan Bernhard Gommers, Rob Kersten, Tobias Cremers 7 Joost Broekman, Theo Broekman, Mik van der Drift, Sander Hamels 8 Koos Ubbink, Theo de Wildt, Johan Leferink, Mike Orth, Bowie Zegers, Jelmer Kuiper, Arie Klomp 9 Tom Jillissen, Bas Prudon, Ilse Scheffer 10 Ron Aarts, Lucas Vroemen 11 Arjen Zwaag, Henry Jansen 12 Michael Verbrugge, Paul Sas, Brent Smits, Simon van der Crommert, Ilvie Cloudt 13 Rik Meijaard 14 Max Buis 15 Oussama Tijani, Koen Willems 16 Luuk Keijzer, Luuk Thoonsen 17 Wesley Luijken, Daan Poos, Mick Gulikers 18 Jeroen vd Eijk 19 Jan Verweij, Stein Verhart, Tim van Swam 20 Henk van den Broek, Sem Gerrits, Walter Mom 21 Marc Janssen, Lucas Vermeulen, Daan de Mandt 22 Henk Wienen, Jort de Wildt, Daan de Bruin 23 Gerard Poelen, Anne Robben Henk Koopman 24 Benjamin van Triest, Kai Witte, Rens van Swam 25 Martin Morsink, Nienke Baarslag, Joris van der Jagt, Eloy Willemsen 26 Gerda de Bruijn-v.d. Logt, Henk Laracker, Simon Schuurman, Ron Vredebregt 27 Laura Spee, Mees Hoeboer, Sam Roskamp 28 Gijs Verploegen 29 Ronald Wooninck, Wouter Hendriks, Tim Schreiber 30 Arie van Vugt, Jurrie Bakker, Jitske de Muijnk 31 Bram Schols

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 35


Het 1e speelde De eerste editie van 2016 is uit. Door de slechte weersomstandigheden is tot op heden slechts 1 competitieduel gespeeld. Op 24 januari, thuis tegen Alverna. Net als in de heenwedstrijd wordt dit duel in ons voordeel beslist, 1-0 door een penalty (de 1e van het seizoen) van Jeroen Meijers. Hierdoor staan we nu op de 3e plaats, omdat Be-Quick en Quick’20 beiden al twee maal speelden en wonnen. Een kleine verschuiving in de toppositie dus, maar met die inhaalwedstrijd nog tegoed ligt het aan ons om de boel weer even neer te zetten zoals het behoord! Een van de moeilijkste rustperiode is wel die van de winterstop. Hoe kom je daar goed doorheen, hoe is het met de spelersperikelen? Blijft de trainer etc.? Allemaal zaken die zomaar kunnen gaan omslaan in zo’n periode. Gelukkig hebben we een groot punten behaald de 1e seizoenshelft (28 – het meest tot nu toe vanaf het hoofdklasseniveau) en ook de 2e helft is goed ingezet met de driepunter tegen Alverna en de unieke 8-1 tegen Dieze West (kom ik volgende keer nog op terug). Met 34 punten is het op dit moment heel goed toeven in de hoofdklasse B. Maar zoals gezegd kan de winterstop vaak ploegen maken en breken. Verassingen zijn niet uitgesloten. Bij s.v.Juliana’31 zullen de meeste spelers waarschijnlijk blijven, maar ook zullen er ongetwijfeld enkele stoppen of hun heil ergens anders zoeken. Te vroeg nog om iets definitiefs te schrijven, maar de vooruitzichten zijn hoopvol en ook 36

