Page 1

TVV Tennis Vereniging Veldmaat Bezoekadres: Kolenbranderweg 17 7482 SE Haaksbergen 053-5728329 Postadres: Zilverschoon 23 7483 BK Haaksbergen email: TVVeldmaat@hetnet.nl website: www.tvveldmaat.nl bankrekeningnummer: 32.42.16.424

Redactie: Renate Nijland Frank vd Holst Inleverdatum kopij nr417 augustus 2009 r.nijland@inperson.nl

OP ‟N PROATSTOOL Jaargang 31-nummer 3-2009 INHOUDSOPGAVE Bestuur & commissie Samenstelling commissies TVV - Kalender 2009 Van de redaco Van de penningmeester Contributie 2009 Van de bestuurstafel Algemeen Tossavond Van de ledenadministratie Nieuwe leden en wijzigingen Ledenpas De nieuwkomers Van de sponsorcommissie Voorstellen Vrienden van TVV Van de reko 50+ toernooi Haaksbergse verenigingen Van de technische commissie Verslag competitie 2009 Eindstanden Verslag slotdag Van de toernooicommissie Van de Kantinecommissie Kantinedienst De Smashende TVV-tjers (jeugdhoek) Van de jeugdcommissie Jeugdkalender Competie Haaksbergse kampioenschappen Overzicht sponsoren & adverteerders Overzicht bezorgers 1 -Op „‟ Proatstool-

2 3 4 4 5 7 9 10 11 14 12 14 15 16 17 21 24 27 30 30 34 35 38 39 39


BESTUUR Voorzitter (a.i.) Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen lid

Herman Klompenmaker 053-5741475 tvveldmaat@hetnet.nl Contactpersoon kantine- & recreantencommissie Edo Broos 053-5725568 edobroos@home.nl Contactpersoon park- & redactiecommissie Arjan Ottink 06-13977130 tvveldmaat@hetnet.nl Contactpersoontechnische-, toernooi-& Jeugdcommissie Denise Schopbarteld 06-52633330 d.schopbarteld@home.nl Bert ten Thije 06-23757876

SECRETARIAAT COMMISSIES Festiviteiten commissie Frank vd Holst 053-5729321 famvanderholst@planet.nl Kantine commissie Bennie Schurink 053-5726916 bennyschurink@hotmail.com Jeugd commissie Irma Aalbers 053-5740080 Park commissie Gerrit Stegeman 053-5725976 Recreanten commissie Roelof Willems 053-5725542 Sponsor commissie Bas Boltjes 06-19466632 Technische commissie Chiel van der Scheer 053-5728336 Toernooi commissie Tanja Grutterink 053-5740161 Redactiecommissie Renate Nijland 053-5728470 LEDENADMINISTRATIE Irma Aalbers-Weernink Kroonprins 7 7481 CG Haaksbergen Telefoon: 5740080 ledenadminstratie@tvveldmaat.nl

TRAINER Justin Hoevenberg 06-13522591 training@tvveldmaat.nl

2 -Op „â€&#x; Proatstool-

juco@tvveldmaat.nl gerritenyvonne@home.nl rhwillems@home.nl bgboltjes@hotmail.com chiel@ninix.nl toernooi@tvveldmaat.nl r.nijland@inperson.nl TRAINER Rick Broshuis 06-55132154 idem


COMMISSIES FESTIVITEITENCOMMISSIE Frank van der Holst 5729321 Inge ten Have 5723706 Rutger Hulshof 8508705 JEUGDCOMMISSIE Irma Aalbers 5740080 KANTINECOMMISSIE Bennie & Ria Schurink5726916 Gert Bouman 5727444 Yvonne ter Balkt 5725976 Bart Harleman 5740161 PARKCOMMISSIE Gerrit Stegeman 5725976 Egbert Nijhuis 5723368 Ferdinand ter Woerd 5725114 Gerard Belshof 5727306 Henk Kroeze 5723693 Wim Koenders 5723739 Bennie Belshof 5727946 RECREANTENCOMMISSIE Roelof Willems 5725542 Yvonne ter Balkt 5725976 SPONSORCOMMISSIE Onno Lukkien 06-20514070 Rutger Hulshof 8508705 TECHNISCHE COMMISSIE Chiel van der Scheer 5728336 TOERNOOICOMMISSIE Tanja Grutterink 5740161 REDACO Renate Nijland 5728470 Contactpersoon Senioren( 55+) WIJZIGINGEN IN DE r.nijland@inperson.nl

Wendy Grootholt Onno Lukkien

4345709 06 20514070

Jan van der Staay

5729524

Ria Kingma Hans Wissink Renate Nijland

4768229 5726316 5728470

Harrie Waanders Toon Oosterwijk Tonnie Leferink Tonny Ruiter Frank Natter Karl-Heinz Jaensch Frans Botterhuis

5723249 5723406 5725863 5742464 5726163 5723718 5723733

Willy Morsinkhof

5725072

Rick Broshuis Bas Boltjes

06-55132154 06-19466632

Niek Beimer

5721331

Hans Kienstra

5723799

Frank van der Holst

5729321

W. van Amsterdam

5743877

COMMISSIE,

GRAAG

Bij STORING of ONDERHOUD gelieve direct te melden aan: 3 -Op „‟ Proatstool-

DOORGEVEN

AAN


indien het betreft het PARK de BAANVERLICHTING technisch gedeelte CLUBGEBOUW de KANTINE

Gerrit Stegeman Frans Botterhuis Henk Kroeze Bennie Schurink

5725976 5723733 5723693 of 06-40079324 5726916

TVV – Kalender 2009 Juli

3 Tossavond 8 50+ toernooi bij TCH Augustus 7 Tossavond 14 Sluiting inleveren kopij clubkrant 4 September 4 Tossavond 20 tm 27 Hulshof Olie Open Toernooi Oktober 2 Tossavond November 6 Tossavond 20 Sluiting inleveren kopij clubkrant 5 December 4 Tossavond Commissies s.v.p. gegevens aanleveren om de agenda compleet te maken. ***********************************************************************************************************

Van de redaco De competitie is inmiddels gelopen. Helaas geen kampioenen dit jaar, wel veel teams in de onderste regionen geëindigd. Volgend jaar beter. Iedereen een prettige vakantie en veel leesplezier. Wij verzoeken een ieder die kopij aanlevert dit aan te leveren in arial narrow 10, met een opmaak in Word c.q. Excel (redaco@tvveldmaat.nl) *********************************************************************************************************** 4 -Op „‟ Proatstool-


Van de penningmeester Contributie 2009 Op de algemene ledenvergadering van 21 januari 2009 is de hoogte van de contributie (in €) voor 2009 als volgt vastgesteld. 2009 Eerste seniorlid uit een gezin 117,50 Tweede seniorlid uit een gezin 107,50 55+ leden 71,50 Buitenlid 56,50 Ondersteunend lid 16,50 Entreegeld junioren 5,00 Entreegeld senioren 15,00 Voor de leden die de vereniging gemachtigd hebben de contributie automatisch te incasseren geldt een termijnbetaling: De eerste termijn vervalt eind februari en de tweede termijn vervalt eind mei. Bij niet incasso geldt een toeslag van € 5, het gehele bedrag dient binnen 14 dagen na het versturen van de contributienota te zijn voldaan. Junioren Voor junioren heeft TVV een all-in pakket vastgesteld. Dit pakket houdt in: · contributie Tennisvereniging Veldmaat · KNLTB-lidmaatschap · 18 weken tennisles (50 minuten per week voor groepen van 8 personen, 25 minuten per week voor groepen van 4 personen) De kosten voor het all-in pakket bedragen EUR 17,50 per maand. Het pakket wordt voor een periode van telkens een half jaar afgenomen (april tot en met september en oktober tot en met maart) en zonder opzegging automatisch voor zes maanden verlengd. De prijs van het all-in pakket wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering opnieuw vastgesteld. Bij opzegging van het all-in pakket wordt een opzegtermijn van vier weken gehanteerd. Voor bestaande jeugdleden jonger dan 10 jaar is tot hun 10 e verjaardag een korting van EUR 2,50 per maand op het all-in pakket van toepassing.

