Page 1

Tvt -vinkit Viikko 15/2013

tvt-ulvila.com

Pieni tvt -sanakirja Tällä viikolla vinkeissä ilmestyy pieni tvt – sanakirja. Sanakirja sai alkunsa viime viikolla, kun seitsemän pedagogiikasta ja opettamisesta innostunutta henkilöä

keskustelivat oppimisesta. Keskustelun keskeytti silloin tällöin kysymys: - Mitä tarkoitat? Tuntui luonnolliselta kirjoittaa lyhyt sanakirja niistä käsitteistä, jotka keskustelussa vilahtelivat.

Tuotos on vapaasti muokattavissa ja käytettävissä. Ensi viikolla tvt –vinkit – uutiskirje palaa tuttuun tyyliin ja julkaisee laajaalaisen vinkkipaketin. Toki tämä sanakirjakin sisältää vinkkejä linkkien muodossa!

Mikä on CC- lisenssi? Avoin lisenssi Creative Commons on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen. Creative Commons lisenssit tarjoavat laajan valikoiman suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen. Perinteinen kaikki oikeudet pidätetään on muutettu muotoon jotkut oikeudet pidätetään. CC- lisenssiä voi käyttää oikeastaan kaikenlaisessa aineistossa,

vaikkakin se on alun perin suunniteltu digitaalisen materiaalin käyttöön.

Rajoitusehdot: Nimi mainittava (BY)

Käyttäjä voi hyödyntää (esim. esittää tai kopioida) CC –lisensoitua teosta ilman erillistä lupaa. CC –lisenssi on siis teoksen tekijän antama lupa.

Ei kaupalliseen käyttöön (NC)

Ei jälkiperäisiä (ND)

Creative Commons on eikaupallinen hanke. Kaikki Suomen ja kansainvälisen Creative Commonsin wwwsivuston palvelut ovat maksuttomia.

Sama lisenssi (SA)

1

Vinkeissä tällä viikolla

CC -lisenssi

1

Pieni tvt sanakirja Pieni tvt sanakirja PIeni tvt – sanakirja Blogeja

2 3 4


blogi verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä BYOD Bring Your Own Device oman päätelaitteen käyttö oppilaitoksen verkossa

Creative Commons – lisenssi käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen, oletuksena teoksen tekijän antama lupa hyödyntää teosta (esimerkiksi esittää tai kopioida) digitutor osaavampi kollega ohjaa tieto- ja viestintätekniikan opetus/johtamiskäytössä vähemmän osaavaa, arjen työn lomassa ekosysteemi useita monipuolisia verkostoja yhdessä, esim. Office 365 ja Google for Education

henkilökohtainen verkkolehti halutun sisällön kokoamista eri verkkolähteistä yhteen paikkaan, omaan jaettavaan verkkolehteen

kehittämishalukkuus kiinnostus kehittämiseen, kouluttautumiseen, virikkeiden etsimiseen ja yleensä uuteen suuntautumiseen KenGuru verkkosivusto, jossa on tukimateriaalia ja työkaluja opettajan ja rehtorin työhön kuratointi kuraattori (asiantuntija / intohimoinen asianharrastaja) arvioi useita artikkeleita (tai kuvia, videoita), valikoi niistä parhaimmat ja jakaa ne yleisönsä kanssa käänteinen opetus flipped classroom menetelmä, jossa perinteinen luento /opettaminen tallennetaan kotona katseltavaksi videotallenteelta, jolloin luokassa voidaan luennon kuuntelemisen sijaan keskittyä keskusteluun ja harjoitteluun

2

moderointi erilaisten keskustelupalstojen, chatien ja verkkoyhteisöjen palvelujen viestien valvontaa, neuvontaa, keskustelun ylläpitoa ja ohjaamista sekä keskustelujen asiallisuuden varmistamista monilukutaito erilaiset lukutaidot kuten peruslukutaito, kirjoitustaito, matemaattinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito, digitaalinen lukutaito monitieteellinen kurssi kurssi, joka muodostuu useasta oppiaineesta useamman opettajan opetussuunitelmaan pohjautuvana suunnitteluna ope.fi opettajan henkilökohtaisten tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaitojen osaamisen ja kehittymisen tasomääritykset


