Page 1

TURKUAZ

POLYESTER

KATALOG

ver1.0

www.turkuazpolyester.com.tr


Hakkımızda Turkuaz Polyester, 2011 yılında kurulmuştur. Firmamız, doymamış polyester reçineler, . jelkotlar ve yardimci malzemeler alanında faaliyet göstermektedir. Turkuaz Polyester, deneyimli uzman kadrosu, modern üretim tesisi ve güvenilir bilimsel çalışmaları ile sektörün öncü firmalarından biri olmaya adaydır. İleri teknolojilerin kullanıldığı araştırma ve geliştirme(AR-GE) çalışmaları ile yeni ve özgün ürünler geliştirerek, portföyündeki müşterilerine güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak prensiplerinden biridir. Turkuaz Polyester, İstanbul Boya Vernikçiler Sitesinde bulunmaktadır. Üretim tesisi ve . AR-GE çalışmalarını yürüttüğü laboratuarları bu alanda yer almaktadır. Turkuaz Polyesterin hedefleri; teknoloji ve kalite açısından sektörün lider kuruluşlarından biri olmak ve uluslararası bir marka haline gelmektir. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına tüm yasal ve etik koşullara uyarak devam etmektedir.

Vizyonumuz Sektörün, teknoloji ve kalite açısından lider bir kuruluşu olmak, uluslararası bir marka olmak.

Misyonumuz Kalite, çevre ve güvenliği daima ön planda tutmak, yasal ve etik kurallara uyarak, portföyümüzdeki müşterilerimizin taleplerine uygun kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak.

About Us Turkuaz Polyester, founded in 2011. Our company, unsaturated polyester resins, gelcoats, and has been operating in the field of auxiliary materials. Turkuaz Polyester, experienced staff, modern production facility and is poised to become one of the leading companies in the industry with reliable scientific studies. Advanced technologies are used in research and development (R & D) efforts to develop new and original products in its portfolio, is one of the principles of providing customers with reliable and quality products. Turkuaz Polyester, paint varnish Site is located in Istanbul. Our manufacturing facility and R & D activities are carried out by laboratories in this field. Turkuaz Polyester objectives in terms of technology and quality to be one of the leading companies in the sector and to become an international brand. Complying with all legal and ethical requirements in line with these objectives, the work continues.

Our Vision Sector, a leading provider of technology and quality to be become an international brand.

Our Mission Quality, environmental, and safety always keep in the forefront, legal and ethical manner intended, to provide quality and reliable products to meet the needs of our customers in our portfolio.


Polyerster reçineler

Ürünler


döküm tipi polyester reçineler polyester casting resins

Bu sınıftaki polyester reçineler, genel endüstriyel kullanıma yönelik ve döküm uygulamalarında kullanılmaktadır. Döküm mermerit uygulamaları alanlarında en uygun ve ekonomik ürünler bu sınıfa girmektedir.

This class of polyester resins, and molding applications are used for general industrial use. The most appropriate and economical products in the areas of casting cultured marble applications fall into this class.

ürün kodu product code

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP100

Döküm-Tezgah Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil

TP110

Döküm-Tezgah Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil

TP120

Döküm-Tezgah Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil

elyaf (CTP) tipi polyester reçineler fiber (GRP) type polyester resins Bu sınıftaki polyester reçineler, CTP el yatırması, elyaf püskürtme, fitil sarma ve sürekli çekme uygulamalarında kullanılmaktadır. Elyaf (CTP) tipi polyester reçineler birçok alanda birçok farklı ürünün üretilmesinde kullanılmaktadır: Otomotiv parçaları, şehir mobilyaları, modüler kabinler, otobüs, kamyon gövdeleri, akrilik ve akrilikABS küvet üretimi, yat, tekne, deniz taşıtları vb.

This class of polyester resins, GRP hand lay-up, spray-up, filament winding, and are used in a continuous traction applications. Fiber (GRP)-type polyester resins are used in the manufacture of many products in many different areas: automotive parts, street furniture, modular cabins, bus, truck bodies, the production of acrylic and acrylic-ABS bathtub, yacht, boat, watercraft, etc..