5 -Op „‟ Proatstool-


Voor jeugdleden die geen tennisles volgen bedraagt de contributie EUR 60,00 op jaarbasis. Dit bedrag zal eveneens in maandelijkse termijnen van EUR 5,00 per maand worden afgeschreven. De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering opnieuw vastgesteld. Naast de introductie van het all-in pakket is op de Algemene Ledenvergadering besloten dat de bijdrage van EUR 25,00 per jeugdlid anders zal worden ingevuld. Tot voor kort werd deze bijdrage in mindering gebracht op de kosten van de jeugd tennislessen. Vanaf nu zal de bijdrage worden aangewend voor activiteiten en/of faciliteiten voor de jeugd. Verantwoording zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

6 -Op „â€&#x; Proatstool-


Van de bestuurstafel Wat een feest op 23 mei! Grandioos. Het competitiegeweld mag dit jaar dan wat minder zijn geweest, qua feest vieren zijn we absoluut geslaagd en promoveren we naar een nog hogere klasse, als die er al is. En natuurlijk was de prestatie van dames 1, die eigenlijk zouden degraderen, maar door een 5-0 zege er toch nog in bleven, onnavolgbaar en ook het bijna kampioen worden van de mix 1 team dat ondanks een 3-2 zege toch net geen kampioen werd, erg jammer, maar alsof alle teams kampioen waren geworden ging het dak, onder de vakkundige leiding van de Haaksbergse zanger Johnny Bouman er kompleet af. Thomas Berge, de andere Haaksbergse zanger had het niet beter kunnen doen. Het dak ging er ook af bij de BBQ, vanwege de warmte en er weer op vanwege de regen en er weer af etc. Zowel binnen als buiten was alles ingericht naar Oud Hollandse stijl. Aan het eind van de avond viel echter geen stijl meer te herkennen. Er waren leden die prachtig uitgedost waren. Ik heb er zelfs een paar gezien met een Hollandse kaas op hun (kaas)kop en schoorvoetend kwam Inge ten Have op klompen binnen, maar uiteindelijk heeft zij het de hele avond toch volgehouden op die houten dingen. En ook de mensen van andere verenigingen bleven gewoon lekker plakken. Wat een feest. Grandioos. Festico heel erg bedankt.! Frank van der Holst heeft verderop gezorgd voor een sfeerimpressie van deze geweldige avond en Chiel van der Scheer zal in dit nummer een verslag geven van de competitie zelf. Als voorzitter had ik voor die avond toch een paar woorden op papier gezet: Ik had iets willen zeggen over het nog niet zo succesvol zijn van de competitie tot dan toe, maar dat zeker weer geheel goedgemaakt zou kunnen worden door het eventueel kampioen worden van het team van Gerrit Stegeman, tijdens de vrijdagavond competitie, een week later.

7 -Op „â€&#x; Proatstool-


Ook had ik iets willen zeggen over de eventuele aanschaf van een defibrillator. Dit op meerder verzoek en onder aanvoering van Johan ten Broeke bij het Bestuur aanhangig gemaakt en die met een stel mensen de opleiding om een defibrillator te kunnen bedienen heeft gevolgd bij de gemeente Haaksbergen. En ik had willen zeggen dat TVV hiervoor nu subsidie aan zal vragen. En ik had iets willen zeggen over de Clubkampioenschappen, die tot dan toe nog niet zoveel mensen had getrokken ondanks het vele veldwerk van Tanja Grutterink en Hans Kienstra en anderen die hebben helpen “werven”. En ik had iets willen zeggen over de mensen die de volgende ochtend altijd weer klaar staan om alles weer op te ruimen en ik had hen ook willen bedanken hiervoor. Ook had ik iets willen zeggen over het wat later verschijnen van Clubkrant nummer 2. Dit vanwege het feit dat de lay-out veranderd moest worden. Er zijn enkele sponsoren afgevallen en daardoor moesten bepaalde pagina, s opnieuw gedrukt worden. Er zijn enkele sponsoren afgevallen vanwege, U raadt het al, de economische omstandigheden. Maar zoals jullie inmiddels gezien hebben heeft de nieuwe Sponsorcommissie ook kans gezien om nieuwe sponsoren binnen te halen. En ik had iets willen zeggen over iets dat het Bestuur geleerd heeft om volgend jaar toch weer voor een maaltijd bij de competitie te zorgen. Dat hadden we deze competitie niet goed voor elkaar. Uitspelende leden keerden niet terug naar TVV want men kon daar niet even wat eten en thuis spelende teams en bezoekers bleven niet hangen om dezelfde reden. Dat gaan we volgend jaar anders doen. En ik had nog iets willen zeggen over………….. Maar ik heb niets gezegd. De avond voltrok zich zoals het moest en daar hoefde niets bij gezegd te worden, want het was gewoon een grandioos feest en ouderwets gezellig. Herman Klompenmaker, namens het bestuur.

8 -Op „‟ Proatstool-


******************************************************************************** Toss avond Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er een Toss avond georganiseerd. Er wordt gedubbeld/ gemixed en elk half uur wisselen de combinaties. Voor leden met weinig tenniservaring is dit een leuke gelegenheid om de prestaties te verbeteren en nieuwe tennisvrienden op te doen. De meer geoefende spelers kunnen kijken hoever ze zijn gevorderd bij tegenstanders van gelijke sterkte. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de speelsterkte. Nieuwe leden opgelet !!! Deze avonden zijn unieke gelegenheden om de club en andere leden te leren kennen. Hoe gaat „t in zijn werk? Voor de kantine is een tafel waar iemand van de organisatie achter zit. Hij of zij neemt je pasje in ontvangst en je wordt ingedeeld op een baan. Je tennist dan een half uur (of drie kwartier als het niet zo druk is). Wanneer „de bel‟ gaat, betekend dat: einde partij. Intussen is dan weer een nieuwe indeling gemaakt en kan je weer gaan tennissen met andere leden. Bij grote opkomst op de toss avond moet je soms een beurt overslaan, wat een goede gelegenheid is om andere leden te leren kennen, of om een versnapering te nemen, of om beide te doen. Je kunt dus altijd wat eerder weg, even pauzeren en ook wat later komen want je kunt je pasje bij de volgende indeling uitnemen maar ook met je pasje wat later aanschuiven. We tennissen van 20.00 tot 23.00 uur, daarna gaat de verlichting uit. Wij wensen iedereen sportieve en gezellige Toss avonden toe. ##########################################################################

9 -Op „‟ Proatstool-


Van de ledenadministratie Nieuwe leden die wij kunnen verwelkomen bij onze vereniging zijn: Senioren: Angelique Rouwenhorst Kwartelstraat 3 7481 AJ Haaksbergen Ghislaine Hoenderboom Kwartelstraat 1 7481 AJ Haaksbergen Raymond ter Huurne Pinksterbloem 13 7483 BG Haaksbergen Roy Frenck Eibergsestraat 167 7481 HJ Haaksbergen Björn Koppelman Havikstraat 55 7481 AH Haaksbergen Nicky Wijlens de Volmer 96 7482 HB Haaksbergen Paul Lansing Peddemors 14 7481 DG Haaksbergen Daniëlle Volmer de Volmer 152 7482 HC Haaskbergen Esmeralda Laarveld Valeriaan 18 7483 CA Haaskbergen Sander te Riet Waterhonstraat 1 7471 VM Goor Egbert Horsselenberg Sleutelbloem 15 7483 BD Haaksbergen Madeleen Pril Haaksbergerstraat 131-7 7513 ER Enschede Martijn Belshof de Berk 6 7482 WD Haaksbergen

