Page 1


ΒΙΟΤΡΑΦΙΚΟ ΙΗΜΕΙΟΜΑ Ο Σωτήρης Σοφιάς γεννήθηκε στην Κόριν­ θο το 1961. Τελείωσε τη μέση εκπαίδευση στη γενέθλια πόλη του το 1979. Συνέχισε ανώτατες σπουδές στο Ε.Μ.Π. στο τμήμα των Τοπογράφων Μηχανικών από όπου αποφοίτησε το 1985. Υπηρέτησε τη θητεία του στο Μηχανικό Σώμα του Ελληνικού Στρατού ως έφεδρος αξιωματικός. Η μεγάλη του αγάπη υπήρξε πάντα η ςωγραφική με την οποία ασχολείται από μικρό παιδί έχοντας φιλοτεχνήσει πάνω από 300 ελαιογραφίες. Ο έρωτας όμως της ςωής του ήταν και είναι η Αστρονομία. Τρία τηλεσκόπια έχουν αποτελέσει το μέσο για την εξερεύνηση του θαύματος του ουρανού, ενώ αμέτρητα βιβλία Αστρονομίας κοσμούν τη βιβλιοθήκη του. Η ανήσυχη φύση του τον οδήγησε τα τελευταία δέκα χρόνια στα γοητευτικά μονοπάτια της αναςήτησης και της έρευνας. Δεν πε­ ριορίστηκε όμως στα γνωστά μονοπάτια της Επιστήμης, αλλά τόλμησε να προχωρήσει στην εξερεύνηση των μυστηρίων και των «σκοτεινών» σημείων των κατεστημένων απόψεων. Το απο­ τέλεσμα ήταν να ανακαλύψει άγνωστες πληροφορίες και να φτά­ σει σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που ανατρέπουν τη συμβατική θεώρηση του κόσμου μας...


ΑΦΙΕΡΟΙΗ Το παρόν βιβλίο αφιερώνεται σε όλους τους ερευνητές της Σελή­ νης που δεν δέχονται ως δεδομένο αυτό που υποστηρίςει η συ­ ντηρητική επιστημονική κοινότητα. Σ' αυτούς που με το ανοιχτό μυαλό τους δεν απορρίπτουν τις νεωτεριστικές ιδέες, αλλά τις αςιο­ λογούν και βγάςουν τα δικά τους μοναδικά συμπεράσματα. Στον Morris Jessup, τον πρωτοπόρο αστρονόμο των δεκαετιών 1940-50 που με την έρευνα και τα βιβλία του συνέβαλε τα μέγι­ στα στην περαιτέρω διερεύνηση της Σελήνης. Στον Ντον Γουίλσον, που με το βιβλίο του Τα MυσrιKά

της Σελήνης

άνοιςε την κλειστή πόρτα των αςιωματούχων τής NASA και έκανε πρώτος γνωστή στη Δύση τη θεωρία των Σοβιετικών επιστημόνων Βάςιν και Σερμπάκωφ για τη Σελήνη.


ΕΥΧΑΡΙΙΙΙΕΙ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εκδότη Παντελή Γιαννουλάκη και ης εκδόσεις Άγνωστο για την πραγματοποίηση του ονείρου μου. Τον Λουκά Καβακόπουλο, που κατάφερε να ξεχωρίσει την επι­ στολή που έστειλα στο περιοδικό Strange ανάμεσα από εκατο­ ντάδες παρόμοιες των αναγνωστών του περιοδικού και μου έδω­ σε βήμα έκφρασης. Τον Jack Kyriakou, τον Έλληνα της διασποράς, στέλεχος της

Mans Technologies, για τη βοήθειά του σης επαφές μου με την εταιρεία του. Τον Oleg Kalitsev, διευθυντή τής Mans Technologies για την ευ­ γενική παραχώρηση της άδειας χρήσης του ονόματος της εταιρεί­ ας του και δημοσίευσης οποιαδήποτε πληροφορίας προκύπτει μέσα από το αστρονομικό πρόγραμμα Redshift 5. Τέλος, τη σύ�υγό μου Aνε�ίνα και την κόρη μου Βίρνα, που όλο το διάστημα που ήμουνα κυριολεκτικά απορροφημένος στον υπολογιστή και στη συγγραφή της μελέτης αυτής, έδειξαν απί­ στευτη αγάπη και κατανόηση.

Σωτήρης Σοφιάς Αθήνα. Νοέμβρης 2005


BPoAoroI Αντί προλόγου παρατί8εται χωρίς σχόλια ίΟ απόσπασμα των περίφη­ μων Ορφικών Κειμένων, της διδασκαλίας ίΟυ μεγάλου μύστη, ιεροφά­ ντη, αστρονόμου, νομοθέτη, ποιητή και μουσικού των ΠρωίΟελλήνων, ίΟυ θε"ίκού Ορφέα ίΟυ Θράκα.

OPΦEΩΣAΠOΣnAΣMATA Πρόκλου, Υπόμνημα εις

rov

Πλάτωνος ΤίμαlOν, Δ' 283,

11. Β' 63,49

ΔημιούΡΥησαν κι άλλη Υαία απέραντη, που και Σελήνη οι 8εοί την ονομάζουν, ενώ οι άν8ρωποι Μήνη. Κι αυτή πολλά όρη έχει, πόλεις πολλές και πολλά μέΥαρα.

Για να περιφέρεrαι σ' έναν μήνα, πράγμα που ο Ήλιος κά­ νει σ' έναν χρόνο.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος Εισαγωγή

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

.

.

.

.

34

.

..

Τα Μυστήρια της Σελήνης ως Δορυφόρου της Γης Η E�ερεύνηση της Αθέατης Πλευράς της Σελήνης

.

..

Τα Μυστηριώδη Σχέδια στην Επιφάνεια της Σελήνης Μυστηριώδεις Εκλάμψεις Θεάσεις ΑΤΙΑ στη Σελήνη

.

. 27

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Το Μέγιστο Μυστήριο των Σχεδόν Επιφανειακών Κρατήρων Η Σοβιετική Επανδρωμένη Πτήση που Ποτέ δεν Έγινε

. ... .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

-

Τα Άλυτα Μυστήρια με τα Πετρώματα της Σελήνης Η Σκηνοθετημένη Προσσελήνωση της NASA Οι Φωτογραφίες τής NASA .

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

.

.

.

.

.

.

55

.

.

.

.

.

.

70

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Η Σελήνη Αποκαλύπτει Επιτέλους την Πραγματική της Ταυτότητα Η Μεγάλη Συγκάλυψη

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Τα Μυστήρια της Αθέατης Πλευράς

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

.

.

136

Οι Άγνωστες Αεροφωτογραφίες της Αθέατης Πλευράς Τα Μυστήρια της Θεατής Πλευράς

. 85

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Οι Αεροφωτογραφίες των Μυστηρίων της Θεατής Πλευράς

Η Μεγάλη Αλήθεια για τη Σελήνη. Η Απάντηση σε όλα τα Ερωτήματα

Συμπεράσματα ............................................. 156 Επίλογος Αναφορές

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

158

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163


EIIArnrH Το βιβλίο αυτ ό αποτελεί συσσωρευμένη γνώση για τη Σελήνη ωυλάχι­ σων είκοσι χρόνων . Όλα ξεκίνη σαν τη δεκαετία ωυ 1 980, όταν, φοιτητής ακόμα, αγ ό­ ρασα ω πρώω μου τηλεσκόπιο . Ήταν ένα μικρ ό οικιακό διοπτρικό τη ­ λεσκόπιο που με μεγέθυνση Χ30 (30 φορές) μού πρ όσφερε ης πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Σελήνης . Άρχισα τ ότε να μαθαίνω όλες ης θά­ λασσες και ωυς κρατή ρες τη ς Σελήνη ς χρησιμοποιώντας ως βάση δε­ δομένων κάποιους χάρτες που αγ όρασα από ω εμπόριο . Συνέχισα τη δεκαετία ωυ 1 990 με την αγορά ωυ δεύτερου τηλε­ σκοπίου , ενός Νευτώνιου 114 που με μεγέθυνση έως Χ 1 50 μού απο­ κάλυψε σχεδόν όλα τα θαυμαστά ωπία της θεατής πλευράς. Σης αρχές ωυ 2002 προμηθεύτηκα ω τρίω μου τηλεσκόπιο, ένα υπέροχο εργαλείο ανα�ήτηση ς, ένα Maksutov-Cassegrain 127 που με μεγέθυνση έως Χ250 ολοκλήρωσε την εικόνα που είχα σχηματίσει για τη Σελήνη . Άπειρες ώρες νυχτερινής παρατήρησης με έκαναν να κατανοήσω απόλυτα τη θέση τη ς σων ουρανό, ης εκλείψεις, ης φάσεις και όλα τα άλλα επιστημονικά χαρακτη ρισηκά της κίνη ση ς και της μορφής τη ς. Φυσικά, ανέκαθεν διάβα�α μετά μανίας όλα τα άρθρα που δημοσι­ εύονταν σε εφημερίδες, ενώ ήμουν και συνδρομητής ωυ καταπληκη­ κού περιοδικού Πτήση και Διάστημα που με τα άρθρα ωυ με έκανε να αγαπήσω περισσότερο την Αστρονομία. Πολλά αστρονομικά βιβλία υπάρχουν στην καωχή μου, ενώ πρόσφα­ τα και τα πλανηταριακά προγράμματα που κυκλοφορούν σε CD-Rom 13


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

αποτελούν ανεξάντλητη πηγή γνώσης και κατέχουν περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη μου . Για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1 980 διάβασα για τη συνωμοσία της Σελήνης. Ήταν κάποιο άρθρο που αφορούσε τη μη παραλληλία των σκιών στις φωτογραφίες τής NASA. Έκτοτε άρχισα να μελετώ με προ­ σοχή όλα τα άρθρα και τα σχόλια ερευνητών της Σελήνης για να διε­ ρευνήσω μέχρι ποιου σημείου η ιστορία με τις φωτογραφίες και τα φιλμ ήταν αληθινή και από ποιο άρχιςε η παραποίηση των στοιχείων. Μεγά­ λη συμβολή στη συγγραφή του βιβλίου είχε και το Διαδίκτυο, όπου για

τη Σελήνη μπορεί να βρει κάποιος στην κυριολεξία εκατομμύρια άρθρα

με πρωτότυπο υλικό για έρευνα, επεξεργασία και πρoβληματισμό. � , Η μεγαλύτερη αφορμή όμως γι' αυτό το βιβλίο υπήρξε το πλανήτα,­ ριακό πρόγραμμα Redshift 5. Το προμη θεύτηκα έξι περίπου μήνες πριν τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και ξεκίνησα την περιήγηση στο θαύμα του ουρανού . Πέρασα αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή για να εξοικειω­ θώ με τις δυνατότητες του προγράμματος και τελικά το αποτέλεσμα ήταν άκρως διαφωτιστικό . Το Redshift περιέχει ακριβή αστρονομικά στοιχεία και φωτογραφήσεις από τις πιο πρόσφατες εξερευνητικές αποστολές στη Σελήνη , όπως εκείνη του δορυφόρου φωτογράφη ση ς Κλημεντίνη. Με τη βοήθεια του προγράμματος κατάφερα να αντλήσω υλικό που δεν υπάρχει διαθέσιμο σχεδόν πουθενά αλλού . Για πρώτη φορά θα αντικρίσει ο αναγνώστης τα μυστικά της αθέατη ς πλευράς τη ς Σελήνης, όχι όπως παρουσιάςεται ρετουσαρισμένη σε διάφορες φωτογραφίες που κυκλοφορούν σε βιβλία και στο Διαδίκτυο , αλλά όπως πραγματικά είναι. Με τα γραμμικά τη ς σύμβολα και με τις τε­ χνητές της κατασκευές. Σε κάποιον κατάλογο του CD-Rom όπου περιέχονταν ολιγόλεπτες ταινίες γύρω από αστρονομικά θέματα, υπήρχε μία ταινία 3-4 λεπτών που αναφερόταν στη Σελήνη . Την είχα δει αρκετές φορές στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να με απασχολήσει ιδιαίτερα. Εξάλλου γνωρίςω όλους τους κρατήρες και τις θάλασσες της Σελήνης με το όνομά τους απ' έξω και ανακατωτά. Δοκιμάςοντας όμως τις δυνατότη τες του προγράμματος, άλλαςα συνέχεια κάποιες παραμέτρους για να δω τη Σελήνη από διαφορετι­ κές οπτικές γωνίες. Σκέφτηκα λοιπόν κάποια στιγμή , να μεταβάλω το γεωγραφικό της μήκος με βήμα 10 μοιρών. Τότε η Σελήνη άρχισε να 14


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της όχι σε 2 7 , 3 ημέρες (revolution period) όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα και κρύβει έτσι το ένα τη ς η μισφαίριο από τον παρατη ρητή που βρίσκεται στη Γη , αλλά γυ ­ ρίζοντας γύρω από τον εαυτό της, όπως της καθόρισα εγώ. Ήταν μια απλή κίνηση που κάθε χειριστής του προγράμματος μπορεί να κάνει, αλλά ήταν για μένα η κίνη ση που πυροδότησε μια νέα σειρά παρα­ τη ρήσεων και ανακαλύψεων . Ένας παρατηρητής που δεν θα ήταν ει­ δικευμένος και παθιασμένος όπως εγώ με τη μελέτη τη ς Σελήνης , ίσως ν α μην πρόσεχε ποτέ τις απίστευτες λεπτομέρειες που αποκαλύ ­ φθη καν με αυτή την κίνη ση . Με τις ρυθμίσεις που έκανα, άρχισαν να περνάνε μπροστά από τα μάτια μου οι άγνωστες περιοχές της αθέατης πλευράς της Σελήνης . Αντίκρισα έτσι και εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό που είδαν με τα ανθρώπινα μάτια τους τα Χριστούγεννα του 1 968 οι αστροναύτες του Απόλλωνα 8: την Αθέατη Πλευρά της Σελήνης. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά τη ς ώρας για να συνέλθω από την έκπλη ξη . Έβλεπα κάτι μοναδικό, κάτι που σίγουρα έχουν δει ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο, γιατί οι φωτογραφίες που κυκλοφο­ ρούν στην αγορά είναι αρκετά διαφορετικές, απαλλαγμένες από ενο­ χλητικές αποδείξεις, «πειραγμένες» θα έλεγα. Για κάποιον παράξενο λόγο, οι έγκυρες και επιστημονικά ελεγμένες φωτογραφίες τού Redshift 5 δεν ήταν πειραγμένες, ούτε ρετουσαρι­ σμένες, σαν να είχαν ξεχάσει να τις πειράξουν ή να τις θολώσουν. Οι φωτογραφίες είχαν διαφύγει, μάλλον , από τα άτομα εκείνα που ελέγ­ χουν και παρεμποδίζουν την απελευθέρωση τη ς πλη ροφορίας προς το κοινό. Έτσι οι δημιουργοί τού Redshift 5, ίσως χωρίς οι ίδιοι να το ξέ­ ρουν, είχαν δημοσιεύσει τις αυθεντικές φωτογραφίες που είχαν παρθεί από τα ερευνητικά προγράμματα! Ποτέ δεν πίστευα ότι η αθέατη πλευ ρά θα ήταν έτσι. Είχα διαβάσει σε πολλά άρθρα ότι ήταν διαφορετική από τη θεατή πλευρά, αλλά σε τέτοιον βαθμό ομολογώ πως δεν το περίμενα. Εξάλλου οι φωτογρα­ φίες που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς για την αθέατη πλευ ρά σε περιοδικά και εφημερίδες, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν με κάποια πραγματική όψη τη ς Σελήνη ς . Δείχνουν την αθέατη πλευρά από πολύ ψηλά και χωρίς καμία λεπτομέρεια, με συνέπεια όποιος τις βλέπει να τις προσπερνά γρήγορα αφού δεν παρουσιάζουν το παραμι­ κρό ενδιαφέρον . 15


το

ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Στο δε Διαδίκτυο, όπου η διακίνη ση ιδεών υποτίθεται ότι είναι ελεύ8ερη , δεν βρήκα τίποτε ενδιαφέρον για την α8έατη πλευρά της Σελή ­ νη ς. Μάλιστα υπήρχαν χάρτες που ισxυρί�oνταν ότι έδειχναν την α8έα­ τη πλευρά, αλλά στην πραγματικότητα έδειχναν κατά 70% τη 8εατή πλευρά (near side) και κατά 30% την α8έατη (far side) . Τότε το μυαλό μου γύρισε αμέσως στο βιβλίο τού Ντον Γουίλσον (Don Wilson) Ta Μυσπκά [ης Σελήνης (που είχε κυκλοφορήσει στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Ωρόρα) το οποίο έχω στη βιβλιο8ήκη μου σε περίοπτη 8έση από το 1 985. Ανέτρεςα στη βιβλιο8ήκη , βρήκα το παλιό κιτρινισμένο από τον χρό­ νο βιβλίο και άρχισα να το διαβά�ω για πολλοστή φορά. Το είχα πρωτοδιαβάσα πριν από είκοσι χρόνια και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση . Με είχε προβληματίσει έντονα γιατί παρέ8ετε χι­ λιάδες αποδεικτικά στοιχεία για τα μυστήρια της Σελήνης, τα οποία με­ λέτη σα προσεκτικά και αςιολόγησα αργότερα. Εςαιτίας αυτού του βιβλίου , η Σελήνη για μένα δεν ήταν ποτέ ςανά το φεγγαράκι των παιδικών μου χρόνων. Όταν την παρακολου80ύσα με τα τηλεσκόπιά μου , είχα πάντα την αμυδρή ελπίδα να γίνω και εγώ αυ­ τόπτης μάρτυς γεγονότων στην επιφάνειά της. Άρχισα επιμελώς από τη δεκαετία του ογδόντα να συγκεντρώνω στοιχεία για τη Σελήνη . Κατά περίεργο τρόπο τα περισσότερα άρ8ρα που αναφέρονταν στη Σελήνη , μιλούσαν για το ίδιο ακριβώς 8έμα με τον Γουίλσον: τη μεγάλη συνωμοσία της Σελήνης. Τα συμπεράσματα του βιβλίου τού Γουίλσον , που γράφτη κε το 1 979, μου φάνηκαν το ίδιο επίκαιρα με το 1 985 που το αγόρασα και το διάβασα για πρώτη φορά. Τίποτε πράγματι δεν έχει αλλάςει από το 1 979 ως σήμερα στο 8έμα της Σελήνης . Έτσι η απορία που εςέφρασε ο συγγραφέας για τ ο σταμάτημα των επανδρωμένων πτήσεων από το 1 972 έως το 1 979 που έγραψε το βι­ βλίο, είναι και απορία, όχι μόνο δική μου , αλλά εκατομμυρίων αν8ρώ­ πων με μια μόνο διαφορά: Έχουν προστε8εί άλλα είκοσι έςι χρόνια μέ­ χρι το 2005 και τα ερωτήματα όχι μόνο δεν απαντή8ηκαν, αλλά πολ­ λαπλασιάστηκαν. Για μένα, το βιβλίο αυτό του Γουίλσον υπήρςε καταλύτη ς στον τρόπο σκέψης και προσέγγιση ς των ερευνών μου , γιατί έμα8α να μην απορ­ ρίπτω τίποτε νεωτεριστικό ή παράςενο πριν το αναλύσω προσεκτικά. 16


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτά που έγραψε ο εξαίρετος για μένα ερευνητής αποτέλεσε πηγή έμπνευσης γι' αυτό μου το εγχείρημα. Δεν έχει όμως τόση σημασία το συμπέρασμα που βγαίνει από το βιβλίο του , όσο ο τρόπος που τεκμη ­ ριώνει τους ισχυρισμούς και τις θεωρίες του , όσο και η θαρραλέα και πρωτότυπη ανάλυσή του. Τις απόψεις που εKφρά�oνται στο βιβλίο τού Ντον Γουίλσον κάποιος τις θεωρεί φαιδρές και τις απορρίπτει (όπως το επιστημονικό κατεστημένο) , ενώ άλλοι (όπως εγώ) τις αναλύουν, τις αξιολογούν και βγά�oυν τα δικά τους συμπεράσματα, τα οποία συνήθως αντικρούουν την καθεστηκυία επιστημονική άποψη . Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα οποιαδήποτε θεω­ ρία ή ιδέα δεν είναι σύμφωνη με το κατεστημένο, θεωρείται γραφική . Αυτό που γράφει ο Γουίλσον στο βιβλίο του ήταν πρωτοποριακό για το 1 979 και έχει αποτελέσει σημείο περαιτέρω έρευνας για πολλούς ερευνητές που δημοσιεύουν θέματα σχετικά με τη Σελήνη . Τα συ ­ μπεράσματα στα οποία καταλήγουν όμως οι ανεξάρτη τοι αυτοί ερευ ­ νητές είναι ακριβώς το ίδιο συγκλονιστικά με αυτά στα οποία έχει κα­ ταλήξει και ο Γουίλσον . Δεν θα μπω στον κόπο να αναφερθώ με λεπτομέρεια στα όσα κατά και­ ρούς έχουν γραφτεί για τα μυστικά ή μυστήρια κατ' άλλους της Σελήνης. Σκοπός μου δεν είναι να αναπαραγάγω άλλη μια φορά χιλιοειπωμέ­ νες και γνωστές συμβατικές πλη ροφορίες. Αν ανατρέξει κανείς στο Ίντερνετ θα βρει τα πάντα σχεδόν π. χ. για τις επίσημες διαστημικές απο­ στολές στη Σελήνη και δεν θεωρώ απαραίτητο να τις αναφέρω ξανά εδώ. Θα αναφερθώ βέβαια σε κάποια θέματα και συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Θα δείξω όλα όσα έχουν ακουστεί αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί για την αθέ­ ατη πλευρά τη ς Σελήνης. Τουλάχιστον εγώ, στα 20 χρόνια που ασχο­ λούμαι με τη Σελήνη , θεωρώ τα πράγματα που δημοσιεύονται σ' αυτό το βιβλίο , πρωτότυπα και ίσως για πρώτη φορά δημοσιευμένα. Η διαφορά αυτού του εγχειρήματος από άλλα παρόμοια, είναι ότι ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου δεν ξύπνησε μια ωραία πρωία και εί­ πε να ασχοληθεί με τη Σελήνη . Η μεγάλη διαφορά με τον Γουίλσον είναι ότι αυτός ήταν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος που βασίστηκε σε ένα άρθρο Σοβιετικών επι­ στημόνων και, αφού κατάφερε να μιλήσει με πρώην αξιωματούχους τής NASA, μά�εψε τα διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο και τα συνέ­ ταξε σε βιβλίο .


το ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Αντίθετα, ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου και φανατικός ερευ­ νητής της Σελήνης τα τελευταία χρόνια, ασχολείται με την Αστρονομία 20 χρόνια, είναι κάτοχος τηλεσκοπίων, έχει παρακολουθήσει τη Σελή­ νη τουλάχιστον 1 50 ώρες συνολικά (κάτι που απαιτεί εκατοντάδες νύ­ χτες παρατήρησης) και τεκμη ριώνει τα πάντα με φωτογραφίες! Σε αυτό το βιβλίο προσπάθησα να χωρέσω τα πάντα, χωρίς όμως να κάνω μεγάλο το μέγεθος του κειμένου : Τη Σελήνη ως δορυφόρο της Γη ς , τα διαστημικά ταξίδια, τα μυστήρια στην επιφάνεια της Σελή ­ νης, τα Α.Τ.Ι .Α. (Αγνώστου Ταυτότη τας Ιπτάμενα Αντικείμενα) , τις φωτογραφίες και τα φιλμ και φυσικά τα πάντα γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνη ς . Ίσως και ν α είναι η πρώτη εργασία που συνενώνει όλα τ α προβλή­ ματα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τους ερευνητές σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να αποδείξουν ότι κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με τη Σελήνη .

Αλλά σίγουρα είναι η μοναδική εργασία παγκοσμίως που φτάνει σε ένα εκπληκrΙKό συμπέρασμα για τη φύση της Σελήνης χρησιμοποιώντας όχι απόρρητα έγγραφα μυστικών υπηρεσιών ή κάποιο άλλο είδος αμφι­ λεγόμενων στοιχείων, αλλά μόνο τις αποδείξεις που υπάρχουν δια8έσιμες και επιβεβαιώσιμες από όλους και που κανένας μέχρι σήμερα ερευνητής δεν τους είχε δώσει τη δέουσα προσοχή. Χιλιάδες ανεξάρτητοι ερευνητές στον κόσμο ασχολούνται με τα μυ­ στήρια τη ς Σελήνη ς και φτάνουν στο ίδιο σχεδόν συμπέρασμα, ότι δη­ λαδή ο δορυφόρος μας δεν είναι φυσιολογικό ουράνιο σώμα. Δεν είναι δυνατόν όλοι αυτοί να πλανώνται. Μια τέτοια συμφωνία απόψεων και συμπερασμάτων συμβαίνει μόνο όταν ένα γεγονός είναι πραγματικό . Φυσικά, τα άρθρα και οι εκπομπές στην τηλεόραση έχουν βοηθήσει αρκετά ώστε η Σελήνη να παραμένει στο προσκήνιο, αφού συνέχεια εμφανί�Oνται νέα συγκλονιστικά στοιχεία. Σήμερα, όμως, γνωρί�oντας ότι η «επίσημη» και η «επιστημονική» άποψη είναι αυτή που δεν ενοχλεί τους λίγους που κρατούν την τύχη του πλανήτη στα χέρια τους, ενώ η πραγματικότητα αποκρύπτεται συ­ στηματικά από τους πολλούς, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι στην περίπτωση της Σελήνης κάποιος έχει πραγματικά συνωμοτήσει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική εξήγηση γιατί τα ταξίδια σταμά­ τη σαν στη Σελήνη απροειδοποίητα. Πού είναι τα μεγάλα λόγια για βά­ σεις στη Σελήνη στο τέλος του 200ύ αιώνα; Από το 1 972 και μετά ουδείς 18


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ασχολείται σοβαρά με τον δορυφόρο μας. Μόνο οι ερωτευμένοι, οι νέοι κάτοχοι τηλεσκοπίου που ανΤΙKρί�oυν για πρώτη φορά ένα από τα θαύ­ ματα του ουρανού και οι περίεργοι όταν συμβαίνει έκλειψη της Σελήνης! «Κάποιος» φαίνεται ότι έχει απαγορεύσει το όνομα τη ς Σελήνης από κάθε μελλοντική απόπειρα επανδρωμένης πτήση ς . Φυσικά όχι κά­ ποιος «κακός» αναγκαστικά. Εγώ πιστεύ ω ακράδαντα ότι είναι κά­

ποιος πολύ καλός. Κάποιος που δεν ήθελε ο άνθρωπος να του ταράξει την η συχία. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αρέσει η παραβίαση του οικογενειακού ασύλου του. Γιατί ο Άνθρωπος λοιπόν, επιχειρώντας κάτι ανάλογο στο οικογενειακό άσυλο κάποιου «άλλου» , να μην έπρεπε με κάποιον τρό­ πο να εμποδιστεί; Χιλιάδες χρόνια αυτός ο «κάποιος» παρέμεινε θεατής στην ανάπτυξη του Ανθρώπου. Πιθανόν και να τον βοήθησε σε κάποιες δύσκολες στιγ­ μές τη ς Ιστορίας. Να του δίδαξε τη γλώσσα, τη γνώση και την επιστήμη . Αν ήθελε να τον εξαφανίσει, δεδομένη ς της μεγαλύτερης εξέλιξής του, θα ήταν το πιο εύκολο . Αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει χρήση οποιωνδήποτε όπλων εναντίον του Ανθρώπου. Ίσως στο παρελθόν, η πιθανή νομοτέλεια της Φύσης που θέλει τους τεχνολογικούς πολιτισμούς να αυτοκαταστρέφο­ νται, να έδωσε στον άγνωστο διαστημικό μας γείτονα ένα ηχηρό χα­ στούκι και να έχει συνετίσει τη ματαιοδοξία του, αυτήν που σήμερα οδη ­ γεί με μαθηματική ακρίβεια τον πλανήτη Γη στην εξαφάνιση . Ευτυχώς όμως υπάρχουν αρκετά ελεύθερα μυαλά στη σημερινή κοινωνία τη ς απόλυτη ς παραπλη ροφόρη ση ς και επιβολής απόψεων, που παλεύουν με νύχια και με δόντια για να διατη ρήσουν αυτό που οι πρόγονοί μας θεώρη σαν το θεμέλιο της Δημοκρατίας : την ελευθερία

της έκφρασης. Όσο και να προσπαθούν μερικοί να φιμώσουν την αλήθεια και να βγάλουν περιθωριακούς όσους μάχονται για την αποκάλυψη τη ς αλή ­ θειας, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πεισμώσουν αυτούς τους λί­ γους που με τα πενιχρά μέσα, όπως με ένα βιβλίο , προσπαθούν να αφυπνίσουν συνειδήσεις .

Σωτήρης Σοφιάς Αθήνα. Οκτ ώβριος 2005

19


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

NORTH

SOUTH Η καλύτερη φωτογραφία της α8έατης πλευράς που κυκλοφορεί ελεύ8ερα στο Διαδίκτυο και σε διάφορα βιβλία, είναι αυτός ο φωτοχάρτης, Σ' αυτήν τη φωτογραφία όμως, δεν διακρίνεται απολύτως καμία λεπτομέρεια. Στο 1 υπάρχει το ισημερινό πλάτωμα, εξαφανισμένο. Στο 2 ο κρατήρας Hertzsprung έχει παραμορφω8εί. Στο 3 η Θάλασσα [ηςΑvαrολήςμισή. Μια τέτοια φωτογραφία δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σε κανέναν ερευνητή. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τις φωτογραφίες που 8α δείτε παρακάτω στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας . . .

�o


ΙΑ ΜΥΙΙΗΡΙΑ ΙΗΙ ΙΕΛΗΝΗΙ ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΙΗΙ rHI Πολύ πριν τη θεωρητική κατάκτηση της Σελήνης από τους Αμερικα­ νούς στις 20 Ιουλίου του 1 969, οπότε και η Σελήνη ήρθε πάλι στο επί­ κεντρο του ενδιαφέροντός μας, οι άνθ ρωποι θαύμα�αν τον δορυφόρο μας στον νυχτερινό ουρανό, Αν όμως γνώρι�αν τις ιδιαιτερότητες που έχει ο δορυφόρος μας σε σχέση με τα άλλα φεγγάρια του ηλιακού συ­ στήματος, θα έπρεπε να τον αντιμετωπί�oυν ως το μεγαλύτερο μυστή ­ ριο του ουρανού . Ας δούμε γιατί.

Σχετικό Μέγεθος Η Σελήνη είναι μεγάλη όσο κανείς άλλος δορυφόρος του ηλιακού συ­ στήματος σε σχέση με τον πρωτεύοντα πλανήτη . Με διάμετρο 3 . 476 χιλιόμετρα φαντά�ει πολύ μεγάλη μπροστά στα 1 2 . 756 χλμ τη ς Γη ς, θεωρείται η παραφωνία στον κανόνα δημιουργίας των υπόλοιπων δορυφόρων του ηλιακού συστήματος. Εςαί ρ ε ση βέ βαια αποτελεί το δίδυμο Πλούτωνα-Χάροντα. Ο Πλούτωνας όμως δεν θεωρείται σήμερα από τους επιστήμονες πλα­ νήτη ς , αφού τα χαρακτη ριστικά του δείχνουν ότι δεν δη μιουργήθη ­ κε μα�ί με τους αεριώδεις εςωτερικούς πλανήτες, αλλά προέρχεται από τα υπερποσειδώνια σώματα της « �ώνη ς Κούιπερ» και προσελ­ κύστηκε από τον Ήλιο κάποια στιγμή τη ς μακραίωνη ς ιστορίας του . Χαρακτη ριστικά ο Γανυμή δη ς , ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ηλια­ κού συστήματος με διάμετρο 5 . 268 χιλιόμετρα (μεγαλύτερος κι από τον Ερμή ) , φαντά�ει νάνος μπροστά στα 1 42 . 980 χιλιόμετρα του αέ­ ριου γίγαντα Δία. 21


το ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Δηλαδή η αναλογία διαμέτρων Δία/Γανυμήδη είναι 1 προς 27. Για τους υπόλοιπους δορυφόρους του Δία η σχέση διαμέτρων είναι: Για την Ιώ 1 προς 40, για την Ευρώπη 1 προς 46 και για την Καλλιστώ 1 προς 30. Ο Τιτάνας, ο γίγαντας δορυφόρος του Κρόνου , έχει αναλογία διαμέ­ τρων με τον πρωτεύοντα πλανήτη του μόλις 1 προς 23. Για τη Σελήνη , όμως, η αναλογία διαμέτρων με τη Γη είναι απίστευ­ τη . Περίπου 1 προς 4!

Σχετική Απόστ αση Όσον αφορά την απόσταση που οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη τους, η Σελήνη είναι και πάλι μακράν πρωταθλήτρια. Η Μήτις, ο μικρός δορυφόρος του Δία και πλη σιέστερος σε αυτόν , έχει διάμετρο 20 χιλιόμετρα και βρίσκεται σε απόσταση 1 2 7 . 969 χιλιο­ μέτρων από τον Δία. Η αναλογία διαμέτρου του πλανήτη και απόστα­ σης του δορυφόρου είναι 1 προς 0 , 9 . Οι μεγάλοι δορυφόροι του Δία έχουν τους κάτωθι λόγους: Η Ι ώ , που είναι σχεδόν ίση με τη Σελήνη , έχει αναλογία 1 προς 3. Η Ευρώπη έχει αναλογία 1 προς 5, ο Γανυμήδη ς 1 προς 8 και η Καλλιστώ 1 προς 1 3 . Αντίστοιχα ο Τιτάνας έχει αναλογία 1 προς 1 0 . Η Σελήνη έχει την απίστευτη αναλογία 1 προς 3 2 ! Είναι δηλαδή πο­ λύ μακρύτερα από τον πλανήτη που τη «φιλοξενεί» από ό , ΤΙ οι άλλοι δο­ ρυφόροι του ηλιακού συστήματος! Οι αποστάσεις που ένας δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από έναν πρωτεύοντα πλανήτη , έχουν να κάνουν και με την «απόσταση ασφα­ λείας» που κρατάει ο δορυφόρος από τον πλανήτη για να μην κατα­ στραφεί από τις παλιρροιακές δυνάμεις. Η απόσταση αυτή είναι γνωστή ως το «όριο του Ρος» από τον Γάλλο μαθη ματικό Έντου αρντ Ρος (Edouard Roche, 1 820- 1 883) που πρώτος το διατύπωσε. Σύμφωνα με αυτό , αν ένας δορυφόρος ή κομήτης υπερβεί αυτή την απόσταση και πλησιάσει τον πλανήτη, τότε καταστρέφεται. Παράδειγ­ μα ο κομήτη ς Shoemaker-Levy 9 που το 1 992 μπήκε στο όριο του Ρος του Δία και θρυμματίστηκε. Μετά από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 1 994, τα 24 κομμάτια του κομήτη κατέπεσαν σαν συστοιχία με θεαματικό τρόπο στον γίγαντα πλανήτη . Το όριο του Ρος για το δίδυμο Γης-Σελήνης είναι 2,86 γήινες ακτίνες, δηλαδή 18.261 χιλιόμετρα. Αν η Σελήνη πλη σιάσει ή περάσει αυτή την απόσταση , θα διαλυθεί από τις παλιρροιακές δυνάμεις της Γης. Η Σελήνη


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΩΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

όμως φαiνεται ότι βρίσκεται σε απόσταση που δεν πρόκειται ποτέ να πλη ­ σιάσει τη Γη σε επικίνδυνο για την ασφάλειά της σημείο. Βρίσκεται στη μέ­ ση απόσταση των 384. 000 χιλιομέτρων, δηλαδή 2 1 φορές πιο μακριά από το σημείο που θα μπορούσε να της προκαλέσει πρόβλημα! Μπορεί συνε­ πώς να αισθάνεται κάποιος απολύτως ασφαλής για τα προσεχή πέντε δι­ σεκατομμύρια χρόνια, τουλάχιστον από τις επικίνδυνες δυνάμεις της Γης. Ενδεικτικά και μόνον, οι πλη σιέστεροι δορυφόροι του Δία και του Κρόνου βρίσκονται σε μικρότερη από τη διπλάσια απόσταση από το ση ­ μείο Ρος των δύο γιγάντιων πλανητών. Η Σελήνη σε ακόμη έναν τομέα κρατάει με πολύ μεγάλη διαφορά τα πρωτεία σε ολόκλη ρο το ηλιακό σύστημα. Θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται -ως ο μοναδικός δορυφόρος της Γης και συνεπώς ο πλησιέστερος σε αυτήν- στα 30. 000 έως 40 . 000 χι­ λιόμετρα από τη Γη , όπως αναλογικά συμβαίνει με όλους τους υπόλοι­ πους δορυφόρους του ηλιακού συστήματος. Αυτή όμως, για κάποιον ανεξήγητο λόγο και μακριά από τη διαδικα­ σία σχηματισμού των άλλων δορυφόρων, σχηματίστηκε σε τρομερή αναλογικά απόσταση για τα δεδομένα του ηλιακού συστήματος: Σε μέ­ ση απόσταση 384. 000 χιλιομέτρων από τη Γη !

Μεγέθη Φαινόμενου Δίσκου Ηλ ίου και Σελήνη ς Εντελώς «συμπτωματικά)} για ακόμη μια φορά, η φαινόμενη διάμετρος τη ς Σελήνης είναι ίση με τη φαινόμενη διάμετρο του 'Ηλιου . Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργεί το καταπληκτικό φαινόμενο των ολικών ηλιακών εκλείψεων! Συγκεκριμένα η φαινόμενη διάμετρος της Σελήνης από τη Γη είναι: Τόξο εφαπτομένη ς διαμέτρου / απόσταση , δηλαδή Arc tan (3476/ 384000)

=

0, 520.

Ομοίως, η φαινόμενη διάμετρος του 'Ηλιου είναι Arc tan ( 1 375/ 1 49900)

=

0, 520.

Δηλαδή οι δύ ο δίσκοι φαίνονται ακρ ιβώς ίσοι για τον παρατηρητή από τη Γη ! Διπλός Πλανήτης Η εκκεντρότητα της τροχιάς τη ς Σελήνη ς είναι ε

=

0,0549 και περιστρέ­

φεται σχεδόν στο επίπεδο της εκλειπτικής (κλίση 50) , ενώ κανονικά θα


το

ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από ίΟν ουράνιο ισημερινό, δηλαδή να έχει κλίση περίπου 23,5°. Κανείς δορυφόρος ίΟυ ηλιακού συστήμαίΟς, ίΟυλάχισίΟν αυίΟί που σχηματίστηκαν από ίΟν δίσκο επαύξησης ίΟυ πλανήτη , δεν περιστρέ­ φεται γύρω από την εκλειπτική , αλλά όλοι περιστρέφονται γύρω από ίΟν ισημερινό ίΟυ πλανήτη . Γι' αυτή τη μοναδικότητα, η Σελήνη δίκαια θεωρείται περισσότερο «διπλός πλανήτης» με τη Γη , παρά δορυφόρος της.

Ελκτική Δύναμη Ο Ισαάκ Ασίμωφ, ο μεγάλος αυτός αστρονόμος και συγγραφέας επι­ στημονικής φαντασίας ίΟυ προηγούμενου αιώνα, είχε παρατη ρήσει ότι η δύναμη με την οποία έλκει ο Ήλιος τη Σελήνη είναι διπλάσια από την αντίσίΟιχη τη ς Γη ς. Πράγματι, αν εφαρμόσουμε ίΟν νόμο τη ς παγκό­ σμιας έλξη ς F

=

k. (m l .m2) jR2 για Γη-Σελήνη και Ήλιο-Σελήνη , ο λό­

γος των δυνάμεων είναι 1 προς 2. Η δυσαναλογία έλξη ς θα έπρεπε να έχει αποσπάσει τη Σελήνη από τη θέση της, πράγμα ίΟ οποίο για άγνω­ σίΟυς λόγους δεν συμβαίνει. Καταλήγει έτσι ο μεγάλος αυτός επιστήμο­ νας σίΟ συμπέρασμα ότι η Σελήνη δεν είναι φυσιολογικός δορυφόρος της Γης, αφού κάτι την κρατάει καρφωμένη στη θέση της.

Σύγχρ ονη Περιστροφή Ένα από τα πλέον μεγάλα μυστήρια τη ς συμπεριφοράς τη ς Σελήνη ς, εί­ ναι ότι ο δορυφόρος στρέφει πάνίΟτε την ίδια πλευρά προς τη Γη (σύγ­ χρονη τροχιά) . Δηλαδή είναι σαν κάποιον παρατη ρητή που γυρνάει γύρω από ένα τραπέζι και κοιτάει συνεχώς ίΟ κέντρο ίΟυ τραπεζιού , όπου βρίσκεται κά­ ποιος άλλος. Αυτός που είναι σίΟ κέντρο ίΟυ τραπεζιού βλέπει πάνίΟτε ίΟ ανφάς ίΟυ προσώπου αυίΟύ που περιστρέφεται γύρω από ίΟ τραπέζι. Έτσι και η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από ίΟν εαυτό της σε ίσο ακριβώς χρόνο με την περιστροφή τη ς γύρω από τη Γη . Σε ακριβώς 2 9 , 53 ημέρες! Όμως υπάρχει ένα φαινόμενο που επιτρέπει σίΟυς παρατηρητές από τη Γη να βλέπουν και ένα μικρό τμήμα τη ς αθέατης πλευράς . Το φαι­ νόμενο αυτό ονομάζεται λίκνιση (libration) και έχει τρεις συνιστώσες: •

Την κατά μήκος λίκνιση , που οφείλεται σίΟ γεγονός ότι η Σελήνη

επειδή κινείται ταχύτερα σίΟ περίγειο, υστερεί λίγο στην περί ίΟν άξονα 24


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΩΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

περιστροφή τη ς . Έτσι μας επιτρέπει να δούμε 8 μοίρες από την ανατο­ λική της πλευρά. Ομοίως όταν βρίσκεται στο απόγειο, κινείται λίγο αρ­ γότερα απ' ό, η περιστρέφεται περί τον εαυτό της . Συνεπώς δείχνει 8 μοί­ ρες από τη δυηκή τη ς πλευρά. •

Την κατά πλάτος λίκνιση που οφείλεται στην κλίση του άξονα πε­

ριφοράς της Σελήνης ως προς τον ουράνιο ισημερινό. Έτσι η Σελήνη δείχνει κατά περίπτωση 7 μοίρες από τον βόρειό της πόλο και 7 μοίρες από τον νόηό τη ς πόλο, ανάλογα αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον ου­ ράνιο ισημερινό. •

Την ημερήσια λίκνιση που οφείλεται στο γεγονός όη αυτός που πα­

ρατη ρεί τη Σελήνη από τον ισημερινό της Γης, λόγω της ημερήσιας πε­ ριστροφής της Γη ς γύρω από τον εαυτό τη ς, μετά από 1 2 ώρες 8α έχει μετακινη8εί δυ nκά κατά μία γήινη διάμετρο . Έτσι άλλη μια μοίρα γεω­ γραφικού σεληνιακού μήκους αποκαλύπτεται στα αν8ρώπινα μάηα. Πάντοτε, όταν κοιτάμε τη Σελήνη , βλέπουμε τη σηγμή τη ς παρατή­ ρησης το 50% τη ς επιφάνειάς τη ς. Συνολικά όμως, το ποσοστό τη ς επι­ φάνειας της Σελήνης που οι άν8ρωποι έχουν δει με γήινα τηλεσκόπια, αν α8ροίσουμε και ης λικνίσεις, ανέρχεται στο 59% .

