__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ


БИБЛИОТЕКА Научноинформативна средства о архивској грађи XV/4

Главни и одговорни уредник Др Небојша Кузмановић Уредник Мр Дејан Јакшић, архивски саветник

ISBN 978-86-81930-03-8

© Copyright: Архив Војводине, 2020.


Олгица Трбојевић

ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800) XV/4

Нови Сад, 2020.


САДРЖАЈ

Напомена корисницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Списак скраћеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Речник мање познатих речи и појмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Предговор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800) 1796. година Кутија 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Кутија 210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Кутија 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Кутија 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Кутија 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Кутија 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Кутија 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1797. година Кутија 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Кутија 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Кутија 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Кутија 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Кутија 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Кутија 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Кутија 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Кутија 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Кутија 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Кутија 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Кутија 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5


1798. година Кутија 227 Кутија 228 Кутија 229 Кутија 230 Кутија 231 Кутија 232 Кутија 233 Кутија 234 Кутија 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1799. година

Кутија 236 Кутија 237 Кутија 238 Кутија 239 Кутија 240 Кутија 241 Кутија 242 Кутија 243 Кутија 244 Кутија 245 Кутија 246 Кутија 247 Кутија 248

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 1800. година

Кутија 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Кутија 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Кутија 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Кутија 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Кутија 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Именски регистар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Географски регистар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Предметно-тематски регистар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Преглед насеља Торонталске жупаније по срезовима . . . . . . . . . . . . 246

6


НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Четврта свеска едиције Научноинформативна средстава о архивској грађи (серија XV) Архива Војводине под насловом Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, обухвата период од 1796. до 1800. године. Број слеве стране испред текста описаног предмета представља архивску сигнатуру предмета, односно број предмета у оквиру године. Описи су подељени и по инвентарним јединицама (кутијама). Подаци о датуму и месту настанка, уколико их има, налазе се у горњем левом углу изнад текста описа. Број наведен у горњем десном углу изнад текста означава изворну сигнатуру, односно регистратурску ознаку или тематску групу архивске јединице. У доњем левом углу наведен је језик или језици којим је предмет написан, а у десном углу број листова у предмету. Када је уочено да већи број предмета има сличан садржај и заједничке формалне елементе, ти описи предмета су дати обједињено, тј. у једном аналитичком опису. На самом почетку дат је списак коришћених скраћеница, као и речник мање познатих речи и појмова из грађе. На крају књиге налазе се помоћно-информативна средства, регистри: Именски, Географски и Предметно-тематски. Одреднице у Именском и Географском су уазбучене, а у Предметном су класификоване према тематским групама, а унутар њих су уазбучене. Поред одредница наведене су година и редни број описа предмета у оквиру наведене године. Именски регистар даје детаљније податке о наведеној особи (занимање, функција, титула, пребивалиште и др.) значајне за разумевање садржаја докумената у којима се појављују. Код неких презимена у аналитичким описима одлучено је задржавање стране графије (у загради) идентично као у документу, без обзира на то што је писање усклађено са српском језичком нормом. Код личних имена, која су у грађи углавном латинизована, настојано је да буде написано у складу са језиком народа којем особа припада. Изузеци су имена чије писање је у широј литератури и у овој едицији већ устаљено.

7


Географски регистар садржи списак географских појмова (насеље, река, пустара) са називима места, у српској транскрипцији, унетих, уз неке оправдане изузетке, према данашњем званичном називу. Код навођења насеља у аналитичким описима дат је у загради и оригинални назив из самог документа. С обзиром на промене и различиту употребу имена банатских места у прошлости, као и територијалне промене (које место се налази у ком срезу), на крају књиге је дат и преглед насеља Торонталске жупаније по срезовима са називима насеља која се појављују у документима у више различитих ортографских облика. Преглед насеља (село, варош, град) садржи: ондашњи назив на српском језику као што је у аналитичким описима, оновремени службени назив на мађарском, немачком, као и садашњи назив насеља и државу у којој се данас налази.

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

– – – – – – – – –

8

ТОЖ УНВ УДК ВВК Г. к. П. к. б. д. б. м. б. с.

Торонталска жупанија Угарско намесничко веће Угарска дворска канцеларија Врховна (Генерална) војна команда Генерална конгрегација Партикуларна конгрегација без датума без места без сигнатуре


РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ПОЈМОВА

алодијал (алодијално земљиште), слободно, наследно земљиште арендатор, закупац асесор, члан судског већа бенефиције, повластицe визитација, преглед, прегледање, смотра депутат, посланик, заступник, изасланик Диета, Државни сабор Угарске доминални, властелински, спахијски Ерар, државна благајна, државна имовина инсурекција, стављање племићке војске под оружје интимат, висока наредба, наредба са највишег места кантон, војна управна област на нивоу једног пука, војни кантон колониста, насељеник комесар, особа којој је власт поверила нарочиту дужност коморски, под државном управом и власништвом конгрегација, жупанијска скупштина конзисторија, у Православној цркви, духовни суд; у Католичкој цркви, бискупски савет; код реформиста црквени савет; код лутерана црквени суд контрибуент, порески обвезник куратор, старатељ, тутор

9


лимитација, ограничење цена животних намирница и др. натуралије, материјална војна давања, земаљски производи, животне намирнице реамбулација, обилазак, преглед, контрола, премер међа граница регална бенефиција, искључиво право краља или велепоседника за одређене приходе, повластице, краљевске (владарске) повластице реплика, одговор на одговор рестанција, заостали дуг, заостало потраживање секвестрирање, заплена, забрана располагања имовином сесија, обрадиво земљиште, земља стола, црквено давање Толеранцијска такса за Јевреје, новчани намет припадницима јеврејске заједнице урбар, закон којим се регулише однос између власника земље и сељака који је обрађују фишкал, правобранилац, који је заступао жупанију и државне законе и покретао судске спорове, властелински правник циркулар, окружница, распис Цисалпинци, народ јужно од Алпа, данашња територија Италије

10


ПРЕДГОВОР

Архивски фонд (Ф. 11) Торонталска жупанија (1731–1849) је један од највреднијих архивских фондова који чува и стручно одржава Архив Војводине, и категорисан је као културно добро од изузетног значаја. Услед ратних разарања, елементарних непогода и лоших услова смештаја архивске грађе у прошлости, књиге фонда (записници, деловодници регистри, итд.) су само фрагментарно сачувани, а списи су већим делом сачувани. Грађа је написана претежно на латинском, затим на мађарском и немачком, а спорадично на српском, румунском и другим језицима. Фонд је архивистички сређен, по принципу провенијенције, тј. према првобитном поретку. Израђен је Сумарни инвентар, као и Историјска белешка о фонду и историјат творца фонда (објављено у Предговору прве и треће свеске), који пружају детаљније податке о организацији власти и канцеларијском пословању и раду Торонталске жупаније, као и самог архивског фонда. Велико интересовање за овај фонд определило је Архив Војводине да приступи публиковању одабраних садржаја докумената. Архив је до сада у едицији Научно-информативна средства о архивској грађи објавио три свеске каталога одабраних садржаја докумената из архивског фонда Торонталска жупанија (1731–1849). Прва свеска објављена је 2008, друга 2011. и трећа 2017. године. Ова, четврта свеска, представља наставак започетог публиковања, а обухвата период од 1796. до 1800. године. *** Жупанијски фондови су према својој структури сложени, и садрже документа са најразноврснијим темама из свих области живота тадашњег друштва. Зато је грађа Торонталске жупаније неопходна као примарни извор за проучавање свих аспеката друштвене, јавне и приватне историје. Она

11


садржи различите: рескрипте и наредбе владара и палатина; окружнице Угарског намесничког већа, Угарске дворске канцеларије, Дворске коморе; дописе разних државних надлештава, жупанија и војних команди; молбе и жалбе физичких лица; уредбе и упутства великог жупана; извештаје среских начелника; постављање општинских челника; списе о утврђивању племства; документа о организовању и функционисању војске; документа о изградњи, организацији и деловању цркава; списе о болестима и здравственој заштити; штетама од елементарних непогода; изградњи, школа, зграда и инфраструктурних објеката; списе о раду жупанијских комисија; спорове и остале судске списе; мобилизацију радне снаге; документа о повластицама; финансијске приказе буџета и другу финансијску документацију, издржавање сирочади, лимитације цена итд. Неки важни догађаји, потребе, проблеми и друштвене тенденције су условили да је у неким годинама сачувано много предмета везаних за одређена питања. Тако, ова четврта свеска, обухвата грађу која сведочи о ратним збивањима, француским револуционарним ратовима – Рат прве коалиције (1792–1797) и Рат друге коалиције (1798–1802), па се грађа често односи на рат и војску: регрутацију, стављање племићке војске под оружје (инсурекција), снабдевање и опремање војске, размештај војних јединица и сл. Такође, у већој мери, документа војних власти претежно писана на немачком језику, односе се и на бригу о здравственом стању и спречавању ширења заразе услед куге која је харала у Срему 1795/96. године и извештајима и вестима о куги у Србији и здравственој заштити, да се не би проширила и на Банат. Велики део списа односи се на поправку и санирање насипа, канала, брана, обале, мостова река Мориш, Тамиш, Тиса и Бегеј, будући да су се често изливали и реметили водени саобраћај који је био неопходан за транспорт. Чести су и геометарски извештаји о квалитету земљишта с циљем исплаћивања одштета становницима који су апеловали за помоћ због оскудице услед лошег приноса, ратних и елементарних непогода. Предмети који се односе на овај период, а нису ушли у одбир за публиковање углавном су непотпуни, односно само су делимично сачувани. Представљају део неког обимнијег предмета или целине (нпр. пропратни лист без прилога уз који је био достављен), или су то окружнице, углавном опште објаве (потернице, стечаји, поступци за доказивање одсутности) Угарског намесничког већа, појединачне молбе становника за отпуст из војске, за различиту врсту помоћи, потврде о задужењима (признанице), разни финансијски извештаји и сравњивања, као и судске истраге о крађи, углавном стоке и сл.

12


У архивском фонду Торонталске жупаније за период који је обухватила ова свеска сачувано је укупно 45 инвентарних јединица (кутија) списа (инвентарни бројеви 209–253). По годинама: за 1796. сачувано је седам кутија (209–215), за 1797. годину једанаест кутија (216–226), за 1798. годину девет кутија (227–235), за 1799. годину тринаест кутија (236–248) и 1800. годину пет кутија (249–253) архивске грађе. За наведени период сачуван је и незнатан број књига које прате документа, као и незнатни број других књига. Сачуване су следеће књиге: Записници конгрегација (фрагментарно) од 1796. до 1800. године (књиге инвентарног броја 12–14); деловодни протоколи од 1796. до 1800. године (бр. 83–86), индекси жупанијског записника А–Ж за 1796. (бр. 89) и 1799. годину (бр. 90 и 91). У овој свесци, за одбир грађе једним делом су служили кратки аналитички описи предмета др Антала Хегедиша, које је редиговала и проширила Олгица Трбојевић, виши архивист у Архиву Војводине. Осим тога, ауторка је одабрала, приредила за публиковање и израдила пратећи научноинформативни апарат, за остале предмете настале на латинском језику. Аналитичке описе предмета (136) насталих на мађарском језику израдила је Шарлота Картаг Миладинов, а на немачком (88) Љиљана Бубњевић, архивисти у Архиву Војводине.

Олгица Трбојевић, виши архивист

13


TОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800)


1796. ГОДИНА

КУТИЈА 209

35.

37.

56. 57.

1795. децембар 18, Будим П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 15 Према упутству Пештанске жупаније да се спречи ширење заразе из Срема, Угарско намесничко веће (УНВ) издаје наредбу о обавезној строгој контроли свих који путују из крајева у којима хара куга, посебно уз проверу путних исправа и дозвола за пловидбу и прелазак скелом, издатих од надлежних магистрата. Латински 2 листа 1795. децембар 18, Будим П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 18 На основу извештаја директора школа у Великоварадинском дистрикту да родитељи не шаљу децу у тривијалне школе, УНВ захтева да деца оба пола почев од 6 година редовно похађају школе, бар у зимском периоду. Латински 2 листа 1795. новембар 4, Темишвар П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 33 Тамишка коморска администрација подсећа Торонталску жупанију (ТОЖ) о детаљима инвестирања радова на чишћењу реке Мориш према унапред прихваћеном и одобреном пројекту. Латински 2 листа 1795. новембар 11, Темишвар П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 34 Тамишка коморска администрација обавештава о начину примене упутства наплате вашарских такси, арендационих такси за месаре и

17


59.

61. 62.

63.

65.

18

права крчмарења, у коморској вароши В. Бечкерек. Латински

2 листа

1795. децембар 12, Петроварадин П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 36 На основу наредбе Дворског ратног савета упућује се допис поджупану да је забрањено бродовима, натовареним житарицама, да плове без пасоша издатог од стране Коморске управе, у Хрватску и према морској обали (Littorale). Немачки 2 листа 1796. јануар 13, Темишвар П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 38 Банатска генерална команда захтева од ТОЖ-е да достави 30.000 форинти Немачко-банатском граничарском кантону (пуку) на основу признанице и налога за исплату Ратне благајне. Немачки 2 листа 1796. П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 39 Молба Ане Егерман (Egermann), удовице Кашпара Селешиа (Szőllősy), среског начелника, да се њеном малолетном сину Јаношу додели жупанијско добро и да се његово васпитање усмери у том правцу, да кад одрасте може да ради у жупанијској служби. Мађарски 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 42 Место Ђулвес (Gyulvez) моли да Жупанија ургира снабдевање семеном на основу претходно постигнутог уговора са Властелинством, да би жито било посејано на време и тако био обезбеђен прописани десетак. Латински 2 листа

1796. јануар 21, В. Бечкерек П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 45 Арендатор коморске пиваре у Великом Бечкереку, Исак Штенипах (Stenipach), моли да буде ослобођен плаћања жупанијског пореза за две целе и једну половину сесије за период од 1787. до 1794. године, тј. седам година у износу од 221 форинту на основу наведених разлога. Латински 2 листа

66.

1796. јануар 21, В. Бечкерек П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 46 Арендатор коморске пиваре у Великом Бечкереку, Исак Штенипах,


67. 69. 70. 72. 74. 77.

моли ослобођење од плаћања арендационе таксе за осам година, због претрпљене огромне штете у износу од 5.000 форинти, као последице опште несташице. Латински 2 листа 1796. јануар 15, В. Бечкерек П. к. 18. 1. 1796, В. Бечкерек, бр. 47 Молба становника места Ђулвес упућена поджупану да се младенцима који још увек живе са родитељима у истом домаћинству, не наплаћује порез као да су посебно домаћинство. Мађарски 2 листа 1796. фебруар 22, В. Бечкерек б. с. Записник са Генералне конгрегације одржане 22. фебруара 1796. године у Великом Бечкереку, где се расправљало о различитим питањима од тачке 1 до 175. Мађарски 39 листова 1796. јануар 17, Модош Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 1 Извештај Јаноша Спачека (Spatsek), жупанијског инжењера и хидрауличара, o регулацији седам водених брана и млинова на Тамишу. Немачки 2 листа 1796. фебруар 20, В. Кикинда Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 5 Извештај среског начелника о тренутном стању насипа на Моришу, у близини Властелинства (Киш) Сомбор, Кларфалве (Clarafalva) и Деске (Deszk). Латински, мађарски 4 листа 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 9 Властелинство Нађ Сент Миклош извештава да ће се материјал за изградњу католичке цркве прикупљати током зиме, да би радови могли почети на пролеће. Мађарски 2 листа 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 14 Извештај среске власти о извршењу судске одлуке, посебно тачке 1. и 2. у парници коју воде контрибуенти из Меленаца против Стефана Јакшића (сенатора Великокиндског дистрикта), пред Дистриктским судом у Великој Кикинди због многобројних неправилности. Латински 4 листа

19


80. 83.

84. 97.

20

1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 18 Извештаји среских власти поводом жалбе Петера Арђелана (Argelan) из Велике Кикинде на Властелинство Беодра (Beodra) због насилног одузимања 40 свиња. Латински 2 листа 1796. фебруар 9, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 23 Срески начелник доставља тражени одговор Ивана Шибарића (Sibarich), главног препозита загребачке Катедралне цркве, састављен 29. децембра 1795. године у Загребу, у вези са оптужбама да је запустио своје добро у ТОЖ-и, пре свега због нереаговања на пустошење шуме Жибова (Sibova), која је у склопу Властелинства Сечањ (Szechan) и Сарча (Szartsa). Латински 7 листова 1796. фебруар 20, Н. С. Миклош Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 27 На основу захтева Властелинства Нађ Сент Миклош, срески начелник и заклетник достављају извештај описа послова које је неопходно под хитно урадити да би се реновирала запуштена црква у Чанаду. Латински, немачки 4 листа 1795. новембар 15, В. Кикинда Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 73 Табеларни попис арендатора регалних бенефиција: пустара, крчми, месара, и пекара уз приказ арендационе таксе за 1795. у (Ново) Кањишком срезу. Латински 6 листова


КУТИЈА 210

99.

1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 54 Табеларни извештаји натуралних давања појединих властелинстава, места и срезова у ТОЖ-и током 1794. и 1795. године, за време глади и несташице. Латински 19 листова

1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 62 104. Извештај среског начелника у вези са молбом места Ђер (Gyér) да буде ослобођено плаћања прошлогодишњег пореза на сесије у износу од 1.000 форинти због раста цена. Такође, моле да се спроведе ново премеравање, јер је због честих поплава земља великим делом неплодна и непогодна за обраду. Латински, мађарски 4 листа 1796. фебруар 24, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 69 108. Одговор Јаноша Тота, фишкала грофа Баћана (Bathyán), на реплику Игњаца Пирхера (Pircher), коме је Баћан, трансилванијски бискуп, оспорио арендационо право на Властелинство Беба. Приложени су извештаји среске власти о резултатима истраге о поштовању арендационог уговора. Латински, мађарски 6 листова 1796. фебруар 7, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 73 110. Табеларни попис арендатора регалних бенефиција: пустара, месара, рибњака, пивара, вашара, крчми и лађа, уз приказ арендационе таксе за 1795. годину по местима и срезовима ТОЖ-е. Латински, немачки 14 листова 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 78 111. Жупанијски заклетник доставља извештај сачињен на основу података које су дали управник Властелинства Мађарски Итебеј (Magyar

21


Ittebe) и прваци овог места, о становницима који су се иселили у Бекешку жупанију и висини пореског дуга који нису исплатили. Латински 5 листова

1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 86 113. Среске власти достављају жалбу становника Ђулвеса на тешко стање и немаштину, због чега моле помоћ и олакшице. Латински, мађарски 4 листа 1796. фебруар 25, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 88 114. Жупанијски благајник доставља рачунске извештаје и спецификације о помоћи која је сакупљена за гладни народ 1794. године по жупанијским местима, исказане у пожунским мерама и новчаној вредности. Латински, немачки 8 листова 1796. фебруар 25, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 97 121. Пријава против главног коморског благајника у Чатаду, Пелца (Peltz), зато што самовољно поставља и отпушта бележнике. Мађарски 2 листа 1796. фебруар 20, Н. С. Миклош Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 100 123. Среске власти достављају табеларни извештај о лицитацији залутале стоке пронађене у Кањишком срезу, продате 20. октобра 1795. године у Нађ Сент Миклошу. Приказани су подаци о врсти стоке, боји, жиговима, купцу и цени. Латински 4 листа 1796. фебруар 25, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 101 124. Табеларни извештај о лицитацији залутале стоке продате 17. септембра 1795. године у Великој Кикинди. Приказани су подаци о врсти стоке, боји, жиговима, купцу и цени, а у жупанијску благајну уплаћено је 153 форинте 50 крајцара од продаје. Латински 4 листа 1796. јануар 19, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 120 150. УНВ саопштава да је одобрен школски уговор са местом Ловрин, склопљен 30. октобра 1795. године, а достављен преко главног школског директора у Великом Варадину. Латински 2 листа

22


1796. јануар 19, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 121 151. Према упутству Дворског ратног савета, УНВ обавештава о престанку забране извоза жита из Баната у Карловац (Carlostad) и Љубљану (Labacum), као и до приморских области. Латински 2 листа 1796. јануар 26, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 123 153. УНВ ургира да Жупанија испита пореске рестанције од 80.000 форинти за прошлу и претходне године, тако што ће преконтролисати и пореске рестанције појединачних места и доставити у виду табеларног рачунског извештаја. Латински 2 листа 1796. јануар 26, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 129 166. На основу достављеног извештаја да су због немарности првака места Беодре побегла три ухапшеника из Арада према Бачком каналу, УНВ-а захтева да се на следећем заседању Жупанијског суда прваци казне. Латински 2 листа 1796. јануар 26, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 130 167. УНВ саопштава да се добровољна помоћ у износу од 1 форинте и 37 крајцаре, сакупљене за становнике Башаида, може подићи из филијалне политичко-фондационе благајне и поделити оштећенима. Латински 2 листа 1796. јануар 26, Вањарц (Vanyarcz) Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 136 174. На основу краљевске одлуке о општој регрутацији и позива великог жупана Петера Балога (Balogh) да се предузму све неопходне мере, достављају се извештаји среских власти у Нађ Сент Миклошу, и Великобечкеречког магистрата о спровођењу регрутације и проблемима на које се наилазило у појединим случајевима. Латински 13 листова 1796. јануар 20, Темишвар Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 140 177. Тамишка коморска админстрација захтева од среских власти да доставе мишљење Коморске управе за мапирање, односно коморског хидрауличара Костке (Kostka) и Коморског уреда у Великом Бечке-

23


реку о подели алодијалног земљишта у Неузини, као и о подели тог земљишта на пореске класе. Латински 3 листа

1795. новембар 11, Темишвар Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 141 178. Поводом жалби места Тођер (Toder), Толвадија (Tolvadia), Ђер и Гад (Gaad) да им је земљиште лошег квалитета, Тамишка коморска администрација доставља извештај Коморског уреда у Чакову и Коморске управе за мапирање у Темишвару, те обавештава Жупанију да ће послати комисију која би заједно са изабраном жупанијском комисијом требало да отпочне посао процене. Жупанија одговара да ће жупанијска комисија почети са радом 15. марта. Латински, немачки 15 листова 1796. јануар 7, Темишвар Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 142 179. УНВ ургира исплату Толеранцијске таксе за Јевреје на основу приложеног извештаја о рестанцијама Толеранцијске таксе за Јевреје на територији Тамишке, Торонталске и Крашовске жупаније за 1795. годину. Латински, немачки 4 листа 1796. јануар 14, Панчево Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 146 183. Немачко-банатски граничарски кантон обавештава о ексцесима који су се догодили пре 4 године на пустари Мартиница (Mardinicza), а које су починили граничари из Ботоша (Botosch). Комисија која се оформила прошле година имала је задатак да пронађе починиоце и изведе их пред правду, међутим део злостављених лица, као и део очевидаца је или умро или се преселио у друго место. За два оштећена властелина једног из Елемира, другог из Ечке, дат је предлог да напишу писмену изјаву. Немачки 2 листа 1796. фебруар 15, Вањарац Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 150 186. Одговор Петера Балога, великог жупана, на закључке са жупанијске конгрегације одржане 22. фебруара о питањима: регулације пловидбе Бегејским каналом, о неопходном утврђивању седишта поджупана у Нађ Сент Миклошу и адаптацији затвора, као и о обнови судске власти и прерасподели среских начелника по срезовима. Латински, мађарски 3 листа

24


1796. фебруар 10, Будим Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 155 191. Банатска генерална команда обавештава, на основу расписа Славонске генералне команде, да се затвара река Сава због ширења заразне болести и даје упутства бродарима који превозе овас транспортним бродовима који плове до Земуна, Митровице и Брода, како да обезбеде сигурност и карантин. Немачки 2 листа 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 157 193. Копија потврде племићке повеље, издате на основу молбе, објављене на Генералној конгрегацији ТОЖ-е 22. фебруара 1796. године у Великом Бечкереку о несумњивом племству Ђерђа Роше (Rósa) из Егера (Аgria), коју је царица Марија Терезија издала у Бечу 17. априла 1756. године, његовом оцу Иштвану Роши и његовој мајци и брату, а објављена је на Генералној конгрегацији 5. октобра 1756. и 23. јуна 1794. у Боршодској жупанији, као и на Генералној конгрегацији 27. јануара 1790. у Гемерској жупанији. Латински 3 листа 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 158 194. Копија потврде племићке повеље, издате на основу молбе, објављене на Генералној конгрегацији ТОЖ-е 22. фебруара 1796. године у Великом Бечкереку о несумњивом племству породице Јухас (Juhász) алиас Лацик (Laczik) издате од стране цара Леополда I 10. априла 1674. у Бечу, објављене на Генералној конгрегацији 28. маја 1795. године у Бихарској жупанији. Латински 5 листова 1796. фебруар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 2. 1796, В. Бечкерек, бр. 159 195. Копија потврде племићке повеље, издате на основу молбе, објављене на Генералној конгрегацији ТОЖ-е 22. фебруара 1796. године у Великом Бечкереку, о несумњивом племству Јаноша, Михаља и Даниела Амбруша (Ambrus) издате 12. јула 1648. у Трансилванији, а објављене 22. марта 1790. године у Бихарској жупанији. Латински 3 листа

25


КУТИЈА 211

1796. фебруар 1, Будим П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 1 207. У циљу разјашњења нејасноћа у вези са рачунима места Боке за војна давања за протекле године, почев од 1788. године, УНВ враћа рачуне и спецификације војних давања овог места, као и записник комисије ангажоване о овом питању, те захтева да се доставе сви преостали списи како би се сравнили рачуни. Латински, немачки 34 листа 1796. фебруар 16, Будим П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 6 213. На основу достављених жалби места Неузина, Бока и Конак да им је поплава нанела огромну штету, УНВ захтева да се што пре доставе информације. Латински 2 листа 1796. фебруар 16, Будим П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 12 228. УНВ: Како би се спречиле злоупотребе, а према упутству Угарске дворске коморе, одређује се да висина дневница за поджупане износи 3 форинте, за среске начелнике 2, а за заклетнике 1 форинту. Латински 2 листа 1796. март 11, Пешта П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 13 229. Велики жупан, Петер Балог, саопштава да је поводом тужбе Томе Ристе, трговца из Нађ Сент Миклоша, против жупанијског асесора Михаља Карачоњиа (Karacsony) због исплате надокнаде за 705 центи сена датих 1788. током рата са Турском, одлучено да се оформи комисија која ће спровести истрагу, те се позивају и трговац и асесор на сарадњу. Латински 7 листова

26


1796. март 5, Пешта П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 14 230. Будући да је упражњено место жупанијског заклетника, велики жупан, Петер Балог, именује Кароља Шандора до будуће рестаурације у Великобечкеречком срезу. Латински 2 листа 1796. фебруар 15, Ђула П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 15 231. Брачни уговор између Јаноша Лазара из Ечке и Терезије Хорват из Јакфалве (Jákfalva). Мађарски, немачки 4 листа 1796. март 1, Сегедин П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 16 232. Чонградска жупанија позива на свечаност у Сегвару (Segvár) 12. и 13. априла 1796. године, поводом именовања грофа Јозефа Брунсвика (Brunszvik) за великог жупана. Мађарски 2 листа 1796. март 12, Темишвар П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 19 234. Банатска генерална команда доставља списак исељених граничара из Банске крајине (Баније), тј. избеглица које су дошле из Загреба 23. фебруара 1796. године, уз навођење места и дистрикта из којег су дошли. Немачки 6 листова 1796. март 5, В. Бечкерек П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 21 236. Препис записника комисије и мишљење жупанијског асесора и фишкала о стању наследства покојног Марка Поповића, преминулог 1790. године, на основу жалбе његове удовице Ане Поповић, а у вези са поделом заоставштине међу наследницима. Латински 20 листова 1796. март 8, Беч П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 23 237. Молба Павла Хаџимихајлова, властелина Новог Бечеја (Uj Becse), да Жупанија реши проблем односа између њега и колона који га неправедно оптужују. Латински 2 листа 1796. март 2, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 1 239. УНВ одобрава Стефану Монастерлији (Monasterly), асесору у ТОЖ-и,

27


и његовој породици исељење у Москву уз поседовање прописаних путних исправа. У прилогу је попис лица која се селе. Латински 3 листа

1796. март 2, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 2 240. У складу са претходним интиматом, УНВ-а упућује да се Јосиф Ракичевић (Rakicsevics), натпоручник Влашког пешадијског пука, и Стефан Монастерлија, који желе да са породицом емигрирају у Москву, обрате надлежним војним властима. Латински 2 листа 1796. март 15, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 3 241. УНВ доставља (недостаје прилог) путне исправе Стефану Монастерлији и његовој породици за исељење у Русију и захтева од Жупаније да их овери и проследи. Латински 2 листа 1796. март 2, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 5 243. По наредби ВВК (Врховна војна команда), УНВ обавештава о мерама опреза које је неопходно предузети приликом превоза жита лађама на територијама које су заражене кугом у циљу спречавања ширења заразе. Латински 2 листа 1796. март 2, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 9 247. Наредба УНВ-а да се трошкови чишћења реке Мориш финансирају из прихода од соли у сарадњи са Тамишком коморском администрацијом. Латински 2 листа 1796. март 2, Будим П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 11 249. УНВ захтева хитно измирење заостатака државног пореза према Ратној благајни за 1795/96. годину, као и даље организовање превоза војних давања или у Сегедински или у Темишварски војни магацин према утврђеном војном регуламенту. Латински 4 листа 1796. фебруар 29, Арад П. к. 11. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 20 273. Арадска жупанија доставља примедбе у вези са краљевском наредбом

28


о јавној безбедности, сузбијања крађе и пљачке, посебно током куповине, продаје и размене стоке на вашарима. Латински 2 листа

1796. март 4, Илок П. к. 18. 3. 1796, В. Бечкерек, бр. 17 288. Краљевски комесар, Жигмонд Ловас (Lovász), извештава према упутству ВВК-е да је и даље на снази забрана извоза жита у граничне области и на море, због харања куге, као мера предострожности. Латински, немачки 4 листа

29


КУТИЈА 212

1796. март 16, Тренчин П. к. 25. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 9 299. Потврда Имреа Марцибањиа де Пухоа (Marczibany de Pucho) да је постављен за тутора и куратора добра деце свога преминулог брата Лоренца Марцибањиа. Латински 1 лист 1796. април 25, В. Бечкерек П. к. 25. 4. 1796, В. Бечкерек, бр. 16 302. Жупанијски благајник даје спецификацију грађевинског материјала потребног за реновирање касарне у Ујпечу. Латински 2 листа 1796. мај 30, В. Бечкерек Г. к. 30. 5. 1796, В. Бечкерек, бр. 5 305. Извод из записника Генералне конгрегације од 30. маја 1796. године, под тачком 5. у вези са жалбом колона из Кларије (Klary) и Кече (Kecsa) на опуномоћеника Загребачке бискупије, Фрању Петровића, због висине аренде пустаре Хетин, због висине десетка на кукуруз, цене семена за садњу и др. Латински 1 лист 1796. мај 28, Ечка Г. к. 30. 5. 1796, В. Бечкерек, бр. 28 306. Јанош Лазар, властелин Ечке, одговара Жупанији поводом молбе, коју су пред Доминалним судом у Ечки поднели Бугари у Ечки, да добију олакшице за аренду алодијалне земље, за плаћање пореских заостатака Властелинству, као и за преостале дугове оних становника који су побегли из места. Латински, мађарски 2 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 2 310. Жупанијски начелник доставља извештај о стању насипа на реци

30


Мориш, прилаже извештај жупанијског геометра Спачека о радовима на насипу по појединим местима након плављења у мају, као и о трошковима поправке и подацима о оштећеним становницима по појединим местима. Латински, немачки 18 листова

1796. септ. 19, В. Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 3 311. Жупанијски начелник доставља спецификацију трошкова за дрводељске радове и храстове греде током подизања моста на реци Бегеј код Итебеја. Латински, немачки 1 лист 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 6 313. Жупанијски начелник извештава о потреби немачког становништва у Нађ Сент Миклошу да се подигне нова католичка црква. Приложено је и мишљење властелина Кристифора Накоа од Нађ Сент Миклоша о овом питању. Латински 4 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 22 318. Жупанијски начелник извештава да је немачки део места исплатио у жупанијску благајну 64 форинте 19 крајцара за коришћење земље за пивару, као и претходни дуг у износу од 32 форинте и 9 крајцара Властелинству Нађ Сент Миклош. Латински 2 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 39 324. Поводом поднете жалбе срески начелник, заклетник и жупанијски геометар достављају извештај о резултатима истраге о величини штете коју су претрпела места Неузина, Бока и Конак у поплавама. Латински, немачки 5 листова 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 56 329. Жупанијски начелник доставља извештаје среских власти о јавној безбедности у предузимању мера предострожности спречавања пожара по местима Кањишког, Нађсентмиклошког, Великокикиндског и Хацфелдског среза. Латински 9 листова

31


1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 57 330. Молба Кристифора Накоа, властелина Нађ Сент Миклоша, да се одобри месту Нађ Сент Миклош да одржава седмичне вашаре на основу изнетог образложења. Латински 7 листова 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 60 331. Извештај жупанијског начелника о исплати 1.174 форинте и 18 крајцара на име арендационе таксе за мостове код Алђе (Algyő) и Сегедина и коришћење скеле код Турске Кањиже за време рата са Турском. Латински 3 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 64 333. Жупанијски начелник и заклетник извештавају у вези са спором војног места Мошорин и коморског места В. Бечкерек око власништва над острвом Ада, да је због поплава жупанијски геометар спречен да спроведе премеравање у заказаном термину, те да је нови термин заказан за 25. септембар. Латински 2 листа Б. д. и б. м. Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 68 334. Жупанијски благајник даје табеларни приказ пораста броја војника у Жупанији од реинкорпорације до краја новембра 1795. године. Латински 2 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 71 337. Жупанијски начелник и заклетник саопштавају да је план за подизање гркокатоличке цркве у Ченеју измењен. Латински 1 лист 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 75 340. Жупанијски начелник и заклетник достављају молбу становника Нађ Сент Миклоша за проширење права крчмарења и продају вина, њихове захтеве и замерке на постојећи арендациони и урбаријални уговор за винограде и продају вина, како би се доставило УНВ-у на разматрање. Латински, немачки 12 листова

