Page 1

Tvt -vinkit Viikko 16/2013

tvt-ulvila.com

Oppikirja uusiksi? Millainen olisi sinun unelmiesi oppikirja? Minun unelmieni oppikirja olisi sähköinen, laitteella kuin laitteella luettava kirja, jonka sisältöä voisin helposti muokata ja rikastaa haluamakseni . Samaiseen kirjaan voisivat oppilaat lisätä muistiinpanonsa, tehtävänsä niin piirroksina, tekstinä, kuvina kuin videoinakin. Oppikirjabisnes on haasteellisessa tilanteessa. Oppijoiden ja opettajien omat kirjat ja avoin oppisisältöjen tuottaminen verkkoon saatetaan kokea uhkana. On kaiketi

Vinkeissä tällä viikolla

mietittävä, voisiko löytyä uusia innovatiivisia ratkaisuja vapaiden avointen ja kaupallisten oppikirjojen välimaastosta. Kun kootaan eri alojen osaajia yhteen, uudenlainen oppikirja on käsissämme. Mukana voisi olla tekstin, videon, sarjakuvien, QR-yms. koodien, lisätyn todellisuuden, infograafiikan jne. tuottajia, taittajia, graafikoita, juonen suunnittelijoita ja muita, vaikkapa oppikirjan nyplääjiä. Silloin saattaisi syntyä oppikirja, joka

mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa. Oppikirja voisi sisältää myös simulaatioita tai pelillisiä toimintoja, joiden avulla voisit kokeilla miten joku sinun määrittelemäsi kemiallinen ilmiö tms. tapahtuisi. Lukioon on jo tarjolla ensimmäinen aivan ilmainen oppikirja. Ensimmäiset e-oppikirjat ovat markkinoilla. Kuinkahan moni opettaja tai koulu on moisia tilannut?

ViLLE matematiikkaa Klikin erityisopetukseen Opettajan tekijänoikeus Puheen tunnistus

2

Yötaivas

3

Pilvipalvelut

4

Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ( 2,7 milj. €) ja laiteympäristöihin (4,7 milj. €) ovat haettavana ajalla 16.4. – 16.5.2013. Avustus on 80 % hank1

keen kokonaismenoista, joten hakijan oma maksuosuus on 20 %. Haun perusteena täytyy olla oppimisympäristön tai laitekannan pedagoginen käyttö.

2 3

Oppiainekohtaisia 4 vinkkejä

OPH jakaa 4,5 miljoonaa euroa koulujen tvt -laiteympäristöihin Olisiko juuri teidän koulullanne idea oppimisympäristön kehittämiseen ? Tarvittaisiinko teidän koulullanne uudenlaista esitystekniikkaa tai muita laitteita?

2


ViLLE – pelisilmää ja matikkapäätä!

ViLLE on Turun Yliopiston informaatioteknologian laitoksella kehitetty opetusjärjestelmä, jonka avulla opettajat voivat tehdä automaattisesti tarkastettavia tehtäviä, muodostaa tehtävistä kursseja ja jakaa kyseisiä resursseja muiden opettajien kanssa.

Opettajat voivat arvostella muiden opettajien järjestelmään lisäämiä resursseja. Ajatuksena on, että ajan kuluessa järjestelmään lisätyistä tehtävistä ja kursseista saadaan hiottua yhteisvoimin entistä parempia tehtäväkokonaisuuksia, joita eri instituutioiden opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan. Oppilaat kirjautuvat järjestelmään jollekin kurssille ja tekevät siihen kuuluvia tehtäviä.

ViLLEstä löytyy useita erilaisia matematiikan opetukseen tarkoitettuja pelinomaisia tehtävätyyppejä. Tehtävät on suunnattu eri tasoille, aina alaasteelta yliopistotasoiseen opetukseen. Kaikista tehtävätyypeistä muodostetaan automaattisesti kolmen eri vaikeusasteen mukaisia tehtäviä: näin ollen samoja tehtäviä voidaan käyttää opetuksen eriyttämiseen. Kannattaa katsoa lyhyt video.

Klikin – selkokielinen wiki Wiki Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautumista.

Klikin on uusi selkokielinen online –työkalu, joka on suunniteltu erityisen oppijan tarpeisiin. Klikin –työkalun avulla oppilas voi helposti julkaista ja jakaa tietoa netissä. Hän voi rakentaa wikin, jossa on kuvia, ääniä, videoita ja tekstiä .

Opettajan tekijänoikeus Opettajien on yhä tarkemmin osattava navigoida tekijänoikeuslain kiemuroissa ja tietää, mitä he ja heidän opiskelijansa saavat ja eivät saa tehdä. Harmaita, epäselviä alueita riittää. Opettajat kaikilla oppiasteilla tuottavat yhä enemmän digitaalista oppiainesta. Niiden käyttöoikeuksien tilanne on harvinaisen epäselvä, sillä OAJ ja Sivistystyönantajat ry ovat tässä asiassa täysin vastakkaisilla kannoilla. 2

Käytännössä jokaisessa oppilaitoksessa tulisi selvittää tilanne laatimalla kirjalliset sopimukset, joissa käyttöoikeuksista sovitaan tasapuolisesti. Näissä sopimuksissa voi myös hyödyntää avoimia lisenssejä, jotka yksinkertaistavat sopimista melkoisesti. Sopimusmallit avoimeen sisällöntuotantoon


Laitteet yksinään eivät riitä! Joka oppilaalle oma laite! Oppilas voi käyttää omaa laitettaan koulussa opiskelemiseen! Laitteiden käyttö oppimisessa/opetuksessa ei todellisuudessa ratkea pelkästään laitteiden käyttöönotolla.

tietokonetta asianmukaisesti oppimisessaan.