Έξυπνη Τοπο8έτηση; Συνοψίςοντας ης «συμπτώσειρι με τη 8έση της Σελήνης στον ουρανό, 8α μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μερικά εκπληκηκά συμπεράσματα. Αν μου ςητούσαν να τοπο8ετήσω έναν δορυφόρο γύρω από τη Γη , με ης γνώσεις που έχω αποκτήσει για το ηλιακό σύστημα, 8α διάλεγα ακριβώς ης ίδιες παραμέτρους που ακολου8εί και η Σελήνη . Δηλαδή , 8α την τοπο8ετούσα μακριά από το όριο Ρος για να εξα­ σφαλίσω την αέναη ύπαρξή τη ς. Με τίποτε όμως στην εκπληκηκή από­ σταση των 2 1 φορών του ορίου Ρος. Θα την τοπο8ετούσα σίγουρα στο επίπεδο τη ς εκλειπηκής και σε σύγχρονη τροχιά γύρω από τη Γη , αφενός για να την προστατεύσω από την πτώση των μετεωριτών, τουλάχιστον τη μια τη ς πλευρά, και αφετέ­ ρου για να μην υπάρχει καμία περίπτωση επικοινωνίας τη ς α8έατη ς πλευράς με τη Γη . Δεν μπορώ όμως με τίποτε να εξηγήσω για ποιον λόγο η Σελήνη βρί­ σKεται σε τέτοια απόσταση που να προκαλεί ολικές εκλείψεις, αφού ο 'Ηλιος και η Σελήνη έχουν το ίδιο ακριβώς «φαινόμενο μέγε80ς», όταν τα παρατη ρούμε από τη Γη . Ίσως να δημιουργεί η 8έση αυτή -που έχει 25


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

για τον παρατη ρητή από τη Γη λόγο απόστασης προς διάμετρο και για τον Ήλιο και για τη Σελήνη περίπου 400 προς 1 - κάποιο άγνωστο σε εμάς πλεονέκτημα για την ίδια τη Σελήνη . Ίσως να βρίσκεται εκεί για να εκμεταλλευτεί κάτι ανάλογο με τα σημεία «Lagrange» (τα σημεία όπου η βαρύτητα τη ς Γη ς εξουδετερώνει τη βαρύτητα της Σελήνης και μπορούν να 8εωρη80ύν σημεία χωρίς βαρύτητα) . Ίσως να βρίσκεται εκεί για να πετύχει μια τριπλή βαρυτική ισορροπία μεταξύ αυτής, τη ς Γη ς και του Ήλιου , που δεν την έχουμε ακόμα ανακαλύψει. Στην πιο απλή περίπτωση συμβαίνει αυτό που ισxυρί�oνται πο λλοί ερευ­ νητές: Οι κάτοικοι του δορυφόρου μας 8έλησαν να στρέψουν το αν8ρώπι­ νο ενδιαφέρον στη Σελήνη κατά τη διάρκεια των ολικών εκλείψεων και να τους κάνουν να προβληματιστούν για το εκπληκτικό αυτό φαινόμενο. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι η Σελήνη βρέ8ηκε στη μοναδι­ κή αυτή 8έση τυχαία: •

Απομακρύν8ηκε τόσο, έτσι ώστε οι βαρυτικές δυνάμεις της Γη ς τη

φρέναραν και την έκαναν να περιστρέφεται σύγχρονα. •

Απομακρύν8ηκε σε τέτοια 8έση για κα8αρά λόγους ασφάλειας και

εντελώς τυχαία δημιουργεί ολικές εκλείψεις. Όχι, το αποκλείω κατηγορηματικά. Είναι δυνατόν να δημιουργή8ηκε η Σελήνη ταυτόχρονα με τη Γη και να τοπο8ετή8ηκε από μόνη της σε αυτό το καταπληκτικό σημείο; Είναι δυνατόν να συγκρούστηκε μετεωρίτης στο μέγε80ς του Άρη με τη Γη και τα υλικά αφού εκτοξεύ8ηκαν και συμπυκνώ8ηκαν, να δημι­ ούργησαν τη Σελήνη σε τόσο μοναδικό σημείο; (Αυτό το παράδοξο και αδύνατο γεγονός η Αστρονομία το αποδέχεται ως τη λογική «εξήγηση» για τη δημιουργία της Σελήνη ς.) Είναι δυνατόν να προσελκύστηκε η περιφερόμενη στο ηλιακό σύ­ στημα Σελήνη από τη Γη πριν εκατομμύρια χρόνια και να επέλεξε η Φύση να την τοπο8ετήσει σε τέτοιο ειδικό σημείο; Καμία λοιπόν από τις τρεις παραπάνω 8εωρίες δημιουργίας τη ς Σε­ λήνη ς δεν μπορεί να απαντήσει στο εύλογο ερώτημα, γιατί ο δορυφό­ ρος της Γης επέλεξε μια τόσο εξαιρετική 8έση στον ουρανό και περιφέ­ ρεται ουσιαστικά γύρω από τον Ήλιο . Γιατί μόνο η Σελήνη σε ολόκλη ρο το δορυφορικό ηλιακό σύστημα έχει συγκεντρωμένες τις μοναδικές αυτές ιδιότητες; Μήπως γιατί κάποιοι φρόντισαν να την τοπο8ετήσουν σε αυτό;


Η ΕΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΗΣ Α8ΕΑΙΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΙΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Σης 1 3 Σεπτεμβρίου του 1 959 το σοβιεηκό διαστημικό σκάφος Luna 2, η πρώτη διαστημοσυσκευή στην ιστορία που στάλ8ηκε στη Σελή ­ νη , έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στη Θάλασσα [ης Ηρεμίας. Μά­ λιστα ο πρόεδρος τη ς Ε.Σ. Σ.Δ. , Νικήτα Χρουτσώφ, στην πρώτη επί­ σκεψη Σοβιετικού προέδρου στον Λευκό Οίκο μια εβδομάδα μετά τη συντριβή τη ς διαστημοσυσκευής, έκανε δώρο στον πρόεδρο Α'ίςενχά­ ουερ αντίγραφο του Luna 2, ανοίγοντας έτσι τον πόλεμο για την κα­ τάκτη ση της Σελήνη ς . Ποτέ όμως δεν 8α μά80υμε αν ο «πόλεμος» αυτός ήταν πραγμαηκός ή ήταν για τα μάηα του κόσμου και για να δικαιολογη80ύν τα τεράσηα ποσά που δαπανή8ηκαν φανερά για την απλή εξερεύνηση της Σελή­ νης ή υπογείως για τη δημιουργία βάσεων στην επιφάνειά της . Ίσως κάποιοι να έφεραν αντίρρη ση στα σχέδια των Σοβιετικών και Αμερικά­ νων για δη μιουργία βάσεων και η Σελήνη ίσως να είναι από το 1 972 απαγορευμένος τόπος για τους κατοίκους της Γης . Ο αγώνας δρόμου για την κατάκτηση της Σελήνης από ης δύο υπερ­ δυνάμεις συνεχίστηκε πάλι από τους Σοβιετικούς . Σης 7 Οκτωβρίου του 1 959 κατόρ8ωσε ο άν8ρωπος να δει για πρώτη φορά την α8έατη πλευ­ ρά της Σελήνης με τις φωτογραφίες που έστειλε το σοβιεηκό μη επαν­ δρωμένο διαστημόπλοιο Luna 3. Φυσικά οι φωτογραφίες είχαν μικρή ανάλυση , δεν ήταν πολύ κα8αρές και επομένως δεν έχουν καμία απο­ λύτως σχέση με ης καταπληκτικής ευκρίνειας φωτογραφίες που πα­ ρουσιάςονται στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Οι φωτογραφίες που είδε για πρώτη φορά ο άν8ρωπος από την α8έ-


το ΜΥΣΊΉΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

ατη πλευρά της Σελήνης μεγάλωσαν αντί να λύσουν τις απορίες μας για τον φυσικό μας δορυφόρο. Η φωτογράφηση τη ς α8έατης πλευράς τη ς Σελήνη ς συνεχίστηκε από πλευράς Αμερικανών με τις αποστολές Απόλλων, αλλά οι φωτο­ γραφίες ουδέποτε δό8ηκαν στη δημοσιότητα, με εξαίρεση κάποιες λί­ γες που έδειχναν από ψηλά και χωρίς την απαιτούμενη ευκρίνεια, τμή­ ματα της πιο παράξενης πλευράς τη ς Σελήνη ς. Η προσφιλής τακτική τής NASA ήταν να δίνει στη δημοσιότητα μόνο γενικές και αόριστες φωτογραφίες τη ς 8εατής πλευράς. Η φωτογραφία μάλιστα του κρατήρα Κοπέρνικου από το αμερικάνι­ κο διαστημικό όχημα Orbiter 2 τον Νοέμβριο του 1 966 -που φυσικά δεν έδειχνε κάτι περίεργο- χαρακτη ρίστηκε από τη NASA ως η φωτο­ γραφία του αιώνα, όταν δημοσιεύτηκε στον αμερικάνικο Τύπο! Όχι άδικα, αρκετοί ερευνητές αποκαλούν την α8έατη πλευρά τη ς Σελήνης «σκοτεινή». Φυσικά όχι γιατί δεν φωτίςεται από τον Ήλιο , αλλά γιατί παραμένει μυστη ριώδης και άγνωστη ακόμη και σήμερα, σαρά­ ντα έξι ολόκλη ρα χρόνια μετά ιη σοβιετική αποστολή τού Luna 3.


Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Αριστερά: Η φωτογραφία της αθέατης πλευράς της Σελήνης, βγαλμένη από το πλανηταριακό πρόγραμμα Redshift 5. Έτσι θα φαίνεται η αθέατη πλευρά από κάποιον παρατηρητή που βρ ί­ σκεται πίσω απ' τη Σελήνη. Μέσα στον κύκλο είναι το τμήμα της Σελήνης που φαίνεται στις φωτογραφίες τής NASA. 'Ο' τι είναι έςω από τον κύκλο έχει σβηστεί, για λόγους που θα γίνουν προφανείς παρακάτω . Πάνω: Η ίδια φωτογραφία τής NASA για την αθέατη πλευρά φωτογραφημένη από τον Απόλ­ λωνα 16. Τις δύο φωτογραφίες τις σμίκρυνα/μεγέθυνα για να έχουν ακριβώς την ίδια κλίμα­ κα. Για καλύτερο προσανατολισμό έχει μπει και στις δύο ο σεληνιακός ισημερινός. Το ισημε­ ρινό πλάτωμα στη φωτό τής NASA έχει εςαφανιστεί στο ρετούς, ίσως γιατί υποδεικνύει ότι εί­ ναι τεχνητή κατασκευή, όπως θα δείτε παρακάτω. Επίσης, η μεγάλη ευθεία προς τον κρατή­ ρα Μπρούνο, δεν φαίνεται! Δηλαδή , η φωτογραφία της Σελήνης από τον Απόλλωνα 16 όχι μόνο είναι ρετουσαρισμένη , αλλά η Σελήνη έχει μικρότερο μέγεθος από το πραγματικό!


ΤΑ ΜΥΙΤΗΡΙΟΔΗ ΙΧΕΔΙΑ ΙΤΗΝ ΕΠΙΦ ΑΝΕΙΑ ΤΗΙ ΙΕΛΗΝΗΙ Τι μυστικά μπορεί να κρύβει ο δορυφόρος μας; Μήπως δεν είναι τόσο φυσικός όσο φαίνεται; Πολύ πριν την έναρξη των διαστημικών προγραμμάτων, οι αστρονό­ μοι που παρατη ρούσαν τη Σελήνη είχαν εντοπίσει διάφορα σημεία στην επιφάνειά τη ς που έμοιαζαν με «τεχνητές κατασκευές» . Πλή80ς αναφορών έκαναν λόγο για αινιγματικές εμφανίσεις, αλλά και εξαφανίσεις διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων. Το 1954 ο Τζον Ο' Νιλ (John ο' Neal) , Αμερικάνος αστρονόμος και πρώ­ ην επιστημονικός συνεργάτης μεγάλης εφημερίδας, παρατήρησε στη Θά­ λασσα της Κρίσης μια κατασκευή που έμοιαζε με γέφυρα. Μάλιστα, μετά την ανακοίνωσή του και άλλοι αστρονόμοι που έστριψαν τα τηλεσκόπιά τους στην ίδια περιοχή επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτής της κατασκευής, της οποίας μάλιστα υπολόγισαν το μήκος σε περίπου 20 χιλιόμετρα. Στην περιοχή της Θάλασσας του Ψύχους και κοντά στον κρατήρα Πλά­ τωνα υπήρχε καταγεγραμμένη σε παλιότερους χάρτες της Σελήνης γραμ­ μική κατασκευή σε σχήμα τετραγώνου . Σήμερα, η κατασκευή αυτή δεν υπάρχει, όπως διαπίστωσαν σύγχρονοι αστρονόμοι, πράγμα που επιβεβαί­ ωσα μετά από εξονυχιστική έρευνα της περιοχής μέσα από τους χάρτες και τις φωτογραφίες που είχα στη διά8εσή μου και υπάρχουν στο πλανηταρια­ κό πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρ8ηκα στην εισαγωγή του βιβλίου . Το αμερικανικό μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Ranger 7 στις 3 1 Ιουλίου του 1 964 κατέπεσε στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς. Λίγο πριν συ­ ντριβεί, έστειλε στη Γη φωτογραφίες με παράξενα αντικείμενα σε από­ λυτη κυκλική διάταςη μέσα σε κρατήρα. 30


ΤΑ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΩΔΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Φυσικά υπήρξε μεγάλη διαφωνία την περίοδο εκείνη μεταξύ των συντη ρητικών επιστημόνων για το αν πρόκειται για γεωλογικούς σχη ­ ματισμούς ή για τεχνητές κατασκευές, όπως υποστήριξαν με θέρμη οι προοδευτικοί. Το Luna 9, που προσσεληνώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1 966 στον Ωκεανό των Καταιγίδων, φωτογράφησε κι αυτό με τη σειρά του κατασκευές που έμoια�αν με πύργους. Η προσεκτική εξέταση των φω­ τογραφιών , αποκάλυψε μια σειρά από κατασκευές τοποθετημένες σε ευθεία γραμμή . Το Orbiter 2 στις 20 Νοεμβρίου του 1 966 φωτογράφησε από ύψος 29 χιλιομέτρων την επιφάνεια τη ς Σελήνη ς στην περιοχή της Θάλασσας πι; Γαλήνης.

Στις φωτογραφίες υπή ρχαν σκιές από κατασκευές σε σχήμα αιγυ­ mιακών οβελίσκων σε απόλυτη γεωμετρική διάταξη . Μάλιστα, οι επιστήμονες από το μήκος της σκιάς και την οπτική γωνία λήψης του διαστημοπλοίου υπολόγισαν το ύψος τους από 12 ως 22 μέτρα. Αλλά πιο σημαντικό από το σχήμα των οβελίσκων είναι η τοποθέτη ­ σή τους. Ανά τρεις σXηματί�Oυν τρία απολύτως ισόπλευρα τρίγωνα,

πρ άγμα που αποκλείει να έχουν τοποθετηθεί τυχαία, γιατί τα τρίγωνα aa ήταν σκαληνά.

Φυσικά οι συντηρητικοί επιστήμονες απέδωσαν τις σκιές στη χα­ ηλή γωνία πτώση ς του ηλιακού φωτός πάνω σε φυσικούς γεωλογι­ ούς σχηματισμούς . Επίση ς, εντελώς «τυχαία» τ ο πρώτο αμερικανικό διαστημόπλοιο, η σεληνάκατος Αετός της αποστολής Απόλλων 11, προσσεληνώθηκε αρ­ --πά κοντά στο σημείο όπου βρέθηκαν οι οβελίσκοι. Ίσως για να μελε­ :ήσει από κοντά τις μυστηριώδεις αυτές κατασκευές.

31


ΟΙ ΜΥΙΤΗΡΙΕΙ ΕΚΛΑΜ1IfElΙ ΙΤΗΝ ΕΠΙΦ ΑΝΕιΑ ΤΗΙ ΙΕΛΗΝΗΙ Πάνω όμως στη Σελήνη δεν ενωπίστηκαν μόνο παράξενες κατασκευ­ ές, αλλά έχουν παραιη ρη8εί καιά καιρούς και φωτεινές εκλάμψεις πο υ οι επιστήμονες έχουν ονομάσει Παρο δικά Σελη νιακά Φ αινόμενα (Lunar Transient Phenomena ή LTP για συνωμία) . Οι 8εάσεις αυτών των φωτεινών σηγμάτων άρχισαν πολύ πριν

τη

πρώτη επανδρωμένη αποστολή . Υπάρχει ένας μακρύς καιάλογος πα­ ραιη ρητών και ανάμεσά ωυς και Ελλήνων αστρονόμων. Ο διάσημος αστρονόμος σερ T�oν Χέρσελ διέκρινε με ω τηλεσκό mό ωυ ανεξήγητα ({φώτα» στην επιφάνεια της Σελήνης ω 1 783 και 1 7 7. Το 1 82 1 ανακοίνωσε όη τα φώτα αυτά φαίνονταν να κινούνται. Σης 26 Σεπτεμβρίου ωυ 1 788, ο Γερμανός αστρονόμος Γ. Χ. Σρέτερ καιέγρα

ε

την παρουσία ενός λευκού φωτεινού ανηκειμένου κοντά σης κορυ φέ; των Σεληνιακών Αλπεων, όχι μακριά από ων κρατήρα Πλάτωνα. Πα­ ρόμοια παραιήρηση αναφέρει ω 1 794 κι ο αστρονόμος Νέβιλ Μάσκλη. Σης αρχές ωυ 1 869 περίεργα «φώτα» στην περιοχή της Θάλασσας [Γ'; Κρίσεως σχημάη�αν κυκλικούς και τριγωνικούς σ χημαησμούς. Το 8έa.μc αυτό παραιήρησαν ων Αύγουσω ωυ ίδιου χρόνου και οι κα8ηγητές Σου­ ίφτ, Χώνες και Ζενψάγερ. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Γάλλος παρατηρ τής Λάμεϋ καιέγραψε ιπτάμενα ανηκείμενα να πεωύν στη Σελήνη . Τον 20ό αιώνα οι αναφορές συνεxί�oνται: Σης 1 2 Αυγούσωυ

ΙΟ

1 944, ο Βρετανός αστρονόμος Χ. Π. Γουίλκινς καταγράφει μια ανε""Cή­ γητη λάμψη που μoιά�ει να αιωρείται κοντά σων κραιήρα Πλάτωνα. Tc ίδιο 8έαμα επαναλήφ8ηκε ύστερα από έξι χρόνια -σης 30 Μαρ ήο 1 9 50- σων κραιήρα Αρίσταρχο.


ΟΙ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΕΣ ΕΚΜΜΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μια πρόσφατη 8έαση παράςενων φώτων στη Σελήνη έγινε από ερα­ σιτέxνες αστρονόμου ς της Λάρισας και είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Πτήση κωΔ1άστημα. Αμέτρητες τέτοιες 8εάσεις υπάρχουν σε όλη τη σχε­ τική βιβλιογραφία που κυκλοφορεί σχετικά με τα φαινόμενα της Σελήνης. Από πού λοιπόν προέρχονται αυτά τα φώτα στην επιφάνεια τη ς Σε­ λήνη ς; Ορισμένοι υπoσTη ρί�oυν ότι οφείλονται στην αντανάκλαση του ηλιακού φωτός σε κρυσταλλικά πετρώματα. Άλλοι σε ηφαιστειακή δρά­ ση . Άλλοι μιλούν για ηλιακή ακτινοβολία, ιονισμό και φωσφορισμό. Οι πιο τολμη ροί, σε αέρια που διαφεύγουν από το εσωτερικό της Σελήνης . Σε κά8ε όμως περίπτωση , αυτό που έχουν κατα8έσει ο ι παρατη ρητές του φαινομένου είναι ότι τα φώτα μεταβάλλουν την έντασή τους, συνοδεύ­ ονται από εκτυφλωτικές λάμψεις, αλλά�oυν χρώμα, εμφανί�oνTαι και εςα­ φανί�oνται απότομα σαν κάποιος να τα xειρί�εται από κονσόλα φωτισμού! Κατά σύμπτωση , οι περισσότερες 8εάσεις αυτού του φαινομένου πα­ ρατηρή8ηκαν στην περιοχή της Θάλασσας της Γαλήνης πολύ κοντά στο σημείο όπου στάλ8ηκαν οι πρώτες επανδρωμένες αποστολές . Στη Θάλασσα της Κρίσης έχουν ομοίως παρατηρη8εί πολλές φορές συστοιχίες φώτων που αναβοσβήνουν σαν να τα διευ8ύνει κάποιος. Άλλη μια περιοχή με αναρί8μητες τέτοιες 8εάσεις φωτεινών στιγμά­ των είναι και ο κρατήρας lL\άτων στη Θάλασσα του Ψύχους. Έχουν κα­ ταγραφεί χιλιάδες κυριολεκτικά αναφορές για εμφάνιση φωτεινών στιγ­ μάτων σε γεωμετρική διάταςη εκεί.

33


ΗΕΑΣΕιΣ ΑΙΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Εκτός όμως από τα Παρο δικά Σεληνιακά Φαινόμενα υπάρχουν και κα­ ταγραφές για στενές επαφές αστροναυτών με ΑΤΙΑ, Άγνωστης Ταυτό­ τητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, ή όπως είναι πιο γνωστά, Unidentified Flying Objects, UFO. Τα Χριστούγεννα του 1968, επτά μήνες πριν την πρώτη επίσημη προσ­ σελήνωση του Απόλλωνα 1 1 , ένας άλλος Απόλλωνας, ο 8, με τριμελές πλήρωμα, πρoσεγγί�ει τη Σελήνη με ταχύτητα 8.000 χιλιόμετρα/ ώρα και από απόσταση 1 1 0 χιλιομέτρων οι τρεις αστροναύτες ανΤΙKρί�oυν την αθέ­ ατη επιφάνεια της Σελήνης και μένουν εκστατικοί με αυτά που βλέπουν. Οι αστροναύτες του Απόλλωνα 8 βρέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη πρoετoιμά�oντας το έδαφος για την επόμενη αποστολή . Φωτο­ γράφι�αν την επιφάνεια τη ς Σελήνη ς, όταν πρόσεξαν ένα τεράστιο αντι.

κείμενο έκταση ς 1 6 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Μόλις το διαστη μό­ πλοιο έκανε μια πλήρη περιστροφή και ξαναγύρισε στο ίδιο σημείο, ανα�ήτη σαν το αντικείμενο, το οποίο όμως ως διά μαγείας είχε εξαφα­ νιστεί από την επιφάνεια της Σελήνης χωρίς να αφήσει ίχνη . Ο κυβερνήτης του διαστημόπλοιου T�έιμς Λόβελ -ο μετέπειτα αρχη ­ γός τη ς αποτυχημένη ς αποστολής Απόλλων 1 3- ανέφερε στο κέντρο ελέγχου της διαστημικής επιχείρησης στο Χιούστον τη συνάντηση αυ­ τή , κω δικοποιημένη ως εξής: «Παρακαλώ πληροφορη8είτε ότι υπάρχει

ένας Άγιος Βασίλης». Φυσικά το μήνυμα δεν είχε να κάνει με τα Χριστούγεννα, αλλά πρέ­ πει να ήταν κώδικας , κάτι που φαίνεται και στον τόνο τη ς φωνής του αστροναύτη . Η NASA προσπάθησε να περιγράψει ως «αστείο» την ανα34


ΘΕΑΣΕΙΣ ΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

φορά του κυβερνήτη της αποστολής, αλλά δεν έπεισε κανέναν . Είναι προφανές όη υπήρξε μια συμφωνία του για το η μήνυμα θα έστελναν οι ασφοναύτες στο κένφο ελέγχου σε περίπτωση που θα συναντούσαν ένα παράξενο φαινόμενο στην αθέαιη πλευρά, έισι ώστε να μην κατα­ λάβουν τίποιε οι εκατοντάδες χιλιάδες ανεξάρτητοι παραιη ρηιές και ραδιοερασιτέχνες που παρακολουθούσαν ή υπέκλεπταν ης ραδιοεπι­ κοινωνίες των ασφοναυτών με το Χιούστον . Ο κωδικός «Άγιος Βασίλη ς» υπονοούσε προφανώς τη θέαση ενός παράξενου φαινομένου . Το επόμενο διαστημόπλοιο σε φοχιά γύρω από τη Σελήνη ήων το Απόλλων 10. Σης 22 Μα1Όυ ωυ 1 969 και ενώ η σεληνάκαως που θα έκανε δοκιμασηκή προσσελήνωση πλη σία�ε την επιφάνεια, οι ασφο­ ναύτες που βρίσκονταν σε φοχιά και την παρακολουθούσαν να καιε­ βαίνει προς τη Σελήνη φωωγράφισαν έναΑΤΙΑ που σηκώθηκε από την επιφάνεια και ήρθε να ωυς συναντήσει. Στην αποσωλή Απόλλων 11 συνέβη σαν ωυλάχισων δύο επαφές με ΑΤΙΑ, αλλά σύμφωνα με ων Όπο Μπάιντερ που ήων μέλος της δια­ στημικής ομάδας τής NASA, σημανηκά ιμήμαω του διαλόγου ωυ Κέ­ νφου Ελέγχου ωύ Χιούσων και ωύ Απόλλωνα 11 λογοκρίθηκαν. Συ­ γκεκριμένα, την πρώτη ημέρα της πτήσης προς τη Σελήνη , οι ασφο­ ναύτες συνάντη σαν ΑΤΙΑ έξω από τη γήινη αιμόσφαιρα, ω οποία και φωωγράφισαν . Σης 19 Ιουλίου ωυ 1969, ο Ένωυιν «Mπα�)} Όλνφιν βρισκόων μέσα στη σεληνάκαω Αετός και έκανε ης τελευταίες ρυθμί­ σεις της επικείμενη ς προσγείωσης, δOKιμά�oνTας ης κάμερες και κινη ­ μαωγραφώνως την επιφάνεια τη ς Σελήνη ς. Σω οπηκό ωυ πεδίο εμ­ φανίστηκαν ξαφνικά δύο ΑΤΙΑ, ω οποία ω είδε και ω Κένφο σω Χι­ ούσων, σε �ωνTανή μάλιστα μειάδοση . Φυσικά, για ανακοίνωση του γεγονόως ούτε λόγος -εκ μέρους τής NASA. Υπάρχουν μαριυρίες ραδιοερασηεχνών, καιόχων δεκτών υπερβρα­ χέων, που κατάφεραν να υποκλέψουν ης συνομιλίες ωύ Χιούσων και των ασφοναυτών . Έισι άκουσαν διάλογους που ήταν σίγουρα ίχνη μιας φομερής συνωμοσίας απόκρυψη ς της αλήθειας. Οι διάλογοι μειαξύ των ασφοναυτών και ωυ κένφου ελέγχου σω Χι­ ούσων έχουν δημοσιευτεί σε αρκειά βιβλία, όπως σω κλασικό ωύ Νων Γουίλσον , αλλά και σω Ίντερνετ . (Σας προτείνω

ΙΟ www .ufos­

aliens. co.ukjcosmicphotos.htm, ω οποίο έχει τίτλο «Συνομιλίες στη Σελήνη των αποσωλών Απόλλων και φωιογραφίες που δείχνουν 35


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

συγκάλυψη της NASA», όπου μπορείτε να διαβάσετε πολλές από αυτές τις συνομιλίες όπως συνελήφθη σαν , στα Αγγλικά) . Σύμφωνα με μια από αυτές ης συνομιλίες (που είναι γεμάτες υπονο­ ούμενα των αστροναυτών και κωδικές ονομασίες, οι οποίες είναι δύ­ σκολο να καταλάβουμε τι υπονοούν) , οι δύο αστροναύτες της αποστο­ λής Απόλλων 1 6 αναφώνη σαν με έκπλη ξη , όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία παρατεταγμένων αντικειμένων σε μικρή απόσταση από αυ­ τούς. Οι αστροναύτες που πήραν μέρος ήταν οι Τσαρλς Ντιουκ και τςον Γιανγκ. Η συνομιλία ήταν η παρακάτω: Ντιουκ: "Αυτές οι συσκευές είναι απίστευτες! Δεν θα έφερνα "γνώ­ μονα" εδώ πάνω . . . » Γιανγκ: "Ο. Κ , αλλά θα είναι δύσκολο για εμάς . . . » Ντιουκ: "Ω! τςον, βλέπω ένα φοβερό θέαμα ε δώ . Τόνι, οι κύβοι κα­ λύπτουν τον "Μπάστερ". Ο πάτος καλύπτεται από κύβους μήκους πέντε μέτρων. Επίσης οι κύβοι βρίσκονται σε ευθυγράμμιση , βορειοανατολι­ κά προς νοτιοδυτικά. Φτάνουν μέχρι τον τοίχο σε εκείνες τις πλευρές. Στην άλλη πλευρά μόλις που μπορείς να δεις τις προεξοχές σε ένα πέ­ ντε τοις εκατό . Ενενήντα τοις εκατό του πάτου καλύπτεται από αυτούς τους κύβους, που είναι πενήντα εκατοστά ή μεγαλύτεροι». Γιανγκ: "Έγινε. Είναι ανοιχτό» . Ντιουκ: «Δεν μπορώ να το πιστέψω». Χιούστον: « Ντόβερ, Ντόβερ. Θα ξεκινήσουμε αμέσως το EVA-2!» Ντιουκ: «Καλύτερα να στείλετε κανα- δυο ακόμη άνδρες ε δώ. Πρέπει να προσπαθήσουν να . . . » (θόρυβος) Ντιουκ: « Φίλε, σου λέω ότι αυτά τα ΕΜυ και τα PLSS είναι πραγμα­ τικά σούπερ-φανταστικά! » Φυσικά η NASA αρνήθηκε την ύπαρξη οποιασδήποτε παράξενης επαφής και προσπάθη σε να πείσει το κοινό ότι οι « συσκευές» (devices) που αναφέρονται στη συνομιλία ήταν απλώς πέτρες. Μια άλλη συνομιλία, του Απόλλωνα 1 7, δείχνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε κάποιος προσυμφωνημένος κώδικας (ΚΙΛΟ) που οι αστροναύτες είχαν υποχρέωση να τη ρούν όταν μιλούσαν για παράξενα αντικείμενα στην επιφάνεια της Σελήνης : Πιλότος του Αετού: «'Ει, βλέπω ένα φωτεινό σημείο εκεί κάτω στο σημείο της προσσελήνωση ς, εκεί που σήκωσαν αυτό το σύννεφο αυ­ τού του λαμπερού υλικού».


ΘΕΑΣΕΙΣ ΑΤΙΑ Σ'ΓΗ ΣΕΛΉΝΗ

Χιούστον: «Ελήφθη . Ενδιαφέρον. Πολύ . . . Άλλαξε σε ΚΙΛο. ΚΙΛΟ». Πιλότος: «'Ει, τώρα έγινε γKρί�o και απλώθηκε το νούμερο ένα!» Χιούστον: «Ελήφθη . Το καταλάβαμε . Επιβεβαιώνουμε ότι είναι εκεί κάτω. Άλλαξε σε ΚΙΛο . ΚΙΛΟ για αυτό!» Πιλότος: «Οι ρυθμίσεις έγιναν Έιτς Εμ (ΗΜ) . Ο καταγραφέας έκλει­ σε. Χάσαμε λίγη επικοινωνία, έτσι; ο . Κ ! Να ο Μπράβο. Μπράβο, επέ­ λεξε ΟΜΝΙ. Έι, το ξέρω ότι δεν θα το πιστέψετε. Είμαι ακριβώς πάνω από την άκρη τής Οριεντάλε (Θάλασσας της Ανατολής) . Μόλις κοίταξα κάτω και είδα το λαμπρό φως ξανά» . Χιούστον: «Ελήφθη . Καταλάβαμε» . Πιλότος: «Ακριβώς στην άκρη του ρυακιού» . Χιούστον: «Υπάρχει πιθανότητα ν α. . . ; » Πιλότος: «Αυτό είναι στα ανατολικά τής Οριεντάλε)) . Χιούστον: «Μήπως είναι το Βοστόι ρ (Η ρωσική βολίδα, που όμως ποτέ δεν προσσεληνώθηκε, τουλάχιστον επίσημα . . . ) Ανάλογες συνομιλίες που εξάπτουν τη φαντασία συνέβη σαν και στις αποστολές Απόλλων 1 2, 1 4, 1 5, 1 6 κω 1 7 καθ' οδόν προς τη Σελήνη ή και κατά την περιφορά τους γύρω απ' αυτήν. Γιατί όμως δεν δημοσιεύ­ τηκαν ποτέ τα ασφαλώς συναρπαστικά γεγονότα που προκάλεσαν τις συνομιλίες; Γιατί αποσιωπήθηκαν εντελώς; Γιατί η NASA είχε καθιερώ­ σει κωδικό σύστημα επικοινωνίας σε περιπτώσεις « ιδιαίτερων)) επαφών; Για να δικαιολογήσει τη δίλεπτη διακοπή στην αναμετάδοση από την αποστολή Απόλλων 1 1 , επικαλέστηκε υπερθέρμανση στις ευαί­ σθητες τηλεοπτικές κάμερες. Φαίνεται ότι αυτές οι ανθεκτικές σε ακραί­ ες θερμοκρασίες κάμερες, σταματούσαν να αναμεταδίδουν μόλις κάτι παράξενο εμφανι�όταν στην οθόνη τη ς τηλεόραση ς. Τελικά, για να αποφύγει να εμφανιστούν «απρόοπτω) στις επικοινω­ νίες με τα διαστημόπλοια, η NASA κωδικοποίησε τμήματα τη ς επικοι­ νωνίας που περιείχαν διαβαθμισμένες πλη ροφορίες και εφάρμοσε την τεχνική τη ς καθυστέρη σης στην αναμετάδοση . Έτσι, ό , τι ήταν «ενοχλη ­ τικό» στην απ' ευθείας μετάδοση , το λογόκρινε βά�oντας μερικές φορές και το γνωστό μήνυμα «Συγγνώμη για τη διακοπή)) ! Ευτυχώς που το φράγμα της σιωπής έσπασε, έστω και ανεπίσημα, από όλους τους αστροναύτες οι οποίοι σε κατ' ιδίαν συ�ητήσεις, ουδέ­ ποτε αρνήθηκαν τις στενές επαφές με παράξενα αντικείμενα στη Σε­ λήνη , τα οποία τους παρακολουθούσαν συνεχώς και κατά τη διάρκεια 37


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

τη ς πτήση ς προς τη Σελήνη , αλλά και επάνω στην επιφάνειά της και για όσο χρόνο παρέμειναν κάποια από τα επανδρωμένα διαστημό­ πλοια ή οι αυτόματες διαστημοσυσκευές που εκτελούσαν πειράματα. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι αστροναύτες παρατήρησαν ΑΤΙΑ και εξαιτίας των διαρροών των πληροφοριών προς τα έξω , έκαναν τη NASA τελικά να παραδεχτεί ότι αυτό που είδαν κατά καιρούς οι αστροναύτες στη διάρκεια του ταξιδιού τους ήταν απορρίμματα του ίδιου του διαστη ­ μοπλοίου ή παλιότερων αποστολών, για να απαλλαγεί έτσι από τους επίμονους και περίεργους ερευνητές! Οι παραπάνω αποκαλύψεις οδήγη σαν πολλούς ερευνητές στο συ­ μπέρασμα ότι οι κατασκευές και οι θεάσεις ΑΤΙΑ αποτελούν αποδείξεις για την ύπαρξη λογικών όντων στην επιφάνεια του δορυφόρου μας. Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι χιλιάδες θεάσεις φωτεινών στιγμάτων στη Σελήνη που έχουν καταγράψει οι παρατη ρητές του ουρανού από τον 1 70 αιώνα που για πρώτη φορά έστρεψε ο άνθρωπος το τηλεσκό­ πιο στον ουρανό.


το ΜΕΠΙΤΟ ΜΥΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΙΧΕΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΝ ΚΡΑΤΗΡΟΝ Αν δει κανείς προσεκτικά ιους κρατήρες τη ς Σελήνης ανεξαρτήτως με­ γέθους, έχει την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για κρατήρες όπως ιους γνωρίζουμε στη Γη , αλλά για κάτι πολύ διαφορετικό. Μοιάζουν περισ­ σότερο με ρηχά πιάτα παρά με κρατήρες που προήλθαν από σφοδρό­ τατη σύγκρουση με μετεωρίτες. Το χαρακτη ριστικό όλων ανεξαιρέτως των κρατήρων της Σελήνης εί­ ναι ΙΟ πολύ μικρό ιους βάθος σε σχέση με τις τεράστιες διαμέτρους ιους. Ενδεικτικά, ο κρατήρας Μπάριντζερ (Barringeij στην Αριζόνα που δημιουργήθηκε πριν από 49. 000 χρόνια από πτώση μετεωρίτη , έχει διάμετρο 1 , 2 χιλιομέτρων και βάθος 200 μέτρα (αναλογία 6 προς 1 ) . Αντίθετα, ο ι κρατήρες τη ς Σελήνη ς , Π.χ. ο Κλάβιους ( C1avius), ο ΣrρOύβε (Struve) και ο Μπέιλι (Bailly), με διαμέτρους πάνω από 200 χι­ λιόμετρα, έχουν βάθος 3-5 χλμ. (αναλογία 40 προς 1) . Απίστευτη διαφορά, αν σκεφιούμε ότι οι μετεωρίτες ή οι κομήτες που κατά καιρούς πέφιουν στη Γη και στη Σελήνη έχουν τις ίδιες ταχύτηίε; . Η Σελήνη δεν αποτελεί εξαίρεση έτσι ώστε να μειώνει τις ταχύτητες ίω" επισκεπτών της για να πέφιουν μαλακά επάνω τη ς. Αντίθετα, στη Σελήνη οι μετεωρίτες θα συγκρούονται σφoδρό"(� στην επιφάνειά της από ό , τι στη Γη , γιατί η απου σία ατμόσφαιρα; - ­ τη Σελήνη δεν επιβραδύνει, ούτε αναφλέγει τα μετέωρα όπ

:: ;... ­

βαίνει στη γήινη ατμόσφαιρα. Επίση ς, επειδή η πυκνότητα νη ς , 3 , 34 gr/cm3, που είναι είναι μικρότερη από τα 5 . 5 _­ Γη ς , η Σελήνη θα προβάλλε ι μικρότερη αντίσταση στου ; αcτε:::'3iΞD;:ζ απ' ό , ΤΙ η Γη .


το

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Άρα, η πρόσκρουση με τη Σελήνη είναι σαφώς πιο σφοδρή και 8α έπρεπε οι κρατήρες να είναι σε αναλογία διαμέτρου Ιβά80υς τουλάχι­ στον 4 προς 1 και όχι 40 προς Ι ! Φαίνεται όμως ότι η πυκνότητα της Σελήνης είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 3 , 34 grj cm3 που της έχουν αποδώσει. Τότε και μόνο τότε 8α μπορούσαν να δικαιολογη 80ύν οι αβα8είς κρατήρες. Εν κατακλείδι, τα βά8η των κρατήρων δεν δικαιολογούν με τίποτε τις διαστάσεις τους. Φαίνεται ότι κάτι παράξενο δεν επέτρεψε στους μετεω­ ρίτες να εισέλ80υν βα8ιά στον φλοιό τη ς Σελήνη ς, με συνέπεια η ενέρ­ γεια των μετεωριτών να εκτονώνεται σε έκταση και όχι σε βά80ς. Ίσως ο εξωτερικός φλοιός της Σελήνης να είναι πολύ πιο σκλη ρός απ' ό ,ΤΙ τον 8εωρούμε, γεγονός που ενισχύ8ηκε από την απρόσμενα μεγά­ λη περιεκτικότητά του σε τιτάνιο και σίδηρο που διαπιστώ8ηκε. Ίσως και κάτω από τον φλοιό να υπάρχει κάποια ενίσχυση που να μην επι­ τρέπει στους μετεωρίτες να εισέλ80υν βα8ιά στο έδαφος τη ς Σελήνη ς.


Η ΙΟΒΙΕΙΙΚΗ ΕΠΑΝΔΡΠΜΕΝΗ ΠΙΗΙΗ ΠΟΥ ΠΟΙΕ ΔΕΝ ΕΠΝΕ Όλα τα παράξενα γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο τού Ντον Γου­ ίλσον Τα Mυσrικά της Σελήνης, καθώς και πολλά άλλα που αναφέρουν οι χιλιάδες φανατικοί ερευνητές του δορυφόρου μας, έκαναν τους αν­ θρώπους τη δεκαετία του 1960 να στείλουν διαστημοσυσκευές στο φεγγάρι για να το εξερευνήσουν. Αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος εξε­ ρεύνη ση ς του δορυφόρου και όχι η κατάκτησή του . Αν ήταν η κατά­ κτη ση , σήμερα θα είχαμε βάσεις στη Σελήνη , που σίγουρα δεν έχουμε. Κάποιοι έβαλαν φρένο στην ανθρώπινη επεκτατικότητα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν μυστικές βάσεις Ρώσων και Αμερικάνων στη Σε­ λήνη , όπως ισXυρί�Oνται ορισμένοι. Τι 8α εξυπηρετούσαν να τις έχουν κρυφές; Αφού γι' αυτό τον λόγο πήγαν στη Σελήνη : Για τη δημιουργία βάσεων , άσχετα αν τελικά δεν τα κατάφεραν . Οι Αμερικάνοι, 8εωρητικά, πήγαν στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1 969 και μέχρι το 1 972 οι έξι επανδρωμένες αποστολές ολοκλή ρωσαν το πρόγραμμα Απόλλων. Τα «λάφυρα» ήταν 384 κιλά σεληνιακού εδά­ φους. Ως γνωστόν, όμως, το πρόγραμμα Απόλλων περιελάμβανε 1 Ο επανδρωμένες πτή σεις. Η αποστολή Απόλλων 1 3 παρουσίασε βλά­ βη , με συνέπεια λίγο πριν την προσσελήνωση να αναγκαστεί η απο­ στολή να γυρίσει εσπευσμένα στη Γη . Φυσικά οι αποστολές Απόλλων 1 8, 1 9 και 20 ακυ ρώθηκαν και έμειναν για πάντα κλειδωμένες στα συρτάρια τής NASA. Αντίθετα, οι Σοβιετικοί επίσημα δεν έστειλαν άνθρωπο στη Σε ήνη , έφεραν όμω� πίσω 300 ολόκληρα Υραμμάρια σεληνιακού εδάφους με τα Luna 1 6, 20 και 24!