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

de beide trainers Arnold Brehler en Thijs Waterink hebben inmiddels hun contract verlengd. Zoals u allen waarschijnlijk wel zult weten gaat de spelersselectie elk jaar het 2e weekend van januari een weekend gezellig op pad. Dit is altijd binnen de landsgrenzen gedaan en altijd erg goed bevonden. Nu dit seizoen, met onze teammanager Sandro erbij is de boel omgezet naar een verblijf buitenaf. Na eerst in aug. En sept. Alles te hebben geïnventariseerd is besloten om naar Spanje te gaan. Valencia is uit de koker gerold en in de maanden sept., okt. Nov. En december is hard gespaard om dit mogelijk te maken! Nogmaals de weekendjes zijn altijd top, maar dit slaat alles. Een goed verlopen reis, alles tot in de puntjes geregeld, mooi weer, echt alles in optima forma om dit uitje onvergetelijk te maken. Wat hier in deze dagen is opgebouwd is bijna onmogelijk om te geloven. Nog nooit ben ik met zo’n gezelschap op pad geweest, zo eensgezind, zo trainingsbereid, zo’n echte band met elkaar, of je nu veel dronk, weinig dronk, haantje de voorste was of niet, iedereen was op zijn plek. Iedereen had zijn inbreng, iedereen ging altijd mee, de neuzen allemaal één kant op! Eerlijk, als je met 24 man op pad gaat is er altijd wel een keer wat, maar hier in Valencia heb niet alleen ik, maar echt iedereenkunnen meemaken dat deze trip uniek was. Zo ontzettend goed geregeld, alles zo goed in elkaar gezet, daar schieten echt woorden mij tekort. De heenreis begon al op woensdagnacht 3.15 uur bij Juliana. Iedereen werd afgezet


of kon de auto veilig “lang parkeren” op een aparte plek. Koffie en uitzwaaien en op met de bus naar Eindhoven airport. Om 07.00 uur vertrek naar Valencia en 09.01 uur aankomst aldaar. Geen gekloot met de bagage en de bus naar het ABBA Hotel stond al klaar. Een klein half uur later daar aangekomen, kregen we onze sleutels en om 11.00 uur in trainingskleding naar het trainingsveld. Dwars door de stad met het O.V. richting Valencia strand. Een rit van +/- 20 minuten en dan was je op de plaats van bestemming. Onze Sandro had alles geregeld. Je kon zo de bus in, de chauffeur knikte, en weg. Dat moet ik zo in Nederland nog maar eens zien! Terwijl de jongens werden “afgeknepen” konden de overigen (iedereen ging altijd mee naar de trainingen) binnen 2 minuten heerlijk naar het strand of iets dergelijks! Dit was echt top! De middag werd een rondleiding door de stad gedaan. Met de taxi’s die altijd klaar stonden werden we vervoerd en maken we kennis van het stadion van Valencia FC – Estadio Mestalla! Een mooie stadionrondleiding, een elftalfoto aldaar en daar gingen we weer. Richting centrum. Tot ongeveer 19.00 uur. Daarna richting “ABBA” voor het avondeten. Wat zich deze dagen na het avondeten afspeelde, is niet te beschrijven, maar duidelijk is wel dat als 24 man naar een vreemde stad als Valencia gaan en elke avond zijn de 24 “op tijd” thuis en hebben een schitterende avond gehad dan kan ik niet anders zeggen dat deze groep zeer zeker Juliana-waardig is. Ongelooflijk wat een onderlinge sfeer, wat een teamverband! Dit moet gaan doorwerken op het veld. We hebben tegen

Alverna al kunnen zien de strijd, de passie, het plezier en mentaliteit. Het zal moeilijk zijn om in de 2e helft net zo te draaien als de 1e, maar als Valencia het ijkpunt is dan kan alles zo maar gebeuren! Ook zijn wij nog bij een wedstrijd geweest van Levante tegen Rayo Vallecano. De wedstrijd viel tegen, maar de 2-1 was verdiend en wij waren met z’n 24’en misschien wel de beste supporters! Na deze wedstrijd op zaterdagavond 22.00 uur zijn we met de “hurrycane taxi” teruggegaan naar ABBA. Daar hebben we ons opgefrist en zijn we voor de laatste keer met z’n allen Valencia centrum binnengetrokken. Wederom een nacht om nooit meer te vergeten! De terugreis verliep voorspoedig. Het vliegtuig vertrok op tijd en het team van BeQuick’87 was medepassagier. Zij waren naar Benidorm geweest! Ook leuk toch!? Uit het vliegtuig, terug in de bus die alweer klaarstond op naar Juliana’31 te gaan. Hier was die dag Rommelmarkt en hoe kan het anders … een recordopbrengst !!! Als dat geen voortekenen zijn, dan weet ik het niet meer. Ik hoop dat weer velen langs de lijn zullen staan bij onze wedstrijden en kunt aanschouwen dat s.v.Juliana’31 2016 serieus van plan is om u te vermaken met voetbal en resultaat van de bovenste plank! Loet Eissing, medeleider s.v.Juliana’31 1.