32


1796. септ. 20, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 80 344. Жупанијски начелник и заклетник достављају молбу места Рац Чанад (Ratz Csanad) да им се помогне, пошто је цело место и Рац и Немет (Német) Чанад претрпело огромну штету плављењем Мориша и временским непогодама (град). Латински, мађарски 4 листа 1796. септ. 21, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 81 345. Жупанијски начелник и заклетник достављају жалбу занатлија из Нађ Сент Миклоша против властелина Кристифора Накоа због наплате неуједначених такси и извод из записника Доминалног суда у Нађ Сент Миклошу од 14. септембра. Латински, мађарски 7 листова 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 82 346. Жупанијски начелник и заклетник достављају жалбу Кристијана Цимера (Czimmer) и Јозефа Фридриха (Fridrich), становника Чанада, што Властелинство наплаћује неједнаку таксу занатлијама. Латински, немачки, мађарски 4 листа 1796. септембар 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 83 347. Извештај жупанијског начелника и заклетника на основу приложене молбе Марка, Јохана и Антона Фента (Pfent), становника Сент Хуберта (Szent Hubert), да им се помогне, будући да им је у пожару уништена кућа и сва покретна имовина. Латински, мађарски 4 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 85 349. Жупанијски начелник и заклетник достављају молбу Хенрика Фохта (Focht), становника Чанада, да му се помогне, пошто је у пожару претрпео огромну штету и изгубио све што је имао. Латински, немачки, мађарски 3 листа 1796. септ. 19, Нађ Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 88 350. Према упутству Властелинства Ечка, жупанијски начелник и заклетник извештавају о рестанцијама становника бугарске народности који су побегли из Ечке и прилажу табеларне податке о њиховим индивидуалним пореским рестанцијама од 1794. године. Латински, немачки 9 листова

33


1796. септ. 19, Нађ Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 92 352. Извештај жупанијског начелника и заклетника у вези са жалбом Макса Раша (Rach), колона из Великог Торка (Nagy Torak), да месни свештеници (пароси) узимају много више за обављени обред венчања, него што им припада. Латински, мађарски 4 листа 1796. септ. 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 94 354. На основу раније жупанијске одлуке, жупанијски подблагајник доставља попис контрибуената из Арадца, Елемира, Бочара, Беодре и Карлове којима нису исплаћене дневнице за рад у (Ново)Бечејском магацину за време Турског рата 1788. године. Латински, немачки 4 листа 1796. септ. 1, В. Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 100 357. Табеларни приказ трошкова регрутовања војника за стајаћу војску 1795. године. Дати су подаци: име војника, место и период регрутовања, име пука и трошкови регрутовања. Латински 6 листова

34


КУТИЈА 213

1782. јун 30, Карловци Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 69 370. Копија обвезнице преведене са српског (илирског) у којој Стана Наранчић, рођена Зорић, потврђује да је позајмила 1.000 форинти од Мојсија Путника, карловачког митрополита. Немачки 1 лист 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 106 373. Извештај жупанијског начелника и заклетника о жалби становника Рац Сент Петера (Racz Szent Peter) на Коморско властелинство које им је због неплаћених нагомиланих пореских заостатака одузело земљу. Латински 2 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 110 376. Срески начелник и заклетник извештавају да је место Хеђеш (Hegzes) заједно са пустаром Сајан (Szajan) припало властелинима Јаношу и Анталу Тајнаиу (Tajnay), да су га купили 16. маја текуће године, те да је од стране Тамишке коморске администрације издата потврда о томе. Латински 2 листа 1796. септ. 26, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 111 377. Табеларни извештаји среских власти о надзору спровођења мера јавне безбедности, 1796. године у Кањишком и Модошком срезу. Латински 4 листа 1796. септ. 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 112 378. Концепт молбе ТОЖ-е у којој се обраћа његовом величанству да спречи покретање судског поступка Чанадске жупаније, која тражи да јој ТОЖ преда 18, а Тамишка жупанија 43 места. Жупанија упућује на наведене законске чланке које је још 1779. године донела краљевска

35


комисија за Тамишки дистрикт, односно Торонталску и Тамишку жупанију. Латински 5 листова

1796. јуни 7, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 113 379. УНВ саопштава имена властелина који су дали помоћ за гладни народ и захтева да се на следећој конгрегацији сваком од њих изда потврда. Латински 2 листа 1796. јуни 21, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 116 382. Обавештење УНВ-а о унапређењу свиларства и производњи свилене бубе. Све претходне наредбе о унапређењу свиларске културе остају на снази од: 1765, 1768, 1770, 1771, 1773, 1775. и 1788. године. Латински 3 листа 1796. август 9, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 126 403. Према упутству Тамишке коморске администрације УНВ ургира исплату дневница радницима на чишћењу Мориша. Латински 2 листа 1796. август 9, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 128 408. Према захтеву наследника властелина Исака Киша, УНВ шаље списе о стању добра, Властелинства Елемир и Итебеј, активе и пасиве дугова, пописа прихода и копије арендационих уговора, у сврху разјашњења око даљег управљања Властелинством. Латински, мађарски 25 листова 1796. август 16, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 131 413. УНВ обавештава да је ратификован уговор главног школског директора Главне школске управе у Великоварадинском дистрикту са местом Нађ Сент Миклош и местом Ђерћамош (Gyertyános). Латински 2 листа 1796. јули 12, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 135 417. УНВ извештава да се не може одобрити исељавање (у Москву) породици Стефана Монастерлије, све док се не измири дуг од 7.000 форинти који потражује Илеш Саплонцаи (Szaplonczay), куратор сирочади из Новог Сада.

36


У прилогу је молба Стефана Монастрлије који предлаже да му се издају документа и да ће чим пређе границу вратити дуг, будући да га чека наследство, те даје и залог од 100 форинти као осигурање. Латински 4 листа

1796. август 23, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 141 427. УНВ доставља молбу Имреа Кристовића (Kristovics), чанадског бискупа, за проширење католичке цркве у Чанаду, која је под патронатом властелина Кристифора Накоа, због повећаног броја верника и других објективних разлога и захтева да се посредством Жупаније ово питање реши. Латински 4 листа 1796. август 31, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 142 429. УНВ: Попис лица преминулих од куге по местима Сремске жупаније: Нерадин, Јазак, Гргетег, Ириг и (Сремска) Каменица, са податком новчане процене њихове имовине у циљу проналажења наследника. Латински 4 листа 1796. август 23, Будим Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 144 431. УНВ објављује именовање потпуковника Ванкеза (Vanquez) за генерал-пуковника и управника Славонске војне границе, након смрти мајора Хана (Hann). Латински 2 листа 1796. јули 30, Мако Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 146 433. Чанадска жупанија обавештава о проблемима наплате заосталих дугова Толеранцијске таксе за Јевреје из Макоа, који се сада налазе на територији ТОЖ-е. Латински, немачки, мађарски 6 листова 1796. јули 27, Мако Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 148 435. Чанадска жупанија обавештава о проузрокованим шумским штетама у чанадским шумама Властелинства Нађ Сент Миклош, од становника суседних места Чанад, Апатфалва (Apátfalva) и Мако. Ови становници суседних места улазе у шуму и краду дрва за огрев. Мађарски 2 листа

37


1796. јули 13, Темишвар Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 150 437. Тамишка коморска администрација доставља извештај изабране комисије о спроведеној истрази о стању добра Загребачке бискупије, имања и шуме Жибова (Zsibova). Латински, немачки 5 листова 1796. јули 30, Мако Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 155 442. Чанадска жупанија доставља мишљење у вези са финансирањем радова на чишћењу реке Мориш, око ангажовања радника и набавке кола, као реакцију на достављене захтеве УНВ-а од 2. марта. Латински 4 листа 1796. септембар 17, Тител Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 156 443. Команда Шајкашког батаљона извештава о спору између војске у Мошорину и становника Великог Бечкерека око острва Аде, које је подељено на пола, ради коришћења. Коначно утврђивање власништва, односно спровођење војне, или цивилне надлежности, мораће се решавати правним путем. У прилогу је и геометарски план о конституисању новог Шајкашког корпуса којег чине шест места: Тител, Жабаљ, Мошорин, Вилово, Гардиновци и Лок, од којих су четири војна места: Жабаљ, Мошорин, Вилово и Гардиновци и припадају Потиском коморском дистрикту. Немачки 8 листова 1796. септембар 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 157 444. Чонградскa жупанијa обавештава да се ни бележници, као ни остали чиновници из других жупанија, без отпуснице не могу да се запосле на том положају. Мађарски 2 листа 1796. август 27, Темишвар Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 160 447. Банатска генерална команда информише, на основу пријаве Гарнизонске артиљеријске дистриктске команде, о Петру Стојшићу, трговцу из Великог Бечкерека, који има дозволу за малопродају барута од октобра 1784. године, а не узима га из овдашњег магацина. Немачки, латински 3 листа 1796. септембар 22, Н. С. Миклош Г. к. 22. 9. 1796, В. Бечкерек, бр. 164 450. Коморски фишкал моли да се на жупанијској конгрегацији потврди

38


вашарска привилегија за место Нови Сегедин и Коморско властелинство Сириг, за одржавање четири годишња и два недељна вашара. У прилогу је препис вашарске привилегије издате у Бечу 14. априла 1796. године. Латински 4 листа

39


КУТИЈА 214

1796. нов. 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 43 461. Извештај жупанијског начелника да су Властелинство и место Нађ Сент Миклош, на основу одлуке Властелинског суда у Нађ Сент Миклошу, исплатили аренду за коришћење заједничког пашњака у износу од 199 форинти и 24 крајцаре. Латински 2 листа 1796. септ. 23, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 2 462. УДК (Угарска дворска канцеларија) доставља преписе докумената, записнике и пописе заоставштине, у вези са поновном жалбом Димитрија и Јована Поповића на поделу заоставштине Марка Поповића и тешкоћама и проблемима око поделе имања. Латински, немачки 18 листова 1796. нов. 27, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 51 468. Извештај жупанијске комисије о стању Властелинства Ечка на основу молбе Терезије Лазар, рођене Хорват, жене властелина Јаноша Лазара, да се имовина стави под секвестар, како би се могло управљати имањем. Латински, мађарски 36 листова 1796. нов. 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 53 470. По захтеву Чанадске жупаније жупанијски благајник и рачуновођа извештавају о проблемима плаћања Толеранцијске таксе за Јевреје у Мариенфелду (Marienfeld) и Албрехтсфлору (Albrechtsflur) уз приложени табеларни приказ. Латински 3 листа

40


1796. нов. 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 59 474. Жупанијски начелник и заклетник извештавају да у Кањишком срезу родитељи шаљу децу у школе, једино пастирска деца нередовно похађају школу, пошто су на пашњацима и чувају стоку, те се апелује на њихове родитеље да их редовно шаљу. Латински 2 листа 1796. новембар 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 75 480. Извештај среског начелника поводом жалбе Штефана Гербеа (Görbe), контрибуента из Макоа, да га је Јакоб Ексл (Oexl) лишио права на коришћење воденице на реци Мориш и Екслова изјава који то негира. Латински, мађарски 6 листова 1796. новембар 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 77 481. Жупанијски начелник извештава, поводом жалбе неких становника Хацфелда да су оштећени приликом премеравања земље, и доставља извод из записника Доминалног суда у Хацфелду од 25. јуна 1792. године. Латински, немачки, мађарски 5 листова 1796. Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 78 482. Извештај среског начелника из Тиса Сент Миклоша о подметнутом пожару у млину. Сумња се на паликућу. У прилогу су изјаве сведока и процена штете. Мађарски 6 листова 1796. нов. 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 87 485. Извештај жупанијске комисије поводом молбе комесара Иштвана Нађа да се спроведе истрага против кнеза из Турске Кањиже, Јефте Јованова, који се насилно понашао током регрутовања, а на основу жалбе више лица. Латински 4 листа 1796. нов. 29, В. Бечкерек Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 101 491. Извештај жупанијске комисије о дотрајалом мосту на Бегејском каналу, који спаја Јанкахид (Jankahid) и Клек, и о потреби подизања новог моста. Латински 2 листа

41


1796. нов. 27, Темишвар Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 103 492. Обрачун пореских рестанција према Ратној благајни за летњи семестар 1795/96. годинe, почев од 1. маја до краја октобра 1796. године по срезовима ТОЖ-е. Латински 9 листова 1796. новембар 21, Пожун Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 140 558. Жупанијски делегати на Диети у Пожуну достављају штампани примерак Дневника дешавања на Диети. Латински, мађарски 6 листова 1796. октобар 17, Сомбор Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 142 559. Бачка жупанија обавештава о пореским дуговима Пала Месара (Mészár), некадашњег становника Новог Итебеја, који је пребегао у суседну жупанију и прилаже предлог новог ценовника за телетину и друге производе од телетине. Мађарски 6 листова 1796. окт. 20, Левоча (Leuchovia) Г. к. 29. 11. 1796, В. Бечкерек, бр. 144 562. Сепешка жупанија доставља мишљење о стању угарске трговине, посебно о извозу у Пољску. Латински 4 листа

42


КУТИЈА 215

1796. јануар 7, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 564. Тужба жупанијског фишкала против Јакоба Ексла, на основу жалбе становника Кишсомбора, на цену порција сена датих током рата са Турском 1793. године. Латински 6 листова 1796. јануар 13, Темишвар Конгрегациони списи б. с. 565. Табеларни извештај о коморским таксама и преосталим Јеврејима у Темишварском срезу до краја октобра 1795. године. Немачки 1 лист 1796. фебруар 26, Н. С. Миклош Конгрегациони списи б. с. 570. Управа Властелинства Нађ Сент Миклош извештава о 1.000 форинти, које је Властелинство Накоа, Нађ Сент Миклош и Мариенфелд, дало за регруте. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 571. Истрага о сумњивом племићком пореклу Антала Чокаша (Csókás), становника Великог Бечкерека. У недостатку писмених доказа, према изјавама сведока, покојни племић Јанош Чокаш и његова супруга имали су више деце, али су умрли млади. Према сведоцима, Антал Чокаш није иста особа коју су познавали у детињству, јер је 12 година старији од правог, покојног Антала Чокаша. Мађарски 2 листа 1796. март 23, Бока Конгрегациони списи б. с. 576. Табеларни извештај о исплати индивидуалних пореских обавеза становника Боке од 1794. до 1796. године. Латински 4 листа

43


1796. мај 3, Будим Конгрегациони списи б. с. 579. УНВ објављује краљевску захвалност месту Солтур за војни превоз натуралија у војне магацине и друга војна давања. Латински 2 листа 1796. мај 9, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 581. Препис уговора о насељавању од 28. септембра 1795. године потврђеног пред Урбаријалним судом у Великом Бечкереку, склопљеног између властелина Мађарског Итебеја, Агоштона Киша, и становника истоименог места. Уговор обухвата све обавезе и права како становника тако и властелина. Властелин преузима обавезу да поклони 12.000 цигала за изградњу цркве, а становници добровољним радом помажу око изградње. Овај уговор ступа на снагу уместо уговора из 1786. године. Поред потписа властелина уговор су појединачно потписали и представници породица. Мађарски 4 листа 1796. мај 12, Бадени (Bádyon) Конгрегациони списи б. с. 582. Препис дописа великог жупана о спору који је повела Чанадска жупанија за територијална разграничења са Тамишком и ТОЖ-ом и захтев да се Жупанија више ангажује и спроведе интензивнију сарадњу како би сачувала границу. Латински 2 листа 1796. јуни 27, Грабац Конгрегациони списи б. с. 584. Купопродајни уговор о кући број 104 у месту Грабац између продавца, удовице Маргарете Пилер (Piller), и купца Николауса Церлаута (Zerlauth) из места Грабац. Немачки 2 листа 1796. јуни 4, Чока Конгрегациони списи б. с. 586. Препис завршног рачуна аренде Властелинства Чока, које је у поседу Имреа Марцибањиа. Латински 6 листова 1796. јуни 6, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 587. Препис жупанијске потврде o исплати награде за хватање бегунаца становнику Ђармате (Gyarmatha), Ђерђу Часару (Csaszar), за хватање разбојника Јуона Чонегана (Csonegan) алиас Дана (Dan) априла 1794. године у Банлоку (Banlok). Латински 1 лист

44


1796. јуни 9, Будим Конгрегациони списи б. с. 588. Угарска дворска комора доставља похвалу са највишег места за коморника Евалда из Великог Бечкерека за узгајање иностраног дувана у Банату, пошто узгаја највише, а са најмање трошкова. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 591. Ценовник животних намирница донесен на Генералној конгрегацији 16. јуна 1796. године у Сексарду (Szekszard). Латински 1 лист 1789. мај 7, Турска Кањижа Конгрегациони списи б. с. 604. Уговор закључен између краљевског комесара Јаноша Вереша (Vörös) и Франсоа Бенеа (Benne), арендатора трајекта код Алђе, око израде понтона за трајект код Турске Кањиже. Латински 1 лист 1796. септембар 22, Н. С. Миклош Конгрегациони списи б. с. 605. Спецификација трошкова снабдевања и превоза трајектом код Турске Кањиже за време Турског рата 1789. године. Латински 1 лист 1796. септембар 22, Н. С. Миклош Конгрегациони списи б. с. 606. Јаков Чокерлан (Csokerlan), грађанин Великог Бечкерека, моли Жупанију да му изда пасош за Влашку, пошто жели да среди имовинске проблеме око фабрике шалитре, коју је основао у влашком граду Крајови (Krajova), одмах након успостављања мира са Турском. Латински 2 листа 1796. септембар 22, Н. Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 607. Спецификација трошкова снабдевања и превоза трајектом код Турске Кањиже за време Турског рата у износу од 1.174 форинте и 18 крајцара. Латински 2 листа 1796. октобар 7, Беч Конгрегациони списи б. с. 610. Препис обавештења УДК-е о промени судске одлуке, изречене смртне казне за подметаче пожара, Теодора Секулића и Илију Крстоканића. По одлуци Краљевског суда, Крстоканићу се изриче казна затвора и осам година јавних радова, четрдесет удараца шибом по семестру. Латински 1 лист

45


1796. новембар 10, Сегедин Конгрегациони списи б. с. 613. Препис потврде Франсоа Бенеа да је за потребе Жупаније направио два понтона за трајект код Турске Кањиже, за шта тражи исплату по уговору. Латински 1 лист 1796. децембар 20, Неузина Конгрегациони списи б. с. 618. Потврда становника Неузине о пријему 27 форинти и 44 крајцаре, као помоћ за санирање штете од пожара. Латински 1 лист 1797. фебруар 4, Бока Конгрегациони списи б. с. 621. Порески извештаји и табеларни пописи индивидуалних пореских обавеза у Боки, државних и натуралних, за време кнеза Јована Рацића за 1796. годину. Латински, немачки, српски 14 листова Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 622. Табеларни извештај државног пореза по местима и срезовима ТОЖ-е за 1795/96. годину. Латински 4 листа 1796. април 10, Бока Конгрегациони списи б. с. 623. Рачунски извештаји и признанице о уплати индивидуалних пореских обавеза у Боки, државних и натуралних, за време кнеза Андрије Попова за 1795. годину. Латински, немачки 5 листова 1796. април 18, Неузина Конгрегациони списи б. с. 624. Порески извештаји и табеларни пописи индивидуалних пореских обавеза у Неузини, државних и натуралних, за време кнеза Пере Марчићева за 1795. годину. Латински, немачки, српски 17 листова Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 626. Записник за таксе за испашу стоке, састављен појединачно за становнике Кларије за 1796. годину. Српски 14 листова

46


1791. мај 27, Темишвар Судски списи б. с. 637. Уговор Јаноша Карачоњиа, управника поште у Меленцима (Melencze), и Петра Костовића о коришћењу имања. Мађарски 2 листа 1796. септембар 8, В. Бечкерек Судски списи б. с. 638. Препис уговора потписаног 21. јула 1794. у Темишвару између властелина Јаноша Карачоњиа, управника поште у Меленцима, и купца Петра Костовића око продаје поште у Меленцима са свим бенефицијама и постојећим потраживањима. Латински 3 листа 1796. октобар 20, В. Бечкерек Судски списи б. с. 641. Списак колона који су побегли из Ечке са прегледом њихових дугова. Латински 1 лист 1796. август 12, Конак Признанице 696. Признаница на 13 форинти које је као плату примио учитељ у Конаку Аћим Паскуловић од кнеза Аврама Рашића. Латински 1 лист 1796. септембар 18, Турска Кањижа Признанице 698. Потврда о исплати 192 форинте и 58 крајцара које су становници Турске Кањиже потрошили приликом превоза војске лађама за време Турског рата 1789. године. Латински 1 лист 1796. јуни 26, Неузина Признанице 702. Признаница на 86 форинти 24 крајцаре које је на име годишње плате примио учитељ из Неузине Георгије Батаковић. Српски 1 лист

47


1797. ГОДИНА

КУТИЈА 216 11.

1797. децембар 27, В. Бечкерек П. к. 11. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 28 Табеларни приказ сравњивања жупанијске благајне за 1796/97. годину. Латински 12 листова

12.

1797. јануар 15, Велики Гај П. к. 11. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 30 Извештај жупанијског подначелника и заклетника о резултатима истраге о великој штети насталој у пожару на Властелинству Велики Гај, поседника Петра Маленице. Латински 2 листа

33. 34. 35.

48

1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 2 Извештај жупанијског начелника о стању насипа на реци Мориш и о предузимању мера за њихово санирање, посебно које је предузело Властелинство Беба. Латински 5 листова 1797. јануар 13, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 3 Жупанијски начелник и заклетник опомињу да је неопходно обезбедити материјал и раднике за подизање моста на реци Бегеј код Мађарског Итебеја. Латински 2 листа Б. д. и б. м. Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 5 Жупанијски начелник и заклетник извештавају да је проширење римокатоличке цркве у Нађ Сент Миклошу одложено током зиме. Латински 2 листа


46.

47. 51.

55. 60. 61.

1797. јануар 13, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 25 Жупанијски начелник извештава да још увек није постигнут споразум о подели острва Аде између војне и коморске надлежности, односно Шајкашко-тителске војне надлежности и коморског града Великог Бечкерека. Латински 2 листа 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 26 Извештај жупанијског начелника и заклетника о стању црквене благајне у Ченеју након извршене контроле. Латински 2 листа 1797. јануар 20, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 35 На основу жупанијске одлуке да се спроведе наплата заосталих пореских рестанција од месних кнезова, жупанијски начелник и заклетник извештавају како су у Мађарском Итебеју, Великом Торку, Боки и Сечњу преко месних власти (месних кнезова, благајника и рачуновођа) предузети кораци за убирање пореских рестанција. Латински 4 листа 1797. јануар 16, В. Кикинда Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 41 Извештај жупанијских начелника Кањишког и Великобечкеречког среза о нередовном похађању школа деце свих пастира и апел на њихове родитеље да их редовно шаљу. Латински 6 листова 1797. јануар 14, Хацфелд Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 49 Извештај Јаноша Спачека, жупанијског инжењера и хидрауличара, у вези са утврђивањем земљишта у Ђулвесу. Немачки 2 листа 1797. јануар 15, В. Кикинда Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 50 Жупанијски начелник и заклетник достављају молбу хирурга Мартона Клоша (Klós) да му се исплате трошкови на основу приложене спецификације за лечење Антонија Чомића, колона из Црне Баре, кога су свирепо ранили разбојници 1793. године. Латински, мађарски 5 листова

49


66. 68.

69.

73.

74.

50

1797. јануар 16, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 59 Извештај жупанијског начелника о изградњи моста на реци Бегеј код Јанкахида, о неопходној набавци материјала и радника, поред тога што се гради мост и код Мађарског Итебеја. Латински 2 листа 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 62 Жупанијски благајник доставља спецификацију трошкова од 1792. а закључно са 1796. годином (превоз и издржавања коња) приликом проласка турског посланика. Потребно је да се исплати надокнада у износу од 642 форинте. Латински 4 листа 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 63 Препис извештаја жупанијског благајника о трошковима издржавања затвореника у Сегедину и Темишвару за период од 5. септембра 1788. до краја априла 1790. године на основу приложених спецификација које је ТОЖ дужна да измири. Латински 8 листова 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 69 Извештај жупанијског подначелника и заклетника на основу приложене молбе Јана Широког (Siroky), становника Тотарадца, да буде ослобођен пореза због великих губитака које му је нанео пожар 14. септембра 1796. године. Приложена је и спецификација штете оштећених становника и процена вредности изгубљене имовине. Латински, мађарски 6 листова 1797. јануар 23, Н. С. Миклош Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 70 Извештај жупанијског подначелника и заклетника поводом молбе Теодора Бокшана (Boksan), становника Сараволе (Szaravola), да буде ослобођен пореза због великих губитака које му је нанео пожар. Латински, мађарски 4 листа


КУТИЈА 217

79. 87. 88.

89. 90.

1797. јануар 21, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 76 Извештај жупанијског начелника о обезбеђивању обале реке Бегеј и насипа Бегејског канала по местима Великобечкеречког среза. Латински 4 листа 1797. јануар 29, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 Упутство за регрутовање војника на територији ТОЖ-е са приложеним разрезом по срезовима и местима, уз податак о броју породица и укупном броју регрута за свако место. Мађарски, латински 8 листова 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 86 Списи у вези са разрезом ратне помоћи за 1797. годину за све оне који не плаћају порез: племићи, трговци, арендатори властелинства, свештеници, месни бележници, часници. Приложен је и табеларни извештај разреза ратне помоћи за 1797. по властелинствима. Латински 20 листова 1796. септембар 30, В. Кикинда Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 87 Табеларни приказ цена животних намирница у последњем тромесечју 1796. и у првом тромесечју 1797. године у местима Велика Кикинда, Хацфелд и В. Бечкерек. Латински 15 листова 1797. јануар 14, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 88 УНВ на основу краљевске наредбе захтева да се од планираних 50.000 регрута одмах мобилише 20.000, од тога се за ТОЖ-у очекује регрутација 944 лица за потребе Девинчијевог пука у Темишвару. Латински 5 листова

51


96.

1796. децембар 20, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 91 УНВ захтева да се предузму мере предострожности против разбојника, посебно оних који пустоше шуму Жибова, и на добру Вранског приората (Prioratus Auranae) према извештају главног препозита загребачке катедралне цркве, Ивана Шибарића. Латински, мађарски 4 листа

1796. децембар 17, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 94 100. УНВ захтева да се рашчисти питање власништва над трајектом, односно наплатом трајекта код Турске Кањиже, како би и трајект и насип био одржаван у сарадњи са Бачком жупанијом. Латински 2 листа 1796. децембар 6, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 96 103. Поводом молбе места Нађ Сент Миклоша за проширење права крчмарења и продају вина, као и на захтеве и замерке на постојећи арендациони и урбаријални уговор, УНВ нема ништа против да се урбаријални уговор око бенефиција крчмарења преиспита. Латински 2 листа 1796. новембар 29, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 100 114. УНВ обавештава о потребном предузимању мера у спречавању инцидената у пограничном месту Ботош на основу дописа УДК-е да су граничари места Ботош направили инциденте на пустарама Кендереш (Kenderes) и Мартиница. Латински, немачки 4 листа 1796. децембар 27, Будим Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 115 115. Како би се избегле велике штете изливањем Мориша, УНВ према упутству Тамишке коморске администрације захтева од Жупаније да се побрине и да обезбеди 720 радника за послове чишћења реке Мориш током године. Латински, немачки 4 листа 1797. јануар 18, Вањарц Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 104 122. Поводом одлуке, објављене на Генералној конгрегацији 29. новембра под бројем 2, Петер Балог, велики жупан, скреће пажњу да не само да је посао пољских комесара да врше надзор послова на пољима, већ да заједно са жупанијским начелницима брину за јавну безбедност и

52


чине све како би се спречила разбојништва чији пораст је примећен. Латински 2 листа

1797. јануар 17, Вањарц Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 105 123. На основу достављеног жупанијског завршног летњег рачунског извештаја, Петер Балог, велики жупан, износи своје запрепашћење висином годишњих пореских рестанција у износу од 75.000 форинти и без обзира на то што је дуг превелик због ратних околности, захтева од жупанијског благајника да му месечне рачунске извештаје о рестанцијским уплатама убудуће редовно доставља. Латински 2 листа 1797. јануар 17, Вањарц Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 106 124. Одговор великог жупана, Петера Балога, на новогодишње честитке Жупаније уз препоруке у вези са будућим жупанијским обавезама у 1797. години, натуралним давањима, властелинским обавезама и пореским давањима. Латински 2 листа 1797. јануар 17, Вањарц Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 107 125. Препорука великог жупана, Петера Балога, да на упражњено место жупанијског асесора буде постављен Кашпар Ладањи (Ladany). Латински 2 листа 1796. децембар 21, Темишвар Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 112 130. Тамишка коморска администрација извештава у вези са мерама које је предузела комисија у регулацији заштите места Ђер, Тођер, Толвадиа и Гад, будући да су често поплављена. Латински 2 листа 1796. децембар 30, Тител Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 113 131. Команда Шајкашког батаљона извештава ТОЖ-у о власништву острва Ада, односно да острво Ада код Мошорина заиста припада овдашњој војној јурисдикцији, тако да ту не може доћи до поделе. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 118 136. Властелин Кристифор Нако протестује што колони у чанадским шумама лове, будући да је лов забрањен и тражи помоћ од Жупаније да

53


их спречи и захтева да се преступници убудуће казне батинањем. Латински 2 листа

1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 119 137. Извештај жупанијског подначелника и заклетника да је Катарина Краус (Krauz), арендаторка Властелинства Сириг, опуномоћила Јозефа Волфорта (Volfort), сенатора Слободног краљевског града Сегедина. Латински 2 листа 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 121 138. Извештај жупанијског подначелника и заклетника да је Марија Исекуц (Iszekutz), удовица Исака Киша (Kiss), опуномоћила Миклоша Јакобфиа (Jakobffy) да је заступа у свим парницама око управљања имовином. Латински 2 листа 1797. јануар 25, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 123 140. Извештај жупанијског подначелника и заклетника да је Јован Поповић, сенатор у Суботици (Maria Theresiopolis), именовао за опуномоћеника Самуела Кајзера (Kayser). Латински 2 листа 1797. јануар 25, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 125 141. Извештај комисије да је Јохан Герман (German), управник Властелинства Готлоб (Gottlob), именовао за опуномоћеника Павла Торму (Torma). Латински 2 листа 1797. јануар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 1. 1797, В. Бечкерек, бр. 126 142. Извештај жупанијског начелника и заклетника да је Паул Нојчер (Nautser), управник Властелинства Беба, именовао за опуномоћеника Павла Торму. Латински 2 листа

54


КУТИЈА 218

1797. јануар 31, Будим П. к. 13. 2. 1797, В. Бечкерек, бр. 1 156. УНВ доставља упутства за војна давања одређена на последњој Диети: регрутовање, откуп волова, коња и житарица. Латински 5 листова 1796. децембар 6, Будим П. к. 13. 2. 1797, В. Бечкерек, бр. 6 167. УНВ забрањује пресељавање породицама помилованих разбојника из пограничних крајева на коморска добра и властелинства у Банату. Латински 2 листа 1797. јануар 4, Темишвар П. к. 13. 2. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 169. Тамишка коморска администрација ургира код Жупаније да се изврши преквалификација земљишта становницима Ђера, Тођера, Толвадие и Гада, који се већ дуго жале да им честе поплаве наносе велике штете. Латински 2 листа 1797. фебруар 14, Будим П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 3 178. По захтеву УНВ-а, ТОЖ доставља бројне извештаје и рачунске прегледе о војним давањима: регрутима, коњима, воловима и натуралијама по срезовима, местима и властелинствима. Латински, немачки, мађарски, српски 73 листа 1797. фебруар 7, Будим П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 5 180. Према упутству Тамишке коморске администрације у циљу општег добра, УНВ ургира од Жупаније да што пре обезбеди раднике на неодложним пословима чишћења реке Мориш. Латински 2 листа

55


1797. фебруар 7, Будим П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 6 181. Према упутству Главне школске управе у Великом Варадину, УНВ саопштава да треба ратификовати уговор склопљен са Албертом Карлицким (Karliczky), инспектором школа у Темишвару за изградњу или закуп католичке школе и издржавање учитеља у Великој Кикинди. Латински 2 листа 1796. децембар 27, Будим П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 10 193. УНВ објављује краљевски патент, односно општу амнестију за све дезертере и кривичне преступнике која важи од 1. јануара до краја октобра 1797. године. Достављене су објаве на немачком, словачком и српском језику. Латински, немачки, словачки, српски 10 листова 1797. јануар 17, Будим П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 20 226. На основу жупанијског извештаја да се побољшала ситуација на добру Загребачке бискупије, УНВ обавештава да се обуставља секвестрирање шуме Жибове. Латински 2 листа 1797. фебруар 18, Темишвар П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 42 240. Обавештава се ТОЖ о мерама за спречавање заразе, о контумцу, и периоду чишћења за који се предлаже да се спусти са 42 дана на 28, а то све због здравственог стања комшијске турске области. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 46 242. Табеларни попис затвореника у затвору Великокикиндског дистрикта током 1796. године: име и презиме затвореника, верска припадност, место порекла, датум хапшења, врста преступа, подаци о судском процесу, врста казне и датум истека казне. Латински 4 листа 1797. март 12, В. Бечкерек П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 47 243. Жалба места Јанкахид зато што je месту Меленци затворило пут према пустари Идварнок (Idvarnok), а због тога трпе штету, јер не могу да намире бројну стоку. Уназад три године редовно плаћају аренду, а због честих поплава ова пустара им је једина могућност. Латински 2 листа

