Issuu on Google+

Ansvarlig kontrollerende

Info pbl 2010

1


Ansvarlig kontrollerende

Info pbl 2010

2


Ansvarlig kontrollerende Plan- og bygningsloven

Info pbl 2010

3


Ansvarlig kontrollerende Punkt a) b) og d) ü planlegge og gjennomføre kontroll, rapportere og lukke avvik, samt foreta sluttkontroll

Info pbl 2010

4


Ansvarlig kontrollerende

Punkt e) Ansvarlig kontrollerende vil ha et større ansvar for grensesnitt enn andre ansvarlige foretak, ettersom kontrollen også skal gå ut på å sjekke at grensesnittene i prosjektering og utførende er ivaretatt, dvs. et større ansvar for tverrfaglighet.

Info pbl 2010

5


Ansvarlig kontrollerende • Oppfølging av underkontrollører Ansvaret gjelder bruk av underleverandør uten egen ansvarsrett og for dens styringssystem, utdanning og praksis Det ansvarlige foretak har fullt ansvar for underleverandøren, og godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake på grunn av feil underleverandøren gjør.

Dokumenterte kvalifikasjoner

Tilpasset styringssystemer

Ansvaret omfatter også oppfyllelse av pålegg.

Info pbl 2010

6


Ansvarlig kontrollerende

Der det er flere kontrollerende inne, må ansvarlig søker sørge for at helheten blir ivaretatt av ett av kontrollforetakene

Alle kontrollforetakene har ansvar for å bidra til denne koordineringen

Info pbl 2010

7


Foretak som ønsker ansvarsrett

Dokumenterte kvalifikasjoner

Bistand

Tilpasset styringssystemer

plan- og bygningsloven med forskrifter

Info pbl 2010


Todelt kontroll prosjektering og utførelse

Rutine

Utføre

Foretak (pro/utf)

Korrigere

Kvalitetssikre

kvalitetssikring Info pbl 9 2010

9


Todelt kontroll

Kontroll av:

Hva er kvalitetssikring?????

Rutine

Utføre

Foretak (pro/utf)

Korrigere

Kvalitetssikre

kvalitetssikring Info pbl 10 10 2010


Info pbl 2010

11


19_