Page 1

Fundamentaalanalüüs Meelis Maasik Swedbank Markets, aktsiaturgude maakler

© Swedbank


Teemad •Väärtus •Kust kohast alustada? •FA sisu •Investorid kes kasutavad FA •Väärtusinvestori põhitõed •Majandustsükkel •Sektorid •Ettevõtted •Suhtarvud •Vähekogenud investorite peamised vead •Regulaarse säästmise efekt •Investori 7 printsiipi


Kust alustada? •Huvi finantsturgude vastu •Olla kursis makro- ja mikromajanduse uudistega •Selgem pilt lihtsustab geograafiliste eripärade tajumist •Lähtepunkt alustamaks top-down analüüsi •Top down – meetod, mis hõlmab enne investeeringu tegemist “suure pildi” nägemust – makromajanduslikud suunad, trendid •Selgem makropilt aitab kaasa ideede tekkele, sektori valikule •Võrdle valitud sektori üksikaktsiaid, suhtarve, turuosa, brändi, trende •Veel ideid? •Vaata enda ümber olevat keskkonda, autod, tehnika, netilehed, rõivafirmad, trendid, brändid. Leia ideid! •Kas ideed on ka börsil kaubeldavad? •Apple, HTC, Microsoft, Lexus-Toyota, BMW, Facebook, Google, Guess, ZARA, Nokia, Cherry vs Groupon.... Kui on, oleks aeg fundamentaalselt ettevõttesse sisse vaadata.

© Swedbank


Fundamentaalanalüüs (faktid) - analüüsi meetod, mille käigus uuritakse ettevõtet ja selle hinnataset keskendudes finantsaruannetele, turusituatsioonile, konkurentsile ja juhtkonnale • FA piibel on bilanss ka kasumiaruanne (kasum, kulud, varad, kohustused) • FA tugineb ettevõtte majandustulemustele ja nende põhjal tuleviku prognoosimisele • FA on alustala millele põhineda investeerimisotsuse tegemisel • Peamised finantsandmete kasutajad - Krediidi pakkujad, investorid, juhtkond, liitumise ja ülevõtmise hindajad, audiitorid • FA puhul on alati kellelgi rohkem informatsiooni

© Swedbank

4


FA investorid

• • • • • •

Pika-ajaline investor Jahib aktsiaid mis on alahinnatud Kellel on nägemus ja teadmised üksikaktsiate valikuks Kes on valmis pika-ajaliselt positsioone võtma Toetub fundamentaalsetele väärtustele On väärtusinvestor

© Swedbank


Milline on edukas investor? • • • • • • • • • • •

Investeerib sellesse mida tunneb Osta äri, mitte aktsiat “Love the Business You Buy” Vaata omanikke, mitte juhte Teeb ära põhjaliku kodutöö ja kohaneb Oskab eristada olulisi ja ebaolulisi tegureid Võtab endale täieliku vastutuse investeerimisotsust Investori suurimaks vaenlaseks on emotsioonid Sea reegild, püsi eesmärkides kinni Osta paanikat, müü eufooriat Märgib ülesse tehtud vead ning hangib pidevalt uusi teadmisi

© Swedbank


Top-down • Majanduskeskkonna analüüs – Majanduse tervise indikaatorid – SKP, inflatsioon, intressimäärad, valuutakurss

• Sektori analüüs – konkurendid, turuosa, tooted

• Ettevõtte analüüs – hinnatase vs konkurendid

© Swedbank


Majandus on tsĂźkliline

Š Swedbank


SP500 (1994-2011)

Š Swedbank


VIX/SP500

© Swedbank


Sektoranalüüs

© Swedbank


Keskendumine ettevõtte andmetele • Finantsaruanded – bilanss, kasumiaruanne • Millised on olnud firma eelnevad tegevustulemused nii pikemas kui lühemas perioodis ning milliseks peaks need kujunema tulevikus? • Kas firma tulemused omavad olulist dünaamilist tendentsi või on stabiilse iseloomuga? • Milline on firma hetke finantsseisund? Millised faktorid võivad seda mõjutada tulevikus? (geograafiline hajutatus, rahavood) • Milline on firma kapitalistruktuur? Milline on firma finantsseis konkurentidega võrreldes? (kohustused, laenude pikkused) • Suhtarvud

© Swedbank


• Hinna ja kasumi suhe (P/E) Price to earnings ratio

• PEG (Price/Earnings To Growth) Earnings generated per share / the company's expected growth

Eesmärgiks on leida aktsia õiglane hind võttes arvesse ettevõtte P/E suhtarv ja ettevõtte kasvukiirust.

© Swedbank


• Ettevõtte väärtus / armorisatsioonieelne ärikasum (EV/EBIDTA) Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

© Swedbank


• Aktsia turuhinna ja omakapitali suhe (P/B) Price to book ratio

• Hinna ja käibe suhe (P/S) Price to sales ratio

© Swedbank


• • • •

Raha / aktsiatega (Cash / shares) Dividenditootlus (dividend aktsia kohta/ aktsiahind) Hinna ja vabade rahavoogude suhe (P/FCF) Võlakordaja (debt-to-equity ratio)

• www.finviz.com

© Swedbank


Vähekogenud investorite peamised vead • Ei peeta kinni investeerimisstrateegiast ning investeerimishorisondist • Kriisisituatsioonides usutakse enam ajakirjandust ning sõpru kui professionaale • Emotsioonid halvavad ratsionaalsuse • Ostetakse eufooriat, müüakse paanikat • Kasumid võetakse kiiresti, kahjumitel lastakse kasvada

© Swedbank


Regulaarse säästmise efekt

© Swedbank


Investori 7 printsiipi • • • • • • •

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

© Swedbank

Alusta täna Sisene turule järk-järgult Vali pika-ajalise kasvu strateegia Hajuta oma riskid Ole olukorra peremees Optimeeri kulusid ja makse Ole eluaegne investor

19


Analüüsid kättesaadavad

© Swedbank

20


Tänan kuulamast!

© Swedbank

Meelis Maasik - Fundamentaalanalüüs  

Ärikatla konverents "Ühe päevaga INVESTORIKS"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you