Page 27

Uitgebreide inhoudsopgave Wij Veenendalers… ...............................................................................................................................3 Trots op ons dorp, onze stad ...............................................................................................................3 Eigenheid.............................................................................................................................................3 Ons Veenendaal, van Dorp naar Stad .................................................................................................4 Leefbaarheid – Goed wonen voor jong en oud ...................................................................................4 Veiligheid in de wijk .............................................................................................................................5 Integratie..............................................................................................................................................5 Bereikbaarheid en Mobiliteit ................................................................................................................6 Rijden ..............................................................................................................................................6 Rondweg Oost .................................................................................................................................7 Fietsen .............................................................................................................................................7 Openbaar vervoer............................................................................................................................8 Winkelen en beleving ..........................................................................................................................8 Kernwinkelgebied ............................................................................................................................8 Wijkgebonden voorzieningen ........................................................................................................10 Horeca / Uitgaan............................................................................................................................10 Zondagsopenstelling .....................................................................................................................11 Sport en Cultuur ................................................................................................................................12 Sport ..............................................................................................................................................12 Cultuur ...........................................................................................................................................12 Onze betrokkenheid, onze zorg .........................................................................................................14 Goede zorg ........................................................................................................................................14 Voor iedereen ................................................................................................................................14 Beschikbaar en betaalbaar ............................................................................................................14 Goed georganiseerd ......................................................................................................................15 Smakelijk eten van ‘gouden bordjes’ .................................................................................................15 Vrijwilligers.........................................................................................................................................16 Participatiewet ...................................................................................................................................17 Armoedebestrijding............................................................................................................................17 Onze onderwijsstad.............................................................................................................................18 Basis- en voortgezet onderwijs..........................................................................................................18 Onderwijs na de middelbare school ..................................................................................................18 Veenendaal Onderwijsstad van het jaar ............................................................................................19 Onze ondernemers ..............................................................................................................................20 Bedrijventerreinen .............................................................................................................................20 Bedrijfspanden...................................................................................................................................21 Arbeidsmarkt .....................................................................................................................................21 Onze omgeving ....................................................................................................................................22 FoodValley.........................................................................................................................................22 Omgevingswet ...................................................................................................................................23 Groen & Duurzaam............................................................................................................................23 Onze Gemeente ...................................................................................................................................25 Politieke cultuur .................................................................................................................................25 Veenendaalfair ..................................................................................................................................25 Gemeentefinanciën ...........................................................................................................................26 Reserves .......................................................................................................................................26 Ons programma op 1 A4-tje. ..............................................................................................................28

27

Profile for Arjan Segers

CDA Sterk en Betrokken  

Verkiezingsprogramma CDA Veenendaal 2018 - 2022

CDA Sterk en Betrokken  

Verkiezingsprogramma CDA Veenendaal 2018 - 2022

Advertisement