Page 1

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์

http://stang.sc.mahidol.ac.th/newsletter

ปีที่ 3 ฉบับที่ 51 เดือนมิถุนายน 2557

ห้องสมุดเตรียมบริการเชิงรุก

มุ่งเป้า Talent Management

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เตรียมเดินหน้าบริการเชิง รุก เน้นเป้าหมายใหญ่ที่กลุ่มคณาจารย์ใหม่ในโครงการ Talent Management เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยเป็นสำ�คัญ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการเชิงรุกที่เน้นสนับสนุน การสอนและการวิจัย ห้องสมุดสตางค์ จึงได้สำ�รวจความต้องการ แบบเจาะลึกเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและบริการต่างๆ ที่ จะช่วยให้การสอนและการวิจัยของอาจารย์ใหม่เป็นไปอย่างราบ รื่นที่สุด ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ ไอทีวิชาการ โดยมุ่งเป้าหมายแรกที่กลุ่มอาจารย์ใหม่ และขยาย ครอบคลุมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต เนื่องจากความต้องการที่หลากหลายและสาขาวิชาที่มี ความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น จึงทำ�ให้ห้องสมุดต้องเร่งพัฒนาการให้ บริการเพื่อให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่องาน วิจัยของอาจารย์ทุกท่าน

in this issue

บรรณารักษ์ชวนอ่าน “อ่านเถิดจะเกิดผล”

บรรณารักษ์ชวนใช้ “ค้นงานวิจัยจาก Google?”

มีอะไรน่าอ่าน หนังสือ/แมกกาซีนเล่มใหม่

กิจกรรมรอบเดือนที่ผ่านมา ของห้องสมุด


บรรณารักษ์ชวนอ่าน

อ่านเถิดจะเกิดผล ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ยังมีครอบครัวชาวไร่ที่มี หัวหน้าครอบครัวที่ไร้การศึกษา แต่กลับมีภรรยาที่อ่อนโยนและมี การศึกษา ทั้งสองมีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละหนึ่ง ลูกชายคนโต ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากผู้เป็นแม่ที่รักการอ่าน ทำ�ให้เขา อ่านหนังสือออกตั้งแต่อายุยังน้อย แม้จะมีเพียงแผ่นไม้และก้อนถ่าน เท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์การเรียน เมื่ออายุได้แปดขวบแม่ก็ตายจากไป ยังเป็นโชคดีของ เด็กน้อยที่แม่เลี้ยงคนใหม่ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำ� กลับรักและเอ็นดูเขา กับน้องสาวเหมือนลูกของตัวเอง เธอสอนและให้ความรู้แก่เด็กทั้ง สองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเด็กชายที่หัวไวอย่างน่าทึ่ง สิ่งที่เขารัก มากที่สุดคือการอ่านหนังสือ แม้ทั้งบ้านจะมีเพียง คัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียว เขาก็อ่านซ้ำ�ไปซ้ำ�มาจนจำ�ได้ขึ้นใจ ความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นการรักการอ่าน ของเขา ในยุคสมัยที่หนังสือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและมีราคาแพง แต่ ถ้าเด็กชายรู้ว่าบ้านไหนมีหนังสือ เขาก็ยอมเดินไกลหลายกิโลเพื่อ ไปขอยืมอ่านแค่สักครั้งก็พอ เด็กชายแทบจะไม่ได้ไปโรงเรียนซึ่งก็อยู่ไกลจากบ้าน หลายกิโลเช่นกัน พ่อของเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกชายเสียเวลาไป กับการเรียน แต่เห็นว่าจะดีกว่าถ้าให้เขาทำ�งานอยู่ที่ไร่ ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำ�ให้เด็กชายท้อใจ เขายังคงศึกษาด้วยตนเองเพื่อจะเป็น ทนายความตามที่ใฝ่ฝัน สิ่งที่เด็กชายไม่ชอบใจเลยคือพฤติกรรมของพ่อ ที่ชอบทุบตีเขา เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการ ทารุณกรรมทาสผิวดำ�ที่ในยุคนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่มองว่าคน ผิวดำ�เป็นเพียงแรงงาน และมักปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม เด็กชายรู้สึกเห็นใจและฝังใจมาตลอดว่าจะต้องทำ�ให้ทาส หมดไปจากประเทศให้ได้ เด็กชายยังคงอ่านหนังสือทุกอย่างที่ขวางหน้า โดย เฉพาะวิชากฎหมายรวมทั้งวรรณคดี แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธียืม

ของคนอื่นมาอ่านก็ตาม จนเมื่อเติบโตขึ้นเขาก็สามารถสอบเป็น ทนายความได้สมใจ จากนั้นจึงผันตัวเองเข้าสู่แวดวงการเมือง และ ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของเส้นทางการเมืองของประเทศ สิ่งที่ทุกคนจดจำ�ก็คือการที่เขารวบรวมประเทศให้เป็นหนึ่ง เดียวภายหลังสงครามกลางเมืองที่แบ่งประเทศออกเป็นฝ่ายเหนือ และฝ่ายใต้ รวมถึงการประกาศเลิกทาส ทำ�ให้คนผิวดำ�ทั่วประเทศ กลายเป็นอิสระ ทุกวันนี้เขายังคงเป็นผู้นำ�ประเทศที่ได้รับการกล่าว ขานถึงมากที่สุดคนหนึ่ง และคนรุ่นหลังก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อ รำ�ลึกถึงเขาโดยสลักข้อความว่า..

“อับราฮัม ลินคอล์น” ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่ง สหรัฐอเมริกา

TextBooks น่าอ่าน วารสารน่าหยิบ ติดตามรายการหนังสือวิชาการ/วารสารออกใหม่ประจำ�เดือนได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/introduce_th.htm


บรรณารักษ์ชวนใช้

เราค้นงานวิจัย (ฉบับเต็ม) จาก ได้จริงไหม? คำ�ถามที่ว่าเราสามารถค้นหาบทความฉบับเต็มจาก Google ได้ไหม ตอบว่าได้จริงครับ แต่จะได้ฉบับเต็มไหมนั้นตอบว่า ไม่ทราบ ลองมาดูคำ�เฉลยกันดีกว่าครับ ยกตัวอย่างว่าเราลอง ค้นหางานวิจัยสักหัวข้อหนึ่งจาก Google ได้ผลลัพธ์ตามรูปที่ 1 จะ เห็นว่า Google เลือกที่จะจัดอันดับโดยเอาผลลัพธ์ที่ได้จากฐาน ข้อมูลวิชาการหรือสำ�นักพิมพ์ มานำ�เสนอ เป็นอันดับต้นๆ เช่น จาก PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov) หรือจากสำ�นักพิมพ์ Wiley (http://onlinelibrary.wiley.com) ทีนี้ถ้าเกิดผู้ใช้ต้องการ เข้าไปโหลด FullText ก็ต้องลองกันแล้วล่ะครับว่าสถาบันต้นสังกัด ของผู้ใช้นั้นบอกรับวารสารชื่อนั้นๆ อยู่หรือไม่ ถ้าบอกรับก็โหลดได้ เลยไม่มีปัญหา ถ้าไม่ได้บอกรับก็เป็นอันจบข่าว กรณีนี้คือเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสถาบันนะครับ เช่นสมมติว่าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเราบอกรับวารสารจาก Wiley อยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถดึง FullText ออกมาได้ แต่ถ้าลองไปใช้ที่สถาบันอื่นก็อาจจะโหลดไม่ได้ เพราะสถาบันนั้นอาจไม่ได้บอกรับ Wiley นั่นเอง ทีนี้ถ้าเราลองใช้ Google Scholar ซึ่งเป็นบริการของ Google ในการค้นหาผลงานทางวิชาการ ผลลัพธ์ตามรูปที่ 2 จะดู คล้ายกับการค้นแบบทั่วไป แต่คราวนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลงานทาง วิชาการเท่านั้น ดูจากแหล่งที่มาของผลลัพธ์แต่ละแห่งจะเป็นว่ามา จากฐานข้อมูล สำ�นักพิมพ์ หรือสถาบันต่างๆ และหากต้องการ โหลด FullText ก็จะเป็นไปในทางเดียวกับข้อแรก คือขึ้นอยู่กับว่า เราบอกรับวารสารชื่อนั้นๆ หรือไม่