053-5724686 0646-078701 053-5727213 053-5741831 0611-055388 053-5741890 053-5741735 0652-372634 053-4315934 0547-276902 074-259274 0636-308788 0628-525891

Junioren Nicole Mijnen Jorien Mansveld Rosan van der Holst Lucas Nijland Rob Harleman Rosan Bossewinkel Roos Wagteveld Lieke Polman Isabel Toebes Milan Kuipers Laureen Michorius Daniek Vedders

Ranonkel 12 M.A. de Ruyterstraat 43 Oleander 17 Geukerdijk 2 Haagwinde 36 Ulenholt 16 Raaweg 14 van Goghstraat 4 Veldmaterstraat 8 Drieskamp 9 Kolenbranderweg 8 Laakmorsweg 9A

7483 BB Haaksbergen 7482 BX Haaksbergen 7483 CH Haaksbergen 7481 CB Haaksbergen 7483 AD Haaksbergen 7482 LK Haaksbergen 7482 RK Haaksbergen 7482 EJ Haaksbergen 7482 TB Haaksbergen 7482 KB Haaksbergen 7482 SE Haaskbergen 7481 TB Haaksbergen

053-5725534 053-5726166 053-5729321 053-5728470 053-5740161 053-5729049 053-5729402 053-5723189 053-5726606 0681-504354 053-5741361 053-5741777

Adres wijziging: Wilma ten Donkelaar Nanda de Bruyne Danny Nöthen

Goorsestraat 233 Zwaluwstraat 9 Zwaluwstraat 9

7482 CH Haaksbergen 7523 PV Enschede 7523 PV Enschede

074-3575924

10 -Op „‟ Proatstool-


LEDENPAS 2009 LEDENPAS 2009 LEDENPAS 2009 LEDENPAS 2009 Vanaf 1 april 2009 is een pasfoto verplicht als u competitie of toernooien gaat spelen. U KUNT UW PASFOTO INLEVEREN TESAMEN MET 3 EURO BIJ Irma Aalbers Kroonprins 7 7481 CG HAAKSBERGEN Aanvraag van een nieuwe of een extra sleutel kan ook bij de ledenadministratie de kosten zijn € 5,00. . Beste tennisleden willen jullie svp de adreswijzigingen of telefoonwijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie. ************************************************************************************************

Beste leden, Kunnen jullie mij een e mail adres aanleveren, zodat ik de administratie van T.V.Veldmaat kan updaten. Graag ook het telefoonnummer erbij vermelden. Dit kunnen jullie sturen naar info@froxy.nl Bedankt alvast.

11 -Op „‟ Proatstool-


Van de sponsorcommissie Bij deze willen ons voorstellen als de nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie. Sinds begin van dit jaar zijn wij; Onno Lukkien, Rutger Hulshof, Rick Broshuis en Bas Boltjes van start gegaan. Onze doelstelling is een om duurzame relatie op te bouwen met onze sponsoren doormiddel van een actieve en betrokken samenwerking. Wij vragen een financiële en/of natura gift van onze sponsoren om verschillende activiteiten binnen de club mogelijk te maken. Hiervoor krijgen de sponsoren de mogelijkheid om: op verschillende manieren de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten binnen een grote groep sportieve mensen, - kennis te maken met tennis en in het bijzonder met TVV, - de mogelijkheid om tijdens een sponsortoernooi op een sportieve manier een eventuele concurrent op de baan uit te schakelen, - en de mogelijkheid om na de wedstrijd dit met een hapje en een drankje weer bij te leggen. Om dit te bereiken zijn er, zoals jullie vast al gezien hebben, borden geplaatst waarop bedrijfslogo‟s gepresenteerd kunnen worden. Verder zullen er nieuwe doeken geplaatst worden en zullen de sponsoren tijdens toernooien doormiddel van beamer gepromoot worden. Door het organiseren van een tennismiddag en/of sponsortoernooi willen wij de sponsoren ook kennis laten maken met tennis. Ons ideaal beeld is wanneer sponsoren en/of haar medewerkers enthousiast zijn geworden van tennis en dat ze lid worden van TVV. Daarnaast is een nieuw en fris club bord gekomen bij de ingang omdat we van mening zijn dat de naam TVV en dus ook de club een sterkere naamsbekendheid mag krijgen. Ook op andere manieren willen we de naamsbekendheid versterken. Hierover hebben wij verschillende ideeën waaronder nieuwe “frisse” clubkleding. Betreft het clubblad willen wij het vertrouwde sponsor praatje ook weer terug krijgen. Voor een sponsor is dit een unieke mogelijkheid om het bedrijf te presenteren. En voor de TVV leden is het natuurlijk interessant om meer te weten te komen over een bedrijf en welke mogelijkheden een bedrijf biedt of hoe het bedrijf in elkaar steekt. 12 -Op „‟ Proatstool-


Nieuw Tennisbord bij Entree

Niet alleen bedrijven kunnen de club financieel steunen, maar ook jullie zelf! Als individu of als groep kan er een minimaal bedrag geschonken worden. Hiervoor kom jij en/of jouw groep op het bord “Club van 100” te hangen. Het is zelfs mogelijk om een kreet of team-yel erbij te vermelden. Vrienden van TVV zijn lid van de club van 100! Meer informatie vind je in de kantine. Tot slot stellen wij het zeer op prijs als jullie ideeën hebben voor de sponsorcommissie en kunnen jullie misschien ook sponsoren aandragen. Via jullie eigen familie, vrienden en/of kennissen zijn er vaak al ingangen te vinden bij verschillende bedrijven. Misschien wel bij het bedrijf waar je werkt. Laat het ons weten. Tot zover ons plannen en ideeën. Wij wensen iedereen alvast een mooie zomer met veel tennis en barbecueplezier. Onno, Rutger, Rick en Bas.

13 -Op „‟ Proatstool-


Vrienden van TVV Iedereen die Tennisvereniging Veldmaat een warm hart toe draagt kan lid worden van de club van 100 door een financiële bijdrage te doneren. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Er kan een eigen gekozen tekst op een speciaal daarvoor gemaakt label geplaatst worden met de bijbehorende naam en of namen. Deze tekst kan een boodschap zijn of een team-yel. Het label wordt op het bord “Club van 100” gehangen. Het bord krijgt een speciale plaats in het clubgebouw. Het label blijft minimaal drie jaar op het bord hangen. Uiteraard kan er ook anoniem gedoneerd worden. Voor individuele personen is de inleg minimaal € 50,- en voor groepen is de inleg minimaal € 100,-. Daarnaast dienen de kosten voor het label apart betaald te worden. Voorbeeld:

Sla die bal over het net! Heren 8

14 -Op „‟ Proatstool-


Van de reko

De zomer is nog niet eens begonnen of we vragen al weer aandacht voor de recreantencompetitie (beter bekend als Reko) voor de winter 2009-2010. Op 18 september 2009 wordt de finale van de zomerreko gespeeld en direct daarna gaan we van start met de winterreko. Wij hebben geluiden opgevangen dat er veel belangstelling is om mee te doen aan de Reko. Dat doet ons goed. Het betekent dat veel leden met plezier aan de Reko meedoen en dit ook uitdragen. Zoals bekend wordt de Reko op de donderdagavond vanaf 19.30 uur gespeeld. Ieder speelt voor een team. In beginsel tweemaal drie kwartier een dubbel. Elke donderdag spelen twee teams tegen elkaar; dus een team speelt niet elke donderdag. Wat vooral belangrijk is dat iedereen welkom is om mee te doen. Heb je interesse om aan de winterreko mee te doen, dan kun je je opgeven door onderstaand strookje in te vullen en dit in de brievenbus bij de kantine (links naast de buitendeur) te doen. Je mag je ook opgeven bij één van ons. Ook kun je voor vragen bij ons terecht. De deelnemers aan de zomerreko hoeven niet te reageren; zij worden afzonderlijk door ons benaderd. Yvonne ter Balkt Willy Morssinkhof Roelof Willems

OPGAVESTROOKJE WINTERREKO 2009-2010 Naam ……………………………………………………. Adres ……………………………………………………. Telefoon…………………………………………………. e-mail…………………………………………………….