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 37


Stand topscoorders in de hoofdklasse C 2015-2016 t/m 18 febr. 2016 Naam

Vereniging tot

Naam

Vereniging Tot

Jordie vd Laan Romano Djababoe Fabian Stevens Wouter od Camp Rens van Benthem Reuven Niemeijer Alessio Pinna Wessel vd Horst Thomas Careman Camiel Fidom Evert Palm Roy van Otterle Daan Driever Jos Fidom Kadir Usta Jaouad Akloud Wahid Shimeri Luuk Purvis Robin Schaaf Ryan Snelders Tim Zwienenberg Saba Gwedelidze

Juliana’31 Be Quick’87 Be Quick’87 Juliana’31 Quick’20 Quick’20 Quick’20 RKHVV Achilles’94 MSC Bataven Alverna Be Quick’87 MSC Alcides Dieze West Dieze West Hollandia Hollandia Quick’20 Quick’20 Rohda r.

15 11 11 11 11 9 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5

Roy Bouwman Rik Jan de Groot Bjorn Arts Johny Dobson Sven van Gelder Nejim El Atiaoui

Silvolde Alcides Alverna Alverna Alverna Dieze West

5 4 4 4 4 4

Caleb Rahajaan Bilal El Abdouni Stefan Dol Daley Hoogakker Joël Huiskes Jelmer Goedhart Dion Teloh Yannick Kaluzi Rob Aarntzen Aron Strengholt René Westerveen Milco Leijen Sam Niland Justin Benjamins Jurrie Stevens Keverly Albertus Lars Kam.Leferink Lars van Schooten Jeffrey de Visscher Björn Zwikker Bram van Dooren Jaël Krosse Jeff van Veen Michel van Veen Vincent van Beek Maarten Bosch Aleksander Lejic Jeroen Meijers

Dieze West Hollandia Hollandia Juliana’31 MSC RKHVV Silvolde Alcides Bataven Be Quick’87 Be Quick’87 Hollandia Juliana’31 MSC Rigtersbleek RKHVV Rohda r. Rohda r. Rohda r. Rohda r. Silvolde Silvolde Juliana’31 Juliana’31 Juliana’31 Juliana’31 Juliana’31 Juliana’31

38

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1


competitieprogramma hoofdklasse C zondag. 6 mrt 2016 prog 18 Quick’20 - Alverna Hollandia - Bataven Rohda R. - Silvolde Alcides - Rigtersbleek Achilles’94 - Dieze West RKHVV - MSC Juliana’31 - Be Quick

13 mrt 2016 prog 19 Rohda R. - RKHVV Bataven - Achilles’94 Alverna - Dieze West Rigtersbleek - Juliana’31 Silvolde - Quick’20 MSC - Hollandia Be Quick - Alcides

20 mrt 2016 prog 20 Quick’20 - Be Quick Hollandia - Rigtersbleek Alcides - MSC Achilles’94 - Alverna RKHVV - Silvolde Juliana’31 - Rohda R. Dieze West - Bataven

26 maart

3 april 2016 prog 21 Rohda R. - Achilles’94 Bataven - Alverna Rigtersbleek - Quick’20 Be Quick - Hollandia Silvolde - Alcides MSC - Dieze West West - Be Quick

10 april 2016 prog 22 24 april 2016 prog 23 Quick’20 - Rohda R. Rohda R. - Dieze West Hollandia - Silvolde Rigtersbleek - MSC Bataven - Be Quick Alcides - Quick’20 Alcides - RKHVV Juliana’31 - Hollandia Achilles’94 - Juliana’31 RKHVV - Bataven Alverna - MSC Silvolde - Achilles’94 Silvolde - Dieze West

