Issuu on Google+

Kontrollforetaket skal: bekrefte at konsulenten eller entreprenøren har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. kontrollere at kvalitetssikring er utført kontrollere at den kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av krav til bruk av styringssystem, jf. SAK10 kapittel 10.

Info Pbl pbl 2010 2010

1


Kvalitet

Krav til system

Info Pbl pbl 2010 2010

2


Kvalitet

Krav til system system

(alt som må til)

vite hva som foregår og kunne gripe inn

følge TEK10 hver gang Info Pbl pbl 2010 2010

3


Kvalitet

Krav til system system

Info Pbl pbl 2010 2010

4


System

Tiltaksklasse

2

3

1 Sentral godkjenningsområde

Godkjenningsområde System

SØK, PRO, UTF

UTF Info Pbl pbl 2010 2010

5


Kvalitet

Krav til system system

Info Pbl pbl 2010 2010

6


Tilpasses det konkrete ansvarsomr책de

Info Pbl pbl 2010 2010

7


Kvalitet

Krav til system system

Info Pbl pbl 2010 2010

8


Kvalitet

Krav til system system

• • • • • • • •

Organisasjonsplan Styring av underentreprenører Plikter og oppgaver Identifisere krav i TEK10 Opplæring Avviksbehandling Dokumentstyring Oppdatering Info Pbl pbl 2010 2010

9


SØK PRO UTF

• • • • • • • •

Identifisere krav i TEK10 Plikter og oppgaver etter SAK10 Opplæring Dokumentstyring Avviksbehandling Styring av underentreprenører Organisasjonsplan Oppdatering UTF Info Pbl pbl 2010 2010

10


Identifisere krav i TEK 10

Det forutsettes at foretak med ansvarsrett gjennomfører kvalitetsstyring (egenkontroll) i henhold til eget system. Systemet skal sikre at krav som er relevant for foretakets fagomrüde, funksjon og tiltaksklasse identifiseres, gjøres kjent i prosjektene og skriftlig bevises at de oppfylles i tiltaket

Info Pbl pbl 2010 2010

11


PRO

tiltaksklasse 1

Hva er relevante krav?

Info Pbl pbl 2010 2010


Sjekkliste

- identifiseres

Info Pbl pbl 2010 2010

13


Systemet skal sikre at krav som er relevant for foretakets fagomrüde, funksjon og tiltaksklasse: - gjøres kjent i prosjektene

Sjekkliste

Info Pbl pbl 2010 2010

14


Systemet skal sikre at krav som er relevant for foretakets fagomr책de, funksjon og tiltaksklasse: - skriftlig bevises at de oppfylles i tiltaket

? Info Pbl pbl 2010 2010

15


• • • • • • • •

Organisasjonsplan Styring av underentreprenører Plikter og oppgaver Identifisere krav i TEK10 Opplæring Avviksbehandling Dokumentstyring Oppdatering

Info Pbl pbl 2010 2010

16


Plikter og oppgaver etter godkjenningsområde og funksjon

1

Systemet skal sikre at ansvaret foretaket påtar seg i hennhold til de enkelte funksjonene SØK, PRO og UTF innen sitt spesielle godkjenningsområde identifiseres og gjøres kjent i prosjektene.

2

Det forutsettes at foretak med ansvarsrett gjennomfører kvalitetsstyring (egenkontroll) i henhold til eget system.

Info Pbl pbl 2010 2010

17


PRO

tiltaksklasse 1

Hva er relevante krav?

Info Pbl pbl 2010 2010


SAK §12-2

Ansvarlig søker

Info Pbl pbl 2010 2010

19


SAK ยง12-3

Ansvarlig prosjekterende

Info Pbl pbl 2010 2010

20


SAK §12-4

Ansvarlig utførende

Info Pbl pbl 2010 2010

21


UTF

- identifiseres

Info Pbl pbl 2010 2010

22


Tilpasset styringssystemer

Info Pbl pbl 2010 2010

23


Systemet skal sikre at krav som er relevant for foretakets fagomrüde, funksjon og tiltaksklasse: - gjøres kjent i prosjektene

Sjekkliste Sjekkliste Sjekkliste

TEK og SAK

Info Pbl pbl 2010 2010

24


• • • • • • • •

Organisasjonsplan Styring av underentreprenører Plikter og oppgaver Identifisere krav i TEK10 Opplæring Avviksbehandling Dokumentstyring Oppdatering

Info Pbl pbl 2010 2010

25


2.2.1_PBL