Page 1

1


Morfosintaxia: • Aditzaren aspektua • Aditz puntukariak • Frekuentziaren adierazpena: -ero. • Denboraren adierazpena Hiztegia: • Etxeko lanak • Frekuentziaren adberbioak • Denboraren adberbioak 2


Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin

3


Normalean Askotan Gutxitan Egunero Astelehenero,‌ Astero Udaro Urtero Beti ‌

Ohea egin

Normalean, Ane eta Jonek etxeko lanak

Arropa jaso

Mahaia jarri Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

egiten dituzte.

Landareak zaindu

Bazkaria egin

4


5


6


Lehen, Ane eta Jonek etxeko lanak

egin dituzte.

Lehen, Gaur goizean, Gaur arratsaldean, Gaur gauean, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin

7


Bihar, Ane eta Jonek etxeko lanak

egingo dituzte.

Gero, Bihar Gaur gauean, Gaur arratsaldean, Datorren igandean, Datorren ‌, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin

8


Momentu honetan, Ane ohea

egiten ari da.

Orain, Oraintxe, Momentu honetan, Une honetan, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin

9


Normalean Askotan Gutxitan Egunero Astelehenero,… Astero Udaro Urtero Beti …

joaTEN naiz etorTZEN naiz igoTZEN naiz jaisTEN naiz egiTEN dut jarraiTZEN dut dantzaTZEN dut ikusTEN dut harTZEN dut … …ari izan.16 10


“-TZEN” -TU/-DU -(R)RI -LI -KI/-GI -A/-E/-O

harTU >> harTZEN; galDU >> galTZEN jaRRI itzaLI jaiKI botA

>> jarTZEN; etoRRi >> etorTZEN >> itzalTZEN; bidaLI >> bidalTZEN >> jaikiTZEN; eskeGI >> eskegiTZEN >> botaTZEN; betE >> beteTZEN; igO >> igoTZEN

“-TEN” -N -TZI/-TSI/-TXI -ZI/-SI -ZTU/-STU

egiN >> egiTEN; esaN >> esaTEN idaTZI >> idaZTEN; jaiTSI >> jaiSTEN haZI >> haZTEN; ikuSI >> ikuSTEN hoZTU >> hoZTEN; huSTU >> huSTEN

11


Orain, Oraintxe, Momentu honetan, Une honetan, …

Ni noa Ni nator igoTZEN ARI naiz jaisTEN ARI naiz egiTEN ARI naiz jarraiTZEN ARI naiz dantzaTZEN ARI naiz ikusTEN ARI naiz harTZEN ARI naiz …

12


NOR: Forma trinkoak Izan Joan Etorri Egon ibili

Izan >> ni naiz, hura da, gu gara, zu zara, zuek zarete, haiek dira Joan >> ni noa, hura doa, gu goaz, zu zoaz, zuek zoazte, haiek doaz Etorri >> ni nator, hura dator, gu gatoz, zu zatoz, zuek zatozte, haiek datoz Egon >> ni nago, hura dago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daude Ibili >> ni nabil, hura dabil, gu gabiltza, zu zabiltza, zuek zabiltzate, haiek dabiltza

NORK: Forma trinkoak *Ukan Eduki Ekarri Eraman Jakin

Nik dut, hark du, guk dugu, zuk duzu, zuek duzue, haiek dute Nik daukat, hark dauka, guk daukagu, zuk… Nik dakart, hark dakar, guk dakargu, zuk… Nik daramat, hark darama, guk daramagu, zuk… Nik dakit, hark daki, guk dakigu, zuk… 13


izan

joan

etorri

Ni noa Hura doa Gu goaz Zu zoaz Zuek zoazte Haiek doaz

Ni naiz Hura da Gu gara Zu zara Zuek zarete Haiek dira ibili

Ni nabil Hura dabil Gu gabiltza Zu zabiltza Zuek zabiltzate Haiek dabiltza

Ni nator Hura dator Gu gatoz Zu zatoz Zuek zatozte Haiek datoz egon

Ni nago Hura dago Gu gaude Zu zaude Zuek zaudete Haiek daude14


*ukan

eduki

jakin

Nik daukat Hark dauka Guk daukagu Zuk daukazu Zuek daukazue Haiek daukate

Nik dut Hark du Guk dugu Zuk duzu Zuek duzue Haiek dute eraman

Nik daramat Hark darama Guk daramagu Zuk daramazu Zuek daramazue Haiek daramate

Nik dakit Hark daki Guk dakigu Zuk dakizu Zuek dakizue Haiek dakite ekarri

Nik dakart Hark dakar Guk dakargu Zuk dakarzu Zuek dakarzue Haiek dakarte 15


Jon eta Ane deskribatzen: •Nolakoak dira fisikoki? •Nolakoa da haien arropa? •Non bizi dira eta nora doaz institutura? •Zeintzuk dira haien gustuak?

16

ETXEKO LANAK (aditz aspektoa)  

1 Hiztegia: • Etxeko lanak • Frekuentziaren adberbioak • Denboraren adberbioak 2 Txakurra atera 3 Zarama atera Arropa jaso Ohea egin Mahaia...

ETXEKO LANAK (aditz aspektoa)  

1 Hiztegia: • Etxeko lanak • Frekuentziaren adberbioak • Denboraren adberbioak 2 Txakurra atera 3 Zarama atera Arropa jaso Ohea egin Mahaia...