15 -Op „‟ Proatstool-


50 + Toernooi Haaksbergse tennisverenigingen

Voor 50+ seniorleden van T.C.H. – T.V.V. – Grintenbos wordt op woensdag 8 juli 2009 op het park Scholtenhagen (T.C.H.) een recreatief toernooi georganiseerd. Dit hopen wij elk jaar te herhalen, steeds bij een andere vereniging. Deelname € 6.- per persoon (inclusief een kop koffie bij aanvang en een lunch) Je speelt individueel, steeds met een andere partner. Gezelligheid staat voorop! Er kunnen slechts 48 spelers meedoen, van elke vereniging dus 16. Is de opgave groter, dan zal er geloot gaan worden. Uiterlijk 9.45 uur aanwezig. Speeltijd vanaf 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. In de kantine hangt een papier met meer informatie. Leden van T.V.V. kunnen zich opgeven bij Wil van Amsterdam tel: 053-5743877 e-mail: wtva42@hotmail.com

16 -Op „‟ Proatstool-


Van de technische commissie Tenniscompetitie 2009 “Achter de rug…” Na in totaal 8 weken vol strijd, spanning en plezierig wedstrijdtennis zit de competitie er al weer op. Vooral voor de zaterdag competitie was het dit jaar anders dan normaal, aangezien er 7 zaterdagen achter elkaar gespeeld werden zonder een rustdag. Dat vergt van de spelers en captains natuurlijk enig zoek- en planningswerk, om toch elke week weer een volledig team in te (kunnen) zetten. We nemen nu graag kort de tijd om enkele verschillende items die betrekking hebben op de competitie wat verder te benoemen. Indeling Tennis is wat competitie en wedstrijdtennis betreft een beetje afwijkende sport ten opzichte van andere sporten. Enerzijds is het namelijk een individuele sport en anderzijds speel je als team tegen een ander team. Een combinatie tussen teamwork (welke opstelling kiezen we) en individuele kwaliteiten (wie is waar goed in). Ondanks dat iedereen elke wedstrijd wil winnen, staat bij onze vereniging zeker ook de gezelligheid centraal. De competitie is een moment in het jaar dat iedereen elkaar weer ziet en contacten worden aangehaald. Deze gezelligheid is de reden dat meestal elk jaar dezelfde teams zich inschrijven. Toch willen we het competitieve aspect niet vergeten en zijn we ook geïnteresseerd in jullie mening. Onvolledigheid en Invallers Voor en tijdens de competitie hebben we meerdere vragen gehad over problemen om in elk geval 4 spelers per competitiewedstrijd op te stellen. De vragen hebben dan betrekking op onvolledigheid en invallers. Onvolledigheid Het is toegestaan om met een niet compleet team een competitiewedstrijd te spelen. We moeten dan wel rekening houden met enkele voorwaarden. In het geval van TV Veldmaat worden er bij de senioren nog steeds 5 wedstrijden per competitiedag gespeeld. Op de zaterdag (met 2 enkels en 3 dubbels) kunnen dan slechts 4 wedstrijden gespeeld worden, met die voorwaarde dat de enkelspelers niet met elkaar mogen dubbelen. Op de vrijdagavond (5 dubbels) kunnen dan slechts 3 dubbels gespeeld worden. Invallers Het is in het verleden gebruikelijk geweest dat de technische commissie voor een lijst met mogelijke invallers zorgde, waaruit geput kan worden door de teams. De regels zijn echter zo dat iedereen die geen competitie speelt en volwaardig lid is van de vereniging als invaller kan fungeren. Uiteraard is het voor de teams en de technische commissie wel handig om te weten wie als vaste invaller wil optreden,

17 -Op „‟ Proatstool-


maar het is geen must. De captains van teams zijn zelf verantwoordelijk voor de teamindeling per wedstrijddag en kunnen of via de lijst vaste invallers of via een zoekactie in de ledenlijst op jacht naar een geschikte invalkracht om toch volwaardig te verschijnen. Resultaten Voor de meeste lezers zal dit het leukste (of juist niet) stukje zijn over de competitie. We hebben als TC tijdens de competitie een hoop glimlachjes gezien en veel spelvreugde, toch heeft dit bij 2 teams net niet geleid tot een verdiend kampioenschap. Enkele opmerkelijke verhalen: Net niet….

Mix team 1 zaterdag: Ruud, Wim, Wilfried, Anouk, Marloes en Wendy

Op de zaterdag heeft ons 1ste mix team tot de laatste competitiedag alles gegeven om de degradatie van vorig jaar weer ongedaan te maken. Ze zijn gelijk geëindigd met de kampioen maar de onderlinge wedstrijd is verloren gegaan, waardoor slechts een tweede plaatst restte. Hetzelfde lot is ons 3 de herenteam op de vrijdagavond toegedaan. De laatste competitiedag moest gewonnen worden en het liefst met een zo groot mogelijke uitslag. Dat is gelukt (4-1 overwinning), maar de naaste concurrent deed hetzelfde, waardoor ook hier het onderlinge resultaat de doorslag gaf…….helaas een tweede plaats. Gelukkig niet…. Dames 1 op de zaterdag speelt al jaren 1ste klasse en zijn in een recent verleden daar nog wel eens kampioen geworden. Deze klasse wordt echter elk jaar sterker en dit jaar moest zelfs gevreesd worden voor degradatie. Tot de laatste competitiedag stonden onze dames stijf onderaan in de stand. Een miraculeuze 5-0 overwinning heeft echter toch nog gezorgd voor een 5e plek in de eindrangschikking. We zijn er echter van overtuigd dat de dames voldoende kwaliteiten hebben om in deze klasse te spelen, toch zullen ze ook volgend jaar alles op alles moeten zetten om hun plek te behouden.

18 -Op „‟ Proatstool-


Ook het tweede dames team heeft in de laatste wedstrijd net voldoende punten gehaald om zich te handhaven. Dat is een knappe prestatie na 2 jaar kampioenschap op rij. Bij deze dames heeft het onderlinge resultaat tegen de concurrenten een belangrijke rol gespeeld en in dit geval in het voordeel van onze toppers. Verder heeft ons donderdagochtend heren team zich uitstekend verweerd in hun competitie. We hebben afgelopen jaar voor dit team promotie aangevraagd en na goedkeuring zijn ze “gewoon” weer 2de geworden in hun poule. Een knappe prestatie van dit hechte team dat op de donderdagochtend de clubkleuren met verve verdedigd. Helaas…… Tot onze grote spijt hebben we wel gezien dat voor sommige teams het er dit jaar gewoonweg niet in zat. Enerzijds door sterke tegenstanders en anderzijds wellicht door van die bekende “net-niet-wedstrijden”. Dus…..wel lekker spelen, maar net de belangrijke punten niet pakken, waardoor de tegenstander de wedstrijd pakt. We willen daarom ons medeleven betuigen aan de degradanten van dit jaar……zaterdag Heren 3, Heren 1 & 2 vrijdagavond, Dames 1 vrijdagavond.