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα στοίχισε ανθρώπινες ςωές -πι8ανότατα έγιναν αρκετά 8ανατηφόρα ατυχήματα στη διάρκεια των δο­ κιμών που αποκρύφτηκαν- και δισεκατομμύρια ρούβλια. Ήταν όλα αυ­ τά για το τίποτε ; Έκτοτε, η απόλυτη σιγή . Η απόλυτη εγκατάλειψη . Η Σελήνη δεν υπάρχει πλέον στα σχέδια καμιάς διαστημικής υπη ρεσίας, άσχετο αν κάποιοι κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις για μελλοντική κατασκευή βά­ σεων κλπ στην επιφάνειά της. Τα σχέδια όλα μιλούν για βάθος χρόνου 20 και 30 ετών, χρονικό διάστημα στο οποίο τα πάντα μπορεί να αλλά­ ξουν και να ακυρωθούν, όπως ήδη γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια.

Το Σοβιετικό Αίνιγμα Δεν είμαστε όμως απολύτως σίγουροι αν πάτη σαν το πόδι τους στη Σε­ λήνη οι Αμερικάνοι πρώτοι ή οι Σοβιετικοί. Οι Σοβιετικοί ως γνωστόν ήταν μπροστά στις διαστημικές πτήσεις. Πρώτοι με το Sputnik oτo διά­ στημα, πρώτοι με τον Γκαγκάριν σε γήινη περιστροφή με το Βοστόκ 1 , το 1 959 πρώτοι έστειλαν τη βολίδα Luna 2 σε τροχιά γύρω από τη Σε­ λήνη , άσχετο αν συνετρίβη στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς. Επίση ς, πρώ­ τοι με το Luna 3 το 1959 μετέδωσαν εικόνες -έστω και μικρής ευκρί­ νειας- της αθέατη ς πλευράς. Το «γόητρο» την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ήταν το Άλφα και το Ωμέγα για την προπαγάνδα των δύο υπερδυνάμεων. Οι Σοβιετικοί προηγούνταν τουλάχιστον έναν χρόνο των Αμερικάνων και φαντάςει εντελώς αφύσικο το ότι δεν κατάφεραν να προσσεληνώσουν άνθ ρω­ πο στη Σελήνη . . . Όλες οι σοβιετικές αποστολές στο διάστημα αποσκοπούσαν τελικά στην επανδρωμένη προσσελήνωση , όπως ή ξεραν πολύ καλά και οι Αμερικανοί. Με τη μυστικοπάθεια όμως που διέκρινε το σοβιετικό κα­ θεστώς , δεν αποκλείεται καθόλου να είχαν στείλει και οι Σοβιετικοί επανδρωμένες πτήσεις που έφτασαν στο φεγγάρι, αλλά για δικούς τους λόγους δεν το ανακοίνωσαν. Πιθανολογώ ότι η επανδρωμένη προσσελήνωσή τους, αν έγινε, είχε αν8ρώπινα θύματα και γι' αυτό δεν την ανακοίνωσαν. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άλλον λόγο για μην κοινοποιη ­ θεί τέτοιο εξαιρετικό γεγονός, εκτός από ένα θανατη φόρο ατύχημα. Οι Αμερικάνοι που λογικά γνώρι�αν ότι οι Σοβιετικοί είχαν στείλει δια­ στημόπλοιο στη Σελήνη , ίσως χωρίς τις λεπτομέρειες για το αν ήταν


Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

επανδρωμένο ή όχι και το ποιοι ήταν οι κοσμοναύτες, δεν το ανακοί­ νωσαν εφόσον και οι Σοβιετικοί το απέκρυψαν, γιατί βόλευε στο γόη ­ τρό τους η πρωτιά. Οι Σοβιετικοί, λογικά, μετά το ατύχημα έκαναν πί­ σω, αφήνοντας τους Αμερικάνους μόνους παίχτες στη σκακιέρα τη ς επίση μη ς πρώτης προσσελήνωση ς . . . Μια σημαντική πλη ροφορία που πρέπει ο αναγνώστη ς να έχει υπό­ ψη του για να καταλάβει ότι όλα όσα ακολουθούν είναι απολύτως πιθα­ νά, είναι ότι οι Σοβιετικοί αρνούνταν όχι μόνο να δώσουν στον υπόλοιπο κόσμο λεπτομέρειες για το διαστημικό τους πρόγραμμα, αλλά επίσημα δεν είχαν καν σκοπό να στείλουν άνθρωπο στη Σελήνη ! Οι Σοβιετικοί συνήθιζαν πρώτα να καταφέρνουν κάτι και μετά να το ανακοινώνουν, όπως έκαναν με την πρώτη πτήση του δορυφόρου Sputnik KaL με την πρώτη έξοδο ανθρώπου , του Γκαγκάριν , στο διάστημα. Όταν μάλιστα οι Αμερικανοί κατάφεραν να προσσεληνωθούν στη Σελήνη το 1 969, οι Σοβιετικοί δήλωσαν ότι «Το σοβιετικό καθεστώς δεν σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι, ρισκάροντας τις ζωές Σοβιετικών πολιτών, όταν τα ρομπότ -που οι Σοβιετικοί είχαν προσσεληνώσει πρώτοι- μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά» . Μάλιστα, ο διάσημος Αμερικανός δημοσιογράφος Γουόλτερ Κρόν­ κα"ίτ είχε δηλώσει στον αμερικανικό λαό στις αρχές του 1 970: «Οι Ρώ­ σοι δεν ήταν ποτέ στην κούρσα τη ς Σελήνης, τελικά» . Χρειάστηκαν οι έρευνες των πρακτόρων Τσαρλς Βικ και Πίτερ Πεσαβέντο, οι οποίοι ανέλυσαν και συνέδεσαν κομμάτια πλη ροφοριών που απελευθέρωναν οι Σοβιετικοί, για να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε ένα τεράστιο μυστικό σο­ βιετικό πρόγραμμα προσσελήνωση ς, τα στοιχεία του οποίου αποκαλύ­ φθηκαν μονάχα πολύ αργότερα! Κάθε δηλαδή πλη ροφορία που διέφυ­ γε ή αποκαλύφθηκε σχετικά με το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα, μπορεί άνετα να είναι ψεύτικη ή παραπλανητική , για να κρυφτούν κά­ ποια μεγάλα μυστικά . . .

Σοβιετικοί Κοσμοναύτες Η σύγκριση μεταξύ του σοβιετικού και του αμερικανικού διαστημικού

προγράμματος προκαλεί άφθονα ερωτηματικά, γιατί το σοβιετικό πρό­ γραμμα φαίνεται να υπερέχει σε αρκετά σημεία. Παράδειγμα, η περί­ φημη αντοχή των αστροναυτών στο διάστημα: Δεν υπάρχει καμία σύ­ γκριση μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικάνων. Η σκλη ρή ως απάνθρωπη εκπαίδευση των Σοβιετικών τούς είχε κάνει να υπερέχουν κατά πολύ 43


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

των Αμερικάνων. Ενδεικτικά, με το Skylab οι Αμερικάνοι έχουν ρεκόρ παραμονής στο διάστημα 84 η μέρες, ενώ οι Σοβιετικοί με τον MIR πε­ ρισσότερο από έναν χρόνο! Οι Σοβιετικοί ονόμαζαν τους αστροναύτες τους «κοσμοναύτες». Η σο­ βιετική ομάδα των κοσμοναυτών που θα επιχειρούσε τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη αποτελούταν από περίπου 20 επίλεκτα στελέχη που είχαν ως βάση τους την περίφημη Zvezdny Gorodok (Πόλη ιων Aσrρων) , 40 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Μόσχα. Μέλη αυτής της κλειστής κάστας κοσμοναυτών ήταν φυσικά οι δύο πρωτοπόροι τη ς κα­ τάκτη ση ς του διαστήματος: ο Γιούρι Γκαγκάριν και η Βαλεντίνα Τερέ­ σκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που το 1 963 με το Βοσιόκ 6 παρέμεινε σε γήινη τροχιά επί τρεις σχεδόν ημέρες. Ο Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1 934 στο Κλούσινο τη ς επαρχίας Σμόλενσκ της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Στις 1 2 Απριλίου του 1 96 1, στριμωγμένος στην κυριολεξία στη διαστημική βολίδα Βοσιόκ 1 , έγινε

ό

πρώτος άνθ ρωπος στην Ιστορία

που παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τη Γη επί 1 ώρα και 48 λεπτά, πε­ τώντας σε μέγιστο ύψος 327 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνειά τη ς. Ο κοσμοναύτη ς Γκαγκάριν συνέχισε επί χρόνια να συμμετέχει στο διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωση ς. Φυσικά, ως ή ρωας τι­ μημένος με το βραβείο Λένιν , δεν μπορεί παρά να ήταν αρχηγός σε οποιαδήποτε κίνη ση κατάκτη σης τη ς Σελήνης. Πράγματι, ο Γκαγκάριν ήταν ο αρχηγός τη ς ομάδας των κοσμοναυ­ τών που θα επιχειρούσαν να πατήσουν πρώτοι στη Σελήνη , όπως δή ­ λωσε η Βαλεντίνα Τερέσκοβα σε συνέδριο στην Αβάνα στις 4 Οκτωβρί­ ου 1 963 . Όπως όμως θα δούμε παρακάτω, η μοίρα δεν επεφύλασσε στον σοβιετικό ή ρωα τη δόξα της προσσελήνωση ς, αλλά μια τραγική και μυστηριώδη κατάλη ξη . . . Η Υπόθεση Μοχίλιν

Με την υπόθεση ότι η πραγματική ιστορία του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος ήταν τελείως διαφορετική από την «επίσημη» που κατέ­ γραψε η Ιστορία, φαίνεται να συμφωνεί απόλυτα και το περιστατικό που περιγράφει ο Ντον Γουίλσον στο βιβλίο του Τα Mυσrικά ιης Σελήνης. Σύμφωνα με αυτό, ο Σοβιετικός επιστήμονας Λεβ Μοχίλιν στο τέλος της χρονιάς του 1 969 , αφού δραπέτευσε με τον γιο του από τη Σοβιετική Ένωση διαμέσου της Τουρκίας, κατέφυγε τελικά στη Γαλλία και ζήτησε 44


Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

πολιτικό άσυλο . Αφού εξασφάλισε τη γαλλική προστασία από τους πρά­ κτορες της KGB , έδωσε μια συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό (Bigond Magazine) όπου ανέφερε ότι οι Σοβιετικοί προσεδαφίστηκαν πρώτοι στη Σελήνη , έναν ολόκλη ρο χρόνο πριν τους Αμερικανούς! Συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου του 1 968 το επανδρωμένο διαστημό­ πλοιο Marx 1 απογειώθηκε από βάση στα Ουράλια Όρη και μετά από ταξίδι τριών η μερών προσγειώθηκε επιτυχώς στη Σελήνη . Εξετάζοντας το αρχείο των σοβιετικών αποστολών στη Σελήνη , δεν βρήκα φυσικά ούτε Marx, ούτε κάποια αποστολή γύρω από αυτή την ημερομηνία. Βρήκα, όμως, ότι σης 2 1 Σεπτεμβρίου του 1 968 το σοβιε­ ηκό σκάφος Zond 5 έγινε το πρώτο σκάφος που πήγε στη Σελήνη και γύρισε σώο στη Γη . Μήπως το Zond 5 ήταν το σκάφος που ισχυρίζεται ο Σοβιετικός επι­ στήμονας; Μήπως ήταν επανδρωμένο και εξαιτίας κάποιου ανθρώπι­ νου δυστυχήματος το απέκρυψαν οι Σοβιετικοί; Σήμερα γνωρίζουμε όη ακόμη και το όνομα Zond ήταν κι αυτό κώ­ δικας για το σκάφος ΣΟΥιούζ 7K-Ll , το οποίο, όπως παραδέχονται σή­ μερα ανοιχτά όλοι, ήταν σχεδιασμένο για να μεταφέρει ανθρώπους! Ένα γεγονός που σοκάρισε τους Αμερικανούς από την πτήση τού Zond 5, ήταν ότι το αμερικανικό παρατη ρ η τή ριο Jordell Bank Observatory που παρακολουθούσε το διαστημόπλοιο, συνέλαβε ανά­ μεσα σης επικοινωνίες των Ρώσων με το σκάφος, μια ανθρώπινη φω­ νή ! Φυσικά, οι Σοβιεηκοί αρνήθηκαν άμεσα ότι το Zond ήταν επανδρω­ μένο και είπαν όη μέσα του υπήρχε ένα κασετόφωνο(!) με το οποίο δο­ κίμαζαν ης επικοινωνίες με τη Γη ! Το να πήγε κάποιο διαστημόπλοιο στη Σελήνη χωρίς να το αντιλη ­ φθεί ο αντίπαλος, είναι λοιπόν αδύνατον, αφού ο ένας παρακολουθού­ σε ης κινήσεις του άλλου σε 24ωρη βάση . Αλλά το να πάει κάποιο δια­ στημόπλoιo στη Σελήνη , χωρίς ο αντίπαλος να μάθει το ακριβές περιε­ χόμενο τη ς αποστολής, είναι απόλυτα λογικό . Ακόμη και αν κατάλαβαν την πραγματικότητα, οι Αμερικανοί δεν είχαν κανέναν λόγο για να ανακοινώσουν ότι σοβιετικό διαστη μό­ πλοιο πιθανώς επανδρωμένο είναι καθ' οδόν προς τη Σελήνη . Αν

το

έκαναν, πιθανότατα θα καταρράκωναν περισσότερο το ήδη πληγω­ μένο γόητρο των Αμερικανών πολιτών που είχαν στο μυαλό τους ακό­ μα τους πανηγυρισμούς των Μοσχοβιτών από την αποθεωτική

υπο­

δοχή στον Γκαγκάριν. Αφού οι ίδιοι οι Σοβιετικοί παρoυ σίaσαι -


το ΜΥΣΊΉΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Zond ως μη επανδρωμένο, γιατί οι Αμερικανοί να μπουν στον κόπο να αποδείξουν το αντίθετο ; Στη συνέχεια τ η ς συνέντευξής του ο Μοχίλιν , που υ πo στήρι�ε όπως είπαμε ότι συμμετείχε στο διαστημικό πρόγραμμα τη ς Σοβιετι­ κής Ένωση ς , ανέφερε ένα εκπλη κτικό γεγονός: Τη στιγμή που οι δύο κοσμοναύτες του διαστημοπλοίου περπατούσαν πλέον στη Σε­ λήνη , δέχτηκαν επίθεση από άγνωστο μηχανικό ον το οποίο σκότω­ σε τον έναν κοσμοναύτη , ενώ ο άλλος κοσμοναύτη ς -γυναίκα κατά τον Μοχίλιν- κατάφερε να επιβιβαστεί στο σκάφος και να επιστρέψει στη Γη με ασφάλεια!

Μυστ ικά Ονόματα Τα ονόματα που ανέφερε ο Μοχίλιν στο περιοδικό για τους δύο αστρο­ ναύτες ήταν {{Γιεβγένι» για τον άνδρα και /Ιλιω για τη γυναίκα. Σε μια εποχή που η άκρα μυστικότητα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υψίστη ς ασφαλείας ήταν αναπόφευκτη και η χρήση κώδικα επικοινω­ νίας ήταν επιβεβλημένη , αποκλείεται και τα ονόματα των αστροναυτών να ήταν τα πραγματικά τους. Ελάχιστα μόνο άτομα θα ή ξεραν και τα πραγματικά ονόματα των αστροναυτών . Σε όλες τις επικοινωνίες θα αναφέρονταν μόνο με τα κωδικά τους ονόματα. Φυσικά όποιος δυτικός πράκτορας την εποχή εκείνη υπέκλεπτε τη λέξη HMarx» , ήταν αδύνατο να φανταστεί ότι επρόκειτο για επανδρωμένη διαστημική αποστολή . Το πολύ-πολύ να νόμι�ε ότι μέλη του κομμουνιστικού κόμματος αναφέρο­ νται στον πνευματικό τους πατέρα! Επίσης, αν άκουγε κάποιους να μιλάνε μεταξύ τους για τον Γιεβγένι και την 'Ιλια, με τίποτε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι πρόκειται για κοσμοναύτες. Αν όμως άκουγε για Luna, για Γιούρι και Βαλεντίνα, τό­ τε και ο πιο άσχετος θα καταλάβαινε ότι αναφέρονταν στον Γκαγκάριν και στην Τερέσκοβα! Σίγουρα ο κοσμοναύτης που αναφέρει ο Μοχίλιν στη συνέντευξή του αποκλείεται να ήταν κάποιος από τον σωρό. Το λογικό είναι, επειδή η αποστολή ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη , ότι μόνο ο πιο ικανός και τολμη ­ ρός αστροναύτη ς θα μπορούσε να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτήν . Και ποιος θα ήταν ιδανικότερος του μοναδικού Γιούρι Γκαγκάριν, που επιλέχθηκε ως κορυφαίος κοσμοναύτης ανάμεσα σε 2 . 000 υποψήφιους στρατιωτικούς πιλότους, ακριβώς εξαιτίας τη ς απίστευτη ς κράσης και της ανεπανάληπτης αντοχής του, για την οποία μιλούν με θαυμασμό όλα τα


Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΉ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΠΤΉΣΗ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

βιβλία σχετικά με τις πρώτες διαστημικές αποστολές και ομολογούσαν οι Σοβιετικοί γιατροί πού τον παρακολουθούσαν; Ποια, επίσης, ιδανικότερη της Βαλεντίνας Τερέσκοβα; Ήδη οι δύο θρύλοι τη ς σοβιετικής αεροδιαστημικής, είχαν ρισκάρει τη ζωή τους με τις αποστολές Βοστόκ. Μόνο το βαρύ πυροβολικό των Σοβιετικών κο­ σμοναυτών θα μπορούσε να εγγυηθεί την επιτυχία αυτής της σίγουρα ριψοκίνδυνη ς αποστολής . Ο Γιούρι λοιπόν ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο «Γιεβγένι» και η Βα­ λεντίνα η «Ίλια» . Εξάλλου , στο αρχείο των Σοβιετικών κοσμοναυτών της εποχής, δεν υπάρχει όνομα ούτε Γιεβγένι ούτε Ίλια! Ήταν σίγουρα τα συνθηματικά ονόματα των κορυφαίων Σοβιετικών κοσμοναυτών. Δεν γνωρίζουμε φυσικά την ιεραρχία τού Μοχίλιν στα Σοβιετικά Δια­ στημικά Προγράμματα. Μπορεί να γνώριζε κάποια διαβαθμισμένα μυστι­ κά, αλλά μέχρι ποιον βαθμό κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, εκτός από τον ίδιο. Το να αποκαλύψει όμως τη μεγάλη αυτή σκευωρία χωρίς να αποκαλύψει τα πραγματικά ονόματα των αστροναυτών σημαίνει ότι δεν τα ήξερε. Άρα ιεραρχικά δεν θα ανήκε στην ελίτ των υπηρεσιακών παραγό­ ντων που ήξεραν τα πάντα γύρω από την αποστολή αυτήν . . . Γιατί όμως, αν αυτά που υποστήριξε ο Μοχίλιν είναι αληθινά, δεν Ρ"Υήκαν τελικά στο φως; Ίσως οι Αμερικάνοι, όταν πιθανώς έμαθαν την \ήθεια, να υποχρέωσαν τους Σοβιετικούς να παραιτη θούν από τις επανδρωμένες πτήσεις, με αντάλλαγμα τη σιωπή τους για τις δικές τους σκηνοθεσίες» . Είχε κανένας πρόσβαση στο Διαστημικό Πρόγραμμα :η ;

Σοβιετικής Ένωσης για να διαπιστώσει ότι πράγματι το διαστημό­

-:.\οιο που γύρισε σώο στη Γη ήταν το Zon d 5 και όχι κάποιο άλλο;

Από την άλλη , ίσως οι Αμερικανοί να μην έμαθαν ποτέ ποια ήταν η -..::χ:ιγματική αλήθεια. Αφού οι ίδιοι οι Σοβιετικοί ανακοίνωσαν τελεσίδι­ .,. ότι το διαστημόπλοιο που πήγε στη Σελήνη και γύρισε ήταν το Zond 5. για όλους τους εμπλεκόμενους και γνώστες των κρατικών μυστικών, ι'

η ψεύτικη πλη ροφορία ήταν πλέον νόμος μέχρι θανάτου , εκτός

αν κάποιος αυτομολούσε στη Δύση και άνοιγε το στόμα του , όπως ;φιβώς έγινε με τον Μοχίλιν . Αλλά πώς θα μπορούσαν να επιβεβαιω­ -

ύ\'

τα λεγόμενά του ;

ιυ στη ριώδης Θάνατος του Γκαγκάριν Ξ:--;iσημα, ο Γιούρι Γκαγκάριν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχη ­ στι; 27 Μαρτίου του 1 96 8 , καθώς πετούσε με ένα στρατιωτικό 47


το

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

αεροσκάφος μαςί με τον εκπαιδευτή του . Αυτό ανακοίνωσε η Σοβιε­ τική Ένωση και τον ανακήρυξε μετά θάνατον σε ή ρωα τη ς χώρας με τον βαθμό του πτέραρχου . Τα αίτια όμως της συντριβής του αεροσκάφους του υπήρξαν για πολ­ λά χρόνια αντικείμενο έρευνας και αμφιβολίας. Το πτώμα του ουδέπο­ τε αναγνωρίστηκε από τη σύ ςυγο και τους γονείς του γιατί ό,τι απέμεινε ήταν ελάχιστα κομμάτια από το εξαϋλωμένο σώμα του. Μάλιστα, η σο­ βιετική προπαγάνδα για να τον αγιοποιήσει ανέφερε ότι ο Γιούρι θα μπορούσε να σωθεί, αν έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος . Αυτός όμως αντί να ρίξει το αεροπλάνο σε κατοικημένη περιοχή και συ­ γκεκριμένα σε σχολείο , προτίμησε να πέσει μαςί του σε ακατοίκητη . Με αυτόν τον τρόπο η επίσημη Ιστορία θυμάται τον πρωτοπόρο του διαστημικού προγράμματος που τον αποκαλεί και «Κολόμβο του Δια­ στήματος» (Columbus of the Cosmos) ως έναν μεγάλο ήρωα όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και ολόκλη ρου του κόσμου . Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν έντονα ερωτηματικά: Γιατί οι σοβιετι­ κές αρχές ρίσκαραν χωρίς λόγο τη ςωή του κορυφαίου κοσμοναύτη και αρχηγού τη ς διαστημικής αποστολής τους στη Σελήνη σε δοκιμαστικές πτήσεις, τρεις μήνες πριν την αποστολή του πρώτου διαστημοπλοίου στη Σελήνη ;

Γιατί δεν εκτινάχτηκε τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πιλότους και πέθαναν και οι δύο, αφού «ο Γκαγκάριν έμεινε για να απομακρύνει το αεροσκάφος από την κατοικημένη περιοχή » ; Και γιατί το όλο περιστατι­ κό τυλίχτηκε από μια παράξενη αβεβαιότητα για τις λεπτομέρειές του, που μέχρι σήμερα προβληματίςει τους Ρώσους και ολόκλη ρο τον κόσμο; Ίσως οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες, αν ο Γιούρι είναι πράγματι ο νεκρός αστροναύτη ς που έμεινε στη Σελήνη , είχαν σκηνοθετήσει τον θάνατό του λίγους μήνες πριν την πτήση τού Marx 1 στη Σελήνη . Έτσι θόλωσαν τα νερά και κάλυψαν τα πραγματικά γεγονότα. Ίσως μάλιστα να σχεδίαςαν να αποκαλύψουν την αλήθεια μετά την επιτυχία της προσσελήνωσης, προκαλώντας ένα απίστευτο σοκ χαράς σε ολόκλη ρο τον πλανήτη , που κανείς δεν θα ξεχνούσε ποτέ: Ο νεκρός ή ρωας Γκα­ γκάριν -που απαρνήθηκε τη ςωή του για να πετύχει το ακατόρθωτο- θα επέστρεφε στη ςωή , κατακτώντας ταυτόχρονα τη Σελήνη ! Φαίνεται όμως ότι τελικά συνέβη αυτό που όλοι απεύχονταν και δεν είχαν προβλέψει: τον θάνατο του κορυφαίου τους αστροναύτη , όχι όμως από ατύχημα, αλλά από επαφή «τρίτου τύπου». Ο Γιούρι έμεινε


Η ΣΟΒΙΕΊΙΚΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

για πάντα στη Σελήνη που τόσο θαύμα�ε και αγάπη σε. Πήρε όμως μα�ί του στον τάφο το μεγαλύτερο μυστικό στην Ιστορία: την επαφή με εξωγήινο πολιτισμό. Σίγου ρα αν γύρι�ε �ωντανός στη Γη αποκλεί­ εται να το ανακοίνωνε στα Μέσα Επικοινωνίας. Η μυστικοπάθεια του σοβιετικού συστήματος το απέκλειε κατηγορη ματικά. Έτσι, οι Σοβιετικοί ουδέποτε απέσυραν τα εικονικά χαρτιά θανάτου τού Γκαγκάριν από τις 27 Μαρτίου του 1 968. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η μοίρα έπαιξε τελικά άσχημο παιχνίδι στον Γιούρι, που δεν μπόρεσε για δεύτερη φορά να γυρίσει θριαμβευτής . Το χειρότερο σενάριο που είχαν υφάνει στο μυαλό τους ο ι μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωση ς έγινε πραγματικότητα. Είχαν όμως λάβει τα μέτρα τους από πριν, και ο σκηνοθετημένος 8άνατος του Γιού­ ρι δεν τους εξέθεσε στα μάτια των συμπατριωΤών τους . . .

Το Αίνιγμα της Τερέσκοβα Η γυναίκα κοσμοναύτη ς, σύμφωνα με αυτά που ισχυρίστηκε ο Μοχί­ λιν, κλείστηκε σε σανατόριο και νοσηλεύτηκε φρουρούμενη . Η Βαλε­ ντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα αστροναύτη ς, σύμφωνα με το επί­ σημο βιογραφικό της, δεν παρέλαβε το δίπλωμα αποφοίτησής της στις 1 5 Δεκεμβρίου του 1 968, γιατί είχε κάνει εγχείρηση στο Κέντρο Βι­ σέφσκι. Το παρέλαβε το επόμενο καλοκαίρι. Απίστευτο . για να είναι

σίιμmωση . Η αναβολή της αποφοίτησής της συμπίπτει ακριβώς με το διάστημα που παρέμενε στο ίδρυμα για το οποίο μιλάει ο Μοχίλιν! Από τότε, η κορυφαία κοσμοναύτη ς δεν ξαναπέταξε ποτέ στο διάστημα! Η Βαλεντίνα αποσύρθηκε «με τη θέλη σή της» από τη δράση ως κο­ σμοναύτης το 1 969 και ασχολήθηκε με την πολιτική ως πρεσβευτής καλής θέλη σης της χώρας της . Εμφανίστηκε δημόσια στις 9 Ιουνίου του 1 969 ως εκπρόσωπος του Διεθνούς Κομμουνιστικού Συνεδρίου που διεξήχθη στη Μόσχα, ξεναγώντας τους συνέδρους στο Κέντρο Γκαγκά­ ριν και μιλώντας για τις διαστημικές πτήσεις και το μεγάλο είδωλο της Σοβιετικής Ένωση ς, τον Γιούρι. Δηλαδή εμφανίστηκε πάλι στο προ­ σκήνιο έναν σχεδόν χρόνο μετά τη «νοσηλεία» της!

Απίστευτη δεύτερη σύμπτωση . Στις 9 Ιουνίου είχε συμπλη ρωθεί ακριβώς ένας χρόνος από τον φυσικό θάνατο του Γκαγκάριν στη Σελή­ νη . Αν οι Σοβιετικοί απογειώθηκαν στις 5 Ιουνίου για τη Σελήνη , το 1Q­ -ίδι διαρκεί περίπου τρεις-τέσσερις ημέρες. Δηλαδή στις 8 ή στις 9 Ιου­ νίου θα βρίσκονταν οπωσδήποτε στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς και θα 49


το ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

έκαναν τα πειράματά τους. Σης 9 Ιουνίου του 1 968 λοιπόν συνέβη πι8ανότατα το μοιραίο ατύχημα! Ίσως ή8ελαν λοιπόν σης 9 Ιουνίου του 1 969 να αποδώσουν την ύψι­ στη ημή στον Γιούρι διοργανώνοντας το συνέδριο την ημέρα του ετήσι­ ου μνη μόσυνού του . Το μόνο σίγουρο είναι όη το 1 969 σε ηλικία μόλις 32 ετών η Βαλεντίνα Τερέσκοβα έκλεισε τον κύκλο της ως κοσμοναύ­ τη ς και έμεινε με τον τίτλο τη ς πρώτη ς κυρίας σε τροχιά γύρω από τη Γη . Τον τίτλο τη ς πρώτης κυρίας της Σελήνη ς τον απαρνή8ηκε, για χάρη της ασφάλειας τη ς Σοβιεηκής Ένωσης.

Αναπάντητα Ερωτηματικά Παρόλο που έψαςα επισταμένως την πρωτότυπη συνέντευςη Μοχίλιν για να την «ςεσκονίσω», δεν μπόρεσα να τη βρω , αφού μoιά�ει να έχει εςαφανιστεί από παντού . Αναγκάστηκα λοιπόν να αρκεστώ στο βιβλίο τού Ντον Γουίλσον και σε ένα ςεχασμένο ισπανικό άρ8ρο, το μοναδικό που εντόπισα. Στη συνέντευςη Μοχίλιν υπάρχει όμως και μια παράμετρος που χρή­ �ει περαιτέρω διερεύνη σης : Δεν υπάρχει διαστημική αποστολή που να αποτελείται μόνο από δύο κοσμοναύτες, όπως ισχυρίστηκε ο Μοχίλιν. Σε όλες ης αποστολές, τουλάχιστον ης αμερικάνικες, υπήρχε πάντο­ τε ο 8αλαμίσκος διακυβέρνη σης με τον κυβερνήτη να πετάει σε χαμη ­ λή τροχιά γύρω από τη Σελήνη και η σεληνάκατος με δύο άτομα για ασφάλεια (τον αρχηγό της αποστολής και τον κυβερνήτη της μικρής σε­ ληνακάτου) που κατέβαιναν στη Σελήνη για τα πειράματα. Μήπως οι Σοβιεηκοί ήταν τόσο μπροστά και προσσελήνωσαν κατ' ευ8είαν τον 8αλαμίσκο στη Σελήνη χωρίς να αποχωριστεί η σεληνάκα­ τος από το κυρίως όχημα; Κανείς δεν πρόκειται να το μά8ει. Δεν αποκλείω όμως κα8όλου το γεγονός να προσγειώ8ηκαν δύο τε­ λικά άτομα απευ8είας στη Σελήνη . Εςάλλου , μου φαίνεται πολύ πιο λο­ γικό να προσγειω8εί το διαστημόπλοιο στη Σελήνη απευ8είας, παρά να γυρί�ει γύρω-γύρω από τη Σελήνη και μια μικρότερη σεληνάκατος να προσγειω8εί σε αυτήν, όπως έκαναν οι Αμερικάνοι. Η Μεγαλύτερη Συγκάλυψη των Αιώνων ;

Αν έχουν συμβεί πράγμαη τα προηγούμενα περισταηκά, σίγουρα πρό­ κειται για τη μεγαλύτερη συγκάλυψη των αιώνων. Φαίνεται όη όχι μόνον οι Αμερικάνοι αλλά και οι Σοβιεηκοί έχουν το 50


Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

δικό τους μεγάλο μυστικό για τη Σελήνη καλά κρυμμένο. Ίσως μάλιστα να είναι πολύ πιο σημαντικό από των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι το πο­ λύ-πολύ να μην πήγαν και να σκηνοθέτη σαν την κατάκτη ση της Σελή­ νης. Οι Σοβιετικοί όμως ρίσκαραν τη ςωή του εθνικού τους ήρωα και τε­ λικά τον θυσίασαν στον βωμό του άκρατου ανταγωνισμού. Αν ισχύει αυ­ τό , ο Γιούρι είναι παγκόσμια και ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε όχι στη Γη , αλλά σε άλλο ουράνιο σώμα. Ο Γιούρι και οι Βαλεντίνα δεν ήταν μόνον οι πρωτοπόροι του ταξιδι­ ού γύρω από τη Γη . Ήταν και οι πρώτοι άνθρωποι που πιθανότατα πά­ τη σαν το πόδι τους στη Σελήνη τον Ιούνιο του 1 968. Δυστυχώς για αυ­ τούς, η Ιστορία στις 20 Ιουλίου του 1 9 69 έγραψε τελεσίδικα: Νηλ Άρμστρονγκ και Έντουιν «Μπας» Όλντριν . . . Η ιστορία με τη Σελήνη φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό. Ερευνώντας τις

αμερικάνικες και τις σοβιετικές αποστολές θα βρεις τόσα πολλά ψέματα, που ακόμη και ο σκηνοθετημένος θάνατος του εθνικού ήρωα Γιούρι Γκαγκάριν εμένα προσωπικά δεν θα με εξέπληττε καθόλου . Ψάχνοντας τις βιογραφίες των δύο κορυφαίων Σοβιετικών κοσμο­ ναυτών, έμεινα κατάπληκτος. Βρήκα ότι τα κομμάτια τού παςλ που λείπουν από τη ςωή τους ταιριάςουν απόλυτα με τα κενά που αφήνει ο μυστη ριώδη ς θ άνατος του Γκαγκάριν το 1 968 και η απόσυρση τη ς Τερέσκοβα το 1 969.


ΤΑ ΑΛΥΙΑ ΜΥΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΡΟΜΑΤΑ ΤΗΙ ΙΕΛΗΝΗΙ Όσον αφορά την ανάλυση των πετρωμάτων που έφεραν πίσω τα δια­ στημόπλοια στη Γη , ήταν πραγματικά απρόσμενη . Ακόμη και σήμερα παραμένει άλυτο μυστήριο, αφού αντί να ρίξει φως στο μυστικό τη ς προ­ έλευση ς της Σελήνη ς, το περιέπλεξε. Σύμφωνα με πλη ροφορίες που διέρρευσαν από τη NASA, τα δείγ­ ματα περιείχαν μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων όπως τιτάνιο, σί­ δη ρο, βη ρύλλιο , �ΙΡKόνιo , χρώμιο, κ.ά. Η χρονολόγηση των πετρωμάτων με τη μέθοδο ουρανίου-θορίου έδειξε ότι κάποια δείγματα είχαν ηλικία πολύ μεγαλύτερη από τα 4,6 δι­ σεκατομμύρια χρόνια που είναι η ηλικία της Γης . Η ύπαρξη του ραδιε­ νεργού ισοτόπου αργόν 40 που βρέθηκε σε μερικά δείγματα, αυτόματα τα τοποθετεί ηλικιακά ίσως και στα 7 δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα ισότοπο όμως του ευγενούς αερίου ξένον που δεν έχει ανιχνευ­ τεί στη Γη -η οποία σημειωτέον έχει ηλικία 4,6 δισεκατομμύρια χρό­ νια- που βρέθηκε σε σεληνιακά πετρώματα και που προέρχεται από τη μεταστοιχείωση του πλουτωνίου 244, εκτοξεύουν την ηλικία τη ς Σελή­ νη ς ίσως και στα δέκα δισεκατομμύρια χρόνια! Οι επιστήμονες της NASA ανακοίνωσαν φυσικά ότι από τα πετρώ­ ματα υπολογίστηκε η ηλικία της Σελήνη ς σε 4,6 δισεκατομμύρια χρό­ νια, όσο δηλαδή και του ηλιακού συστήματος. Θέλουν , δηλαδή , να πιστέψουμε ότι ένας τυχαίος βράχος στην επι­ φάνεια της Σελήνη ς βρέθηκε να έχει τέτοια ηλικία, τη στιγμή που στη Γη το υλικό με την ίδια ηλικία βρέθηκε θαμμένο μονάχα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας σε τεράστιο βάθος. Πώς το αρχέγονο υλικό τη ς


ΤΑ ΑΛΥΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Σελήνη ς βρέθηκε επιφανειακά; Ποιος μηχανισμός το ανέσυρε από τα βάθη της Σελήνης ; Στη Γη ο ι αντίστοιχοι επιφανειακοί βράχοι έχουν πυκνότητα γύρω στα 2 , 5 grj cm3• Πώς βρέθηκαν με τόση ευκολία στην επιφάνεια της Σε­ λήνης βράχοι με μέση πυκνότητα 3 , 34 grj cm3; Λόγω της βαρυτικής έλ­ �ης, θα έπρεπε να βρίσκονται πολύ βαθιά μέσα στη Σελήνη και όχι στην επιφάνειά τη ς. Η μέση πυκνότητα της Σελήνης που έδωσαν οι γεωλόγοι τής NASA στα πετρώματα που ε�έτασαν, βρέθηκε να συμφωνεί με την προβλεπόμενη . Αν όμως τα επιφανε ιακά πετρώματα βρέθη καν να έχουν 3 , 34 grjcm3, τότε τα πετρώματα στο εσωτερικό της Σελήνη ς θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον διπλάσια πυκνότητα, όπως και τα αντίστοιχα γήινα. Δηλαδή η πραγματική πυκνότητα της Σελήνης πρέπει να είναι 5,56 grjcm3•

Δεδομένου ότι ο όγκος V της Σελήνη ς είναι σταθερός και ίσος με -l j 3 . n . R3 και η θεωρη τική (ή μέση) πυκνότητα Ρ είναι ίση με 3 , 34 gr/ cm3, για να είναι ο λόγος m/V που εκφράζει την πυκνότητα ίσος με 3.34 gr/cm3 και όχι με 5 , 5 gr/cm3, πρέπει ο αριθμητής m της πυκνότη ­ τας, δηλαδή η μάζα, να είναι μικρότερος. Ένα σφαιρικό σώμα με σταθε­

ρό όγκο και μικρότερη μάζα. υποδηλώνει αυτόματα ότι έχει κενούς χώ­ ρους στο εσωτερικό του. Προκύπτει δηλαδή ότι η Σελήνη είναι κούφια! Ένα άλλο τρομερό μυστήριο είναι με τα βαριά μέταλλα που βρέθη ­ καν στις θάλασσες . Αν οι θάλασσες είναι προϊόντα η φαιστειακής δρά­ ση ς , όπως ισχυρίζεται η NASA, τότε γιατί τα υλικά των θαλασσών δεν

είναι ελαφριά όπως συμβαίνει με τη Γη , αλλά περιέχουν και βαριά μέαλλα, όπως σίδερο, τιτάνιο , χρώμιο κ . ά; Κανονικά θα έπρεπε τα βαριά μέταλλα να είναι βαθιά στη Σελήνη και όν στον επιφανειακό της φλοιό . Εκτός και αν η δύναμη της βαρύτητας έ\ει αρνητική τιμή στη Σελήνη και αναστρέφει τα μέσα έ�ω, πράγμα

;του φυσικά δεν συμβαίνει. Ακόμη και σήμερα οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν τη ραδιενέργεια που εντοπίστηκε στην επιφάνεια της Σελήνη ς . Συγκεκρι­ μένα το Απόλλων 1 5, τον Νοέμβριο του 1 97 1 , κατά την περιφορά του 'ύρω από τη Σελήνη , πλησιάζοντας τα Απέννινα Όρη κατέγραψε την {ΠΤαΡξη ραδιενέργειας σε επιφανειακά πετρώματα και συγκεκριμένα . άτω από την επιφάνεια των θαλασσών. Όμως η Σελήνη αποδεδειγμέ­ ;α δεν έχει ραδιενέργεια. Τότε, πώς βρέθηκε σε ορισμένα πετρώματα 53


ΤΟ ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

της Σελήνης ποσότητα ου ρανίου τετραπλάσια από την αντίστοιχη της Γης; Μήπως κάποιος εφάρμοσε ραδιενέργεια στα υλικά τη ς Σελήνης για κάποιους ειδικούς λόγους ; Τα σεισμικά πειράματα που έγιναν στη Σελήνη από τους σεισμογρά­ φους που εγκατέστη σαν οι αποστολές Απόλλων, απέδειζαν ότι η Σελή ­ νη αντηχούσε για αρκετές ώρες μετά από την πτώση τμημάτων τη ς σε­ ληνακάτου και τη δημιουργία τεχνικών σεισμών μικρής διάρκειας. Η ταχύτητα μάλιστα των σεισμικών κυμάτων που έκαναν την περιφορά της Σελήνη ς, ήταν ανάλογη με την ταχύτητα του ήχου στα μέταλλα! Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί το μυστήριο με την ανίχνευ­ ση νερού στην επιφάνεια της Σελήνη ς . Το Απόλλων 1 5 -ή κάποια ρο­ μποτική διαστημοσυσκευή το πιθανότερο- κατά την παραμονή του στη Σελήνη εγκατέστη σε δύο μη χανήματα ανίχνευση ς υδρατμών που απείχαν μεταζύ τους 1 80 χιλιόμετρα. Ξαφνικά τα μηχανήματα αυτά εντόπισαν την ύπαρζη νέφους υδρατμών 1 50 τετραγωνικών χιλιομέ­ τρων. Η επιβεβαίωση και από τα δύο μηχανήματα, απέκλεισε αυτόμα­ τα την ύπαρζη λάθους ερμηνείας των δεδομένων. Πώς όμως βρέθηκε νερό, έστω και με τη μορφή νέφους υδρατμών , στην επιφάνεια ενός δο­ ρυφόρου που είναι 1 . 000. 000 φορές πιο άνυδρος από την πιο άνυδρη έρημο τη ς Γης, την έρημο Γκόμπι της Μογγολίας; Φυσικά η NASA, όπως πάντοτε είχε έτοιμη την απάντηση και διά του εκπροσώπου της έδωσε δύο αλη θοφανείς -κατ' αυτήν- απαντήσεις, αστείες όμως για τους σοβαρούς μελετητές και φυσικά για όλους τους σκεπτικιστές: Πρόκειται για νέφος υδρατμών που προήλθε ή από τα ούρα των αστροναυτών ή από την εζάτμιση από δύο δοχεία νερού 50 και 30 κιλών που είχε αφήσει η προηγούμενη αποστολή Απόλλων 1 4 στη Σελήνη . Θέλουνε δηλαδή να πιστέψουμε ότι το τεράστιο νέφος υδρατμών προήλθε από τα ούρα των αστροναυτών ή τα δοχεία νερού! Δεν μας είπαν όμως πώς εζατμίστη καν τα υγρά από τα ερμητικά κλειστά δοχεία. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια στην οποία η NASA δεν έδωσε σημασία. Ούτε μας εζήγη σαν πώς μια μικρή ποσότητα νερού δημιούργη σε μια τόσο τεράστια ποσότητα υδρατμών! Η μόνη λογική εζήγηση που μπορεί να δώσει κάποιος είναι ότι οι