Opeka verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa oppimateriaalien rikastaminen valmiin sähköisen oppimateriaalin tekstin muokkaaminen ja esim. videoiden, kuvien, esitysgrafiikoiden tai muiden rikasteiden siihen lisääminen oppimisympäristö kurssinhallintaympäristö + oppimisalusta + virtuaalinen ympäristö parviäly tavallisten toimijoiden vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa sopivissa olosuhteissa kehkeytyy globaaleja käyttäytymismalleja, vaikkei niitä erityisesti organisoida PLE Personal Learning Environment henkilökohtainen oppimisympäristö, joka muodostuu työkaluista ja lähteistä, joita yksilö käyttää tiedon hakemiseen, muokkaamisen ja jakamiseen (so. oppimiseen)

PLN Personal Learning Network henkilökohtainen informaali oppimisverkosto, jossa oppiminen perustuu ihmisten välisiin kytkentöihin, vastavuoroisuuteen ja resurssien jakamiseen

2) Ohjelma, jonka kautta otetaan yhteys (pilvi)ympäristöön. Voidaan asentaa jollekin laitteelle tai saattaa toimia pelkästään internetissä. Tuotokset tallentuvat ympäristöön. (Esimerkiksi Wordin Web app.)

PTE Personal Teaching Environment ne työkalut ja -ympäristöt sekä kontaktit, joita opettaja käyttää opetuksessaan, niin lähi-, etä-, verkko- kuin monimuoto opetuksessaankin

tag hakusana/avainsana/tun nistesana, joka toimii navigoinnin ja tiedonhaun tukena

sosiaalinen kirjanmerkkipalvelu verkkopalvelu, johon voi kerätä verkkosivujen linkkejä. Kirjanmerkit voi järjestää listoiksi ja merkitä tunnistesanoilla. Kirjanmerkkejä voi jakaa ja palvelun käyttäjä voi liittyä teemanmukaisiin ryhmiin. sovellus 1) Itsenäinen ohjelma, jota käytetään jotain tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi tekstin- tai kuvankäsittelyyn. Tuotoksena on yksittäisiä tiedostoja. (Esimerkiksi Word tai Photoshop.)

3

ubiikki oppiminen Oppijoilla on välitön ajasta, paikasta ja laitteesta riippumaton, vapaa pääsy erilaisiin informaatioresursseihin, kanssakäymiseen toisten oppijoiden ja ohjaajien kanssa sekä omien töidensä tuloksiin. verkko-oppimisympäristö LMS Learning Management System ylhäältä säädelty, suljettu ympäristö oppimateriaalien ja dokumenttien säilömiseen, kursseille ilmoittautumiseen, tehtävien antamiseen ja palautukseen, arvosanojen jakamiseen ja opetuksen hallinnollisiin tehtäviin, esim. Moodle


webinaari verkossa toteutettava web -seminaari wiki yhteisöllisen kirjoittamisen työkalu, verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat muokata

ympäristö 1) toiminnallinen ympäristö, johon kuuluvat alusta, hallinnollinen alusta ja oppimisympäristöalustat

kuten pelialusta ja julkaisualustat 2) henkilökohtainen oppimisympäristö, ks. PLE

resurssien jakamiseen

Lehmätkin lentäis! Muutamia mielenkiintoisia blogeja Lehmätkin lentäis Lehmätkin lentäis -blogi käsittelee mm. oppimista ja sosiaalista mediaa. Kirjoittaja on haukiputaalainen luokanopettaja, koulutusteknologian asiantuntija ja digimediaalan yrittäjä Harto Pönkä.

Sometek

Opeblogi

Blogissaan VTM, digimedian, sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Ilkka Olander pohtii, miten sosiaalinen media ja mobiiliteknologia muovaavat oppimista ja työtä? Mitä on tulevaisuuden oppiminen ja työ? Ajatuksia ja näkökulmia.

tvt -terveisin

Arja Kemppainen 4

Avoin, verkottuva, kaikkiaallinen, näkymätön, aktiivinen... Näin kuvailee oppimista blogissaan KK, projektisuunnittelija, kouluttaja Anne Rongas. Blogi kuvaa, kerää ja kehittää webin opetus-, ohjaus- ja opiskelusovelluksia.

Viikon 15/2013 tvt-vinkit  

Viikon 15/2013 tvt-vinkit

Viikon 15/2013 tvt-vinkit  

Viikon 15/2013 tvt-vinkit

Advertisement