Page 1

Investeerimiskonto

Cardo Soosaar Advokaadib端roo CASUS, vandeadvokaat


• Investeerimiskonto on täiesti tavaline pangakonto, mis võetakse kasutusele eesmärgiga teha sellelt finantsinvesteeringuid ja lükata tulumaksukohustuse tekkimine edasi. • Investeerimiskonto ei ole väärtpaberikonto. Investeerimiskontol hoitakse raha, väärtpaberikontol hoitakse väärtpabereid. • Ühel investoril võib olla mitu investeerimiskontot nii Eestis kui ka välisriigis (Euroopa Liidu või OECD liikmesriigi pangas).


• •

• •

Tulumaksukohustuse edasilükkamine NB! Investeerimiskonto kasutamine ei vabasta maksukohustusest, vaid võimaldab seda edasi lükata. Tulumaksukohustust saab edasi lükata, kui kasutada investeerimiskontol olevat raha finantsvara soetamiseks ja selle finantsvara müügist saadud kasumit investeerimiskontolt mitte välja võtta, vaid edasi investeerida. Investeerimiskonto kasutamisel tekib tulumaksukohustus siis, kui investor võtab investeerimiskontolt välja rohkem raha kui ta on sinna sisse pannud. Juhul, kui ühel isikul on mitu investeerimiskontot, maksustatakse tulumaksuga summa, mille võrra kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad selle väljamakse järgselt kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki.


Näide Kui investor teeb investeerimiskontole sissemakse 1 000 eurot ja soetab selle eest börsilt aktsiaid, mille ta müüb ära hinnaga 1 500 eurot, siis on investori kasum 500 eurot (1500 – 1000). Kui investor ei kasuta investeerimiskontot, maksustatakse saadud kasum tulumaksuga (21%). Kui investor kasutab investeerimiskontot, ei maksustata tema tulu enne, kui ta võtab investeerimiskontolt välja rohkem, kui ta sinna sisse maksis (>1 000 eurot).


• • • • • •

Investeerimiskonto sissemakseks loetakse: kontol olev raha kontole makstud raha maksustatud finantstulu (näiteks intressid ja dividendid, millelt on tulumaks kinni peetud) finantsvara omandamise või võõrandamise kulud, kui ei kasutatud investeerimiskonto raha varasemate aastate väärtpaberikahju (saab näidata ainult 2011. aasta deklaratsioonis) olemasolevate finantsvarade soetusmaksumus või hoiustatud summa (saab näidata ainult 2011. aasta deklaratsioonis)


• • • • •

Sissemakseks ei loeta: finantsvaralt saadud maksustamata tulu (nt intress, finantsvara võõrandamisest saadud summa) ülekannet teiselt investeerimiskontolt Investeerimiskonto väljamakseks loetakse: igasugune investeerimiskontolt tehtud ülekanne, mis ei ole tehtud finantsvara soetamiseks või millega ei kanta raha teisele investeerimiskontole finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole investeerimiskonto sulgemise korral kontojääk, mida ei kanta teisele investeerimiskontole


• • • • • • • •

Investeerimiskonto kaudu tasub investeerida järgmisesse finantsvarasse (sellelt saadud tulu maksustamist on võimalik edasi lükata): avalikult pakutav väärtpaber reguleeritud väärtpaberiturul või alternatiivturul kaubeldav väärtpaber investeerimisfondi aktsia või osak investeerimisriskiga hoius (investeerimishoius) alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustusleping tuletisinstrument (nt optsioonid ja futuurid) Investeerimiskonto kaudu ei tasu investeerida: pensionifondi ega kogumispensioni lepingutesse (maksustamine toimub teise skeemi alusel) osaühingu osadesse ning noteerimata aktsiatesse ja võlakirjadesse (ei saa tulumaksukohustust edasi lükata)


• • •

Investeerimiskonto kasutamine Investeerimiskonto kasutamiseks ei pea avama pangas uut arvelduskontot, vaid investeerimiskontona võib kasutada ka juba kasutuses olevat arvelduskontot. Investeerimiskontona kasutatav konto peab olema Eesti, mõne muu Euroopa Liidu riigi või OECD liikmesriigi (nt USA, Kanada, Jaapan, Austraalia) pangas. Pangakontot võib hakata investeerimiskontona kasutama igal ajal, see ei pea toimuma 1. jaanuarist ega mõnest muust kindlaksmääratud kuupäevast. Samuti on investoril õigus investeerimiskonto igal hetkel sulgeda. Investeerimiskontol oleva rahaga on soovitatav teha ainult väärtpaberitehinguid ja mitte kasutada seal olevat raha igapäevasteks arveldusteks, kuna sellega kaasneb investorile ebamõistlikult suur koormus tuludeklaratsioonis arvestuse pidamisel (kõik investeerimiskonto sisse- ja väljamaksed tuleb kajastada tuludeklaratsioonis).


• • •

• • •

Investeerimiskonto deklareerimine Tuludeklaratsiooni investeerimiskonto deklaratsioonivorm. Märgitakse kõigi investeerimiskontode numbrid. Deklareeritakse investeerimiskontode kanded (kõik sisse- ja väljamaksed) nende tegemise ajalises järjekorras ja arvutatakse sissemaksete jääk. Kui välja- ja sissemaksete vahe on positiivne, maksustatakse tulem tulumaksuga. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev on 31. märts. Tulumaksu tasumise tähtpäev on 1. oktoober


Investeerimiskonto sobib Sulle juhul, kui: • Sa ei soovi võtta finantsvaralt teenitud tulu kohe tarbimisse • soovid vahetada välja kasumis finantsvara ilma kasumilt tulumaksu tasumata ja suurema reinvesteeringu valikuga • oled valmis täitma tuludeklaratsiooni ja pidama ise arvestust oma rahaliikumiste Kui plaanid kogu teenitud tulu igapäevasesse tarbimisse võtta, on mõistlik jätkata seni kehtinud maksusüsteemi alusel. Edukaid investeeringuid!

Cardo Soosar - Investeerimiskonto  

Ärikatla konverents "Ühe päevaga INVESTORIKS"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you