υδρατμοί παράγονται με κάποιον τρόπο στο εσωτερικό της Σελήνης και κατόπιν διαφεύγουν στην ατμόσφαιρά της. 54


Η ΙΚΗΝΟΒΕΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΙΙΕΛΗΝΟΙΗ ΙΗΙ NASA Η ΝΑSΑ λοιπόν, για να γιορτάσει το τεράστιο επίτευγμα(;) των 384 κι­

λών σεληνιακών πετρωμάτων που έφεραν οι αστροναύτες της στη Γη και των τριών ανθρώπινων ςωών της αποστολής Απόλλων 1 που κάη ­ καν ςωντανοί στον θαλαμίσκο προσομοίωσης, θέλησε να τεκμη ριώσει ότι η αποστολή των πλη ρωμάτων στη Σελήνη ήταν απολύτως επιτυχη ­ μένη , παρουσιάςοντας μία σειρά από ντοκουμέντα που στην πλειοψη­ φία τους είναι ψεύτικα, όπως διαπίστωσαν έμπειροι επαγγελματίες (ερευνητές, φωτογράφοι, σκηνοθέτες) και που μπορεί και ο πιο αδαής να καταλάβει ότι δεν απευθύνονται σε λογικούς ανθρώπους , Σε αυτή την προσπάθειά τ η ς έχει συμμάχους τ ο επιστημονικό κατε­ στημένο που προσπαθεί μετά βδελυγμίας να αποτάξει οτιδήποτε διαφο­ ρετικό ή μη εγκεκριμένο από την εξουσία, Διάβασα μάλιστα στο Διαδίκτυο άρθρα διαφόρων επα'ίόντων, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγη τα και να βγάλουν όλους όσοι έχουν διαφορετική άποψη , αν όχι τρελούς , τουλάχιστον ευφάνταστους ,

Άστρα και Πλανήτες που δεν Φαίνονται Ο σκοτεινός ου ρανός παρουσιάςεται πάντοτε χωρίς άστρα, Έχω δει και

μελετήσει προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες της Σελήνη ς και που-

8ενά στον σκοτεινό ουρανό δεν φαίνεται ούτε ένα αστέρι! Η απουσία όμως ατμόσφαιρας από τη Σελήνη θα έδειχνε έναν ουρανό τουλάχι­ στον καταπληκτικό , Έναν ουρανό μοναδικής ομορφιάς με τα άστρα πολύ λαμπρότερα από ό, τι τα έχουμε δει από τη Γη , Αυτό το γεγονός 55


το ΜΥΣΊΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

το επιβεβαίωσε ο πρωτοπόρος τη ς κατάκτησης του διαστήματος Γιού­ ρι Γκαγκάριν όταν κατά την επιστροφή του στη Γη δήλωσε ότι τα άστρα στον σκοτεινό ουρανό ήταν απίστευτα λαμπερά! Η απάντηση στην ανωτέρω παράλειψη της NASA είναι πολύ εύκο­ λη . Ήταν αδύνατο να γίνει στο στούντιο η αναπαράσταση του νυχτερι­ νού ουρανού . Ο ουρανός φαίνεται ακριβώς ίδιος από τη Σελήνη , όπως φαίνεται και από τη Γη . Συνεπώς, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα τε­ χνικά εφέ όπως σήμερα, ήταν αδύνατο να φτιάξουν ουρανό με 2.000 φωτάκια (σαν πλανητάριο) και μάλιστα όχι τυχαία, αλλά στα σχήματα των αστερισμών! Δεν τα ξέχασαν, απλά ήταν αδύνατο να αναπαραστή­ σουν τον έναστρο ουρανό με ακρίβεια, έτσι ώστε τα άστρα να είναι στη φυσική τους 8έση . Οποιοσδήποτε παρατη ρητής του ουρανού 8α έβλε­ πε στις φωτογραφίες τα άστρα να σxηματί�oυν περίπου αστερισμού ς και 8α καταλάβαιναν αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, προτίμη σαν να παραλείψουν εντελώς τα αστέρια, προβάλλο­ ντας φτηνές δικαιολογίες για «μη ευαίσ8ητα φιλμ» στα οποία δεν κα­ ταγράφηκαν τα αστέρια είτε γιατί ο φωτισμός του υποβά8ρου ήταν με­ γάλος και τα σκέπασε, είτε γιατί η ταχύτητα διαφράγματος ήταν με­ γάλη που δεν αποτυπώ8η καν τα αστέρια στο φιλμ λόγω του μικρού χρόνου έκ8εσης! Οι φωτογραφίες όμως από τη Σελήνη που δείχνουν τη Γη , γιατί και αυτές δεν έχουν άστρα; Μήπως και εδώ το φόντο ήταν πολύ έντονο ; Όχι, φυσικά, αλλά προκειμένου και αυτές οι φωτογραφίες να μοι­ ά�oυν με αυτές που δείχνουν τον ουρανό από την επιφάνεια της Σε­ λήνη ς, προτίμη σαν να σβήσουν στο στούντιο τα άστρα και να παρου­ σιάσουν και εδώ τον ουρανό κατάμαυ ρο. Έτσι όλες ανεξαιρέτως οι φωτογραφίες, όταν έδειχναν τον ουρανό 8α είχαν την ίδια ισότροπη συμπεριφορά και δεν 8α xρεια�όταν κά8ε φορά η NASA να δικαιολο­ γεί τα αδικαιολόγητα. Υπάρχουν όμως και φωτογραφίες-ντοκουμέντα, προφανώς πραγ­ ματικές, στις οποίες δεν σβήστηκαν τα άστρα του ουρανού. Φαίνεται ότι αυτοί που εμφάνι�αν τις φωτογραφίες και έσβηναν τα άστρα, πάνω στη βιασύνη να τις παρουσιάσουν ξέχασαν και μερικά! Στη λογική ερώτηση γιατί δεν σκην08έτη σαν το όλο εγχείρημα σε κάποια έρημο το βράδυ ώστε να φαίνονται τα αστέρια, η απάντηση εί­ ναι ότι δεν γνώρι�αν πώς 8α είναι ο νυχτερινός ουρανός από τη Σελή­ νη . Δεν υπήρχαν τότε υπολογιστές και προγράμματα ε ξομοίωση ς για


Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

να διαπιστώσουν ότι ο ου ρανός από τη Σελήνη είναι ίδιος και απαράλ­ λακτος με αυτόν της Γη ς ή για να υπολογίσουν ποιοι αστερισμοί θα φαίνονταν πίσω από τις φωτογραφίες όπου θα φαινόταν και η Γη . Σή­ μερα κάτι τέτοιο είναι εύκολο , γιατί υπάρχουν δεκάδες επιστημονικά προγράμματα υπολογιστών που κάνουν κάτι τέτοιο. Τότε όμως, πιθα­ νότατα δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόγραμμα! Κάποιοι ερευνητές ισxυρί�oνται και επιμένουν, ότι το στούντιο στή­ θηκε στην Area 5 1 στην έρημο τη ς Νεβάδα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη παράλειψη , την οποία κανένας ερευνητής της Σελήνη ς σε όλα τα σχετικά άρθρα που διάβασα δεν ανα­ φέρει ή δεν έχει προσέξει και την οποία για πρώτη φορά θα θίξω: Σε όλες σχεδόν τις φωτογραφίες των αστροναυτών, των διαστημικών συσκευών , του διαστημοπλοίου , των οχημάτων , δηλαδή των φωτο­ γραφιών που υποτίθεται ότι τράβη ξαν οι ίδιοι οι αστροναύτες από την επιφάνεια της Σελήνης και όχι αυτόματες διαστημοσυσκευές, απουσιά­ �ει 10 πλέον σημαντικό στολίδι του ουρανού της Σελήνη ς : ο γαλάζιος πλανήτης, η Γη που από την επιφάνεια της Σελήνης θα φαίνεται άκρως εντυπωσιακή με το τετραπλάσιο μέγεθός της. Είναι σαν κάποιος να πάει στις πυραμίδες της Αιγύπτου και αντί να φωτογραφηθεί με αυτές στο φόντο στην αναμνη στική φωτογραφία, να φωτογραφηθεί με φόντο τους γειτονικούς αμμόλοφους! Οι μοναδικές φωτογραφίες από όλες ης αποστολές Απόλλων που δεί­ xνoυν τη Γη από την επιφάνεια της Σελήνης με τους αστροναύτες μέσα στο πλάνο, είναι δύο φωτογραφίες του Απόλλωνα 1 7 που δείχνουν τους αστροναύτες Cernan και Schmidt με θέα τη Γη . Φαίνεται ότι έστω και στην τελευταία αποστολή οι υπεύθυνοι κατάλαβαν την γκάφα τους και έβαλαν την ψεύτικη φωτογραφία της Γης με κολλάζ στον ουρανό τη ς Σε­ λήνης ή τους ηθοποιούς-αστροναύτες στο φόντο τη ς Σελήνης . . . Η Γη στον ουρανό της Σελήνη ς, εξαιτίας της σύγχρονης κίνη σης της Σελήνη ς, βρίσκεται πάντοτε στο ίδιο σημείο του ουρανού και είναι πάντοτε ορατή από τις περιοχές όπου προσσεληνώθη καν όλες οι απο­ στολές Απόλλων. Είναι η Γη στο παράδειγμα που ανέφερα σε προη ­ γούμενο κεφάλαιο , στο κέντρο του τραπε�ιoύ . Η Σελήνη που περι­ σφέφεται γύρω από το φαπέ �ι, βλέπει πάντοτε τη Γη στο κένφο ακριβώς του ουρανού . Το κένφο του φαπε�ιoύ ή του κύκλου είναι σταθερό σημείο, καθώς δεν περιστρέφεται (ή περιστρέφεται μεν, με ακτίνα όμως μηδενική) . 57


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Πού είναι λοιπόν οι φωτογραφίες των αστροναυτών με φόντο τη Γη ; Η Γη ήταν πανεύκολος στόχος στον ουρανό τη ς Σελήνη ς . Θα μπορού­ σε άνετα ο αστροναύτη ς με την κάμερα στο στή80ς να αλλάξει λίγο 8έ­ ση και να βρε8εί απέναντι από τον 8αυμάσιο γαλά�ιo πλανήτη . Όμως όταν οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στο στούντιο πού να βρε8εί η Γη για να κοσμήσει τον νυχτερινό ουρανό; Όταν κατάλαβαν το λά80ς τους και προσπά8η σαν να το μπαλώσουν, είχαν ήδη ολοκλη ρω8εί στα χαρ­ τιά οι πέντε πρώτες αποστολές Απόλλων. Η Σημαία που KυμαTί�ει

Οι περίφημες φωτογραφίες όπου φαίνεται η ση μαία που Kυματί�ει και στέκονται δίπλα της σε στάση προσοχής οι αστροναύτες, είναι σκηνο8ετημένη και αυτή 1 00%, όπως και όλες όσες δείχνουν κυματιστή τη σημαία. Φυσικά και ο αστροναύτη ς είναι κάποιος η80ποιός. Είναι γνω­ στό ότι στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Συνεπώς τίποτε δεν Kυματί�ει. Θα έπρεπε κανονικά η σημαία να ήταν εντελώς ακίνητη , από τη στιγμή που είχαν σκεφτεί(!) να τη ς βάλουν oρι�όντιo στέλεχος για να φαίνεται κα8αρά στις φωτογραφίες. (Παραδόξως, υπάρ­ χουν και φωτογραφίες που η σημαία φαίνεται χωρίς oρι�όντιo στέλεχος, δηλαδή πεσμένη !) Κατά περίεργη σύμπτωση , όλες οι φωτογραφίες που δείχνουν την αμερικάνικη σημαία, τη δείχνουν πάντοτε κυματιστή . Ως δικαιολογία η NASA πρότεινε ότι η σημαία Kυματί�ει γιατί τη χτύπαγαν τα αέρια του κινητήρα τη ς σεληνακάτου . Δηλαδή , 8έλουνε να πιστέψουμε ότι όλες τις σημαίες οι αστροναύτες τις έβα�αν με προσοχή και τάξη στη διεύ8υνση εκτόνωσης των καυσα­ ερίων των κινητήρων! Υπάρχει όμως και μια ξεχασμένη φωτογραφία που δείχνει τη ση ­ μαία τσαλακωμένη . Φαίνεται ότι στο στούντιο ξέχασαν να 8έσουν σε λειτουργία τους ανεμιστή ρες ή να δέσουν με σχοινί τις άκρες για να φαί­ νεTαι κυματιστή .

Προβλήματα Φωτισμού Σε αρκετές φωτογραφίες που δημοσίευσε η NASA παρoυσιά�oνTαι αντι­ κείμενα που οι σκιές τους δεν είναι παράλληλες μεταξύ τους. Μόνον όταν γίνει φωτογράφηση με προβολείς στο στούντιο υπάρχει μη παραλληλία των σκιών. Σε καμιά άλλη περίπτωση . Από απόσταση 58


Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΉΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

1 50.000.000 χιλιομέτρων όπου βρίσκεται ο Ήλιος, οι ακτίνες του φτά­ νουν σε εμάς παράλληλες μεταξύ τους. Όλοι οι νόμοι της φυσικής οπη­ κής και τη ς ευθύγραμμη ς διάδοση ς του φωτός καταρρίπτονται με ης φωτογραφίες τής NASA. Η απάντηση της NASA στο ανωτέρω πρόβλημα είναι όη υπάρχει και δεύτερη πηγή φωτός στη Σελήνη : το φως εξ ανακλάσεως τη ς Γης . Ο ι επαγγελματίες φωτογράφοι και γνώστες των οπηκών φαινομέ­ νων είναι κατηγορημαηκά αντίθετοι όμως με αυτό , αφού το φως από τη Γη -που το αμφισβητούν βέβαια, γιατί είναι αδύνατο να παράγει τόσο έντονη σκιά στη Σελήνη- σε σύνθεση με το ηλιακό , θα δίνει πάλι μόνο μια διεύθυνση . Αντίθετα, το στούνηο με προβολείς, δικαιολογεί δύο και τρεις διαφορεηκές διευθύνσεις των σκιών. Γιατί το έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι; Προφανώς για να βεληώσουν επικοινωνιακά τα πράγματα δείχνοντας την «αστερόεσσα» , αλλά το μό­ νο που κατάφεραν ήταν να περιπλέξουν τα πράγματα και να δείχνουν ακόμα πιο ψεύηκες οι φωτογραφίες τη ς Σελήνη ς. Οι αστροναύτες που διακρίνονται ολοκάθαρα στη σκιά, η αμερικανι­ κή σημαία πάνω στο διαστημόπλοιο που είναι στη σκιά και φαίνεται ολοκάθαρα, οι φωηζόμενες εμπρός όψεις των αστροναυτών ενώ η πη­ γή φωτός βρίσκεται πίσω τους, είναι μερικές ακόμα πρωτοτυπίες των σκηνοθετών και παραγωγών των φιλμ. Άρα, σύμφωνα με τη NASA υπάρχουν νέοι νόμοι της οπηκής φυσι­ κής! Στη Σελήνη ό,η δεν φωτίζεται (εκτός κι αν είναι με προβολέα στο στούνηο) έπρεπε να είναι κατάμαυρο και όχι να φαίνονται τόσο τρομε­ ρές λεπτομέρειες σε μη φωηζόμενες επιφάνειες! Αυτό μπορεί να συμ­ βεί μόνο με τεχνητή πηγή φωτός και όχι με τον Ήλιο.

Λά8η στο «Κολάζ» �ε κάποιες φωτογραφίες που παρουσίασαν μετά την επιστροφή των αστροναυτών στη Γη , τα σταυρονήματα ευθυγράμμιση ς ήταν κάτω

από τα. αντικεί-μ.ενα. Τα σταυ ρονή-μ.ατα που -μ.παίνουν από τη μηχανή και προβάλλονται πάντοτε πάνω στο φόντο της φωτογραφίας και πο­ ιέ κάτω από αυτό, χρη σιμεύουν για την εύρεση τη ς κλίμακας τη ς φω­ τογραφίας . Αυτό σημαίνει όη στο υπόβαθρο που έδειχνε κάποιες περιοχές της �.ελήνης , τοποθετήθηκαν οι φωτογραφίες των ανηκειμένων με κολάζ! Δηλαδή , η NASA, μόλις εμφάνισε ης φωτογραφίες και σε αυτές 59


το ΜΥΣΤΗΡJO ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

φαίνονταν διάφορες ενοχλη τικές αποδείξεις, τις λογόκρινε και αφού τις επεξεργάστη κε, τις παρουσίασε στο κοινό (ας είναι καλά τα στού­ ντιο του Χόλιγουντ) . Ως δικαιολογία η NASA ισχυρίστηκε ότι τα αντικείμενα στις φωτο­ γραφίες λόγω της ένταση ς του ανακλώμενου ηλιακού φωτός, έκαψαν τα σταυρονήματα! Τεράστιο ψέμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το a1bedo τη ς Σελήνη ς εί­ ναι Ο, 1 2 και της Γη ς είναι 0 , 40. Το albedo (φωτεινότητα ή ανακλαστικότητα) είναι το ποσοστό τη ς προσπιπτώμενη ς ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται στην επιφάνεια του πλανήτη ή του δορυφόρου . Συνεπώς, αν ήταν φυσιολογικό φαινό­ μενο να εξαφανίζονται τα σταυρονήματα, έπρεπε να εξαφανίζονται στις γήινες φωτογραφίες και όχι στις σεληνιακές. Αν ήταν φαινόμενο που συμβαίνει για κάποιους ειδικούς λόγους μόνο στη Σελήνη , τότε 8α έπρε­ πε τα σταυρονήματα να εξαφανίζονται σε όλες τις φωτογραφίες και όχι μόνον επιλεκτικά σε μερικές από αυτές. Φυσικά αυτό συνέβη γιατί στη βιασύνη του αυτός που έκανε στο στούντιο το «ρετούς», ξέχασε να ζω­ γραφίσει τα σκεπασμένα σταυρονήματα!

Σκην08ετικές Παραλείψεις Το ότι δεν έκαναν κρατήρα οι κινητήρες ανάσχεση ς των διαστη μο­ πλοίων που προσσεληνώ8ηκαν , είναι άλλη μια παράλειψη του σκη ­ ν08έτη . Ο Αετός, όπως και όλες οι σεληνάκατοι, επιλέχτηκε να προσ­ σεληνω8εί σε αμμώδες και επίπεδο έδαφος για λόγους ασφαλείας. Μόνο αν είχε προσσεληνω8εί σε συμπαγή βράχο, δεν 8α είχε κρατή­ ρα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πύραυλοι ανάσχεση ς 8α άφηναν ίχνη στο μαλακό έδαφος . Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο ι κινητή ρες τ ο υ Αετο ύ είχαν ισχύ 1 0 . 000 lbs και τα καυσαέρια 3 . 0000 Κ, που σημαίνει ότι και βράχο να είχε από κάτω , 8α τον έλιωνε! Ο σκην08έτης όμως του στούντιο είχε άλλα στο μυαλό του . Είχε να συντονίσει τους κομπάρσους που έκαναν τους αστροναύτες, και του ξέ­ φυγε η μικρή αυτή λεπτομέρεια. Έτσι η σεληνάκατος δεν προσγειώ8η ­ κε ποτέ, αλλά τοπο8ετή8ηκε με γερανό! Και η NASA, για να δικαιολογήσει την γκάφα του σκην08έτη , δήλω­ σε ότι κατά την προσσελήνωση η σεληνάκατος δεν κατέβαινε κά8ετα στην επιφάνεια τη ς Σελήνης, αλλά ζιγκ-ζαγκ και συνεπώς τα αέρια της 60


Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΉΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

σεληνακάτου εκτονώνονταν μακριά από το σημείο όπου τελικά σταμά­ τησε η σεληνάκατος. Αυτό όμως το ζιγκ- ζαγκ 8α είχε νόημα μόνο αν υπήρχε ατμόσφαιρα στη Σελήνη για να βοη8ήσει στην ανακοπή τη ς πτώση ς με την τριβή και η σεληνάκατος 8α είχε φτερά! Όσο για την αργή κίνηση των αστροναυτών και των οχημάτων που μας παρουσιάζουν στα υποτι8έμενα φιλμ από τη Σελήνη , ήταν πολύ εύ­ κολο να γυρίσει ο σκηνο8έτης την ταινία σε slow motion και μετά να την ξανακινηματογραφήσει. Ως γνωστόν, τα καρέ στη ζωντανή μετά­ δοση είναι 24 το δευτερόλεπτο. Συνεπώς με 1 0- 1 5 ανά δευτερόλεπτο, παρουσιάζεται η έλλειψη βαρύτητας μια χαρά (γνωστή συνταγή τού Χό­ λιγουντ σε αρκετές ταινίες της εποχής) . Εξάλλου , πολλοί ερευνητές που έχουν στην κατοχή τους τις ταινίες με τις αποστολές Απόλλων, μόλις τις παίζουν στη γρήγορη κίνηση (fast forward) βλέπουν μια κανονικότατη ταινία χωρίς την παραμικρή έλλει­ ψη βαρύτητας! Σε αρκετές φωτογραφίες φαίνονται οι αστροναύτες ή το διαστημό­ πλοιο σε διαφορετικές 8έσεις στη Σελήνη , όμως τα βουνά στο βά80ς εί­ ναι ακριβώς τα ίδια. Προφανώς από τις πολλές φωτογραφίες που είχαν να ρετουσάρουν μπερδεύτηκαν και στο κολάζ τούς ξέφυγαν μερικές λεπτομέρειες! Σε άλλες πάλι, φαίνονται στο κέντρο ακριβώς τη ς φωτογραφίας ο αστροναύτη ς, η σημαία, το διαστημόπλοιο και το μηχανοκίνητο μικρό όχημα, το Rover. Δηλαδή 8έλουν να πιστέψουμε τις εξαιρετικές ικανό­ τητες του αστροναύτη , που έχοντας τη φωτογραφική μηχανή μόνιμα στερεωμένη στο στή80ς του και που χωρίς να μπορεί να δει μέσω σκο­ πευτικού άξονα, εντόπισε ακριβώς τον στόχο του , τόσα αντικείμενα, και κεντράρισε επάνω τους, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε επαγγελμαίας φωτογράφος στο εύκολο περιβάλλον της Γης!

Η «Καρτ Ποστάλ» από τη Σελήνη Η περίφημη φωτογραφία τού Έντουιν «Μπαζ» Όλντριν που στέκεται

ροσοχή μπροστά στην αμερικάνικη σημαία αποτελεί την κορωνίδα τη ς απάτη ς . Ήταν τόσο επιτυχημένη δε, που αποτέλεσε τη διαφήμιση τη ς NASA και έγινε μάλιστα και ευχετήρια κάρτα.

Τη μελέτησα προσεκτικά για πολλές ώρες και πρόσεξα λεπτομέρει­ ε;

που κανένας μέχρι τώρα ερευνητής δεν πρόσεξε. Όλοι επικεντρώ­

·ονται στη σημαία που κυματίζει και δεν πρόσεξαν τις σημαντικότατες 61


το ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

ελλείψεις που παρoυσιά�ει, σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς αν πίστευε η NASA ότι θα ξεγελάσει τον κόσμο. Ως �ωγράφoς, έχω μεγάλη πείρα με τα παιγνίδια του φωτός, και ως το­ πογράφος μηχανικός γνωρί�ω πολύ καλά προβολική γεωμετρία, σημεία φυγής και φωτοερμηνεία. Ανακάλυψα λοιπόν απίστευτα πράγματα: 1) Η σκιά της σημαίας απoυσιά�ει. Υπάρχει όμως σκιά που καταλήγει στη βάση του κονταριού της σημαίας που αντί να είναι προς τα δεξιά, δη ­ λαδή αντίθετα με την πηγή φωτός, τον Ήλιο, είναι προς τα αριστερά. Ο �ωγράφoς έκανε προφανώς λάθος στην κατεύθυνση του ηλιακού φωτός. 2) Η φωτογραφική μηχανή στο στήθος του αστροναύτη δεν έχει φα­ κό. Προφανώς στο Koλλά� κόπηκε και ξεχάστηκε να �ωγραφιστεί από τον υπεύθυνο του στούντιο φωτογράφη σης . 3 ) Η σκιά που ρίχνει τ ο διαστημόπλοιο θυμί�ει ποτάμι σκιάς και όχι σκιά αντικειμένου με εξαρτήματα που εξέχουν από τον κορμό του δια­ στημοπλοίου . Αυτό έγινε γιατί ο υπεύθυνος του ρετουσαρίσματος αγνο­ ούσε βασικές αρχές προβολικής γεωμετρίας. 4) Η σκιά που ρίχνει ο αστροναύτης είναι �ωγραφισμένη με μαρκα­ δόρο , αφού είναι σχεδόν ευθύγραμμη και δεν ακολουθεί τις ανωμαλίες του εδάφους. Το καταπληκτικό είναι ότι το πάχος της σκιάς των ποδιών του αστροναύτη δεν ακολουθεί τους νόμους της προοπτικής. Αν η σκιά είναι σωστή, τα πόδια του αστροναύτη θα έπρεπε να είναι λεπτά όπως ενός πελεκάνου , και όχι πόδια ανθρώπου που μα�ί με τη στολή είχαν διάμετρο 30 τουλάχιστον εκατοστά. Το κενό ανάμεσα στα πόδια του αστροναύτη είναι τόσο μικρό, που η σκιά των ποδιών του έπρεπε να εί­ ναι σχεδόν ενωμένη . Η στάση του αστροναύτη είναι στάση προσοχής μπροστά στην αμερικάνικη σημαία. Η σκιά όμως των ποδιών δείχνει τον αστροναύτη με πόδια ορθάνοιχτα. Μάλιστα μεγεθύνοντας τη φωτο­ γραφία στον υπολογιστή ακριβώς στο σημείο όπου πατάνε τα πόδια του αστροναύτη , βρήκα ότι ο καλλιτέχνη ς έχει προσθέσει και ψεύτικη σκιά μπροστά από τις μπότες του! 5) Οι πατημασιές του αστροναύτη είναι 1 00% ψεύτικες. Κατά περίερ­ γο τρόπο είναι όλες συγκεντρωμένες στο κέντρο τη ς φωτογραφίας. Έψαξα σε όλη τη φωτογραφία και δεν βρήκα πατημασιές εκτός από την περιοχή της σημαίας. Μάλιστα κανένα ίχνος ποδιού δεν έχει το αντίστοι­ χο του άλλου ποδιού . Σαν κάποιος να έπαι�ε το παιδικό παιγνίδι κουτσό στην περιοχή της σημαίας. Μεγεθύνοντας στον υπολογιστή τις πατημα­ σιές δεν βρήκα ούτε μια αλληλοκαλυπτόμενη . Δηλαδή, κάποιος που


Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

όπως φαίνεται από τις πατημασιές γύρι�ε γύρω-γύρω από τη σημαία, πρόσεχε και δεν πάταγε τις προηγούμενες πατημασιές του . 6) Η στάση του αστροναύτη δείχνει ότι ο κορμός του σώματός του σxηματί�ει με την κατακόρυφο γωνία περίπου 1 5 μοιρών. Αυτό έχει ως συνέπεια η διεύθυνση του κέντρου βάρους του αστροναύτη να βρίσκεται έξω από τη βάση στήριξής του που είναι τα πέλματά του . Κανονικά, αν ίσχυαν οι νόμοι τη ς Φυσικής στη Σελήνη , ο αστροναύτη ς θα είχε γκρε­ μοτσακιστεί. Αυτός όμως φαίνεται καρφωμένος στο έδαφος υπό γωνία. 7) Φυσικά, η απουσία άστρων από τη φωτογραφία και η σημαία που Kυματί�ει, ολοκλη ρώνουν τη μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει σε μία και μόνο φωτογραφία.

Το Αποτύπωμα του Μεγάλου Βήματος Θα τελειώσω με το περίφ η μο αποτύπωμα τ η ς μπότας τού Νηλ Άρμστρονγκ. Ψεύτικο 1 00%, θυμί�ει περισσότερο γύψινο εκμαγείο . Πώς είναι δυνατόν να γίνει τόσο έντονο αποτύπωμα στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς, αφού θα πρέπει να υπάρχει υγρασία στο έδαφος για να δημι­ ουργηθεί, πράγμα που ξέρουμε ότι απoυσιά�ει στη Σελήνη ; Επιπλέον, ένας άνθρωπος όπως ο Άρμστρονγκ, που με τη βαριά στο­ λή �ύγι�ε στη Γη 1 50- 1 80 κιλά, στη Σελήνη που η επιτάχυνση της βα­ ρύτητας έχει τιμή το 1 /6 τη ς γήινης θα �ύγι�ε 30 μόνον κιλά. Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το ευκρινέστατο αποτύπωμα από έναν πανάλαφρο άνθρωπο, αν δεν είναι τεχνητό (ειδικά όταν ξέρουμε ότι από την προσσελήνωση του Αετού δεν σηκώθηκε καθόλου σκόνη ολόγυρα, που κανονικά θα έπρεπε να καλύψει όλη την περιοχή δημι­ ουργώντας ένα σύννεφο που θα έφτανε σε μεγάλο ύψος και όγκο εξαι­ ίίας και τη ς μικρότερης βαρύτητας) ; Μελετώντας προσεκτικά το συγκεκριμένο αποτύπωμα βρήκα άλλα δύο σημαντικά στοιχεία που κανένας μελετητής δεν είχε προσέξει Μετρώντας τις διαστάσεις της μπότας και το άνοιγμα των ποδιών του αστροναύτη , υπολόγισα ότι θα έπρεπε σε κάποια άκρη της φωτογρα­ φίας να υπήρχε έστω και λίγο τμήμα του άλλου πέλματος. Φαίνεται ότι ο αστροναύτη ς περπατούσε με το ένα πόδι. Και το δεύτερο και εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι η φωτογραφία έχει παρθεί κάθετα προς το έδαφος. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με

τη

μηχανή πακτωμένη στο στήθος του να φωτογραφίσει κάθετα το έδαφος; :\ι1όνον αν ίπταται oρι�όντια! Το σίγουρο είναι ότι κάποιος φωτογράφος στο


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

στούντιο έσκυψε πάνω από το γύψινο εκμαγείο και τράβηξ,ε αυτή τη φωτο­ γραφία, όπως φαίνεται στα σκίτσα που ςωγράφισα ειδικά γι' αυτή την περί­ πτωση ! Έχω δει προσεκτικά όποια φωτογραφία κυκλοφορεί σε περιοδικά και στο Διαδίκτυο για τις αποστολές Απόλλων. Άπαντες οι ερευνητές που τις έχουν μελετήσει συμφωνούν ότι το 99% είναι φωτογραφημένες στο στούντιο, ενώ το 1% που δείχνουν αληθινά τοπία της Σελήνης που τράβη ξ,αν αυτόματες διαστημοσυσκευές και όχι φυσικά αστροναύτες, είναι ρετου σαρισμένες. Προτείνω ανεπιφύλακτα το site

www . ufos­

aliens. co .ukjcosmicapollo . htlm, όπου κανείς μπορεί να δει όλα όσα αναφέρω παραπάνω και μάλιστα και αρκετά βίντεο. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι με τις δυνατότητες προσομοίωσης που έχουν οι υπολογιστές σήμερα, αν τοποθετήσουμε τις φωτογραφίες τής NASA με τους αστροναύτες έτσι όπως φαίνονται στον περιβάλλοντα χώρο στις σωστές τους συντεταγμένες στη Σελήνη , ο πραγματικός περι­ βάλλων χώρος θα είναι εντελώς διαφορετικός! Οι ισχυρότατες ενδείξ,εις που υπήρχαν εδώ και 400 χρόνια για κατα­ σκευές και για παράξ,ενες θεάσεις στη Σελήνη , επιτάχυναν τη διαδικα­ σία αποστολής επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη για διαλεύκαν­ ση των μυστηρίων. Η NASA, όμως, επειδή στις φωτογραφίες και στα βί­ νTεo που τράβη ξ,αν αρχικά οι αστροναύτες του Απόλλωνα 1 1 φαίνονταν ενοχλη τικές αλήθειες για τη φύση της Σελήνη ς, προσπάθησε να τις αποκρύψει και να πλασάρει στον κόσμο σκηνοθετημένη προσσελήνω­ ση και ψεύτικες φωτογραφίες. Φυσικά η απάτη συνεχίστηκε και με τις υπόλοιπες αποστολές Απόλλων, αφού χάρη στα στούντιο του Χόλιγου­ ντ μπορούσαν άνετα να ξ,επεραστούν τα προβλήματα κινηματογράφη ­ ση ς και φωτογράφηση ς της Σελήνη ς . Επειδή όμως ο χρόνος πίεςε τ η NASA και έπρεπε ν α δοθούν στη δη ­ μοσιότητα το φιλμ και οι φωτογραφίες, είχε σκηνοθετήσει εκ των προ­ τέρων για καλό και για κακό την προσσελήνωση στο στούντιο. Μήπως φοβόταν ότι κάποιος θα αναγνώριςε μέσα στη στολή αν ήταν ο πραγμα­ τικός Άρμστρονγκ ή κάποιος ηθοποιός; Όχι βέβαια. Επειδή όλα έγιναν με κινηματογραφική ταχύτητα, γι' αυτό έγιναν αυ­ τές οι μεγάλες γκάφες. Απλά ξ,έφυγαν από τον σκηνοθέτη που δεν είχε τον χρόνο να διορθώσει τα χονδροειδέστατα και εξ,όφθαλμα λάθη του . Εκτός αν θέλουν στη NASA να πιστέψουμε ότι οι νόμοι της Φυσικής δεν ισχύουν στη Σελήνη !


Η ΣΚΗΝΟΘΕ'ΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΉΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

Πώς μπορεί κάποιος δυσκίνητος, με μια άκαμπιη στολή και πακιωμένη ιη φωτογραφική μηχανή στο σιή80ς ιου, να φωτογραφίσει κά8εια ια αΠΟΙυπώμαιά του;

Θα έπρεπε να ια φωτογραφίσει έrσι. Ιπιάμενος oριζόνrια.

Αλλά rα φωτογράφισε ιελικά έrσι, κάποιος άλλος!


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Όσον αφορά ω μέγισω θέμα που έχουν θέσει οι σκεπηκιστές για ω αν πραγμαωποιήθηκαν οι αποσωλές Απόλλων ή όχι, η γνώμη μου είναι όη οι αποσωλές Απόλλων έγιναν, αφού ης εκωξεύσεις από ω ακρωτήριο Κανάβεραλ που μετέφερε τα διαστημόπλοια σω διάστημα, ης παρακο­ λούθη σαν χιλιάδες ανθρώπων και αποκλείεται να ήταν σκηνοθετημένες. Για ων Απόλλωνα 1 1 είμαι σίγουρος όη πήγε στη Σελήνη , από

ω

γεγονός όη το επιβεβαιώνουν οι ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι δεκτών VHF που κατέγραψαν ης συνομιλίες ωύ Χιούστον με τους Άρμστρον­ γκ και Όλντριν. Τις υπόλοιπες αποσωλές , με τη λογοκρισία που εφάρμοσε η NASA και την προστασία από ης υποκλοπές όλων των αναμεταδόσεων, ης έλεγχε απόλυτα. Έδωσε στη δημοσιότητα μόνον αυτό που τη βόλευε και τίποτε παραπάνω. Για ης αποσωλές Απόλλων 1 2, 1 4, 1 5, 1 6 και 1 7 έχω τη βεβαιότη ­ τα όη οι αστροναύτες δεν κάρφωσαν ποτέ την αμερικάνικη σημαία στην επιφάνεια τη ς Σελήνη ς . Το πιθανότερο είναι, αν τελικώς τα δια­ στημόπλοια πλη σίασαν τη Σελήνη , όη προσγειώθηκαν μη επανδρω­ μένες σεληνάκαωι και οι αστροναύτες παρακολουθούσαν από ψηλά τη διεξαγωγή των πειραμάτων που εκτελούσαν ρομποηκές μηχανές. Υπάρχει μήπως απόδειξη όη τα πετρώματα που έφεραν πίσω τα συνέ­ λεξαν οι ίδιοι οι αστροναύτες και όχι τηλεκατευθυνόμενες συσκευές; Επίση ς, υπάρχει και η πιθανότητα τα διαστημόπλοια να έκαναν απλώς βόλτες γύρω από τη Γη ή τη Σελήνη μέχρι να επιστρέψουν μετά από μια εβδομάδα. Το να σκηνοθετήσουν μια εντυπωσιακή προσθ αλάσσωση για να γίνει ντόρος ήταν ω πιο εύκολο .

Τα Σφάλματα του Απόλλωνα 1 3 Υπάρχει ένα γεγονός ω οποίο επιβεβαιώνει ό η ο ι αποστολές Απόλλω\ 12 έως 1 7 δεν είχαν στόχο την προσσελήνωση , αλλά την απλή περι­ φορά της Σελήνη ς (Lunar flyby) ή την απλή περιφορά στη γήινη ατμό­ σφαιρα, όπως έκαναν ο Γκαγκάριν και ο Γκλεν ω 1 96 1 . Αυτό ω γεγο­ νός είναι η αποστολή του Απόλλωνα 1 3. Σης 1 3 Απριλίου ωυ 1 970 και ενώ ω διαστημόπλοιο Α πόλλων 1 3 βρισκόταν καθ' οδόν προς τ η Σελήνη, εξερράγη δεξαμενή οξυγό ου στον θαλαμίσκο διακυ βέρνη σης και οι τρεις αστροναύτες, αφού έσβη ­ σαν τη φωηά, εγκατέλειψαν το σχεδόν κατεστραμμένο θαλαμίσκο και κατέφυγαν στη μικρή σεληνάκαω. Θεωρηηκά το διαστημόπλοιο βρι66


Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

σκόταν περίπου 320. 000 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη . Όμως στο φιλμ που δείχνει τη μετακίνηση των αστροναυτών από τον 8αλαμίσκο στη σεληνάκατο, φαίνεται από το παρά8υρο το γαλά�ιo χρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Πώς είναι δυνατόν όμως να συμβεί αυτό όταν κανονικά 8α έπρεπε να φαίνεται το απόλυτο σκοτάδι του διαστήματος; Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο Απόλλων 13 έκα­ νε βόλτες σε ύψος 300-400 χιλιομέτρων γύρω από τη Γη και ότι δεν βρι­ σκόταν στα 60. 000 χιλιόμετρα πριν τον τελικό προορισμό του , τη Σελήνη , όπως ισxυρί�εται η NASA, είναι η δήλωση του αστροναύτη της αποστολής Απόλλων 1 3, Φρεντ Xέι�. Δήλωσε ότι από τη 8έση που βρισκόταν το δια­ στημόπλοιο, μπορούσαν να διακρίνουν κα8αρά το «Fra Mauro», δηλαδή την επιλεγμένη 8έση προσγείωσης της σεληνακάτου . Όμως η 8έση αυ­ τή, τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σκοτεινή! Θα ήταν ορατή στους αστρο­ ναύτες στις 1 5 προς 16 Απριλίου, όταν ο Ήλιος 8α φώτιζε το τμήμα αυτό της Σελήνης που βρίσκεται κοντά στον κρατήρα Κοπέρνικο. Ανατρέχοντας στο πλανηταριακό πρόγραμμα Redshllt 5 και βά�o­ ντας τις ημερομηνίες 1 3 , 14, 1 5 και 1 6 Απριλίου του 1 970 επιβεβαίω­ σα το μεγάλο ψέμα του αστροναύτη . Κανένα Fra Mauro δεν ήταν ορατό στους αστροναύτες πριν τις 1 5 προς 16 Απριλίου του 1 970. Όμως την ημερομηνία αυτήν οι αστροναύτες βρί­ σκονταν πάρα πολύ μακριά από τη Σελήνη , στον δρόμο επιστροφής στη Γη . Από αυτό και μόνο το γεγονός προκύπτουν δύο σενάρια για τον Απόλλωνα 1 3; 1 . Φαίνεται ότι η NASA ρισκάρισε τη �ωή των τριών αστροναυτών. Γιατί βρισκόμενοι σε τροχιά γύρω από τη Γη 8α μπορούσαν να επιστρέ­ ψουν σε λίγες ώρες μετά το ατύχημα. Φαντασ8είτε όμως να επέστρε­ φαν από τη Σελήνη μετά από λίγες ώρες. Θα καταλάβαιναν οι πάντες ότι πρόκειται για απάτη . Έτσι προτίμη σαν να εξαντλήσουν τα απο8έμα­ τα του οξυγόνου του διαστημοπλοίου 8έτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των αστροναυτών και αυτό να προσ8αλασσω8εί στις 1 7 Απρι­ λίου , πράγμα που κάνει αλη 80φανή την επιστροφή του από τη Σελήνη και όχι από περιοχή κοντά στη γήινη ατμόσφαιρα. 2. Το πιο πι8ανό βέβαια είναι η NASA να σκηνο8έτησε το ατύχημα

για να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου ξανά στις αποστολές Απόλ­ λων. Εξάλλου η φωτογραφία του «κατεστραμμένου» διαστημοπλοίου που παρουσιάστηκε στον Τύπο, ήταν ακριβώς η ίδια με το διαστημό­ πλοιο όταν του είχαν αφαιρέσει το εξωτερικό μεταλλικό του κάλυμμα.