Heren 3 dit jaar niet in de prijzen en gedegradeerd

Jeugd We zijn erg blij met het feit dat we 2 jeugdteams hebben kunnen opstellen. De ouders en de jeugdcommissie hebben zich er druk voor ingezet om deze jongens en meisjes een leuke competitie te geven. Het is niet elke week even makkelijk geweest, maar toch zijn de wedstrijden gespeeld en zijn beide teams netjes in de middenmoot geëindigd. We hopen natuurlijk volgens jaar op minimaal hetzelfde aantal jeugdteams, maar met de goede inzetten van de jeugdcommissie en technische commissie is er wellicht meer mogelijk.

19 -Op „‟ Proatstool-


Afsluiting Ondanks dat het door verschillende redenen tijdens de competitie op zaterdagavond minder druk en luidruchtig was dan afgelopen jaren, is de laatste dag toch weer uitgelopen op een ontzettend gezellige avond, met veel vlees, muziek en een lichte alcoholische versnapering. De meters bier en wijn gingen gretig over de toonbank. We mogen het bestuur dankbaar zijn voor de vergunning (!) om tot in de kleine uurtjes het feestgedruis te mogen voortzetten. Wellicht dat er elders in dit clubblad aan gerefereerd is, maar we willen als Technische Commissie ook de heer Costeris een goed herstel wensen na zijn onfortuinlijke val tijdens de laatste feestavond. Gezien het tekort aan alcoholische drankjes na afloop van de avond had het ons allemaal kunnen gebeuren. Tot slot…. Het was voor ons als Technische Commissie het eerste jaar en we zijn daarom erg geïnteresseerd in jullie bevindingen. Laat het ons weten via de email of schiet ons even aan op de vereniging. We willen namelijk voor iedereen de leukste en meest plezierige competitie organiseren en dan kunnen goede tips of ideeën erg handig zijn. We wensen iedereen een goede vakantie en zien uit naar jullie inschrijving voor volgend jaar! Dit zal tijdig worden gecommuniceerd in de clubkrant en in het clubhuis.

Namens de technische commissie, Niek en Chiel

20 -Op „‟ Proatstool-


Eindstanden regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2009 Zaterdag 3de klasse MIX 1. Weusthag1 6-22(K) 2. Veldmaat 1 6-22 3. Wooldrik 2 6-20 4. Borne 2 6-13 5. Hercules 2 6-13 6. Timmersweide 6-9 7. Diekman 1 6-6(D) 8. Boekelo 1 6-0(D)

Zaterdag 5de Klasse MIX 1. Groot Driene 3 7-25(K) 2. Juliana 1 7-22 3. Veldmaat 2 7-21 4. Quick 4 7-20 5. Wooldrik 5 7-17 6. Woolderes 2 7-17 7. Borne 4 7-15(D) 8. TVVS 6 7-3 (D)

Zaterdag 4de Klasse Heren 1. Hercules 3 7-30(K) 2. TCH 1 7-18 3. Togo 2 7-18 4. Weusthag 4 7-17 5. Veldmaat 1 7-16 6. Grintenbos 1 7-16 7. Delden 1 7-13(D) 8. Borne 2 7-12(D)

Zaterdag 4de Klasse Heren 1. Dikkers 1 6-24(K) 2. Weusthag 6-22 3. Ootmarsum 1 6-17 4. Borne 1 6-16 5. Albergen 1 6-11 6. Veldmaat 2 6-11 7. Veenhorst 2 6- 4(D)

Zaterdag 5de Klasse Heren 1. Weusthag 5 7-29(K) 2. Boekelo 1 7-27 3. Borne 3 7-23 4. Smash 2 7-16 5. Glanerbrug 2 7-13 6. Woolderes 3 7-13 7. Veldmaat 3 7-11(D)

Zaterdag 6de Klasse Heren 1. Woolderes 5 7-26(K) 2. TEZ 2 7-20 3. Grintenbos 3 7-20 4. Delden 2 7-19 5. TCH 4 7-18 6. Veldmaat 4 7-16 7. Diekman 7 7-16

21 -Op „â€&#x; Proatstool-


Zaterdag 6de Klasse Heren 1. Westermaat 1 7-29(K) 2. TCH 5 7-25 3. Stedeke 1 7-25 4. Mossendam 7 7-24 5. Goor 3 7-15 6. Timmersweide 4 7-14 7. Veldmaat 5 7- 8 8. Wegdam 2 7- 0

Vrijdag 2de Klasse Heren 45+ 1. Staphorst 1 7-27(K) 2. Nijverdal 1 7-27 3. Pelikaan 1 7-21 4. Paf 2 7-20 5. Wijhe 1 7-18 6. MTV ‟65 7-15 7. Veldmaat 1 7- 9 (D) 8. Berkelweide 1 7- 3 (D)

Vrijdag 4de Klasse Heren 45+ 1. Hercules 1 7-23(K) 2. Delden 2 7-20 3. TEZ 5 7-19 4. Weusthag 1 7-19 5. Hasselo 4 7-18 6. Wooldrik 4 7-16 7. Signaal 2 7-16(D) 8. Veldmaat 2 7- 9(D)

Vrijdag 5de Klasse Heren 45+ 1. Mossendam 2 7-25 2. Veldmaat 3 7-25 3. Timmersweide 2 7-22 4. Wegdam 2 7-20 5. Goor 2 7-18 6. Woolderes 2 7-13 7. Haaksbergen 4 7-10(D) 8. Dikkers 2 7- 7 (D)

Donderdag 1ste Klasse Heren 50+ 1. TCH 1 7-27(K) 2. TVVS 1 7-21 3. Hasselo 1 7-21 4. Veldmaat 1 7-21 5. Quick 1 7-20 6. Beukersweide 1 7-18 7. Albergen 1 7-10(D) 8.TCH 2 7-2 (D)

Zaterdag 1ste Klasse Dames 1. Luctor&Emergo 7-28(K) 2. Ittersum 1 7-24 3. Veenhorst 7-21 4. Rijssen 1 7-15 5. Veldmaat 1 7-14 6. Denekamp 1 7-13 7. Hasselo 1 7-13(D) 8. Weerselo 1 7-12(D)

Zaterdag 2de Klasse Dames 1. Lonneker 1 7-28(K) 2. Brilmansdennen 7-20 3. Mossendam 1 7-18 4. Veldmaat 2 7-15 5. Weusthag 1 7-15 6. TCH 1 7-15 7. Ittersum 3 7-15(D) 8. Berghuizen 1 7-14(D)

Zaterdag 4de Klasse Dames 1. Weusthag 5 7-26(K) 2. Ganerbrug 1 7-22 3. Mossendam2 7-21 4. Woolderes 3 7-19 5. Veldmaat 3 7-14 6. De Mors 2 7-13 7. Grintenbos 1 7-13(D) 8. Hercules 2 7-12(D) 22 -Op „‟ Proatstool-


Vrijdag 1ste Klasse Dames 45+ 1. TEZ 1 7-31(K) 2. TEZ 2 7-26 3. Weerselo 1 7-21 4. Wijhe 1 7-19 5. Losser 1 7-15 6. Topspsinners 1 7-10 7. Veldmaat 1 7-10(D) 8. Haarle 1 7- 8 (D)

Vrijdag 2de Klasse Dames 45+ 1. Smash 1 7-34(K) 2. Bornerbroek 1 7-19 3. Wooldrik 1 7-19 4. TVVS 1 7-17 5. Wooldrik 2 7-16 6. Veldmaat 2 7-15 7. Lonneker 1 7-12(D) 8. Grintenbos 1 0- 0(D)