56


1797. феб. 22, В. Бечкерек П. к. 13. 3. 1797, В. Бечкерек, бр. 50 245. Жупанијски начелник и заклетник извештавају да је Марко Гојковић, трговац из Новог Сада, именовао опуномоћеника. Латински 2 листа

57


КУТИЈА 219

1797. март 14, Будим П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 1 246. На основу одлуке донете на Диети да се регрутује 50.000 војника, УНВ захтева од Жупаније да до 15. априла обави регрутацију која је предвиђена за ову годину. Латински 3 листа 1797. март 7, Будим П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 2 247. УНВ подсећа на поштовање рока за сакупљање ратне помоћи и испоруку натуралија војним магацинима. Латински 2 листа 1797. март 21, Будим П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 3 248. УНВ обавештава да због непловности канала, тј. опадања нивоа воде, према Перлезу сва житна давања треба да се превезу у магацин у Великом Бечкереку. Латински 2 листа 1797. фебруар 24, Беч П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 9 256. УДК доставља молбу Розине Нако, удовице Ћирила Накоа, да се спроведе ревизија туторства над њеним сином Јожефом Накоом, те да се она постави за закониту туторку и старатељку, а да се одузме туторство Кристифору Накоу, будући да је занемарио образовање њеног сина Јожефа. Латински 5 листова 1797. фебруар 21, Будим П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 11 258. УНВ ургира да се сви затвореници (осуђени до годину дана) упуте на јавне радове на Канал Дунав–Тиса–Дунав у Бачкој (Велики бачки канал), због недостатка радника и застоја на радовима на молбу Угарског пловидбеног друштва. Латински 4 листа

58


1797. јануар 10, Будим П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 269. УНВ доставља Правилник о начину играња лутрије. Латински, немачки 5 листова 1797. фебруар 8, Темишвар П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 19 276. Тамишка коморска администрација саопштава о плану предузимање мера у Неузини због поплава, о подели нове некоришћене и алодијалне земље уместо поплављених сесија. Латински 2 листа 1797. фебруар 20, Сегедин П. к. 3. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 24 281. Магистрат слободног краљевског града Сегедина обавештава да ће се 5. маја одржати лицитација аренде Сиришког властелинства. Латински 2 листа 1797. март 25, Пешта П. к. 21. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 10 314. Препорука великог жупана, Петера Балога, да уместо покојног Јакоба Герштнера (Gerstner) за дистриктског комесара у Нађ Сент Миклошу буде постављен Андраш Татар (Tatar). Латински 2 листа 1797. април 5, Темишвар П. к. 21. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 316. Тамишка коморска администрација одговара на упућене критике, те тврди да су тврдње неистините да су само тражени радници на чишћењу реке Мориш из ТОЖ-е и захтева да се овакви дописи више не упућују ни њима ни вишим властима (УНВ-у). Латински 2 листа 1797. април 21, Темишвар П. к. 21. 4. 1797, В. Бечкерек, бр. 19 322. Банатска генерална команда обавештава о потреби редовне поштанске везе, и ангажовању војних курира на већ постојећим војним курирским станицама, зато што се на основу наредбе Дворског ратног савета, Виртембершки драгонски резервни ескадрон из Вршца повлачи у Беч, а са тим у банатском провинцијалу престаје рад војних курира, који су потребни како за Војну границу тако и за суседне војне команде. Важно је и доспеће поште и из турске области, као и због санитетских потреба, тако да пошта треба боље да функционише иначе, а не само за време одређених поштански дана. Немачки 2 листа

59


1797. април 10, Беч Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 1 329. По захтеву УДК-е достављају се табеларни извештаји о индивидуалном учешћу у инсурекцији по срезовима ТОЖ-е. Латински, немачки 35 листова 1797. мај 2, Пешта Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 3 331. Велики жупан, Петер Балог, подстиче Жупанију на одбрану домовине, као и да редовно извршава своје обавезе у пореским и војним давањима. Латински 4 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 5 333. Жупанијски начелник и заклетник достављају периодичан извештај о стању насипа на реци Мориш и неопходном санирању. Латински 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 6 334. Жупанијски начелник и заклетник извештавају да се изградња моста на реци Бегеј код места Итебеј завршава и да ће за неколико дана посао бити приведен крају. Латински 2 листа 1797. март 14, Загреб Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 7 335. Поводом многобројних жалби које су упутила места Кеча и Кларија због узимања већег пореза, Максимилијан Врховац, загребачки бискуп, извештава да је упозоравао феудалце (Feudalistas) да на бискупском добру не траже недозвољено плаћање десетка. Латински 2 листа 1797. мај 1, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 10 337. Табеларни извештај пореских задужења у житу са упоредним показатељем измирених и неизмирених пореских обавеза од 1794. до краја априла 1797. по местима Ујпечког, Великобечкеречког, Нађсентмиклошког и Кањишког среза. Латински 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 16 342. Извештај жупанијског начелника и заклетника да је је 3. априла пред Доминалним судом у Елемиру, у спору које је повело место Елемир против Властелинства постигнута нагодба, те да је процес прекинут. Латински 2 листа

60


1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 18 344. Извештај жупанијског начелника и заклетника о насељавању празних сесија на Модошком властелинству. Латински 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 23 348. Жупанијски начелник извештава да се у Кањишком срезу поштује и примењује Правилник о противпожарној заштити. Латински 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 24 349. Извештај жупанијског начелника и заклетника о могућностима и условима подизања нове цркве у Ченеју и доставља извештај Рачунског уреда у Ујпечу, зато што посао касни. Латински, немачки 4 листа

61


КУТИЈА 220

1796. децембар 27, Будим Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 36 355. Разматрање нејасноћа у 58 ставки у рачунском извештају жупанијске благајне за период од 1792. до 1784. године. Латински 18 листова 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 43 361. Извештај жупанијског начелника и заклетника да се одмах након изградње моста код Итебеја након неколико дана наставља изградња моста код Јанкахида. Латински 2 листа 1797. мај 1, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 46 363. Извештај жупанијског начелника о пловном стању Бегејског канала у Великобечкеречком срезу уз приложени извештај жупанијског геометра Спачека. Латински, немачки 6 листова 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 48 365. Попис Јевреја у вароши Нађ Сент Миклош и у Кањишком срезу. Латински 6 листова 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 49 366. Жупанијски подначелник извештава о стању насипа код Старе Кањиже и непостојању могућности његовог одржавања, на основу приложеног одговора Јована Авакумовића, тутора и куратора сирочади Марка Сервицког, чија обавеза је да одржава мост и трајект код Турске Кањиже. Латински 4 листа

62


1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 52 368. Позив за геодета да процени обим послова и цену копања јендека у Толвадији, Ђеру, Тођеру и Гаду. Мађарски 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 77 382. Извештај жупанијског начелника и заклетника о спору места Јанкахид и Меленци око коришћења пута по имену Кентра (Kentra), који води према пустарама Идварнок, Торда и Честерег (Csöszterek). Латински 2 листа Б. д. и б. м. Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 85 387. Табеларни попис службеничких места у ТОЖ-и и висини њихових плата за период од 1784/85. до 1796/97. године. Латински 4 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 87 389. Извештај жупанијског подначелника о тренутном стању и току изградње два моста на потоку Ланка код Панчева. Латински 1 лист 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 88 390. Жупанијски подначелник и заклетник достављају ценовник трајекта од 19. новембра 1793. године код Модоша на реци Тамиш. Латински, мађарски 3 листа 1797. фебруар 14, Будим Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 101 406. УНВ-а одговара поводом молбе места Нађ Сент Миклош да им се одобрава увоз вина из суседних места. Латински 2 листа 1797. март 7, Будим Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 102 407. УНВ доставља списе (записник комисије, податке о земљишту, извештај жупанијског заклетника), настале на основу молбе места Ђер, Тођер и Толвадиа да им се изврши прекласирање земљишта из друге у трећу класу због честих поплава и смањених приноса усева. Латински, немачки 15 листова

63


1797. фебруар 28, Будим Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 104 409. Поводом дописа Тамишке коморске администрације на основу извештаја хидроинжењера Брауна из 1796. године, УНВ захтева да се доставе извештаји о воденицама на Моришу, како би се обезбедио несметани речни саобраћај. Латински 2 листа 1797. април 4, Будим Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 114 428. УНВ извештава да се од добровољних прилога који су уплаћивани у Краљевску благајну од 1. маја до краја октобра 1796. године, може подићи код благајне у Темишвару 3 форинте за оштећене становнике Башаида. Латински 2 листа 1797. април 15, Нађ Кало (N. Kallo) Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 116 430. Барон Габор Сплењи (Spleny) обавештава Жупанију о свом именовању за генерала инсурекционе војске у Потиском дистрикту и даје даља упутства. Латински 2 листа 1797. април 17, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 117 431. Барон Габор Сплењи информише Жупанију о устројству и опреми инсурекционе војске. Латински 2 листа 1797. април 21, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 118 432. На основу достављене краљевске одлуке, барон Габор Сплењи, дистриктски генерал инсурекције, моли информације о броју и опреми инсурекционе војске у Жупанији. Латински 5 листова 1797. април 24, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 119 433. Кратки мађарско-немачки речник најчешћих команди у војсци, за коњицу и пешадију. Мађарски 4 листа 1797. април 28, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 120 434. Упутство о организовању пољских болница у Потиском дистрикту. У прилогу је правилник о пољским болницама и спецификација за

64


особље, са нагласком да је препоручено да све особље има војничко искуство. Мађарски 4 листа

1797. мај 8, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 121 435. О делокругу и обавезама инсургената у Потиском дистрикту. Ратни закони, форме заклетве. Мађарски, немачки 16 листова 1797. мај 12, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 122 436. Копија писма барона Сплењија, палатину, о огранизацији инсурекционе војске. Мађарски 2 листа 1797. мај 7, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 123 437. Дистриктски генерал Сплењи предлаже да племићи Тамишке, Крашовске и ТОЖ-е организују један јединствени инсурекциони одред. Латински 2 листа 1797. мај 12, Нађ Кало Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 124 438. Упутства о организацији инсурекционих војника унутар пукова и дивизија. У прилогу пример табеле за вођење евиденције инсурекционих војника унутар пука. Мађарски 5 листова 1797. фебруар 22, Левоча Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 126 439. У циљу општег добра и међужупанијске сарадње, Сепешка жупанија доставља ТОЖ-и предлоге како би се олакшале тешкоће у државној трговини, са молбом да је подржи на Диети. Латински 4 листа 1797. април 5, Темишвар Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 130 444. Тамишка коморска администрација обавештава да је потребно надокнадити штету у висини од 35 форинти и 52 крајцаре, коју су нанели више стотина људи по коморским шумама Стража (Strasa) и Ковалуг (Kovalug) јурећи разбојнике. Латински 2 листа

65


1797. март 22, Петроварадин Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 131 445. Команда у Петроварадину обавештава ТОЖ-у о подели острва Ада, које користе граничари Мошорина, као и о формирању комисије за поделу. Немачки 2 листа 1797. април 29, Темишвар Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 134 448. Банатска генерална команда тражи смештај за Чарториски пук (Czartoriszki) у касарни у Ујпечу. Немачки 2 листа 1797. мај 16, Темишвар Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 140 454. Банатска генерална команда наређује постављање коњаника у Сент Ђерђу (Szent György) и Пардању, због преношења хитних вести и санитарних прилика, будући да је тренутно најкраћи пут од Славонске генералне команде преко Перлеза и Титела. Немачки 2 листа 1796. септембар 5, Тренчин Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 141 455. Препис потврде Тренчинске жупаније о несумњивом племству Јожефа и Иштвана Сулоа (Szulo), синова Јаноша Сулоа. Латински 2 листа Б. д. и б. м. Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 142 456. Протест Имреа Марцибањиа, властелина Чоке и тутора и куратора сирочади свога брата Лоренца, што је приликом доделе Властелинства Тиса Сент Миклоша, Јозефу Јетину, један део Чоке такође припао том властелинству. Латински 1 лист 1797. април 30, Н. С. Миклош Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, б. б. 459. Табеларни извештај жупанијског начелника о извршеној контроли јавне безбедности у местима среза Нађ Сент Миклош за период 1. новембар 1796. до 30. априла 1797. године. Латински 2 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 5. 1797, В. Бечкерек, б. б. 460–462. Табеларни извештаји жупанијског начелника о извршеној контроли јавне безбедности у местима Кањишког среза 1797. године. Латински 10 листова

66


КУТИЈА 221

1797. мај 19, Нађ Кало П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 5 471. Дистриктски генерал Сплењи извештава да је примио жупанијски допис о организовању инсурекционе војске и доставља табеларни приказ стања војних службеника и њихових плата и порција натуралија за потребе њиховог издржавања. Мађарски, латински 4 листа 1797. мај 18, Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 6 472. Арадска жупанија доставља информације о предстојећим војним вежбама у Араду за племиће из 7 жупанија по наређењу барона Сплењија и захтева информације о броју присутних због смештаја. У прилогу је консигнација порција натуралија неопходних за инсурекционе војнике и коње у ТОЖ-и. Мађарски, латински 4 листа 1797. мај 18, Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 7 473. Арадска жупанија обавештава о мерама барона Сплењиа за строже казне унутар инсурекционе војске, и предлоге за строжу дисциплину и прекршаје за које би се судило на Војном суду. Мађарски 2 листа 1797. мај 16, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 474. Банатска генерална команда обавештава о здравственом стању у суседној турској области, о ширењу куге и о станицама где је предвиђен карантин, као што је у Дунавској команди кордона у Старој Оршави. Опасност од ширења куге у влашким земљама се смањује, односно време контумације, тј. период чишћења смањује се по данима. Немачки 2 листа

67


1797. мај 21, Дебрецин П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 477. Барон Сплењи обавештава жупаније из којих ће се сазивати племићи за инсурекциону војску, да ће се одржати војна вежба у скорије време и да ће се проверавати баратање оружјем. Мађарски 2 листа 1797. мај 23, Дебрецин П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 14 478. Барон Сплењи обавештава ТОЖ-у о централној војној вежби 15. јула 1797. године за племиће из седам жупанија, и уједно их и упозорава да су дужни да се појаве спремни за бој. Мађарски 2 листа 1797. мај 23, Дебрецин П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 15 479. Барон Сплењи обавештава о ланцу команде унутар инсурекционе војске, са посебним нагласком о томе ко је коме надлежан, поготово што је војска састављена од војника из седам жупанија, и да ће се питањем надлежности детаљније позабавити у неком следећем писму. Мађарски 2 листа 1797. мај 26, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 18 482. Тамишка жупанија доставља мишљење о предлогу дистриктског генерала Сплењиа о организовању јединственог банатског одреда инсурекционе војске, који ће се стационирати у предграђу Темишвара, заједно са Крашовском и ТОЖ-ом и тражи жупанијско мишљење. Латински 2 листа 1797. јуни 26, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 19 483. Тамишка жупанија извештава ТОЖ-у на који начин је потребно да учествује у снабдевању инсурекције, састављане од више банатских жупанија, која ће бити смештена у предграђу Темишвара, Јозефину. Латински 2 листа 1797. јуни 7, Нађ Кало П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 41 525. Дистриктски генарал Сплењи позива ТОЖ-у да са предвиђеном инсурекционом војском буде у предграђу Темишвара 13. јуна, како би присуствовала заједничком скупу са инсурекцијом Крашовске и Тамишке жупаније. Латински 2 листа

68


1797. јуни 13, Ујпеч П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 46 530. Капетан Агоштон Лазар се правда да није био обавештен о доласку барона Сплењија, али да ће бити спреман за војну вежбу. Мађарски 2 листа 1797. јули 15, Ујпеч П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 47 531. Капетан Агоштон Лазар извештава жупанијске власти о неопходним стварима који недостају инсурекционој војсци. У прилогу је табела неопходних требовања. Мађарски, латински 4 листа 1797. јули 7, Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 49 533. Арадска жупанија обавештава о набавци коњске опреме за потребе инсурекционе војске за војну вежбу у Араду. Мађарски 2 листа 1797. јуни 2, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 53 537. Према упутству Дворског ратног савета Банатска генерална команда обавештава да предстоји путовање турског изасланика Ибрахима ефендије кроз Банат и Угарску, због чега моли да се на време обезбеде смештај и неопходне натуралије за његову пратњу, а чим се сазна тачан број свите и количина потребних животних намирница, на време ће јавити. Немачки 2 листа 1797. јуни 3, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 54 538. Банатска генерална команда извештава о куги у Кладову, Оршави, Сипу и околини. Немачки 2 листа 1797. мај 8, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 69 552. Извештај Тамишке жупаније о начину издржавања и опремања инсуркционе војске три банатске жупаније стациониране у предграђу Темишвара. Латински 2 листа 1797. јуни 14, Ујпеч П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 70 553. Капетан Агоштон Лазар тражи дозволу да именује капларе инсурекционе војске. Мађарски 3 листа

69


1797. јуни 17, Ујпеч П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 72 555. Жалба капетана Агоштона Лазара да нема новца за припреме за војне вежбе, пошто је ратна благајна празна. Недостаје коњска опрема за коњицу, а ни постојећи коњи нису у најбољем стању, здравствено. Мађарски 2 листа 1797. мај 25, Оршава П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 78 561. Банатска генерална команда извештава о стању куге у Сипу и у Кладову. Немачки 2 листа 1797. јуни 10, Оршава П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 79 562. Банатска генерална команда извештава о преминулима од куге на тврђави Оршави и о стању у Влашкој, Кладову и другим местима уз Дунав. Немачки 2 листа 1797. јуни 13, Будим П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 84 568. Упутства УНВ-а у вези са снабдевањем инсурекционе војске, која је на путу за сабирно место. Латински, немачки 6 листова 1797. јуни 13, Будим П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 90 588. УНВ објављује да су цеховске привилегије занатлијама граничарима у Банатској војној граници потврђене још 1794. године у Панчеву. Латински 4 листа 1797. јуни 20, Будим П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 92 592. УНВ ургира код Жупаније да се сви они који су осуђени на јавне радове, као и луталице – скитнице упуте на Бачки канал, како би радови били приведени крају и омогућена пловидба каналом. Латински 2 листа 1797. јуни 28, Нови Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 94 597. На основу одлуке дистриктског генарала Сплењиа, Жигмонд Ловас информише ТОЖ-у у вези са снабдевањем инсурекционе војске, која ће се кретати из Новог Арада у Орцидорф (Orczidorff). Латински 2 листа

70


КУТИЈА 222

1797. јуни 23, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 102 605. Састанак између генерала барона Сплењија и представника свих седам жупанија из којих је састављена инсурекциона војска, о финансијским ограничењима за снабдевање војске. Мађарски 2 листа 1797. јуни 11, Бела Црква П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 104 607. Банатска генерална команда доставља допис команде Влашко-илирског пука о најезди скакаваца у том кантону дистрикта. Немачки 4 листа 1797. јуни 10, Оршава П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 105 608. Банатска генерална команда обавештава о смртним случајевима услед куге у Оршави, Кладову, Сипу и другим местима и наводи да је поручник Радојковић саопштио да се нико више не усуђује да наведе тачан број преминулих. Немачки 2 листа 1797. јуни 25, В. Бечкерек П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 109 611. Разрез пореских натуралних давања у пшеници, зоби и сену за једну годину за један оклопни пук по местима срезова: Ујпеч, Нађ Сент Миклош и Хацфелд. Латински 4 листа 1797. јуни 28, Нови Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 117 618. Циркулар свим жупанијама о новим војним законима и ланац надређености унутар инсурекционе војске. Примерак војне заклетве. Мађарски 5 листова

71


1797. јуни 2, Нови Арад П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 119 620. Капетан Агоштон Лазар обавештава ТОЖ-у да су војници стигли у Нови Арад. Мађарски 2 листа 1797. јули 8, Темишвар П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 129 629. Банатска генерална команда доставља здравствени извештај Команде дунавског кордона у којем се саопштава да у тврђави Оршава нико више није умро, потом извештава о стању у Кладову, Сипу и другим местима. Немачки 14 листова 1797. јули 11, Нађ Кало П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 138 648. Барон Сплењи обавештава да је издао наређење Жигмонду Ловасу, великом жупану, да се сједине инсурекционе војске четири жупаније на војну смотру. Мађарски 2 листа 1797. јули Бела Црква П. к. 25. 5. 1797, В. Бечкерек, бр. 147 661. Банатска генерална команда обавештава о куги око Оршаве, Кладова, Костолца и другим околним местима. Немачки 2 листа 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 2 662. Извештај жупанијског начелника о стању насипа на Моришу код Властелинства Нађ Сент Миклош, терена Чанада и територије места (Киш)Сомбор. Латински 4 листа 1797. август 4, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 3 663. Жупанијски начелник доставља скицу моста на реци Бегеј код Мађарског Итебеја, коју је израдио хидроинжењер Спачек, и извештава о обавезној исплати за радове на мосту за тесаре и коваче. Латински, немачки 4 листа 1797. август 4, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 666. Жупанијски начелник извештава да је коморски геометар завршио премеравање земљишта у месту Неузина. Латински 2 листа

72


1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 35 670. Извештај жупанијског начелника о исплати 1.174 форинте и 18 крајцара из жупанијске благајне за коришћење скеле код Турске Кањиже за време Турског рата. Латински 6 листова 1797. август 8, Н. С. Миклош Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 39 672. Извод о уплати неизмирене Толеранцијске таксе за Јевреје до 8. августа 1797. године. Латински 4 листа 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 43 676. Извештај жупанијске комисије (асесори, фишкал, рачуновођа, начелник, заклетник) у вези са спроведеном истрагом о начину разрезивања државног пореза у Великокикиндском дистрикту. Латински 3 листа 1797. мај 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 51 681. Извештај жупанијског подначелника на основу приложене молбе Јаше Попова, кнеза у Рацарадцу, да буде ослобођен пореских обавеза будући да је претрпео огромну штету у пожару 15. априла. Приложена је и спецификација штете. Латински 5 листова 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 52 682. Извештај жупанијског начелника и подначелника на основу приложене жалбе Петера Форвита (Forvit) из Грапца, коме је изгорела кућа 7. фебруара. Приложена је и спецификација штете. Мађарски, немачки, латински 6 листова 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 54 683. Жупанијски начелник извештава поводом жалбе Луке Петкова из Хеђеша на Властелинство, због одузимања 50 оваца са јагањцима, који су по јефтиној цени продати, да не може да донесе одлуку све док Властелинство не достави саопштење. Латински 2 листа 1797. јули 16, Чока Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 57 685. Извештај среског начелника у вези са ексцесима неких становника из

73


Сенте у Бачкој жупанији на трајекту код Турске Кањиже приликом регрутовања војника. Латински, мађарски 5 листова

1797. август 6, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 58 686. Извештај среског начелника у вези са молбом Јаноша Карачоњиа, становника Мађарског Итебеја, да буде ослобођен пореских дугова од 1787. до 1797. године због немогућности плаћања и обавезе издржавања жене и деце. Латински, мађарски 4 листа 1797. август 3, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 59 687. Списи у вези са молбом Андрије Нецкоа, контрибуента у Нађ Сент Миклошу, да га ослободе пореских дуговања преосталих од његовог оца Филипа Нецкоа, некадашњег кнеза у Рац Сент Миклошу, у износу од 242 форинте и 41 крајцаре. Латински, мађарски 10 листова 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 61 689. Спецификација трошкова издржавања затвореника у ТОЖ-и од 7. фебруара 1788. године до укидања Субалтерног суда у Темишвару до краја априла 1790. године исплаћених из жупанијске благајне. Латински 3 листа 1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 64 690. Извештај депутације о одржавању прве свечане смотре инсурекционе војске у Темишвару, односно месту Мехали 23. јуна под командом Габора Сплењиа, генерала Потиског дистрикта. Латински 2 листа

74


КУТИЈА 223

1797. август 8, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 79 698. Извештај жупанијског начелника и заклетника о приложеној молби римокатолика у Великој Кикинди да им се дозволи да имају и издржавају свога учитеља, који би учио децу религијским предметима и катихизис, јер су млади запуштени и занемарени. Латински, немачки 3 листа 1797. јули 30, В. Бечкерек Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 82 700. Табеларни приказ цене стоке и меса и других артикала током другог и трећег тромесечја 1797. године на вашарима у Великом Бечкереку. Латински 4 листа 1797. мај 16, Будим Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 87 706. У циљу унапређења трговине жита, стоке и листа дувана, палатин захтева од Жупаније да се посебно ангажује на чишћењу Бегејског канала, одржавању насипа, како би се несметано одвијала пловидба у Потисју у Банату. Латински 2 листа 1797. јуни 27, Будим Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 88 707. УНВ објављује продају поштанске станице у Лугошу по цени од 6.000 форинти. Латински 2 листа 1797. јули 4, Будим Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 94 718. УНВ обавештава да се, по молби, дозвољава месту Нађ Сент Миклош увоз вина из суседних крајева, односно проширење права крчмарења и продаје вина. Латински 2 листа

75


1797. јули 4, Будим Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 97 730. УНВ доставља молбу места Хацфелд да се дозволи одржавање годишњих вашара, једног 8. децембра и другог 11. новембра, и захтева мишљење околних места која поседују вашарску привилегију. Латински 4 листа 1797. јули 25, Будим Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 103 741. УНВ ургира припрему просторија за смештај дела коњичког пука Чарториски у Ујпечу, током септембра. Латински 2 листа 1797. јули 6, Мако Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 112 754. Чанадска жупанија тражи да инсурекциона војска, коју чини 1.100 лица из седам жупанија буде уједињена, јер је до сада подељена у два дела, што проузрокује удвостручење трошкова при организацији војске. Мађарски 2 листа 1797. јули 5, Ђула Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 113 755. Бекешка жупанија разматра годишњи хонорар генерала Сплењиа од 8.000 форинти и табеларни приказ доприноса по жупанијама. Мађарски 4 листа 1797. јули 5, Сегедин Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 115 756. Чонградска жупанија пише о годишњем хонорару потиског дистриктског генерала Сплењиа од 8.000 форинти. Мађарски 2 листа 1797. јули 7, Арад Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 116 757. У циљу међусобне сарадње и усаглашавања ставова, Арадска жупанија доставља мишљење да се слаже да свака од 7 жупанија допринесе једнаким давањима за плату потиског дистриктског генерала Спелњиа која треба да износи 8.000 форинти. Латински 2 листа 1797. јуни 8, Темишвар Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 117 758. У циљу међусобне сарадње и усаглашавања ставова, Тамишка жупанија саопштава да сматра да је износ од 8.000 форинти превелик за годишњу плату потиског дистриктског генерала Сплењиа, који је од

76


23. јуна са инсурекционом војском стациониран у Темишвару. Латински 2 листа

1797. јули 29 Темишвар Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 127 768. Банатска генерална команда обавештава, на основу извештаја Доње и Горње дунавске команде кордона, о стању куге која се шири у Турској, на великом Турском острву и у тврђави Оршава и другим местима. Немачки 2 листа 1797. август 2, Темишвар Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 130 771. Банатска генерална команда обавештава да је празна Ратна благајна и тражи помоћ у новцу од ТОЖ-е. Немачки 2 листа 1797. јули 30, Ујпеч Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 146 786. Спецификација најнеопходнијих ствари за болницу у Ујпечу. Мађарски, немачки 4 листа Б. д. и б. м. Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 153 789. Препис протеста Имреа Марцибањиа, брата Лоренца Марцибањиа и законитог тутора и куратора његове сирочади, против жупанијског начелника Јаноша Вереша и Јаноша Мештериа (Mesteriy), због непоштовања арендационог уговора за Властелинство Чока. Латински 1 лист 1797. август 1, Панчево Г. к. 8. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 155 791. Банатска генерална команда доставља извештај о куги по местима у Србији, наводећи где се куга увукла у сваки сокак, а где спорадично, као и то да је у Београду стање боље, јер су људи били пажљивији. Немачки 2 листа

77


КУТИЈА 224

1797. јули 25, Будим П. к. 21. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 6 799. УНВ саопштава да је барон Алвинчи (Alvinczy) именован за главног команданта артиљерије (Tormentariae rei praefectus). Латински 2 листа 1797. август 12, Темишвар П. к. 21. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 808. Банатска генерална команда извештава, на основу дописа Доње дунавске команде кордона, о преминулима од куге у Оршави, општем здрављу људи, као и на који начин се штите у околним местима. Немачки 2 листа 1797. август 8, Беч П. к. 21. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 17 812. Роизина Хаџи Скарлато, удовица Ћирила Накоа, тражи савете, помоћ и упутство у погледу управљања имовином за свог сина Јожефа Накоа, коме је тутор Кристифор Нако. Латински 2 листа 1797. август 16, Беч П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 2 814. УДК доставља војни правилник (Articuli militares) у 17 тачака, о дисциплини инсурекционе војске у Угарској у циљу спречавања кривичних преступа, за сваки преступ дата је и предвиђена казна. Латински 4 листа 1797. август 1, Будим П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 829. УНВ објављује да се одобрава месту Нађ Сент Миклош одржавање недељних вашара у марту. Латински 2 листа

78


1797. август 22, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 19 850. Банатска генерална команда обавештава о кретању епидемије куге са смртним исходима у Оршави, Кладову и другим местима. Немачки 4 листа 1797. август 22, Будим П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 40 871. УНВ упозорава да је термин регрутовања одавно прошао, те опомиње Жупанију да што пре испуни своју обавезу. Латински 2 листа 1797. август 30, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 44 882. По наредби УНВ-а Банатска генерална команда обавештава о плану кретања коњичког пука Чарториски, који се налази у касарни у Ујпечу. Део војске ће се кретати из Ујпеча према Нађ Сент Миклошу и Перјамошу, а део од Ујпеча ка Ђармати и Брукентауу (Bruckentau). Немачки 2 листа 1797. август 23, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, б. б. 884. Тамишка коморска администрација извештава да је због великих поплава затворена брана Куштиљ (Costil) и да нису завршени радови на чишћењу канала Бегеја, па геометар Спачек поново у сарадњи са коморским геометром треба да отпочне радове на чишћењу. Латински 2 листа 1797. август 25, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, б. б. 885. На основу захтева пуковника инсурекционе војске Ловаса, Тамишка жупанија извештава колико је натуралних порција испоручила за потребе инсурекционе војске и очекује од ТОЖ-е да се одазове обавези испоруке сена и зоби за помоћ инсурекционој војсци. Латински 2 листа 1797. септембар 4, В. Бечкерек П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, б. б. 894. Записник са Партикуларне конгрегације одржане 28. и 30. августа 1797. године у Великом Бечкереку, где се расправљало о различитим питањима од тачке 1 до 45. Мађарски 11 листова 1797. септембар 4, В. Бечкерек П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, б. б. 899. Записник са Партикуларне конгрегације одржане 28. и 30. августа

79


1797. године у Великом Бечкереку, где се расправљало о различитим питањима од тачке 1 до 45. Мађарски 13 листова

1797. септембар 12, Будим П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 16 942. По наредби ВВК-е, УНВ прослеђује допис Банатске генералне команде да се добровољна помоћ у житу требује из магацина у Великом Бечкереку уз велику опрезност. Латински, немачки 4 листа 1797. септембар 3, Нађ Кало П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 17 943. Дистриктски генерал Сплењи, захваљује Жупанији на 8.000 форинти. Мађарски 2 листа 1797. септембар 18, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 23 948, 949. Тамишка коморска администрација доставља извештај и три пописа о обрадивом и необрадивом алодијалном земљишту за више жупанијских наведених места, пореске рестанције и мишљење Краљевске коморске администрације за могуће уговоре са поседницима. Латински, немачки 9 листова 1797. август 6, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 24 950. Темишварска конзисторија моли да се свештенику у Бобди (Bobda), Стефану Јовановићу, у чијој парохији има 147 кућа повећа број домова којима ће служити за две парохије које имају 150 кућа, будући да се жалио да са садашњим приходом не може да издржава своју породицу. Латински 2 листа 1797. септембар 2, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 25 951. Банатска генерална команда извештава о побољшаном здравственом стању у турској области и дозволи за транспорт Дунавом (Donau Überführen). Немачки 4 листа 1797. септембар 22, Темишвар П. к. 28. 8. 1797, В. Бечкерек, бр. 28 953. Молба цензора и каноника католичке цркве из Чанада, Антона Спишића, да се младићу Карлу Палми, сину покојног жупанијског начелника Јохана Палме, додели стипендија на изучавању граматике. Латински 2 листа

80


Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 957. Молба места Ечке за рефундирање трошкова због куге у Срему. Као мере превенције су подигли 3 колибе и земунице за војнике. Мађарски 2 листа

81


КУТИЈА 225

1797. фебруар 22, Солтур Судски списи б. с. 966. Купопродајни уговор, закључен између продавца Теобалда Вилија (Wilie) и купца Клаудије Штофлер (Stoffler), становника места Солтур за кућу бр. 42 са земљом. Немачки 2 листа 1797. фебруар 22, Солтур Судски списи б. с. 970. Купопродајни уговор, закључен између Теобалда Вилија, продавца и Михаела Перотеа (Perote), купца, обојица из Солтура за кућу бр. 8 заједно са земљом. Немачки 2 листа 1797. март 28, Кларија Признанице 972. Потврда Теодора Петровића, пароха у Кларији, о исплати арендационе таксе за пустару Хетин. Српски 2 листа Б. д. и б. м. Рачунски списи 1009. Дневнице кнеза, судије, заклетника у Шарлевилу за 1797. годину. Немачки 2 листа 1797. децембар 27, Кларија Рачунски списи 1010. Пореска књига за место Кларију за 1797. годину. Српски 28 листова