ห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างบอกรับฐาน ข้อมูลวิชาการ วารสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะให้ บริการแก่นักศึกษา นักวิจัย บางสถาบันมีฐานข้อมูลมากมายให้ เลือกใช้ทั้งที่บอกรับและที่เป็น Open Access แต่ก็มากเสียจน ผู้ใช้เองเริ่มงงว่าแล้วฉันควรจะใช้ฐานข้อมูลไหนดี ก็เลยหันไป พึ่งเพื่อนผู้รอบรู้อย่าง Google เว็บ Search Engine ยอดนิยม เพราะเชื่อว่าค้นใน Google แล้ว หาอะไรก็เจอ

รูปที่ 1 ผลการค้นหาจาก Google ลองสังเกต URL ด้านล่างจะเห็นว่ามาจาก ฐานข้อมูลวิชาการหรือสำ�นักพิมพ์

รูปที่ 2 ผลการค้นหาจาก Google Scholar ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน แต่ทั้งหมดที่ได้จะเป็นผลงานวิชาการทั้งสิ้น

สรุปว่าเราค้นหาผลงานวิจัยจาก Google ได้นะครับ แต่โหลด FullText ได้หรือไม่ คงฟันธงตอบไม่ได้ มีนักศึกษาบางท่าน เข้าใจผิดจึงมาถามว่าเราโหลดจาก Google ได้นี่นา แล้วทำ�ไมเราต้องซื้อวารสารราคาแพงๆ อีก คำ�ตอบก็เป็นอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้น นั่นล่ะครับ ลองไปโหลด paper เดียวกันนี้จากที่อื่นดูก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ แต่บางครั้งก็โหลดได้จริงๆ นะครับ เพียงแต่ลองสังเกตอีกทีว่า paper ที่โหลดได้นั้นเป็นประเภท Open Access หรือเปล่า เพราะถ้าเป็นวารสารกลุ่มนั้นจะสามารถโหลดได้ทุกที่อยู่แล้ว หรือเพราะ บทความชิ้นนั้นเปิดให้โหลดอ่านกันฟรีอยู่แล้วหรือไม่ ทีนี้คงจะพอไขข้อสงสัยกันได้แล้วนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะสามารถค้นหาผลงานวิจัยได้พบตามที่ต้องการกัน และ อยากจะขอฝากทิ้งท้ายสักนิดเรื่องการโหลด paper ขอให้โหลดเฉพาะเท่าที่จำ�เป็นนะครับ บางท่านเห็นว่าเล่มนี้น่าสนใจ เล่ม นั้นก็ดี เลยโหลดพร้อมๆ กันหมดในคราวเดียว หรือใช้โปรแกรมช่วยโหลด แบบนี้ไม่ควรทำ�นะครับเพราะทางผู้ให้บริการเขา อาจตัดสิทธิ์การเข้าใช้ไม่เพียงแค่ของเราแต่จะตัดสิทธิ์ของทั้งมหาวิทยาลัยเลย


กิจกรรมงานสารสนเทศฯ

คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยาย Special Problems in Biology : SCBI 400 หัวข้อ วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย ให้กับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 18 คน (20 พ.ค. 57)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ บริษัท Springer จัดการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ How Springer Protocols & Springer Materials help in research work โดย Dr. William Chiuman (eProduct Manager and Database Expert) (22 พ.ค. 57)

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ให้การต้อนรับ ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านระบบพัฒนา คุณภาพ และคณะทำ�งานพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานด้านการบริหารและการให้บริการ โดยมีคุณวรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมด้วย บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ นำ�เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การทำ�งาน (29 พ.ค. 2557)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 5710 โทรสาร 0 2354 7144 อีเมล lisc@mahidol.ac.th

http://stang.sc.mahidol.ac.th http://stanglibrary.wordpress.com www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary

จดหมายข่าว งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 51 ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2557

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you