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Αδυνατώ να πιστέψω ότι η NASA συνέχισε τις αποστολές Απόλλων τη στιγμή που οι αστροναύτες του Απόλλωνα 1 1 είχαν στενή επαφή δευτέρου τύπου με εξωγήινα όντα. Γιατί να ρισκάρει τη �ωή των αστρο­ ναυτών, αν δεν ήταν σίγουρη για τις προθέσεις των εξωγήινων; Εξάλ­ λου , πιθανότατα θα είχε πλη ροφορηθεί το πάθημα των Σοβιετικών , αφού η συνέντευξη Μοχίλιν, που χρονικά συμπίπτει με την αμέσως επόμενη αποστολή , αυτήν του Απόλλωνα 12, είχε δημοσιευτεί και θα είχε φτάσει σίγουρα στα αυτιά της. Πώς θα αποδείκνυε η NASA ότι οι αστροναύτες των υπόλοιπων απο­ στολών Απόλλων πήγαν στη Σελήνη ; Φυσικά με φωτογραφίες και φιλμ που ήταν πανεύκολο να δώσει στη δημοσιότητα, αφού το να τα παρα­ γάγει στο στούντιο ήταν γι' αυτήν παιγνιδάκι. Εκείνο που δεν είχε υπο­ λογίσει η NASA ήταν ότι αυτοί που ανέλαβαν αυτό το έργο ήταν μεν επαγγελματίες, αλλά ερασιτέχνες ως προς τη Σελήνη , με συνέπεια να παρουσιάσουν στο κοινό φωτογραφίες και φιλμ που και ένας αδαής κα­ ταλαβαίνει με την πρώτη ματιά ότι είναι πλαστά. Το μόνο που απομένει πραγματικό από τη Σελήνη είναι τα πετρώ­ ματα που θεωρητικά έφεραν πίσω οι αστροναύτες. Αλλά αυτά όπως ανέφερα και προηγουμένως, μπορούν να συλλεχθούν άνετα από μη επανδρωμένα διαστημόπλοια, όπως έκαναν και οι Σοβιετικοί. Μήπως οι αστροναύτες όταν γύρι�αν στη Γη έβγαιναν από τη σεληνάκατο με τα πετρώματα στα χέρια ως αποδεικτικά του ταξιδιού τους; Όχι φυσικά. Ο ίδιος ο Νηλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος θεωρητικά άνθ ρωπος που περ­ πάτησε στη Σελήνη , όταν ρωτήθηκε κατ' ιδίαν για το τι είδε στη Σελή­ νη , απάντησε: «Οι εξωγήινοι μας προειδοποίη σαν να μην πάμε ξανά» (<<We were warned off») . Σε άλλη ερώτη ση γιατί η NASA παρ' όλα αυτά συνέχισε τις αποστολές Απόλλων, ο Άρμστρονγκ απάντησε ότι η NASA για να μη δημιουργήσει πανικό στον κόσμο συνέχισε μεν τις αποστο­ λές, αλλά τις συντόμευσε και σε χρόνο και σε διάρκεια. Δεν εξήγησε όμως αν η συντόμευση σήμαινε μικρής διάρκειας αποστολή στη Σελή­ νη ή επιτάχυνση και άρον-άρον ολοκλήρωση του προγράμματος με πλαστές προσσεληνώσεις. Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή που εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υιοθέτησε η NASA.

68


Η ΣΚΗΝΟΘΕΊΉΜΕΝΗ ΠΡΟΣΣΕΛΉΝΩΣΗ ΤΗΣ NASA

Η Σελήνη σης 1 3 Απριλίου ωυ 1970 όταν έγινε η έκρηξη σων Απόλλωνα 1 3. Φυσικά ω Fra Mauro ήταν σω σκοτάδι και 8α έμενε εκεί για δύο-τρεις μέρες (η σελη νιακή μέρα κρατά 14 ημέρες, ω ίδιο και η σεληνιακή νύχτα) .


ΟΙ ΦΟΙΟΤΡΑΦΙΕΙ ΙΗΙ ΝΑΙΑ Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες σω Διαδίκτυο που δείχνουν στιγμιότυ­ πα από τις αποστολές Απόλλων. Ούτε μία δεν μπορεί να πείσει κάποι­ ον προσεκτικό αναλυτή ότι είναι αλη θινή και όχι σκηνοθετημένη

KGJ

ρετουσαρισμένη . Φυσικά, η NASA, διά των εκπροσώπων της, προσπάθη σε να πείσει για το αντίθετο και το μόνο που κατάφερε ήταν να πλήξει ανεπανόρθω­ τα την αξιοπιστία τη ς με τις απίθανες δικαιολογίες που βρήκε για να δι­ καιολογήσει την απόκλιση των νόμων τη ς Φυσικής στη Σελήνη . Στις επόμενες σελίδες υπάρχουν μόνο μερικά χαρακτη ριστικά πα­ ραδείγματα που πείθουν και τον πιο αδαή περί της Σελήνη ς, ότι οι φω­ τογραφίες που παρουσίασε με καμάρι η NASA ήταν όλες πλαστές.

Ο αστροναύτη ς υπό την εποπτεία αγνώστων αντικειμένων. Πι8ανόν παιγνίδισμα των προβο­ λέων τού στούντιο.

70


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Η φωιογραφία αυτή όντως δείχνει τη Γη από τη Σελήνη . Θα μπορούσε να είναι αληθινή αν έδ ειχνε τα αστέρ ια.


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Τα άστρα του νυχτερινού ουρανού απουσιάςουν από τις φω τογραφίες.

Σκιές που δείχνουν σε άλλες κατευθύνσεις.

72


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Οι σκιές έχουν διαφορεηκή κατεύθυνση , μια προφανής απροσεξία του σκηνοθέτη και του τε­ \'Vικού φωησμού .

�Iηxανή ισχύος 1 0.000 λιμπρών και καυσαερίων 5000' F. Παρ' όλα αυτά, ούτε ίχνος κρατήρα.

73


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Η σημαία όπως πάνrα κυματιστή (και όχι ίσια) και ακριβώς στο κένφο του πλάνου.

Ο ασφοναύτης διαKρίνεrαι λεπτoμερέσrατα και ας βρίσκεται μέσα στη σκιά. Φυσικά φαίνεrαι και η σημαία πενrαKάθαρα πάνω στο διαστη μόπλοιο, ενώ δεν υπάρχει διάθλαση .

74


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Τα σταυρονήματα ευθυγράμμισης και μέτρησης αποστάσεων (που κανονικά είναι τυπωμένα στο φιλμ) βρίσκονται κάτω από τα αντικείμενα. . .

75


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο αστροναύτης, παρ' όλο που είναι στη σκιά, διακρίνεται λεπτομερέστατα. Φυσικά φαίνεται και η σημαία πεντακάθαρα, να Kυματί�ει αυτή τη φορά προς τη μεριά του διαστημοπλοίου. Κάποιος αστροναύτη ς είχε αναλάβει, απ' ό, τι φαίνεται, την αποστολή να τη γυρίζει κάθε φορά προς τον φωτογράφο.

Τρεις διευθύνσεις σκιών διακρίνονται στη φωτογραφία: του σκάφους, του αστροναύτη και της σημαίας. Φυσικά ούτε ένα άστρο, ενώ και η σημαία παραδόξως δεν κuματί�ει, αλλά έχει πέσει. . .


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Απίστευτα φωτισμένη η στολή του αστροναύτη που βρίσκεται υπό σκιά. Κανένας αστροναύ­ της δεν κουβαλούσε φλας ή προβολείς, αλλά οι φωτογραφίες έβγαιναν πάντα καλοφωτισμέ­ νες, ακόμη και mo ατμοσφαιρικό κενό, όπου δεν υπάρχει διάθλαση.

� μερικές φωτογραφίες φαίνονται άστρα σων ουρανό. Προσέξτε και το ό)(Tlμα που έχει κά­ ίσει πάνω στο σταυρόνημα.

77


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Σε μερικές φωτογραφίες φαίνονται άστρα στον ουρανό. Κάποιος ξέχασε να τα σβήσει ;


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

.λύο υποτωεται διαφορετικές περιοχές της Σελήνης που όμως πολύ εύκολα Kαταλαβαiνει κα­ "είς ότι πρόκειται για την ίδια φωτογραφία στο φόντο.

79


ΤΟ ΜΥΣΊΉΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο Έντουιν «Mπα�» Όλντριν στέκεται προσοχή μπροστά στην αμερικάνικη σημαια. Η φωτογραφία με τα επτά λάθη: η σημαια που ΚUματί�ει. ο ουρανός χωρίς άστρα, η σκιά της σημαιας αντί8ετα με το φως, η σκιά του αστροναύτη πολύ λεπτή, η σκιά της σεληνακάτου τεράστια, οι ψεύnκες πατη­ μασιές, η φωτογραφική μηχανή που λείπει, ο αστροναύτη ς έπρεπε να έχει πέσει, γιατί γέρνει.

Η φωτογραφία διορ8ωμένη ψη φιακά. Κάπως έτσι 8α έπρεπε να είναι. Στο στούνnο ήταν δύ­ σκολο ο σκηνο8έτης να προσέξει τα σφάλματα και να τα διορ8ώσει έγκαιρα.

80


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Ο ι πατημασιές δείχνουν ότι το έδαφος είχε μαλακή άμμο . Το πέλμα όμως του διαστημοπλοί­ ου που ζυγίζει τόνους δεν έχει μπει βαθιά στο έδαφος. Φαίνεται ότι κάποιος κομπάρσος το έχει σκουπίσει κιόλας. Η πίεση του κινητήρα δεν σήκωσε ούτε έδιωξε τη σκόνη . . .

- "':σrευ τη φωτογραφία με δύο αστροναύτες να φαίνονται στη μάσκα. Ο τρίτος, επίσημα, πε -φεφόταν με τον θαλαμίσκο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

81


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Η περίφημη παιημασιά τού Άρμστρονγκ. Ένας άντρας 75-80 κιλά που με τη στολή του ζύγι­ ζε 1 60- 1 80 κιλά στη Γη, στη Σελήνη, όπου η βαρύτητα είναι το 1 /6 της γήινης, θα ζύγιζε μό­ νο 30 κιλά. Αυτή είναι πατημασιά ερπυστριοφόρου και όχι ενός πούπουλου.

Η ίδια πατημασιά όπως τη ζωγράφισα ψηφιακά. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και το αρι­ στερό πέλμα κάπου στη φωτογραφία. Επάνω αριστερά αν περπατούσε ο αστροναύτης και κά­ τω αριστερά αν ήταν με ανοιχτά πόδια. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος έκανε «κουτσό» . . .


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡJO ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο αστροναύτης οιη σκιά, αλλά φαίνονωι πενωκάθαρα ακόμη και οι σόλες από ης μπότες ιου ή η σημαία στην πλάτη ιου!


ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Η φωτογραφία τού Gene Ceman που δείχνει τη Γη από τη Σελήνη σης 1 3- 1 2- 1 972. Η Γη φαiνεται πάρα πολύ μικρή.

-=-0 μέγεθος της Γης όπως θα έπρεπε να φαiνεται από την επιφάνεια της Σελήνη ς σης 1 3- 1 2_ 9 72, σύμφωνα με τους προσομοιωτές και το πλανηταριακό πρόγραμμα Redshift 5.


Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΕΠΙΙΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΑΤΜΑΙΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΠΟΤΗΤΑ Το μεγάλο μυστήριο, βλέποντας μακροσκοπικά κανείς τη Σελήνη , είναι η ύπαρςη των εκαωμμυρίων κραιήρων τόσο στη θεαιή , όσο και στην αθέαιη πλευρά. Πού βρέθηκαν τόσοι πολλοί μετεωρίτες στην περιοχή αυτήν ωυ ουρανού και γιαιί προιίμη σαν την πτώση στη Σελήνη ; Από πού ήρθαν; Γιαιί δεν έπεσαν σων Άρη ή στη Γη που είναι πολύ μεγα­ λύτεροι σε όγκο και μά�α από τη Σελήνη ; Γιαιί στη Γη δεν υπάρχουν τό­ σοι πολλοί κραιήρες, έστω και διαβρωμένοι, που να αποδεικνύουν την πρόσκρουση με εκαωμμύρια μετεωρίτες αντίσωιχα με τη Σελήνη ; Είναι δυναιόν η Σελήνη , που η μά�α της είναι 8 1 φορές μικρότερη από της Γη ς, να έλκει αυτή ωυς μετεωρίτες και όχι η Γη ; Ερωτήμαια που απασχόλη σαν ωυς αστρονόμου ς πολλά χρόνια και δεν μπορούσαν να δώσουν μια πεισηκή απάντη ση , βρίσκουν επιτέλους την πιο αληθοφανή λύση ωυς στην εςήγηση που δίνω αμέσως παρα­ κάτω, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά άλλου : Η περιοχή στην οποία κινούνταν εκαωμμύρια μετεωριτών σω πρώ­

ω στάδιο τη ς �ωής ενός πλανηηκού συστήμαως, ήταν φυσικά εκείνη που ήταν πλη σιέστερα προς ω γιγάνηο άστρο , ων αντίσωιχο ήλιο , ο οποίος τραβούσε ωυς μετεωρίτες όπως ο μαγνήτη ς ης καρφίτσες, αυςά­ νοντας έτσι τη μά�α ωυ . Συνεπώς, μόνο ένας πλανήτης που βρίσκεται κοντά σω άστρο, όπως δηλαδή Π.χ. ο Ερμής με ων Ήλιο, θα μπορού­ σε να έχει την επιφάνειά ωυ διάσηκτη από κραιήρες. Και πραγμαnκά

ο Ερμής είναι γεμάως από κρατηρες σε τέωιο σημείο. που μOLά�εL σαν δίδυμος αδελφός της Σελήνης. 85


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μόνο αν η Σελήνη βρισκόταν κάποια στιγμή της ιστορίας τη ς κοντά στον Ήλιο , 8α μπορούσε να έχει τέτοια «βλογιοκομμένη » όψη . Η 8εατή πλευρά της Σελήνη ς για κάποιον που την παρατη ρεί με το τηλεσκόπιο ή τη βλέπει σε φωτογραφίες, είναι διάστικτη από κρα­ τήρες. Κανονικά 8α έπρεπε μόνον η α8έατη πλευρά να είναι γεμά­ τη (όπως πράγματι συμβαίνει) από κρατή ρες και η 8εατή να έχει πο­ λύ λιγότερους. Ως γνωστόν, η τροχιά τη ς Σελήνη ς είναι σύγχρονη , δηλαδή περι­ στρέφεται γύρω από τη Γη και τον εαυτόν της σε περίπου 29 η μέρες. Πώς λοιπόν δημιουργή8η καν οι κρατή ρες στη 8εατή πλευρά; Αν η κατεύ8υνση των μετεωριτών είναι προς τη 8εατή πλευρά έτσι ώστε να δημιουργη80ύν οι κρατήρες που βλέπουμε , υπάρχει η Γη μπροστά τους, που έχοντας μεγαλύτερη μά�α θα τους έλκει αυτή και όχι η Σελήνη . Άρα οι μετεωρίτες που 8α ταξίδευαν προς το σύστημα Γη -Σελήνη με κατεύ8υνση προς τη 8εατή πλευρά, 8α έπεφταν στο σύνολό τους στη Γη . Ενώ, αντίθετα, όσοι έρχονταν προς το σύστημα Γη -Σελήνη από την α8έατη πλευρά της Σελήνη ς, θα έπεφταν πάνω στη Σελήνη . Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι κρατή ρες στη 8εατή πλευρά έπρεπε να είναι πολύ λιγότεροι απ' ό ,ΤΙ βλέπουμε να υπάρχουν.

Εκ των ανωτέρω προκύπτουν δύο συγκλονιστικά συμπεράσματα: •

Η Σελήνη δεν ήταν στη μακραίωνη ιστορία της πάντοτε σε σύγ­

χρονη τροχιά με τη Γη , αλλιώς θα είχε κρατή ρες μόνο στην α8έατη πλευ ρά τη ς . •

Δεν ήταν πάντοτε δορυφόρος της Γη ς, γιατί στην περιοχή αυτή

του ηλιακού συστήματος όπου βρίσκεται σήμερα, δεν υπήρχαν ποτέ τα εκατομμύρια των μετεωριτών που 8α της δημιουργούσαν αυτούς τους αναρί8μη τους κρατήρες. Μήπως οι κρατήρες στην επιφάνεια του δορυφόρου μας δημιουρ­ γή8ηκαν κάπου αλλού ; Μήπως λοιπόν η Σελήνη ήταν κοντά σε κάποιον άλλον Ήλιο , ενός άλλου ηλιακού συστήματος; Η μόνη λογική απάντη ση στα ανωτέρω ερωτήματα είναι ότι η Σε­ λήνη κάποτε περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά τη ς , όχι σε mΓ ­ χρονη τροχιά μ ε τ η Γη και σαν δορυφόρος τη ς , αλλά ανεξάΡίΓ-:= από αυτή ως πλανήτη ς γύρω από κάποιο άλλο άστρο του Γαλ�86


Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΙ . . .

μας και με τέτοια περίοδο περιστροφής που να δέχεται ολόκλη ρη η επιφάνειά τη ς μετεωρίτες. Θα ήταν σίγουρα ο πρώτος πλανήτη ς του ηλιακού συστήματος ,

γιατί αυτός είναι ο μόνος πλανήτης σε ένα ηλιακό σύστημα που δέ­ χεται βροχή τα εκατομμύρια των μετεωριτών που κατευθυνόμενοι στον Ήλιο θα έβρισκαν μπροστά τους τη Σελήνη . Η παρουσία ελάχιστων κρατήρων στις θάλασσες τη ς ορατής πλευ ­ ράς αποδεικνύει ότι ο ι θ άλασσες δημιουργήθη καν πολύ μεταγενέστε­ ρα και σκέπασαν τους αρχέγονου ς κρατήρες που ήταν σχεδόν ομοιό­ μο ρφα κατανεμημένοι στην επιφάνειά τη ς . Η σχεδόν επίπεδη δε μορφή των θαλασσών ισχυροποιεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για φυ σική η φ αιστειακή δράση , αλλά για την τεχνολογική επέμβαση ενός προηγμένου πολιτισμού που με κάποια ανώτερη τεχνολογία εξόρυξε τα υλικά του εσωτερικού τη ς Σελήνη ς και τα άπλωσε ήπια στην επιφάνειά της δημιουργώντας τις θάλασσες. Έτσι δικαιολογού­ νται απόλυτα οι μεγάλες συγκεντρώσεις μά�ας κάτω από τις θάλασσες και η ύπαρξη βαρέων μετάλλων στην επιφάνεια της Σελήνη ς . Ίσως όταν ο προηγμένος τεχνολογικά πολιτισμός αποφάσισε το διαπλανητικό ταξίδι, η ενίσχυση του φλοιού με βαριά υλικά να κρίθη­ κε αναγκαία για να αντέξει την πτώση μετεωριτών κατά τη διάβασή του από τα νέφη τού Oort ή τη �ώνη Kuiper. Παράλληλα με την εξό­ ρυξη , δημιουργήθη καν στο εσωτερικό του οι χώροι που θα τον φιλο­ ξενούσαν στο διαστρικό του ταξίδι. Από τα σεισμικά πειράματα που έγιναν στη Σελήνη φαίνεται ότι ο φλοιός της θεατής πλευ ράς είναι πιο λεπτός από τον αντίστοιχο τη ς αθέατη ς . Συνεπώς οι θάλασσες που υπάρχουν στην ορατή μόνον πλευρά αποτελούν ένα είδος πανοπλίας του κοσμικού διαστημοπλοί­ ου τη ς Σελήνη ς . Τα υλικά τη ς Σελήνη ς βρέθηκαν ν α έχουν λανθάνουσα μαγνήτιση . Όμως το ση μερινό μαγνητικό πεδίο της Σελήνη ς είναι πολύ μικρό για να μαγνητίσει τα πετρώματα. Τότε, πώς βρέθη καν μαγνητισμένα πε­ τρώματα στα δείγματα που έφεραν οι αστροναύτες; Μόνον αν κάποτε η Σελήνη πλη σίασε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα και το μαγνητικό πεδίο του μεγαλύτερου σώματος άφη σε το μαγνητι­ κό αποτύπωμά του στα πετρώματα της Σελήνη ς . Αλλά για να πλη σιά­ σει η Σελήνη κάποιο άλλο ουράνιο σώμα, Π.χ. τη Γη , ώστε να μα­ γνητιστούν τα πετρώματά τη ς, θα έπρεπε να υπερβεί το όριο του Ρο;:


το ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

τη ς Γη ς . Συνεπώς, θα είχε διαλυθεί από τις παλιρροιακές δυνάμεις της Γη ς , πράγμα που όμως δεν συνέβη . Φυσικά, η μαγνήτιση της Σελήνη ς δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η Σελήνη μπορεί να πλησίασε τη Γη σε κάποια φάση τη ς ιστορίας τη ς .

Οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν εσωτερικός πλανήτης κάποιου άλλου ηλιακού συστήματος . Ακριβώς όπως και ο Ερμής έχει ασθενές μα­ γνητικό πεδίο, εξαιτίας του πυρήνα σιδη ρονικελίου που διατη ρεί, έτσι και η Σελήνη είχε κάποτε ασθενές μαγνη τικό πεδίο που υπάρχει απο­ τυπωμένο στα πετρώματά τη ς. Όμως η εξόρυξη του πυρήνα για τη δη ­ μιουργία κενών χώρων, εξαφάνισε εντελώς το μαγνη τικό πεδίο της και δημιούργη σε τις θάλασσες που είναι πλούσιες σε μέταλλα. Η μα­ γνήτιση όμως των πετρωμάτων παρέμεινε εσαεί απόδειξη της προη ­ γούμενης θέσης της Σελήνη ς ως εσωτερικός πλανήτη ς κάποιου άλ­ λου ηλιακού συστήματος. Η πυκνότητα τη ς Σελήνη ς , με δεδομένο ότι ο Ερμής έχει πυκνό­ τη τα 5 , 43 gr/cm3, οδηγεί με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι και η πραγματική πυκνότη τα τη ς Σελήνη ς είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 3 , 34 gr/cm3• Πιθανόν γύρω στο 5 , 5-6 gr/cm3 που έχει πειραματικά αποδειχτεί, αλλά δεν το έχει ποτέ αποδεχθεί επίσημα η NASA, γιατί οδηγεί σε αυτό το καταπληκτικό συμπέρασμα για την προέλευση τη ς Σελήνη ς . Γι' αυτό και ο ι κρατήρες τη ς Σελήνη ς μοιάςουν, όπως και του Ερμή , επιφανειακοί, γιατί η πυκνότητα του εξωτερικού φλοιού της είναι του ­ λάχιστον διπλάσια από τη θεωρητική και δεν αφήνει τους μετεωρίτες να εισέλθουν βαθιά στο έδαφός τη ς . Ήταν λοιπόν και αυτή «σιδερένια» κάποια στιγμή της ιστορίας τη ς , όπως ακριβώς είναι σήμερα ο δίδυμος αδελφός τη ς ο Ερμής, που έχει το ίδιο παρατσούκλι. Με πυρήνα σιδη ρονικελίου και πυκνότη τα του ­ λάχιστον 5 , 5 gr/cm3• Επίση ς, ένα άλλο φυσικό χαρακτη ριστικό που αποδεικνύει ότι η Σελήνη και ο Ερμής είναι δίδυμα αδέλφια, είναι το albedo που και για τα δύο σώματα είναι ακριβώς ίδιο : 0, 1 0 έως 0 , 1 2 . Δηλαδή , ακόμη και η σύσταση των επιφανειακών πετρωμάτων και η συμπεριφορά τους στην ηλιακή ακτινοβολία είναι ταυτόσημη !

88


Η ΣΕΛΗΝΗ AΠOΚAΛYΠΓEJ . . .

89


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μια φωτογραφία του Ερμή (σιην προηγούμενη σελίδα) που Kαrαδεικvύει ιη μεγάλη ομοιόιηιά του με τη Σελήνη (πάνω). Η ομοιόιηια ιων δύο σωμάιων μάς δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε όιι είναι και οι δύο εσωιερικοί πλανήιες ενός ηλιακού συσrήμαΤOς. Ο Ερμής του δικού μας και η Σελήνη του άσφου ζ του Δικιύου . του οποίου ήιαν πλανήιης πριν από χιλιάδες χρόνια!


Η ΣΕΛΉΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ. . .

Σε συνέντευξη που έδωσε σ ε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο τ ο 1 989 ο Μπο­ μπ Λα�άρ , ο οποίος εργα�όταν σε απόρρητο proj ect ιπταμένων δίσκων (8port Model) στη μυστική αμερικανική βάση στη Νεβάδα Area 8-4, που βρίσκεται στην αποξηραμένη λίμνη Papoose νότια τη ς γνωστής αε­ ροπορικής βάση ς Area 5 1 , δήλωσε ότι οι εξωγήινοι που έχουν έρθει σε μυστική συμφωνία με την κυβέρνηση των Η . Π .Α. και διαθέτουν την τε­ χνολογία τους με ανταλλάγματα διάφορα πειράματα σε ανθρώπους ή και πρώτες ύλες, χρη σιμοποιούν ένα άγνωστο χημικό στοιχείο ως πρώ� τη ύλη για την κίνηση των ιπταμένων δίσκων. Συγκεκριμένα, αναφέρθη κε στο χημικό στοιχείο με ατομικό αριθ­ μό 1 1 5 (το σημερινό ununpentium) , το οποίο χρη σιμοποιούσαν οι εξωγήινοι για την παραγωγή αντιύλη ς και για τη δη μιουργία κυμά­ των βαρύτητας τύπου Α. Το στοιχείο αυτό δεν υπή ρχε το 1 989 στον γήινο περιοδικό πίνακα, τώρα όμως έχει προστεθεί και θεωρείται πλεον υn.ο.ρ,,:ι{)\

Σύμφωνα με τον Λα1,άρ, το ununpentium n.poiPXa(l,\' ωτ.6 ττληνήτη διπλού συστήματος αστέρων, με βεβαιότη τα από τον εσωτερικό πλανή­ τη , που στη φάση της δημιουργίας του και λόγω τη ς τεράστιας έλξης του γειτονικού άστρου , έχει συγκρατήσει στον πυρήνα του σχεδόν όλα τα βαριά στοιχεία. Προσπάθησα να επιβεβαιώσω αυτά που γνωρί�oυμε γι' αυτό το χη­ μικό στοιχείο και η ανα�ήτη ση στο Διαδίκτυο με οδήγησε σε ένα εκ­ πληκτικό συμπέρασμα. Το στοιχείο αυτό, το ununpentium 1 1 5 , είναι σήμερα το προτελευταίο του περιοδικού πίνακα στοιχείων και θεωρεί­ Ηίι υπερβαρές, καθ' όσον έχει την τρομακτική πυκνότη τα 3 1 , 5 gr/ cm3• Καταγράφηκε επίσημα στους πίνακες τον Φεβρουάριο του 2004 μετά από πειράματα που διεξήχθη σαν τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2003 στα ερ­ γαστήρια στην Ντούμπνα της Ρωσίας από τη σύντη ξη αμερικίου (95ΑΙη) και ασβεστίου (20Ca) . Η διάρκεια �ωής του ήταν λιγότερη από δευτερό­ λεπτο, αφού μεταστοιχε ιώνεται αμέσως σε άλλα χημικά στοιχεία. Αρκετά από τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί. Η υφή του είναι μεταλλική και πιθανολογείται ότι είναι στερεό σε θερμο­ κρασία μέχρι 20000 Κ, όπως περίπου και το τιτάνιο. Όπως ανέφερε ο Λα�άρ , το υλικό αυτό το είχαν οι εξωγήινοι σε

στε­

ρεή μορφή ταμπλέτας. Είναι λοιπόν στοιχείο , όχι του εργαστη ρίου ό

' :­

στη Γη , αλλά στοιχείο που σχηματίστηκε στον πλανήτη Σελήνη κωά ::­ φάση τη ς δημιουργίας του προηγούμενου ηλιακού συστήματα;.


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

εσωrΕΡικοί πλανήτες, ως πλη σιέστεροι στο άστρο, θα έχουν οπωσδή­ ποτε βαθιά στον πυρήνα τους και όλα τα υπερβαρέα μέταλλα και μάλι­ στα σε υγρή μορφή , αφού οι θερμοκρασίες του πυρήνα είναι περίπου 3 . 0000 Κ. Συνεπώς οι θάλασσες της Σελήνη ς, που αποτελούνται από υλικά του πυρήνα, είναι πλούσιες σε στερεό ununpentium, αφού η maximum θερμοκρασία 7000 Κ που θα επικρατούσε κάποτε στην επι­ φάνειά τη ς , ήταν θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία των 20000 Κ που το ununpentium λειώνει. Ίσως η εξόρυξη των υλικών του σεληνιακού πυρήνα να είχε διπλό σκοπό : τη δημιουργία κενών χώρων στο εσωτερικό τη ς και την άμεση συλλογή των πολύτιμων βαρέων με­ τάλλων και κατά συνέπεια του ununpentium από την επιφάνειά της! Λογικά, το πολύτιμο αυτό υπερβαρές στοιχείο θα βρίσκεται αντίστοι­ χα και στον πυρήνα του Ερμή σε υγρή κατάσταση . Φαίνεται, δηλαδή ,

ότι ο μικρός και ασήμαντος Ερμής είναι ο σπουδαιότερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος -μετά τη Γη- αφού στον πυρήνα του έχει το τρο­ μερό στοιχείο ununpentium σε άφ80νη ποσότητα! Με αυτό το χημικό στοιχείο φαίνεται ότι έχουν λύσει το ενεργειακό τους πρόβλημα οι εξωγήινοι, αφού αυτό θα υπάρχει σε αρκετές ποσό­ τητες στη Σελήνη . Το μέγεθος δε της Σελήνης (διάμετρος 3 . 476 χιλιομέτρων) σε σχέση με τον Ερμή (διάμετρος 4. 878 χιλιομέτρων) υποδηλώνει ότι το άστρο γύρω από το οποίο περιστρεφόταν κάποτε η Σελήνη είχε μικρότερη μά­ �α από τον Ήλιο μας. Ίσως ήταν ένα διπλό σύστημα αστέρων με την πρωταρχική μά�α μοιρασμένη στα δύο. Ο ήλιος τους πιθανότατα είχε διάμετρο το 70% της ηλιακής , δηλα­ δή 1 . 00 0 . 000 χιλιόμετρα και όγκο περίπου το 40% της ηλιακή ς , αφού ο πρώτος του πλανήτη ς , η ση μερινή Σελήνη , έχει αναλογικά διάμετρο το 70% και όγκο το 40% του πρώτου δικού μας πλανήτη του ηλιακού συστήματος, του Ερμή . Η βιόσφαιρα του άστρου τους , δηλα­ δή η �ώνη μέσα στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί �ωή , θα εκτεινόταν σαφώς σε μικρότερη απόσταση από την αντίστοιχη του Ήλιου μας και θα ήταν και πιο στενή . Έτσι, ενώ για τον Ήλιο μας η βιόσφαιρα περιλαμβάνει τη Γη και τον Άρη , δηλαδή ων τρίτο και ων τέταρω πλανήτη στη σειρά, ένας μι­ κρότερος ήλιος που η βιόσφαιρά ωυ θα ήταν πλη σιέστερα σε αυτόν, θα περιελάμβανε τον δεύτερο και ίσως ων τρίω πλανήτη στη σειρά. Αν λοιπόν η Σελήνη ήταν ο πλη σιέστερος πλανήτης προς ω άστρο, ο 92


Η ΣΕΛΉΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ!. . .

δεύτερος και ίσως και ο τρίτος στη σειρά, θα είχαν σίγουρα συνθήκες κατάλληλες για τη δημιουργία τη ς �ωή ς . Όμως, ένας τεχνολογικά ανεπτυγμένος πολιτισμός θα διάλεγε για να μετασκευάσει κάποιον μακρινό προς αυτούς πλανήτη ; Θα διάλεγε κάποιον πλανήτη που θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά πολύ πιο μακριά, με μικρότερη πυκνότητα και συνεπώς πιο ευάλωτος στους μετεωρίτες; Ή θα επέλεγε τον πλη σιέστερο στον πλανήτη τους, τη «σι­ δερένια» Σελήνη , που ο πυρήνας της ήταν και γεμάτος από το πολύτιμο ununpentium; Η λογική απάντηση είναι ότι θα διάλεγε τον πλη σιέστε­ ρο προς αυτόν πλανήτη . Επειδή η Σελήνη ήταν ο πλη σιέστερος στον ήλιο τους πλανήτης, αυτόματα προκύπτει ότι ο εξωγήινος πολιτισμός κατοικούσε στον αμέσως επόμενο πλανήτη , δηλαδή στην αντίστοιχη Αφροδίτη του ηλιακού τους συστήματος. Ήταν δηλαδή η Σελήνη πλα­ νήτης που είχε τα ίδια ακριβώς χαρακτη ριστικά με τον δικό μας Ερμή . Η καταπληκτική ομοιότητα των δύο σωμάτων σε όλα τα επίπεδα δεν

αφήνει την παραμικρή αμφιβολία. Η Σελήνη θα βρισκόταν σε απόσταση από το άστρο λίγο μικρότερη απ' ό,τι ο Ερμής από τον Ήλιο μας, δηλαδή 40-45 εκατομμύρια χιλιό­ μετρα. Ο μητρικός πλανήτης τους, ο δεύτερος στη σειρά πλανήτης του ηλιακού τους συστήματος, θα βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη από την αντίστοιχη της Αφροδίτης, δηλαδή περίπου 80-85 εκατομμύρια χι­ λιόμετρα από το άστρο. Η απόσταση συνεπώς που θα xώρι�ε τους δύο πρώτους πλανήτες θα ήταν γύρω στα 40 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Eξετά�oντας με λεπτομέρεια το ηλιακό σύστημα παρατη ρεί κάποιος άλ­ λη μια μοναδική παραφωνία που ενισχύει το γεγονός ότι η Σελήνη ου­ δέποτε αποτέλεσε φυσικό δορυφόρο της Γης και ουδέποτε σχηματί­ στηκε από το ίδιο νέφος αερίων. Οι τέσσερις εσωτερικοί πλανήτες του ηλιακού συστήματος που είναι βραχώδεις καλούνται και γεώμορφοι. Από αυτούς μόνον η Γη και ο Άρη ς έχουν δορυφόρους. Ο Άρης φυσικά έχει δύο πολύ μικρούς δορυφόρους, που προέρχο­ νται από την κοντινή �ώνη των αστεροειδών. Δηλαδή , από τους τέσσε­ ρις εσωτερικούς πλανήτες μόνον η Γη έχει δορυφόρο και μάλιστα τερά­ στιο για το μέγεθός τη ς. Ποια διαδικασία λοιπόν σχηματισμού δορυφό­ ρων δημιούργη σε μόνον τη Σελήνη ; Γιατί δεν έχουν δορυφόρους οι άλ­ λοι τρεις; Πού βρέθηκε τόσο πολύ μεγάλη μά�α που δεν κατάφερε να 93


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

την απορροφήσει η Γη , αλλά συμπυκνώθηκε σε δορυφόρο; Η Αφροδί­ τη , η δίδυμη αδελφή τη ς Γης, γιατί δεν άφη σε μάςα που να συμπυ­ κνωθεί σε δορυφόρο της, αλλά απορρόφησε όλα τα υπολείμματα; Η απάντηση τώρα φαντάςει πανεύκολη , για τον απλούστατο λόγο ότι

η Σελήνη ουδέποτε υπήρςε φυσικός δορυφόρος του ηλιακού συστήμα­ τος. Μόνον οι εξωτερικοί γίγαντες πλανήτες Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας που έχουν πυκνότητα από 0 , 70 έως 1 , 6 grjcm3 θα μπο­ ρούσαν να έχουν δορυφόρους, όπως και έχουν . Οι εσωτερικοί πλανή­ τες που έχουν μεγάλη πυκνότητα θα είχαν απορροφήσει τα ούτως ή άλ­ λως λίγα σώματα που τριγύριςαν γύρω τους και δεν θα τα άφηναν με τί­ ποτε να σχηματίσουν δορυφόρους. Εξάλλου ό,τι υλικό περίσσευε θα το κατάπινε ο κοντινός ήλιος. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα πλανη rικό μοντέλο που να αναπαριστά με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε η Σελήνη . Είναι το μοναδικό σώμα για το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε. Ακόμα και για τον άγνωστο Πλούτωνα, ξέ­ ρουμε σήμερα ότι είναι σώμα της ςώνης Kuiper. Για τη Σελήνη η επι­ στημονική κοινότητα έχει προτείνει τις κάτωθι τρεις θεωρίες που δεν μπορεί όμως με τίποτε να τις τεκμηριώσει απόλυτα: •

ότι η Σελήνη σχηματίστηκε από το ίδιο νέφος αερίων με τη Γη ,

ότι προσελκύσθηκε από τη Γη σε κάποια στιγμή της ιστορίας τη ς

και, τέλος, η πιο πρόσφατη , ότι σχηματίστηκε όταν πλανητοειδής

με το μέγεθος του Άρη (!) συγκρούστηκε με τη Γη στο πρώτο στάδιο δη­ μιουργίας της και τα υλικά που εκτοξεύτηκαν στο διάστημα συμπυκνώ­ θηκαν και δημιούργησαν τη Σελήνη ! Τώρα πού βρέθηκε αυτός ο αδέσποτος πλανητοειδής στην περιοχή μας είναι άλλη ιστορία. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εφόσον οι συντη ρητικοί επιστήμονες δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν με τίποτε την προέλευση της Σελήνης, βρήκαν την απίθανη αυτή θεωρία και την προσάρμοσαν κατάλληλα σε σημείο που να θυμίςει έντονα το ρητό: «Εφόσον δεν πά­ ει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ! » Αυτό και μόνο τ ο γεγονός, ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα πάρα πολλοί σοβαροί επιστήμονες που υπoστηρί�oυν φανατικά τη μία ή την άλλη θεωρία, ισχυροποιεί τα μέγιστα την άποψη ότι υπάρχουν πολύ με­ γάλα κενά στη διατύπωση και των τριών θεωριών. Φυσικά, τίποτε από τα ανωτέρω που προτείνουν οι διάφοροι συντη ρη ­ τικοί επιστήμονες δεν ισχύει για τη Σελήνη . Η αλήθεια είναι ολοφάνερη . 94


Η ΣΕΛΉΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ. . .

Η Σελήνη δεν αποτελεί σε καμία περίmωση τμήμα της Γης ή του δικού

μας ηλιακού συστήματος, αλλά οδηγήθηκε σε αυτή την καταπληκτική θέση στον ουρανό, μετά από λεmούς χειρισμούς ενός προηγμένου τε­ χνολογικά πολιτισμού. Αυτό είναι το συγκλονιστικό συμπέρασμα που προκύπτει από την προσεκτική μελέτη όλων των αντιφάσεων που υπάρχουν για τη Σελή ­ νη και που λύνει αυτόματα όλα τα μυστήρια. Το μέγεθος της Σελήνης και η σύγκρισή τη ς με τον δίδυμο αδελφό της Ερμή , με οδήγησε στο εκπληκτικό αυτό συμπέρασμα. Η Σελήνη είναι σήμερα δορυφόρος τη ς Γη ς εφόσον περιστρέφε­

ται γύρω από αυτήν . Πριν από χιλιάδες χρόνια, όμως, η Σελήνη ήταν ο εσωτερικός πλανήτη ς ενός άλλου ηλιακού συστήματος της διαστη ­ μικής μας γειτονιάς , του οποίου ο δεύτερος πλανήτη ς στη σειρά ήταν κατοικη μένος.

95


Η ΜΕΤΑΛΗ ΙΥΤΚΑΛΥΦΗ Αυτές λοιπόν είναι οι πραγματικές αλήθειες για τη φύση τη ς Σελήνη ς και όχι οι συγκαλύψεις τής NASA. Αλήθεια, γιατί το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble δεν έχει στείλει ευ­ κρινείς φωτογραφίες της Σελήνη ς; Γιατί δεν ασχολείται μα�ί της; Μή­ πως γιατί δεν συμφέρει κάποιους; Πού είναι η φωτογραφία του {(Ίσιου Τοίχου» (Rupus Recta) για να αποδειχτεί αν είναι μια φυσική πτυχή του εδάφους και όχι δοκός αντι­ στήριξης που πετάχτηκε στην επιφάνεια του εδάφους μετά από πρό­ σκρουση μετεωρίτη που σχημάτισε τον κρατήρα ακριβώς δίπλα στον Ίσιο Τοίχο όπως ισxυρί�oνTαι πολλοί ερευνητές; Την 1 η Ιουλίου του 1 968, το αμερικάνικο μη επανδρωμένο διαστη ­ μόπλοιο Surveyor 7 προσγειώθη κε ακριβώς δίπλα στον Ίσιο Τοίχο. Αποκλείεται τυχαία να επέλεξαν οι Αμερικάνοι αυτό το σημείο. Στους κωδικούς της αποστολής γράφονται τα γράμματα Ρ, SM, C . Τα σύμβολα αυτά σημαίνουν Ρ = φωτογράφηση τη ς περιοχής, SM

=

μηχανικές ιδιότητες του εδάφους και C = χημική ανάλυση του εδάφους. Πού είναι όμως οι φωτογραφίες που έστειλε το διαστημόπλοιο από τον Ίσιο Τοίχο; Αν υπάρχουν φωτογραφίες, σίγουρα θα έχουν υποστεί επεξεργασία και θα δείχνουν την πιο μυστήρια περιοχή τη ς θεατής πλευράς της Σε­ λήνης χωρίς « ενοχλητικές» αποδείξεις για τη φύση του Ίσιου Τοίχου. Τι είδαν τελικά οι αστροναύτες που δεν έπρεπε να μάθει ο κόσμος; Είδαν και επιβεβαίωσαν τους μεγάλους αστρονόμου ς και παρατη ρη ­ τές της Σελήνη ς που από τον 1 70 αιώνα και μετά έβλεπαν αυτό που


Η ΜΕΓΆΛΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

έκανε τους Αμερικάνους ή τους Σοβιετικούς να πάνε στη Σελήνη ; Ότι δηλαδή από τις επίγειες παρατη ρήσεις οδηγούμαστε με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι κάτι πολύ μυστήριο κρύβεται στη Σελήνη και ότι ίσως νοήμονα όντα κατοικούν στον δορυφόρο μας; Φυσικά, η καλύτερη περιοχή για να κρυφτούν οι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, βάσεις κλπ, είναι η αθέατη πλευρά της Σελήνης. Όχι ότι στη θεατή πλευρά δεν υπάρχουν μυστη ριώδεις περιοχές, αλλά στην αθέατη τα πράγματα προκαλούν δέος! Τι είναι αυτή η αθέατη πλευρά και γιατί υπάρχει ένα πέπλο μυστη ρί­ ου γύρω από αυτήν; Και όχι άδικα, αν δει κανείς τα αποσπάσματα των φωτογραφιών από την αθέατη πλευρά της Σελήνης που παραθέτω. Προσωπικά, είχα προσπαθήσει άπειρες φορές να βρω χάρτη της αθέατης πλευράς. Aνα�ήτησα σε εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία, στο Δια­ δίκτυο και αλλού . Μάταια όμως. Βρήκα μόνον κάτι πολύ μικρές φωτογραφίες χωρίς ευκρίνεια και φυσικά χωρίς λεπτομέρειες. Ώσπου, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή του βιβλίου , προμη θεύτηκα από το εμπόριο το έξοχο πλανη ταριακό πρόγραμμα Redshift 5. Και αφού κατάφερα να περιστρέψω τη Σελήνη στην αθέατη πλευρά της, έμεινα εμβρόντηroς! Έβλεπα μια Σελήνη εντελώς διαφορετική από αυτήν που ή ξερα. Αν δεν ήμουνα βέβαιος ότι είναι η Σελήνη , θα έλεγα ότι ήταν σίγουρα ο Ερμής. Με τίποτε όμως η Σελήνη . Θεωρώ ότι ελάχιστοι άνθ ρωποι έχουν δει την αθέατη πλευρά της Σελήνη ς . Εγώ, που ασχολούμαι συ­ στηματικά με τη Σελήνη 20 χρόνια τουλάχιστον, έβλεπα για πρώτη φορά τα κρυμμένα μυστικά τη ς . Φαίνεται καθαρά ότι κάποιοι προ­ σπαθούν να μας κρατήσουν στο σκοτάδι. Δεν θέλουν να δούμε αυτό που πραγματικά υπάρχει στη Σελήνη !