82


1797. јуни 29, Сент Андраш б. с. 1012. Коморски рачунски уред одобрава Доминалном суду у Варјашу да 62 странке могу преузети 82.040 свежњева жбунасте трске за подизање кровова на кућама у Кечи и Кларији, а преко пореске службе у Чатаду. Немачки 1 лист 1797. јуни 14, Ђала б. с. 1020. Извод из спецификације различитих трошкова великог жупана. Латински, мађарски 2 листа 1797. октобар 31, Неузина Признанице 1037. Признаница на 89 форинти које примио учитељ у Неузини, Ђорђе Јотиновић, као плату за период од 1. новембра 1795. до краја октобра 1797. године, од кнеза Петра Марчићева. Српски 1 лист 1797. септембар 14, Кларија Признанице 1040. Признаница на 52 форинте које примио учитељ у Кларији, Коста Јовановић, као плату за 1797. годину, од благајника Живојина Јеремића. Српски 1 лист 1797. април 29, В. Бечкерек Признанице 1043. Признаница на 24 форинте које је жупанијски благајник примио од месног кнеза Пере Марчићева за право на рибарење места Неузина за 1794. годину. Латински 1 лист

83


КУТИЈА 226

1797. септембар 15, Беч П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 1 1046. УДК шаље Жупанији захтев Будимског магистрата да хитно спроведе судску одлуку у вези са ликвидацијом дугова Василија Стефановића. Приложена је одлука Будимског магистрата и молба повериоца, дворског саветника, Саве Текелије (Sabba Töhöly). Латински 10 листова 1797. октобар 4, Арад П. к. 23.10. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 1085. Извештај Жигмонда Ловаса о расположењу међу војницима, који су се жалили да им је онемогућено исповедање своје вере у жупанији Бекеш. Према извештају са терена, жалбе су неосноване, пошто војнике поред католичког свештеника прати и протестантски пастор и православни свештеник. Мађарски 2 листа 1797. септембар 20, Оршава П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 15 1087. Банатска генерална команда извештава да је у тврђави Оршава преминуо један Турчин, као и да се Кладово још није ослободило куге. Немачки 2 листа 1797. септембар 28, Темишвар П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 16 1088. Банатска генерална команда обавештава, на основу дописа Дворског ратног савета, о премештању војске из Италије у место Перлез и транспорту животних намирница за њихове потребе. Немачки 2 листа 1797. октобар 5, Иванда П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 25 1093. Срески начелник и заклетник достављају арендациони уговор између Константина Моске, арендатора добра Иванада, и Бечког банкарског

84


друштва потписан у Бечу 2. септембра 1797. године. Латински

3 листа

1797. јул 15, Пешта П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 24 1095. Парница због наследства између грофа Јохана Бутлера (Buttler) сина покојног грофа Габријела Бутлера из Пардања и његове маћехе Борбале Нађ (Nagy), удовице Бутлера. До спора је дошло због несугласице око власништва куће у Егеру која је по тестаменту из 1793. године припала сину, са намештајем и покућством, али маћеха је оспорила тај тестамент и тражи од посинка да јој плати кирију ретроактивно. Мађарски 2 листа 1797. окт. 21, Н. С. Миклош П. к. 23. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 31 1099. Јакоб Барцелини, управник властелинства Накоа, моли да се убрза поступак и ургира код Тамишке коморске администрације и тражи од Хидрауличке управе у Липи (Lippa) да се што пре пошаље обећани кадет хидраулике, како би се утврдило колико је материјала и радника потребно за радове на регулацији реке Мориш у пределу овог Властелинства према Чанаду. Латински 2 листа 1797. септембар 26, Будим П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 4 1100. УНВ прослеђује жупанији приговор Дворског ратног савета на војску смештену у Великом Бечкереку, пошто је изазвала два сукоба, један у Мошорину, а други на острву Ада, на граници између цивилне и војне власти. Латински 2 листа 1797. септембар 26, Будим П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 5 1101. УНВ прослеђује Жупанији захтев Угарске дворске коморе да се обрати Тамишкој коморској администрацији, како би се спровело картографисање канала Бегеја, с циљем регулације тока реке. Латински 2 листа 1797. септембар 26, Будим П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 8 1102. УНВ објављује да Загребачки магистрат позива наследнике преминулог Јосипа Драшкоциа, фишкала, да подигну наследство од 2.408 форинти до краја децембра текуће године. Латински 2 листа

85


1797. октобар 11, Темишвар П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 12 1106. Тамишка коморска администрација извештава да је обавестила УДК-у да не може да пошаље државног геометра да изврши картографисање острва Ада, док то не одобри Ратни савет, те да је посао мешовите комисије која је задужена за план постављања воденице на острву Ада према каналу Тисе, одложен док не стигне одлука војних власти. Латински 2 листа 1797. октобар 14, Темишвар П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 13 1107. Тамишка коморска администрација захтева да се хитно доставе све рестанције за жито магацину у Перлезу, пошто је Бантска генерална команда распоредила војску. Достављен је и прорачун Коморске рачунске администрације колика је рестанција сена и сламе за Коморски уред у Чатаду, за Ујпеч и В. Бечкерек. Латински 2 листа 1797. септембар 27, Темишвар П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 15 1109. Тамишка коморска администрација враћа на исправку табеларни приказ рестанција Толеранцијске таксе за Јевреје за 1795. и 1796. годину и захтева од жупанијског рачуновође да разјасни све наведене примедбе. Латински 4 листа 1797. септембар 30, В. Бечкерек П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 17 1110. Жупанијски рачуновођа даје табеларни приказ трошкова инсурекционе војске по алодијалним местима и властелинствима у Жупанији. Латински 6 листова 1797. октобар 20, Ујпеч П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 22 1114. Распис пуковника барона Шмидлина (Schmiedlin) о потребном прибору и намештају за канцеларију коњичког пука Чартори који се налази у касарни у Ујпечу, као и потребне ствари за смештај поручника Цапфа (Zapff). У прилогу су наведене потребне ствари и такса за дрва за зимске и летње месеце. Немачки, латински 7 листова 1797. октобар 23, Ујпеч П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 23 1115. Циркуларни распис пуковника барона Шмидлина којим обавештава о овдашњој цени зоби и сламе, као и о количини службених порција,

86


тако да се у име команде пука моли боље снабдевање у односу на цену сена и испорука сламе у натури. Немачки, латински 3 листа

Б. д. и б. м. П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 24 1116. Михаел Рис, пекар из Великог Бечкерека који се обавезао на печење хлеба за инсурекциону војску, предлаже на који начин да се олакша посао око превоза жита до воденица и млевења и транспорта брашна. Латински 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 28. 10. 1797, В. Бечкерек, бр. 31 1121. Попис исплата из жупанијске благајне за војну 1797/98. годину. Латински 2 листа 1797. децембар 5, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 96 1125. На основу захтева Тамишке коморске администрације од 27. септембра ове године, жупанијски рачуновођа извештава о нејасноћама везаним за исплату рестанције Толеранцијске таксе за Јевреје за период од 1788. године до 1794. године, као и за 1796, годину. Латински 2 листа 1797. децембар 1, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 99 1127. Срески начелник извештава да је у жупанијску благајну надокнађена одштета од 36 форинти и 18 крајцара од продаје имовине дезертера Мојсија Живкова из Рац Итебеја. Латински 2 листа 1797. август 28, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 103 1129. Жалба Филипа Муцанова (Muczánov) из Падеја да га је приликом убирања пореза 10. августа 1797. године, када се пожалио на висину пореза, обезбеђење жупанијског убирача пореза ударило у десну руку са цепаницом, толико снажно да је постао радно неспособан. Према конгрегацијској одлуци послат је жупанијски хирург да процени сразмеру повреде. Мађарски 2 листа 1797. децембар 22, Падеј Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 103 1130. Извештај жупанијског хирурга и сведока да иако је истина да је Филип Муцан (Muczan) из Падеја био повређен од стране Игнаца Мајо-

87


ра (Major) приликом жалбе на висину пореза, није истина да је имао трајне последице од напада, пошто су га више сведока видели како кува пиво и обавља послове на имању. Мађарски 1 лист

1797. децембар 5, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 104 1131. Жупанијски благајник извештава да се у каси налази сума од 356 форинти и 24 крајцара за исплату сиромашнима. Латински 3 листа 1797. децембар 5, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1797, В. Бечкерек, бр. 1 1132. Попис алодијалних коморских добара по местима ТОЖ-е. Немачки 2 листа 1796. септембар 25, Тођер Г. к. 8.5.1797, В. Бечкерек 1136. Табеларни приказ штете од пожара која је избила 25. септембра увече у Тођеру. Према изјавама сведока сумња се на паликућу. Приложена је изјава сведока и оштећених. Мађарски 6 листа 1797. децембар 5, В. Бечкерек Г. к. 5.12. 1797, В. Бечкерек 1137. Предлог лимитације цена меса у Великом Бечкереку. Мађарски 1 лист 1797. јануар 10, Кеча Конгрегациони списи б. с. 1138. Купопродајни уговор између продавца Микше Пасуле (Paszulla) о продаји дела сеоске обрадиве земље купцу Илији Перину. Немачки 2 листa 1797. јануар 30, Чатад Конгрегациони списиси б. с. 1140. Рачунски уред у Чатаду доставља извештај о подизању насипа на реци Мориш и обезбеђивању новца за то. Немачки 2 листa 1797. март 2, Нађ Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 1144. Жупанијски комесар Јакоб Гершнер шаље спецификацију места у Жупанији која су примила жито за сејање из магацина у Нађ Сент Миклошу и захтева да се доставе признанице о испоруци. Латински 3 листа

88


1797. март 5, Ђала Конгрегациони списи б. с. 1147. Јанош Тајнаи, властелин Хеђеша, одговара Жупанији на замерке и нејасноће у вези са достављањем натуралија и исплаћивањем помоћи за прошлу и текућу годину. Латински 2 листа 1797. март 7, Банлак Конгрегациони списи б. с. 1149. Георгије Чачевић, управник властелинства Банлок, доставља грофу Драшковићу попис и количину сакупљене помоћи (жито, сено, коњи, бикови) за коју је потребно исплатити надокнаду. Латински 1 лист 1796. децембар 12, Чока Конгрегациони списи б. с. 1152. Копија арендационе потврде издата од стране инспектора Јаноша Сулоа. По истеку арендационог уговора извршен је преглед инвентара на Властелинству Чока и 12. марта закључен је уговор о коарендацији овог властелинства са Јаношем Верешем и Јаношем Мештерием према утврђеним условима. Латински 2 листа 1797. март 20, Рума Конгрегациони списи б. с. 1154. Инспектор Андраш Киш извештава колико жита, дрва, зоби и других натуралија је испоручено Футошком магацину. Латински 2 листа 1797. јун 17, Ујпеч Конгрегациони списи б. с. 1158. Молба Агоштона Лазара, бригадирског капетана, да се покрене потрага за Јосимом Бунесором (Buneszor), лудаком из Чакова, који има и лекарску потврду о лудилу. Приликом привођења неопходно је применити изузетан опрез, пошто се његово лудило не види на први поглед и веома је опасан по околину, а како време пролази, представља све већу опасност за друштво. Мађарски 1 лист 1797. април 20, Нађ Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 1159. Жупанијски начелник доставља спецификацију трошкова за дневнице жупанијских службеника приликом пријема стајаће војске 9. и 19. фебруара текуће године. Латински 2 листа

89


1797. април 23, Хацфелд Конгрегациони списи б. с. 1160. Извештај жупанијског геометра и хидрауличара о подели земље, коју треба да наново да премери, на основу жупанијске потврде и у присуству целе општине. Реамбулација је потребна, јер су се раније жалили на рад претходног инжењера Шипицера (Sipizer), пошто није добро премерио земљиште. У прилогу надокнада за земљу Општине Ђулвес табеларно приказана и по рубрикама подељена на јутра и класе. Немачки 4 листа 1797. април 23, Мали Гај Конгрегациони списи б. с. 1161. Колони из Малог Гаја моле да им се исплати пореска надокнада за коришћење земље коју су они посејали у јесен 1790. године, пошто је те исте године земља припојена месту Тот Стамора. Латински 2 листа 1797. мај 9, Нађ Кало Конгрегациони списи б. с. 1163. Дистриктски генерал Сплењи, захтева хитно достављање извештаја о инсурекционој војсци, тј. колико војника се може послати у Бекешку жупанију и колико времена је потребно да се снабде и стави у приправност. Латински 4 листа 1797. јули 18, Црња Конгрегациони списи б. с. 1165. Димитрије Лалић потврђује да мора да тражи правду код суда, пошто му Јова Стојановић, код кога је био калфа 8 година, дугује плату у износу од 500 форинти, као и да је дотични познат по томе што ниједног свог калфу није исплатио. Српски 1 лист 1797. август 7, Рац Итебеј Конгрегациони списи б. с. 1166. Пред парохом и сведоцима у Рац Итебеју, Стаја Стајић, становник Неузине, потврђује да је усвојио Стефана Филипова, дечака из Рац Итебеја, као и да му након његове или женине смрти оставља сву покретну и непокретну имовину. Латински 1 лист 1797. август 13, Елемир Конгрегациони списи б. с. 1167. Управник Властелинства Елемир издаје путну потврду и дозволу за

90


продају коња на вашару у Футогу. Латински

1 лист

1797. септембар 14, Терек Кањижа Конгрегациони списи б. с. 1169. Подначелник и заклетник саопштавају резултате истраге поводом захтева Дистриктског суда у Великој Кикинди да се опомене место Турска Кањижа и да се спрече насилни упади у граничном делу терена према Крстуру. Потребно је извршити премеравање и утврдити надлежност над овим тереном. Латински 2 листа 1797. октобар 3, Иванда Конгрегациони списи б. с. 1170. Срески начелник и заклетник потврђују облигацију Константина Моске, властелина Иванде, који је примио 70.000 форинти од Банкарског друштва из Беча, што је Жупанија интабулирала, а за узврат је заложио своје добро Иванда у Бечу 2. септембра 1797. године. Латински 3 листа 1797. децембар 5, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 1173. Део записника Доминалног суда од броја 1 до броја 40 сачињен 5. децембра у Великом Бечкереку. Латински 20 листова 1797. Дебрецин Конгрегациони списи б. с. 1174. Тужба Илије Жигића, лађара и грађанина Новог Сада, упућена Потиском дистриктском суду против Кристифора Накоа, који га је довео до просјачког штапа, јер се није придржавао договора који су склопили 18. августа 1784. године, већ је пре рока натоварио бродове и није му исплатио договорену суму за превоз жита из Баната у Карловац. Латински 2 листа Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 1176. Табеларни попис пореских обвезника у месту Кларија у Ујпечком срезу који поседују земљу прве класе за 1797. годину. Латински 4 листа

91


1798. ГОДИНА

КУТИЈА 227

1798. јули 25, В. Бечкерек Судски списи б. б. 1, 2. Извештај о ванредној жупанијској конгрегацији о разним случајевима, наследства, финансијски извештаји Сирочадског стола, дезертерима, одштете од поплаве, који су доспели на Жупанијски суд текуће године. Мађарски 23 листа 3. 4. 15.

92

Б. д. и б. м. Г. к. 3. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 4 ТОЖ шаље честитке и захвалност дистриктском генералу Сплењиу за успешно вођство и организовање инсурекционе војске у рату. Латински 1 лист Б. д. и б. м. Г. к. 3. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 144 ТОЖ шаље на захтев краљевског саветника Кашпара Марфија (Marffy) записник са протекле Генералне конгрегације у 19 тачка ради разјашњења. Латински 2 листа

1797. новембар 29, Будим П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 7 УНВ опомиње Жупанију да у сарадњи са Тамишком коморском администрацијом обезбеди 720 радника за чишћење реке Мориш. Латински, немачки 3 листа

16.

1797. децембар 5, Будим П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 8 На основу молбе карловачког митрополита и епископа из Пакраца да


21.

22.

23.

се дозволи сакупљање помоћи код суседних жупанија за изградњу ћелија за монахе у православном манастиру Пакрац (Славонија), УНВ саопштава, на основу рескрипта из 1779. године, да поменуту помоћ могу да сакупе од својих верника по епископијама у току године. Латински 2 листа 1797. децембар 29, Будим П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 На основу одлуке његовог величанства, УНВ захтева од цивилних власти (Жупаније) да у сарадњи са војним властима (ВВК) спроведу дислокацију инсурекционе војске, како коњице тако и пешадије, као и да се доставе све неопходне потврде како би се извршило сравњивање рачуна за целокупну опрему коју је војска користила. Изражена је и захвалност Жупанији и инсурекционој војсци за приказану вештину и спремност у ратним околностима. Латински 5 листова 1797. децембар 27, В. Бечкерек П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 14 Писмо Габора Сплењија, дистриктског генерала упућено Жупанији да су свеже пристигли угарски војници из ТОЖ-е у доброј кондицији, спремни за борбу и да ће служити на част отаџбине. Исказује своје задовољство новим угарским војницима, да су надмашила сва његова очекивања. Мађарски 2 листа

1797. децембар 28, Арад П. к. 11.1.1798, В. Бечкерек, бр. 15 Писмо Жигмонда Ловаса у којем наводи похвалу генерала Сплењија за угарске војнике које су му послали и моли ТОЖ-у да искористи ову прилику, када су већ привукли пажњу генерала, да побољша обуку регрута и услове у касарнама да и у будуће могу да шаљу изузетне војнике. Такође, подсећа да иако он своју дужност обавља верно из љубави према домовини, не би било похвале без његових заслуга, те би прихватио било коју скромну надокнаду коју ТОЖ сматра прикладном. Мађарски 2 листа

1797. децембар 6, Ђула П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 Одговор жупаније Бекеш на молбу ТОЖ-е од 8. августа 1797. године у којој се тражи да им се пошаље именовање Агоштона Лазара, да то није могуће, пошто га Сегединска капетанија још није именовала, већ га је 1. септембра 1797. године само предложила за именовање. Мађарски 2 листа

24.

93


25.

27. 28.

1797. децембар 10, Темишвар П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 Тамишка жупанија шаље ТОЖ-и разјашњење на нејасноће везане за надокнаду 11.477 порција сена сакупљених и испоручених магацину у Ђармати за потребе инсурекционе војске. Латински 2 листа

1797. децембар 4, Сегедин П. к. 11.1.1798, В. Бечкерек, бр. 20 Одговор Чонградске жупаније Бихарској и ТОЖ-и, да је ново насељено немачко становништво у лошем економском стању, због година суше и поплава и без достављене помоћи. Мађарски 2 листа

32.

1797. децембар 4, Сегедин П. к. 11.1.1798, В. Бечкерек, бр. 24 Чонградска жупанија доставља предлог лимитације цена меса. Мађарски 3 листа

33.

1797. дец. 18, В. Бечкерек П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 28 Табеларни извештај жупанијског рачуновође о уплати државног пореза за 1797/98. годину по срезовима и местима Жупаније. Табеларни приказ рачунског извештаја за набавку превоза за 1797. годину по срезовима и местима ТОЖ-е. Латински 5 листова

49.

94

1797. децембар 10, Темишвар П. к. 11. 1. 1798, В. Бечкерек, бр. 17 Тамишка жупанија одговара ТОЖ-и да су господа Агоштон Лазар и Јован Грацки боравили у Темишвару од 23. јуна текуће године као потпуковник и војни судија (аудитор), као и да поменути нису примили плату из благајне месног штаба. Латински 2 листа

1797. јануар 10, Тител П. к. 11. 1. 1798, бр. 35 Команда Шајкашког батаљона обавештава о наредби са највишег места о подели острва Ада, пошто га по пола користе тзв. Мошоринска војска (Mossoriner Millitare) и становници Великог Бечкерека, те је неопходно да се реши право својине и то једном повељом као доказом. Батаљон налаже да се комисија (заједничка) састане 20. марта у 9 часова на острву Ада и да Жупанија пошаље неколико особа, као и коморског инжењера из Темишвара. Немачки 2 листа


1798. јануар 16, Будим П. к. 14. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 76, 77. Окружница УНВ-а: 76. Због проблема насталих у вези са многобројним именима места, захтева се да места своје молбе састављају тако што ће у главној рубрици уз име места навести и име локалног кнеза и заклетника. 77. Објављује се да ће конкурс за аренду ученичког фонда у Кучеву трајати до 21. априла текуће године, а одвијаће се по утврђеним арендационим уговорима објављеним 30. јуна 1795. године. Латински 2 листа 92.

99.

1797. децембар 19, Будим П. к. 14. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 УНВ објављује да је продужен рок за општу амнестију дезертера оптужених за кривичне преступе на још шест месеци, тј. до краја маја 1798. године. У прилогу је достављен проглас генерала Фердинанда Тигеа и наведени су примери амнестије. Латински, немачки, мађарски, словачки 8 листова 1798. фебруар 7, Темишвар П. к. 14. 2. 1798, бр. 22 Допис упућен ТОЖ-и у којем се тражи да се она места на којима се налазила војска пре избијања рата, поново заузму, с тим да се касарне и зграде за становање ставе у употребно стање, као и да се изврше репарације. Немачки 2 листа

1798. јануар 27, Темишвар П. к. 14. 2. 1798, бр. 23 100. Према упутству УНВ-а, Банатска генерална команда упућује саопштење да се из Турске у Ечку ушуњао венецијански осуђеник Палиото Лудвиг Бирог (Palliotto Ludvig Bürőgh), те моли Жупанију да одговори на ком граничном прелазу је прешао Дунав, како би одговарајуће казнили тај гранични кордон, односно куда је могао да пређе сремску или банатску границу уз надање да се тај вагабунд налази у затвору. Немачки 2 листа 1798. јануар 27, Оршава П. к. 14. 2. 1798, бр. 28 105. Банатска генерална команда прослеђује извештај капетана Русића (Russich) о здравственом стању (куга) у Неготину и још неким местима. Немачки 2 листа

95


1798. јануар 17, Петроварадин П. к. 14. 2. 1798, бр. 29 106. Војна команда у Петроварадину извештава да је Команда Шајкашког батаљона предузеле све мере и обавестила војне депутате да се појаве по договору ради поделе острва Ада. Немачки 2 листа 1798. јануар 26, Сомбор П. к. 4.2.1798, В. Бечкерек, бр. 31 107. Жалба петоро сирочади Јаноша Палфиа (Palffy) што им је од укупног наследства у износу од 180 форинти од покојног оца, 37 форинти присвојио старатељ Пал Параиц (Paraitz), сомборски свештеник, којег им је пре 11 година одредила Жупанија. Мађарски 2 листа 1798. Оросламош П. к. 4. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 32 108. Жалба Гаврила Петровића, трговца из Оросламоша, среском начелнику да су га 1797. године опљачкали и вербално напали разбојници, а да од тада још увек нису ухапшени, нити је његова украдена роба пронађена. Мађарски 1 лист 1798. јануар 16, Нови Арад П. к. 14. 2. 1798, бр. 35 109. Јозеф Цикини (Ciehini), апотекар, моли да му се исплати дуг за медикаменте које је испоручио Торонталском инсурекционом корпусу, како би могао да плати и Карлу Клапки (Klapka), темишварском апотекару, са којим сарађује и који, такође, има признанице. Немачки 2 листа 1798. фебруар 14, В. Бечкерек П. к. 14. 2. 1798, В. Бечкерек, б. б. 110. Тужба Јаноша Мештериа упућена поджупану против среског начелника Јаноша Вереша који му према арендационом уговору за места Чока и Црна Бара, дугује 7.540 форинти. Латински 2 листа

96


КУТИЈА 228

1798. фебруар 6, Будим П. к. 26. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 111. УНВ захтева да Жупанија хитно јави да ли је набавила довољне количине жита за ову годину или је потребно да се жито увезе из Трансилваније. Латински 2 листа 1797. децембар 12, Будим П. к. 26. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 9 122. УНВ шаље мишљење за три урбаријалне парнице које је Жупанија 13. марта текуће године доставила на суперревизију. Латински 6 листова 1798. јануар 24, Темишвар П. к. 26. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 10 123. Тамишка коморска администрација доставља савете директора свиларства, Јосипа Блашковића, за избегавање штете и унапређење производње свиларства. Латински 2 листа 1798. фебруар 9, Панчево П. к. 26. 2. 1798, бр. 12 125. Банатска генерална команда извештава да је куга већ две недеље у потпуности попустила у месту Удовице (Udovicze), као и у Београду и околини, док у Смедереву (Semendria) још није сасвим попустила. Немачки 2 листа 1798. фебруар 26, В. Бечкерек П. к. 26. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 128. На основу молбе Агоштона Киша, властелина Итебеја и Елемира, да Жупанија процени и достави потврду о интабулацији вредности његових добара, прихода и расхода и процену за спровођење поправки различитих објеката на његовим добрима: крчме, пецаре и других објеката, жупанијски асесор и представници среских власти извешта-

97


вају да је оформљена комисија проценила да вредност зграда износи 70.103 форинте и 53 крајцаре. Латински 4 листа

1798. фебруар 26, В. Бечкерек П. к. 26. 2. 1798, В. Бечкерек, бр. 17 129. Мишљење жупанијског фишкала у вези са хапшењем Георга Рота, златара из Великог Бечкерека, који је осумњичен за позлаћивање сребрењака. У прилогу су достављене изјаве сведока дате пред Магистратом 10. фебруара 1798. године. Латински 4 листа 1798. јануар 23, Будим П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 131. УНВ одговара, поводом пристигле молбе Кристифора Накоа, да се одобрава месту Рац и Немет Сент Миклош и месту Нађ Сент Миклош привилегија одржавања недељног вашара у марту. Латински 2 листа 1798. јануар 16, Будим П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 141. УНВ захтева да све надлежне институције доставе извештаје о Јеврејима на основу достављеног формулара: укупан број Јевреја по срезовима и местима, податке о исплати годишњег жупанијског и државног пореза и Толеранцијске таксе, као и податке о арендама и закупима. У прилогу је табеларни извештај жупанијског рачуновође са траженим подацима о свим Јеврејима у ТОЖ-и у 1798. години. Латински 4 листа 1798. фебруар 19, Будим П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 9 159. УНВ захтева од ТОЖ-е да се побрине, у сарадњи са Банатском генералном командом, за дислокацију једне од две јединице Виртембершког пука, пошто ће се Тамишка жупанија побринути за смештај друге јединице. Латински 2 листа 1798. фебруар 27, Будим П.к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 10 160. УНВ прослеђује Жупанији захтев ВВК-е Угарске да се побрине за дислокацију још једне јединице, коњичког пука Чарториски, у сарадњи са Тамишком жупанијом и Банатском генералном командом. Латински 2 листа

98


1798. фебруар 15, Беч П. к. 7. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 11 161. Писмо Антала Апоњиа (Apponyi), великог жупана Толнанске жупаније и краљевског комесара за изградњу и пловидбу Бачког канала, у којем наређује ТОЖ-и да води више рачуна о безбедности на градилишту канала, пошто су до њега стигли извештаји о незадовољству становништва због великог броја робијаша који су ту смештени због изградње канала. Радници често беже кући и остављају градилиште без надзора. Предлаже да се постави више чувара, да раднике увече затворе у бараке док не одслуже казне за рад на изградњи канала. Такође, се жали на спор темпо рада, да за посао који би два човека урадили за дан, ради двадесет људи недељу дана. Сумња се и на саботажу. Мађарски, латински 7 листова 1798. фебруар 14, Ђула П. к. 7. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 14 164. Жупанија Бекеш шаље пријатељске поздраве ТОЖ-и и захваљује се на истим од 11. јануара. Такође, наводи да су сви официри били исплаћени из благајне за прошлу годину. Мађарски 2 листа 1798. фебруар 7, Лугош П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 15 165. Крашовска жупанија шаље ТОЖ-и податке о траженим пљачкашима. Групу чини осам људи, пореклом из те и ТОЖ-е, а за неколико њих је и расписана потерница због дезертерства и извршена је процена њихове имовине. Латински 2 листа 1798. јануар 29, Маково П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 166. Имре Кристовић, чанадски бискуп, моли поджупана ТОЖ-е да дозволи изабраном црквеном депутату који је подархиђакон и парох у Нађ Сент Миклошу, Јакобу Линдану, да заврши започети посао регулације ове парохије. Латински 2 листа 1798. фебруар 21, Темишвар П. к. 7. 3. 1798, бр. 19 169. По налогу Дворског ратног савета упућује се допис ТОЖ-и да је неопходно појачати трупе на граници Баната, односно једна дивизија Виртембершког драгонског пука треба да оде у Банат ради безбедности те границе, а сместиће се у Хацфелду и околним немачким местима, тако да ју треба већ при „умарширању” поздравити. Немачки 2 листа

99


1798. фебруар 21, Темишвар П. к. 7. 3. 1798, бр. 21 171. Темишварски магистрат доставља допис министра полиције фон Пергена (Pergen) о безбедности државе, као и безбедности на границама са наследним провинцијама и мере које треба предузети како би се безбедност очувала. У вези са доласцима странаца и безбедности на границама, поставиће се спољни (инострани) курири, који ће одржавати унутрашњи мир, по узору на Французе и Цисалпинце (Cisalpine). Немачки 4 листа 1798. фебруар 10, Темишвар П. к. 7. 3. 1798, бр. 22 172. Банатска генерална команда тражи од ТОЖ-е да јој саопшти на којој граници се ушуњао венецијански осуђеник Палиото Лудвиг Бирог, који је ухапшен у Ечки, да ли на сремској или банатској, као и да достави резултате истраге. Немачки 2 листа 1798. фебруар 24, Стари Арад П. к. 7. 3. 1798, бр. 23 173. Команда штаба у Араду прослеђује наредбу Генералне команде Баната да је дошло до промене у вези са регрутацијом, бројем војника по роду, који ће бити послати у Нађ Сент Миклош и В. Бечкерек. Немачки 3 листа 1798. март 7, В. Бечкерек П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 25 175. Извештај среског начелника о потрошеном материјалу за изградњу новог моста на реци Аранки (Златица) на путу ка поштанској станици у Мокрину. Латински 2 листа 1798. март 12, В. Бечкерек П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 31 182. Жупанијски рачуновођа доставља табеларни приказ разреза Толеранцијске таксе за Јевреје за 1797/98. годину по срезовима и властелинствима ТОЖ-е. Латински 5 листова 1798. март 14, В. Бечкерек П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, бр. 32 183. Жупанијски благајник и рачуновођа достављају извештај о 317 форинти које су из жупанијске благајне потрошене за потребе инсурекционе војске и предате су војном уреду, једним делом у натури а једним у новцу. Латински 3 листа

100


1798. март 2, В. Бечкерек П. к. 7. 3. 1798, В. Бечкерек, б. б. 184. Жупанијски заклетник извештава о истрази поводом жалбе Иштвана Ујварошија, пореклом из места Туркеве (Turkeve), због тога што је на силу регрутован у Мађарском Итебеју. У прилогу је достављена путна исправа поменутог. Латински, мађарски 3 листа 1798. фебруар 14, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 199. УНВ саопштава да је 4. јула објављен интимат према којем се дозвољава месту Хацфелд да годишњи вашар одржи 11. новембра уместо 8. децембра. Латински 2 листа 1798. фебруар 20, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 8 201. УНВ доставља рестанцију државног пореза за место Тоткомлош и захтева извештај. Латински 4 листа 1798. фебруар 27, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 9 203. УНВ захтева од власника воденица и лађара на Моришу да не ремете пловидбу, а сви који се не буду придржавали ове наредбе биће кажњени. Латински 2 листа 1798. фебруар 14, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 12 206. УНВ саопштава, према упутству Војне команде Славоније, да је Лудовик Бирог, за којег се сматра да је илегално прешао из турских крајева, ухапшен и да је утврђено на основу његовог признања да је он један од многих одбеглих италијанских ухапшеника осуђених на јавни рад на Бачком каналу. Латински 2 листа 1798. фебруар 6, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 207. УНВ: Препоручује се састављачима различитих уговора да воде рачуна о квалитету папира и да без обзира на цену достављају уговоре Намесничком већу написане на квалитетном папиру, пошто су то документи чија вредност треба да траје годинама. Латински 3 листа

101


1798. фебруар 20, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 14 211. УНВ на основу упута УДК-е шаље копије потврда Платног уреда о наплати заостатка Толеранцијске таксе у износу од 58 форинти и извештава да је целокупна годишња такса за Јевреје из Макоа подмирена и износи 450 форинти. Латински, немачки 6 листова 1798. март 13, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 17 214. УНВ шаље молбу Самуела Брауна, Јеврејина чија породица живи у Нађ Сент Миклошу, да му се пружи заштита и да њему и жени врате његово троје деце које је месни парох без дозволе а уз присуство среског заклетника превео у католичку веру и одузео их мајци. Случај је потребно испитати и доставити извештај. Латински, немачки 4 листа 1798. март 20, Будим П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 18 215. У вези са молбом Јеврејина Самуела Брауна из Нађ Сент Миклоша да се заштити његова породица, УНВ враћа Жупанији документа везана за овај случај, међу којима је и извештај среског начелника који оповргава да су деца овог Јевреја насилно крштена и одведена. Латински, немачки 7 листова 1797. новембар 10, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 216. Тамишка жупанија обавештава да су Матија Јанчов, Михаел Шипков и Никола Петришков, бивши порески обвезници ТОЖ-е а садашњи становници Терезиопола, уплатили у благајну Тамишке жупаније порески заостатак. Латински 2 листа 1798. јануар 3, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 21 218. Тамишка жупанија обавештава да још није изабрала депутате за инсурекционе послове и позива ТОЖ-у да заједнички изаберу најбоље заступнике. Латински 2 листа 1797. новембар 10, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 22 219. Извештај Тамишке жупаније у вези са наплатом пореског заостатка од колона који су из Мађарског Итебеја емигрирали у Ритберг. Месни кнез је спровео наплату а извесни Михаел Добош није пронађен. Латински 2 листа