Vrijdag 3de Klasse Dames 45+ 1. Wooldrik 3 6-28(K) 2. Brilmansdennen 6-20 3. Smash 3 6-16 4. Hercules 1 6-15 5. Weusthag 1 6-13 6. Wooldrik 4 6-10 7. Veldmaat 3 6- 3 Z‟ dag 2de klasse Jongens >17 jaar Woensdag 1ste Klasse meisjes>12 jaar 1. Hercules 2 6-28(K) 1. Veenhorst 1 7-40(K) 2. ELTC 1 6-24 2. Denekamp 1 7-35 3. Quick 1 6-23 3. Beukersweide 1 7-25 4. Park Veldwijk 1 6-19 4. Smash 1 7-24 5. Veldmaat 6-11 5. Weusthag 1 7-23 6. Woolderes 6-10 6. Veldmaat 1 7-10 7. Diekman 1 6- 9 7. Ootmarsum 1 7- 7 8. Ready-O 2 7- 4

23 -Op „‟ Proatstool-


Verslag van een slotdag competitietennis. 23 mei, ik maak me op voor een laatste competitiespeeldag. Op het park aangekomen zijn er al diverse groepjes verzameld, het zijn Grintebos spelers die extra vroeg willen komen. Ook onze tegenstander uit Borne is al gearriveerd. Terwijl we genieten van een lekker kopje koffie en cake, nemen we de wedstrijd door. Gezamenlijk besluiten we om met de 2 dubbels te starten. De tegenstander doet ons een voorstel om het op een close finish (3-2) te laten uitkomen. Maar daar gaan we niet op in, er zal gespeeld moeten worden, voor de punten en voor de eer. Alhoewel een 5-0 nederlaag ons (Mix 2) nog in de problemen kan brengen. De dubbels gaan als eerste de baan op en de start is veelbelovend. Al snel pakken Marie-Therese en Mariska de eerste set en weten ook de heren Edo en Jeroen dit te bereiken. Ondertussen zijn in de kantine Inge ten Have en Ernie Derksen gearriveerd. Vanavond is er een slotfeest en moet de kantine nog versierd worden. De oranje en rood-wit-blauw versiering wordt aangebracht en brengt al enige opfleuring. Ook andere teams hebben zich gemeld, Heren 1, 3 en 4 en Dames 2. Met 5 teams wordt er vandaag thuis gespeeld. De temperatuur is weer prima net als de andere zaterdagen.Met een lekker zonnetje en 23 graden is tennissen een heerlijke buitensport. Heren 5, Bertram, Bas, Bert & Danny (Hans ontbreekt)

Op het park vindt de tafelschikking plaats en hebben de teams zich genesteld. Jan en Michel die de kantinedienst uitvoeren hebben ook nog tijd om de wedstrijden te aanschouwen. Voor het eerst een gejuich op de banen: Edo en Jeroen hebben hun dubbel in 2 sets straight gewonnen, dat geeft de burger moed. De dames dubbel is bezig, een break voorsprong is teniet gedaan en in de tiebreak is het spannend. Op routine weten MT en Mariska hun wedstrijd te winnen. 2-0 voor. Dat loopt lekker. Op de andere banen is het ook spannend en is er veel bezoek. Gelukkig helpende handen voor de BBQ en het inrichten van de muziek voor vanavond. Zal het weer zo‟n knallend feest worden en zijn er kampioenen te huldigen?

24 -Op „‟ Proatstool-


Na 2 snelle potjes volgen 2 singles en weer trekken we aan het langste end. Borne begint al een beetje zenuwachtig te worden. Om niet te degraderen hebben ze 1 punt nodig en ze hebben nog een mixed partij voor de boeg. Samen met Mariska begin ik aan de mixdubbel. Na de nederlaag van vorige week hebben we de intentie om deze keer als winnaar van de baan te komen. Maar makkelijk gaat het niet. De trukendoos bij de tegenstander gaat open en bij 4-5 0-40 achter op eigen service is setverlies nabij. Met een beetje mazzel wordt de stand gelijk getrokken en de 1 ste set binnen gehaald, gevolgd door een spannende op en neer gaande 2 de set. Nu staat de tegenstander op 4-5 eigen service en weten wij een break te plaatsen. Einde wedstrijd en 5-0 gewonnen. Dat moet gevierd worden. De BBQ wordt aangestoken en langzaam druppelen de teams binnen. Via de telefoon komt het bericht dat Mix 1 voor staat en bij een 4-1 overwinning zelfs kampioen kan worden. Droevige en balende gezichten bij heren 3, een nederlaag tegen Glanerbrug heeft hun zelfs een degradatie opgeleverd. De 6de klasse komt binnen het bereik. Al schreeuwend en toeterend komt dames 1 terug uit Weerselo. 5-0 gewonnen, vol trots vertellen Tanja, Irma en Esther dat zij hun lijfsbehoud in de 1ste klasse hebben weten veilig te stellen. Een knappe prestatie. Dames 3; Anke, Denise, Nicole, Evelien en Bianca

Via de telefoon wordt contact gezocht met mix 1; 2-1 voor is het bericht met 2 partijen op de baan, beide dubbels staan voor in de 3de set. Spanning al om dus. Op baan 1 wordt een hevige strijd gevoerd tussen heren 1 en Grintenbos. Ze kennen elkaar goed, spelen al jaren tegen elkaar en weten er een grote strijd van te maken. Bart en BjĂśrn hebben het moeilijk tegen de taaie tegenstanders. Een meeslepende partij wordt het. Een 3de set en een tie break volgen. Gejuich na een nipte overwinning en applaus van bijna iedereen die op het park aanwezig was voor inzet en het vertoonde spel.

25 -Op „â€&#x; Proatstool-


Het is ondertussen 21.30 uur en vanuit Weerselo het bericht dat mix 1 het net niet gehaald heeft, wel 3-2 gewonnen en gelijk in de competitie, maar onderling resultaat is in het voordeel van de tegenstander. De BBQ loopt op het eind en er hebben zich zo‟n 100 mensen verzameld. Zangers Johnny en Rutger, met en zonder microfoon!

De festico heeft naast een Drive-in show een artiest uitgenodigd. Het is Johnny Bouman, van idols. Een bekende in Haaksbergen. Met vrolijke meezingers weet Johnny de stemming erin te brengen. De avond zet zich voort, de geur van BBQ en alcohol maakt zich meester in de kantine. Plotseling een verzoek om EHBO assistentie, iemand is van de trap ge-vallen en heeft zich zodanig verwond dat professionele hulp noodzakelijk is. Een ambulance wordt gebeld en het slachtoffer, geen Tvv-er overigens, wordt naar het ziekenhuis gebracht. Langzaam eindigt de avond en op het laatst zijn er nog een paar mensen over. Ria en Benny Schurink hebben hun laatste pilsje getapt en de kantine wordt afgesloten. Vermoeid gaan de laatste feestvierders naar huis, het was wel weer erg gezellig en wat hebben we weer genoten. Dames 1 in extase Volgend jaar wederom 1ste klasse!

Op het fietsje ga ik om 2.30 uur naar huis. De competitie zit er weer op. Tot volgend jaar. Frank van der Holst (alle foto’s van het slotfeest zijn te bewonderen op de website; tvveldmaat.nl)

26 -Op „‟ Proatstool-


Van de toernooicommissie Geslaagde clubkampioenschappen TV Veldmaat Van 3 tot en met 7 juni zijn de clubkampioenschappen gehouden. Nadat deze vorige jaar geen doorgang konden vinden is het toch gelukt met flinke inspanningen van Tanja en Hans om het dit jaar, zij het minder deelname, om deze dit jaar te houden. Onder de 54 inschrijvingen is er gespeeld in de spelcategorie 5, 7 en 8, voor zowel de enkel, dubbel als mix categorie. TVV clubkampioen heren enkel werd Benny Schurink die in een spannende finale Marcel van der Heijden in 3 sets wist te verslaan. Bij de gemengd dubbel in de hoogste categorie werden Robert Kuipers en Marloes Doove de winnaar. Helaas lieten ons deelname in de hoogste categorie 5 en 6 in de steek, toch spreekt toernooicommissie van een geslaagd toernooi met mooi tennisweer en spannende sportieve wedstrijden.

