Page 1

PLASTIKA ETA IKUS HEZKUNTZA

ARITZ URZELAI

1.EBALUAKETA IRUDIEN HELBURUA

Irudi identifikagarria:Irudia hau identifikagarria da norbaiten filosofia adierazten duelako, irudi


hau Atxabaltako i単auterietakoa da.

Irudi adierazgarria:Niretzat irudi adierazgarraia da zerbait adierazten duelako, adibidez parkina adierazten du irudi honek.

Irudi deskribatzaileak:Lurraren zatien izenak agertzen direlako, adibidez:Afrika,Europa...


Albiste-irudia:Zergaitik albiste bat ematen duelako eta irudi batez informatzen duelako.

Zerbait egitera bultzatu nahi gaituztenak:Zergaitik irudia hau cruzcampo garagardoa eratera bultzatzen gaituelako.

Irudi edergarria:Irudi honek informatzen duen filmak entretenitu egiten duelako.


Irudi estetikoa:Zezenaren sentimenduak adierazten duelako eta edertasunari buruz ideia berezi bat eskaini nahi digutelako.

IKUS-KOMUNIKAZIOA


Igorlea:Aek da. Mezua:Korrika datorrela abizatzea. Hartzailea:Euskal Herriko jendea. Bidea:Posterra.

IKUSMEN-PERTZEPZIOA


Hurbiltasuna eta antza:Multzo gisa ikusten dugulako eta ikuslearen arreta erakartzen duelako.

Jarraitasuna:Erraz atumantzen delako norabide horrek erakusten digun irudia.

Nabarmentzea:Gainerako elementuetatik bereizteko elementu horiek ez dituzten kolorea aukeratu dutelako.


Homogeneotasuna:Intentsitate berdinez daudelako irudiko zati guztiak.

_

ARTISTIKAKO 1.EBALUAKETA 2.ariketa: -Igorlea:Qukisilverreko enpresa. -Mezua:Quiksilverreko mezuak erostea. 路Egitura:Letrak grafiti modukoak, kontrasteak uda eta neguarekin... etab. 路Helburua:Irudi emozionanteak erabiliz jendeak marka honetako gauzak erostea, adib:Fraka, kamiseta... etab. -Bidea:Rebista. -Hartzailea:Pertsona gazteak, 8-30 urtekoentzat gutxi gora behera.

2.EBALUAKETA


Osagai plastikoen ereduak

Puntua

Lerroa

Testura

Planoa

GUK EGINDAKO OSAGAI PLASTIKOKO


EREDUAK Puntua

Lerroa

Planoa

Testura

LERROA ETA PUNTUKO DOKUMENTUA

PUNTUA ETA LERROA LERROA:oinarrizko ikus elementua sarrera irudien bidezko komunikazio oinarrizko ikus elementua. Lerro zuzen bertikalak indarra, sndotasuna eta goratasuna adierazten ditu. Irudi honetan, lerro bertikalek luzamendua iradokitzen digute, zerurantzako norabidea dutela dirudi. Lerro zuzen bertikalak indarra, sendotasuna eta goratasuna adierazten ditu. Irudi honetan, lerro bertikalek luzamendua iradokitzen digute, zerurantzako norabidea dutela dirudi. http://www.slideshare.net/plastika/lerroa-oinarrizko-ikus-elementua

Puntua: adierazpen plastikoaren osagai soil eta txikiena da. Puntuek lerroak osatzen dituzte; lerroek planoak zehazten dituzte eta planoek bolumenak adierazten dituzte.Puntuak ez du dimentsiorik, baina bere tamaina, kolorea, materiala eta forma alda dezakegu.Puntuaren bidez kokapena adierazi dezakegu. Baina aukera gehiago ematen ditu ere: formak eraikitzea eta sakontasun sentsazioa sortzea hain zuzen ere. Artista askok puntua erabili izan dute adierazteko: Paul Klee, Claude Monet, George Seurat, Roy Lichtenstein. http://teknologiadbh.wikispaces.com/Oinarrizko+ikus-osagaiak#x--Puntua

ADIERAZPEN ARTISTIKOEN POWER


POINT-A https://docs.google.com/a/arizmendikide.net/present/edit? id=0AdECymTw3pHgZGZqdjljMzhfNzdndnJ6cnFjYg

ORDENAGAILUAN EGINDAKO ZIRKULU KROMATIKOA

ARGI NAHASKETA


.

ESKUZ EGINDAKO ZIRKULU KROMATIKOA


Plastikako koadernoa 1B 2011-2012  
Plastikako koadernoa 1B 2011-2012  

Aurten plastikan egindako lanak daude.