Page 1

Sissejuhatus äriõigusesse Ärikatel Õpetajate Majas 10.04.2014


Tere tulemast Ärikatla De Jure ABC koolitusele! Advokaadibürood Tamme & Otsmann ning Ruus & Vabamets tulid Eesti õigusturule kümmekond aastat tagasi (2003-2004) AB Tamme Otsmann Ruus Vabamets (TORV) loodi ühinemise tulemusena 2010. aastal 2011. aastal asutati TORV-i initsiatiivil Baltikumi-ülene advokaadibüroode allianss TRINITI 2014. aastal töötab TRINITI Tallinna, Riia ja Vilniuse büroodes kokku üle 50 inimese, neist Eestis 17

www.torv.ee


Olulisemad kogemused tehinguvaldkonnas Rail Baltic – EV nõustamine asutamisläbirääkimistel (2014 ) Bauhof ja MyFitness – omandamise nõustamine (2013)

Tallinna Küte – omandamine Dalkia kontsernilt (2012) Navirec – äritegevuse omandamine GSM Valve poolt (2011) Estonian Air – osaluse omandamine SAS-ilt (2010) ABC King ja Suurtüki – omandamine TKM grupi poolt (2008)

Eesti Raudtee – osaluse müük Eesti Vabariigile (2007)

www.torv.ee


Viimased kogemused vaidluste lahendamisel AS-i Viasat edukas esindus pretsedentvaidluses Eesti Autorite Ühinguga satelliidiõiguse valdkonnas Aitasime Delfi-il saada menetlusloa Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkotta (V.Leedo vs Delfi AS) Vasalemma Vesi OÜ esindamine vaidluses Riigi Kinnisvara AS-ga Edukas hagi tagamine AS Eesti Post suhtes Esindasime edukalt AS-i Delfi ja AS-i Eesti Ajalehed vaidluses Edgar Savisaarega Edukas esindus Riigikohtus pretsedentvaidluses EMTA-ga

www.torv.ee


Ettevõtjate võrdlus Tüüp

Min. algkapital Juhtimisstruktuur

Vastutus

FIE

0 EUR

n/a

Piiramatu

Osaühing

0 EUR/2500 EUR

Juhatus (nõukogu võib olla Piiratud vabatahtlikult)

Aktsiaselts

25 000 EUR

Juhatus ja nõukogu

Piiratud

Täisühing

0 EUR

Täisosanikud

Piiramatu

Usaldusühing

0 EUR

Täisosanik, kui ühingulepinguga ei ole ettenähtud teisiti

Usaldusosanikule piiratud, täisosanikule piiramatu

Tulundusühistu 0 EUR/2500 EUR

Juhatus (nõukogu võib olla Piiratud juhul kui kapital vähemalt 2500 EUR vabatahtlikult) www.torv.ee


Registreeringud Majandustegevuse registris

Juhul kui tegutsemine erinõuetega tegevusaladel (Loetelu http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=info&sisuleht=20).

Nt. kaubandustegevuse seaduse alusel: jaekaubandus, hulgikaubandus toitlustamine teenindus kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel)

Täiendav info http://mtr.mkm.ee/ www.torv.ee


Maksuamet

Registreerimine Maksuametis automaatne Käibemaksukohuslaseks registreerimine (käive alates 16 000 EUR majandusaastal) Deklaratsioonide esitamine igakuiselt (kui ettevõte on käibemaksukohuslaseks registreeritud): Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonid (TSD) iga kuu kümnendaks kuupäevaks Käibemaksudeklaratsioon (KMD) iga kuu kahekümnendaks kuupäevaks www.torv.ee


Haigekassa

Arvelevõtmise kohustus kui tööandja on sõlminud töötajaga lepingu: üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töölepingu üle kolmekuulise tähtajaga võlaõigusliku lepingu juhtumis- ja kontrollorgani liikme lepingu.

Täiendav info: http://www.haigekassa.ee/

www.torv.ee


Raamatupidamine/aruandlus

Juhatusel kohustus pidada raamatupidamist: Ettevõtte finantsseisund, majandustulemused, rahavood peavad olema kajastatud õigesti, objektiivselt ning võrreldavalt Kõik majandustehingud tuleb dokumenteerida. Kõik majandustehingud tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites. Äriregistrile tuleb iga aasta esitada majandusaasta aruanne. Kõik raamatupidamise dokumendid tuleb säilitada seaduses toodud tähtaja jooksul.

www.torv.ee


Osanike leping

Mida teeme? Kuidas juhime? Kuidas k채itume osalustega? Kuidas finantseerime/kaasame kapitali?

www.torv.ee


Osanike leping – mida teeme?

Äriühingu tegevusala Äriplaan/Milestones? Osanike kohustused eesmärkide saavutamisel

www.torv.ee


Osanike leping – kuidas juhime? (1)

Aktsionärid/Osanikud Nõukogu Juhatus Töötajad www.torv.ee


Osanike leping – kuidas juhime? (2)

Otsustamine nõukogu tasandil Otsustamine osanike tasandil N.ö tavaotsused (vähemalt üle poole osanike häältest) N.ö. Supermajority otsused (2/3 osanike häältest) Konsensus (kõik poolt)

www.torv.ee


Osanike leping – kuidas käitume osalustega

„Common Exit” ehk osade müügikeeld „Deadlock” Piirangud osade koormamisele Optsioonid Ostu-eesõigus „Tag-Along”, „Drag-Along”

www.torv.ee


Osanike leping – kuidas finantseerime?

Omafinantseeringud Toetused Laenukapitali kaasamine Finantseeringud omakapitali, sh uute investorite kaasamine Börsile minek: alternatiivne turg või põhinimekiri

www.torv.ee


Formaalsused - Ettev천tja registreeritud 채riregistris, mis edasi? Registreeringud Majandustegevuse registris Maksuamet Haigekassa Raamatupidamine/aruandlus

www.torv.ee


T채name t채helepanu eest!

Tamme Otsmann Ruus Vabamets Tartu mnt 2, Tallinn 10145 Tel: 6 850 950 Faks: 6 850 951 torv@torv.ee www.torv.ee

www.torv.ee

Torv tutvustus ja ettevõtlusega alustamine (ärikatel) 2 2014 04 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you