Finalisten clubkampioenschappen 2009 27 -Op „â€&#x; Proatstool-


Hieronder de winnaars en finalisten uit de diverse spelcategorieën: HE 5: 1. Benny Schurink 2. Marcel van der Heijden GD 5: 1. Marloes Doove/Robert Kuipers 2. Ria en Benny Schurink HE 7: HD 7: GD 7: HE 8: HD 8: DD 8: GD 8:

1. Danny Nöthen 2. Arjan Ottink 1. Bertram Heerink/Bart Harleman 2. Arjan Ottink/ Geert Striezenau 1. Rikie Welberg/Bart Harleman 2. Marion en Frank van der Holst 1. Michel Wildenborg 2. Eric Colmer 1. Eric Colmer/Michel Wildenborg 2. Remie van der Beek/Peter Deursen 1. Judith en Sandra Eijsink 2. Annet Belshof/Ali Welsink 1. Annet en Benny Belshof 2. Marga Menkehorst

Benny Schurink, Clubkampioen Heren TVV 2009

28 -Op „‟ Proatstool-


Op 20 september starten we met het Hulshof Olie open dubbel toernooi 25+. Dit toernooi duurt tot 27 september. Je kunt je opgeven via www.toernooi.nl . Er worden alleen dubbels en mix-dubbels gespeeld in de categorie 4, 5 (17+), 6, 7 en 8. We hopen op veel deelname van alle TVV-ers. Tanja Grutterink en Hans Kienstra Je inschrijving moet uiterlijk 29 mei binnen zijn; deponeren in de brievenbus van het clubgebouw of bij Tanja Grutterink, Haagwinde 36, of mailen: tanjagrutterink@home.nl of inschrijven via: www.toernooi.nl We hopen op een grote deelname, ook van nieuwe leden. Groetjes van de TOCO, Tanja en Hans

29 -Op „â€&#x; Proatstool-


Beste clubleden, De volgende pagina bevat een gewijzigde kantineschema voor de weken 35 tot en met 432009. Zijn er vragen, problemen of andere dingen die te maken hebben met de kantine, bel dan het KAKO-lid van dienst. Bij elke week staat het KAKO-lid van dienst vermeld. KAKO-lid van dienst zijn in: Week 35 en 41 Week 36 en 42 Week 37 en 43 Week 38 Week 39 Week 40

Yvonne ter Balkt Gert Bouman Ria Kingma Bennie en Ria Schurink Bart Harleman Hans Wissink

053-5725976 053-5727444 053-4768229 053-5726916 053-5740161 053-5726316

Hieronder de aandachtspunten voor een goede kantinedienst:  Kijk goed naar de begintijden voor de kantine.  Kijk even direct en noteer de datum van de kantinedienst op de kalender, komt de datum niet goed uit, regel zelf de vervanging;  Eventuele wijzigingen ook graag aanbrengen op het schema in de kantine;  In de kantine hangt een lijst met handige instructies voor het draaien van een kantinedienst;  Vergeet niet je eigen sleutel  Kijk voor het afsluiten even of alle lichten in de kleedkamers uit zijn en of de deur naar de kleedkamers op slot is;  Last but not least, s.v.p. de vuilniszakken buiten in de container gooien. Bart, Ria, Gert, Yvonne, Hans, Ria en Bennie.

30 -Op „‟ Proatstool-


aanvang kantinedienst

kantinedienst

35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

24-8-2009 25-8-2009 26-8-2009 27-8-2009 28-8-2009

20:00 20.00 20:00 19:15

RT GJ TJG HB

36 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

31-8-2009 1-9-2009 2-9-2009 3-9-2009 4-9-2009

20:00 20.00 20:00 19:15

BJ JGP A A

37 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7-9-2009 8-9-2009 9-9-2009 10-9-2009 11-9-2009

20:00 20.00 20:00 19:15

LA A R G

ter

38 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

14-9-2009 15-9-2009 16-9-2009 17-9-2009 18-9-2009

20:00 20.00 20:00 19:15

GH H AM JJB

Colmer van derMeijden Rupert Bussink

053-4763388 053 5722673 053 5724279 053 5725988

week 35 week 36 week 37

Yvonne ter Balkt Gert Bouman Ria Kingma

5725976 5727444 4768229

week 38

Bennie en Ria Schurink

5726916

31 -Op „â€&#x; Proatstool-

v.d. de van

ten

Beek Busschers-Pot Haan-Logtenberg Helden

06 12145112 053-5721218 053 5722372 053 4301223

Horck Thije Vaarhorst Nieuwenhuis

053 5722872 053-5723783 053-5726274 053-5723320

Wijlens Witbreuk Klaver Riet

053 5726283 06-50671940 06 51568680 053 5722435


aanvang kantinedienst 39 zondag

20-9-2009

09.00 13.00 17.00

maandag

21-9-2009

18.30

dinsdag

22-9-2009

18.30

woensdag

23-9-2009

18.30

donderdag

24-9-2009

18.30

vrijdag

25-9-2009

18.30

zaterdag

26-9-2009

09.00 13.00 17.00

zondag

27-9-2009

09.00

kantinedienst BFM Heuskes-Douma JMC Heuskes HC Weustink FAP Oosterhuis nog nader te bepalen

AJM Meuleman 053 5742454 DH Mooi-Steinman 053 5725647 RM v.d. Beek 06-20003491 MT Blokhuis 053-5726260 EJM Broos 053-5725568 ATH Broshuis 053 5721905 HG Westendorp 053-5722281 M Westendorp-Lentelink 053-5722281 G van de Scheer 053-5726784 A Siemerink-Veenendaal074-3575348 AEP van Wezel-Kolnaar 053-5722417 WTHM Wentink-Driever 053-5722711 BFA Belshof 053 5727946 A Welsink 053-5728992 nog nader te bepalen

13.00

GMA H W

17.00

FJ van derHolst nog nader te bepalen

week 39

053-5726817 053 5726817 053 5741475 053 5741340

Belshof Lubbers-Scheij Derksen

Bart Harleman

32 -Op „â€&#x; Proatstool-

053 5727306 053-5724872 053 5726541 053 5729321

5740161


aanvang kantinedienst

kantinedienst

40 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

28-9-2009 29-9-2009 30-9-2009 1-10-2009 2-10-2009

20:00 20.00 20:00 19:15

W JAJ HJJ GEH

41 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

5-10-2009 6-10-2009 7-10-2009 8-10-2009 9-10-2009

20.00 20:00 20.00 19:15

J VG MHM BBJ

42 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

12-10-2009 13-10-2009 14-10-2009 15-10-2009 16-10-2009

20.00 20:00 20.00 19:15

PC JW ME HTG

43 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

19-10-2009 20-10-2009 21-10-2009 22-10-2009 23-10-2009

20.00 20:00 20.00 19:15

R JGM BM S

ter

Grootholt Huurne Hekkert Hilderink

Haverkate Hulshof van der Heijden Heemink

ten

053 4345709 053 5723867 053-5741128 053-5742696

053-5726588 06 11127925 06-13120503 06-11378155

Deursen Donkelaar Doove Effing-Scholten

06-15494450 053 5727020 06-21686779 074-3762119

Bussink Eysink Frielink-Mulder Grootholt

053 5725988 053-5724028 053-5723518 053 5729617

week 40 week 41

Hans Wissink Yvonne ter Balkt

5726316 5725976

week 42 week 43

Gert Bouman Ria Kingma

5727444 4768229

33 -Op „â€&#x; Proatstool-


Jeugdactiviteiten kalender Juli en Augustus

Vakantie

September Oktober Diverse zondagochtenden jeugdinstuif Aanvang 10 uur bij droog weer. De uitnodiging komt via de mail. HERFST TOERNOOI December