01

ürün kodu product code

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

Tp200

Elyaf (CTP) Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil

Tp210

Elyaf (CTP) Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil

TP220

Elyaf (CTP) Tipi Polyester

18 Kg Teneke / 230 Kg Varil


POLYESTERLER akrilik tipi polyester reçineler type acrylic polyester resins Akrilik tipi polyesterler, elyaf püskürtmesi ve el yatırması uygulamalarında kullanılırlar. Farklı dolgu oranları mevcut olan bu ürünler ; akrilik küvet , jakuzi ve duş teknesi alanlarında akrilik plaka arkası destek olarak kullanılmaktadır.

Type of acrylic polyesters, fibers are used in spray and hand lay-up applications. These products are available in different rates of filling an acrylic bathtub, whirlpool bath and shower trays in the back of acrylic plate is used as a support.

ürün kodu product code

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP300

Akrilik Tipi Polyester (Dolgusuz Beyaz)

250 kg varil

TP330

Akrilik Tipi Polyester (%30 Dolgulu Beyaz)

250 kg varil

TP340

Akrilik Tipi Polyester (%40 Dolgulu Beyaz)

250 kg varil

TP350

Akrilik Tipi Polyester (%50 Dolgulu Beyaz)

250 kg varil

düğme tipi polyester reçineler button type polyester resins Tekstil düğmelerinin üretimi için özel olarak tasarlanmış poliester reçineleri Düğme Tipi Polyester Reçineler sınıfına girmektedir. Santrifüj ve çubuk döküm tipi düğme üretim sistemlerini desteklemektedirler. Düğme üreticilerine bu sınıf çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Esneklik değerleri ve kürlenme karakterlerinin optimize edilmiş olmasından dolayı, üretimde çevrim süreleri de optimize edilerek işlemlerin daha hızlı gerçeklenmesi sağlanır. Bu sınıftaki polyester reçineler çok açık renkte döküm olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda giyim ve tekstil yönetmeliklerine, normlarına uygun renkli veya sedefli pigment pastalarla da renklendirmeye elverişlidir.

Buttons designed specifically for the production of textile polyester resins Polyester resins are classed as Type Button. And production systems to support the button-type centrifugal casting rod. Button manufacturers of this class provides a great advantage. Due to the optimized values of flexibility, and curing the characters, production cycle times by optimizing the implementation of operations provided more quickly. This class provides the ability to cast polyester resin is too light. At the same time the clothing and textile regulations, norms and suitable color in the color or pearlescent pigment pastalarla.

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP400

Düğme Tipi Polyester (A Tipi)

18 kg Teneke / 230 kg varil

TP410

Düğme Tipi Polyester

18 kg Teneke / 230 kg varil

TP420

Düğme Tipi Polyester

18 kg Teneke / 230 kg varil

Düğme Tipi Polyester (Çubuk Tipi)

18 kg Teneke / 230 kg varil

ürün kodu product code

TP400 C

02


smc/bmc tipi polyester reçineler smc/bmc type polyester resins Yüksek reaktiviteye sahip polyester reçineleri SMC ve BMC tipi polyester reçineleri olarak adlandırılır. SMC tipi polyester reçineler, levha kalıplama işlemlerinde, BMC tipi polyester reçineler ise, toplu kalıplama işlemlerinde uygulanmaktadır. SMC tipi polyester reçine uygulamaları, seri üretime çok uygundur, çünkü SMC tipi uygulamalarda termoplastik katkılar ile elde edilen yüksek uyumluluk ve üstün kalınlaşma özellikleri elde edilmektedir. Pürüzsüz, dalgasız, parlak yüzeyli parçaların üretilmesinde tercih edilmektedirler. Uygulama alanları arasında; otomotiv parçaları, makine-ekipman parçaları, elektrik kutuları, çatıcephe kaplamaları, geri dönüşüm kutuları, park ekipmanları, banklar, kablo TV kutuları ve doğalgaz kutuları bulunmaktadır.

High reactive resins, polyester resins, polyester SMC and BMC are called type. SMC-type polyester resins, sheet molding processes, the BMC-type polyester resins, bulk molding processes are applied. SMC-type polyester resin applications, is very suitable for mass production because of high compliance obtained by the SMC-type applications, thermoplastic additives and superior thickening properties are obtained. Smooth, wavy, shiny surfaces are preferred for producing parts. Areas of application are automotive parts, machinery and equipment parts, electrical boxes, roofwall coverings, recycling bins, park equipment, benches, boxes, cable TV boxes, and there are natural gas.