102


1798. јануар 3, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 23 220. Тамишка жупанија шаље одговор ТОЖ-и у вези са исплатом плата инсурекционој војсци у заједничком штабу четири жупаније: Тамишке, Торонталске, Бекешке и Чанадске, да исплата није била могућа па су многи, као и господин Жигмонд Ловас примили плату за период од 1. јуна из инсурекционе благајне. Латински 2 листа 1798. јануар 15, Сомбор П. к. 11. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 25 222. Одговор Бачке жупаније да су истражили случај вербалног напада на становнике Сенте, и да је случај решен мирним путем посредовањем среског начелника. Мађарски, латински 3 листа 1798. јануар 15, Сомбор П. к. 11. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 26 223. Извештај Бачке жупаније да се Јожеф Месарош (Mészáros) преселио из Пардања у Петрово Село, са намером да избегне обавезу плаћања дуга. Мађарски 2 листа 1798. март 14, Мако П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 28 225. Чанадска жупанија доставља ТОЖ-и примедбу града Макоа на различите злоупотребе властелина из околине (Киш)Сомбора у граничном терену Мориша, на острву Кезепше (Középsö Sziget). Због дугогодишњих несугласица коме припада ово острво, потребно је оформити комисију која би утврдила тачну границу између ових жупанија. Латински, мађарски 4 листа 1798. фебруар 9, Мако П. к. 11. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 29 226. Одговор Чанадске жупаније на писмо ТОЖ-а из септембра 1897. године, да је Јозеф Барух (Baruch), Јеврејин из Мариенфелда, од 1787. године дугује Жупанији новац. Мађарски, латински 6 листова 1798. фебруар 14, Сегедин П. к. 11. 3. 1798. В. Бечкерек, бр. 30 227. Обавештење Чонградске жупаније да су били приморани да подигну путарину за кочије, пошто је суша проузроковала несташицу пшенице, што је довело до пораста цене меса и осталих намирница. Мађарски 2 листа

103


1798. март 14, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 34 231. Према упутству УДК-е, Tамишка коморска администрација објављује да ће пре почетка радова на чишћењу Бегејског канала бити затворена брана Куштиљ, па ће се трговина обављати речним путем. Латински 2 листа 1798. март 3, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, бр. 36 233. Банатска генерална команда моли ТОЖ-у да уплати Ратној благајни, односно, јамчи за заостале порезе, пошто је Темишварска ратна благајна остала скоро без новчаних средстава. Немачки 2 листа 1798. март 28, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, бр. 37 234. Банатска генерална команда обавештава да је обрачуном за новембар и децембар 1797. и јануаром 1798, године установљено да Темишварска ратна благајна дугује 9.503 форинте и 22 крајцаре Немачко-банатској команди, због чега моли да се на рачун Жупаније изда пореска признаница како би се тај новац ускоро могао уплатити. Немачки 2 листа 1798. март 3, Темишвар П. к. 11. 4. 1798, бр. 40 237. Банатска генерална команда обавештава да је због овдашње обе Команде кордона и контумације, због тадашњег здравственог стања комшијске турске области, смањен период чишћења са 42 дана на 21 дан, почевши од 10. садашњег месеца и такође да се досадашња најјача кордонска посада смањила на 2. степен. Немачки 2 листа 1798. април 7, Панчево П. к. 11. 4. 1798, бр. 41 238. Немачко-банатска команда захтева, након што је команда дистрикта Перлез објавила да судска надлежност Модоша важи за овај кантон, да се крчмар из Маргите ухапси, као и његова жена, и граничар из Добрице Васа Новаков, јер су испољавали насилничко понашање. Немачки 2 листа 1798. април 12, В. Бечкерек П. к. 11. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 47 244. Жупанијски заклетник, извештава да је мост на Бегејском каналу између Неузине и Томашевца опасан за коришћење и доставља елаборат о поправци, неопходном материјалу и трошковима. Латински, немачки 4 листа

104


КУТИЈА 229

1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 247. Периодични извештај среског начелника о прегледу стања насипа на реци Мориш, заједно са прорачунима трошкова поправке. Честим растом Мориша оштећени су насипи који се налазе близу обале. Латински, немачки 6 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 2 248. На основу одлуке донесене на Генералној конгрегацији 5. децембра 1797. године у Великом Бечкереку, жупанијски службеници достављају извештај и прилажу табеларне прорачуне пореских рестанција за жито по местима ТОЖ-е. Латински, мађарски, немачки 68 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 3 249. Извештај среске власти о наплати државне рестанције на Властелинству Фењ и рачуни, потврде и разјашњења везана за ревизију индивидуалних пореских рестанција у Сараволи у периоду од 1784. године до 1786. године. Латински 11 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 4 250. Среске власти извештавају да је извршено премеравање земљишта и у Неузини, заједно са премеравањем некоришћене земље на оближњој пустари Лец. Целокупна земља је подељена на пет делова и утврђене су међе, па се може поделити на индивидуалне сесије. Латински 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 5 252. Жупанијски начелник извештава да је Никола Поповић, арендатор

105


Властелинства Велики Гај, исплатио целокупан дуг арендационе таксе за 1790/91. годину у износу од 78 форинти и 30 крајцара. Приложена је и признаница. Латински 2 листа

1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 253. Среске власти обавештавају да ревизија парнице Доминалног суда на основу тужбе Јове Маркова из Беодре против управника Кристифора Ишаиа (Issai) због батинања није обновљена, пошто се законско право оптуженог управника налази изван надлежности Доминалног суда, па пресуда није ни изречена. Латински 2 листа 1798. април 20, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 7 254. На основу раније одлуке, среске власти извештавају шта је све урађено и шта је потребно да би се спречило избијање пожара. У Великом Бечкереку редовно се чисте димњаци, новчано се кажњава пушење на улици, а нужно је поправити мост на Бегеју и у улици Граднулица поставити два мања бунара. У Нађсентмиклошком и Кањишком срезу спроведене су све мере опреза, као и у Великокикиндском где су набављена посебна кола и коњи, а обезбеђена је и довољна количина воде. Латински 6 листова 1798. април 20, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 10 255. Среске власти извештавају да дуг Јаноша Патаиа (Pataiy), бившег кнеза Мађарског Итебеја, још није исплаћен и да је потребно одредити цену меса и продати његову стоку, како би се надокнадила жупанијска благајна. Латински 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 11 256. Жупанијски начелници и заклетници из Нађ Сент Миклоша, Оросламоша, Модоша и Ујпеча достављају извештаје о посађеним плантажама дуда по местима, као и информације на који начин обезбеђују своје плантаже. Латински, немачки 11 листова

106


1798. април 20, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 21 259. Срески начелник извештава да су четири сесије у Мађарском Итебеју одузете од колона Јаноша Карачоњиа, те да су месни прваци обавезни да исплате порез на ове сесије из месне благајне или да земљу предају другом колону на коришћење у овој години. Латински 2 листа 1798. април 17, Ујпеч Г. к. 24. 4. 1798, бр. 24 260. Извештај жупанијског геометра и хидрауличара о наставку изградње Бегејског канала поред места Дињеш и Ђерћамош након зиме, како би се успоставио нормалан водени саобраћај. Потребно је и да се обнови и скела код Сент Мартона и Дињеша. Немачки, латински 8 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 59 271. Жупанијски начелник и заклетник подносе извештај о трошковима за лекове за 1797. годину, које је доставио Винсент Хегновск (Hegnowszky) и, апотекар из Великог Бечкерека, за лечење болесних колона у Елемиру, на основу његове молбе да му се исплати надокнада. Латински 4 листа 1798. април 24. Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 60 272. На основу молбе места Долац да се спроведе истрага како би се утврдило плодност земље за коју сматрају да је девалвирала у 3. класу, среске власти саопштавају резултате истраге и достављају извештај жупанијског геометра. Латински, немачки, мађарски 6 листова 1798. април 22. Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 60 273. Извештај поводом жалбе Властелинства Банлок да се изврши премеравање земљишта како би се утврдила плодност, као што је урађено у Долцу, и како би се порез плаћао за земљу 3. а не 1. класе. Латински 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 62 274. На основу молбе хирурга Мартона Клоша да му се надокнаде трошкови за лечење неколико становника Мариенфелда у 1793. години и више земљорадника из Тобе у 1795. години, среске власти прослеђују

107


Жупанији његов извештај и признаницу. Латински, мађарски

5 листова

1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 63 275. Среске власти достављају молбу удовице Николе Јеврина из Црне Баре, да јој се опрости порез за две године, пошто је претрпела штету од 1.178 форинти, што се види из приложене потврде месних власти, у пожару коју је непажњом изазвао колон Арса Вујин у априлу 1797. године. Латински, мађарски 5 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 64 276. Жупанијски рачуновођа доставља податке о месним рачунима Малог Торка из 1787. и 1793/94. године за надокнаду натуралија у вези са оптужбама против тадашњег кнеза Секуле Миркова. Латински 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 65 278. Среске власти достављају извештај о истрази поводом молбе Матијаса Кенига, родом из Солтура, да буде отпуштен из војске. У прилогу је потврда месних првака Трибсветера (Triebswetter) да је поменути регрутован 1794. године и да је учествовао у рату против Француза где је рањен, као и потврда месних првака Солтура да је у рату постао полуинвалид, те да га је потребно отпустити из војске јер поседује половину сесије и кућу. Латински, немачки 11 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 66 279. Тужба места Хеђеш против господина Јетина, арендатора Властелинства Тиса Сент Миклош, на плаћање таксе за коришћење пашњака за испашу стоке. Латински 4 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 69 281. Резултати истраге коју су спровеле среске власти како би се утврдило где се налазе неколико Бугара који су побегли из Ечке, а нису платили остатак државног пореза. Латински, мађарски 4 листа

108


1798. април 20, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 77 286. Срески начелник извештава на основу молбе Фрање Мартиновића, заклетника у Бачкој жупанији, да се достави потврда имовног стања сирочића преминулог коморског контраагента Јаноша Кермендиа (Körmendy). Поменути је преминуо у августу прошле године и оставио двоје малолетне деце, бројне повериоце и целокупну имовину под секвестром. Приложена је потврда извршеног стечајног поступка Кермендиа, чија заоставштина износи 420 форинти. Латински, немачки 4 листа 1798. април 23, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 80 288. Извештај о раду сачињене мешовите комисије за премеравање и поделу острва Ада, које представља границу између Великог Бечкерека и Мошорина, тј. између жупанијске и цивилне власти. Приложен је геометарски план, који су потписале и цивилне и војне власти 26. марта 1798. године, по коме ће се острво Ада поделити на два дела, па је тако 79 1/2 јутара и 305 хвати припало коморском месту В. Бечкерек. Латински, немачки 4 листа

109


КУТИЈА 230

1798. април 26, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 88 293. Табеларни приказ разреза арендационе таксе за 1797. годину за арендаторе регалних бенефиција по срезовима и местима ТОЖ-е. Латински 4 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 90 294. Срески начелник извештава да су колони из Кањишког среза послали више рестанција у житу за радове на Бачком каналу него колони из Хеђеша, пошто су тренутно заузети кошењем, и доставља табеларни приказ колонских рестанција из Кањишког среза послатих 17. априла за копање Бачког канала, као и извештај о рестанцијама колона из Хеђеша. Латински 6 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 96 299. На основу претходне жупанијске одлуке, среске власти достављају пописе и описе пронађене залутале стоке за више жупанијских срезова, као и записник о продаји те стоке у Великом Бечкереку 24. априла 1798. године. Латински 11 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 97 300. На основу захтева да се доставе подаци о дугу Толеранцијске таксе за Јевреје, жупанијски рачуновођа доставља табеларни приказ рестанција Толеранцијске таксе за Јевреје из Кањишког и Нађсентмиклошког среза за период од 1795. године до 1798. године. Латински 4 листа

110


1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 104 304. Жупанијски заклетник доставља молбу Михаила Поповића, трговца из Бобде, који тражи да му се опрости порез за земљу на две године, као и потврду првака Бобде да је поменути осиромашио. Латински, мађарски 5 листова 1798. фебруар 4, Н. С. Миклош Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 105 305. Тросеместрални рачунски извештаји за натуралије, дрва за огрев, свеће и друге потрепштине дате инсурекционој војсци у Ујпечу, Нађ Сент Миклошу и Перјамошу од новембра 1797. године до јануара 1798. године Латински, немачки 18 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 109 308. Попис крчмара и других становника Великог Бечкерека који су испунили дужност за 1797/98. годину и уплатили обавезе у жупанијску благајну. Уплаћено је 50 форинти и 20 крајцара, тј. једна трећина од укупне суме. Латински 4 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 110 309. Среске власти извештавају да су крчмари, тесари и други грађани у срезу Нађ Сент Миклош, укупно уплатили трећину обавеза, односно 39 форинти и 20 крајцара. Латински 2 листа 1798. април 22, Санад Г. к. 24. 4. 1798. В. Бечкерек, бр. 111 310. Предлог Пала Бужанског (Buzsánszky) и Јаноша Јагела (Jagell), млинара из Санада, да уместо изградње новог моста код Црне Баре у близини крчме у Мокрину поправе већ постојећи мост, што би умањило трошкове и материјала и дневница радника. Мађарски 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 114 311. Табеларни приказ лимитације цена меса и животних намирница утврђен на Генералној конгрегацији 24. априла 1798. године у Великом Бечкереку. Латински 2 листа

111


1798. април 30, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 115 312. Табеларни извештаји цена различитих артикала (меса, крзна и коже) за тромесечни период од новембра до јануара 1797/98. године и од фебруара до априла 1798. године у Великом Бечкереку, Великој Кикинди и Хацфелду. Латински 16 листова 1798. април 30, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 120 317. Попис различитих трошкова који су исплаћени из жупанијске благајне, што је потврђено на Генералној конгрегацији 24. априла 1798. године у Великом Бечкереку. Латински 1 лист 1797. децембар 15, Будим Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 121 318. На основу захтева Великокикиндског магистрата да се установи посебна тривијална школа за католичку децу, пошто се повећао број ове деце, УНВ издаје потврду Алберту Карлицком да у сарадњи са католицима у овом граду изврши надзор и објављује да је сакупљена помоћ од 85 форинти. За установљење ове школе потребно је да се из градске благајне годишње исплати и 35 форинти, затим да се попишу деца на основу боравишта и да се упуте дотације. Латински 2 листа 1798. јануар 23, Будим Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 126 323. УНВ шаље извештај Бихарске жупаније на који начин месне власти поступају са пљачкашима и преступницима и захтева од Жупаније да достави мишљење локалних власти да ли је могуће применити такав начин поступања, како би се преступи и пљачкања што је више могуће сузбили. Латински, мађарски 5 листова 1798. март 29, Пешта Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 149 380. Писмо великог жупана, Петера Балога, о различитим темама које су му достављене у записнику последње Генералне конгрегације: – На основу полугодишњег благајничког извештаја запажа да су пореске рестанције нагомилане, – Моли Жупанију да се побрине за случај Филипа Преина (Prein), зидара из Пеште, чију оригиналну молбу доставља, у којој поменути тражи да му се предају признанице за градњу тврђаве у Елемиру, на

112


Властелинству Кишових, – Због непрестаног плављења Мориша, захтева од Жупаније да утврди комисију која ће прегледати насипе на Моришу, како би се сачували, – И захтева да комесари врше надзор и кажњавају пљачке. Латински 4 листа 1798. фебруар 7, Пешта Г. к. 24. 4. 1798. В. Бечкерек, бр. 151 382. Објава Андраша Ваљиа (Vályi), универзитетског професора Краљевског пештанског универзитета, који ради на капиталном делу Опис Угарске, да је током рада на прикупљању података наилазио на потешкоће. Није могао да дође до одговора из страха од повећања пореза или због тога што би се за неке сазнало да имају више земље. Такође, властела се противила анкети, јер су се плашили да би могло да дође до потраживања земље од стране суседа, ако се крене са пописом земљишта. А било је и примедби од виших функционера, да ако објаве књигу у којој су наведена сва богатства земље, природни ресурси али и географски описи планина, река и граница, да би их лако могли напасти непријатељи и те податке искористити против њих. Мађарски 2 листа 1798. април 7, Темишвар Г. к. 24. 4. 1798, бр. 155 383. Банатска генерална команда обавештава да се налази у незгодној ситуацији због недостатка новца, те моли Жупанију да јој изађе у сусрет на основу пореских заостатака. Немачки 2 листа 1798. април 11, Темишвар Г. к. 24 .4. 1798, В. Бечкерек, 158 386. Тамишка коморска администрација захтева од Жупаније да пошаље изабране депутате до 1. јуна текуће године у Перјамош, где ће заједно са осталим депутатима извршити систематску реамбулацију реке Мориш. Како је овај посао договорен на државном нивоу, на основу одлуке достављене од стране УНВ-а утврђене су и дневнице: поджупани добијају две форинте, начелници једну и по и заклетници једну форинту. Латински 2 листа 1798. март 30, Велика Кикинда Г. к. 24 .4. 1798, В. Бечкерек, 164 392. На основу писма жупанијског начелника да се на четири јутра ало-

113


дијалне земље у Оросламошу дозволи сађење дудова, Тамишка коморска администрација одговара да није надлежна, пошто земља није коморска, али да поздравља овај предлог који је у складу са унапређењем производње свиле. Потребно је упутити службени захтев Коморској администрацији Чатада да би властелинства добила право на земљу и само у том случају дозвољава се сађење дудова. Латински, мађарски 4 листа

1798. април 26, Темишвар Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 165 393. Јосип Блашковић, директор свиларства, доставља табеларни извештај посађених дудова на Властелинству Билет 1797. године. Латински 5 листова 1798. април 20, Панчево Г. к. 24. 4. 1798, бр. 167 395. Банатска генерална команда прослеђује допис Команде у Панчеву да је током Ускрса избила куга у месту Умчари (Umcsary) и да је преминуло 28 људи. Немачки 4 листа 1798. мај 17, Темишвар Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 172 400. Тамишка коморска администрација апелује да се на миран начин спроведе одлука о додели и подели земље у Рац Сент Петеру између мештана и немачких досељеника. (оштећен документ) Латински 2 листа 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 174 401. Жупанијска потврда да је Јован Авакумовић, жупанијски начелник, опуномоћио Самуела Јакоба Фанчалиа (Fancsaly), жупанијског фишкала, за своје послове. Латински 1 лист 1798. март 10, Рац Чанад Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 175 402. Јожеф Марфи потврђује да је Михаило Наум, православни парох у Српском Чанаду, у његовом присуству дао пуномоћ Томи Теодоровићу, трговцу и становнику Сексарда. Латински 1 лист 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 178 403. Игњац Баћан, трансилванијски бискуп, упућује две молбе у којима

114


тржи законска права. Прво, тражи да се пошаљу начелник и заклетник да процене земљу у Кремењаку, коју је арендирао заједно са Санадом и Властелинством Беба, а за коју је добио потврду о ослобођењу од надокнаде због лошег квалитета. И друго, моли да се исправе неправилности у рачунима везаним за рестанцију и егзекуцију његових дугова за аренду Властелинства Беба. Латински 2 листа

1797. децембар 1, Беч Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 180 404. Копија облигације грофа Јосипа Ферарића у којој потврђује да је преузео Властелинство Сент Хуберт, Шарлевил, Солтур, Хојфелд и Масторт заједно са пустаром Тоба, као и да се обавезује да ће у утврђеном року и по утврђеним условима исплатити остатак новца који је Жупанија интабулирала. Латински 4 листа 1796. јуни 5, Чока Г. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, 185 409. Копија завршног рачуна места Чоке са приказаним уплатама и рестанцијама након истека десетогодишње аренде. Латински 2 листа

115


КУТИЈА 231

1798. март 7, В. Бечкерек П. к. 7. 5. 1798, В. Бечкерек, бр. 7 410. Жупанијски начелник Миклош Нађ и заклетник Иштван Сентивањи потврђују да им је Јанош Вереш, срески начелник, дао пуномоћ за све своје послове 18. фебруара 1798. године. Латински 1 лист 1798. април 24, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 437. На основу достављеног извештаја да је децу Самуела Брауна, Јевреја из Сент Миклоша, месни парох превео у католичку веру и одузео од мајке, УНВ захтева да се на основу молбе родитеља саслуша месни парох, истраже околности овог случаја и достави извештај о томе. Латински 2 листа 1798. мај 14, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 7 438. Поводом захтева УНВ-а да се оформи жупанијска комисија која ће заједно са коморским геометром Брауном извршити годишње премеравање реке Мориш доставља се писмо коморског геометра Брауна у коме саопштава да је посао одложен, јер Комора још није послала новац за овај посао. Латински, немачки 4 листа 1798. април 10, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 8 439. На основу достављених жупанијских извештаја и разјашњења у вези са пореским рестанцијама и олакшицама за место Тоткомлош, УНВ захтева да се доставе пописи некоришћене земље (празне) до краја октобра 1797. године. У прилогу се налазе табеларни пописи некоришћене земље по срезовима и местима ТОЖ-е за 1797. и 1798. годину. Латински 14 листова

116


1798. април 10, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 11 442. На основу саопштења Тамишке жупаније да не може да утврди и наплати рестанције Толеранцијске таксе од краја октобра 1795. године код многих Јевреја који су се селили, УНВ захтева од Жупаније да достави тачан попис са именом дужника и тренутним местом становања, како би се утврдила рестанција и спровела наплата. Латински, немачки 3 листа 1798. април 17, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 14 447. УНВ враћа на судску ревизију састављен урбаријални уговор између властелина Агоштона Киша и колона из Мађарског Итебеја за насељавање некоришћене земље, који је послат 5. децембра на ратификацију (одобрење). Достављене су и замерке и захтев за разјашњењем и прецизирањем неких тачака уговора, као и захтев да се пред сведоцима оверен уговор на крају поново достави на ратификацију. Латински, мађарски 7 листова 1798. мај 1, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 15 448. Како би се пловидба на рекама одвијала несметано, УНВ захтева од Жупаније да пружи сву неопходну помоћ и да пошаље представнике који ће заједно са управницима Дирекције за градњу и пловидбу извршити ревизију мапирања воденица. Латински 2 листа 1798. април 24, Будим П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 449. На основу царске одлуке УНВ објављује да је након смрти Ђерђа Томчањиа (Tomcsány) на место вишег провинцијског комесара у Тамишком дистрикту постављен Антал Тормаши (Tormássy), поджупан Тамишке жупаније. Латински 2 листа 1798. април 23, Сегедин П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 17 450. Чонградска жупанија шаље на увид табеларни приказ лимитације цене меса и других животних намирница, који ће почети да се примењује од 1. јуна текуће године. Мађарски, латински 3 листа 1798. мај 23, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 18 451. Тамишка жупанија шаље копију признанице о натуралним давањима

117


за потребе инсурекционе војске од 15. јануара текуће године и моли ТОЖ-у да прорачуна колика је рестанција према жупанијској благајни, како би се утврдило тачно стање и спровела надокнада. Латински 5 листова

1798. мај 9, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 452. Тамишка жупанија обавештава да се заједнички посао на поправци канала Бегеја одлаже, пошто је ниво воде у каналу велики, те очекује затварање бране Куштиљ. Латински 2 листа 1798. мај 9, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 20 453. Тамишка жупанија обавештава да је војни, као и пловидбени, транспорт на Бегеју тренутно прекинут и да је затворена брана Куштиљ на основу одлуке Банатске генералне команде и коморског инжењера водених путева, Костке, као и да очекује помоћ. Латински 2 листа 1798. мај 2, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, бр. 21 454. Банатска генерална команда обавештава на основу саопштења Славонске генералне команде о неповољном здравственом стању у Београду и околним местима, тако да се карантин продужава са 21 дан на 42. У прилогу је извештај из Команде у Панчеву о смрти 47 људи. Примећено је да су већина Турци који су били у сукобу са побуњеницима децембра прошле године и почетком јануара ове године, и да због насталих рана долази до заразе (куга). Немачки 4 листа 1798. мај 19, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, бр. 22 455. Банатска генерална команда обавештава, на основу дописа Немачко-банатског пограничног кантона, да се у вези са поправком моста на реци Бегеј између Неузине и Томашевца убудуће обраћају овдашњој коморској администрацији. Немачки 2 листа 1798. мај 23, Темишвар П. к. 2. 6. 1798, бр. 26 459. Банатска генерална команда извештава, на основу саопштења конзуларног заступништва у Букурешту (Consulat Agentie Bukarest), да су се у неколико округа у Влашкој, појавили скакавци који нападају поља

118


јечма, те се моли Жупанија да се предузму потребне мере у сузбијању ових штеточина. Немачки 2 листа

1798. јуни 2, В. Бечкерек П. к. 2. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 29 460. Ћирил Чокерлан (Csókerlan), грађанин и трговац из Великог Бечкерека, моли Жупанију да што пре испослује код УНВ-а пасош његовом млађем сину Илији Чокерлану за боравак у Влашкој, како би водио посао након смрти његовог старијег сина Јакова Чокерлана. Латински 2 листа 1798. мај 14, Будим П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 462. УНВ доставља коначни рачун за трошкове које је Жупанија имала током рата са Турском 1789. године пружајући помоћ војсци при транспорту код Турске Кањиже и обавештава је да је рачун потребно асигнирати код УДК-е, како би се исплатила надокнада из коморске благајне у Темишвару. Латински 6 листова 1798. мај 1, Будим П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 7 473. УНВ објављује интимат свим штампарима, књижничарима и свима који користе школске књиге: академијама, гимназијама или националним школама, на основу царске уредбе из 1779. године о додели привилегије Краљевске штампарије у Пешти, да се школске књиге могу штампати на: латинском, мађарском, немачком, хрватском, илирском (српском), славеносрпском и влашком (румунском) искључиво у поменутој штампарији, која такође има привилегију да штампа каталоге књига. Латински 2 листа 1798. јуни 12, Будим П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 482. УНВ захтева да се поново обезбеди превоз за Девинчијев пешадијски пук, на основу наредбе од 10. априла, по којој се захтева да се за овај пук обезбеди превоз сваког месеца, почев од 1. маја текуће године. Латински 2 листа 1798. мај 23, Мако П. к. 21. 6. 1798. В. Бечкерек, бр. 17 488. Предлог Чанадске жупаније о лимитацији цена меса: говедине, свињетине и телетине. Приложен је и нови ценовник. Мађарски 3 листа

119


1798. мај 23, Мако П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 20 491. Чанадска жупанија моли ТОЖ-у да спроведе истрагу поводом захтева за обештећењем Јаноша Бота, становника Макоа, који је близу Комлоша нападнут и опљачкан. Латински 2 листа 1798. јуни 6, Темишвар П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 21 492. Тамишка коморска администрација доставља поновну молбу Банатске генералне команде да се затвори брана Кушиљ и омогући несметан транспорт натуралија за војску Бегејом. Латински, немачки 4 листа 1798. јуни 6, Темишвар П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 23 494. Тамишка коморска администрација саопштава Жупанији да се обрати Коморском уреду у Чатаду у вези са захтевом среског начелника да се на 4 јутара земље у Оросламошу посаде дудови, пошто није утврђено да ли је земљиште коморско или је законити власник ове земље трансилванијски бискуп Баћан. Латински 2 листа 1798. мај 16, Темишвар П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 24 495. У вези са жалбом места Ђер, Толвадиа, Гад и Тођер да им се призна да је земља коју обрађују девалвирала, Тамишка коморска администрација саопштава да жалбу треба проследити УДК-и, пошто су то коморска властелинства. Латински 2 листа 1798. мај 22, Оршава П. к. 21. 6. 1798, бр. 27 498. Банатска генерална команда извештава, по допису Војне команде у Оршави, да у местима изнад Пожаревца и даље хара куга. На основу вести из Београда, куга не јењава и према последњим подацима од куге је умрло 4 хришћана, 7 Јевреја и 2 Турчина. У Београду дневно умре 15 лица, док je у местима Умчари и Ћумић, куга попустила, јер су се људи разбежали по шуми. Немачки 8 листова 1798. јун 6, Темишвар П. к. 21. 6. 1798, бр. 28 499. Банатска генерална команда захтева да се обезбеди и достави натурална помоћ за потребе војске у Италији и да се на основу одлуке

120


Дворског ратног савета то обрачуна као снабдевање војске. Немачки

2 листа

1798. јуни 20, В. Бечкерек П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 32 503. На основу захтева да се спроведе наплата дуга у вези са спором који се водио око наследства Марка Поповића, срески начелници извештавају да је из дистриктске благајне Велике Кикинде уплаћена одређена сума у сирочадску масу и да је од те суме 3.000 форинти положено у жупанијску благајну за потребе сирочића. Латински 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 40 507. Јанош Мештери упућује јавни протест на неправилност и неодређеност уговора који је склопио да Јаношем Верешем 1797. године за аренду Властелинства Чока. Захтева да се уговор прогласи неважећим. Латински 2 листа 1798. јуни 21, В. Бечкерек П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 44 508. Розалија Карачоњи упућује молбу жупанијским властима, у циљу унапређивања производње свиле, у којој захтева да се ангажују и траже од Јосипа Блашковића, коморског директора свиларства, или од државе да се обавежу да ће за овогодишњи род бити исплаћен новац и то по цени од 16 форинти за једну либру сировине за свилу. Латински 2 листа 1798. јуни 18, без места П. к. 21. 6. 1798, В. Бечкерек, бр. 45 509. Попис различитих трошкова за: писаћи материјал и карте, превоз службеника и порције хлеба за ухапшенике. Латински 1 лист 1798. јули 20, Темишвар П. к. 16. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 510. Алберт Карлицки, инспектор националних школа, захтева од среског начелника да испослује прокламацију (јавну објаву) од сеоских власти у Нађјечи у вези са оптужбом против учитеља Мартина Шала (Saal) неправедно осрамоћеног и оптуженог да је пропагирао бонапартизам у месту. Латински 2 листа

121


1798. јуни 8, Беч П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 511. УДК захтева да се спречи продаја добра Пардањ како би се подмирили повериоци Јохана Бутлера, као и да се спречи зајам за подмирење дугова, пошто су његове сестре упутиле молбу да се имање стави под секвестар до завршетка спора око имовине. Латински 2 листа 1798. јули 3, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 538. На основу ранијих интимата, УНВ поново захтева да се што пре сакупе натуралије и испоруче према упутству Жигмонда Ловаса, жупана Бекешеке жупаније и краљевског комесара, како би што пре биле транспортоване у Италију (помоћ војци). Латински 2 листа 1798. јуни 19, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 14 539. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ доставља попис неколико дезертера, бивших припадника Вурмшеровог (Vurmser) пука за које се сумња да су са породицама прешли у Турску. Захтева се њихово хапшење и спровођење до најближе војне станице. Латински, немачки 4 листа 1798. јуни 12, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 15 540. УНВ доставља одлуку Уреда у Чатаду и извештај са ванредне седнице Тамишке коморске администрације о сукобима око земље за обрађивање између Срба и Немаца у Рац Сент Петеру. На основу истраге коју је спровео асесор Великокикиндског дистрикта, Парчетић, закључује се да је 46 немачких породица опет заузело земљу, коју су били спречени да обрађују и са које су претходно насилно протерани. Захтева се од Жупаније да спроведе неопходне мере, спречи било какво насиље и редовно шаље извештаје о овом догађају. Латински, немачки 6 листова 1798. јули 3, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 16 541. УНВ захтева да се предузму све неопходне мере и редовно извештава о околностима везаним за неслогу између Срба и Немаца око обрадиве земље у Рац Сент Петеру, као и о случају у коме су становници Нађјече тражили хапшење и казну за подбуњивача, учитеља Шала. Латински 2 листа

122


1798. мај 29, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 18 543. Због проширења епидемије (куге), УНВ захтева да се продужи карантин на граници Баната за 42 дана. Латински 2 листа 1798. јули 10, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 21 551. У циљу ефикаснијег поштанског промета и кореспонденције између поштанских станица, УНВ доставља царинске тарифе за различите врсте пошиљки које ће почети да се примењују од 1. августа 1798. године. Латински 3 листа 1798. јули 17, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 22 552. УНВ апелује да се пружи неопходна помоћ и пошаљу људи како би се истребили скакавци и избегла могућа штета у Вршцу у Тамишкој жупанији. Латински 2 листа 1798. јули 10, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 23 553. УНВ доставља попис отпуштених војника из Цулехнеровог пука (Zulechner), који су пореклом из банатских жупанија. Захтева се да се упуте у своје јединице. Латински, немачки 16 листова 1798. јуни 26, Будим П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 24 554. На основу достављених извештаја о наплати Толеранцијске таксе за Јевреје, УНВ захтева да се рестанције достављају према израђеним категоријама, да се увек достављају признанице о исплати, као и да се не издају путне исправе дужницима. Захтева се да суседне жупаније сарађују и међусобно достављају податке о рестанцијама и Јеврејима у циљу ефикасније наплате Толеранцијске таксе. Латински 2 листа 1798. јули 7, Левоча (Levocsa) П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 26 556. Слободан краљевски град Левоча шаље ТОЖ-и приговор и захтева објашњење од трансилванијског бискупа, грофа Игњаца Баћана, у вези са остатком новца од 1.800 форинти уговорених 1790. у Будиму за куповину црквене библиотеке у овој парохији. У прилогу доставља оригиналан уговор склопљен између поменутог бискупа и опуно-

123


моћеника града Левоче и моли Жупанију да изврши интабулацију, што је учинио жупанијски бележник 25. јула 1798. године у Великом Бечкереку. Латински 3 листа