8 mei 2016 prog 25 Quick’20 - RKHVV Hollandia - Rohda R. Bataven - Rigtersbleek Alcides - Juliana’31 Achilles’94 - MSC Alverna - Silvolde Dieze West - Be Quick

za 16-5-2016 prog 26(pink) Rohda R. - Alcides Juliana’31 - Quick’20 RKHVV - Hollandia MSC – Bataven Be Quick - Achilles’94 Rigtersbleek – Alverna Silvolde - Dieze West

Inhaal MSC 1 – Juliana’31 1 Achilles’94 - Alcides

1 mei 2016 prog 24 Bataven - Juliana’31 Achilles’94 - RKHVV Rigtersbleek - Be Quick MSC - Silvolde Hollandia - Quick’20 Alverna - Rohda R.Dieze

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 39


Stand Hoofdklasse C zondag na speeldag 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Elftal

G

W

GL

V

P

DV

DT

DT

Be Quick 1887 Quick '20 Juliana '31 Hollandia Silvolde RKHVV Alverna de Bataven Dieze West MSC Rohda Raalte Alcides Achilles 1894 Rigtersbleek

15 16 15 15 15 16 15 15 16 13 14 14 14 15

11 11 10 7 7 6 5 5 5 4 4 3 2 1

3 3 4 5 4 4 6 4 2 4 2 1 1 3

1 2 1 3 4 6 4 6 9 5 8 10 11 11

36 36 34 26 25 22 21 19 17 16 14 10 7 6

44 44 41 27 22 28 26 27 21 28 23 18 17 14

-

12 15 12 17 14 22 13 24 27 37 29 35 40 41

Stand 2e Periode Hoofdklasse C zondag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40

Elftal

G

W

GL

V

P

DV

DT

DT

Be Quick 1887 Quick '20 Juliana '31 Dieze West RKHVV de Bataven Silvolde Hollandia Alverna MSC Alcides Rohda Raalte Rigtersbleek Achilles 1894

7 8 7 8 8 7 7 7 7 5 6 6 7 6

6 6 4 4 3 3 3 2 1 2 2 1 0 0

1 0 2 1 3 2 2 3 5 1 0 0 2 0

0 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 5 5 6

19 18 14 13 12 11 11 9 8 7 6 3 2 0

26 25 20 12 13 14 6 12 10 10 11 8 4 7

-

5 9 14 18 16 10 6 9 6 13 16 19 20 17

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


onderlinge stand bijgewerkt tm 18-02-2016 pl was team aan gew gel ver pnt gem voor tegen saldo

1 6 2 2 3 1 4 3 5 5 6 9 7 8 8 4 9 11 10 12 11 14 12 13 13 15 14 7 15 10 16 18 17 21 18 16 19 24 20 17 21 19 22 22 23 20 24 25 25 29 26 26 27 27 28 31 29 23 30 32 31 28 32 30 33 33 34 34 35 41 36 42 37 37 38 38 39 35 40 39 41 36 42 43 43 40 44 44 45 47 46 45 47 46 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 52 54 54 55 55 56 56

zaal 01 10 9 0 Sen dam1 14 12 1 F06-pup. 11 9 2 B4-jun 10 8 2 E04-pup. 10 8 1 Sen 07 13 10 2 E03-pup. 11 9 0 E02-pup. 12 9 2 E01-pup. 10 7 2 Sen 2 za 11 8 1 B2-jun 11 8 1 C4-jun 11 8 1 Sen 01 15 10 4 E05-pup. 12 9 0 E08-pup. 10 7 0 D5-pup. 12 8 1 Sen 02 13 9 0 Sen 05 10 6 2 F02-pup. 12 7 2 F07-pup. 12 7 2 Sen 06 12 6 4 F01-pup. 12 7 1 D6-pup. 11 6 2 B6-jun 9 5 1 E06-pup. 12 7 0 C2-jun 14 7 3 Sen 03 9 5 0 C1-jun 12 6 1 D2-pup. 11 4 5 D3-pup. 11 5 2 D1-pup. 13 6 2 Mb1 11 5 1 A2-jun 13 5 3 Ma1 11 5 0 E07-pup. 12 4 3 B1-jun 15 5 3 C3-jun 11 4 1 Sen dam2 12 4 2 B3-jun 12 4 2 F05-pup. 12 4 2 F04-pup. 11 4 0 A1-jun 13 4 2 Sen 04 13 4 2 E09-pup. 12 4 0 D4-pup. 10 2 3 Sen 08 11 2 2 C5-jun 11 2 2 C6-jun 11 2 0 F08-pup. 11 2 0 Md1 12 2 0 F09-pup. 10 1 0 A3-jun 11 1 0 B5-jun 11 1 0 F03-pup. 12 0 2 Sen Vet 0 0 0 F10-pup. 1 0 0