03

ürün kodu product code

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP500

SMC/BMC Tipi Polyester

18 kg Teneke / 230 kg varil

TP510

SMC/BMC Tipi Polyester

18 kg Teneke / 230 kg varil


Yardımcı kimyasal maddeler

Ürünler

04


yardımcı kimyasal maddeler allied chemical

Turkuaz Polyester ; polyester reçine uygulamaları için ihtiyaç duyulan her türlü yardımcı kimyasal malzemeyi ve birçok çeşitli katkı maddesini siz değerli müşterilerine sunmaktadır.

Turkuaz Polyester, polyester resin applications needed to help all kinds of chemical materials and additives in many different offers you valuable customers.

05

ürün adı/markası product name/brand

açıklama explanation

ambalaj packaging

Aerosil / Wacker

Tiksotropi Sağlayıcı Katkı

10 Kg Torba

Titan / Dupont

Beyaz Pigment Tozu

25 Kg Torba

Kobalt Oktoat %6 / Ege Kimya

Hızlandırıcı

5 Kg Bidon / 20 Kg Bidon

Mek-P / Turkuaz

Peroksit (Sertleştirici)

5 Kg Bidon / 30 Kg Bidon

ButanoxM-60 / Akzo Nobel

Mek Peroksit (Sertleştirici)

5 Kg Bidon / 30 Kg Bidon

Aseton

Polyester Temizleyici

14 Kg Teneke / 165 Kg Varil

Stiren Monomer

MonomerPolyester İnceltici

15 Kg Teneke / 190 Kg Varil


Camelyaf takviye malzemeleri

Ürünler

06


camelyaf takviye malzemeleri glass fiber reinforcement materials

Kompozit malzemeler bağımsız farklı yapıtaşlarından oluşmaktadır. Bu yapıtaşları iki kategoriye ayrılır: Matris (polyester, vinilester, epoksi veya benzeri reçine) ve takviye malzemesi(elyaf vb.). Matris malzeme, takviye malzemesini çevreleyerek ve destekleyerek, göreceli olarak takviye malzemesini oluşturan elementlerin konumlarını korumalarını sağlar. Takviye malzemesi ise iskelet görevi üstlenerek özel mekanik ve fiziksel özelliklerini, matris yapıya aktararak, yapının özelliklerinin gelişimini sağlar. Cam Elyaf San. A.Ş. Şişecam grubunun bir kuruluşu olup, CTP Endüstrisi takviye malzemeleri için “E” camı elyafı üretmektedir.

Composite materials consist of independent building blocks different. These building blocks are divided into two categories: matrix (polyester, vinyl ester, epoxy resin or the like), and reinforcing materials (fiber, etc.).. Matrix material, reinforcing material surrounding and supporting, as a reinforcement material in the relative positions of the elements constituting the skeletal material to protect the sağlar.Takviye special mechanical and physical properties of undertaking the task, the matrix structure by transferring the properties of the structure allows the development. Glass Fiber sec. Sisecam Group Inc. is a subsidiary company, FRP reinforcement materials industry for the "E" glass fiber manufacturing.

07

ürün adı/markası product name/brand

açıklama explanation

ambalaj packaging

MAT8 300/450/600(Toz Bağlayıcı)

E Camından Kırpılmış Keçe

Palet: 1050 kg(20 rulox 52 kg)

E-MAT8 300/450/600 (Sıvı Bağlayıcı)

E Camından Kırpılmış Keçe

Palet: 1050 kg(20 rulox 52 kg)

Standart Dışı Keçe A/B

Standart Dışı Kırpılmış Keçe

Paletli

KCR2-2400

Püskürtme Fitili

Palet: 800 kg(48 bobinx 16 kg)

SMC3-2400

SMC Fitili

Palet: 800 kg(48 bobinx 16 kg)

Cam Dokuma 500/800

Dokuma Elyaf

Rulo: 25-30 kg


Jelkotlar

Ürünler

08


genel amaçlı jelkotlar general purpose gelcoat

Genel amaçlı jelkotlar grubunda, endüstriyel kullanıma yönelik, genel uygulama koşullarına uygun ve ekonomik jelkotlar yer almaktadır. Kimyasal, atmosferik ve suya dayanımın önemli olmadığı, iç mekanlarda kullanılacak veya daha sonradan boyanacak ürünler için tasarlanmıştır.