1798. јун 23, Темишвар П. к. 25. 7. 1798, бр. 27 557. Главни коморски инжењер извештава Коморску администрацију, а на основу захтева ТОЖ-е да се затвори Куштиљска брана, да војне испоруке могу да се испоручују у овдашњој луци (каналу), неометано од Тамиша и Куштиљске бране. Немачки 3 листа 1798. јун 17, Панчево П. к. 25. 7. 1798, бр. 29 559. Банатска генерална команда обавештава да је у Ритопеку, малом месту код Дунава, умрло 25 лица од куге. У месту Гроцка умрло је 5 мушкараца и 2 жене, а оболело 12 особа. Многи су из инфицираних места отишли у шуму. Наводно је куга из Београда пренета у Видин. У прилогу је допис Горње дунавске команде о стању у Београду, Смедереву и другим местима, као и допис из Оршаве о стању куге у Београду и другим местима. Немачки 10 листова 1798. јун 27, Темишвар П. к. 25. 7. 1798, бр. 30 560. Банатска генерална команда моли новчану помоћ, јер је (Ратна) благајна празна. Немачки 2 листа 1798. јул 4, Темишвар П. к. 25. 7. 1798, бр. 31 561. Извештај Банатске генералне команде о регулисању трговине и трговаца између Банатске војне границе и турске области, нарочито за трговину брашном и јечмом. Немачки 4 листа 1798. јули 16, В. Бечкерек П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 37 566. Жупанијски благајник доставља признанице о набављеним коњима који су послати као помоћ ергели у Мезохеђешу (Mezohegyes). Послат је 31 коњ у периоду од 10. новембра 1796. до 1. маја 1798. године. Латински, немачки 11 листова

124


1797. јуни 21, В. Бечкерек П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 38 567. Жупанијски бележник издаје потврду Банатској генералној команди о набавци и поправци 141 пиштоља за инсурекциону војску. Латински 2 листа 1798. јули 1, В. Бечкерек П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 40 568. Георг Нуини (Nuiny), управник Поште у Великом Бечкереку, захтева од Жупаније да хитно достави мишљење у вези са проценом вредности Поште у Великом Бечкереку, за коју тврди да вреди 6.000 форинти и да обухвата 68 јутара алодијала, кућу, зграду Поште и осталу опрему. Латински 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 25. 7. 1798, В. Бечкерек, бр. 41 569. Наследници Миклош и Исак Киш моле Жупанију да им изда потврду и да се добра наслеђена од оца: Мађарски Итебеј, Тотарадац и Катаринфелд уздигну на ниво места, пошто су се насељавањем Немаца, Словака и Мађара проширила и тиме доприносе развоју земљорадње и производње. Латински 2 листа Б. д. и б. м. Конгрегациони списи, б. с. 572. Пројекат за изградњу канала, брана и пловних путева. По узору на Французе и Енглезе предлажу се начини на основу којих би требало да се сакупи новац за трошкове изградње канала и ангажују људи, како би се унапредила пловидба и олакшала трговина. (део документа) Латински 2 листа

125


КУТИЈА 232

1798. јуни 19, Темишвар Г. к. 6. 8. 1798, В. Бечкерек, б. б. 575. Начелник и заклетник (Тамишке жупаније) саопштавају резултате спроведене истраге поводом тужбе против Јована Бирејскоа (Birejszko), бившег кнеза Кепета (Keppet), који је псовао и бласфемисао подначелнике Андраша Антала и Антона Фишера док су спроводили истрагу и саслушавали сведоке. Латински 2 листа 1798. август 13, В. Бечкерек Г. к. 13. 8. 1798, В. Бечкерек, бр. 106 576. Записник са Генералне конгрегације одржане 13. августа 1798. године у Великом Бечкереку, а тиче се пописа о укупним годишњим трошковима жупанијске благајне достављеног од жупанијског рачуновође. Приложен је и табеларни попис из 1794. године свих жупанијских службеника (радних места) и њихове годишње плате. Предложено је да се службенику за сађење дудова смањи плата са 80 на 50 форинти, као и да се запосли бабица у сваком срезу. Латински, мађарски 5 листова 1798. јули 10, Будим Г. к. 13. 8. 1798, В. Бечкерек, б. б. 577. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ упућује Жупанију да признанице за испоруку хлеба војсци у Италији пошаље Ратној благајни у Темишвару, како би се спровела надокнада. У прилогу је записник са Генералне конгрегације од 13. августа 1798. године одржане у Великом Бечкереку из кога се види да је Жупанија потврдила ову одлуку и проследила жупанијском благајнику на спровођење. Латински, мађарски 3 листа

126


1798. август 14, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 3 580. УНВ шаље оригиналну молбу православних становника Нађ Сент Миклоша, који због повећања броја становника траже да им се дозволи изградња нове цркве, и захтева достављање мишљења околних парохија. Латински 4 листа 1798. август 7, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 588. УНВ шаље на разматрање реплику на достављену дуплику благајничког рачуна за 1792, 1793. и 1794. годину. Латински 6 листова 1798. август 7, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 7 589. УНВ доставља све замерке и захтева да се разјасне нејасноће везане за рачуне и исплату Толеранцијске таксе за Јевреје за неколико протеклих година, од 1788. до 1794. године. Латински 2 листа 1798. август 28, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 8 590. УНВ ургира разјашњење и уплату рестанције Толеранцијске таксе за Јевреје за протекле године, од 1792. до 1795. године, као и за претходне три године 1796. до 1798. године, због нових војних околности. Латински 2 листа 1798. август 21, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 9 591, 592. Окружница УНВ-а: 591. Објављује се да се похваљује Франц Шрауд (Schraud), професор медицине на Краљевском научном универзитету у Пешти, због свог претходног искуства у сузбијању куге прво у Срему а затим у Западној Галицији, као и да му је за ове заслуге исплаћено из коморског фонда 600 форинти. 592. Објава о обнављању Краљевског племићког конвикта у Кошицама. Обавештавају се заинтересовани будући питомци, као и родитељи, старатељи и тутори о условима које је потребно испунити и доставити до 1. новембра. Конвикт ће примити 42 питомца. Латински 3 листа 1798. август 7, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 11 601. УНВ: Објављује се да је темишварски епископ Петар Петровић именован за личног краљевског саветника, због заслуга у досадашњој служби. Латински 3 листа

127


1798. август 21, Будим П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 603. У наставку интимата од претходног месеца када је достављен попис војника Цулехнеровог пука и захтев да се отпусте кућама, УНВ додаје и саопштење да се отпусте и они који су починили мање преступе, а да се они који изазову нове немире и преступе опет ухвате и спроведу до најближе војне станице. Латински 2 листа 1798. август 6, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 20 616. Тамишка жупанија моли ТОЖ-у да јој пошаље људе као помоћ за скупљање скакавичијих јаја од краја августа до почетка октобра и доставља копију наредбе УНВ-а да се хитно пружи неопходна помоћ Тамишкој жупанији за истребљење најезде скакаваца у Вршцу и околини. Доставља јој и копију извештаја и препорука професора Митербаха (Miterbach), који указује да је у оваком приликама неопходна сарадња суседа и општа ангажованост, како би се избегле огромне штете које остају после најезде оваквих штеточина. Латински 5 листова 1798. август 16, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 23 618. Тамишка коморска администрација захтева да се благајнички извештаји о количини узгајања свилене бубе шаљу платном уреду и инспектору за свиларство Матији Швабу, пошто је забрањено да се достављају Јосипу Блашковићу, директору свиларства, због превеликих трошкова које је направио при утврђивању надокнаде за гајење свиле. Латински 2 листа 1798. септембар 12, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, бр. 25 619. Банатска генерална команда није у стању да исплати трошкове за снабдевање војника, а камоли превозе водом (Natural Wasser Transportierung), те моли ТОЖ-у да овдашњој Ратној благајни уплати потребна средства. Немачки 2 листа 1798. септембар 5, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, бр. 26 620. Банатска генерална команда прослеђује пропис Дворског ратног савета да странци који желе да пређу границу, морају да имају пасош који није старији од шест недеља. Посебно треба пазити на

128


пропуштање Француза и Цисалпинаца, којима је пасоше издала тајна Дворска и државна канцеларија. Немачки 4 листа

Б. д. и б. м. П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 36 625. Јавни протест Наума Дадања (Dadani), властелина Ђулвеса, против твораца лажне потврде о исплати дуга од 35.000 форинти од покојног Константина Моске у Бечу 3. јануара 1797. године и против спроведене жупанијске интабулације. Захтева се да се спроведе судска истрага против његове удовице и дворског саветника Атанасија Бале (Balla), у чијем присуству је извршена лажна трансакција, као и да се спроведе законита екстабулација дуга. Латински 2 листа 1798. август 31, В. Кикинда П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 37 626. Копија обвезнице у којој се Јосип Михаел Пупић обавезује да ће по утврђеним условима са годишњом каматом од 6% и стављањем хипотеке на алодијалну земљу вратити позајмицу од 200 форинти благајни католичке цркве у Великој Кикинди. Латински 2 листа 1798. септембар 18, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 2 630. Према упутству Дворског ратног савета, УНВ захтева од Жупаније да спроведе истрагу и заједно са инжињером водених путева, Костком, изврши чишћење и поправку Бегејског канала, како би се омогућила несметана пловидба. Захтева се редовно достављање извештаја. Латински 2 листа 1798. септембар 11, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 6 634. УНВ захтева да се спроведе у Пешту ухапшеник Георг Рот, златар из Великог Бечкерека, који је оптужен за позлаћивање сребрењака, због повезаности са кривичним поступком који се води против Лазара Рајковића и Атанасија Василијевића, златара из Новог Сада. Латински 2 листа 1798. август 14, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 8 641. УНВ доставља Жупанији замерке на послате рачунске извештаје за црквену земљу и враћа јој табеларни извештај на дораду, како би се разјасниле нејасноће у рубрикама: о закупу, интабулацији и управи над земљом. Латински 4 листа

129


1798. август 21, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 9 642. На основу молбе оптуженог Нике Глоговчана, бившег кнеза Сараволе, у вези са исплатом пореске рестанције из 1784. године и на основу благајничких извештаја, УНВ износи своје мишљење и захтева од жупанијског рачуновође да се побрине за уплату ове рестанције и достави извештаје о томе. Латински 2 листа 1798. септембар 4, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 13 653. УНВ саопштава да је поджупану Пештанске жупаније поднет захтев да се Јевреј Самуел Браун упути из Пеште у ТОЖ-у, како би се решио случај покрштавања његове деце. Латински 2 листа 1798. јули 24, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 14 654. УНВ захтева мишљење за предложене термине за одржавање четири вашара у Чоки на основу предлога Имреа Марцибањиа, заменика поджупана и властелина Чоке, чија је молба достављена у прилогу. Латински 4 листа 1798. јули 24, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 17 657. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље попис војника пореклом из ТОЖ-е који су преминули у периоду од 1. новембра 1793. године до краја априла 1798. године. Латински, немачки 6 листова 1798. јули 31, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 666. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље умрлицу Михаља Буца, војника пореклом из ТОЖ-е. Латински, немачки 3 листа 1798. септембар 18, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 27 686. Поводом избијања сточне куге у неким местима ТОЖ-е, УНВ доставља инструкције професора ветерине са Краљевског универзитета у Пешти. Латински 4 листа

130


1798. септембар 4, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 28 687, 688. Окружница УНВ-а: 687. Објављује се да гроф Антал де Баћан именован за личног саветника (конзилијара), због бројних постигнутих успеха у досадашњој служби. 688. На основу одлуке његовог величанства да се спроведе општа инсурекција, објављују се поименце сви пуковници и поручници пешадијских и коњичких пукова који треба да се ставе у готовост у области Дунава, Потиском дистрикту и у Хрватској. Латински 3 листа 1798. август 28, Будим П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 35 707. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље списак преминулих војника пореклом из ТОЖ-е. Латински, немачки 3 листа 1798. август 6, Темишвар П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 39 711. Тамишка жупанија извештава да су порески заостатак Николе Живковића за аренду пустаре Оређ у износу од 20 форинти уплатила у жупанијску касу његова браћа Петар и Јован Живковић, који су уједно и садашњи арендатори пустаре. Латински 2 листа 1798. август 6, Темишвар П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 40 712. Како би се исплатила пореска обавеза за аренду пустаре Топола (Topolya) за протеклих 6 година, Тамишка жупанија доставља ТОЖ-и молбу места Денте у којој је наведено да је ову пустару арендирало место Сока (Торонталска жупанија), па се захтева од Жупаније да израчуна аренду, спроведе наплату и извести о томе. Латински 4 листа 1798. август 6, Темишвар П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 41 713. Тамишка жупанија саопштава да ће се стока која залута са пашњака на пут, исто као и стока која залута и пређе границу имања, на које је доведена на испашу, убудуће одузимати од својих власника и спроводити до најближег магистрата. Латински 2 листа 1798. септембар 12, Мако П. к. 19. 9. 1798. В. Бечкерек, бр. 43 715. Предлог Чанадске жупаније о лимитацији цена говедине, свињетине и телетине. Мађарски 2 листа

131


1798. септембар 26, Темишвар П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 45 716. Тамишка коморска администрација шаље захтев краљевског комесара Жигмонда Ловаса да се приликом затварања канала Бегеја изнађе решење за превоз натуралија, као и предлог жупанијског геометра Спачека на који начин треба да се спроводи посао затварања и чишћења канала Бегеја и бране Куштиљ. Латински, немачки 6 листова 1798. септембар 12, Темишвар П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 46 717. На основу претходне процене да је за чишћење обале реке Бегеј потребно обезбедити већи број запрежних кола, алатки за премеравање и дрвених чекића, Тамишка коморска администрација захтева од ТОЖ-е да хитно достави информације колико чега она може да обезбеди. Латински 2 листа 1798. септембар 19, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, бр. 47 718. Банатска генерална команда извештава о регрутовању за Версајски хусарски пук (Wersay Houssaren Regiment) и доставља извештај поручника Вереша о трошковима насталим за потребе овог пука за 1795. годину. Немачки 4 листа Б. д. и б. м. П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 57 726. Стаја Стајић, становник Неузине, моли да му се надокнаде трошкови за коње и кола који су позајмљени за превоз ухапшеника Глигорија Тернована у Панчево. Латински 2 листа 1798. октобар 15, В. Бечкерек П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 58 727. Спецификација трошкова за постељину купљену на вашару у Темишвару за потребе касарне у Ујпечу, потврђена од стране жупанијског рачуновође. Латински 2 листа 1798. септембар 5, Темишвар П. к. 19. 9. 1798, бр. 59 728. Облигација брачног пара Јoзефа Штајнгаснера (Steingaβner), апотекара и његове супруге у износу од 800 гулдена, позајмљених из Коморске

132


сирочадске благајне у Темишвару за депозит. Немачки

2 листа

1798. октобар 15, В. Бечкерек П. к. 15. 10. 1798, В. Бечкерек, бр. 60 729. Попис различитих трошкова (из жупанијске благајне) одобрен на Партикуларној конгрегацији 15. октобра 1798. године у Великом Бечкереку. Латински 2 листа

133


КУТИЈА 233

1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 1 730. У циљу заштите од поплава срески начелник доставља извештај о стању насипа на Моришу у (Киш)Сомбору и околним местима, као и извештај геометра о поправци појединих насипа и о потрошеном дрвеном материјалу за изградњу нових насипа. Латински, немачки 10 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 2 731. Срески начелник извештава да је место Беба исплатило рестанцију за жито и доставља признаницу о исплати, као и информације других среских начелника о цени жита и исплати пореза. Латински 7 листова 1798. август 13, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 4 732. На основу раније одлуке о спровођењу регулације (уређења) парохија (жупа), срески начелник доставља табеларне извештаје католичких жупа у Кањишком срезу у којима је исказано: којој бискупији и деканату припада жупа, бројно стање верника у жупи, да ли место поседује цркву, стање зграде и цркве, поправке и изградња, имовина, парохијска давања и приходи итд. Латински, немачки 78 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 10 734. Извештај жупанијског благајника о начину трошења 59 форинти које су преостале у жупанијској благајни од сакупљене помоћи. Среске власти извештавају да није исплаћено 16 форинти помоћи које је Мађарски Пардањ сакупио за парохију у Модошу. Латински 4 листа

134


1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 19 737. Среске власти извештавају о догађајима везаним за утврђивање масе покојног Марка Поповића. У прилогу се налазе признанице о исплати плата за тројицу његових запосленика и одговор Великокикиндског магистрата у вези са враћањем дуга од 500 форинти из 1790. године у масу Марка Поповића. Латински 7 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 22 738. Жупанијски рачуновођа извештава да је Гаја Вуков, исплатио рестанцију арендационе таксе од прихода стечених на вашару у Великом Бечкереку 1796. године. Латински 2 листа 1798. новембар 12, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 28 739. Поводом жалбе места Чавош на управника властелинства због претварања 9 јутара пашњака у баште, Имре Коцоњи (Kotzony), арендатор Чавоша, моли да се спроведе истрага да ли је узет и део земље коју је арендирао. Латински 2 листа 1798. новембар 22, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 31 742. На основу молбе Катарине Лукач, која је законита старатељка свог сина Антала Киша, среске власти достављају оверену потврду Антала Киша, у којој изјављује да препушта својој мајци управљање над добрима, које је наследио након смрти оца Миклоша Киша, све док траје његово школовање у Пешти. Латински 4 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 34 745. Среске власти извештавају да је потребно хитно исплатити повериоцу Тадеју Пергеру (Perger), трговцу из Беча, дуг Јефте Ристе, трговца из Нађ Сент Миклоша, и достављају записник са лицитације на којој је продата кућа поменутог дужника 18. новембра 1798. године у Нађ Сент Миклошу. Латински 4 листа

135


1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 37 746. Среске власти извештавају, а жупанијски благајник потврђује, да су кнезови места Толвадија, Тођер и Гад уплатила у жупанијску благајну укупно 184 форинте и 51 крајцару. Латински 2 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 48 748. Среске власти извештавају да је Иштван Керменди (Körmendy) уплатио у жупанијску благајну преосталу таксу свога преминулог оца Пала Кермендиа, као његов законити наследник. Латински 2 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 50 749. Среске власти достављају на увид признанице за испоруку жита магацинима у Темишвару и Сегедину по срезовима и местима, којима је његово величанство изразило захвалност за испоруку натуралне помоћи за време рата 1796. године. Латински, немачки, мађарски 38 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 51 750. На основу захтева УНВ-а да се испитају околности у вези са изградњом нове школе у Хацфелду, срески начелник доставља потврду становника овог места и мишљење пуковника Јосипа Чекоњића, властелина Хацфелда. Латински, немачки 7 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 56 752. Стоја Грујин, становник Толвадије, моли спровођење истраге и тражи од бившег начелника Петра Тршћанског да објасни где је нестао сирочадски новац који му је предао на чување. Латински 2 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 60 755. Среске власти достављају резултате истраге коју је спровео Дистриктски суд у Великој Кикинди на основу тужбе Јована Поважанеца, становника Тотарадца, против Живана Поповића, месара из Меленаца. Поменути је оптужен да је приликом куповине бикова дао лажни новац. Латински 6 листова

136


1798. август 13, В. Бечкерек Г. к. 20.11. 1798. В. Бечкерек, бр. 63 757. Извештај жупанијског заклетника о жалбама становника Шарлевила на огромну штету од града, и молба да их не опорезују за ову годину, пошто су им сви усеви уништени. Приложен је табеларни приказ штете. Мађарски, латински 7 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 64 758. Среске власти достављају копије докумената насталих на основу молби више становника да им се издају неопходне дозволе за подизање наследства у Наследним земљама. Латински, немачки 8 листова 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 65 759. Срески начелник извештава на основу молбе Теодора Шићаровића, трговца из Меленаца, и удовице покојног благајника Михаила Живковића, да им се дозволи да наплате дуг од имовине Петара Костовића, бившег управника поште у Меленцима, да је истрага показала да поменути нема никаквих дугова. Латински 8 листова 1798. новембар 22, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 67 760. Жупанијски бележник даје табеларни преглед смештаја (кућа) које су закупили припадници војног пука Чарториски у Ујпечу, Хацфелду и Трибсветеру. Латински 2 листа 1798. новембар 20, В. Бечкерек Г. к. 20. 11. 1798, В. Бечкерек, бр. 80 765. Извештај среског начелника о спроведеној истрази на основу тужбе коју је упутио Миклош Габор, трговац из Великог Бечкерека, због штете коју је претрпео путујући на вашар у Сегедину, када су га напале непознате особе из Мокрина, вређале га и отеле му коња. У прилогу је достављена спецификација штете коју је претрпео, као и резултати истраге Грађанског суда у Великој Кикинди. Латински, мађарски 9 листова 1798. децембар 5, В. Бечкерек Г. к. 5. 12. 1798, В. Бечкерек, б. б. 766. Правилник за одржавање вашара и вашарске тарифе у ТОЖ-и одобрене на Генералној конгрегацији 5. децембра 1798. године у Великом

137


Бечкереку. Посебно су исказане таксе за учеснике на годишњим, а посебно на недељним вашарима. Латински 6 листова

Н. С. Миклош П. к. 24. 4. 1798, В. Бечкерек, бр. 149 769. Розина Нако, удовица Ћирила Накоа, упућује молбу Краљевском суду да ослободи њеног девера Кристифора Накоа од дела туторства над њеним сирочићима, као и да спроведе поделу добара између њега и сирочића и да јој потврди да је она једини природни и законити старатељ. Латински 2 листа 1798. септембар 19. П. к. 19. 9. 1798, В. Бечкерек, бр. 40 770. Жупанијски бележник даје списак различитих жупанијских трошкова који су одобрени на Партикуларној конгрегацији 19. септембра 1798. године у ТОЖ-и. Латински 2 листа

138


КУТИЈА 234

1796. јуни 5, Чока Конгрегациони списи, б. с. 773. Копија коначног обрачуна (сравњивања рачуна) између Јаноша Мештериа и Јаноша Вереша након истека десетогодишње аренде за Властелинство Чока, потврђена од жупанијског подбележника 9. фебруара 1798. у Великом Бечкереку. Латински 2 листа 1796. фебруар 22, Комлош Конгрегациони списи, б. с. 774. Срески начелник оверава копију спецификације трошкова за поправку, реновирање и изградњу зграда и других објеката током десетогодишње аренде, од 1. новембра 1786. године до краја октобра 1796. године, а коју су потписали Јанош Вереш и Јанош Мештери 31. маја у Чоки. Латински 3 листа 1796. фебруар 22, Комлош Конгрегациони списи, б. с. 775. Срески начелник објављује копију главног обрачуна за аренду властелинства Чока, сачињен између властелина Имреа Марцибањиа и господе, Јаноша Вереша и Јаноша Мештериа, у Чоки 4. јуна 1796. године. Латински 3 листа 1798. фебруар 30, Кларија Конгрегациони списи, б. с. 778. Табеларни рачунски извештаји места Кларија: пореске исплате, рестанције и процене за 1798. и 1799. годину сачињени од стране кнеза Живана Јеремића. Латински 14 листова 1798. април 30. Конгрегациони списи, б. с. 779. Попис особа које су уплатиле порез у периоду од 24. фебруара до 30.

139


априла 1798. године и потврда жупанијског бележника и благајника да је новац положен у благајну 1. маја 1798. године. Латински 2 листа

1798. март 3, Комлош Конгрегациони списи, б. с. 780. Јанош Вереш, срески начелник, одговара поводом опомене коју му је упутио поджупан Хертеленди на основу оптужбе његовог коарендатора да није исплатио новац који дугује према арендационом уговору за Властелинство Чока и прилаже рачунски регистар уплата од 1793. до 1798. године. Латински 2 листа 1798. март 20, В. Бечкерек Конгрегациони списи, б. с. 783. На основу жупанијске одлуке, жупанијски рачуновођа доставља копију извештаја насталог као одговор на реплику комесара Петра Тршћанског у вези са нејасноћама везаним за исплату дуга за 975 мера зоби и 58 мера јечма послатих 1789. године за потребе пука Анспах. Пошто је након смрти начелника Селешиа ово питање занемарено, у прилогу је достављена копија извештаја о испоруци жита за целу годину. Латински, немачки 3 листа 1798. април 18, Солтур Конгрегациони списи, б. с. 785. Табеларни приказ прихода и расхода места Солтур за 1797. годину. Немачки 4 листа 1798. април 21, Бока Конгрегациони списи, б. с. 786. Рачунски извештај кнеза Боке Јована Рацића о приходима и расходима овог места у 1797. години. Латински 2 листа 1798. мај 30, Варад списи без сигнатуре 789. Захтев Бихарске жупаније да се исплати 341 форинту за кочије које су биле послате у Турски рат, најкасније до 20. фебруара следеће године. Мађарски 1 лист Б. д. и б. м. Конгрегациони списи, б. с. 790. Допис (УНВ) упућен жупанијском подначелнику у Модошком срезу, у вези са истребљивањем скакаваца у околини Вршца, пошто је

140


примећена најезда ових штеточина према местима Маргита и Сент Јанош. Моли се да Жупанија у сарадњи са војним властима и Тамишком жупанијом пошаље људе како би се спречила штета. Латински 1 листа

1798. јули 20, Беч Конгрегациони списи, б. с. 791. Арсеније Сечујац, барон и генерал мајор, моли Жупанију да реагује на молбу удовице Ћирила Накоа и захтева од Кристифора Накоа да достави рачуне о добрима и одустане од туторства над сирочићем његовог покојног брата у корист удовице, како би се ускоро могла спровести подела добара, утврдити приходи и расходи, подмирити повериоци и збринути сирочићи. Латински 8 листова 1798. јул 21. списи без сигнатуре 793. Допис у којем се саопштава да су инсекти (скакавци), који су напали поља, истребљени што због послате помоћи из више срезова у Тамишкој жупанији, ТОЖ-е и Крашовске жупаније, тако и због хладног и мокрог времена. /документ са рупицама/ Немачки 2 листа 1798. јул 21. В. Бечкерек списи без сигнатуре 794. Записник Партикуларне конгрегације под бројем 32. и 33. о додељивању старатеља сирочету Васи Поповићу, који ће да води рачуна о његовом наследству од 3.000 форинти до његовог пунолетства. Старатеља ће именовати Великокикиднски дистрикт. Мађарски 2 листа 1798. август 13, Сегедин списи без сигнатуре 798. Табеларни приказ трошкова радова, грађевинског материјала и алата на изградњи моста између Сирига и Новог Сегедина. Мађарски, немачки 2 листа 1798. септембар 29, Будим Конгрегациони списи, б. с. 799. УНВ враћа преписе докумената о истрази коју су спровели срески начелници 22. фебруара 1796. године у Великом Бечкереку поводом жалбе господина Криштофа, крчмара у Накову, против неправде коју му је нанео управник властелинства у Мариенфелду, Јохан Герман. Латински, немачки 10 листова

141


1798. октобар 20, В. Бечкерек Конгрегациони списи, б. с. 800. Жупанијски заклетник извештава да је потврда о прекиду судског спора и успостављању споразума између Јована Стојановића, трговца из Црње, и Лазара Путника, трговца из Кларије, положена у Жупанијску архиву. Латински 2 листа 1798. октобар 31, Велика Кикинда Жупанијски акти, б. с. 802. Извештај трошкова Великокикиндског дистрикта за поправку крова коморске куће и за проширење соба у којима обитавају пандури и чувари. Немачки 2 листа 1798. децембар 3, тврђава Алвинц (All Vincz) Конгрегациони списи, б. с. 810. Изјава Јожефа Баћана у којој захтева од господина Јаноша Тота да настави да обавља функцију фишкала и опомуномоћеника Властелинства Беба и након смрти његовог брата трансилванијског бискупа, Игњаца Баћана, и да отпочне са сређивањем аката како би се утврдило стање прихода и расхода и без сметње наставило управљање овим Властелинством, које му по природном праву припада. Латински 1 лист 1798. април 3, Темишвар Жупанијски акти, б. с. 814. Извештај о процени вредности земљишта Властелинства Трибсветер. Према процени Чатадског рачунског уреда, Властелинство Трибсветер се састоји од неколико села, које чине немачки и француски становници, католици који су се пре 30 година доселили од када је Властелинство и добило име. Немачки 4 листа 1798. јун 2, Чатад Жупанијски акти, б. с. 815. Извештај Коморског рачунског уреда о висини аренде од 1794. до 1798. године за точење вина и за месницу иза покојног становника Фридриха Гилера (Giller) из места Грабац и његове супруге. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Конгрегациони списи, б. с. 817. Молба (чанадски бискуп) упућена УНВ-у да подржи изградњу нове цркве у месту Беба и обавести грофа Јожефа Баћана, брата покојног

142


трансилванијског бискупа Игњаца Баћана, коме по патронском праву припада ово место, о неопходности наставка градње нове католичке цркве. /део документа/ Латински 2 листа

1798. август 13, В. Бечкерек Г. к. 13. 8. 1798, В. Бечкерек, бр. 1–52 821. Записник са Генералне конгрегације одржане 13. августа 1798. године. /фрагментарно, текст је веома оштећен/ Мађарски 22 листа

143


КУТИЈА 235

1795. новембар 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1789, В. Бечкерек, бр. 1 822. Ревизија судског процеса одржана 27. новембра 1798. године у Великом Бечкереку покренута од стране краљевског фишкала против Михаља Карачоњиа, властелина Пардања и околног арендатора, на основу многобројних жалби места Кеча, Чепса, Иванда и других, да је током 1794. године на граници пустара Болдур и Хетин косио и односио коморско сено и тиме нанео штету овим местима. Латински 37 листова 1798. април 24, В. Бечкерек Г. к. 24. 4. 1789, В. Бечкерек, бр. 4 823. Молба Марије Лакатош, становнице Великог Бечкерека, да добије сатисфакцију за штету коју је претрпела док је путовала из Великог Бечкерека у посету брату Јохану Вакару у Сентомаш, када су је кочијаши опљачкали. Латински 2 листа 1797. децембар 11, Темишвар Инстанције 824. Становници Ђорока (Gyorok) моле од Рачунског уреда у Кеверешу (Nagy-Köveres) да им се надокнади штета коју је проузроковало изливање Тамиша, пошто они нису могли да обрађују земљу и воде стоку на испашу у пределу званом Пишкорница (Piskornica). Латински 2 листа 1798. јуни 2, Велика Кикинда Судске истраге 829. Судска истрага и саслушање више сведока поводом молбе коју је упутио Јова Стојановић, трговац и становник Црње, у вези са заједничким послом око продаје стоке и крчмарења са Лазаром Путником, трговцем из Кларије. Латински 6 листова

144


1798. фебруар 27, Модош Доминални суд Модош 830. Извештај из записника Доминалног суда одржаног у Модошу у вези са жалбом Васе Михајловића алиас Поповића, месног ђакона, пошто му није исплаћена учитељска плата за 1796. годину, што је потврђено и од рачуновође и нотара у Темишвару 18. децембра 1798. године. Латински 1 лист 1799. септембар 2, В. Бечкерек Урбаријални суд 831. Извештај са Генералне конгрегације одржане новембра претходне године, где су се разматрали разне жалбе становника Новог Бечеја и Беодре у вези са опорезивањем земљишта и питања власништва винограда. Мађарски 2 листа 1798. В. Бечкерек Урбаријални суд 832. Извештај са Генералне конгрегације одржане новембра претходне године, под бројем 43. Разне жалбе становника Сент Ивана око питања наследства земљишта, жалба око опорезивања и жалба око власништва винограда. Мађарски 4 листа 1798. фебруар 9, В. Бечкерек Судски списи, б. с. 834. Копија уговора потписаног 13. децембра 1792. године у Чоки између Јаноша Мештериа и Јаноша Вереша за арендирање добра Чока по договореним условима. У прилогу је достављен попис исплата господина Мештериа према Верешу од 1796. до јануара 1798. године. Латински 3 листа 1798. фебруар 9, В. Бечкерек Судски списи, б. с. 835. Копија облигације Јаноша Мештериа насталe 14. децембра 1792. године у Чакову, у којој потврђује да је позајмио новац за потребе аренде добра Чоке и да ће до утврђеног рока и по договореним условима вратити новац повериоцу Јовану Грацком, фишкалу у Великој Кикинди. Латински 2 листа 1798. март 5, В. Бечкерек Судски списи, б. с. 842. Табеларни приказ обрачуна индивидуалних рестанција Толеранцијске таксе за Јевреје по жупанијским местима, уз податак о могућности наплате. Латински 2 листа

145


1798. март 21, В. Бечкерек Судски списи, б. с. 845. Поджупан Хертеленди захтева од Јаноша Туроциа (комесара) да се побрине да се спроведе ревизија рачунског извештаја за војна давања магацинима, пошто док се не исправе грешке не може бити извршена надокнада и обавештава га да је жупанијски фишкал на основу сакупљених извештаја и доказа поднео тужбу против њега Жупанијском суду, а да је рочиште заказано за 26. април текуће године у Великом Бечкереку. Латински 2 листа 1798. октобар 31, Ујпеч Судски списи, б. с. 851. Уговор састављен између Коморске службе прихода у Ујпечу и три закупца из места Кишода (Kissoda) за право на крчмарење. Немачки 2 листа 1798. август 19, Омољица Судски списи, б. с. 853. Смртовница породице колониста, Мундингер коју је издао омољички парох. Шесточлана породица је умрла у размаку од неколико дана до два месеца у војној граници, станица Омољица и сахрањени су у необележеном гробу. Немачки 1 лист 1798. април 26, В. Бечкерек Судски списи, б. с. 854. Судски спор вођен пред Жупанијским судом покренут од стране жупанијског фишкала против комесара Јаноша Туроциа, којег оптужује да није приказао тачне рачуне о испоруци натуралија магацинима у току последњег рата, па се не може спровести надокнада. Као доказ приложени су рачунски извештаји појединих места и потврде жупанијског благајника. Латински 13 листова 1798. новембар 20, Нађ Сент Миклош Судски списи, б. с. 855–858. Извештај, сведочење и лекарски налаз о истрази поводом убиства крчмара у Накофалви, Кристијана Тајкерта (Teikert), и његове жене 18. новембра 1798. године. Овај варварски злочин починило је шест наоружаних пљачкаша, сумња се на Влахе, који су повредивши још неколико људи, украли кола и побегли. Латински 2 листа

146


1798. новембар 27, Беба Судски списи, б. с. 860. Жупанијски начелник и заклетник достављају извештај комисије која је спровела попис покретне имовине покојног трансилванијског бискупа, Игњаца Баћана, у месту Беба. Латински 9 листова 1798. април 21, Бока Признанице 868. Стефан Ћирић, учитељ у Боки, потврђује да је од кнеза Јована Рацића примио плату за 1797. годину у износу од 50 форинти. Српски 1 лист 1798. мај 18, Хеђеш Признанице 872. Жупанијски заклетник оверава копију признанице 18. августа 1798. године у Великом Бечкереку у којој прваци Хеђеша потврђују да су примили новац за испоруку 142 пожунска мера сена од жупанијског комесара. Латински 1 лист 1798. септембар 12, Конак Признанице 873. Признаница у којој Ћира Говедар, месни чобан потврђује да је од кнеза Аврама Рацића примио плату у износу од 22 форинти. Латински 1 лист

147


1799. ГОДИНА КУТИЈА 236

1799. јануар 21, В. Бечкерек П. к. 21. 1. 1799, В. Бечкерек, бр. 5 1. Извештај са Партикуларне конгрегације о болести инжењера Костке, који је био задужен за регулацију Бегејског канала, а због тога касне радови. Такође, наводи се да је канал пун муља, пошто дуже време није чишћен од талога. Мађарски 2 листа 2.

