Page 1


Morfosintaxia: • Deklinabidea : noren, norekin eta norentzat. Hiztegia: • Klaseko materiala (birpasoa); • Familia (birpasoa).


3


Noren motxila da? Koldoren motxila da. Mutilaren motxila da. Haren motxila da. Norena da? Koldorena da. Mutilarena da. Harena da.


Noren liburuak dira? Koldo eta Aneren liburuak dira. Ikasleenak dira. Haien liburuak dira.


NOREN liburua Sing.

-(AR)EN Neskaren …

Plurala -EN

Mutilaren … Nesken … mutilen …

Koldoren … Mikelen …

NORENA Sing.

-(AR)ENA Neskarena … Koldorena …

Plurala -ENA

Mutilarena … Mikelena … Neskena … mutilena …


NOREN liburua(k)

Nire liburua(k) Zure Haren NORENA

Gure liburua(k) Zuen Haien


NOREN liburua(k)

(Hau) (Hori) (Hura) (Hauek) (Horiek) (Haiek) NORENA

Honen liburua(k) Horren … Haren … Hauen liburua(k) Horien … Haien …


NOREN liburua Sing.

-(AR)EN Neskaren …

Plurala -EN

Mutilaren … Nesken … mutilen …

Koldoren … Mikelen …

NORE(N)KIN bizi zara ? Sing.

Neska

Koldo

Plurala

Mutila Neska

Mikel

mutila


NORE(N)KIN

Nire Zure Haren (Hau) (Hori) (Hura) (Hauek) (Horiek) (Haiek)

Gure Zuen Haien Hone(n) Horre(n) Hare(n) Haue(n) Horie(n) Haie(n)


Nire gĂŠnĂŠalogique familia Ton arbre


Alazne

Asier Koldo: Miren: Koldo: Miren: Koldo: Miren: Koldo: Maria: Koldo: Miren: Koldo:

Koldo

Hauek dira nire oporren argazkiak. Beitu, hau da nire ------, nire ------aita. Asier deitzen da. Zure aititeren ondoan dagoen andrea, zure amama da? Bai, nire ------- ama da. Andrea deitzen da. Hondartza izugarri maite du! Zure aita eta ama, nola ------- ---- ? Rosa eta Martin. Begira, gizona betaurrekoekin nire ----- Iker da, nire aitaren anaia. Eta andrea, hura nire izeko Julene da. Bermeon bizi dira. Eta ume txikia, nor da? Hori nire ----- da. Zortzi hilebete ditu. Paul deitzen da. Eta neska baloiarekin, hori nire ------ da, Marina deitzen da eta hamasei urte ditu. Eta txakurraren atzean, nor da? Hori nire ---------- da. Mikel deitzen da. Eta zure izekoren aurrean dagoen neska, nor da? Hori nire ----------- da. Noemi deitzen da.


NOREN liburua Sing.

-(AR)EN Neskaren …

Plurala -EN

Mutilaren … Nesken … mutilen …

Koldoren … Mikelen …

NORENTZAT dira liburuak ? Sing.

Neska

Koldo

Plurala

Mutila Neska

Mikel

mutila


NORENTZAT

Nire Zure Haren (Hau) (Hori) (Hura) (Hauek) (Horiek) (Haiek)

Gure Zuen Haien Honen Horren Haren Hauen Horien Haien

3. NOREN, NOREKIN, NORENTZAT  

Morfosintaxia: • Deklinabidea: noren, norekineta norentzat. Hiztegia: • Klasekom ateriala(birpasoa); • Fam ilia (birpasoa). 3 Noren motxila...

3. NOREN, NOREKIN, NORENTZAT  

Morfosintaxia: • Deklinabidea: noren, norekineta norentzat. Hiztegia: • Klasekom ateriala(birpasoa); • Fam ilia (birpasoa). 3 Noren motxila...

Advertisement