1 27,00 2,70 1 37,00 2,64 0 29,00 2,64 0 26,00 2,60 1 25,00 2,50 1 32,00 2,46 2 27,00 2,45 1 29,00 2,42 1 23,00 2,30 2 25,00 2,27 2 25,00 2,27 2 25,00 2,27 1 34,00 2,27 3 27,00 2,25 3 21,00 2,10 3 25,00 2,08 4 27,00 2,08 2 20,00 2,00 3 23,00 1,92 3 23,00 1,92 2 22,00 1,83 4 22,00 1,83 3 20,00 1,82 3 16,00 1,78 5 21,00 1,75 4 24,00 1,71 4 15,00 1,67 5 19,00 1,58 2 17,00 1,55 4 17,00 1,55 5 20,00 1,54 5 16,00 1,45 5 18,00 1,38 6 15,00 1,36 5 15,00 1,25 7 18,00 1,20 6 13,00 1,18 6 14,00 1,17 6 14,00 1,17 6 14,00 1,17 7 12,00 1,09 7 14,00 1,08 7 14,00 1,08 8 12,00 1,00 5 9,00 0,90 7 8,00 0,73 7 8,00 0,73 9 6,00 0,55 9 6,00 0,55 10 6,00 0,50 9 3,00 0,30 10 3,00 0,27 10 3,00 0,27 10 2,00 0,17 0 0,00 0,00 1 0,00 0,00

82 26 54 13 88 16 58 9 61 17 56 13 68 24 68 15 37 16 48 17 40 22 39 22 41 21 85 25 37 22 71 16 48 21 29 15 48 22 53 33 57 29 50 31 48 33 35 30 61 38 42 23 18 19 22 28 30 20 28 34 25 20 35 34 22 23 37 39 49 45 27 33 23 26 20 23 26 32 32 39 23 52 16 19 21 33 63 83 28 44 21 38 21 56 21 63 20 110 17 49 11 78 18 71 18 88 21 60 0 0 2 10

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

56 41 72 49 44 43 44 53 21 31 18 17 20 60 15 55 27 14 26 20 28 19 15 5 23 19 -1 -6 10 -6 5 1 -1 -2 4 -6 -3 -3 -6 -7 -29 -3 -12 -20 -16 -17 -35 -42 -90 -32 -67 -53 -70 -39 0 -8

| 41


Welkom De redactie heet de volgende leden van harte welkom! Naam Adres G. Woonplaats Berit Beckers het Haam 9 V Malden Pjotr Evers Akkersleep 22 M Malden Olivier de Haas De Rijf 11 M Malden Maik Hermens Grote Loef 39 M Malden Arie Klomp Nieuwe Drulseweg 21 M Groesbeek Jalke Kooij Stalmeesterslaan 21 M Malden Jasper Linders Berkenlaan 35 M Malden Daan de Mandt de Strengen 3 M Malden Finn Maste Molensingel 4 M Malden David Nas Vinkenlaan 46 M Malden Paul Roelofs Akkersleep 28 M Malden Tijn Rosmalen het Halster 36 M Malden Mitchel Saedt Basalt 45 M Malden Floris Slenders Kloosterstraat 3 M Malden Thomas Storer Kreytacker 29 M Malden Fred Strik Willem Alexanderplein 4 M Nijkerk Luuk Thoonsen Kerkweg 7 M Malden Sem Vissers Schoof 57 M Malden Thijs van Zuijlen Zwerfkei 38 M Malden