OLIEBOLLENTOERNOOI PARK GRINTENBOS

Dit zijn de voorlopige activiteiten die wij namens de jeugdcommissie organiseren in 2009 Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden, maar dan melden wij dit jullie op tijd. Jeugdcommissie: Jan van der Staay en Irma Aalbers

34 -Op „‟ Proatstool-


Verslag Jeugdcompetitie Ook dit jaar hebben onze jeugdleden meegespeeld met de competitie. Twee jongens, Buck en Koen hebben voor het eerst meegespeeld in de midi competitie in de tennishal. Ze hebben 4 zondagochtenden op een midi veld gespeeld van 9 uur tot en met 12 uur. Een wedstrijd bestaat uit twee enkels en één dubbel. De wedstrijden werden op tijd gespeeld. De jongens speelden op een ochtend tegen 2 verschillende verenigingen. Uiteindelijk zijn ze op de tweede plaats geëindigd. Heel goed gedaan jongens en volgend jaar kunnen jullie op de woensdagmiddag spelen! Op de zaterdagochtend deed er een jongensteam mee in de 2 e klasse tot en met 17 jaar. Ze zijn in deze klasse op de vijfde plaats geëindigd. De meisjes op de woensdagmiddag 1e klasse tot en met 12 jaar zijn geëindigd op de zesde plaats. Femke, Ilse, Tess, Lauren en Naomi speelden voor het eerst competitie. Samen met de ouders gingen de kinderen woensdagmiddag op pad. Ik wil de ouder dan ook bedanken voor de organisatie en het vervoer. Daarnaast hebben wij nog 2 jeugdleden die dit jaar competitie hebben gespeeld onder de vlag van Park Grintebos. Loes en Nicole hebben samen met twee meisjes Dana en Iris van Park Grintebos (PG) gespeeld op de woensdagmiddag 1e klasse tot en met 12 jaar. Tot op de laatste speeldag was het spannend. De meiden hebben 5 van de 7 wedstrijden gewonnen met 6-0 ( 4 meisjes enkel en 2 meisjes dubbel). Tegen Mossendam Goor hebben ze 3-3 gespeeld. De wedstrijd tegen Ready Oldenzaal moesten ze met een invaller spelen (Loes kon helaas niet meespelen ivm schoolkamp en wetende dat Loes altijd goed is voor twee punten) deze wedstrijd werd ook gelijk gespeeld met 33. Hopende dat op de laatste speeldag Mossendam enkele punten zou laten liggen, gebeurde dit helaas niet. Mossendam liet wel één punt liggen en dus eindige zij samen met PG op de eerste plaats. De jeugdcommissie PG en wij als ouders gingen ervan uit dat de meisjes van Mossendam kampioen zijn geworden omdat zij maar één keer gelijk hebben gespeeld en PG twee keer.

35 -Op „‟ Proatstool-


Maar een week later kwam de verrassing. Voor het “afscheidsfeestje” dat de meisjes hadden georganiseerd, omdat het team een combinatie van twee verenigingen was kwam Diane van de Jeugdcommissie PG met de mededeling dat de meisjes KAMPIOEN zijn geworden. Het aantal games van de onderlinge wedstrijd bleek doorslaggevend. PG had 79 games tegen Mossendam 74. Het verschil van 5 games in het voordeel van PG was beslissend in de strijd om het kampioenschap. Uiteindelijk werd het afscheidsfeestje een kampioensfeestje in het zwembad Aquadrome. Ik wil dan ook alle meisjes en jongens bedanken voor de deelname van de competitie. Namens de jeugdcommissie wil ik Loes Harleman en Nicole Aalbers feliciteren met het kampioenschap. Gr Jeugdcommissie

36 -Op „‟ Proatstool-


Kampioenen Loes( TVV), Nicole(TVV) Dana( Park Grintenbos)en Iris(Park Grintenbos) hebben gewonnen! Het was een beetje een raar team want wij moesten onder een andere naam competitie spelen. Samen met 2 andere meisjes van Grintenbos: Iris en Dana. We moesten voorjaarscompetitie spelen. Het was erg spannend want we stonden gelijk met Mossendam uit Goor (we hadden 3-3 gespeeld).

Dus het was gelijk! Grintenbos stond 1ste in de lijst. Omdat wij alles daarna nog met 6-0 hadden gewonnen. En Mossendam steeds met 5-1. Maar de voorlaatste wedstrijd hadden wij weer 3-3 gelijk gespeeld. Dus Mossendam stond 1 punt voor. Maar gelukkig had Mossendam de laatste wedstrijd weer met 5-1 gewonnen. Daarom stonden we weer gelijk. Dus het werd alle games en punten tellen. En toen hadden wij 5 games meer gewonnen. Dus we waren kampioen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dat moest dus gevierd worden! We zijn toen met zijn alleen naar Aquadrome (zwembad in Enschede) geweest! Groetjes Loes en Nicole

37 -Op „â€&#x; Proatstool-


Haaksbergse Jeugdkampioenschappen 10 juni Om half 2 begonnen de Haaksbergse jeugdkampioenschappen voor de mini‟s en midi‟s bij ons op het park. Wij, Loes en Nicole mochten tellen samen met Dana (Park Grintenbos) ,Iris (Park Grintenbos) en Jasmijn (TCH). Veel kinderen uit Haaksbergen deden mee. Deelnemende kinderen aan Haaksbergse Jeugdkampioenschappen

Alle kinderen hebben goed hun best gedaan. En kregen na afloop een medaille. De 1ste en 2de van de midi‟s kregen een beker. De catering was uiteraard weer perfect . Er werd gezorgd voor drinken, chips, spekjes en een broodje kroket! Het was een geslaagd toernooi.

Groetjes Loes en Nicole

38 -Op „‟ Proatstool-


Sponsors en Adverteerders van TVV: Doeksponsors: Intersport Haaksbergen Chinees- Indisch Restaurant Kota Radja Wesspoint Communications B.V. Rabobank Enschede-Haaksbergen

Bordsponsors: Aannemersbedrijf Gebr. Scharenborg B.V. Slijterij Ottink Twinnova Bodemonderzoek B.V.

Langezaal B.V. Le Figaro Hairstylers Kolenaar Autobedriijven B.V.

Koppelman Groenprojecten B.V. Mondice Reklame Procon

Adverteerders: Zie alle advertenties in dit clubblad. ************************************************************************************************

Bezorgers Op ‟n Proatstool Wijk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

bezorger stadspost Irma Aalbers Margreet Heerink Ruud Plas Rikie Welberg Veronique Vaneker Inge ten Have Gemmi Natter Ria Kingma Truus Geitenbeek Maarten Bolt Ria Mulder Andrea Hofste Marie-Thérèse Blokhuis Tonnie Ruiter Marloes Doove Alex Broshuis Chiel van der Scheer Ida Morssinkhof Agnes Vaarhorst

39 -Op „‟ Proatstool-

adres Kroonprins 7 Valeriaan 1 Bartokstraat 13 Meidoorn 3 Pijperstraat 10 Zonnedauw 8 Lupine 15 Wederik 4 dr. Van de Sluisstraat 26 Reute 26 Klaverkamp 10 Barink 8 C. Fabritiusstraat 32 Beatrixstraat 19 Evertsenstraat 43 t Kempke 91 Ambachtstraat 39 Veldkampstraat 1 Past. Brandsmastraat 34

Clubkrant test  
Clubkrant test  

Clubkrant test

Advertisement