97


ΤΑ ΜΥΙΤΗΡΙΑ ΤΗΙ ΑΒΕΑΤΗΙ ΠΛΕΥΡΑΙ Ως έμπειρος παρατη ρητής του ουρανού και δη της Σελήνης, την οποία έχω παρακολου8ήσει με το τηλεσκόπιό μου άπειρες φορές, μεγε8ύνω στον υπολογιστή την α8έατη πλευρά τη ς Σελήνης και βλέπω κάτι που μου δημιουργεί τα πρώτα μεγάλα ερωτηματικά. Που8ενά στην α8έατη πλευρά δεν υπάρχουν οι 8άλασσες της ορα­ τής πλευράς, έτσι όπως τις ξέρουμε. Στη 8εατή πλευρά υπάρχουν έντεκα πολύ μεγάλες περιοχές που τις ονομάςουμε 8άλασσες (Κρίσης, Νέκταρος, Γονιμότη τας, Γαλή ­ νης, Ηρεμίας, Βροχών, Ατμών, Νεφών, Ψύχους, Υγρασίας και Ωκε­ ανός των Καταιγίδων) . Κανείς συντηρητικός επιστήμονας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς σχηματίστηκαν οι 8άλασσες και γιατί προτίμησαν επιλεκτικά την ορατή πλευρά της Σελήνης. Ποια διαδικασία υπαγόρευσε αυτή την εξέλιξη ; Οι 8άλασσες είναι οι περιοχές της Σελήνης στις οποίες ξεχύ8ηκε η λά­ βα από το εσωτερικό της Σελήνης όταν αυτή ήταν ενεργή , όπως υποστη ­ ρίςει μερίδα συντη ρητικών επιστημόνων. Ήταν όμως κάποτε ενεργή; Και αν ναι, πώς έφτασε η επιφανειακή 8ερμοκρασία στους 2. 0000 Κ για να λειώσουν τα βαριά μέταλλα που βρέ8ηκαν στα δείγματα που πήραν οι αστροναύτες ή οι ρομποτικές συσκευές από την επιφάνεια της Σελήνης; Αποδεδειγμένα, ένα σώμα με το μέγε80ς τη ς Σελήνης, όταν και άμα ήταν κάποτε 8ερμή , δεν 8α είχε ποτέ 8ερμοκρασία πυρήνα μεγαλύτε­ ρη από 3 . 0000 Κ. Όταν λοιπόν η λάβα 8α έφτανε στην επιφάνεια της Σε­ λήνης, 8α είχε κρυώσει και 8α έφτανε το πολύ στους 9000 έως 1 . 0000 Κ και όχι στους 2. 0000 Κ. Συνεπώς, τα βαριά μέταλλα, Π.χ. σίδερο. τιτάνιο,


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

χρώμιο , όχι μόνο δεν θα έλειωναν και δεν θα έφταναν στην επιφάνειά τη ς , αλλά θα στερεοποιούνιαν μέσα σων μανδύα τη ς. Αντίθετα, αυτά έφτασαν στην επιφάνεια και καιέκλυσαν μάλιστα και όλες ης θάλασσες της Σελήνη ς. Για να λειώσουν όμως ια βαριά μέταλλα και να φτάσουν στην επι­ φάνεια της Σελήνης έχοντας θερμοκρασία ωυλάχισων 2 . 0000 Κ (ση­ μείο τήξης των βαρέων μετάλλων) , σημαίνει όη κάποιος εφάρμοσε σων πυρήνα της Σελήνη ς θερμοκρασία ωυλάχισων 5 . 0000 - 6. 0000 Κ. Η λάβα, όπως υποστηρίςει μερίδα συντη ρηηκών επιστημόνων, προήλ­ θε από ηφαίστεια της Σελήνης που εξερράγη σαν κάποια σηγμή της μα­ κραίωνης ισωρίας της. Πού είναι όμως κρυμμένα αυτά ια περίφημα ηφαί­ στεια στην επιφάνεια της Σελήνης και δεν φαίνονται όπως Π.χ. φαίνονται τα αντίσωιχα ηφαίστεια ωυ Άρη ή της Γης; Έπρεπε να είναι τεράσηα σε διαστάσεις για να πλημμυρίσουν ης θάλασσες. Αντίθετα, δεν υπάρχει κα­ μία ένδειξη οχημαησμών στην επιφάνεια της Σελήνης που να αποδεικνύ­ ει όη ήιαν κάποτε ηφαίστεια. Δεν υπάρχει ούτε ένα χαρακτη ρισηκό της Σελήνης που να φέρει ως πρόθεμα τη λέξη ηφαίστειο. Ακόμη και σήμερα υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ των επιστημών για ω αν η Σελήνη υπήρ­ ξε ψυχρή ή θερμή, δηλαδή αν ο πυρήνας της ήταν κάποτε ρευστός ή όχι. Αν όμως η Σελήνη ήιαν ψυχρή, η λάβα δεν θα υπήρχε στην επιφάνειά της . Αν ήιαν θερμή , η λάβα δεν θα περιείχε βαριά μέταλλα. Φυσικά, σήμερα ω ανύπαρκω μαγνηηκό πεδίο της Σελήνης επιβε­ βαιώνει όη ο πυρήνας τη ς είναι «παγωμένος», αφού όπως έχει αποδειχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχει εξορυχτεί στην επιφάνεια της Σελήνης. Κάποιοι, θέλονιας να δώσουν μια κάπως πιο αληθοφανή απάντηση , αφού διαπίστωσαν όη η θεωρία της ψυχρής και της θερμής Σελήνης δεν ευ σταθεί, υποστη ρίςουν όη τα πεφώμαω έλειωσαν από την πρό­ σκρουση των μετεωριτών και δημιούργησαν ης θάλασσες. Οι μετεωρί­ τες όμως που στην αθέαιη πλευρά είναι υπερπολλαπλάσιοι, γιατί δεν δημιούργη σαν θάλασσες; Στην αθέαιη λοιπόν πλευρά, ούτε μία παρόμοια θάλασσα. Λες και η διαδικασία δημιουργίας των θαλασσών εφαρμόστηκε επιλεκηκά σω οραιό η μισφαίριο! Η νέα συγκλονισηκή θεωρία που έχει διαιυπωθεί σε αυτό ω βιβλίο απαντάει με σαφήνεια σε όλες ης απορίες που έχουν καιά καιρούς εκ­ φράσει οι ερευνητές για τη φύση τη ς Σελήνη ς. 99


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η αθέατη πλευρά της Σελήνης είναι διάστικτη από κρατήρες. Εκα­ τομμύρια κρατήρες διαφόρων διαστάσεων στολίζουν την αθέατη πλευ­ ρά δημιουργώντας μια πολύ εντυπωσιακή και απόκοσμη εμφάνιση . Περιστρέφοντας τη Σελήνη στη θέση λ = 1 1 20 Ε και φ

=

00 Ν, είδα κάτι

τρομερό. Δύο ομόκεντρους κύκλους που αντίκρισα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δύο κύκλους που σε κανέναν χάρτη τής NASA δεν ήταν εμφα­ νείς. Το κοινό κέντρο των κύκλων βρίσκεται ακριβώς επάνω στον ισημερι­ νό της Σελήνης. Τα γραμμικά σχέδια του Οροπεδίου ιής Νάσκα φαίνονται νάνοι μπροστά του . Αγνοούσα ότι τέτοιο χαρακτη ριστικό της Σελήνης υπήρ­ χε στην αθέατη πλευρά της. Μου θύμισε έντονα τεχνητό κατασκεύασμα και όχι φυσική πτυχή του εδάφους. Παρατήρησα ότι στην πάνω πλευρά εφαπτομενικά του εξωτερικού κύκλου υπάρχει μια μεγάλη ευθεία γραμμή που συνδέει την περιοχή αυτή με τον κρατήρα Τζιορνιάνο Μπρούνο. Μετράω τη διάμετρο του εξωτερικού κύκλου και τη βρίσκω 800 χι­ λιόμετρα! Μετράω την εφαπτομένη και τη βρίσκω 1 . 500 χιλιόμετρα. Μετράω τις μικρές ευθείες γύρω από τον κρατήρα και τις βρίσκω 200300 χιλιόμετρα. Οι γραμμές αυτές γύρω από τους κρατήρες λέγονται ακτινικά τοιχώματα και προέρχονται από τα εκτινασσόμενα υλικά της πρόσκρουσης . Τι συνέβη με τον κρατήρα Τζιορνιάνο Μπρούνο που εί­ ναι κατά πολύ μικρότερος από τους αντίστοιχους της ορατής πλευράς; Τι είδους πρόσκρουση μετεωρίτη ήταν αυτή που εκτίναξε τα υλικά 1 . 500 χιλιόμετρα μακριά; Θα έπρεπε στη θέση του κρατήρα να υπάρχει μια τεράστια τρύπα και όχι ένας μικρός, σχεδόν επιφανειακός κρατήρας διαμέτρου 22 χιλιομέτρων! Αυτή η ευθεία γραμμή των 1 . 500 χιλιομέτρων είναι ορατή , όπως υπολόγισα, από απόσταση 50. 000 χιλιομέτρων, περίπου το 1 /8 της απόσταση ς Γης-Σελήνη ς. Δηλαδή κάποιος που θέλει να προσγειωθεί στην αθέατη πλευρά της Σελήνη ς βλέπει από πολύ μακριά ένα «φυσι­ κό» χαρακτη ριστικό που μπορεί να χρη σιμοποιήσει για να προσανατο­ λιστεί και ίσως να προσγειωθεί! ! ! Κανονικά, θ α έπρεπε τ α ακτινικά τοιχώματα του κρατήρα Τζιορνιά­ νο Μπρούνο να είναι το πολύ 20 χιλιόμετρα και όχι 1 . 500. Τα 1 . 500 χι­ λιόμετρα δεν δικαιολογούνται με τίποτε σύμφωνα με τη διαδικασία σχηματισμού τους. Εμένα προσωπικά με μια πρώτη ματιά η μεγάλη αυτή ευθεία μού θυμίζει διάδρομο ή σήραγγα που ενώνει δύο πολύ ση ­ μαντικά σημεία της αθέατης πλευράς ή και κάτι άλλο, που περιγράφω σε επόμενο κεφάλαιο . Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι στη θεατή 100


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

πλευρά τα ακnνικά ωιχώμαια ωυ Τύχωνα, ωυ Κοπέρνικου και ωυ Κέ­ πλερ έχουν μήκος περίπου 200-300 χιλιόμεφα. Συνεxί�oνTας την εξερεύνηση της α8έαιης πλευράς, η μία έκπλη ξη δια­ δεχόιαν την άλλη . Ξαφνικά, βλέπω τέσσερα μεγάλα «μάηα» να με ΚΟlΙά­ �oυν. Δύσκολο να πιστέψω όη είναι φυσικές πιυχές ωυ εδάφους. Στη βά­ ση δεδομένων της η NASA ια 8εωρεί ως πλατώματα (basins) παρά ως κρατήρες ή 8άλασσες. Τα ψάχνω ένα-ένα αναλυηκά. Πρώτα τη Θάλασσα τηςΑναroλήςπου μoιά�ει με κεφάλι λιονταριού και που με τα εξωτερικά της ωιχώμαια, ια Όρη Κορδιλιέρες, φάνει να έχει διάμεφο 1 . 100 χιλιόμεφα! Καιόπιν, ων κραιήρα Χέρ τζσπρουνγκ (Hertzsprung1 που αποτε­ λείται από δύο ομόκενφους κύκλους με διάμεφο 59 1 και 300 χιλιό­ μεφα αντίσωιχα. Καιά «σύμπτωσφ, ω κένφο ωυ κραιήρα βρίσκεται και αυτό πάνω σων ισημερινό τη ς Σελήνης. Μάλιστα από ων εσωτερικό κύκλο ωύ ΧέρτζσπρουνΥΚ ξεκινούν σειρές κραιήρων, που αποκλείειαι όμως να είναι κρατήρες σε τόσο κανονική διάταξη . Περισσότερο μoιά�oυν με κάποια τεχνηιή καιασκευή διατειαγ­ μένη σε συμμεφική 8έση ως προς τη διάμεφο ωυ μεγάλου κύκλου, πα­ ρά για ιυχαίο βομβαρδισμό της περιοχής με συσωιχία μετεωριτών! Ακολου8εί ο κραιήρας Απόλλων με διάμεφο 537 χιλιόμεφα και δίπλα ωυ ο κραιήρας Οπενχάιμερ με διάμεφο 207 χιλιόμεφα, σχε­ δόν τέλειοι κύκλοι. Και τέλος ο τέιαρως κραιήρας της παρέας, ο Κο­ ρόλεφ, που αποτελείται από δύο ομόκενφους κύκλους με διάμεφο 437 χιλιόμεφα και 2 50 αντίσωιχα. Άλλα μεγάλα πλατώματα είναι ο κρατήρας Μεντελέγιεφ με διάμεφο 3 1 3 χιλιόμεφα σων οποίο φαίνεται μια διάιαξη μικρών κραιήρων απόλυ­ τα ευ8υγραμμισμένων, ο κραιήρας Μπίρκοφ με διάμεφο 345 χιλιόμεφα, ο ffiανκ με 3 1 4 χιλιόμεφα και τέλος ο Σρένηνγκερ με 3 12 χιλιόμεφα. Στην οραιή πλευρά της Σελήνης δεν υπάρχουν τέωια χαρακτη ριση­ κά ωυ εδάφους με τόσο μεγάλες διαστάσεις. Χαρακτηρισηκά να ανα­ φέρω όη ο μεγαλύτερος κραιήρας είναι ο Μπέιλι με διάμεφο 287 χι­ λιόμεφα. Μήπως οι ομόκενφοι κύκλοι δείχνουν κάη άλλο και δεν εί­ ναι απλοί κραιήρες ή πλαιώμαια; Η μεγαλύτερη όμως έκπλη ξη με περίμενε όταν άρχισα την εξερεύνη ­ ση

της

Θάλασσας των Μοσxoβι rών,

όπως ονομάζεωι (Mare

Moskoviense) . Η Θάλασσα των MoΣXoβιrών ήTαν αυτή που μου κένφι­ σε ω ενδιαφέρον έισι ώστε να συνεχίσω την εξερεύνηση της Σελήνης με 101


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

πάρα πολύ μεγάλη σχολασηκότητα. Ήταν αυτή που με υποχρέωσε στην

ΚUΡΙOλεςία να ςαναψά.ςω από την αρχή όλους τους κρατήρες και τις θά­ λασσες που είχα προσπεράσει χωρίς τη δέουσα προσοχή . Μεγεθύνοντας την περιοχή βρήκα πέντε κανονικά εξάγωνα μέσα στη Θάλασσα που μoιά�oυν με τεχνητές κατασκευές. Αδυνατώ να πιστέψω όη είναι κρατήρες και μάλιστα πολυγωνικοί και όχι κυκλικοί. Επίση ς, στον παρακείμενο κρατήρα Κομάρωφ φαίνο­ νται καθαρά γεωμετρικά σχήματα. Όταν συ�ήτησα το θέμα τη ς Σελήνη ς με φίλο ερευνητή , μου είπε να κοιτάξω τους πόλους τη ς Σελήνης για να δω αν ισχύει αυτό που ισχυρί­ �oνται πολλοί ερευνητές για τη Γη μας. Αν δηλαδή υπάρχουν τρύπες στους δύο πόλους . Έβαλα στον υπολογιστή τους παράλληλους και τους μεσημβρινούς της Σελήνη ς και μεγέθυνα τους δύο πόλους. Έμεινα ΚUΡΙOλεΚΤΙKά εKOΤαΤΙKός. Στον βόρειο πόλο ακριβώς στο σημείο τομής των μεσημβρινών υπάρχει τρύπα στην άκρη του κρατήρα Ρemy διαμέτρου περίπου 5 χιλιομέτρων. Από εκεί ξεκινάει δρόμος ή σήραγγα μήκους 250 χιλιομέτρων που περνά­ ει πάνω από τον κρατήρα Ροζντεστβένσκι (Rozhdestvenskiy) δημιουργώ­ ντας μάλιστα γέφυρα μήκους 1 00 χιλιομέτρων. Δηλαδή , ο γεωγραφικός Βορράς της Σελήνης είναι απόλυτα προσδιορισμένος στο έδαφός της. Ομοίως, και ο νόηος πόλος τη ς Σελήνη ς είναι απόλυτα προσδιορι­ σμένος. Δίπλα στον κρατήρα Σέικλεroν (Shack1eton) υπάρχει λευκή κουκίδα στο έδαφος διαμέτρου 1 -2 χιλιομέτρων που είναι το σημείο το­ μής των μεσημβρινών. Περιστρέφοντας τη Σελήνη και διατηρώντας τους παραλλήλους τη ς και τους μεσημβρινούς τη ς, επιβεβαίωσα όη οι κρατήρες Χέρτζσπρουν­ γκ και το ισημερινό πλάτωμα είναι ακριβώς επάνω στον ισημερινό της Σελήνη ς απέχοντας 1 2 0 μοίρες μεταξύ τους. Άλλη μεγάλη έκπλη ξη ήταν ο κρατήρας Δαfδαλoς, ο πλέον φωτο­ γραφημένος κρατήρας τη ς αθέατης πλευράς. Μεγεθύνω τον κρατήρα στον υπολογιστή και μένω πραγμαηκά άφωνος. Βόρεια του κρατήρα Δαfδαλoυ υπάΡXει κάτι σαν διάδρομος που είναι απόλυτα προσανατολι­ σμένος στον γεωγραφικό Βορρά της Σελήνη ς. Μάλιστα, ο μεσημβρινός που περνάει ακριβώς μέσα από τον διάδρομο είναι ο 1 80 Ε, που ση ­ μαίνει ότι διχοτομεί την αθέατη πλευρά. Υπάρχουν εκατέρωθεν του Δαfδαλoυ δύο μικρότεροι κρατήρες που βρίσκονται και αυτοί ακριβώς επάνω στον μεσημβρινό 1 80 Ε. 102


ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Μάλιστα, υπάρχουν κρατήρες στην αθέατη πλευρά που το σχήμα τους προσφέρεται για δημιουργία φυσικού ραδιοτηλεσκόπιου , όπως το Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο, όπως ισxυρί�oνται ορισμένοι ερευνητές. Για μεγαλύτερα φυσικά ραδιοτηλεσκόπια, ιδανικός κρατήρας είναι -ποιος άλλος;- ο Δαίδαλος, με διάμετρο 93 χιλιομέτρων και με το 3 χι­ λιομέτρων ύψους χείλος του θα μπορούσε άνετα να επικοινωνεί με δο­ ρυφόρους σε τροχιά. Άλλοι κρατήρες που θα μπορούσαν να είναι ιδανικές θέσεις ραδιοτη­ λεσκόπιου είναι ο κρατήρας Σάχα με διάμετρο 99 χιλιομέτρων, και το μεγάλο πλάτωμα του νοτίου πόλου , το AιrKεν.

Συμπερασματικά, όχι μόνον ο ισημερινός της Σελήνης, αλλά και οι δύο πόλοι της, όπως και η διεύθυνση Βορρά-Νότου είναι απόλυτα ορισμένοι και υλοποιημένοι στην επιφάνεια της α8έατης πλευράς της Σελήνης! Φυσικά, ο προσανατολισμός της Σελήνης δεν είναι αποτέλεσμα τυχαί­ ων γεωλογικών φαινομένων. Είναι αποτέλεσμα επέμβασης του τεχνο­ λογικά ανώτερου πολιτισμού που έχει ως σπίτι του τον δορυφόρο μας.

Άλλη μια φωτογραφία τής NASA που δεν δείχνει καμία λεπτομέρεια της αθέατης πλευράς. Φυσικά, το Ισημερινό Πλ άτωμα είναι σβησμένο (βέλος) .

103


ΟΙ AfNnIIEI ΑΕΡΟΦΟΙΟιΡΑΦIΕΙ ΙΗΙ Α8ΕΑΙΗΙ ΠΛΕΥΡΑΙ Οι αεροφωωγραφίες που ακολουθούν αποδεικνύουν περίτρανα τη συ­ νωμοσία απόκρυψης της αλήθειας σχεηκά με ων φυσικό δορυφόρο τη ς Γης. Άπειρες καιασκευές, γραμμικά σύμβολα, θόλοι, σήραγγες, γέφυ­ ρες και πυραμίδες κοσμούν την αθέαιη πλευρά. Έψαξα τη Σελήνη μέ­ τρο προς μέτρο επί έναν ολόκλη ρο μήνα μπροστά στην οθόνη ωυ υπο­ λογιστή . Ανέλυσα και μεγέθυνα όλες ης θάλασσες και όλους ωυς κρα­ τήρες της αθέατη ς πλευράς της Σελήνης. Αυτό που αντίκρισα ήιαν κάη μοναδικό. Λεπωμέρειες που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία δεν πί­ σTευα όη μπορεί να υπήρχαν στην επιφάνεια της Σελήνη ς! Το Redshift 5, σύμφωνα με ωυς καιασκευαστές ωυ, έχει πουλήσει 1 . 000. 000 αντίιυπα παγκοσμίως. Αποτελεί απορίας άξιο πώς τόσοι πολ­ λοί ερευνητές, κάωχοι ωυ πλανηιαριακού αυωύ προγράμμαως, δεν έχουν δει ης λεπωμέρειες που εντόπισα εγώ. Έψαξα σω Διαδίκτυο ων όρο «Αθέατη Πλευρά της Σελήνη ς» (<<Far Side ofthe MOOll») , αλλά πουθε­ νά δεν βρήκα φωωγραφίες της αθέατης πλευράς που να αποκαλύπωυν κάη. Μόνο ορισμένες μικρές και γενικές φωωγραφίες σαφώς διαφορεη­ κές από αυτές που είναι αποθηκευμένες σω πλανηταριακό πρόγραμμα. Μάλισια υπάρχει η φωωγραφία τής NASA, με την αθέαιη πλευρά τραβηγμένη από ων Απόλλωνα 1 6, που η σύγκρισή της με την αντί­ σωιχη ωυ Redshjft με οδήγη σε σε κάη τρομερό . Η φωωγραφία τής NASA, της οποίας τροποποίη σα λίγο την κλίμακα για να είναι οι δύο φωωγραφίες ακριβώς ίδιες, έχει εξαφανισμένο ω ισημερινό πλάτωμα, αλλά και κάη άλλο μοναδικό που κανένας παραιη ρητής σων κόσμο δεν είχε προσέξει, ω πιθανότερο γιαιί δεν θα είχε να τη συγκρίνει με 1°4


ΟΙ ΑΓΝΩΣΙΈΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

την πραγματική αΒέατη πλευρά: Η φωτογραφία του Απόλλωνα 1 6 που αποτέλεσε για χρόνια την κορυφαία φωτογραφία της αΒέατης πλευράς και καύχημα της NASA, είναι σβη σμένη καιά 45%. Δηλαδή παρου­ σιά�εται μια Σελήνη με διάμετρο 2 . 600 χιλιομέτρων αντί για 3 . 476 χι­ λιόμετρα που είναι η πραγματική της διάμετρος! Η Συγκάλυψ

η σε Όλο τη ς το Μεγαλείο

Στις σελίδες που ακολουΒούν, ο αναγνώστης Βα αντικρίσει για πρώτη φορά την πραγματική αΒέατη πλευρά της Σελήνης με όλα της τα μυστι­ κά και όχι αυτήν που κάποιοι απαξιωτικά προσπαΒούν να περάσουν. Ότι δηλαδή η αΒέατη πλευρά αποτελεί και αυτή μέρος ενός νεκρού κό­ σμου , της Σελήνης, που δεν αξί�ει τον κόπο να ασχοληΒεί κανείς μα�ί του. Αντίθετα, η Σελήνη ήταν πάντα ένας κόσμος γεμάτος �ωή που κά­

ποιοι προσπά8η σαν να τον κρατήσουν επιμελώς κρυφό. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι αεροφωτογραφίες που παραΒέτω, Βα ενι­ σχύσουν τους προβληματισμούς όσων δεν απορρίπτουν τις νεωτεριστι­ κές ιδέες, αλλά που σαν σκεπτόμενοι άνΒρωποι Βα τις αξιολογήσουν και Βα βγάλουν τα δικά τους μοναδικά συμπεράσματα.

Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει για την αθέατη πλευρά στο αρχείο τής NASA. Είναι από τον Απόλλωνα 1 6. Φυσικά δεν δείχνει τίποτε το αξιοσημείωτο ή περίεργο.

1 °5


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Αυτή είναι μια πραγματική εικόνα της αθέατης πλευράς που για προφανείς λόγους παραμένει μυστική και ιιαπαγορευμένη». Στο κέντρο της το μεγάλο πλάτωμα διαμέτρου 800 χιλιομέτρων. Βρίσκεται ακριβώς στον ισημερινό (άσπρη γραμμή) της Σελήνης. Στο εσωτερικό του υπάρχει μικρότερος κύκλος διαμέτρου 300 χιλιομέτρων. Στην επάνω του πλευρά υπάρχει εφαπτόμε­ νη μήκους 1 . 500 χιλιομέτρων που καταλήγει στον μικρό κρατήρα Μπρούνο. Η μεγάλη αυτή ευθεία γραμμή, που θεωρητικά έχει σχηματιστεί από τα υλικά του μικρού κρατήρα που εκτο­ ςεύτηκαν από την πρόσκρουση μετεωρίτη , έπρεπε να είναι το πολύ 30-40 χιλιόμετρα. Αντ' αυτού, είναι τεραστίων διαστάσεων, ορατή από 50.000 χιλιόμετρα μακριά!

106


ΟΙ ΑΓΝΩΣΙΈΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Μία άλλη γωνία θέασης της αθέατης πλευράς. Σαν τέσσερα μεγάλα μάIlα. τα μυστηριώδη πλατώματα της αθέατης πλευράς. ΑΡιστερά ο κρατήρας Κορόλεφ. δεξιά ο ΧέρτζσπρουνΥΚ ακριβώς στον ισημερινό (μαύρη γραμμή). Κάτω αριστερά ο Απόλλωνας και κάτω δεξιά η Θά­ λασσα rης Αvαrολής (Μare Orίenta1e) . Η Θάλασσα τηςAναroλήςφαiνεται ελάχισια με το τη­ λεσκόπιο στην ορατή πλευρά της Σελήνη . εξαιτίας του φαινόμενου της λίκνισης της Σελήνης. Δεν μπορούσαν όμως οι επιστήμονες ποτέ να φανταστούν όIl το πλάτωμα αυτό που μόλις και διακρινόταν. θα είχε αυτή την τρομερή όψη.

1 °7


ΤΟ ΜΥΣΊΉΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας Nr' Αλεμπέρι (D' A1embert) διαμέτρου 248 χιλιομέτρων στον οποίο φαίνονται γραμμικά σύμβολα και κατασκευές.

Ο μεγάλος κρατήρας ΜενιελέΥιεψ, διαμέτρου 3 1 4 χιλιομέτρων. Δίπλα στον μικρό κρατήρα Richards, υπάρχει η " αλυσίδα ιού ΜενιελέΥιεψ» , που αποτελείται από oρι�όντια συστοιχία μυστηριωδών κατασκευών.

108


ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΊΉΣ ΑΘΕΑΊΉΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Η τρομερή σιην όψη Θάλασσα της Αναroλής. Η εσωιερική ιης διάμετρος είναι 327 χιλιόμε­ τρα. Την περιβάλλουν ια Όρη Κορδιλιέρες που ανεβάζουν ιη συνολική διάμετρό ιης σια 1 . 1 00 χιλιόμετρα! Ίσα- ίσα που διακρίνειαι σιην αναιολική 8εαιή πλευρά ιης Σελήνης λόγω ιου φαινομένου ιης λίκνισης. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανrασIεί ιην πραγμαIlκά από­ κοσμη όψη ιης. Γραμμικά σύμβολα κοσμούν ιην περιφέρειά ιης.

Το φοβερό και τρομερό ισημερινό πλάιωμα, διαμέτρου 800 χιλιομέτρων. Με ιίποιε δεν 8υμί­ ζει κραιήρα. Η κυκλική ιου μορφή σίγουρα αποιελεί μοναδικό σημείο ιης α8έαιης πλευράς. Βρίσκειαι ακριβώς σιον ισημερινό ιης Σελήνης. Άρα κάποιος που ΙΟ βλέπει από ψηλά μπορεί να προσαναιολισιεί άνεrα σιην επιφάνεια ιης Σελήνης. 1 °9


ΤΟ ΜΥΣΊΉΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας Χάμπολντ (Humboldt) που έχει γραμμικά σύμβολα σαν ψαροκόκαλα. Η διάμε­

τρός του είναι 1 89 χιλιόμετρα. Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το μέγε80ς των γραμμικών συμβόλων είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Κάτι ευ8ύγραμμο πάνω του φαίνεται να κόβει τον κρατήρα σε δύο μέρη .

Ο κρατήρας Schwabe διαμέτρου 25 χιλιομέτρων και η γραμμική κατασκευή μήκους τουλά­ χιστον 50 χιλιομέτρων (δίπλα στο λευκό βέλος) .

110


ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο μικρός κραιήρας Τζιορνιάνο Μπρούνο, διαμέφσυ 22 χιλιομέφων. Ο ομφαλός ιης α8έαrης πλευράς.

Ο κραΙήρας Joliot διαμέφου 1 64 χιλιομέφων. Επάνω ωυ, όπως και σων Kραrήρα Reyleigh, διακρίνσνιαι σχήμαια φrιαγμένα από ευ8είες, παραλληλόγραμμα και εςάγωνα. Επίσης δια­ κρίνονιαι παραrεrαγμένα ανnκείμενα σαν κιήρια.


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας-γίγαντας Χέρτζσπροvvyκ διαμέτρου 59 1 χιλιομέτρων. Τέλειος αβαθής κύκλος, εί­ ναι απίθανο να είναι φυσικός. Μικροί κρατήρες(;) σχηματίζουν αλυσίδες κρατήρων ή κάτι πα­ ρόμοιο. Βρίσκεται και αυτός επάνω σων ισημερινό της Σελήνης.

Η Θάλασσα των MoΣXoβιrών διαμέτρου 277 χιλιομέτρων με τα πέντε κανονικά εςάγωνα που θυμίζουν κερήθρες μέλισσας. Σων παρακείμενο μικρό κρατήρα Κομάρω φ φαίνονται γεωμε­ τρικά σχήματα.

112


ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο μικρός κρατήρας Hann o και βορειότερα άλλος μικρός κρατήρας. Υπάρχει προεξοχή μή ­ κους περίπου 30 χιλιομέτρων και πλάτους 3 χιλιομέτρων. Μοιάζει με είσοδο σε κάποιο σημα­ ντικό σημείο της Σελήνης.

Ο γίγαντας κρατήρας Απόλλων διαμέτρου 537 χιλιομέτρων και ο μικρότερος Oppenhejmer 208 χιλιομέτρων. Με τέτοιες τεράmιες διαστάσεις θα περίμενε κανείς να έχουν βάθος τουλά­ χιστον 50 χιλιομέτρων. Είναι όμως εντελώς αβαθείς με αποτέλεσμα η NASA να τους ονομάζει πλατώματα.

113


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας Rozhdestvenskiy, διαμέτρου 1 7 7 χιλιομέτρων. Φαίνεται πεντακάθαρα η ευθεία κατασκευή που καταλήγει σε είσοδο στον κρατήρα Pea.ιy. Η σκιά που σχηματίζεται από κά­ τω του (ακριβώς δίπλα στο όνομα Rozhdestvenskiy, κάτω από τη λευκή γραμμή) μάς απο­ καλύπτει ότι το λευκό ευθύγραμμο τμήμα είναι μια γέφυρα που διαπερνά τον κρατήρα!

Ο κρατήρας Schwarzschfld διαμέτρου 2 1 2 χιλιομέτρων. Κάτω από τους δύο μικρούς κρατή­ ρες που υπάρχουν στο μέσον και αριστερά, φαίνεται κατασκευή που οι σκιές που ρίχνει πα­ ραπέμπουν σε θόλους. Νότια του κρατήρα υπάρχει ευθύγραμμη κατασκευή μήκους 50 χι­ λιομέτρων. Αν μεγεθύνει κανείς τη φωτογραφία στη νότια πλευρά της ευθύγραμμης κατα­ σκευής, θα εντοπίσει τρεις κατασκευές που μοιάζουν με πυραμίδες.

114


ΟΙ ΑΓΝΩΣ'ΓΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο κρατήρας Ομ (Ohm) διαμέτρου 63 χιλιομέτρων. Ο δεύτερος ομφάλιος λώρος της αθέατης πλευράς μετά τον κρατήρα ΤζlOρντάνο Μπρούνο.

Ο κρατήρας του νοτίου πόλου ΣρένrιYKερ με διάμετρο 3 1 2 χιλιόμετρα. Φαiνεται σαν να γίνο­ νται εξορύξεις υλικών από την επιφάνειά του! Το σκοτεινό τμήμα κάτω από το όνομα μoιά�ει με τρύπα που οδηγεί στο εσωτερικό της Σελήνης!

11 5


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας Αvαξαγόρας, διαμέτρου 50 χιλιομέτρων με ακτινικά τοιχώματα. Ο τρίτος ομφάλιος λώρος της αθέατης πλευράς κοντά στον βόρειο πόλο της Σελήνης.

Ο κρατήρας Τsiοιkοvsky διαμέτρου 1 85 χιλιομέτρων. Φαίνεται ότι η λάβα δεν πλημμίιρισε το κέντρο του και άφησε ένα παράξενο επίπεδο κενό. Αριστερά στον κρατήρα ΖhrίtskiΥ διακρί­ νεται μια ακόμη μεγάλη γραμμική κατασκευή .

116


ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο κρατήρας Δαίδαλος και οι δύο μικρόιεροι Recah (νόηα) και Lipskiy (βόρεια) βρίσκονιαι

ακριβώς επάνω σιον ίδιο μεσημβρινό, ιον κενφικό μεσημβρινό 1 80 Ε. Αυιό σημαίνει όη οι φεις κρατήρες είναι προσαναιολισμένοι προς ιους πόλους ιης Σελήνης.

Ο κραιήρας Dryga1ski διαμέφου 149 χιλιομέφων. Τα κανονικά εςάγωνα διακρίνονιαι καθα­ ρά. Νγο πιο πάνω μια παράξενη σκιά σαν από κιήριο ή όχημα. Δεν υπάρχει χαρακιηρισηκό εδάφους που να ρίχνει ιέιοιο σχήμα σκιάς.


ΤΟ ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Οι δύο φωτογραφίες δείχνουν τον κρατήρα Pemy. Στην επάνω φωτογραφία φαίνεται ο βόρει­ ος πόλος της Σελήνης. Στο σημείο τομής των μεσημβρινών υπάρχει είσοδος στη Σελήνη. Κά­ ποιος έχει ορίσει τον γεωγραφικό Βορρά. αφού από εκεί ξεκινάει η μεγάλη ευθεία γραμμή­ γέφυρα (λευκό βέλος στην κάτω φωτογραφία) .

118


ΟΙ ΑΓΝΩΣ'ΓΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Οι δύο φωωγραφίες δείχνουν ων κρατήρα Shack1eton. Στην επάνω φωωγραφία φαίνεται ω ακριβές σημείο ωυ νότιου πόλου της Σελήνης. Σω σημείο ωμής των μεσημβρινών υπάρχει είσοδος στη Σελήνη . Κάποιος έχει ορίσει και ων γεωγραφικό Νόω, αφού από εκεί υπάρχει τρύπα (λευκό βέλος στην κάτω φωωγραφία) .

11 9


ΤΟ ΜΥΣΊΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο κρατήρας GrίSsom, διαμέτρου 58 χιλιομέτρων, αφιερωμένος στον αδικοχαμένο αστροναύ­ τη Virgil Gus GIissom που κάηκε ζωντανός στον προσομοιωτή πτήσης του Απόλλωvα 1 το 1 967. Διακρίνονται πεντακάθαρα δύο στήλες έξι κύκλων που είναι διατεταγμένοι σε απόλυτη συμμετρία.

Η αλυσίδα Sylvester θυμίζει δρόμο ή γέφυρα που συνδέει δύο σημαντικές περιοχές (πάνω βέλος) . Κάτι παράξενο διασχίζει τη δεξιά άκρη του κρατήρα Brίanchon (φαίνεται αχνά, ακρι­ βώς κάθετα στο κάτω βέλος) .

120


ΤΑ ΜΥΙΤΗΡΙΑ ΤΗΙ 8ΕΑΤΗΙ ΠΛΕΥΡΑΙ Αφού τελείωσα με την αθέατη πλευρ ά, μελέτη σα τα μυστήρια τη ς θεατής πλευ ράς. Αυτά που έχουν απασχολή σει χιλιάδες αστρονό­ μους και ερευνη τές τη ς Σελήνη ς για 4 αιώνες και που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων . Π ρώτος και καλύτερος στη λίστα του μυστηρίου είναι ο Ίσιος Τοί­ χος (Rupus Recta) ,

το μέγιστο αυτό αίνιγμα που στο τηλεσκόπιο

φαίνεται σαν μια τρίχα δίπλα στους κρατήρες Μπερτ (Birt) και Αρζά­ τσελ (Arzachel) . Αποτελεί την κορυφή των παράξενων περιοχών τη ς θ εατή ς πλευ ράς τη ς Σελήνη ς . Ακολου θούν οι κρατή ρες Μεσσιέ (Messier) στη Θάλασσα της Γονιμότη τας, που λες και είναι ενωμένοι με σήραγγα, ο τρομερός κρατήρας Πλάτων στη Θάλασσα του Ψύ­ χους (με ης χιλιάδες θεάσεις φωτεινών σηγμάτων στο εσωτερικό του ) , οι Τιμόχαρις, Αριστίλος και Αρχιμήδης στη Θάλασσα των Βρο­ χών, ο Κασίνι ( Cassini) στους πρόποδες των Άλπεων, ο Κοπέρνικος ή «Μονάρχης της Σελήνης» στους πρόποδες των Καρπα8ίων, ο Κέ­ πλερ με τα ακηνικά του τοιχώματα στον Ωκεανό των Καταιγίδων, ο ΣτΡούβε ( 5 truve) στο δυηκό όριο , ο Γκριμάλνη ( Grim aldiJ, ο πιο σκοτεινός κρατή ρας στο ανατολικό όριο, ο μυστη ριώδη ς Αρίσταρχος, το πιο φωτεινό στίγμα τη ς σελη νιακής επιφάν ειας , ο Πετάβιους (Petavius) , κ.ά. Ξεκίνησα λοιπόν με ω μεγάλο αίνιγμα που aρκετοί αστρονόμοι σω παρελθόν ω θεώρησαν τεχνητή κατασκευή, ων Ίσιο Τοίχο. Την πτυχή (;) ωυ εδάφους μήκους 1 34 χιλιομέτρων και πλάωυς 450 μέτρων που κά­ ποτε την ονόμασαν και σιδη ροτροχιά. Από τη μια πλευρά ανυψώνεται με 121


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

γωνία 45 μοιρών ως προς το επίπεδό της, ενώ στην άλλη άκρη υπάρχει κρατήρας ως αποτέλεσμα της πτώσης του μετεωρίτη . Πώς δη μιου ργήθηκε τόσο ευθύγραμμη πτυχή του εδάφους; Μή­ πως είναι κάποια τεχνη τή κατασκευή που ση κώθηκε από το έδαφος μετά την πρόσκρουση του μετεωρίτη στο άλλο άκρο ; Φαίνεται πολύ πιθανό, αφού μηχανικά, όταν έχουμε στή ριξη σε δύο ση μεία και εφαρμόσουμε τάση στη μια, τότε έχουμε αναπή δη ση του αντικειμέ­ νου στην αντίθετη άκρη , όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Ίσιο Τοίχο. Πόσο τυχαίο είναι ότι ο Surveyor 7 προσσεληνώθηκε ακριβώς δί­ πλα στον Ίσιο Τοίχο; Για φωτογραφίες βέβαια ή πλη ροφορίες από τη NASA, ούτε λόγος! Το επόμενο μεγάλο μυστήριο είναι ο κρατήρας Κασίνι στους πρό­ ποδες των σεληνιακών Άλπεων. Έχει στο εσωτερικό του δύο μικρότε­ ρους κρατήρες που όμως η σκιά τους δείχνει ότι πρόκειται για κυλιν­ δρικές εισόδους και όχι για αβαθείς μικρούς κρατήρες. Μάλιστα η σκιά

που ρίχνουν οι κρατήρες στρέφει τα κοίλα προς τα έςω, τη στιγμή που οι σκιές των γειτονικών κρατήρων στρέφουν τα κυρτά προς τα έςω! Ορισμένοι βέβαια συντη ρητικοί επιστήμονες έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι μετεωρίτες που χτύπη σαν τον Κασίνι ακολούθη σαν και οι δύο oρι�όντια πορεία και καρφώθη καν στο εσωτερικό του κρατή ­ ρα. Είναι όμως αδύνατο από την τεράστια πρόσκρουση να παραμεί­ νει το επάνω μέρος του μικρότερου κρατήρα, δηλαδή κάτι σαν στέ­ γαστρο . Θα είχε καταρρεύσει αμέσως . Συνεπώς, η σκιά που ρίχνουν οι κρατήρες μαρτυρά ότι εκεί υπάρχει κάτι σαν είσοδος στο εσωτερι­ κό της Σελήνη ς! Συνεxί�ω με τον κρατή ρα Μεσσιέ στη Θάλασσα της Γονιμότη τας. Ο κρατήρας αυτός, όπως και ο δ ιπλανός του , ο Μεσσιέ Α που παλιά oνoμα�όταν ΠίκερινΥΚ, δεν είναι κυκλικοί, αλλά έχουν τοιχώματα σε σχήμα παραλληλόγραμμου ! Ο κρατή ρας Μεσσιέ Α είναι μάλιστα διπλός , αφού ένας νεώτερος μετεωρίτη ς έπεσε ακριβώς στο ίδιο ση ­ μείο με τον παλαιότερο , δη μιου ργώντας ακτινικό τοίχωμα μήκους 1 2 5 χιλιομέτρων που μoιά�ει με ουρά κομήτη . Οι κρατή ρες Μεσσιέ φαίνεται ότι δη μιουργήθηκαν την εποχή που ένας διπλός μετεωρί­ τη ς χτύπη σε την επιφάνεια τη ς Σελήνη ς o ρι�όντια! Δηλαδή ήταν μετεωρίτη ς μοναδικός στην ιστορία τη ς Σελήνης και ίσως του ηλιακού συστήματος. Εκτός και αν οι δύο κρατή ρες κρύ -


ΤΑ ΜΥΣ'ΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

βουν κάποιο μεγάλο μυστικό. Συνδέονται με σή ραγγα μεταξύ τους, όπως ισXυρί�Oνται πολλοί ερευνη τές . Στους κρατήρες Χεβέλιους και Ριτσιόλι που βρίσκονται στο ό ριο τη ς θεατής πλευράς, φαίνονται καθαρά γεωμετρικά σχήματα. Βρί­ σκονται στην άκρη του Ωκεανού των Καταιγίδων όπου από «σύ­ μπτωση » έπεσαν και συνετρίβη σαν (καταρρίφτηκαν ; ) ο Luna 7 και ο Luna 8 και προσγειώθη καν ο Luna 9 και ο Surveyor 1 !


