Page 1

Ärikatla ettevõtlusklubi

Meeskonnajuhtimine

Asko Talu Mentor, Wihtla OÜ


Meie eesmärk Õppida kõik koos väiksema kulumise hinnaga elus ja töös hakkama saama ning elust ja tööst rohkem rõõmu tundma.


Arengukeskkonna loomine


Põhiprotsess Kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess on inimese areng. Kui inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, mandub või lahkub!


Mis see on?


Loomine Iga Sinu m천te, s천na ja tegu loob.


Minust mittes천ltuvad tegurid 1. 2. 3. 4. 5.


Minust s천ltuvad tegurid 1. 2. 3. 4. 5.


Minust sõltuvate tegurite jaotus 1. Hoiak suhtumine, tähenduse andmine, kavatsus, põhimõtted, tahe; 2. Töökus pingutus, lõpuni tegemine, mugavustsooni laiendamine; 3. Tarkus teadmised, oskused, kogemused, arusaamine, mõistmine, sallivus, ühisus, usaldus.


Areng ja arengu eeldused 

Areng on 체leminek uude kvaliteeti.Arengu eeldused: suhtestumine, loominguvabadus, julgus ja oskus lahti lasta ning t채helepanuv천ime avardumine.


Vabadus  

Vabaduse eeldus on kord. Kord on kokkuleppeline ßhiste normide ja reeglite kogum. Demokraatia alus – lubatud on kþik, mis ei ole keelatud!

vabadus


Otsustamine ja vastutamine   

Iga inimene organisatsioonis on otsustaja. Otsustamine ja vastutamine kテ、ivad koos. テ品gus otsustada ja kohustus vastutada. Vastutada saab ainult see, kes otsustab. Otsustada saab テシksnes valikusituatsioonis. Vastutada tuleb selle eest, mida teed ja ka selle eest, mida tegemata jテ、tad.


Ütlemised Steve Jobs Apple´ist: „Ei ole mingit mõtet palgata nutikaid inimesi ja siis öelda neile, mida nad tegema peavad. Ma palkan nutikaid, et nad ütleksid mulle, mida teha.” IKEA turundusjuht Benny Hermansson: „Kui te ei tee ühtki viga, siis te ilmselt magate”. IKEA-s on vigade tegemine lubatud, sest need viivad uute ideede ja võimalusteni.


Juht ja liider


Juhtimine on missioon Ăœkski diplom ega tunnistus ei tee kellestki Juhti ega Liidrit.Et saada Juhiks/Liidriks, pead Sa puudutama inimeste sĂźdant ja hinge.
Juht on aitaja Aitamine on abi iseseisvaks muutumisel. Aitamine muudab iseseisvaks, mitte ei tekita sõltuvust. Juht mõistab ja mitte hukka ☺!


Juht on eeskuju ja liider Juht on oma mõtete, sõnade ja tegudega töötajatele (ning võib-olla ka kohalikule kogukonnale) innustav ja julgustav eeskuju. Parim juht ei ole mitte see, kellel on kõige rohkem järgijaid, vaid see, kelle eeskuju järgides sünnivad uued liidrid.


Suhted


Suhted ja elu kvaliteet  

 

Meie elu kvaliteet sõltub meie suhete kvaliteedist. Meie suhete kvaliteet sõltub meie suhtumisest iseendasse, teistesse, töösse ja ellu tervikuna. Head suhted on selged suhted. Suhteid ei ole mõtet luua saamise eesmärgil. Suhted on selleks, et anda. Andmine selleks, et saada on kaubandus.


Kogu t천de suhetest Mitte miski muu peale suhete ei too Sinu ellu rohkem r천천mu ja rahulolu v천i siis vastupidist - probleeme ja kannatusi.


Eneseusu tekkimine 

Sa lood v천i h채vitad usaldust iga oma suhte ja suhtumisega. Usaldus loob eelduse edukogemuse tekkimiseks. J채rjepidevate edukogemuste tulemusel kujuneb v채lja eneseusk.


Eneseusu tähtsus 

 

Eneseusk ehk endasse uskumine aitab vabaneda ohvrimentaliteedist. Eneseusklik inimene juhib oma elu. Mitu eneseusklikku inimest koos loovad eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku pingutusega erakordsete tulemuste saavutamiseks.

KUI PALJU SINA ENESEUSKU KÜLVAD?


Hirm või huvi Iga mõte, sõna ja tegu tugineb kas hirmul või huvil. Maailmas ei ole ühtki teist võrdväärset motivaatorit.


Hirm   

Hirmu ema on teadmatus. Hirmu isa on teadmata. P채rssiv hirm ehk paanika. Alalhoidev hirm ehk respekt. Saad seda, mida kardad. Kui kardad, 채ra tee; kui teed, 채ra karda!


Huvi 

 

Huvi on püüdlus täiuslikkuse poole. Huvi on eeldus ja vahend terviku mõistmiseks. Huvi sünonüüm on armastus elu vastu. Armastus on andmine, mitte saamine. Armastus on otsus, mitte vastus.


Kaks hunti Kuri hunt - hirm, viha, kadedus, kurbus, ahnus, ülbus, alaväärsus, valskus, kõrkus, egoism … Hea hunt - lõbu, rahu, armastus, lootus, tõde, tagasihoidlikkus, heldus, sõprus, sallivus, halastus, usk …


T채helepanu ja tunnustamine 

Tunneme r천천mu saavutustest ja tunnustame nii ennast kui teisi.


Töötajate arendamine ja kaasamine TNT-s      

Ühised eesmärgid, põhiväärtused Juhtkonna pühendumus Toimiv kommunikatsioonisüsteem Kindel värbamissüsteem Arendus- ja koolitustegevus Arenguvestluste süsteem Regulaarsed koosolekud Meeskonnatöö Enesehindamine Tunnustamissüsteem Ühisüritused


Liivakella Seminaride metoodika


Liivakella seminari meetod 

3 min. enda mõtted kirja3 min. räägib 1 inimene enda juttu, teised kuulavad (tekivad küsimused)3 min. aega täpsustavateks küsimusteksRäägivad kordamööda ülejäänud inimesed (3 + 3 min.)3x3=9 min. grupi kokkuvõte


K端simus Mida saad sina teha, et olla parem eestvedaja? Mida soovid muuta, millised on esimesed sammud?


Kokkuvõtteks 

  

Loo arengukeskkonda nii endale kui ka teistele. Mida külvad, seda lõikad. Loo ja hoia usalduslikke suhteid. Keskendu endast sõltuvatele asjadele. Ole tähelepanelik, toetav ja tunnustav. Ole lihtsalt inimene.


Sa kas usud, et suudad, v천i ei usu, et suudad, m천lemal juhul on sul 천igus. Henry Ford


Ole keskkonna looja ja eeskuju!

Asko Talu tel. 50 25215 atalu@online.ee

Meeskonnajuhtimine  

Asko Talu Ärikatla seminaril 28.03.2011