Page 1


Índex: - Explicació general del treball - Explicació mínima de la vida de Joan Maragall - Objectius d’aquest treball - Que fa cada classe — Explicació general de Primària 6é — Explicació general d’ESO - Conclusions i valoracions.


• Explicació general del treball: La nostre escola del Sant Miquel Dels Sants fa un projecte de Joan Maragall, ja que fa 100 anys que aquest poeta va morir. Per aquest motiu, tot Catalunya ha decidit fer treballs de Joan Maragall, però centrant-nos en la nostre escola, com moltes d’altres, fem diferents treballs en tots els cursos. Les escoles ho celebren no només pel sol fet de ser un exercici de classe sinó per saber coses com les obres de Joan Maragall o sobre la seva vida o també fets importants de la seva llarga, important i recordada trajectòria com a poeta català.

Biografia: Joan Maragall i Gorina nascut a Barcelona, 10 d'octubre de 1860 va ser un poeta i escriptor català va ser un personatge cabdal dins la poesia modernista als s.XIX i XX. El 1875 després d’uns llargs estudis, va començar a treballar com a aprenent a la indústria familiar que aquest període el va definí com a “ d’infelicitat” ja que va està separat dels llibres només acabar batxillerat, però gràcies a que va treballar, va començar a escriure poesies a hores que robava a la feina. Després de quatre anys, es va discutí em el seu pare i va ingressar a la facultat de dret on va publica el el seu primer poema “ Óptica”. Seguidament va escriure el poema “ A dues violetes” dedicat a un amor adolescent. El cap d’un temps, l’any 1886 la seva família va tenir una crisi econòmica on va ser quan el poeta va renunciar la seva vida anterior. A partir d’aquell fet va començar a treballar a un diari que el 13 d’abril del 1893 va ingressar a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Uns mesos més tard, va ser testimoni de la bomba del Liceu que va fer caviar el seu pensament del comportament humà. El 1900 va patir una depressió per la mort del seu pare. Després de aquest important fet per Joan Maragall, va perdre altres membres importants en la seva vida. El 1902 va publicar “ la Nueva Patria”. Finalment, el final de la seva carrera com a poeta i com a persona va acabar al 20 de desembre del 1911 amb nomes 51 anys per culpa d’una malaltia anomenada febre de Malta. La seva mort va suposar un cop molt fort dins del món de la cultura i va provocar innombrables mostres de condol


OBJECTIUS: Els objectius d’aquest projecte són ensenyar en els alumnes més de la vida i dels seus poemes de Joan Maragall a través de diverses maneres: - En forma de PowerPoint. - En presentacions orals que fan els altres companys de classe. - De manera on hi ha tots els poemes que hem de treballar en un dossier - En ebooks, llibres digitals. - I altres maneres on sempre algun company de classe hi estigui involucrat També, altres objectius són que els professors ensenyin als alumnes la història de la prosa catalana, les característiques de la poesia, els poetes que van influir a Joan Maragall i finalment, en quins fets històrics es va inspirar en els seus poemes.


EXPLICACIÓ GENERAL 6é PRIMARIA Hem entrevistat a la Montse Constansó per saber millor la finalitat del treball de Joan Maragall en el curs de 6é de primària, i després hem fet algunes preguntes els nens per veure el que han aprés i sobre que creuen del treball que han fet a classe. Seguidament hem gravat a la majoria dels alumnes recitant un poema que han analitzat i s’han aprés de memòria.


EXPLICACIÓ GENERAL D’ESO: Els alumnes d’ESO, com la majoria de cursos,treballen els diferents poemes i escrits que va crear Joan Maragall i també s’informen més profundament de la seva vida familiar, laboral i professional. En els poemes els hem analitzat a partir de tot el que havíem estudiat anteriorment a les classes de Català i Castellà. Els professors ens han ajudat a l’hora de informar-nos a partir de diferents eines que ens han ajudat a entendre els conceptes millor. Després ens hem repartit la feina en grups i cada grup tenia mitjançant una eina 2.0 diferent ha fet un punt important sobre alguna cosa que tingui a veure amb Joan Maragall, reportatges, PowerPoint, vídeos, Word i altres eines. En una altre banda, totes les classes de 4rt d’ESO, en grups dispersats per alguns llocs del col—legit recitaran un tros del poema Comte Arnau on aquesta manera de dir el poema serà gravada i després serà un vídeo dedicat a Joan Maragall.


CONCLUSIONS I VALORACIONS: Les conclusions són que just fa 100 anys de la mort de Joan Maragall i el Sant Miquel Dels Sants de Vic a decidit fer un projecte en honor seu en primària i ESO on han fet diverses activitats que ja hem nombrat abans. A les persones que els hi hem demanat que els hi semblava aquesta idea, algunes han dit que era un treball que era important fer ja que és una persona que ha influenciat en la llengua catalana i ha set molt important en la seva manera d’escriure prosa, per això és important saber més coses d’ ell pel tema també de la cultura, en canvi d’altres, han expressat que era un projecte que els hi ha agradat, però que els hi hagués sigut més interessant estudiar-ho d’una manera diferent. Però en definitiva els alumnes creuen que ha set original i una cosa diferent de aprendre durant el curs.


Laura Peùas i Verdaguer Ariadna Rovira i Benito Silvia Caballeria i Ferrer Projecte Joan Maragall 4rt C. d’ESO 24 de Febrer del 2011

Any Maragall  
Any Maragall  

És un llibre digital sobre el treball a classe de 6é de primària i de ESO