ΟΙ ΑΕΡΟΦΟΤΟΤΡΑΦΙΕΙ ΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ Υπάρχουν πλήθος περιοχών τη ς θεατής πλευράς που έχουν απασχολή­ σει από τον 1 90 αιώνα και εντεύθεν όλους τους σοβαρούς αστρονόμου ς­ ερευνητές της Σελήνη ς.

Αυτός και μόνον αυτός ήταν ο λόγος που οι Αμερικάνοι και οι Σο­ βιετικοί επιδίωςαν την κατάκτηση της Σελήνης : Να λύσουν το μυστή ­ ριο με τις κατασκευές και τις θεάσεις φωτεινών στιγμάτων. που ενί­ σxυαν τις απόψεις πρωτοπόρων ερευνητών ότι η Σελήνη μπορεί να μην είναι και τόσο φυσικός δορυφόρος. όπως πιστεύουν ο ι συντηρητι­ κοί επιστήμονες . αλλά αποτελεί χώρο όπου κατοικεί εδώ και χιλιάδες χρόνια ένας τεχνολογικά προηγμένος πολιτισμός.

Η περίφημη Θάλασσα της Κρίσης. Αποκομμένη από ης άλλες, είναι η πιο εύκολα αναγνωρίσιμη από τη Γη . Το 1954 αστρονόμοι παρατήρησαν κατασκευή που έμoια�ε με γέφυρα. Η τελευταια σοβιεηκή αποmολή Luna 24 προσσεληνώθηκε εκεί σης 1 8 Αυγούmου του 1976. Περισυνέλεξε μερικά γραμμάρια σεληνιακού εδάφους και το Σοβιεηκό Σεληνιακό Πρόγραμμα έλαβε τέλος.


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Τα «τείχη» DaIWin και Sirsans. Οι τεράστιες αυτές γραμμικές κατασκευές εκτείνονται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων και όπως είναι φανερό έχουν δημιουργηθεί πάνω από τους κρατήρες.

Γραμμικά σύμβολα στους κρατήρες Daniell. Posidonius και Borg.


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο περίφημος κρατήρας Πλάτων στη Θάλασσα του Ψύχους. διαμέτρου 1 09 χιλιομέτρων. Δια­ κρίνεται καθαρά με μικρό τηλεσκόπιο από τη Γη. Πρωταθλητής σης θεάσεις των παράξενων φώτων που κατά καιρούς αστρονόμοι έχουν καταγράψει στο εσωτερικό του. Διάφορα γραμμι­ κά κτίσματα υπάρχουν στη γύρω περιοχή.

Ο κρατήρας Κλεομήδης διαμέτρου 125 χιλιομέτρων με γραμμικό κτίσμα στο κέντρο του. μή ­ κους τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων.

n6


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Γραμμικά σύμβολα στους κρατήρες Hevelius διαμέτρου 1 1 5 χιλιομέτρων και Riccioli 1 35 χι­ λιομέτρων. Δίπλα τους ο Grimaldi. το πιο σκοτεινό σημείο της ορατής πλευράς της Σελήνης που φαίνεται με τα γήινα τηλεσκόπια. Και οι τρεις βρίσκονται στο δυτικό όριο της Σελήνης και γι' αυτό φαίνονται στο τηλεσκόπιο στενόμακροι.

Ο Ίσιος Τοίχος (Rupes Recta) ή Strait Wall, μήκους 1 34 χιλιομέτρων σύμφωνα με τελευταί­ ους υπολογισμούς. Το μέγιστο αυτό μυστήριο απασχόλησε τους αστρονόμους από τον 1 90 αι­ ώνα. Τόσο ευθύγραμμη πτυχή εδάφους και σε τέτοιο μήκος δύσκολο να είναι φυσική.


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο μυστηριώδης κρατήρας Αρίστapχοςδιαμέιρου 40 χιλιομέιρων και διάφορα τείχη που ων πε­ ριβάλλουν. Είναι ω πιο φωτεινό στίγμα της Σελήνης για ωυς παρατηρητές από τη Γη . Αυτό οφείλεται στα εκιινασσόμενα υλικά που βρίσκονται γύρω ωυ και που ανακλούν ω ηλιακό φως.

Ο περίφημος Ωκεανός των Καταιγίδων αποτέλεσε πόλο έλςης των εςερευνηιικών σοβιειικών αποσωλών. Εδώ κατέπεσαν σιις 7 Οκτωβρίου ωυ 1 965 ω Luna 7 και σιις 6 Δεκεμβρίου ωυ 1 965 ro Luna 8. Αντίθεια, ro Luna 9 σης 3 Φεβρουαρίου 1966 έγινε η πρώτη διαστημοσυ­ σκευή που προσγειώθηκε ομαλά και μετέδωσε φωωγραφίες από την επιφάνεια της Σελήνης. Το Luna 1 3 προσγειώθηκε και αυτό επιτυχώς mις 24 Ιανουαρίου ωυ 1966.

n8


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Οι κρατήρες Αρχιμήδης με διάμετρο 82 χιλιόμετρα, ΑυΓόλυκος με 39 χιλιόμετρα μέσα στον οποίο κατέπεσε και συνετρίβη το Luna 2 και ΑρισΓίλος με 55 χιλιόμετρα. Διακρίνονται μέσα στον Αρχιμήδη οι τρεις «Βόλοι» που φωτογράφισε ο Απόλλων 1 5 και που αποτέλεσαν αντικεί­ μενo διαφωνίας για το αν είναι τεχνητοί ή. όχι.

Ο κρατήρας Lambert με διάμετρο 30 χιλιόμετρα. Νότιά του υπάρχει κυκλική κατασκευή δια­ μέτρου 60 χιλιομέτρων. Η κατασκευή αυτή δεν είναι κρατήρας, αλλά είναι επιφανειακή , για­ τί η μορφολογία του εδάφους κάτω από την κατασκευή δεν φαίνεται αλλοιωμένη . Θυμί�ει, Βα μπορούσαμε να πούμε, το ΣΓόουνχενΓζ!


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο περίφημος κρατήρας Cassini διαμέτρου 56 χιλιομέτρων. Στο εσωτερικό του υπάρχουν δύο μικρότεροι κρατήρες που έχουν στις φωτογραφίες κάτι πολύ παράξενο. Στρέφουν τα κοίλα των σκιών προς τα έξω, ενώ οι διπλανοί κρατήρες στρέφουν τα κυρτά προς τα έξω. Αυτό θα μπο­ ρούσε να συμβαίνει αν υπάρχει κοίλωμα μέσα τους, που οδηγεί στο εσωτερικό της Σελήνης. Μγο βορειότερα (μαύρο βέλος) φαίνονται 6 κατασκευές κολλημένες μεταξύ τους. Δυστυχώς, η μικρή ανάλυση δεν επιτρέπει την πλήρη αποκωδικοποίησή τους.

Η Θάλασσα της Ηρεμίας και το σημείο όπου προσγειώθηκε ο Απόλλωv 1 1 . Στην περιοχή αυ­ τήν υπήρχαν αναφορές για ύπαρξη κατασκευών από πολλούς διάσημους αστρονόμους. Δια­ κρίνονται πολλές ευθύγραμμες κατασκευές που αναφέρονται ως "Rima". Στις 20 Φεβρουαρί­ ου του 1 965 το Ranger 8 κατέπεσε στην περιοχή αυτήν, αφού πρόλαβε να στείλει κάποιες φωτογραφίες. Στις 1 1 Σεπτεμβρίου του 1 967 το Surveyor 5 προσγειώθηκε ομαλά στην περιο­ χή και ξεκίνησε πειράματα. Κατάφερε να στείλει πίσω στη Γη 1 9. 000 φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας. Προετοίμασε το έδαφος της πρώτης αμερικάνικης επανδρωμένης αποστολής. Πόσο τυχαίο ήταν που η πρώτη αμερικανική προσσελήνωση έγινε σε περιοχή που είχε απα­ σχολήσει έντονα τους γήινους παρατη ρηιές της Σελήνης ;

13°


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Ο μυστηριώδης κρατήρας Μessieτ (δεςιά) διαμέτρου 56 χιλιομέτρων και MessieT Α (αριστερά) . Τα τοιχώματά τους είναι παραλληλόγραμμα. Ο κρατήρας MessieT είναι αναγνωρίσιμος από τα τηλεσκόπια της Γης γιατί μοιάζει με κομήτη.

Ο κρατήρας Κοπέρνικος, που έχει διάμετρο 93 χιλιόμετρα, είναι αναλογικά από τους πιο βα­ θείς. Τα τοιχώματά του ανυψώνονται 5 χιλιόμετρα από τον πυθμένα. Δηλαδή η αναλογία εί­ ναι 1 :20. Θα έπρεπε όμως το βάθος του, με δεδομένη τη μικρότερη πυκνότητα της Σελήνης, να ήταν 25 χιλιόμετρα. Φαiνεται ότι κάτι εμποδίζει τους μετεωρίτες να εισέλθουν βαθιά στο σε­ ληνιακό φλοιό. Επάνω δεξιά από τον κρατήρα υπάρχει τέλειος κύκλος, ο Stadius, που δεν εί­ ναι κρατήρας.

131


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Στις δύο φωτογραφίες φαίνονται οι κρατήρες Messier (δεξιά) και Messier Α (αριστερά) . Σχη ­ ματίστηκαν από μετεωρίτη που χτύπησε τη Σελήνη σχεδόν oρι�όνnα! Μάλιστα, ο μετεωρίτης ήταν "διπλόρ και σχημάτισε τους δύο συνεχόμενους κρατήρες. Αυτό ισχυρί�εται η NASA. Κα­ νένας άλλος κρατήρας δεν έχει τέτοιο σχήμα σε ολόκλη ρη τη Σελήνη.


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Αυτή είναι η φωτογραφία του κρατήρα Κοπέρνικου από το τηλεσκόπιο Hubble, κλίμακας - 1 : 1 . 000.000. Είναι αυτή αντάξια φωτογραφία του υπερ-τηλεσκοπίου Hubble; Θα έπρεπε να είναι κλίμακας τουλάχιστον 1 :25.000, έτσι όπως φαίνεται περίπου ο Κοπέρνικος με τα μεγά­ λα τηλεσκόπια από τη Γη. Η NASA ισχυρίζεται ότι η φωτογράφηση της Σελήνης με το Hubble είναι αδύνατη , γιαrί αφενός αυτή βρίσκεται πολύ κοντά και αφετέρου είναι πολύ φωτεινή. Η ανωτέρω φωτογραφία τη διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο μικρός κρατήρας Linrll που ανακαλύφθηκε το 1 843 από τον Γερμανό αστρονόμο Γιόχαν Σραίτερ. Είχε καταγεγραμμένη διάμετρο στους σεληνιακούς χάρτες 1 0 χιλιόμετρα και βάθος 400 μέτρα περίπου. Το 1 866 παρατηρήθηκαν δραματικές αλλαγές στον κρατήρα, που συρρι­ κνώθηκε στα 2 χιλιόμετρα! Σήμερα το σχήμα του είναι κωνικό και θυμίζει φωλιά μυρμηγκιών . . .

1 33


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο διάσημος ΠιτάβlOυς, διαμέφου 188 χιλιομέφων, είναι ο πρώτος μεγάλος κρατήρας που φαίνεrαι μετά τη Νέα Σελήνη . Διακρίνονται γραμμικά κτίσματα μέσα στον κρατήρα.

Ο κρατήρας Arzachel διαμέφου 96 χιλιομέφων. Διακρίνονται κι εδώ γραμμικά χτίσματα και τείχη .

1 34


ΟΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

Γραμμικά κτίσματα (γέφυρες;) διασxί�oυν roυς κρατήρες Ga1vani και Repsold.

13 5


Η ΜΕΤΑΛΗ ΑΛΗΒΕΙΑ ΠΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ Όλα όσα αναφέρ8ηκαν προηγουμένως είναι με βεβαιότητα κατασκευ­ ές κάποιου ανώτερου πολιτισμού και όχι τυχαίοι γεωλογικοί σχηματι­ σμοί, όπως ισχυρίζονται οι συντη ρητικοί επιστήμονες. Κάποιου πολιτισμού που σεβάστηκε την αν8ρώπινη ζωή και επέλε­ ξε την απομόνωση της α8έατη ς πλευράς τη ς Σελήνης. Γιατί όμως προτίμη σαν να παραμείνουν στο «σπίτι» τους και όχι στη Γη μας; Για τρεις κυρίως ευνόητους λόγους πιστεύω. Πρώτον, οι δραστη ριότητές τους στην α8έατη πλευρά δεν 8α είναι ορατές από τους κατοίκους της Γη ς. Μόνο διαστημόπλοια που περι­ στρέφονται γύρω από τη Σελήνη μπορούν να καταγράψουν αυτό που συμβαίνει στην α8έατη πλευρά. Η αποστολή όμως διαστημοπλοίων από Αμερικανούς και Σοβιετικούς έχει σταματήσει προ πολλού . Σαν κά­ ποιος να έχει βάλει μορατόριουμ σε τέτοιου είδους δραστη ριότητες. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, η α8έατη πλευρά τη ς Σελήνης είναι φυσική ασπίδα των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας . Κα­ μία ακτινοβολία από τη Γη δεν φτάνει στην α8έατη πλευρά. Όταν τα διαστημόπλοια του προγράμματος Απόλλων βρίσκονταν στην α8έατη πλευρά τη ς Σελήνη ς, οι ραδιοεπικοινωνίες με το Χιούστον διακόπτο­ νταν μέχρι το διαστημόπλοιο να αποκτήσει οπτική επαφή με τη Γη . Ομοίως, οι τυχόν εκπομπές ηλεκτρομαγνη nκής ακnνοβολίας από την α8έατη πλευρά τη ς Σελήνη ς 8α χάνονται στο αχανές διάστημα


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

και δεν θα φτάνουν ποτέ στη Γη για να συλλη φθούν από ανθ ρώπι­ νους δέκτες. Και τρίτον και σπουδαιότερο, οι συνθήκες πάνω στη Γη είναι πιθα­ νότατα μη ευνο'ίκές για τη μορφή �ωής που αντιπροσωπεύουν. Φαίνεται ότι κάποιος ανώτερος τεχνολογικά νους έχει σκεφτεί τα πάντα για να παραμείνει στην αφάνεια, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των ανθ ρώπων. Κάποιος που έχει τη Σελήνη ως βάση του πολιτισμού του . Γιατί τα θαυμάσια αυτά όντα έφυγαν από το προηγούμενο πλανητικό τους σύστημα και ήρθαν στη γειτονιά μας; Σίγουρα γιατί το κύριο άστρο που φιλοξενούσε τα νοήμονα όντα θα είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα; Τρία είναι τα προβλήμα­ τα που θα ανάγKα�αν έναν τεχνολογικά ανώτερο πολιτισμό να κάνει το τεράστιο αυτό βήμα: 1 . Να πλησία�ε το τέλος της �ωής του άστρου τους. Ακόμα και η �ωή των άστρων δεν είναι άπειρη . Είναι γνωστό ότι όλα ανεξαρτήτως τα άστρα κάποια στιγμή θα εξαντλή σουν τα πυ ρη ­ νικά τ ο υ ς καύ σ ιμα και θ α «πεθ άν ουν » . Είτε εντυπωσ ιακά σαν «supernova» αν έχουν μεγάλο μέγεθος, ή όπως ο μικρομεσαίος Ήλιος μας, που θα γίνει «κόκκινος γίγαντας» και μετά, αφού αποβά­ λει το εξωτερικό του κέλυφος, θα παραμείνει ένας μικρός και ψυχρός νάνος αστέρας που δεν θα μπορεί να διατη ρήσει �ωή . Στο προηγού­ μενο όμως στάδιο , του «ερυθρού γίγαντα» , θα έχει ή δη καταπιεί τον Ερμή , την Αφροδίτη και τη Γη ! Ο Ήλιος θα σβήσει σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Το σύ­ μπαν έχει ηλικία γύρω στα 1 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Ήλιος είναι αστέρι «δεύτερης γενιάς», δεν υπήρχε από τη δημιουργία του σύμπα­ ντος , αλλά πριν από αυτόν υπήρχαν και άλλοι ήλιοι και άλλοι πλανή­ τες, που κι αυτοί μπορεί να είχαν �ωή . Δεν είναι απαραίτητο ότι εκεί­ νοι οι πολιτισμοί χάθηκαν και πέθαναν μα�ί με τα άστρα τους. 2 . Τα φυσικά αποθέματα του πλανήτη τελείωσαν (όπως νομοτελει­ ακά θα γίνει και με τη Γη) και με κάποιον τρόπο δεν θα μπορούσαν να διατη ρήσουν τις μελλοντικές γενιές. Κάποια στιγμή οι φυσικοί πόροι ενός πλανήτη , όπως θα συμβεί και με η Γη , εξαντλούνται. Ο υπερπλη θυσμός, η έλλειψη πρώτων υλών , μοιραία οδηγούν στο τέλος ενός εξελιγμένου πολιτισμού . Κάποια 1 37


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

στιγμή , αν δεν αποφασίσουμε το ίδιο ταξίδι και εμείς οι άν8 ρωποι, 8α έχουμε χάσει το παιγνίδι. 3 . Κάποια επικείμενη σύγκρουση με μεγάλο μετεωρίτη ή κομήτη

μπορεί να κατέστρεφε στο άμεσο μέλλον τον πλανήτη τους (όπως έγι­ νε στη Γη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια με την πτώση του μετεωρί­ τη που εξαφάνισε τους δεινοσαύρους και το μεγαλύτερο κομμάτι της πανίδας και της χλωρίδας του μεσo�ωΙKoύ κόσμου) και να τους ανά­ γκασε να φύγουν πριν την επικείμενη καταστροφή . Αυτές είναι οι περιπτώσεις που ένας τεχνολογικά ανώτερος πολιτισμός 8α επιλέξει το απί8ανο για μας : Το μεγάλο διαστρικό ταξίδι. Ποια όμως από τις τρεις ήταν αυτή που τους ανάγκασε στο μοναδικό αυ­ τό εγχείρημα; Ο αν8ρώπινος πολιτισμός με τη σημερινή τεχνολογία 8α είχε σίγουρα προβλήματα και στις τρεις περιπτώσεις. Για έναν τεχνολογικά όμως προηγμένο πολιτισμό, από τις τρεις περιπτώσεις που ανέφερα παραπά­ νω, η μοναδική περίπτωση που είναι μη αναστρέψιμη είναι η κατα­ στροφή του πλανητικού συστήματος εξαιτίας του φυσιολογικού «8ανά­ του» του άστρου . Όλες τις άλλες περιπτώσεις 8α μπορούσε άνετα να τις ξεπεράσει. Το τέλος της �ωής του άστρου τους όμως δεν 8α μπορούσε να το αποτρέψει καμία δύναμη ή τεχνολογία. Μόνον αν επιβιβαστεί σε κάποιο σκάφος και φύγει έγκαιρα από τον πλανήτη μπορεί ένας πολιτισμός να αποφύγει την εξαφάνισή του από τον 8άνατο του άστρου . Αλλά τι σκάφος είναι αυτό που μπορεί να φιλοξενήσει τόσους πολ­ λούς ταξιδιώτες; Κάποιο διαστημόπλοιο, κάποια σύγχρονη κιβωτός τού Νώε; Ναι, αλλά πόσο μεγάλο για να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβάτες; Το μόνο σκάφος που μπορεί να τους μεταφέρει είναι ένας από τους δο­ ρυφόρους του πρωτεύοντα πλανήτη τους ή κάποιος πλανη τοειδής. Το ίδιο ακριβώς είχε προτείνει και ο μεγάλος οραματιστής του εικοστού αι­ ώνα Ισαάκ Ασίμωφ για τη μετανάστευση του αν8ρώπινου πολιτισμού , με τη μόνη διαφορά ότι αναφέρ8ηκε σε μεγάλο αστεροειδή και όχι σε δορυφόρο ή πλανητοειδή .


Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Πού όμως φιλοξενούνται τα θαυμάσια αυτά όντα στη Σελήνη που δεν έχει ατμόσφαιρα; Η απάντη ση φαντά�ει πολύ εύκολη . Αν ο άνθρωπος πάει σε κάποι­

ον άλλον πλανήτη χωρίς νερό και οξυγόνο, θα μπορέσει να επιβιώσει; Σίγουρα όχι. Αν όμως έχει φτιάξει κλειστές βάσεις και καταφέρει να δη ­ μιουργήσει συνθήκες ίδιες με αυτές του πρωτεύοντα πλανήτη , τότε θα μπορεί η �ωή να διατηρηθεί. Συνεπώς, η Σελήνη είναι το φιλόξενο σπί­ τι τους και ήρθαν μα�ί τη ς από κάπου αλλού . ML '\\.�\�'ό \,��'\\.� }�:�\.��L\ 'JQ... 'j\'JL\c Q...�"� η �α<l.G\<..ε:.\!-6,·,

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει δώσει η Θεωρία της Γεωπλασίας (τεχνητό οικοσύστημα) στην οποία και βασί�Oνται όλες οι μελέτες δημι­ ουργίας ανθρώπινων βάσεων σε άλλους πλανήτες ή δορυφόρους. Έχει μάλιστα εφαρμοστεί πειραματικά σε μικρή βέβαια κλίμακα και σε διάφο­ ρες χώρες όπως Αμερική , Αυστραλία, Ιαπωνία, όπου κατασκεύασαν κu ­ ρίως σε έρημους, αυτόνομα μικρά οικοσυστήματα ικανά να συντη ρήσουν την ανθρώπινη �ωή για αρκετό καιρό χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Έτσι, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών �ωής, ανάλογων με αυ­ τές που επικρατούσαν στην επιφάνεια του πρωτεύοντα πλανήτη , η �ωή θα μπορεί να διατη ρηθεί επ' άπειρον, αν δεν καταρρεύσει η βιόσφαιρα. Αλλά πού μπορούν να κατασκευαστούν οι βάσεις; Στην επιφάνεια του δορυφόρου και μέσα σε θόλους; Όχι φυσικά! Είναι επικίνδυνο να κατασκευαστούν βάσεις στην επιφάνεια, καθό­ σον ο κίνδυνος καταστροφής από προσκρούσεις μετεωριτών είναι πολύ μεγάλος. Επιπλέον, η έλλειψη ατμόσφαιρας στη Σελήνη κάνει τις συνθήκες διαβίωση ς στην επιφάνειά τη ς τρομερά δύσκολες, αφού μόνο η θερμο­ κρασία μεταβάλλεται από 1200 Κ έως 3800 Κ, γεγονός που επιβάλλει εξαιρετικής αντοχής κατασκευές με ειδικά κράματα μετάλλων . Σίγουρα, όμως, στο εσωτερικό του δορυφόρου , κατάλληλα δια­ μορφωμένο και μόνιμα προστατευμένο, θα μπορούσαν να κατα­ σκευαστούν βάσεις. Με τεχνικό φωτισμό, ίδιο με το φως του άστρου γύρω από το οποίο βρισκόταν σε τροχιά ο πρωτεύοντας πλανήτης και ο δορυφόρος του . Με χλωρίδα επίση ς την ίδια που θα συναντούσαμε στην επιφάνεια του πρωτεύοντα πλανήτη . 1 39


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Με πηγή ενέργειας που προέρχεται από την ψυχρή πυρηνική σύ­ ντηξη που θα είναι οπωσδήποτε εφικτή , ή από κάποιο χημικό στοιχείο, όπως το εκπληκτικό ununpentium 1 1 5 που μπορεί να παράγει τερά­ στια ποσά ενέργειας με τις αντιδράσεις του. Αλλά και ο Ήλιος μπορεί να αποτελεί καταπληκτική πηγή ενέργειας για τους κατοίκους της Σελήνης. Λόγω της σύγχρονης τροχιάς, η ημέρα στη Σελήνη , όπως και η νύχτα, διαρκεί 14 γήινες η μέρες! Με μέση ημερήσια θερμοκρασία 3800 Κ, καταλαβαίνει κανείς τι τεράστια ποσά ηλιακής ενέργειας μπορεί να αποθηκεύσει κάποιος τεχνολογικός πολι­ τισμός, αν συλλέγει την πολύτιμη και ήπια μορφής ενέργεια περιοδικά κάθε 1 4 ημέρες συνεχούς ηλιακής ακτινοβολίας! Μόνο το εσωτερικό του δορυφόρου λοιπόν μπορεί να προσφέρει προ­ στασία στους κατοίκους του. Αλλά το εσωτερικό ενός δορυφόρου είναι συνήθως συμπαγές και αποτελείται από βαριά μέταλλα. Για να δημιουργήσει κάποιος χώρους στο εσωτερικό ενός πλανητοει­ δούς θα πρέπει να εξορύξει τα βαριά στοιχεία του πυρήνα και να τα βγά­ λει στην επιφάνεια. Μετά θα πρέπει να ενισχύσει τα εσωτερικά τοιχώματα με κάποιο ισχυρό και παχύ περίβλημα για να μην καταρρεύσει ο φλοιός μετά από σύγκρουση με μετεωρίτη . Επίση ς, με την εσωτερική ενίσχυση εξασφαλί�εται ικανή μά�α έτσι ώστε να μην μπορεί να συλληφθεί από μικρότερα ουράνια σώματα, αλ­ λά να μπορεί να μπει σε τροχιά γύρω από κάποιο άστρο ή μεγαλύτερο πλανήτη . Ίσως μάλιστα με αυτό τον τρόπο και η τιμή τη ς βαρύτητας να παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον πρωτεύοντά τους πλανήτη . Αν μάλι­ στα η Σελήνη γίνει διπλό σύστημα πλανητών με τη Γη , όπως πράγμα­ τι συμβαίνει, ακόμα καλύτερα. Αν δε η Σελήνη βάλει και τη Γη σαν φυσική ασπίδα τουλάχιστον από τη μία πλευρά, τότε άριστα. Τυχόν διάτρηση του εξωτερικού φλοιού από πτώση μετεωρίτη θα προκαλούσε αποσυμπίεση στον εσωτερικό θόλο με συνέπεια την ολο­ κλη ρωτική καταστροφή του δορυφόρου . Γι' αυτό η εσωτερική ενίσχυση του φλοιού και η δημιουργία ενός κλειστού χώρου πλή ρως ελεγχόμενου ήταν κάτι παραπάνω από επι­ βεβλημένη .


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Γι!\. ΤΗ ΣEι\illIιΉ

Πώς όμως κατάφεραν τα θαυμάσια αυτά όντα να μετακινήσουν έναν ολόκλη ρο πλανήτη ; Θα απαιτούνταν τεράστια ποσά ενέργειας και απί­ στευτοι κινητήρες για να μετακινήσουν ένα τεράστιο σώμα και να το απομακρύνουν από την πανίσχυρη έλξη ενός άστρου . Μήπως υπάρ­ χουν αποδείξεις στην επιφάνεια της Σελήνης που να μαρτυρούν ότι ο δορυφόρος μας μετατράπηκε κάποτε σε ένα μεγάλο διαστημικό σκά­ φος με τεράστιους κινητήρες που του εξασφάλιζαν την κίνηση στο διά­ στημα μέσω της δράση ς-αντίδρασης; Η απάντηση είναι καταφατική . Το διαστη μόπλοιο Σελήνη έχει δύο

καταπλη κτικά «φυσικά» χαρακτη ριστικά που προδίδουν ότι κάποτε σε αυτά τα σημεία υπή ρχαν τεράστιοι κινητήρες στην επιφάνειά του : το μεγάλο ισημερινό πλάτωμα διαμέτρου 800 χιλιομέτρων και ο κρατή­ ρας Χέρτζσπρουνγκ με διάμετρο 600 περίπου χιλιόμετρα που είναι ακριβώς τοποθετημένοι στον ισημερινό της Σελήνη ς και των οποίων τα κέντρα απέχουν 1 20 μοίρες. Το τέλειο κυκλικό τους σχήμα, το ανύπαρκτο βάθος τους και οι δύο μικρότεροι ομόκεντροι κύκλοι που υπάρχουν στο εσωτερικό τους, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβο­ λία για τη φύση αυτών των υποτιθέμενων κρατή ρων : Είναι τα ακρο­ φύσια του τεχνητού διαστη μοπλοίου Σελήνη . Από εκεί εκτονώνονταν τα αέρια τη ς καύσιμη ς ύλη ς που εξασφάλιζαν την κίνη ση στον σημε­ ρινό δορυφόρο μας! Μάλιστα, όπως παρατήρησα και στους δύο αυτούς κρατή ρες υπάρ­ χουν κοντά οι κρατήρες Τζιορντάνο Μπρούνο και Όμ που είναι πανο­ μοιότυποι. Μάλιστα, ο Μπρούνο απέχει 1 . 500 χιλιόμετρα από το ιση ­ μερινό πλάτωμα και ο Ομ απέχει 700 χιλιόμετρα αντίστοιχα από τον Χέρτζσπρουνγκ. Ίσως οι μικροί κρατήρες και τα «ακτινικά» τους τοιχώ­ ματα να είναι το σύστημα που ανοίγει και κλείνει τα δύο ακροφύσια των γιγάντιων κινητήρων! Αλλά ο Χέρτζσπρουνγκ έχει και άλλο παράξενο χαρακτηριστικό. Δύο σειρές μικρών κρατήρων ξεκινούν από τον μικρό εσωτερικό κύκλο και καταλήγουν έξω από τον μεγαλύτερο. Φαντάζει ως βοηθητικό σύ­ στημα που ανοίγει και κλείνει την έξοδο του συγκεκριμένου κινητήρα!


ΤΟ ΜΥΣ'ΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

το ΚΟΣΜΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΣΕΛΉΝΗ ΚΑΤΟΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ ΤΗΣ

Fs

,

" ,//'

F1

F 1 (2)

,/

F2(2)

�-----�����=-�

F2

, ,

F 1 (1)

F2(1) ...

'" ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΜΤΩΜΑ... ... .ιΙ' ... ...

F2

/'"

...

...

.ιI'�

60'

, ____+__� ---110 ..14---F1

Το διαστημόπλοιο Σελήνη με δύο κινητήρες στο ισημερινό πλάτωμα και στον κρατήρα Χέρ­ τζσπρουνγκ, θα μπορούσε να ξεφύγει από την έλςη του άστρου και να ςεκινήσει το μακρύ του ταξίδι από τον � του Δικτύου στη γειτονιά του Ήλιου μας. Η συνισταμένη της δύναμης προώθησης Fs θα εςασφάλι�ε την κίνηση του διαστημοπλοίου προς τα εμπρός. Η συνισταμένη των δύο αντίρροπων συνιστωσών F l ( l) και F2( 1) θα ήταν υπεύθυνη για την αριστερή ή τη δεςιά στροφή του διαστημοπλοίου. Η γωνιακή απόσταση των κρατήρων Ικινητήρων ίση με 1 20" θα εξ,ασφάλι�ε τη μέγιστη προ­ ωθητική δύναμη και την απόλυτη σταθερότητα. Η συνισταμένη Fs = F 1 (2) + F2(2) = F 1 . cos60" + F2. cos60" = F l . O , 5 + F2 . 0 , 5 = 0 , 5 . (F 1 + F2). Οι πλα"ίνές δυνάμεις F 1 ( 1 ) = F 1 . cos30" = F 1 . O,87 και F2(L) = F2. cos30" = F2.0,87. Η συνισταμένη τους δύναμη F(l) - F2(L) = 0, 87x(F 1 - F2). Φυσικά, η αύςηση ή μείωση της ροπής του ενός κινητήρα έναντι του άλλου θα βοηθούσε στην πλοήγη ση , γιατί ή θα υπερίσχυε η F 1 ( 1 ) και θα έστριβε η Σελήνη αριστερά ή θα υπερίσχυε η F2(L) και το διαστημόπλοιο Σελήνη θα έστριβε δεςιά. Από το μέγεθος των δύο κρατήρων συμπεραίνω ότι ο κινητήρας του ισημερινού πλατώματος ήταν ο κύριος και του κρατήρα Hertzsprung ο δευτερεύων. Όταν το κοσμικό διαστημόπλοιο έφτασε στη γειτονιά του Ήλιου μας, μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη χάρη στους επιδέςιους χειρισμούς του τεχνολογικά ανεπιυγμένου πολιτισμού . Η τρο­ χιά που υιοθέτησε η Σελήνη ήταν φυσικά μοναδική στο ηλιακό σύστημα. Σχεδόν πάνω στην εκλειπτική , σύγχρονη και σε μεγάλη απόσταση από τον πλανήτη Γη για λόγους ασφαλείας. Τον λόγο πλέον τον είχε η βαρύτητα, η οποία αντικατέστησε τη δύναμη που παρείχαν οι δύο κινητήρες. Τα ανοίγματα στους δύο κρατήρες, δηλαδή τα ακροφύσια των κινητήρων, δεν είχαν λόγο να παραμένουν ανοιχτά. Ίσως στο μέλλον, αν αποφασίσουν να αλλάςουν πάλι γειτονιά, να ανοίςουν τα στόμια και να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές. Σκέπασαν λοιπόν τα ακροφύσια με μεγάλους μεταλλικούς δίσκους και τα έκρυψαν για πάντα από τα περίεργα βλέμματα των γήινων διαστημοπλοίων. Γι' αυτό τον λόγο οι κρατήρες στο ισημερινό πλάτωμα και στον κρατήρα Hertzsprung είναι εντελώς επιφανειακοί. Είναι ή ψεύτικοι ή οι μεταλλικοί δίσκοι που υπάρχουν από κάτω εμπο­ δίζουν τους μετεωρίτες να εισέλθουν βαθιά στον φλοιό της Σελήνης.


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Πώς όμως τα καταπληκηκά αυτά όντα μετέτρεψαν τον πλανήτη Σελή­ νη σε τεχνητό διαστημόπλοιο; Πήγαν στον πλανήτη Σελήνη , τον έσκα­ ψαν και τοποΒέτησαν τους κινητήρες και ξεκίνη σαν το ταξίδι; Η απόσταση όπως ανέφερα προηγουμένως από τον πλανήτη τους

μέχρι τον εσωτερικό πλανήτη του ηλιακού τους συστήματος, τη Σελή­ νη , Βα ήταν περίπου 40 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Την απόσταση αυτή Βα μπορούσαν να την καλύψουν σε μικρό χρόνο με τα διαστημόπλοιά τους. Την καμπύλωση του χωρόχρονου την έχουν πετύχει, όπως ανέ­ φερε και ο Μπομπ Λα�άρ, με τα κύματα βαρύτητας Α. Το πρώτο πράγ­ μα που Βα έκαναν Βα ήταν η εγκατάσταση των τεράσηων κινητήρων και η μετακίνη ση της Σελήνης στην περιοχή κοντά στον πλανήτη τους, κάη σαν δορυφόρο τους, για να είναι δυνατή η μετασκευή του σε πλα­ νητοειδή ικανό να φιλοξενήσει ζωή. Φυσικά, οι συνΒήκες στη Σελήνη όταν ήταν εσωτερικός πλανήτης Βα ήταν ακραίες, ανάλογες με αυτές του Ερμή . Λογικό, λοιπόν, ης ερ­ γασίες εγκατάσταση ς των κινητήρων να ης εκτελούσαν ρομπότ ή υβρίδια ανΒεκηκά σε Βερμοκρασιακό εύρος 9000 Κ. Το σίγουρο είναι όη όλη αυτή η διαδικασία Βα κράτη σε πολλά χρόνια, ίσως και χιλιά­ δες. Το όραμα όμως της διατή ρησης τη ς ζωής και του πολιησμού τους είναι αυτό που τους κράτη σε προσηλωμένους και τους οδήγη σε στην απόλυτη επιτυχία. Υπάρχει τεχνολογία που Βα μπορούσε να επιτύχει αυτό που για εμάς μoιά�ει αδύνατον; Σίγουρα Βα υπάρχει. Η πραγμαηκή ηλικία τη ς Σελή­ νη ς είναι από 7 ως 1 Ο δις χρόνια, πράγμα που σημαίνει αυτόματα όη και ο πολιησμός του πλανήτη που φιλοξενούσε τα Βαυμάσια αυτά όντα Βα είχε ηλικία 5-8 δισεκατομμύρια χρόνια αντίστοιχα. Μπορεί κανείς να διανοηΒεί πώς Βα είναι ο άνΒρωπος μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν η σημερινή ηλικία του ανΒρώπινου είδους είναι μόλις 1 , 5 εκατομ­ μύριο χρόνια; Τα τελευταία 1 00 μόλις χρόνια ο άνΒρωπος έχει αναπτu­ χΒεί τεχνολογικά άπειρες φορές από τον προηγούμενο αιώνα. Σε κά­ ποια δισεκατομμύρια χρόνια, αν καταφέρει να επιβιώσει, Βα έχει ασύλ­ ληπτη τεχνολογία ικανή να πραγματοποιεί διαστρικά ταξίδια σε σύντο­ μο διάστημα, Βα έχει λύσει το ενεργειακό του πρόβλημα με την ενέρ­ γεια που Βα προκύπτει από την αντίδραση ύλη ς-ανηύλη ς, Βα έχει σί­ γουρα εξελιχΒεί βιολογικά, ίσως και να έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα τη ς βιολογικής φΒοράς. 143


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Όσον αφορά την απόκοσμη και πολλές φορές τρομακηκή όψη των εξωγήινων, όπως περιγράφονται από αυτόπτες μάριυρες, είναι καθαρά υποκειμενική και με ανθρώπινα κριτήρια. Μη βλέπουμε λοιπόν ωυς εξωγήινους ως κάη άσχημο και αποκρουσηκό . Σίγουρα η εμφάνισή ωυς είναι προ"ίόν εξέλιξης χιλιάδων χρόνων σω περιβάλλον ωυ πλανήτη ωυς, αλλά εμάς μάς ξενί�ει ω διαφορεηκό. Και οι άνθρωποι μετά από κάποιες εκαωντάδες ή χιλιάδες χρόνια εξέλι­ ξης -αν υπάρχει ω ανθρώπινο είδος, που πολύ αμφιβάλλω- ίσως μoιά�oυν κάπως έτσι Τουλάχισων αυτό ισxυρί�oνTαι όσοι ασχολούνται με ω θέμα. Άνθρωποι με μεγάλο εγκέφαλο και μικρά άκρα, καθόσον δεν θα τα χρη σιμοποιούν πολύ . Μάηα μεγάλα και ανύπαρκτα αυηά, καθόσον κυρίαρχη αίσθηση θα εί­ ναι η όραση . Ακριβώς, λοιπόν, όπως παρoυσιά�oνTαι σήμερα οι εξωγήινοι Εξάλλου , η επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι σημανηκόταως πα­ ράγοντας στην εξέλιξη ωυ ανθρώπου , μπορεί να μην είχε την ίδια ημή σων πλανήτη ωυς με αυτήν της Γης ή και μπορεί να την είχαν ακόμη τροποποιήσει για γενεηκό ωυς όφελος. Από ποια όμως γειωνιά ωυ γαλαξία μας μπορεί να προέρχονται οι εξωγήινοι; Από ης περιοχές που μπορεί να προέρχονται οι εξωγήινοι, τρεις είναι αυ­ τές που παρoυσιά�oυν μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν κατά καιρούς απα­ σxoλήσει ωυς ερευνητές. •

Η περίπτωση που αναφέρει ο διάσημος ΣKωτσέ�Oς αστρονόμος Ντάν­

καν Λούναν. Σύμφωνα με ων Λούναν, ο οποίος αποκρυπωγράφησε ω 1973 τα ραδιοσήματα επιστροφής που ελήφθη σαν ω 1 928, 1 929, 1934 και 1935 από την περιοχή της Σελήνης, οι εξωγήινοι προέρχονται από ων αστέρα ε ωυ Βοώτη (που λέγεται I�άρ ή Πουλχερίμα) και καωικούσαν σων έκω από ωυς επτά πλανήτες ωυ διπλού συστήμαως αστέρων. •

Η περίπτωση να προέρχονται από ω θαυμάσιο τριπλό σύστημα ωυ

Κενταύρου (ωυ πλησιέστερου προς εμάς αστέρα) . •

Η περίπτωση όμως που ικανοποιεί όλες ης συνθήκες και άρα εί­

ναι πιο πιθανή , αφορά τη μεγάλη συνωμοσία με την Area 5 1 και ω άστρο � ωυ Δικτύου. Σε κάποιο σημείο της περίφημης συνέντευξης που έδωσε σε ωπικό τηλεοπηκό δίκιυο ω 1 989 ο Μπομπ Λα�άρ , ανέφερε όη οι εξωγήινοι προέρχονται από πλανήτη ωυ άστρου � ωυ Δικτύου (μικρός αστερισμός ωυ Νοτίου Ημισφαιρίου με τη λαηνική ονομασία Reticulum) . 144


Η ΜΕΓΑΛΉ ΑΛΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

Ο αστερισμός ωυ Βοώτη και ω άστρο ε (Ιζάρ) που ο Ντάνκαν Λούναν πρότεινε ως τόπο κα­ ταγωγής των εξωγήινων γειτόνων μας. Απέχει 209,7 έτη φωτός από τη Γη.

Ο αστερισμός ωυ Κενταύρου με ων αστέρα α που απέχει 4,3 έτη φωτός από τη Γη .

