Page 1

Kuidas kraadida majandust? Aktsiaturu näide – Marek Randma

© Swedbank

Kuidas kraadida majandust?

© Swedbank


Aktsiahinnad temperatuuri indikaatorina Kas Tallinna börs hakkab üle kuumenema?

3

© Swedbank

Aktsiahinnad temperatuuri indikaatorina

Kas Tallinna börs hakkab üle kuumenema? • Aktsiahinnad Tallinnas on 5.5 aasta tagusega võrreldes ca 20% madalamal • Samal ajal USA S&P 500 indeks on olnud positiivse tootlusega • Kas selliselt foonilt saab Tallinna börsi pidada ülekuumenenuks?

© Swedbank

4


Ettevõtete tulemused samal ajal • Aktsiahinnad peaksid kajastama ootusi ettevõtete tulevikurahavoogude osas • 5.5 aastaga meie kaetava 9 Tallinna börsi ettevõtte puhaskasumid kahanesid samuti 20% (mediaan) • Samal ajal käibed kasvasid 39% • Samal ajal EBITDA (kulumi-, intresside- ja maksude-eelne kasum, kõige lähemal rahavoogudele äritegevusest) mediaan kasvas 28%

© Swedbank

5

Suhtarvud temperatuuri indikaatorina • Tallinna börsi tagasiulatuv P/E (hinna/kasumi) suhe septembri lõpus oli 8.8 • EV/EBITDA (ettevõtte väärtuse suhe EBITDA-sse) oli 7.7 • P/B (hinna/raamatupidamisliku väärtuse) suhe oli 1.4

• On see palju või vähe?

© Swedbank

6


Suhtarvud temperatuuri indikaatorina

• P/E suhe alla 10 jääb üldiselt alla ajaloolise keskmise. • Sellise P/E suhte puhul teeniks ettevõte aktsia eest makstud hinna puhaskasumina tagasi umbes 9 aastaga © Swedbank

7

Suhtarvud temperatuuri indikaatorina

• Samuti jääb alla ajaloolist keskmist ettevaatav EV/EBITDA suhe ja P/B suhe. • Netovarade mediaanhind on seega ca 1.4, kusjuures omakapitali tootlus on ligi 8%. © Swedbank

8


Omakapitali tootlus Tallinna börsil

© Swedbank

9

Ettevõtete tervis oluliselt paranenud

• • • •

Ettevõtete laenukoormus on oluliselt madalam kui enne kriisi Oluliselt madalamad on ka intressimäärad Ettevõtted pigem võiksid laenu lähiajal juurde võtta Selle tulemusena ROE võiks kasvada veelgi

© Swedbank

10


Hinnasuhtarvud ülejäänud Ida-Euroopaga võrreldes P/E Tallinn Riia Vilnius Varssavi Praha Budapest Ljubljana Bukarest PFTS -Ukraina RTS - Venemaa Euro Stoxx S&P500

2011 12.9 6.5 11.5 9.5 12.6 10.0 11.7 10 4.1 6.4 12.8 16.0

2012 12.6 6.2 8.9 10.5 12.1 10.2 9.9 8.7 4.5 7.0 12.7 15

EV/EBITDA P/B EPS kasv 2011 2012 2012 2011 2012 7.3 8.3 1.4 31.1% 33.9% 4.8 4.5 1.0 45.1% 5.4% 6.5 5.0 1.5 31.5% 20.9% 6.7 6.7 1.0 -2.9% -4.0% 7.6 7.6 1.3 -26.2% -0.4% 9.0 6.9 0.8 -25.5% -9.5% 5.6 5.5 0.4 -58.6% 0.5% 4.4 4 0.8 6.6% -14.4% 2.9 3.2 0.5 46.6% -35.0% 4.9 5.0 1.0 33.5% -9.9% 8.1 7.9 1.2 -3.4% 2.6% 8.9 8.6 2.2 12.8% 7.6% Allikas: Swedbank LC&I, Bloomberg konsensus

• Baltikumi makrokeskkond aitab ettevõtetel tõsta kasumeid • Seetõttu ülejäänud Ida-Euroopaga võrreldes hinnad on tootnud paremini Baltikumis • Lühiajalised suhtarvud on seetõttu Baltikumis kallimad © Swedbank

11

© Swedbank

12


Kokkuvõttes • Tallinna börs on sel aastal olnud üks paremaid börse Euroopas • Samuti on olnud üks paremaid Euroopas kohalik makro • Makro on toetanud ettevõtete tulemusi • Ettevõtete tulemused on paranenud ülejäänud Euroopast kiiremini • Ettevõtete tervis on viimaste aegade parimas seisus • Samuti on tervel tasemel aktsiahinnad

© Swedbank

HOIATUS • Käesolev dokument ei kujuta endast Swedbanki krediidi- või muude toodete pakkumust ega soovitust teha mistahes tehing Swedbanki või muu siin mainitud kolmanda isikuga. Siin esitatud informatsioon pärineb avalikest allikatest, mida Swedbank peab usaldusväärseks, ning see on üksnes kirjeldava iseloomuga. Kuigi dokumendi koostamisel on rakendatud mõistlikku hoolt, et esitatud andmed ei oleks ebaõiged või eksitavad, ei kinnitata ühelgi viisil vastavate andmete täpsust või täielikkust ning ei võeta mingit vastutust mistahes kahju eest, mis tekib käesolevale dokumendile tuginemise tagajärjel. Dokumenti ega ühtki selle osa ei tohi tõlgendada kui investeerimis- või muud nõustamist. Dokumendis välja toodud indeksite ja muu finantsvara väärtus võib ajas nii tõusta kui langeda ning minevikutootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Käesolev dokument on konfidentsiaalne ning seda ei tohi Swedbanki nõusolekuta reprodutseerida või kolmandatele isikutele edasi anda.

© Swedbank

13


Aitäh!

© Swedbank

investeerimiskliinik_marek randma  

10.oktoober- 36,6 C Kuidas kraadida majandust? / Marek Randma majandusindikaatorid (intressimäärad, PMI, töötus, Big Mac, hinnaindeks) infl...

Advertisement