Geb.datum 2-11-1998 28-1-2009 7-5-2009 4-12-1971 8-3-1999 23-4-2009 27-6-2008 21-3-2010 10-1-2010 26-8-1967 1-7-2001 30-6-2010 25-6-1998 16-6-2010 12-1-2010 3-2-1949 16-3-2010 25-8-2009 25-5-2010

ACTIE VAN DE MAAND Koop bij onze sponsoren! Heb jij al de sponsor actie van deze maand gezien? Wilt u ook met uw bedrijf in de Schietschijf? Neem contact op met Bas Schaaij, sponsorcommissie, tel 06-24570166

42

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden


Alle uitslagen Hoofdklasse C seizoen 2015-2016 BeQ Be Quick'87

Ach

Alc

MSC

Hol

Jul

Qui

Alv

Rig

Roh

Bat

RKH

Sil

Die

-

-

8-1

-

1-1

0-2

-

3-2

-

3-1

6-0

1-1

3-0

afg

-

0-3

-

0-5

-

2-2

2-4

1-3

-

0-1

-

0-2

-

-

-

-

4-2

1-1

-

2-3

0-5

-

afg

-

1-1

4-1

6-2

-

2-2

-

-

Achilles'94

0-2

Alcides

0-2

3-1

MSC

1-4

3-1

Hollandia

2-3

-

2-1

1-1

Juliana'31

-

4-3

4-1

3-2

-

Quick'20

-

3-1

1-2

2-2

3-0

6-0

Alverna

1-1

7-1

4-0

-

1-1

0-1

Rigtersbleek

4-1

2-2

-

3-0

-

-

-

1-1

-

0-0

-

1-0

4-0

-

6-2

-

4-1

8-1

-

4-0

-

3-2

-

2-2

3-1

5-0

-

2-2

-

-

-

2-3

2-2

1-2

0-0

0-1

3-3

-

-

-

0-4

2-0

-

1-1

0-0

-

-

2-1

-

0-1

-

-

-

Rohda R.

1-5

-

-

-

0-3

1-1

1-3

3-1

-

Bataven

-

-

-

afg

1-5

-

1-2

-

afg

2-0

RKHVV

0-2

2-3

4-2

-

-

1-1

2-1

0-1

4-1

1-2

-

Silvolde

-

-

-

1-0

2-1

-

-

0-0

5-1

1-0

0-2

1-5

Dieze West

-

1-2

1-4

2-1

-

0-1

-

1-3

-

5-1

-

1-3

3-0

1-0

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 43


Teleinfo SV Juliana ‘31 Sportpark De Broeklanden Broekkant 39, 6581 AC Malden 024 3581924 BESTUUR voorzitter Martien te Riele secretaris Lianne Muller penningmeester Tanja Zwaag Facilitaire zaken Hans Janssen Voetbalzaken Loek Heijnen

Telefoon: 024 3582728 06 22013693 024 3582812 024 3586176 06 44136576

Commissie- voorzitters Veiligheid & Arbo John Welzen 024 3880192 Communicate Arjen Zwaag 024 3582812 Supporters/act. Peter de bruijn 06 21404428 Sponsor Frank van Leeuwen 024 3581678 Vrijwilligers Jan Verweij 024 3585046 Grote Club actie Maritza Gerritsen 06 16249880 Buitendienst Henry Jansen 06 53676535 Clubhuis Colette Eissing 024 3584220 Vierdaagse Jan Verweij 024 3585046 Rommelmarkt Frans Janssen 06 51502821 Kleding Tineke Sjoerdsma 024 3585741 Prestatievoetbal Loek Heijnen wnd 06 44136576 Recreatief voetbal Frank Snippert 024 3584061 Wedstrijdzaken Carla Goossens 06 11331527 Fair Play Mariel Verhees 024 3551031 Scheidsrechters Eric Ruijs 06 20742523 Toernooien thuis Geert van de Logt 024 3584494 Toernooien uit Carl de Vries 024 3551031 Zaalvoetbal Toon Janssen 06 55390040 Commissie Prestatievoetbal Voorzitter Loek Heijnen wnd 06 44136576 Tech. coörd junioren Maurits Pol 06 52680636 Tech. coörd pupillen Henry Jansen 06 53676535 Scout Frank Duijghuisen 06 14108680 Commissie Recreatievoetbal Voorzitter Frank Snippert Secretaris Tosca Snippert 44