145


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο μικρός ασιερισμός Δίκιυο και 10 διπλό άστρο �l και �2 που απέχουν 39,5 έτη φωτός από τη Γη ,

Η θεωρία ωύ Λα�άρ , όσο κι αν οι Αμερικάνοι προσπαθούν να τη βγάλουν απί8ανη σβήνοντας στην κυριολεξία ω παρελθόν αυωύ ωυ ανθρώπου από όλα τα αρχεία, εμένα προσωπικά από ω πλήθος στοι­ χείων που παραθέτει με έχει πείσει ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή , Είναι ο χαμένος κρίκος στην αλυσίδα των μυστη ρίων της Σελήνη ς,

Είναι ο Μπομπ Λα�άp αυτός που ρισκάροντας τη �ωή ωυ έλυσε τον γρίφο της προέλευσης των εςωγή ινων. Παραθέτει τόσο λεπωμερή σωιχεία περιγράφοντας την υψίστη ς ασφαλείας βάση όπου έκανε έρευνες και δίνοντας φοβερές τεχνικές πλη ροφορίες για τα εξωγήινα διαστημόπλοια στα οποία εργα�όταν και τα οποία προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει, που αποκλείεται να είναι δημιούργημα της φα­ ντασίας ωυ .

Προσπά8ησα να επιβεβαιώσω αυτά που γνωρί�oυμε για το άστρο � του Δικτύου και η ανα�ήτηση με οδήγησε σε ένα ακόμη εκπληκτικό συμπέρασμα. Ψάχνοντας ων αστερισμό στη βάση δεδομένων του υπο­ λογιστή , επιβεβαίωσα ότι ο � του Δικτύου όχι μόνον είναι ένας θαυμάσιος διπλός αστέρας, αλλά τα δύο μέλη � l και �2 είναι φασματικού τύπου G2V και G 1 V αντίσωιχα. Οι φασματικοί τύποι των άστρων, σύμφωνα με ω διάγραμμα Hertzsprung-Russel, κατατάσσονται στις ομάδες Ο,


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Β, Α, F, G, Κ. Μ. Επειδή υπάρχει διαβά8μιση και μέσα σης ομάδες, κα8εμιά απ' αυτές έχει 1 0 υποομάδες με αρί8μηση από το 0-9 . Συνεπώς, στο διάγραμμα Hertzsprung-Russel υπάρχουν 7(ομάδες) Χ 1 0 (υποο­ μάδες)

=

70 φασμαηκοί τύποι άστρων . Επίση ς, κά8ε άστρο κατατάσσε­

ται σύμφωνα με τη φωτεινή ενέργεια που εκπέμπει, σε οκτώ κατηγο­ ρίες Ia, Ib, Π, ΠΙ Ν, V, Vl, Vl!. Το σ , που έχει φασμαηκό τύπο G2V, είναι ακριβώς ολόιδιο με τον Ήλιο μας, που έχει και αυτός φασμαηκό τύπο G2V. Δηλαδή , ο Ήλιος μας και ο � 1 του Δικτύου ανήκουν στην ίδια ομάδα, στην ίδια υποομάδα και στην ίδια κατηγορία! Τα δύο άστρα συνεπώς δεν μoιά�oυν απλά, αλλά είναι σαν κλωνο­ ποιημένα, αν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση !

Το άστρο � του Δικτύου -και πι8ανότατα το άστρο n- είναι αυτό που φιλοςενούσε τον κατοικημένο πλανήτη των εςωγήινων και τη Σελήνη . Είναι λοιπόν οι περίφημοι Ζητάνες ή Zetans οι διαστημικοί μας γείτονες. Το άστρο � του Δικτύου ταιριά�ει απόλυτα και με τη συν8ήκη προέ­ λευση ς του σπάνιου χημικού στοιχείου ununpentium 1 1 5 από πλα­ νήτη διπλού άστρου όπως ανέφερε ο Λα�άρ . Το άστρο � του Δικτύου είναι σχεδόν αόρατο με γυμνό μάη γιατί είναι άστρο 60υ βα8μού . Δεν προκαλεί κανένα απολύτως ενδιαφέρον σε κανέναν ερευνη τή . Μό­ νον οι αστρονόμοι γνωρί�oυν όη το άστρο είναι διπλό . Διπλά άστρα υπάρχουν πολλά και με τεράσηο ενδιαφέρον στο βόρειο η μισφαίριο του ουρανού για μελέτη και παρατή ρη ση . Πώς λοιπόν ένας απλός ηλεκτρονικός , όπως 8έλουν να παρoυσιά�oυν απαξιωηκά τον Λα�άρ , γνώρι�ε όη ένα άστρο του νοτίου η μισφαιρίου που δεν είχε δει ποτέ του , όχι μόνο με τηλεσκόπιο αλλά ούτε σε χάρτη , είναι ένα στενό σύ­ στημα δύο άστρων;

Φαντά�ει απί8ανο να το γνώρι�ε από σύμmωση . Το είχε διαβάσει, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, σε αρχεία που έκαναν αναφορά στους εςω­ γή ινους , τα σκάφη των οποίων φιλοςενούνταν στη μυστική βάση! Αν 8υμη80ύμε την πραγμαηκή ηλικία της Σελήνης, δηλαδή τα 7 έως 1 0 δισεκατομμύρια χρόνια και όχι αυτήν που ανακοίνωσε η NASA (4,6 δισεκατομμύρια χρόνια) , τότε αυτόματα προκύπτει όη και το άστρο που φιλοξενούσε τη Σελήνη είχε και αυτό την ίδια ακριβώς ηλικία. Ένα άστρο κίτρινο, όπως ο � Δικτύου , 8α έχει διάρκεια �ωής όσο και ο Ήλιος 147


το ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

μας, περίπου 1 0 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή . ο κίτρινος αστέρας �

Δικτύου πλησιά�ει σιγά-σιγά στο τέλος της �ωής του! Το άστρο � του Δικτύου είναι ένα σύστημα με τα δύο του άστρα αρ­ κετά κοντά το ένα με το άλλο. Βρίσκεται στα 39,5 έτη φωτός μακριά. Φανταστείτε 8έαμα που αντί­ Kρι�αν στον παλιό πλανήτη τους. Ημέρα με δύο ήλιους! Δύο ανατολές και δύο δύσεις. Ίσως και κα8όλου νύχτα. Άραγε πόσους συνολικά πλα­ νήτες είχε αυτό το υπέροχο διπλό σύστημα από το οποίο ξεκίνη σαν το μακρύ διαστρικό τους ταξίδι; Την πι8ανότητα να προέρχονται οι εξωγήινοι από τον ε του Βοώτη που ισxυρί�εται ο Λούναν και που απέχει 209 έτη φωτός από τη Γη , την απορρίπτω κατηγορηματικά. Δεν μπορεί κάποιος από τόσο πολύ μα­ κριά να ξεκινήσει και να καταλήξει στη Γη . Υπάρχουν σε ακτίνα 30-40 ετών φωτός από τον ε του Βοώτη εκατοντάδες άστρα που 8α μπορού­ σαν να έχουν ευνοϊκές συν8ήκες �ωής. Εξάλλου , ο φασματικός τύπος του άστρου είναι ΑΟ, δηλαδή κυανό­ λευκο άστρο, εντελώς διαφορετικό από τον κίτρινο Ήλιο μας . Τα ραδιοσήματα όμως που ελήφ8η σαν από τη Σελήνη και για τα οποία ο Λούναν έδωσε τη δική του ερμηνεία, επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την ύπαρξη τη ς εξωγήινη ς �ωής στη Σελήνη . Για τον α του Κενταύρου δεν έχω προσωπική άποψη γιατί δεν υπάρ­ χει κάτι χειροπιαστό όπως υπάρχει για τις άλλες δύο περιπτώσεις. Αυτοί που επέλεξαν τον Ήλιο πριν από χιλιάδες χρόνια, σίγουρα το έκα­ ναν γιατί έμoια�ε απόλυτα με το δικό τους άστρο. Αν προέρχονταν από διαφορετικού τύπου άστρο πώς 8α μπορούσαν να διαλέξουν τυχαία ανάμεσα σε χιλιάδες άστρα τον Ήλιο; Το να ξεκινήσει κάποιος εξωγήινος πολιτισμός το ταξίδι προς ένα διαφο­ ρετικό άστρο είναι σχεδόν καταδίκη . Αντίθετα το ταξίδι προς ένα ίδιο άστρο εξασφαλί�ει τη σίγουρη εύρεση παρόμοιων συν8ηκών με το πρωτεύον άστρο τους και φυσικά τις ίδιες πρώτες ύλες. Πώς γνώρι�αν ότι ένα μέτριο κίτρινο άστρο που δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σε κανέναν παρατη ρητή του ουρανού από απόσταση λί­ γων ετών φωτός ήταν ίδιο με το δικό τους; Η απάντηση είναι απλού­ στατη : Από τον φασματικό τύπο του άστρου . Όπως εμείς σήμερα έχουμε κατατάξει τα άστρα και γνωρί�oυμε


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

όλους τους φασματικούς τους τύπου ς (διάγραμμα H ertzsprung­ Russel) , έτσι και αυτοί γνώριςαν ότι ο Ήλιος μας ήταν ίδιου τύπου (G2V) με το δικό τους πρωτεύον άστρο. Ήταν αδύνατο λοιπόν ένα άστρο ολόιδιο με το δικό τους, όπως ο Ήλιος μας, να μην έχει πλανήτες που να μπορούν να φιλοςενήσουν ςωή. Όπως ο δικός τους Ήλιος δημιούργη σε ςωή μετά από 1 , 5 δισεκα­ τομμύρια χρόνια από τη δημιουργία του , έτσι και ο ήλιος προς τον οποίο αποφάσισαν να ταςιδέψουν θα είχε με βεβαιότη τα νοήμονα ςωή . Φυ σικά όχι με τη δική τους τεχνολογική ανάπτυςη , καθ ' όσον ο καινούργιος ήλιος ήταν νεώτερος σε ηλικία από τον δικό τους και συ ­ νεπώς η ςωή που θα είχε φυσιολογικά αναπτυχθεί θα είχε κάποια υ στέρη ση φάση ς . Αν κάποιος εςωτερικός παρατη ρητής μελετάει τον Ήλιο, μπορεί άνε­ τα να καταλάβει ότι έχει ηλιακό σύστημα από δύο κυρίως χαρακτη ­ ριστικά του : 1 . Την ταλάντωση του Ήλιου γύρω από το «βαρύκεντρο » . Το βα­ ρύκεντρο του ηλιακού συστήματος β ρίσκεται κάτω από την επιφά­ νεια του Ήλιου . Όταν όμως ο Δίας και ο Κρόνος βρεθούν από την ίδια πλευρά του Ήλιου , τότε το βαρύκεντρο βρίσκεται έςω από την επι­ φάνεια του Ήλιου . Δηλαδή κάποιος που παρατη ρεί τον Ήλιο, βλέπει μια μικρή ταλάντωση του Ήλιου καθόσον αυτός περιστρέφεται όχι γύρω από το κέντρο μάςας του , αλλά γύρω από το βαρύκεντρο. Αυ ­ τό αυτόματα υποδηλώνει την ύπαρςη πλανη τών . 2 . Τη στροφορμή . Ο Ήλιος παρ' όλο που είναι τεράστιος, έχει μό­ νον το 1 , 5% της αρχικής στροφορμή ς του ηλιακού συστή ματος . Το υπόλοιπο 9 8 , 5% είναι κατανεμημένο στους πλανήτες. Έτσι κάποι­ ος που παρακολουθεί τον Ήλιο και τον βλέπει να περιστρέφεται αρ­ γά (σε 27 περίπου η μέρες) καταλαβαίνει ότι η στροφορμή του συ ­ στήματος που παραμένει αναλλοίωτη κάπου έχει μεταβιβαστεί: σε πλανη τικό σύστη μα.

149


το ΜΥΣΓΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Τα δύο ακροφύσια τ ων κινητήρων του διαστημοπλοίου Σελήνη : Το Ιση μερινό Πλ άτωμα και ο Χέρ τζπρουνγκ. Β ρίσκονται ακριβώς επάνω στον ισημερινό και σε τέτοια θέση που θα ε�α­ σφ άλι�αν μέγιστη ισχύ . αλλά και μέγιστη σταθερότητα. Η συμμε φ ία τους. όπως φαίνεται στη φωτογραφία . είναι απίστευτη .

Δεν αποκλείω καθόλου το γεγονός ότι σε κάποια στιγμή τη ς Ιστορίας μπορεί να έστειλαν τα διαστημόπλοιά τους για να εξερευνήσουν τον πλανήτη Γη για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη νοήμονος �ωής . Ο προϊστορικός άνθ ρωπος δεν μπορούσε τότε να κάνει αισθη τή την παρουσία του στο διάστημα με κανέναν φόπο . Τα διασφικά ταξίδια γι' αυτούς σίγουρα δεν θα έχουν τη διάρκεια που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Η καμπύλωση του χωροχρόνου με τεχνη τό φόπο θ α έχει προ πολλού γι' αυτούς γίνει πράξη και η μετάβασή τους σε διά­ φορα ση μεία του κοντινού τους χώρου θα είναι σχεδόν ρουτίνα. Πόσα χρόνια κράτη σε το απίστευτο ταξίδι τους από το � του Δικτύ­ ου μέχρι τη διαστη μική γειτονιά του Ήλιου μας, όταν η απόσταση 1 50


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

που τους χώριζε ήταν περίπου 400 τρισεκατομμύ ρια χιλιόμετρα; Φυ­ σικά όχι τόσο γρήγορα όσο θ α κρατούσε με απλό διαστημόπλοιο και με δεδομένη την καμπύλωση του χωροχρόνου . Η μετακίν η ση ενός τεράστιου διαστη μοπλοίου όπως η Σελήνη πάνω στο χωροχρονικό συνεχές θα απαιτούσε όχι κύματα βαρύτητας Α που θα καμπύλωναν τοπικά μικρή επιφάνεια του χωροχρόνου , αλλά ίσως κάτι πολύ πιο απόκοσμο . Ίσως μια μαύ ρη τρύπα που θα συντόμευε τη διαδρομή . Σε κάθε όμως περίπτωση , το ταξίδι δεν θα διήρκεσε λίγα χρόνια, αλλά σίγουρα εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Αλλά όταν ταξιδεύεις με το διαστη μικό σου σπίτι δεν έχεις άγχος για το πότε θα φτάσεις στον προορισμό σου . Δεν έχεις την αίσθη ση του κοσμικού χρόνου . Ακρι­ βώς ίδιο κοσμικό διαστημόπλοιο με τη Σελήνη είναι και ο πλανήτη ς Γη , μόνο που εμείς ζούμε στην επιφάνειά του και όχι στο εσωτερικό του . Το η λιακό πλανη τικό σύστημα γυ ρίζει γύρω από το γαλαξιακό κέντρο σε 250 εκατομμύρια χρόνια. Ο Ήλιος και οι πλανήτες ανεβο­ κατεβαίνουν τον γαλαξιακό δίσκο . Αυτή τη στιγμή κινούνται στον ου ­ ρανό προς την κατεύθυνση του Β έγα. Έχει κανένας άνθ ρωπος άγ­ χος πότε θα φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του ουρανού το η λιακό μας σύστημα; Πότε θα συμπλη ρώσει το μεγάλο ενιαυτό του Πλάτωνα; Όχι φυσικά. Έτσι λοιπόν και οι σημερινοί γείτονές μας ουδέποτε αγχώθη καν για το πότε θ α φτάσουν στη διαστημική μας γειτονιά. Ξεκίνη σαν με πίστη στη ν τεχνολογία τους και κατάφεραν τελικά το ακατόρθωτο για μας: την προσέγγιση σε κάποιο άλλο άστρο του Γαλαξία μας! Η ύ παρ�η και μόνο των διαστημικών μας γειτόνων απoδεικvύ ει πε­

ρίτρανα ότι η Φύ ση δεν κάνει ε�αιρέσεις στη δημιουργία των αστέ­ ρων και των πλανητών. Ίσως μάλιστα όλοι οι αστέρες φασματικού τύπου G -παρόμοιοι με τον Ήλιο μας- που υπάρχουν στον Γαλαξία μας και ίσως και στους άλ­ λους γαλαξίες να είναι αυτοί που στα σίγουρα θ α φιλοξενούν νοήμο­ να όντα και μάλιστα ανθρωποειδή . Η Γη δεν είναι με τίποτε ο μονα­ δικός πλανήτης του σύμπαντος που μπορεί να φιλοξενήσει ζωή . Σύμ­ φωνα με τον Φράνκ Ντρέικ, ο οποίος το 1 9 6 1 διατύπωσε την περί­ φημη εξίσωσή του , οι πλανήτες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τη ζωή είναι από μερικές εκατοντάδες ως μερικές χιλιάδες, μόνο στον δι­ κό μας Γαλαξία! Ο αριθμός των πολιτισμών ποικίλει σημαντικά, γιατί


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

εξαρτάται από το πόσο αισιόδοξα είναι τα ποσοστά των συντελεστών που βάςει κάποιος στην εξίσωση και που κατά τη γνώμη του είναι πλη σιέστερα στην πραγματικότητα. Πού βρίσκονται όμως όλοι αυτοί οι τεχνολογικοί πολιτισμοί και γιατί δεν επικοινωνούν μαςί μας παρόλα τα προγράμματα SETI, OSMA, SETI@home, κλπ; Την απορία αυτή εξέφρασε πρώτος ο διάσημος ατομικός επιστήμονας Ενρίκο Φέρμι το 1 950 (<<Παράδοξο του Φέρμι») . Η απάντη ση είναι πολύ απλή : Ο άν8 ρωπος μόνο τα τελευταία εκα­ τό χρόνια κατάφερε με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνη τικής ακτινοβο­ λίας να κάνει αισ8ητή την παρουσία του στο διάστημα. Το να λάβει κάποιος εξωγήινος το αν8 ρ ώπινο μήνυμα έχει λιγότερες πι8ανότητες από το να φτάσει το μπουκάλι με το γράμμα του ναυ αγού στα χέρια των σωτήρων του . Η απεραντοσύνη του σύμπαντος αποκλείει την άμεση επικοινωνία τουλάχιστον με τη σημερινή αν8 ρ ώπινη τεχνο­ λογία. Άλλά το ότι κάποιος δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαςί μας δεν σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος δεν υπάρχει. Το ότι οι απομονωμέ­ νοι ι8αγενείς του Αμαςονίου αγνοούν την ύπαρξη Π.χ. τη ς Ευ ρώπη ς , δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν υπάρχει. Ίσως και να μας έχουν στείλει κατά καιρούς τα μηνύματά τους οι διάφοροι πολιτισμοί που κατακλύ ςουν τον Γαλαξία μας, απλά εμείς δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και τα 8εωρούμε ως φυ ­ σικά σήματα και όχι ως τεχνητά. Η ςωή δεν είναι μοναδική στη Γη αλλά ίσως είναι στατιστικό φαι­ νόμενο όπως είπε και ο Φίλιπ Μόρρισον . Συναντιέται παντού σε όλο το σύμπαν .

Ό μως υπάρχει τουλάχιστον ένας πολιτισμός κυριολεκτικά στην πόρτα μας που μας παρακολουθεί χιλιάδες χρόνια. Ένας πολιτισμός Που έχει για φιλόξενο σπίτι του τον σημερινό μας δορυφόρο. Ένας πολιτισμός που τόλμη σε αυτό που 8α πρέπει στο μέλλον να κάνει και το αν8ρώπινο γένος: το ταξίδι στο διάστημα. Μας έδειξαν τον δρόμο οι γείτονές μας. Το ταξίδι στα άστρα δεν μπορεί να πραγματοποιη 8εί με απλά διαστημόπλοια. Απαιτείται κάτι πολύ μεγαλύτερο που να μπορεί να χωρέσει όλους τους κατοίκους του πλανήτη . Επειδή 8 α εί­ ναι ταξίδι που μπορεί να διαρκέσει πολλές χιλιάδες χρόνια, η μετα­ σκευή του νεκρού κόσμου ενός δορυφόρου ή πλανη τοειδή σε κό-


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

σμο ικανό να φιλοξενήσει �ωή είναι σίγουρα μεγάλο , αλλά απαραί­ τη το επίτευγμα. Η μελλοντική υψηλή τεχνολογία μπορεί άνετα να εγγυηθεί ότι το τεχνικό αυτό διαστημόπλοιο μπορεί να διατη ρηθεί για πάντα, αν λη ­ φθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ίσως να απογοη τεύτη καν λίγο οι εξωγήινοι όταν πριν χιλιάδες χρόνια στέλνοντας εξερευνη τικά διαστη μόπλοια στη γειτονιά του Ήλιου διαπίστωσαν ότι από τους δύο πλανήτες του ηλιακού συστή­ ματος (Γη και Άρη ς) που β ρ ίσκονταν μέσα στη �ώνη �ωή ς του άστρου , μόνο ο ένας μπορούσε να φιλοξενήσει �ωή . Φυσικά επέλεξαν να μείνουν κοντά στον διαστημικό τους γείτονα, τον Άνθ ρωπο , και γι' αυτό όταν έφτασαν στη γειτονιά του Ήλιου μας, έθεσαν σε τροχιά τον πλανητοειδή τους γύρω από τη Γη . Μπορεί κανείς να φανταστεί τον ενθουσιασμό των θ αυμάσιων αυ­ τών όντων όταν επιτέλους μετά από εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες χρόνια έφτασαν στον προορισμό του ς ; Μπορεί όμως και κανείς να φανταστεί τ η ν έκπλη ξη των αρχαίων ανθ ρώπων όταν σύμφωνα με ορισμένους μύθους και αρχαίου ς θ ρύ ­ λους η Σελήνη εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό μόλις πριν από 2 5 . 000 χρόνια; Ν α κάθονται οι άνθ ρωποι των σπηλαίων κάθε βράδυ εκστατικοί στην ύ παιθρο και να παρακολουθούν το εξαίσιο αυτό ουράνιο σώμα να απομακρύνεται από το οπτικό τους πεδίο ; Π ώ ς να μη λατρέψουν όλοι οι άνθ ρωποι του αρχαίου κόσμου τη Σελήνη ως Θεά; Όμως η Σελήνη δεν μπορούσε να παραμένει σε τροχιά κοντά στη Γη . Ο κίνδυνος διάλυσής τη ς από τις γήινες παλιρροιακές δυνάμεις ήταν τεράστιος. Αποφάσισαν μια για πάντα να θέσουν τον πλανη τοειδή τους σε ει­ δική τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας . Σε τέτοια απόσταση έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει να συντριβεί στην επιφάνεια της Γη ς . Σε τροχιά σύγχρονη για να είναι προφυλαγμένοι από την ασπίδα τη ς Γη ς κατά των μετεωριτών και προφυλαγμένοι από τα περίεργα βλέμματα των γήινων ερευνητών . Ήδη στο μακρύ ταξίδι τους προς τ η Γη θα δοκιμάστηκαν πάρα πολλές φορές, αλλά ο ενισχυμένος φλοιός τη ς Σελήνης άντεςε την πτώση των μετεωριτών στην επιφάνειά τη ς . 1 53


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Έστειλαν και φυσικά συνεxί�oυν να στέλνουν διαστημόπλοια στη Γη . Έτσι το μυστήριο των εξωγήινων που επισκέπτονται τακτικά τη Γη βρίσκει την πιο λογική του εξήγη ση . Δεν είναι δυνατόν τα εκατομμύρια αν8 ρώπων που έχουν δει ΑΤΙΑ να είναι όλοι φαντασιόπλη κτοι. Δεν έρχονται όμως με τα διαστημόπλοιά τους ούτε από το υπερ­ πέραν, ούτε μέσα από σκουλη κότρυπες του χωροχρονικού συνε­ χούς , όπως ισxυρί�oνται ορισμένοι 8ιασώτες τη ς εξωγή ινη ς �ωής . Έρχονται από μόλις 384. 000 χιλιόμετρα μακριά, απόσταση που 8α καλύπτεται άνετα σε λίγα λεπτά. Eμφανί�oνται στους 8 ρύλους και στις παραδόσεις πολλών χωρών ως ιπτάμενοι 8εοί. Τους βλέπουμε στην Παλαιά Δια8ήκη, στο όραμα του Ιεζεκιήλ, σε ειδώλια τη ς Λατινικής Αμερικής , σε πίνακες τη ς Αναγέννη ση ς και αλλού . Φαίνεται ότι έχουν έρ8ει σ ε μυστική συμφωνία μ ε τις κυβερνήσεις των Η . Π .Α. για παροχή υψηλή ς τεχνολογίας, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της ιδέας δημιουργίας οποιασδήποτε βάσ η ς στη Σελή ­ νη εκ μέρους των αν8 ρώπων! Υπακούοντας όμως στους γαλαξιακούς νόμους , σεβάστηκαν τη �ωή που βρήκαν στη Γη και δεν την εξαφάνισαν, ούτε την εποίκη ­ σαν. Ίσως και σε κάποιες στιγμές να βοή8η σαν το αν8ρώπινο γένος και να το έβγαλαν από δύσκολες καταστάσεις . Ίσως να του δίδαξαν τις γνώσεις και τον πολιτισμό και να άφη σαν το στίγμα τους με τα με­ γαλι8ικά μνημεία που είναι διάσπαρτα στον πλανήτη μας σαν σφρα­ γίδα του ανώτερου πολιτισμού του ς . Είναι αυτοί που παρακολου80ύν χιλιάδες χρόνια από ψηλά τους αν8 ρώπους στη μακραίωνη ιστορία τους να αλληλοεξοντώνονται για το τίποτε. Ίσως και να γελάνε ή και να 8λίβονται -αν υπάρχουν πα­ ρόμοια συναισ8ήματα σε αυτούς- με την κατάντια του διαστημικού ΤCυς γείτονα, που τον βλέπουν να επιδίδεται μετά μανίας στην κατα­ στροφή του γαλά�ιoυ πλανήτη . Είναι αυτοί που με τον πλανη τοειδή τους σε τροχιά, στο επίπεδο της εκλειπτικής , έ8εσαν υπό την εποπτεία τους το αν8 ρ ώπινο γένος . Εξασφάλισαν τ η ν αέναη προστασία τη ς Γη ς , αφού μεγάλος αρι8μός μετεωριτών 8α πέφτουν στην α8έατη πλευ ρά τη ς Σελήνης που είναι έτσι σχεδιασμένη , ώστε να τους αντέχει. Αλλά είναι και αυτοί που αποφάσισαν ότι οι κάτοικοι τη ς Γη ς 8α 1 54


Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΉΝΗ

παραμείνουν ((κλειδωμένοι» για πάντα στον πλανήτη τους, ίσως μέ­ χρι να εξελιχθούνε και να ξεπεράσουν το αυτοκαταστροφικό στάδιο στο ο ποία βρ ίσκονται ακόμη , όπ ως λένε οι απ όκρυφες διδασκαλίες, Αν οι κάτοικοι του πλανήτη Γη απ οφασίσουν στο μέλλον να φύ­ γουν από τη γειτονιά του Ήλιου για άλλες γαλαξιακές π ολιτείες, δεν θα μπ ορούν να χρη σιμοπ οιήσουν τη Σελήνη σαν κοσμικό διαστη μό­ πλοιο ή ενδιάμεσο σταθμό γιατί κάποιος άλλος το έχει ή δη κάνει.

1 55


ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑΙΑ Τίποτε δεν είναι φυσιολογικό στον δορυφόρο μας: •

Είναι πολύ μακριά και είναι πολύ μεγάλος, σε αντίθεση με όλους τους άλλους δορυφόρους του ηλιακού συστήματος.

Είναι διάστικτος με κρατήρες, ενώ δεν θα έπρεπε.

Δεν υπάρχει μοντέλο που να προβλέπει πώς δημιουργήθηκε.

Έχουν παρατη ρηθεί χιλιάδες θεάσεις φωτεινών στιγμάτων στην επιφάνειά του και διάφορες κατασκευές.

Υπάρχει τρομερή συγκάλυψη των πραγματικών γεγονότων των δια­ στημικών αποστολών: •

Οι φωτογραφίες και οι κινηματογραφικές ταινίες τής NASA είναι πλαστές.

Οι αστροναύτες είχαν επαφές με ΑΤΙΑ που αποκρύφτηκαν .

Πτήσεις έγιναν και δεν καταγράφηκαν στα ιστορικά αρχεία.

Συ ςηTήσeις μεταξύ αστροναυτών και κέντρου ελέγχου λογοκρίθηκαν.

Άνθρωποι που εκφράστηκαν εναντίον των προγραμμάτων κατά­ κτη σης τη ς Σελήνης και αμφισβήτησαν τη δυνατότητα κατάκτη σής τη ς, χάθηκαν μυστη ριωδώς.

Αστροναύτες παραιτήθηκαν, τρελάθηκαν και άλλοι πέθαναν.

Πετρώματα αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα αλλοιώθηκαν.

Την αθέατη πλευρά την κρατάνε ακόμα και σήμερα κρυφή .

Από 10 1972 και εντεύθεν ήρθε η απόλυτη εγκατάλειψη του οράματος.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μεγάλη αλήθεια για τη Σελήνη κρατιέται επιμελώς κρυμμένη : •

Είναι το φιλόξενο σπίτι των διαστημικών μας γειτόνων που για χι­ λιάδες χρόνια παρακολουθούν το ανθρώπινο γένος και που ήρθαν στη γειτονιά μας για να αποφύγουν την εξαφάνισή τους από τον θά­ νατο του άστρου τους!

1 57


EnIAorOI Το βιβλίο αυτό, με τις συγκλονιστικές αποδείξεις για την πραγματική φύση τη ς Σελήνη ς , επιβεβαιώνει την ύπαρξη τη ς εξωγήινης ςωής και δικαιώνει απόλυτα όλους τους αυτόπτες μάρτυ ρες των ΑΤΙΑ. Δεν είναι ούτε τρελοί, ούτε ευφάνταστοι, όπως απαξιωτικά θέλουν κάποιοι να τους παρουσιάσουν. Είναι αυτόπτες μάρτυρες τη ς ύπαρξης της ςωής σε πιο εξελιγμένη μορφή . Οι ιπτάμενοι δίσκοι στις παραδόσεις των λαών, στους πίνακες και τα γλυπτά, δεν είναι αποκυήματα τη ς φαντασίας των καλλιτεχνών. Είναι τα μέσα μετακίνησης των διαστημικών μας γειτόνων, όπως τα κατέγραψαν οι κάτοικοι της Γη ς, που φυσικά μην μπορώντας να τα εξηγήσουν πλήρως, ίσως και να τα σχεδίασαν λίγο διαφορετικά. Καταρρίπτονται όλες οι θεωρίες περί μοναδικότητας τη ς Γης και του Ανθρώπου , καθώς και όσες υποστη ρίςουν τα περί έλευσης των εξωγή­ ινων από τεράστιες αποστάσεις, μέσα από σκουληκότρυπες κλπ. Η προέλευση των εξωγήινων από άστρο του ίδιου φασματικού τύ­ που με τον Ήλιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διαστημικοί μας γείτο­ νες είναι με βεβαιότητα αν8ρωποειδή , φυσικά πιο εξελιγμένα. Δεν εί­ ναι δυνατόν σε έναν πλανήτη με παρόμοιες συν8ήκες με τη Γη , να αναπτύχθηκαν όντα πολύ διαφορετικά από εμάς. Ούτε σκουλήκια λοιπόν , ούτε μικροοργανισμοί, ούτε αόρατα πλάσματα, είναι οι εξω­ γήινοι. Είναι όντα που εξελικτικά βρίσκονται εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια μπροστά. Είναι τα υπέροχα πλάσματα που κατάφεραν να γλιτώσουν από την επικείμενη καταστροφή του πλανήτη τους.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Γιατί λοιπόν αυτή η απόκρυψη της αλή8ειας για τη Σελήνη ; Γιατί η τεράστια αυτή συνωμοσία; Τι φοβούνται οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι; Γιατί δεν αποκαλύπτουν στους πολίτες τους, με τα χρήματα των οποίων πραγματοποίη σαν τις όποιες διαστημικές αποστολές , την πραγματική αλήθεια για τη φύση τη ς Σελήνη ς και την ύπαρςη εςωγή­ ινη ς ςωής στον δορυφόρο μας; Κάποιοι ισχυ ρίςονται για να μην προκλη θεί πανικός στους κατοί­ κους τη ς Γη ς . Άλλοι για ν α μην καταρρεύσουν τ α κοινωνικοπολιτικά συστήματα και προπάντων οι θ ρη σκείες. Αν ο Πανάγαθος Θεός αποφάσισε στο τεράστιο αυτό σύμπαν , τον Κόσμο , το στολίδι δηλαδή τη ς δημιουργίας, όχι μόνον ο άνθρωπος αλ­ λά και άλλα παρόμοια όντα να τον χαίρονται, καταρρίπτεται καμία θρη σκεία; Λέει πουθενά καμία θρη σκεία ότι δεν υπάρχουν αλλού πλάσματα του Θεού στο σύμπαν ; Όχι φυσικά. Το μόνο που λένε οι θρη σκείες εί­ ναι ότι η ςωή είναι δημιούργημα του Θεού . Όταν η Γένεση μιλάει για τον Ουρανό και τη Γη , αναφέρεται στον ου ρανό που περιβάλλει τον πλανήτη Γη ή στον ου ρανό που περιβάλλει όλη τη δη μιουργία και όλες τις γαίες; Το ότι προσάρμοσαν οι Άγιοι Πατέρες τη Γένεση στη δημιουργία τη ς ςωής στη Γη , δεν σημαίνει ότι η Γένεση δεν ισχύει σε όλο το σύμπαν . Το big-bang, δηλαδή η στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος από το «κοσμικό αυγό» που αναφέρεται με μεγάλη ακρί­ βεια στα ιερά βιβλία ως {{γενη θήτω το φως» , ισχύει φυσικά για όλη τη δημιουργία και όχι μόνο για τη Γη . Θα είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι ο Δημιουργός του Κόσμου , που έφτιαςε δισεκατομμύρια γαλαςίες, με δισεκατομμύρια ήλιους και τρισεκατομμύρια γαίες έχρισε μόνο τον άνθ ρωπο προνομιούχο και ιδιοκτήτη του σύμπαντος. Ένας Θεός Πανάγαθος και Φιλεύσπλαχνος, δεν θα έφτανε ποτέ στο σημείο να ςεχωρίσει τον άνθρωπο τόσο πολύ απέναντι στα άλλα του δημιουργήματα. Ίσα-ίσα, που οι θ ρη σκείες ενισχύονται αφάνταστα με την ύπαρςη εςωγήινης ςωής και όσοι ισχυ ρίςονται ότι ο άνθ ρωπος δημιου ργήθη­ κε τυχαία στη Γη χάνουν και το τελευταίο τους επιχείρημα. Ο άν­ θ ρωπος και τα άλλα όντα του σύμπαντος δημιουργήθηκαν γιατί κά­ ποια Ανώτερη Δύναμη το αποφάσισε. Κάποιος που δημιούργη σε τις 1 59


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

ευνο"ίκές συνθήκες για την εμφάνιση της ςωής στο σύμπαν . Κάποι­ ος που ήθελε να είναι όλοι ίσοι και συμμέτοχοι στο θαύμα τη ς δη μι­ ου ργίας . Μόνο μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος αυτό το ον που λέγεται Άνθρωπος και που επιδίδεται μετά μανίας στην κα­ ταστροφή τη ς ςωής , ίσως νιώσει ταπεινός και ασήμαντος και μπορέ­ σει έτσι να ξεπεράσει επιτέλους τη ματαιοδοξία του και την αφοσίω­ σή του στα υλικά αγαθά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια στιγμή της ςωής τους σκεφτεί τη μα­ γική στιγμή που το ανθρώπινο χέρι θα σφίξει το χέρι ενός άλλου όντος. Γιατί αυτή η στιγμή να προκαλεί πανικό; Αγαλλίαση πρέπει να προ­ καλεί και μόνο το ότι στο σύμπαν υπάρχουν και άλλα πλάσματα. Τα εξωγήινα όντα που προέρχονται από άλλο ηλιακό σύστημα και που επισκέπτονται τη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια από τον δορυφόρο μας, έχουν βεβαιότατα φιλικές διαθέσεις. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν το κακό των ανθρώπων. Οι ιπτάμενοι θεοί των θρύλων και των παραδόσεων, αν ήθελαν θα μας είχαν κάνει κακό εδώ και πολύ καιρό. Θα μας είχαν εξα­ φανίσει πολύ εύκολα, αφού ένας πολιτισμός που πραγματοποιεί διαστρι­ κά ταξίδια, είναι έτη φωτός τεχνολογικά μπροστά από τους γήινους. Ο πλανήτη ς Γη κινδύνευσε περισσότερο από τους τρελούς που εί­ χαν το χέρι στο κουμπί με τα πυρηνικά όπλα και ήταν έτοιμοι να εξα­ φανίσουν τη Γη είκοσι τουλάχιστον φορές , παρά από τους εξωγήινους επισκέπτες. Ίσως να είναι τελικά οι διαστημικοί μας γείτονες οι «φύλακες άγγε­ λοι» τη ς Γη ς, αυτοί που απέτρεψαν τον πυρηνικό όλεθρο. Η συμφω­ νία τους με τις κυβερνήσεις Αμερικής και πιθανόν Ρωσίας, ίσως την τε­ λευταία στιγμή να φρέναρε τους τρελούς! Ιστορικά, οι εξωγήινοι έκαναν έντονη την παρουσία τους στη Γη μετά τη ρίψη των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία, όπως έχουν επιση μάνει πολλοί ερευνη τές. Η σύγχρονη εποχή των UFO ξεκινάει επίσημα στις 24 Ιουνίου 1 947 με τον Αμερικανό πιλότο Κένεθ Άρνολντ , σχεδόν δύο χρόνια μετά το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου . Μπορεί τότε να αποφάσισαν ότι η απομόνωσή τους στη Σελήνη πρέπει να τελειώσει, γιατί ο άνθρωπος στη Γη έχει μπει σε απίστευτα μονοπάτια που οδη ­ γούν με βεβαιότητα στην αυτοκαταστροφή του . Άρχισαν από τότε να επισκέπτονται συχνότατα τη Γη και να ανεβάςουν έτσι τους αυτόπτες 160


ΕΠΙΛΟΓΟΣ

μάρτυρες των ΑΤΙΑ σε πολλά εκαωμμύρια. Πύκνωσαν και ης δρα­ στηριότητές ωυς στη Σελήνη , για να σφέψουν την προσοχή των γήι­ νων τηλεσκοπίων και των μη επανδρωμένων διαστημοπλοίων και να φέρουν έιοι ωυς ανθρώπους κοντά ωυς. Σω τέλος της δεκαετίας ωυ 1 960 φαίνεται όη ήρθαν σε ορισηκή συμφωνία με ισυς ανθρώπους, σε ανώταισ φυσικά επίπεδο, για την εγκατάλειψη ωυ ονείρου ωυ εποικισμού της Σελήνη ς με αντάλλαγμα την παροχή υψηλής τεχνο­ λογίας και ίσως και πολλών άλλων απορρήτων συναλλαγών .

Ο φόβος που υπάρχει λοιπόν για την εςωγήινη ζωή είναι αδικαιολό­ γητος. Σε αυτό όμως οι Αμερικάνοι με ταινίες ωυ τύπου Ημέρα Ανε­ ξαρτησίας ή την ταινία Ο Πόλεμος των Κόσμων έχουν φροντίσει να βάλουν ω χεράκι ισυς και να φομοκρατήσουν ων πλη θυσμό τη ς Γη ς . Φαίνεται καθαρά ό η εφόσον εκλείπει ο σοβιεηκός κίνδυνος, πρέπει οπωσδήπσιε να βρεθεί κάποιος «κακός» να ων ανηκαταστή σει: οι εξωγήινοι. Την φυφερή ταινία Ε. Τ. Ο ΕξωΥήινος που συγκίνησε εκα­ ωμμύρια ανθρώπους στην αρχή τη ς δεκαετίας ισυ 1 980 την έχουν κυριολεκηκά ξεχάσει. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία όη ένας τεχνολογικά προηγμένος πολιησμός θα έχει ξεπεράσει εδώ και χιλιάδες χρόνια ω στάδιο της αν­ θρώπινη ς ματαιοδοξίας. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν την εξόντωση ωυ ανθρώπινου γένους . Τη μανία τη ς κατασφοφής της ςωής που εί­ ναι καταγεγραμμένη σω ανθρώπινο DNA από την εποχή που σκότω­ νε για να επιβιώσει, θα την έχουν απ οβάλει σε πρώιμο στάδιο της δι­ κής ωυς εξέλιξη ς . Την πρόοδο ωυ ανθ ρώπινου γένους θέλουν σίγου­ ρα, γι' αυτό και πολλοί υποστη ρίςουν όη η γνώση και οι τέχνες μπο­ ρεί να μην οφείλονται στην εξέλιξη ισυ ανθ ρώπινου νου , αλλά στη με­ τάδοσή ισυς σων άνθρωπο από κάποιον ανώτερο πολιησμό. Θα είναι η μεγαλύτερη σηγμή στην ανθρώπινη ισωρία, η σηγμή της επίση μης συνάντη ση ς -γιατί η ανεπίσημη έχει γίνει προ πολλού­ δύο διαφορεηκών κόσμων : ωυ γήινου με ων εξωγήινο . Αυτόν που η Φύση χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμού ς δημιούργη σε σε κάποια άλ­ λη γωνιά ισυ Γαλαξία μας. Θα ήθελα παρά πολύ να ςήσω αυτή τη σηγμή , που χωρίς φόβο ο Άνθρωπος θα ανοίξει ισ σπίη ισυ στα θαυμάσια αυτά όντα. Τότε που 161


το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

8α υψώσει το δεςί του βραχίονα σε σύμβολο ενός παγκόσμιου χαιρετι­ σμού , και 8α περιμένει την ανταπόδοση από τον διαστη μικό γείτονα.

Ο άν8ρωπος θα έχει να κερδίσει από αυτή τη συνάντηση . Γιατί πρώ­ τον θα καταλάβει ότι δεν είναι ο μόνος κάτοικος στο απέραντο αυτό σύμπαν και δεύ τερον ίσως επιτέλους σεβαστεί τον συνάνθρωπό του βλέποντας ότι στη μικρή Γη μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά μα�ί του . όπως και ο διαστημικός φίλος συνυπάρχει ειρηνικά με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια.


ΑΝΑΦΟΡΕΙ - Redshift 5, Maris Technologies - Ωοn Wilson, Τα μυσπκά της Σελήνης, Ωρόρα - ΜοσΩ, Wildpedia, the Free Encyclopaedia - Ορφικά κείμενα, εκδόσεις Πύρινος Κόσμος -

www .

allaboutspace. com

-

www . absoluteastronomy. com

- www.world-action.co.uk -

www . mufor. orgjlazar.htm

-

www . answers . comjtopicjsouth-pole-aitken-basin

-

www . prsd .

-

www . ltpresearch. org

hawaii. edu

-

www .windows . ucar. edu

-

www . dmturner.org

-

www . oel.

oevsv. atjmoon

- www. ufos-aliens . co . uk - www.scienceimage. com -

www . ufos-aliens . co . ukjcosmicapollo .htlm


Το μυστήριο της σελήνης σωτήρης σοφιάς  
Το μυστήριο της σελήνης σωτήρης σοφιάς  
Advertisement