Opettajien pitää löytää paitsi oikeat sähköiset välineet myös suunnitella opetuksensa uudella tavalla.

Digitutorit, koulun sisäiset koulutukset, opettajankokoukset ja aineryhmäkohtaiset tapaamiset ovat olennaisia keinoja kaikkien opettajien

Opiskelijoiden pitää opetella erilaisten ohjelmien käyttöä ja oppia hyödyntämään

Puheentunnistusta suomeksi Dragon Dictation on helppokäyttöinen puheentunnistussovellus, joka toimii Dragon® NaturallySpeaking® ohjelmistolla. Sovellus mahdollistaa luontevan puheen ja näet välittömästi sanelemasi teksti- tai sähköpostiviestit. Sanelu on itse asiassa jopa viisi kertaa

nopeampaa kuin tekstin kirjoittaminen.

muuttaen sanat kirjoitukseksi.

Ohjelman käyttö on erittäin yksinkertaista: nauhoituksen aloittaminen valitaan kosketusnäytöltä, jonka jälkeen aloitetaan sanelu. Lopetuksen jälkeen nauhoitus pysäytetään ja ohjelma miettii hetken

Pitkän tekstin tuottaminen ilman virheitä on ohjelmalla vaikeaa, mutta erityisesti kirjakielisiä saneluita Dictation tunnistaa hämmästyttävän hyvin. Sovellus on saatavilla App Storessa.

The Night Sky Lite Yötaivas on sovellus, jonka avulla voi tunnistaa tähdet, planeetat, galaksit, tähdistöjä ja jopa satelliitteja. Seiso missä tahansa ja osoita laitteellasi taivasta, niin näet tähtien,

planeettojen ja galaksien nimet. Sovellus pystyy tähän käyttäämällä laitteesi GPS- ja kompassin sijaintitietoja.

The Night Sky Android –sovellus The Night Sky App Storessa

3

työskentelyn muuttamisessa. Opetuksen muutoksen myötä myös arviointikeinot muuttuvat. Toisaalta myös oppilaat tarvitsevat sekä teknistä että sisällöllistä tukea.


Pilvipalvelut korvaavat henkilökohtaiset pc -laitteet Pilvipalvelut ovat tapa välittää ja saada tietoa internet-pohjaisten työkalujen ja ohjelmistojen kautta. Sana ”pilvi” viittaa siihen, että informaatiota säilytetään langattomasti internetissä – niin sanotusti ”pilvissä” – tarkoittaen siis sitä, että käyttäjän ei tarvitse olla tietyssä paikassa päästäkseen siihen käsiksi.

Henkilökohtaiset pilvipalvelut korvaavat käyttäjän oman tietokoneen tärkeimpänä digielämän elementtinä vuoteen 2014 mennessä, ennustaa tutkimusyhtiö Gartner. Tutkimusyhtiön mukaan pilvipalvelut tuovat käyttäjilleen joustavuutta sekä kaventavat laitteiden teknisiä eroja. Tämän

seurauksena käyttäjäystävällisyyden ja tuottavuuden uskotaan paranevan. Pilven mukanaan tuomaa: Kuluttajistuminen: laitteiden edullisempi hinta lisää käyttöä

Sovelluskehitys: sovellukset helppo jakaa Itsepalvelupilvi: käyttäjien valta kasvaa ja mahdollisuudet lisääntyvät Mobiiliviestintä: lähes kaikkien tietoteknisten asioiden hoitamisen mistä tahansa

Virtualisointi: joustavuus kasvaa

Oppiainekohtaisia vinkkejä

OPPIMISPELIT - sivulle on koottu valtaisa määrä pelejä, joita voi käyttää eri oppiaineiden opetuksessa peruskoulussa tai lukiossa

Suomen koulutusjärjestelmän läpi tehden opiskeluun ja uraan liittyviä valintoja.

Omaa tietä etsimässä

Oppimispelissä joudutaan useiden valintojen eteen. Pelaajat rakentavat elämänsä kortti kortilta, valinta valinnan perään, pelin antaessa palautetta valintojen seurauksista.

Omaa tietä etsimässä on oppimispeli itsensä löytämisestä. Pelissä oppilaat navigoivat

Oppimispeli on suunniteltu 7.-9. -luokkalaisille ja sen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta

koulutusjärjestelmästä ja valintojen merkityksestä, sekä kannustaa oman elämän aktiiviseen suunnitteluun ja hallintaan. Näin peli pyrkii myös ehkäisemään syrjäytymistä.

Planeetta Terra Planeetta Terrassa lukiolaiset joutuvat itse vastuuseen kokonaisesta planeetasta ja saavat siten mahdollisuuden ratkaista globaaleja ongelmia il k

tvt -terveisin

Arja Kemppainen 4

Viikon 16/213 tvt-vinkit  

Viikon 16/2013 tvt-vinkit