Page 1


Morfosintaxia: •Noiz? Goizean, eguerdian, arratsaldean, gauean… •Aditzaren aspektua •Frekuentziaren adierazpena: -ERO Hiztegia: •Egunaren mementoak / agurrak egunean zehar / otorduak •Eguneroko ekintzak •Etxeko lanak •Frekuentziaren adberbioak •Denboraren sekuentziazioa: lehengo eta behin, hasteko, gero, jarraitzeko, bukatzeko.


goiza Eguerdia eta arratsaldea

gaua


Gosaria. Goizean gosaltzen dugu.

Azkaria. Arratsaldean azkaltzen dugu.

Bazkaria. Eguerdian bazkaltzen dugu.

Afaria. Gauean afaltzen dugu.


goizean

Eguerdian eta arratsaldean

gauean


Zer egiten du Julenek egunean zehar? Goizean…, eguardian…, arratsaldean… eta gauean…


Noiz egiten dituzu aktibitate hauek, goizean, arratsaldean ala gauean? 1. Klaseak hasten ditut ………………………….. 2. Ohera joaten naiz ……………………. 3. Telebista ikusten dut ……………………. 4. Irakurtzen dut edo musika entzuten dut ………………… 5. Etxera bueltatzen naiz ………………………………. 6. Esnatzen naiz ………………….. 7. Etxeko lanak egiten ditut …………………….. 8. Dutxa hartzen dut. ............................ 9. Nire ohea egiten dut ………………………. 10.Hortzak garbitzen ditut ………………..


-KO /-TZEN -TU/-DU -(R)RI -LI -KI/-GI -A/-E/-O

harTU jaRRI itzaLI jaiKI botA

>> hartuKO / harTZEN ; galDU >> galduKO / galTZEN >> jarriKO / jarTZEN; etoRRi >> etorriKO /etorTZEN >> >> >>

-GO /-TEN -N -TZI/-TSI/-TXI -ZI/-SI -ZTU/-STU

egiN >> eginGO / egiTEN; esaN >> esanGO /esaTEN idaTZI >> idatziKO / idaZTEN; jaiTSI >> jaitsiKO / jaiSTEN haZI >> hoZTU >>


Lehen, Gaur goizean, Gaur eguerdian, Gaur arratsaldean, Gaur gauean

joan naiz etorri naiz igo naiz jaitsi naiz egin dut jarraitu dut gosaldu dut ikusi dut hartu dut ‌


Gero, Bihar Gaur gauean, Gaur arratsaldean, Datorren igandean, Datorren …, …

joanGO naiz etorriKO naiz igoKO naiz jaitsiKO naiz eginGO dut jarraituKO dut dantzatuKO dut ikusiKO dut hartuKO dut …


Normalean Askotan Gutxitan Egunero Astelehenero,… Astero Udaro Urtero Beti …

joaTEN naiz etorTZEN naiz igoTZEN naiz jaisTEN naiz egiTEN dut jarraiTZEN dut dantzaTZEN dut ikusTEN dut harTZEN dut …


Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin


Normalean Askotan Gutxitan Egunero Astelehenero,‌ Astero Udaro Urtero Beti ‌

Ohea egin

Normalean, Ane eta Jonek etxeko lanak

Arropa jaso

Mahaia jarri Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

egiten dituzte.

Landareak zaindu

Bazkaria egin


Lehen, Ane eta Jonek etxeko lanak

egin dituzte.

Lehen, Gaur goizean, Gaur arratsaldean, Gaur gauean, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin


Bihar, Ane eta Jonek etxeko lanak

egingo dituzte.

Gero, Bihar Gaur gauean, Gaur arratsaldean, Datorren igandean, Datorren ‌, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin


Momentu honetan, Ane eta Jon etxeko lanak egiten ari

dira

Orain, Oraintxe, Momentu honetan, Une honetan, ‌

Ohea egin

Arropa jaso Aspiradorea pasatu

Harrikoa egin Txakurra atera Zarama atera

Mahaia jarri

Landareak zaindu

Bazkaria egin


Orain, Oraintxe, Momentu honetan, Une honetan, …

Ni noa Ni nator igoTZEN ARI naiz jaisTEN ARI naiz egiTEN ARI naiz jarraiTZEN ARI naiz dantzaTZEN ARI naiz ikusTEN ARI naiz harTZEN ARI naiz …


NOR: Forma trinkoak Izan Joan Etorri Egon ibili

Izan >> ni naiz, hura da, gu gara, zu zara, zuek zarete, haiek dira Joan >> ni noa, hura doa, gu goaz, zu zoaz, zuek zoazte, haiek doaz Etorri >> ni nator, hura dator, gu gatoz, zu zatoz, zuek zatozte, haiek datoz Egon >> ni nago, hura dago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daude Ibili >> ni nabil, hura dabil, gu gabiltza, zu zabiltza, zuek zabiltzate, haiek dabiltza

NORK: Forma trinkoak *Ukan Eduki Ekarri Eraman Jakin

Nik dut, hark du, guk dugu, zuk duzu, zuek duzue, haiek dute Nik daukat, hark dauka, guk daukagu, zuk… Nik dakart, hark dakar, guk dakargu, zuk… Nik daramat, hark darama, guk daramagu, zuk… Nik dakit, hark daki, guk dakigu, zuk…


izan

joan

etorri

Ni noa Hura doa Gu goaz Zu zoaz Zuek zoazte Haiek doaz

Ni naiz Hura da Gu gara Zu zara Zuek zarete Haiek dira ibili

Ni nabil Hura dabil Gu gabiltza Zu zabiltza Zuek zabiltzate Haiek dabiltza

Ni nator Hura dator Gu gatoz Zu zatoz Zuek zatozte Haiek datoz egon

Ni nago Hura dago Gu gaude Zu zaude Zuek zaudete Haiek daude


*ukan

eduki

jakin

Nik daukat Hark dauka Guk daukagu Zuk daukazu Zuek daukazue Haiek daukate

Nik dut Hark du Guk dugu Zuk duzu Zuek duzue Haiek dute eraman

Nik daramat Hark darama Guk daramagu Zuk daramazu Zuek daramazue Haiek daramate

Nik dakit Hark daki Guk dakigu Zuk dakizu Zuek dakizue Haiek dakite ekarri

Nik dakart Hark dakar Guk dakargu Zuk dakarzu Zuek dakarzue Haiek dakarte

EGUNEROKOA  
EGUNEROKOA  

EGUNEROKO EGINKIZUNAK ETA ADITZAREN ASPEKTUA