024 3584061 024 3584061

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

Coörd. Dam./meisjes Wilma Krijnen 06 20146204 Coörd. senioren Frans Janssen 06 51502821 Coörd. A Frans Janssen 06 51502821 Coörd. B Joost Heijnen 06 39447344 Coörd. C Joost Heijnen 06 39447344 Coörd. D Frank Snippert wnd 024 3584061 Coörd. D Edwin Willemsen wnd 06 52593676 Coörd. E Edwin Willemsen 06 52593676 Coörd. F Bram Peeters 06 53472001 Ledenadministratie & contributie Ledenadministratie Matthee Moons 06 20666420 Contributie Ron Remers 024 3580301 Rekeningnummer contributie NL29RABO0131649000 IBAN vereniging NL06RABO0131604503 TRAINERS 1e Arnold Brehler 06 23730225 1e Thijs Waterink 06 10417235 Keep Mike Engelaar 06 12538854 Keep Niek Wijers 06 30609825 Vr1 Jeroen Nillessen 06 29085586 Vr2 Marchel van Loveren 06 42114859 TRAINERS JEUGD: A1 Bas van Bon 06 52083031 A1 Maarten Bosch 06 34081344 A2 Marcel Eimers 024 3573440 A3 Gé Lommen 024 3280052 B1 Tom Deuning 06 48530046 B1 Martijn de Jong 06 14331788 B2 Willem Bax 06 13834155 B2 Marco Looijschelder B3 Bas de Jong 06 53829897 B4 Theo Teunissen 024 3586948 B5 Michel Vredebrecht 06 57250233 B6 Johan Leferink 024 3586808 B6 Marcel Koolen 06 22389128 C1 Rick Janssen 06 29198779 C1 Davey Goudt 06 42122438 C2 Jasper Glaap 06 25455375 C3 Harm Schraven 06 46959537


C4 Mike Janssen 06 51968584 C5 Henk van Kampen 06 20013564 C6 Jordi Hubers van Assenraa 06 21509817 D1 Emile vd Burg 06 48805647 D2 Tom de Brujn 06 43519034 D3 Randy Penso 06 49816715 D4 Teun Castelijn 024 3585900 D4 Renato Albers 06 54953969 D5 Gino Teunissen 06 53558788 D6 Tom Vissers 06 11479418 E1 Ricky Boelders 06 15394339 E2 Bjarne Beelen 06 81491538 E3 Prudon Bas jr 06 83973450 E4 Lars ter Steege 06 50907084 E5 Jop van Lith 024 3607728 E6 Rob Kersten 06 23048518 E7 Erwin Sponselee 06 50539824 E8 Sander Simonis 024 3453723 E8 Leon Kluitenberg 06 49608182 E9 Marco vd Braak 06 53549925 F1 Maks Nas 06 24427654 F2 Bosz van Haren 06 12163180 F3 Toine Derksen 06 54743589 F4 Jeroen Jansen 024 3453663 F4 Robert Dado 06 51389678 F5 Bas Schaay 024 3570166 F6 Jeroen Thoonen 06 27881752 F6 Friso Janssen 06 41489707 F7 Toine Deksen 06 54643589 F8 Jowy Rubrech 024 3586876 F9 Frank Top 06 23392855 F10 n.n.b. ma1 Elske de Wildt 06 46666432 ma1 Maud Reintjes 024 3582989 mb1 Marco de Bruin 06 44652586 mb1 Jurgen Willems md1 Roy Hetharia 06 22800006 md1 Felicitas Crutzen 06 33094016 LEIDERS: SENIOREN 1e manager Sandro De Roba Cortada 06 23656331