General-purpose gelcoats group, for industrial use, general application conditions are suitable and economic gelcoats. Chemical, atmospheric, and water resistance are not important, to be used indoors or products designed to be painted later.

ürün kodu product code

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP600 F

Genel Amaçlı Şeffaf Jelkot (Fırça Tipi)

20 Kg Kova

TP600 P

Genel Amaçlı Şeffaf Jelkot (Püskürtme Tipi)

20 Kg Kova

TP600 F Beyaz

Genel Amaçlı Beyaz Jelkot (Fırça Tipi)

20 Kg Kova

TP600 P Beyaz Genel Amaçlı Beyaz Jelkot (Püskürtme Tipi)

20 Kg Kova

performans jelkotları performance gelcoats Bu grupta yer alan jelkotlar, yüksek performans kimyasal dayanım, estetik görünüm ve ortam koşullarına en üst düzeyde dayanımın gerekli olduğu yerler için üretilmiştir. ISO/NPG/Akrilik yapısına sahip modifiyeli bu jelkotlar, yüksek kimyasal ve ısı dayanımına ihtiyaç duyulan, parlaklığın da önemli olduğu otomotiv parçaları, suni mermer-granit mutfak tezgahları gibi zor koşullara sahip her türlü alanda güvenle uygulanabilir. Performans jelkotlarlarımız ile birçok kimyasal maddeye dayanıklı ürünler elde edebilirsiniz . Bu jelkotlarımızda ; termal şok , çizilme ve ultraviole dayanımı üst düzeyde , ani ısı değişikliklerinde oluşan çatlama ve yorulma riski minimum düzeydedir.

In this group, gelcoats, high performance, chemical resistance, aesthetic appearance and environmental conditions required for locations where the highest level of resistance produced. ISO / NPG / Acrylic with a modified structure of the gelcoat, high chemical and heat resistance is needed, the brightness is an important automotive parts, such as artificial marble-granite kitchen countertops can be applied safely in all kinds of difficult circumstances. Performance jelkotlarlarımız many with chemical resistant products can be obtained. This jelkotlarımızda, thermal shock, scratch and UV resistance level, fatigue cracking and the risk of sudden temperature changes are minimal.

ürün kodu product code

09

ürün tipi product type

ürün miktarı product quantity

TP700 F

Performans Amaçlı Şeffaf Jelkot (Fırça Tipi)

20 Kg Kova

TP710 P

Performans Amaçlı Şeffaf Jelkot (Püskürtme Tipi)

20 Kg Kova


Kullan覺m alanlar覺

Kullan覺m alanlar覺

10


11

Güneş Panelleri Solar Panels

Enerji ve Elektronik

Laboratuar Ekipmanı Labrotary Equpments

Atm Makinesi ve Kabini Atm Machines Makine Kabinleri Machine Cabinets

Bahçe ve Aksesuar Garden and Accos.

Spa ve Jakuzi Jacuzzi and Spa

Eğlence ve Spor Ekipmanları

Tarım İlacı Tankı Agricultural chemical Tank

Rüzgar Türbini Wind Titbunes

Lunaparklar Lunaparcs

Yatlar Yachts

Borular ve Hatlar Pipe and line

Sürat Tekneleri Marine Vehicles and Tools

Silolar Silos

Kullanım alanları Alt ve Üst Yapı Uygulamaları Deniz Taşıtları ve Araçları

Endüstriyel Araçlar

Kimyasal Madde Depolama


Yapı ve İnşaat Tekstil Düğmeleri Textile Buttons

Kullanım alanları

Güvenlik Botları Guard Boats

Savunma Sanayi

Suni Mermer Artificial Marble

Su Kaydırakları Water Slides

Banyo Küvetleri Bathroom Tobs

Güvenlik Araçları ve Kırılmaz Cam Military Apps. and Safety Glasses

Metro ve Tren Parçaları Metro and Train Parts

Şehir Mobilyaları Street Furniture

Kara Araçları Land Vehicles

Rögar Kapakları Manhole Covers

Mimari ve Tasarım Uygulamaları Otomotiv

Tekstil ve Aksesuarları

12


www.turkuazpolyester.com.tr

iletişim Tepeören Köyü, İstanbul Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi No:12 TUZLA/İSTANBUL Telefon: 0216 304 0 440 Fax : 0216 304 0 442 iletisim@turkuazpolyester.com.tr

turkuaz_polyester  

turkuaz, polyester

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you