4.

5.

148

1799. април 22, В. Бечкерек П. к. 22. 1. 1799, В. Бечкерек, бр. 3 Поводом захтева УНВ-а, Жупанија и Агоштон Киш достављају разјашњење нејасноћа и прецизирају спорне тачке у урбаријалном уговору о насељавању некоришћене земље склопљеном између поменутог властелина и колона из Мађарког Итебеја. Латински 4 листа 1799. новембар 14, Куштиљ П. к. 21. 1. 1799, бр. 5 Главни коморски инжењер Костка извештава Коморску администрацију о поплави, изливању Бегејског канала. До изливања није дошло због обилности воде на Куштиљској брани, него због обилних киша, и велике количине воде која се преко два брда сливала у канал. Немачки 5 листа 1798. децембар 11, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 1 УНВ доставља мишљење и замерке на порески рачун из 1797. године, реплику за 1796. годину и дуплику за период од 1792. до 1795. године и захтева од Жупаније да изврши преглед и доставе разјашњења до краја октобра текуће године. Латински 3 листа


10.

17.

1799. јануар 10, Беч П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 4 УДК шаље молбу грофа Јожефа Баћана у којој тражи да се добро његовог покојног брата Игњаца Баћана, трансилванијског бискупа, стави под секвестар, како би се законито подмирили повериоци, па се захтева од Жупаније да спроведе истрагу и достави своје мишљење. Латински 4 листа 1799. јануар 8, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 7 УНВ објављује да је гроф Гедеон де Рада именован за личног саветника и асесора Септемвиралног суда, као и да је гроф Михаљ Надажди (Nádasdy) изабран за краљевског часника (Officium Agazonum Regalium Magistri). Латински 2 листа

1799. јануар 22, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 13 26–28. Окружница УНВ-а: 26. Правилник о издавању пасоша. Сви који желе да путују из Угарске у Наследне земље било да подигну наследство било да тргују, морају имати оверен пасоше и потврде од УНВ-а или од УДК-е. Молбе са свом потребном документацијом и датумом повратка упућују се овим институцијама на одобрење. 27. Ради обезбеђења јавне сигурности тражи се да се будно мотри на емигранте и на стране путнике, уз строго држање упутстава. 28. У циљу унапређења фабрика за производњу пиштоља (оружја), захтева се од свих мајстора и занатлија који раде овај посао да се јаве најближим војним станицама, као и од оних мајстора који већ раде овај посао при војсци, како би се упутили у фабрике. Латински 3 листа 30.

35.

1798. децембар 24, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 15 УНВ објављује да је након смрти грофа Јосип Кеглевића упражњено место чувара свете краљевске круне, па је за новог краљевског часника (Agazon Regalium Magistri Officium) због изврсне службе изабран гроф Михаљ Надажди. Латински 2 листа 1798. децембар 24, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 19 УНВ доставља примедбе и захтева да се разјасне нејасноће везане за исплату рестанције Толеранцијске таксе за Јевреје за неколико про-

149


36.

38.

39. 41. 45.

150

теклих година, од 1788. до 1794. године. У прилогу се налазе два табеларна извештаја жупанијског благајника о обрачуну индивидуалних рестанција Толеранцијске таксе за Јевреје по жупанијским местима уз податак о могућности наплате, пошто су се неки Јевреји иселили, неки преминули, а неки осиромашили. Латински 6 листова 1799. јануар 15, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 20 Поводом молбе коју је упутио Иштван Нађ да му син Михаљ добије стипендију како би похађао интернат у Кошицама, УНВ саопштава да су сва места за ову школску годину попуњена. Конкурс за доделу овогодишњих стипендија је истекао будући да је био расписан у децембру прошле године, тако да поменути Михаљ Нађ може да покуша да конкурише тек крајем године. Латински 2 листа 1798. март 7, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, б. б. Дужнички спор између Јаноша Мешетриа и Јаноша Вереша вођен пред судом у Великом Бечкереку од 7. марта до 18. децембра 1798. године, због несугласица насталих током заједничког арендирања властелинства Чоке. Латински 26 листова 1798. децембар 18, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 22 Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље попис војника пореклом из ТОЖ-е који су преминули у периоду од 1. августа до краја октобра ове године. Латински, немачки 3 листа 1799. јануар 15, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 24 УНВ захтева од Жупаније да достави информације колико је напредовала у сузбијању скакаваца и колико радника је ангажовала за овај посао. Латински 2 листа 1799. јануар 22, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 27 УНВ саопштава да одбацује могућност да је Георгу Роту, оптуженом златару из Великог Бечкерека, одређена погрешна пресуда, пошто је начинио толики преступ. Латински 2 листа


51. 70. 71. 72.

73.

74.

1799. јануар 2, Будим П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 29 Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље попис преминулих војника Надаждијевог пука, а који су пореклом из Баната. Латински, немачки 3 листа 1799. јануар 7, Темишвар П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 37 Одговор Тамишке жупаније у вези са ангажовањем на чишћењу обале Бегејског канала у циљу унапређења пловидбе и трговине. Латински, мађарски 4 листа 1799. јануар 7, Темишвар П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 38 Тамишка жупанија доставља ТОЖ-и на увид признаницу о исплати дела надокнаде за испоруку 975 мера зоби и 58 мера јечма током последњег рата са Турском. Латински, немачки 3 листа 1798. децембар 11, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799. В. Бечкерек, бр. 39 Молба берберина Мартина Клоша, који се пре две године доселио у ТОЖ-у из Бихарске жупаније, да му се изда племићка диплома на основу племићке дипломе његовог брата Јаноша Клоша, директора протестантске школе у Девавањи (Dévaványa), који ју је раније добио. Мађарски 3 листа 1799. јануар 7, Темишвар П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 40 Тамишка жупанија доставља на увид потврде о имовини и признанице о исплатама Пала Арициа (Arizii), арендатора из Денте, којег је Андраш Кешик, који се сада налази утамничен у затвору ТОЖ-е, оптужио да му није исплатио уговорен новац за пастирски посао који је обављао код њега. Латински, мађарски, немачки 8 листова

1799. јануар 7, Темишвар П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 41 Тамишка жупанија доставља на увид ТОЖ-и тражени рачунски извештај пореских рестанција из 1795. године за неколико садашњих становника Терезиопола, а некадашњих становника Ечке. Латински 5 листова

75.

1799. јануар 25, Пешта П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 42 Барон Сплењи изражава општу захвалност свима коју су се показали

151


76. 77.

80. 81. 82. 83.

152

у очувању краљевске круне и одбрани државе делећи његову судбину. Латински 2 листа 1799. јануар 23, Хацфелд П. к. 20. 2. 1799, бр. 44 Темишварски магистрат саопштава да је Команди веома непријатно што опет мора да тражи од ТОЖ-е да им уплати порески новац у Ратну благајну и захваљује најљубазније на томе. Немачки 2 листа 1799. јануар 21, Панчево П. к. 20. 2. 1799, бр. 45 Команда у Панчеву обавештава Банатску генералну команду да је из Винче пешке дошао шпијун (Kundschafft), и да је саопштио да је један човек умро од непознате болести заједно са својом женом. У прилогу допис из Старе Оршаве да су лева и десна страна око турске области за сада без куге. Немачки 4 листа 1799. фебруар 20, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 48 Приговор Катарине Лукач рођене Исекуц због 9.000 мера жита које је из амбара њеног Властелинства Сент Ђерђ преузела војска за своје потребе, што потврђује и жупанијски заклетник. Латински 4 листа 1799. фебруар 20, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 50 Жупанијски пандури, Теодор Мунћан и Јефта Иванов, моле да им се исплати 19 дневница из жупанијске благајне. Латински 2 листа 1799. фебруар 15, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 52 Табеларни приказ разреза арендационе таксе за 1798. годину за арендаторе регалних бенефиција по срезовима и местима ТОЖ-е. Латински 6 листова 1799. фебруар 12, В. Бечкерек П. к. 20. 2. 1799, В. Бечкерек, бр. 53 Табеларни приказ разреза Толеранцијске таксе за Јевреје за 1799. годину по срезовима и местима ТОЖ-е. Латински 2 листа


КУТИЈА 237

93.

94.

1799. јануар 29, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 4 УНВ враћа Жупанији записник Урбаријалног суда одобреног на Генералној конгрегацији 13. августа 1798. године у Великом Бечкереку, и захтева да се Већу хитно доставе информације о даљем току ових процеса. Латински, мађарски 6 листова 1799. фебруар 5, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 5 УНВ враћа Жупанији записник Урбаријалног суда одобреног на Генералној жупанијској конгрегацији 20. новембра 1798. године. Латински, мађарски 6 листова

1799. јануар 29, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 11 114. У циљу опште безбедности, УНВ захтева да се осигура поштански пут од разбојника и пљачкаша, као и да се спроведе истрага на основу послатог извештаја (недостаје прилог) Поштанске управе Осека о пљачки пошиљке између поштанске станице у Мокрину и Киш Кањижи, када су разбојници украли торбу и уништили писма. Латински 2 листа 1799. јануар 8, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 13 115. Поводом молбе коју је поднело место Алибунар да му се дозволи да промени датум одржавања вашара, УНВ објављује да ће се сточни вашар у овом месту одржавати 26. августа, а не као до сада 15. августа. Латински 2 листа 1799. јануар 8, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 14 116. УНВ шаље умрлицу Марка Мартина, војника пореклом из Великог

153


Бечкерека, који је погинуо у Италији. Латински, немачки

3 листа

1799. јануар 29, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 15 117. Будући да се у Краљевској штампарији у Пешти штампа дело професора Шрауда О куги у Срему, УНВ захтева се од надлежних да доставе информације колико примерака, поред обавезног примерка за Жупанијску архиву, желе да набаве за потребе физика, као и да исплате трошкове штампања из жупанијске благајне. Латински, немачки 5 листова 1799. фебруар 19, Пешта П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 16 123. Пештанска жупанија захтева додатне информације у вези са фалсификованом обвезницом, која је приложена као доказ у судском процесу који је покренуо Дионизије Кубињи против Јозефа Јетина због дуга. Латински 2 листа 1799. јануар 7, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 18 125. Тамишка жупанија обавештава да је добровољну помоћ места Терек Сакош (Torok- Szakos) у износу од 15 форинти из жупанијске благајне подигао Петар Тршћански. Латински 2 листа 1799. јануар 17, Егер П. к. 12. 3. 1799. В. Бечкерек, бр. 20 127. Хевешка жупанија прослеђује жалбу Флориана Тренке (Trenka), месара из Кереченде (Kerecsend), да је уредно платио закуп месаре на две године унапред, али након смрти власника наследници му наплаћују двоструку цену. Мађарски, латински 6 листа 1799. јануар 7, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 21 128. Тамишка жупанија доставља резултате истраге против становника предграђа у Темишвару, Мојсија Војне, једног од осумњичених пљачкаша, којег је Марија Лакатош из Великог Бечкерека оптужила да ју је опљачкао. Латински 4 листа 1799. фебруар 20, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 23 130. Тамишка коморска администрација доставља на увид извештај Ко-

154


морске хидрауличке управе, односно инжињера водених путева Теодора Костке, о чишћењу обале и поправци канала на Бегеју. За главног извршиоца овог посла изабрана је ТОЖ од које се очекује да се уз помоћ Коморске администрације побрине и превазиђе све тешкоће. Латински, немачки 4 листа

1799. фебруар 23, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 24 131. Павле Кенђелац, игуман манастира Свети Ђорђе, моли Жупанију да ургира да Теодор Кадић, православни парох у Великом Бечкереку, исплати рестанцију парохијалних давања за 1798. годину, пошто је рок одавно истекао. Латински 2 листа 1799. фебруар 13, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 25 132. У вези са чишћењем канала Бегеја, Тамишка коморска администрација доставља мишљење Теодора Костке, инжињера водених путева, који захтева од Жупаније да хитно пошаље своје депутате, геометре, у Тамишку жупанију где ће се састати комисија задужена за овај посао. Латински, немачки 4 листа 1799. фебруар 27, Темишвар П. к. 12. 3. 1799, бр. 27 135. По пријави коњичког пука Чарториски, Банатска генерална команда обавештава да је мост између Ујпеча и Чакова уништен од изливања воде, тако да не постоји комуникација пука са ескадроном, стога се моли поправка моста. Немачки 2 листа 1799. фебруар 28, Пардањ П. к. 12. 3. 1799. В. Бечкерек, бр. 30 136. Молба среског начелника у име целог места Пардањ да им се пошаље нов протестантски пастор, пошто је заједница већ дуже време без духовног вођства. Мађарски 2 листа Б. д. и б. м. П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 31 137. Кристофор Нако, властелин Нађ Сент Миклоша и Мариенфелда, моли да се испитају околности и ухвати одбегли Алфонсије Фрегни (Fregny), администратор добра Сент Ђерђ, који је на граници Баната и Дунава побегао оставивши бродове натоварене житом и тако направио велику штету. Латински 2 листа

155


1799. март 12, В. Бечкерек П. к. 12. 3. 1799, бр. 33 138. Уговор о регулисању имовине Катарине Лукач рођене Исекуц, и Миклоша Киша са којим има сина Антала из првог брака. Немачки 6 листова 1799. март 12, В. Бечкерек П. к. 12. 3. 1799, бр. 34 139. Додатак Уговора о управљању Властелинством Сент Ђерђ. Немачки 2 листа 1799. март 6, Сент Ђерђ П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 35 140. Жупанијски нотар оверава 12. марта 1799. године у Великом Бечкереку копију признанице Алфонсија Фрегниа у којој потврђује да је Катарина Лукач позајмила 3.540 форинти од Краљевске коморе 12. јануара 1796. године. Латински 1 лист 1799. март 14, В. Бечкерек П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 42 153. На основу одлуке донесене на Партикуларној конгрегацији 18. децембра 1798. године у Великом Бечкереку а поводом захтева УНВ-а, жупанијски благајник, доставља извештај у коме разјашњава нејасноће у рачунима за две различите испоруке натуралија у циљу надокнаде. Латински 2 листа 1799. фебруар 19, Будим П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 45 155. На основу краљевске одлуке, УНВ-е захтева да удовица Ћирила Накоа што пре преузме управљање над сирочадским приходима. Латински 2 листа 1799. март 3, Пешта П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 49 156. Велики жупан, Петер Балог, саопштава да је задовољан досадашњим радом Жупаније, али да заказује за 1. мај текуће године одржавање седнице рестаурације (нови избори), пошто је законски рок последње рестаурације истекао. Латински 2 листа 1799. март 25, В. Бечкерек П. к. 12. 3. 1799, В. Бечкерек, бр. 48 157. Извод из записника Кривичног суда у поступку против Арсе Латинског и Јована Кузмана, становника Сараволе, којима је изречена пресуда вешања, због многих крађа, преступа и рањавања два војника Чарториског пука. Латински 2 листа

156


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 1 158. Извештај среског начелника о стању насипа на Моришу у Кањишком срезу, о извршеним поправкама и набавци неопходног дрвеног материјала и трошковима поправке након јесење поплаве. Латински, немачки 10 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 2 159. Срески начелник и заклетник Великобечкеречког среза извештавају о исплати рестанције за жито из 1795. године по местима овог среза, уз приложене благајничке признанице о исплати. Латински 8 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 3 160. У циљу заштите од пожара, начелник и заклетник Великобечкеречког среза извештавају да је извршена визитација места у овом срезу и да су и кнезови и сами становници придржавају договорених правила и да су обезбедили неопходне инструменте, као и да су прописали казне за изазиваче пожара. Латински 4 листа 1798. новембар 26, Ујпеч Г. к. 22. 4. 1799, бр. 4 161. Извештај Спачека, жупанијског геометра и хидрауличара, у виду табеларног прорачуна удаљености у миљама за сва места у ТОЖ-у по абецедном реду и обрнуто (vice versa). Немачки 2 листa 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 9 164. На основу претходне жупанијске одлуке, начелници и заклетници у Великобечкеречком срезу извештавају о наплати инсурекционих рестанција од појединаца, властелинстава и места. Латински 10 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 13 166. Жупанијски начелник и заклетник враћају примљена документа Доминалног суда са суперревизије за спор између Михаља Карачоњиа, арендатора Пардања, с једне стране и Паје Јелкина и Косте Маића, становника Фења, с друге стране, због неисплаћене аренде за пустару Болдур. Латински 4 листа

157


1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 14 167. На основу жупанијске одлуке, срески начелник и заклетник опомињу власнике воденица на Моришу да не могу да постављају воденице ако не испослују посебну дозволу, пошто је број воденица већ утврђен. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 16 168. Среске власти саопштавају да је Гаја Вуков, трговац и становник Великог Бечкерека платио арендациону таксу за вашарске бенефиције и да је новац уплаћен у жупанијску благајну. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 17 169. Срески заклетник извештава да је прекинут спор који је покренуо Петар Тодоров из Ђулвеса против Марка Болдурана, бившег кнеза из Сент Мартона, пошто је оптужени исплатио надокнаду. Латински, мађарски, немачки 8 листова

158


КУТИЈА 238

1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 21 173. Подначелник и заклетник извештавају да је кнез Гада, Никола Петров, исплатио 36 форинти и да је признаница положена у жупанијску благајну, као и да се обавезао да ће исплатити рестанцију од 76 форинти. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 22 174. Жупанијски подначелник и заклетник извештавају да градња моста у Толвадији на реци Брзава, као и у Шурјану на потоку Ланка није могућа, пошто су јака зима и обилне падавине учиниле да вода набуја. Пошто су овакве непогоде допринеле да вода уништи многе мостове, тренутно је важније приступити поправкама старих мостова него изградњи нових. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 24 175. Срески начелник и заклетник извештавају да је Властелинство Турски Бечеј (Török Becse) исплатило прописану пловидбену таксу у износу од 11 форинти и 15 крајцара за употребу трајекта, и упозоравају све који буду илегално наплаћивали прелазак да ће бити кривично гоњени. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 25 176. Жупанијска комисија (асесори, благајник и рачуновођа) достављају извештај о ревизији инсурекционих рачуна и разјашњавају нејасноће које је у виду реплике доставио жупанијски инсурекциони комесар Јожеф Селчај. Латински 2 листа

159


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 26 177. Жупанијски благајник доставља спецификацију различитих типова и врста мера које се употребљавају у Жупанији. Латински 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 28 179. Среске власти достављају извештаје у којима приказују рестанцију за добровољна ратна давања за 1796. годину по срезовима и местима Жупаније. Приложени су рачуни о испоруци натуралија, признанице и табеларни прикази надокнаде и рестанције по местима у срезовима. Латински, немачки, мађарски 44 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 29 180. Срески начелник прослеђује писмо пуковника Јосипа Чекоњића, властелина Хацфелда, у коме излаже своје мишљење поводом одлуке да се у овом месту изгради нова школа. Латински 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 31 181. Срески начелник, доставља извештај о стању мостова на путу између Бебе и Сегедина. Мостови према (Киш)Сомбору и Мокрину толико су оштећени да би требало изградити нове. Латински 2 листа 1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 32 182. Срески начелник и заклетник извештавају да је у њиховом присуству испитан Живан Поповић, становник Меленаца оптужен због коришћења фалсификованих банкарских цедуља, те да је признао да је ове лажне цедуље употребљавао мењајући их за сребрењаке у више места. Латински 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 34 184. Табеларни рачунски извештај жупанијског рачуновође о исплати надокнаде местима: Нађ Сент Миклош, Перјамош, Трибсветер, Ујпеч и Хацфелд за ситна војна давања стајаћем пуку Чарториски у 1798. години. Латински 2 листа

160


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 35 185. На основу молбе Пере Паленића, кнеза у Песку, у вези са нејасноћама везаним за исплату пореске рестанције из 1793. године за време његовог претходника Јана Добоша, жупанијски рачуновођа објашњава колики је порески дуг овог места и захтева исплату. Латински, мађарски 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 38 186. На основу жалбе места Тиса Сент Миклош зато тога што им је властелин Хеђеша начинио штету и уштројио њихове бикове, среске власти извештавају да на основу утврђеног не може доћи до договора, те се жалба шаље Доминалном суду на одлучивање. Латински 4 листа 1799. март 27, В. Кикинда Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 39 187. Срески начелник доставља резултате истраге спроведене на основу молбе Симеона Влајнића, становника из Велике Кикинде, да му се врати његова колонска земља, која је продата на лицитацији док је служио у војсци. Латински 3 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 40 188. На основу захтева УНВ-а да се разјасне нејасноће везане за оптужбе против бившег кнеза Сараволе, Ника Глоговчана, због неисплаћених пореских дугова, среске власти достављају извештај у коме излажу колико је тачно пореских обавеза уплаћено у жупанијску благајну док је поменути био кнез и прилажу потврде месних првака овог места. Латински, мађарски 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 43 189. У циљу сравњивања рестанције за испоруку натуралија, среске власти достављају на увид преостале рачунске потврде покојног комесара Приесола (Prieszoll), из којих се види колико натуралија су поједина места испоручила магацину у Ујпечу. Латински 9 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 45 190. У циљу опште безбедности, срески начелници достављају извештај колико је оружја, пушака и пиштоља, сакупљено од простог народа

161


посебно у сваком срезу, уз табеларни приказ података; име особе од којих је узето оружје и место становања, као и попис особа којима је дозвољено поседовање оружја. Латински 49 листова

1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 49 191. Извештај среске власти о спроведеној истрази поводом молбе коју је упутио Јан Шиданек (Sidanek), пекар из Нађ Сент Миклоша, против управника властелинства, Јожефа Немета, којег оптужује да га је спречио да учи занат од Бернарда Ејхерда (Eicherd), пекара из Нађ Сент Миклоша, иако је исплатио капару. Латински 3 листа Б. д. и б. м. Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 138 192. Жупанијски комесар даје табеларни приказ количине натуралија, дрва за огрев и свећа, које је по уговору место Хацфелд испоручило за период од 1. новембра до краја јануара 1798/99. године. Латински 1 лист 1799. април 20, В. Кикинда Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 136 193. Записник са лицитације одржане у Великој Кикинди 17. септембра 1798. године на којој је продата залутала стока. Латински 3 листа 1799. фебруар 14, Велики Ст. Миклош П. к. 12. 3. 1799, бр. 38 194. Извештај о потребним поправкама у официрском квартиру и дивизијској болници у Перјамошу и Нађ Сент Миклошу. Немачки2 листa

162


КУТИЈА 239

1799. фебруар 2, Ујпеч Конгрегациони списи б. с. 195. Попис становника у Кларији у Ујпечком срезу, који поседују земљу прве класе у 1798/99. години. Латински 6 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 52 197. На основу молбе Пала Терека из Мађарског Итебеја да му се опрости порески заостатак за 1788. и 1790. годину за земљу, коју је користио заједно са сада одбеглим Јаношем Петером, среске власти саопштавају да су месни прваци потврдили да је поменути Јанош Петер побегао, а да је преостали порески дуг 13 форинти 48 крајцара, па препоручују да се дозволи опроштај пореза. Латински, мађарски 4 листа 1799. мај 1, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 50 200. Молба Ђорђа и Димитрија Поповића из Велике Кикинде упућена Петеру Балогу, великом жупану, у вези са поделом заоставштине њиховог покојног оца Марка Поповића. Поменути моле да им се додели нова фишкална помоћ, како би се утврдило колика је преостала заоставштина, пошто је њихов брат Јанча заједно са дистриктским комесаром Парчетићем и сенатором Трифунцем злоупотребљавао заоставштину, обављајући разне недозвољене трансакције. Латински 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 58 201. Жупанијски благајник извештава да је исплаћена арендациона такса за 1797. и 1798. годину у жупанијску благајну за право држања крчме и пиваре у Великом Бечкереку додељене са једнаким правима коришћења арендационих бенефиција среском начелнику и субарендатору с једне

163


стране, и арендатору Исаку Штајнбаху, Јеврејину, с друге стране. Латински, мађарски 4 листа

1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 76 211. На основу претходног захтева жупанијске власти достављају саопштење властелина Агоштона Киша, у коме образлаже и разјашњава у шест тачака све нејасноће у урбаријалном уговору о насељавању склопљеном између њега и колона у Мађарском Итебеју. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 78 212. Жупанијски службеници (асесор, бележник и заклетник) достављају извештај, на захтев краљевског комесара Ловаса, о току посла чишћења обале канала Бегеја и поправци насипа. Након што је жупанијски геометар Спачек извршио преглед терена и доставио план за поправку, Банатска генерална команда и Тамишка коморска администрација су доставиле захтев да се преиспита стање јер је ниво воде у порасту и немогуће је применити геометров план, па је послат коморски хидроинжењер Костка, који је констатовао да се посао одлаже, пошто је вода поплавила многа места, уништила насипе, па је тренутно немогуће утврдити штету и план поправке. Латински, немачки 10 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 84 213. Табеларни извештаји о количини посејане зоби по срезовима и местима у ТОЖ-и у току прошле 1798. године и текуће 1799. године. Латински 14 листова 1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 90 216. На основу достављеног захтева ВВК-е, срески начелници извештавају који тражени војници на одсуству су пронађени и упућени у своје јединице. Латински 6 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 94 220. На основу молбе православног свештеника из Комлоша да му се дозволи да сакупља столу, среске власти саопштавају да су опоменуле поменутог да се придржава наредбе и да је потребно да се прво одреди висина столе која ће се убирати од верника. Латински 2 листа

164


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 97 222. Копија записника Доминалног суда у Сиригу са заседања одржаног 7. јануара 1799. године на основу жалбе Моце Николина, становника Ђале, против властелинског економа због батинања. Према одлуци Суда жалба је одбијена. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 98 223. Жупанијски начелник доставља молбу становника Хацфелда да се утврди граница пашњака како би могли да га користе, као и одговор властелинског фишкала Јована Клемента да је потребно доставити молбу Тамишкој коморској администрацији, која ће одлучити о овом питању, пошто већи део пашњака на основу претходног премеравања припада Комори. Латински, немачки 6 листова 1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 99 224. На основу молбе Теодора Ђурака, колона из Рац Итебеја, да му се изда потврда о сиромаштву, среске власти подносе извештај да је након подмиривања поверилаца стечајног поступка поменутом преостала кућа и сесија у Рац Итебеју, стока и друга покретна имовина, те да се поменутом не препоручује издавање овакве потврде. Латински 4 листа

165


КУТИЈА 240

1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 101 225. Среске власти потврђују да је Алексије Ника, бивши управник поште у Чатаду и садашњи становник Великог Бечкерека, уплатио Дворску таксу у износу од 30 форинти и 16 крајцара и да је новац положен у жупанијску благајну, а оверена признаница упућена Коморском платном уреду у Чатаду. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 106 227. Жупанијски благајник доставља рачунски извештај у коме разјашњава нејасноће и замерке достављене од стране УНВ-а за исплату надокнаде жита и порција хлеба испоручиваних војсци 1790. године. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 110 229. На основу захтева Тамишке жупаније, жупанијски заклетник доставља извештај да се на основу достављених личних рачуна Пала Арициа, произвођача пиринча из Денте не може установити никакав доказ о било каквом преступу Андраша Кешика, који се тренутно налази у затвору Магистрата, а претходно је био пастир код Арициа. Латински 2 листа 1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 113 232. На основу молбе Флоре Мураи (Muray) из Клека да се помогне и додели инвалидска плата њеном сину, који је рањен борећи се са Французима и због тога ослобођен од војске, среске власти потврђују да поменута има 65 година и да живи са сином инвалидом, његовом женом и дететом, као и да поседује једну четвртину сесије и краву, као и да је истина да јој је син инвалид без примања. Латински 2 листа

166


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 114 233. Комесар Андраш Татар доставља извештај поджупану Јожефу Марфиу у вези са испоруком дрвеног материјала чију куповину је уговорио и који је из Нађ Сент Миклоша транспортован Моришем пристигао на обалу места Чанад. Латински 2 листа 1799. март 17, В. Кикинда Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 115 234. Миклош Нађ (жупанијски начелник) доставља копију потврде о спроведеној истрази о веродостојности обвезнице по којој је Јозеф Јетин арендатор из Тиса Сент Миклоша позајмио 20.000 форинти од Дионизија Кубиња 5. фебруара 1794. године, на захтев Суда Пештанске жупаније. У присуству сведока 15. марта Јозеф Јетин је негирао да је обвезницу потписао, као и да је она легитимна. Латински 4 листа 1799. април 20, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 119 237. На основу молбе игумана манастира Свети Ђорђе, Павла Кенђелца, срески начелник доставља копије признаница о исплати парохијалних давања у износу од 200 форинти 9 крајцара од стране православног пароха из Великог Бечкерека, Теодора Кадића. Латински, српски 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 120 238. Поводом молбе места Модош да се спроведе премеравање земље због нове расподеле, среске власти саопштавају да због болести геометра није могуће извршити овај посао. Латински 2 листа 1799. март 27, Беодра Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 123 239. Попис покретне и непокретне имовине преостале након смрти Адеодата Карачоњиа, властелина Беодре. Латински 10 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 124 240. У циљу опште безбедности а на основу одлуке донесене на Партикуларној конгрегацији 26. марта, среске власти објављују општи апел свим местима и парохијама како да поступају са преступницима, пошто је устављено да је повећан број преступника у Жупанији. Латински 6 листова

167


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 126 242. На основу молбе (прилог) Јакоба Проншаинда/Браншаинда (Pronsaind/ Bransaind) и Кристифора Ланга, становника Готлоба, да се спроведе истрага и утврди штета и последице пожара, среске власти извештавају да је пожар уништио кућу Јакоба Браншаинда, а затим се проширио на домаћинство колона Ланга, којем је уништио кола и једно теле. На основу процене утврђено је да су обојица, понаособ, претрпели штету у износу од по 200 форинти. Латински, немачки 4 листа 1799. април 24, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 127 243. Жупанијски заклетник доставља део записника ревизије Кривичног суда од 12. фебруара 1799. године о више различитих случајева надокнаде жупанијске благајне од имовине преступника. Латински 5 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 128 244. Жупанијски заклетник доставља табеларни приказ уплате Толеранцијске таксе за Јевреје за 1797. и 1798. годину по местима Среза Нађ Сент Миклош. За ове две године уплаћено је 235 форинти и 40 крајцара. Мађарски, латински 4 листа 1799. април 4, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 129 245. Среске власти достављају извештај са лицитације залутале стоке пронађене у Великобечкеречком срезу а продате на вашару у Великом Бечкереку маја 1797. године, као и потврду о уплати зараде од 157 форинти 42 крајцаре у жупанијску благајну. Латински 5 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 131 246. Среске власти извештавају да је од лицитације залутале стоке, чији записник се налази у прилогу, одржане 10. јуна 1798. године у Модошу за целокупан Ујпечки срез зарађено 210 форинти, од чега је у жупанијску благајну положено 185 форинти и 20 крајцара, док је остатак потрошен на трошкове одржавања лицитације. Латински 4 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 133 247. Табеларни извештај надзора јавне безбедности у Ујпечком срезу од 20.

168


новембра 1798. године до 22. априла 1799. године, уз податке дате за свако место: о дневној и ноћној стражи, прегледу домова, почињеним крађама и процењеној штети. Латински 4 листа

1799. фебруар 14, Н. С. Миклош Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 138 250. Тросеместрални рачунски извештаји за натуралије, дрва за огрев, свеће и друге потрепштине дате инсурекционој војсци по жупанијским местима од краја октобра 1798. до краја јануара 1799. године. Латински, немачки 18 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 142 251. Жупанијски комесар доставља рачунске спецификације и потврде за дрвени материјал и друга давања за потребе касарне у Ујпечу. Латински 8 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 146 253. Жупанијски благајник извештава да је из Темишварске царинске благајне подигнут новац од камате од 5% за двогодишњи период, од 1. јануара 1797. године до краја децембра 1798. године, за потребе сиромашних, од укупно заложених 2.376 форинти, које је господин Хаџимихајлов уплатио у жупанијску благајну за коришћење скеле код (Новог) Бечеја. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 147 254. Жупанијски благајник извештава да је од Темишварског царинског уреда подигнут новац добијен годишњом каматом од укупног заложеног новца од кадуцитета пароха из Трибсветера и исплаћен за потребе полуделог Јована Адама из Трибсветера. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 148 255. Жупанијски благајник доставља консигнацију о давањима за превоз за потребе војске на граници од 22. новембра 1791. године, издату од комесара Пештанске жупаније и саопштава да још није исплаћена надокнада. Латински 3 листа

169


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 151 256. Жупанијски благајник доставља на увид исплаћене и неисплаћене спецификације трошкова за поправке насипа на Моришу, које су предали жупанијски геометар, рачуновођа и место (Киш) Сомбор. Латински, немачки, мађарски 13 листова 1799. јануар 31, Н. С. Миклош Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 156 257. Табеларни извештаји цена различитих артикала (меса, крзна, коже и меда) за период од августа до децембра 1798. године у Нађ Сент Миклошу, Великој Кикинди и Хацфелду, као и за период прва три месеца 1799. године у Великом Бечкереку. Латински 16 листова 1799. април 9, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 158 258. Табеларни рачунски извештај о прегледу исплата и уплата Партикуларне жупанијске благајне у од јануара до априла 1799. године сачињен од стране поджупана, рачуновође и заклетника. Латински 2 листа 1799. март 18, Беч Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 159 259. Будући да је пловни пут у Банату оштећен а тиме и државни транспорт за потребе војске у Италији онемогућен, УДК доставља мере које треба предузети како би се отклониле последице поплава. У складу са овим извештајем захтева се од ТОЖ-е, да у сарадњи са Тамишком жупанијом, што пре достави извештај о оштећењу канала и обале, како би се што пре извршиле поправке и канал оспособио за пловидбу. Латински, немачки 4 листа 1799. фебруар 19, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 162 266. УНВ: На основу жалбе коју је доставила православна епископија у Пакрацу на неприличан однос према православцима, омаловажавање, положај епископије у односу на Властелинство и Доминални суд, обавезан рабат за време празника и друго, објављује се царска одлука о забрани вређања и кажњавању, обавезама властелинства према епископији, дају се упути за сакупљање столе итд. Латински 3 листа 1799. фебруар 19, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 164 274. На основу достављеног записника са Генералне конгрегације од 13.