1e 1e 1e 2e 3e 4e 5e 6e 6e 7e 8e za2 vr1 vr2 Vet

Luc te Riele 06 18668040 Loet Eissing 06 36528833 Verzorgster Cecilia Wildeman 06 24872829 Vincent Peters 06 22440639 Koen vd hurk 024 3881513 Bear Janssen 024 3450527 Mike Orth 024 3450630 Geert vd Logt 024 3584494 Jan Hock 024 3881790 Ronnie Martens 06 54296866 Joep Artz 024 3582825 Tom de Bruijn 06 43519034 Linda Kabelaar 024 8488359 Marije de witte 024 3583521 Saskia en Frank Verhoeven 06 54310348

LEIDERS: JEUGD A1 Remy Giesbers A1 Harry Janssen A1 David Nas A2 Peter Adriaans A3 Hetty Pennings A3 Jacqueline Romkes B1 Corina Geurts B2 Ronald Otten B2 Maik Hermens B3 Harry Fliervoet B4 Bas Krijnen B5 Ron Vredebrecht B6 Saskia van Grinsven C1 Lianne Muller C1 Harold Swinkels C2 Wil Rubrech C3 Gerald Verhaegh C4 Arnoud Broekman C5 Angela de Bruijn C6 Eef Schaap D1 Sven Zegers D2 Henk Laracker D2 Patrick Bronstijn D3 Jurrie Bakker

06 11691162 06 44744789 06 55763123 024 3586563 024 3583138 024 6635169 06 43975816 06 22601238 06 51537983 06 21595748 06 53249224 06 28341806 024 3881768 06 22013693 06 15960220 06 50632049 06 23884954 06 23136502 024 3586472 06 81513424 06 30289854 06 12097794 06 19669223 06 24678891

Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

| 45


D4 D5 D6 E1 E1 E2 E3 E3 E4 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F1 F2 F2

46

Wendy Martens Hendrik Jan vd Kooij Maritza Gerritsen Rob Schonk Kelly Delcliseur Madeleine Schmidt Vincent Peters Cindy Roelofs Joep Gilissen Miranda Aarnoudse Pouwels Ronald Bram Peeters Jan Havermout Susie Lemain Marco vd Braak Edwin Hamels Maikel Derksen Roy Eggenhuizen

024 3586156 06 27567596 06 10255695 06 51268625 06 51629629 06 55505758 06 22440639 024 3880990 06 27166667 06 51386938 024 8800622 06 53472001 024 7074030 06 53549925 06 22257802 06 22800396 06 27446881

| Schietschijf februari 2016 SV Juliana ‘31 Malden

F3 Edwin de Jong F4 Jeroen Jansen F4 Johan Kerkhof F5 Erik Egging F6 Maarten de Haas F6 Ron Schiffelers F7 Louis Schaefer F8 Harry Schirmer F8 Marco Michiels F9 Jan Egbert Beuving F9 Edwin v/d Locht F10 n.n.b. ma1 Wilma Krijnen mb1 Larissa Cloudt md1 Roy Hetharia md1 Harm Schraven md1 Alberti Pouwels

06 12613739 024 3453663 024 3586586 024 3573007 06 15021988 024 3881300 024 3237115 06 45133699 06 16933094 06 12963305 024 3786292 06 20146204 06 15694554 06 22800006 06 46959537 06 51571509


Uw specialist in etiketten 024 3586987 - www.herald.nl


Hoofdsponsoren

S.V. Juliana ‘31

Hoofdsponsoren S.V. Juliana ‘31

CENTRUM VOOR FINANCIËLE DIENSTEN MALDEN

C

GEWOON GENIETEN

verzekeringen U hypotheken U pensioenen U bankzaken U bedrijfsfinancieringen U bedrijfsadviezen

Telefoon (024) 358 07 56

nl

Aankoop U Verkoop U Verhuur U Huur U Taxaties

Telefoon (024) 358 51 81

Telefoon (024) 373 78 33

de Aankoop U Verkoop U Verhuur U Huur U Taxaties

Telefoon (024) 358 51 81 Grote Loef 1, 6581 JE Malden U Postbus 59, 6580 AB Malden

www.cornelissegroep.nl

Juliana schietschijf feb 2016 2  

Clubblad Schietschijf Juliana Malden Voetbal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you