170


августа 1798. године, УНВ захтева да се достави јаснији извештај о тачки бр. 155, која говори о случају жалби неколико места на харање пљачкаша. Латински 2 листа

1799. фебруар 19, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 168 278. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ шаље попис војника пореклом из ТОЖ-е који су преминули у периоду од 1. новембра 1793. године до краја априла 1798. године, служећи у пуку Алвичи и Надашди. Латински, немачки 4 листа 1799. фебруар 26, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 170 286. УНВ: Да би се спречила позоришна друштва да изводе забрањене комаде, као што је случај са забраном приказивања представе Лудвик Капет, захтева се од позоришних управника да повремено, сваких три месеца, достављају надлежнима попис комедија које ће на планираним гостовањима изводити путујуће позоришно друштво. Латински 3 листа 1799. март 5, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 172 288. УНВ шаље молбу викара чанадског каптола да се подржи изградња цркве у Накофалви, као и копију потврде месних првака о потреби изградње цркве и парохијалног дома, и захтева се достављање мишљења Кристифора Накоа, коме по патронском праву припада ово место. Латински, немачки 6 листова 1799. фебруар 26, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 174 293. Пошто годишњи извештај о премеравању и прегледу воденица на Моришу још није достављен, УНВ захтева од Жупаније да заједно са Тамишком коморском администрацијом посредује код комисије да одреди термин за годишњи преглед воденица и реамбулацију Мориша, како би магистрати послали унапред изабране особе да започну посао, будући да овај посао не може да се врши делимично већ само у целини. Латински 2 листа 1799. март 12, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 176 295. У циљу уштеде времена и безбедности благајни и рачунских уреда, УНВ објављује општи захтев о поштовању правила за достављање ра-

171


чунских извештаја, реплика, дуплика, триплика, коначног рачуна и др. Извештаје треба достављати у договореном року заједно са одговарајућим прилозима. Рачуни треба да буду подељени по категоријама: партикуларни, генерални, магацински, куповине, контрибутивне натуралије, исплате, едилски (за путеве, мостове, поправке, реке) итд. Латински 2 листа

1799. март 26, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 177 296. У циљу унапређења пловног пута у Банату, који је неопходан за транспорт ерарских намирница за потребе војске у Италији, УНВ објављује да је царском одлуком велики жупан Бекешке жупаније Ловас, именован за краљевског комесара за Бегеј. Све податке о стању каналу, оштећења или поправке, од сада се упућују поменутом комесару на разматрање. Латински 2 листа 1799. март 5, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 178 301. УНВ: Опомињу се жупаније да пошаљу податке о поштанским уредима и њиховој удаљености у односу на најближе поштанске станице на основу достављеног формулара, како би се завршио Топографски лексикон за поште у Угарској, дело Кристијана Крушијуса (Crusius). Латински 5 листова 1799. мај 2, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 179 302. Записник са седнице жупанијске депутације (изабраних представника) одржане под председништвом Великог жупана у Великом Бечкереку 2. маја 1799. године, поводом палатинове одлуке од 13. априла да се 25.000 регрута сакупи и упути у своје јединице. Латински 3 листа

172


КУТИЈА 241

1799. фебруар 19, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 187 323. На основу прописа да се скитнице упућују у место порекла, УНВ саопштава да луталица Јован Версековић, пореклом из турских крајева, не може бити враћен, пошто тамо хара куга. Латински 2 листа 1799. април 2, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 188 324. УНВ доставља извештај Јосипа Блашковића, директора свиларства у Банату, о начину унапређења производње свилене бубе. Латински 4 листа 1799. април 2, Будим Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 193 336. УНВ доставља мишљење Андраша Толнаиа (Tolnay), професора ветерине, о начину лечења сточне куге на пустари Кендереш, где болест увелико хара. Латински 5 листова 1799. април 22, Беч Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 196 340. Грофови Јанош и Ференц Естерхази обавештавају да је 15. марта 1799. године преминуо гроф Карољ Естерхази у 74. години. Мађарски 2 листа 1799. фебруар 15, Загреб Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 199 343. Поводом тужбе места Кларија и Кеча против Фрање Петровића због незаконитог узимања десетка у житу, Загребачка жупанија доставља одговор поменутог Петровића о овом питању. Латински 5 листова

173


1799. март 6, Темишвар Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 203 347. Тамишка коморска администрација захтева од среских власти да испитају колико се гаје чауре свилене бубе у Великобечкерекчком срезу и саопштава да их произвођачи испоручују или у Темишвар, или Вршац. Латински 2 листа 1799. март 16, Темишвар Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 204 348. Тамишка коморска администрација доставља одлуку Угарске дворске коморе од 28. фебруара о обнављању Бегејског канала. Латински, немачки 4 листа 1799. март 20, Темишвар Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 205 349. Тамишка коморска администрација обавештава о нејасноћама око исплате пореских заостатака за место Тоткомлош у висини од 1.930 форинти и 30 крајцара. Латински 2 листа 1799. март 15, Темишвар Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 208 352. Банатска генерална команда ургира спровођење наређења да се што пре заврши поправка пловних канала на неколико места, као и Дворски ратни савет који захтева да се убрза поправка због транспорта натуралија. Немачки 2 листа 1799. април 5, Панчево Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 209 353. Команда у Панчеву обавештава Банатску генералну команду да је здравствено стање сада добро и да се из свих крајева не чују никакви наговештаји о постојању неких болести. Немачки 2 листа 1799. април 13, Сомбор Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 217 359. Бачка жупанија доставља лимитацију цене меса. Мађарски 3 листа 1799. април 1, Темишвар Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 221 363. Тамишка жупанија извештава да је место Утвин (Utvény) исплатило арендациону таксу и добровољну ратну помоћ за пустару Болдур (Boldur). Латински 2 листа

174


1799. јануар 12, Пешта Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 224 366. Краљевски суд ургира да се ревидира и реши спор пред Дистриктским судом у Великој Кикинди између Павла Черновића, жупанијског асесора и начелника, и Великокикиндског дистрикта око аренде пустаре Галад (Galad) на основу арендационог уговора од 1791. године. Латински 2 листа 1799. април 2, Беч Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 226 368. Протест Розине Скарлато, удовице Ћирила Накоа, против Кристифора Накоа који је узурпирао права њеног сина Јожефа Накоа у погледу аренде Властелинства Нађ Сент Миклош и Мариенфелд. Латински 2 листа 1799. октобар 12, Беч Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 227 369. Племићка потврда о несумњивом племству Павла Хаџимихјлова Сисањија (Hadsi Mihal Sissani) и његових потомака издата у Бечу 12. октобра 1798. године. Латински 6 листова 1799. октобар 12, Беч Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 228 370. Племићка потврда Франца II о даривању Властелинства Нови Бечеј, другачије Турски Бечеј, Павлу Хаџимихјлову и његовом сину Јовану издата у Бечу 12. октобра 1798. године. Латински 3 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 231 371. Потврда племства Боршодске жупаније од 13. новембра 1794. у Мишколцу (Miskolcz) о несумњивом племству Ђерђа Нађа алиас Раца, сина Јаноша Нађа алиас Раца, на основу потврде преписа племићке потврде коју је издао Фердинанд I у Бечу 14. маја 1561. године, Маћашу Нађу алиас Рацу, што је објављено на конгрегацијама Арадске жупанијe 29. јула 1795. у Араду, Абаујварске жупаније 22. јуна 1762. године и ТОЖ-е 22. јуна 1799. у Великом Бечкереку. Латински 4 листа 1798. август 1, Трибсветер Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 236 372. Признаница Лудовика Бретона, администратора парохије у Трибсветеру, издата на 65 форинти уз 5% камате позајмљених од Чанадског конзисторијума за потребе садње винове лозе за цркву. Латински 2 листа

175


1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, б. б. 381. Препис племићке потврде коју је Франц II издао у Бечу 21, маја 1797. Василију Николићу, надзорнику православних школа у Тамишком дистрикту, што је објављено на Генералној конгрегацији Тамишке жупаније 3. јануара, Крашовске 30. маја 1798. и ТОЖ-е 22. априла 1799. године. Латински 5 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 1 382. Извештај жупанијског начелника у вези са током судског поступка који се води на основу тужбе становника Сент Ивана против Властелинства Сириг бог одузимања пашњака. Латински 5 листова 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, бр. 4 384. Извештај жупанијског подначелника и заклетника у вези са урбаријалним спором Николе Грујина, становника, Беодре против Властелинства Беодра због наплате коришћења пашњака. Латински 2 листа 1799. април 22, В. Бечкерек Г. к. 22. 4. 1799, В. Бечкерек, б. б. 385. Записник Урбаријалног суда у осам тачака, разматраних на Генералној конгрегацији 22. априла 1799. године у Великом Бечкереку. Латински, мађарски 3 листа

176


КУТИЈА 242

1799. мај 7, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 7 415. УНВ доставља признанице о исплати ратне помоћи за потребе ергеле у Мезохеђешу и магацинима за време рата са Француском током 1796. године у циљу надокнаде. Латински 11 листова 1799. април 30, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 17 433. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ опомиње Жупанију да се придржава утврђене цене, једне либре меса по утврђеном војном регуламенту у местима где је смештен пук Чарториски. Латински 2 листа 1799. мај 14, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 24 451. УНВ саопштава о проблемима око транспорта соли и тражи разјашњење у вези са жалбом Јове Јадина из Рацарадца око кашњења транспорта и штете која му је тиме начињена. Латински 2 листа 1799. април 30, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 25 452. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ доставља консигнацију преминулих војника пореклом из ТОЖ-е. Латински, немачки 3 листа 1799. мај 21, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 28 472. УНВ ургира извршење одлуке да Кристифор Нако по договору из прихода сирочадске благајне удовици Ћирила Накоа у Бечу, где живи са сином, исплати годишњу квоту у износу од 500 форинти. Латински 2 листа

177


1799. мај 21, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 29 473. УНВ објављује краљевску одлуку у циљу јавног добра о разлозима и потребама за добровољну предају злата и сребра Држави за ратне потребе. Латински, немачки, мађарски 8 листова 1799. мај 28, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 30 474. УНВ саопштава да годишња плата жупанијског инспектора за воденице и насипе треба да износи 250 форинти. Латински 2 листа 1799. мај 21, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 32 476. УНВ доставља спецификацију ненаплативих рестанција Толеранцијске таксе за Јевреје коју је доставио Рачунски уред у Темишвару. Латински, немачки 3 листа 1799. мај 16, Вањарц П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 35 481. Петер Балог доставља копију објаве УНВ-а од 23. априла 1799. године на који начин жупанијски бележнички уреди треба да врше посао без застоја и кашњења. Латински 3 листа 1799. јуни 5, Вањарц П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 37 482. Петер Балог доставља захтев Трговачког суда у Ријеци (Mercantilius Judicius Fluminensis) да се спроведе лицитација и прода лађа сирочића Јована Николића, са којом је пословао заједно са Вуковићем а која се тренутно налази на обали Бечеја. Латински 4 листа 1799. јуни 17, В. Бечкерек П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 38 483. Краљевски комесар Ловас доставља записник мешовите комисије и инструкције коморског хидраулика и инжењера Костке о сложеном питању регулисања Бегејског канала. Латински, немачки 31 лист 1799. април 1, Темишвар П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 39 484. Тамишка жупанија ургира код ТОЖ-е сравњивање дуга од 3 форинте и 41 крајцаре и у прилогу доставља копију признанице издате на 5 форинти за инсурекцију и 3 форинте и 41 крајцаре за трошкове сада укинутог Субалтерног суда. Латински 3 листа

178


КУТИЈА 243

1799. април 1, Темишвар П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 44 489. Тамишка жупанија доставља мишљење о питању обрачуна за испоручено сено за потребе инсурекционе војске у магацин у корист места Ђармата (Gyarmatha). Латински 2 листа 1799. април 24, Темишвар П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 55 500. Предлог Тамишке коморске администрације како распоредити дуг Толеранцијске таксе у износу од 528 форинти 45 крајцара од јеврејске породице из Хусндорфа (Hunsdorff) у Сепешкој жупанији, која због штете од пожара није у могућности да измири дуг. Сума ће се подједнако надокнадити од свих јеврејских породица, па се од ТОЖ-е очекује да сакупи Толеранцијску таксу за Јевреје и у Главни рачунски уред у Будиму уплати свој део од 1 форинте и 15 крајцаре. Латински 2 листа 1799. мај 22, Темишвар П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 57 502. Тамишка коморска администрација интервенише код Жупаније за слањем искусне особе за обилазак насипа на реци Мориш, посебно у подручју места Егреш (Egress). Латински 2 листа 1799. април 17, Темишвар П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 58 503. Тамишка коморска администрација доставља копије извештаја о дневницама зидара и тесара, у циљу разјашњавања нејасноћа. Утврђена дневница за зидаре и тесаре износи 30 крајцара. Латински, немачки 6 листова

179


1799. мај 22, Н. С. Миклош П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 66 510. Обрачун пореских рестанција према Ратној благајни за зимски семестар за 1798/99. годину, тј. од 1. новембра 1798. до 30. априла 1799. године по местима ТОЖ-е. Латински 8 листова 1799. јуни 18, В. Бечкерек П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 72 515. Срески начелник, Павле Черновић, моли да му се исплати 12 дневница за регрутовање у јануару и фебруару 1797. године у Великобечкеречком срезу. Латински 2 листа 1799. јуни 17, В. Бечкерек П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 73 516. Жупанијски благајник моли да му се исплате 4 дневнице за посао сравњивања и слања документације Жупанији. Латински 2 листа 1799. мај 25, Турски Бечеј П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 78 520. Потврда жупанијског подначелника и заклетника о именовању Лазара Карачоњиа, жупанијског асесора и властелина Беодре, за опуномоћеника Марије Карачоњи, рођене Исекуц, у свим њеним пословима и вођењу економије. Латински 2 листа 1799. јуни 13, Кикинда П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр. 110 531. Жупанијски хирург моли да му се на основу приложене спецификације утрошених лекова и лекарских налаза исплати надокнада за лечење становника по жупанијским местима. Латински 7 листова 1799. јуни 24, Ујпеч П. к. 3 8. 1799, В. Бечкерек, бр. 47 535. По захтеву УНВ-а жупанијски начелник извештава о преиспитивању спорних тачака урбаријалног уговора ратификованог 5. децембра 1797. године између Агоштона Киша, властелина Елемира, и становника Мађарског Итебеја око насељавања празних сесија. Приложена је копија примедби на уговор и мишљење властелина Киша. Латински 6 листова

180


Б. д. и б. м. Г. к. 27. 11. 1799, В. Бечкерек, б. б. 539. Лимитација цена меса објављених на Генералној конгрегацији у Великом Бечкереку 27. новембра 1799. године. Латински, немачки 2 листа 1799. новембар 6, В. Бечкерек П. к. 6. 11. 1799, В. Бечкерек, бр. 3 542. Допис упућен УНВ-у да се у Жупанији нигде не производи шалитра. Латински 1 лист

181


КУТИЈА 244

1799. јануар 13, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 5 549. ТОЖ доставља УНВ-у извештај за Властелинство покојног Ћирила Накоа и табеларни приказ добровољне ратне помоћи од 1794. до 1796. године по местима и властелинствима. Латински 6 листова 1799. јануар 24, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 8 552. Извештаји среских начелника о све већој угрожености јавне безбедности на територији Жупаније, посебно о пљачкашима у коморској крчми код Пакаца (Pakacz). Латински 6 листова 1799. фебруар 8, Ђулвес Конгрегациони списи, бр. 9 553. Жупанијски начелник извештава да није у могућности да достави признанице за добровољну ратну помоћ, због огромних поплава у околини Модоша. Латински 4 листа 1799. фебруар 1, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 10 554. По одлуци великог жупана ургира се предаја ратне добровољне помоћи за места Сент Хуберт, Хеђеш, Сириг, Ђулвес, Фењ и Иванда. Латински 2 листа 1799. фебруар 16, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 15 557. Допис да је Катарина Мочоњи (Motsony) са свог добра Фењ исплатила 60 форинти на име добровољне ратне помоћи. Латински 1 лист

182


1799. фебруар 19, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 17 558. Допис да су грчки трговци из Нађ Сент Миклоша и Бешенове као добровољну ратну помоћ испоручили 250 пожунских мера јечма и 50 форинти. Латински 1 лист 1799. фебруар 22, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 19 561. Допис о испоруци добровољне ратне помоћи властелина Јозефа Јетина и становника Великокикиндског дистрикта. Латински 1 лист 1799. март 1, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 24 563. Због великих поплава у Ујпечком срезу, Жупанија доставља подначелнику неопходне кораке које треба предузети: процену штете, набавку материјала, превоза за поправку оштећених мостова у овом срезу. Латински 2 листа 1799. мај 1, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 25 564. Допис о надокнади добровољне ратне помоћи месту Сент Хуберту, за испоруку 800 пожунских мера зоби и јечма житним магацинима. Латински 1 лист 1799. март 6, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 27 565. Жупанијски физик доставља извештај о извршеном прегледу заражених коња у Богарошу и Ловрину и даје препоруку како треба поступити како би се зараза сузбила. Латински 4 листа 1799. фебруар 16, Сегедин Конгрегациони списи, бр. 35 573. Слободан краљевски град Сегедин објављује да ће се 6. априла одржати лицитација аренде свих бенефиција која поседује у ТОЖ-и, пијаца, крчми и урбаријалних месара. Латински 2 листа 1799. март 20, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 38 576. Извештаји жупанијских начелника о пљачки разбојника у местима Валкањ, Саравола, Егреш, Дуго Село, Комлош и Турска Кањижа. Латински 7 листова

183


1799. март 27, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 44 582. Захтева се од православног епископа у Темишвару да се спроведе истрага против Теодора Поповића, православног свештеника у Боки, који је давао непријатељске изјаве током рата са Французима. Латински 1 лист 1799. март 28, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 50 588. Обавештавају се жупанијски службеници да ће се рестаурација Магистрата Жупаније одржати 1. маја текуће године. Латински 2 листа 1799. март 12, Будим Конгрегациони списи, бр. 53 591. УНВ ургира убирање 1.500 мера зоби добровољне ратне помоћи. Латински 4 листа 1799. март 28, Темишвар Конгрегациони списи, бр. 56 595. На основу захтева каптолног викара Ладислава Кесегиа (Köszeghy, Чанадска бискупија), Жупанија извештава да ће се спровести заједничка истрага по молби католика из Пардања за формирањем католичке парохије, будући да се број верника попео на 500, те ће проследити и захтев Адаму Магдићу, подархиђакону у Великобечкеречкој парохији. Латински 3 листа 1799. мај 6, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 65 601. Пропратни спис о већој потреби ангажовања радника на чишћењу Бегејског канала по жупанијским местима. Латински 1 лист 1799. мај 17, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 71 606. ТОЖ шаље Краљевском трговачком суду у Ријеци тражене информације у вези са објавом и спровођењем лицитације лађе по имену „Бордона”, речног трговачког удружења Вуковић – Николић, која се сада налази у Турском Бечеју. Латински 5 листова 1799. мај 16, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 72 607. На основу извештаја о поплавама између места Пардањ, Дињеш и Сент Мартон и изливањем Бегејског канала, о срушеним мостовима и

184


насипима, захтева се хитно предузимања мера за санацију, обезбеђивање дрвеног материјала и превоза и ангажовање војске по потреби. Латински 2 листа

1799. мај 18. Темишвар Конгрегациони списи, бр. 73–75 608–610. По молби Жигмонда Ловаса, краљевског комесара, да Жупанија организује превоз 19.895 пожунских мера пшенице из житнице (амбара) Билета за потребе војске у Италији и код реке Рајне, Жупанија извештава комесара о потешкоћама овог организовања и прилаже упутство поджупана о начину организовања овог превоза. Латински 5 листова 1799. јуни 2, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 81 616. Извештај о превозу и испоруци дрвене грађе из магацина у Нађ Сент Миклошу за поправку мостова и насипа Ујпечком срезу, у околини Банлока, Партоша и Шурјана. Латински 4 листа 1799. април 6, Ујпеч Конгрегациони списи, бр. 86 619. ТОЖ шаље Банатској генералној команди и Тамишкој коморској администрацији извештај о процени комисије о неопходним радовима на насипу након изливања Бегејског канала и стању у којем су околна места Дињеш, Сент Матрон и Пардањ. Латински 4 листа 1799. јуни 6, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 88 621. ТОЖ шаље Тамишкој коморској администрацији извештај жупанијског начелника о радовима на Бегејском каналу, односно малом броју радника ангажованих на поправци насипа. Латински 3 листа 1799. јуни 22, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 89 622. Извештај о потреби већег ангажовања људи на поправци насипа на Бегејском каналу. Латински 2 листа 1799. јуни 12, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 91 624. Списи о добровољним ратним прилозима генерала Липтаиа, Кристифора Накоа и Павла Хаџимихајлова. Латински, немачки 8 листова

185


1799. јуни 8, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 626. Објављује се да ће 18. јуна бити одржана судска расправа против православног свештеника у Сараволи, Петра Поповића, због сарадње са разбојницима пред Кривичним судом у Великом Бечкереку. Латински 1 лист 1799. април 2, Будим П. к. 17. 6. 1799, В. Бечкерек, бр.10 629. УНВ упућује да се радници који су ангажовани на чишћењу реке Мориш у Торонталској и Крашовској жупанији, као и у Тамишкој, Чанадској и Арадској жупанији повремено исплате од зараде продате соли. Латински 2 листа 1799. јуни 26, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 96 631. Захтев геометра Костке да се недељно обезбеди 600 радника на радовима на Бегејском каналу, иако су људи током јула и августа заузети пољским радовима, неопходно је ангажовати раднике како због редовног одржавања, тако и због омогућавања ерарског транспорта каналом. Латински 2 листа 1799. јуни 26, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 97 632. Жупанијски начелник потврђује да ће ангажовати тражени број радника на основу захтева геометра Костке за обезбеђивање одређеног броја радника током следећа два месеца за послове на Бегејском каналу. Латински 1 лист 1799. јули 25, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 109 638. Поводом захтева да се ангажује већи број радника недељно на пословима на Бегејском каналу, жупанијски начелници у Великобечкеречком и Ујпечком срезу достављају извештај о броју радника који могу да обезбеде. Латински 2 листа 1799. јули 7, Темишвар Конгрегациони списи, бр. 110 639. Поводом захтева Угарске дворске коморе, Темишварска епархија ургира да места Нађ Сент Миклош, Чанад и Комлош измире своја уговорена давања према парохијама. Латински 2 листа

186


1799. септембар 15, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 125 645. Табеларни преглед утврђених датума за одржавање годишњих вашара у местима: В. Бечкерек, Велика Кикинда, Хацфелд, Нађ Сент Миклош, Стара Бешенова и Фрањова. Латински 3 листа 1799. септембар 28, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 129 647. Поводом захтева војних власти, доставља се жупанијски извештај о премештају војске из Богароша у Ловрин. Латински, немачки 4 листа 1799. октобар 11, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 142 655. Жупанијски извештај о стоци (врсти, цени и др.) на годишњем вашару у Великом Бечкереку 11. октобра текуће године. Латински 4 листа 1799. октобар 11, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 143 656. ТОЖ извештава војне власти да на територији Жупаније још није завршено предвиђено регрутовање. Латински, немачки 3 листа 1799. октобар 12, Комлош Конгрегациони списи, бр. 144 657. Жупанијски начелник доставља извештај и попис залутале стоке продате на лицитацији на годишњем вашару у Нађ Сент Миклошу 27. октобра 1799. Латински 5 листова 1799. новембар 24, Комлош Конгрегациони списи, бр. 150 662. Табеларни попис пронађених волова на територији Нађсентмиклошког среза до краја септембра 1799. године. Латински 2 листа 1799. новембар 3, В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 152 664. Жупанијски извештај да је на територији Жупаније до сада регрутовано 472 војника. Латински 2 листа

187


1799. октобар 1, Велика Кикинда Конгрегациони списи, бр. 159 669. Списи у вези са превозом 7.000 пожунских мера жита из магацина у Билету у Турски Бечеј у Кањишком срезу. Латински 12 листова 1799. децембар 24, Модош Конгрегациони списи, бр. 164 673. Извештај жупанијског подначелника о незадовољству и побуни колона у Гаду на избор новог кнеза. Латински 7 листова 1799. децембар 29, , В. Бечкерек Конгрегациони списи, бр. 166 674. По наредби краљевског комесара Ловаса и захтева Тамишке коморске администрације да се 12.000 пожунских мера зоби за војне потребе превезе у магацин у Макоу или Сегедину, ТОЖ доставља извештај. Латински 4 листа

188


КУТИЈА 245

1799. март 7, Ујпеч Конгрегациони списи б. с. 682. Жупанијски заклетник у Ујпечком срезу саопштава депутацији за обнову Бегејског канала да све док су поједина места и земљишта под водом, радови на обнови канала су онемогућени, па због тога касне. Латински 2 листа 1799. март 12, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 683. Потврда о интабулацији дугова Алфонса Фрегниа у висини од 3.540 форинти са 4, 5% камате почев од 12. јануара 1796. године у корист Катарине Лукач. Латински 2 листа 1799. април 1, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 687, 688. На основу достављеног захтева Банатске генералне команде, ТОЖ извештава о тренутном стању Бегејског канала и току поправке обале и осталим неопходним радовима како би бродови несметано пловили. Латински 3 листа 1799. април 9, Дињеш Конгрегациони списи б. с. 691. Извештај главног коморског инжењера Костке у вези са успостављањем пловности Бегејског канала. Проблем је у слабости насипа на каналу, на обали где пропушта вода. Наведена су проблематична места и предлози за поправку за коју је потребно око 150 радника. Немачки 2 листа 1799. април 17, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 692. Табеларни приказ разреза трошкова за радове на чишћењу Бегејског канала за 14 дана по жупанијским срезовима и местима. Латински 4 листа

189


1799. април 24, Кларија Конгрегациони списи б. с. 693. Табеларни попис пореских дужника из Кларије и висина дуга који имају за пустару Хетин. Немачки 1 лист 1799. јуни 17, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 697. Срески начелник извештава о лажној новчаници од 50 форинти примљеној од Јаноша Кукаиа (Kukay), колона из Старе Бешенове, на вашару у Сегедину у септембру 1798. приликом куповине једне свиње. Латински 1 лист 1799. јули 19, Беч Конгрегациони списи б. с. 703. Препис потврдe издате на основу стечаја 22. маја 1799. у Бечу да покојни властелин Иванде, Константин Моска, своје добро Иванда као и кућу у којој је држао заједничку трговину са Јованом Пацијацием (Paziazi) од Медвеша, оставља Јовану Пацијациу и његовом сину и наследнику Хаџи Николи Пацијациу. Латински 1 лист 1799. август 8, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 706. Жупанија извештава краљевског комесара Ловаса о проблемима трошкова и смештаја радника ангажованих на поправци Бегејског канала. Латински 1 лист 1799. септембар 30, Велика Кикинда Конгрегациони списи б. с. 712. Попис властелина и трговаца у Кањишком срезу који поседују товљене волове уз податак о укупном броју волова. Латински 1 лист 1799. септембар 30, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 713. Табеларни приказ броја товљених волова и јалових крава по властелинствима и подаци о трговцима у Великобечкеречком срезу до краја септембра 1799. године. Латински 4 листа 1799. октобар 1, Турски Бечеј Конгрегациони списи б. с. 715. Извештај о броју товљених волова по местима Великобечкеречког среза и попис власника. Латински 1 лист

190


1799. октобар 15, Велика Кикинда Конгрегациони списи б. с. 716. Привилеговани Великокикиндски магистрат извештава о регрутовању. Од укупно 212 регрутован је део, а део војника је послат на преглед код хирурга у Темишвар, те постоји потреба за додатном регрутацијом. Латински 3 листа 1799. октобар 31, Башаид Конгрегациони списи б. с. 718. Табеларни попис индивидуалних пореских обавеза становника Башаида од 1. новембра 1798. до до краја октобра 1799. године. Немачки 8 листова 1799. новембар 30, Перјамош Конгрегациони списи б. с. 719. Месни рачуни Перјамоша за 1799. годину. Немачки 6 листова 1799. октобар 31, Фрањова Конгрегациони списи б. с. 720–722. Попис радова и поправки: прозора у школи и школских клупа, моста на каналу Бегеј, на месној кући, и израда два нова кључа за месну кућу и трошкова за писаћи материјал (оловке, табаци папира, свеће итд.). Сви трошкови исплаћени су из месне благајне у Фрањови. Попис арендатора, 400 становника Фрањова и њиховог арендационог дуга до 31. октобра 1798. године, и обрачун за текућу аренду за период 1. маја 1799. до 30. априла 1800. године. Немачки 10 листова 1799. новембар 12, Комлош Конгрегациони списи б. с. 728. Табеларни приказ броја товљених волова и попис власника у Нађсентмиклошком срезу од 1. до 15. новембра текуће године. Латински 2 листа 1799. новембар 29, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 736. Табеларни приказ сравњивања жупанијске благајне за 1783/84. годину. Латински 4 листа

191


КУТИЈА 246

1798. децембар 30, Линц Поджупан б. с. 750. Наум Дадањи, властелин Ђулвеса, саопштава да позив који му је послала Угарска комора у главни град јужне Пруске, у Варшаву, није добио и да се налази тешко болестан у Линцу. У прилогу је извештај војног хирурга о тешком стању властелина, те да не може да иде на пут. Немачки 2 листа 1799. фебруар 12, Модош Поджупан б. с. 752. Одлаже се сакупљање добровољне помоћи због одсуства властелина Ђулвеса и Иванде, први је у Пољској а други у Пешти. Латински 4 листа 1799. фебруар 28, Нађ Сент Миклош Поджупан б. с. 755. Срески начелник извештава да је од сегединског геометра добио план подизања новог затвора, као и да не зна када ће геометар Спачек доставити своје мишљење о њему, будући да је заузет мерењем удаљености, као и проценом насипа на Моришу и осталим пословима због изливања река. Латински 2 листа 1799. март 2, В. Бечкерек Поджупан б. с. 756. ТОЖ извештава Тамишку жупанију о резултатима досадашњих радова на поправци Бегејског канала. Латински 2 листа 1799. март 6, Модош Поджупан б. с. 758. Извештај жупанијског начелника о стању поправци мостова у Ујпечком срезу, у околини Фења, Чавоша, Модоша, Сент Михаља и Ујпеча. Латински, мађарски 4 листа

192


1799. март 14, Комлош Поджупан б. с. 760. Срески начелник извештава и доставља спецификацију о прикупљеној добровољној ратној помоћи за 1798/99. по местима Нађсентмиклошког среза. Латински 4 листа 1799. март 30, В. Бечкерек Поджупан б. с. 764. Рачунски извештај о визитацији (исплата и уплата) главне жупанијске благајне 30 марта 1799. у Велком Бечкереку. Латински 2 листа 1799. април 6, Ујпеч Поджупан б. с. 766. ТОЖ упућује Тамишкој жупанији апел за неодложно затварање бране Куштиљ због тренутних поплава и ургира што хитније обнављања обале Бегејског канала у околини Дињеша и Сент Мартона. Латински 2 листа 1799. април 8, Сомбор Поджупан б. с. 767. Краљевски комесар Ловас ургира санирање Бегејског канала како би се што пре несметано одвијала пловидба. Латински 2 листа 1799. април 16, Нађ Сент Миклош Поджупан б. с. 768. Јожеф Марфи моли да се предузму неопходне мере и спречи разбојништво, тако што ће строже казнити разбојнике ухваћене у шумици код Старог Бешенова. Латински 2 листа 1799. јуни 11, Будим Поджупан б. с. 772. Будући да регрутација није спроведена успешно на основу одлуке да се до 30. априла регрутује 25.000 војника, а према упутству ВВК-е Угарске, УНВ објављује правила за спровођење регрутације. Латински 3 листа 1799. јули 10, Велика Кикинда Поджупан б. с. 773. Жупанијски начелник у Кањишком срезу доставља четири признанице за сакупљене завоје предате за потребе рањених војника. Латински, немачки 7 листова

193


1799. јули 31, Нови Арад Поджупан б. с. 774. Краљевски комесар Ловас захтева да се подигну бараке (колибе) за смештај радника ангажованих на санирању Бегејског канала, где би се они склонили у случају временских непогода. Латински 2 листа 1799. август 26, Ујпеч Поджупан б. с. 778. Јанош Шало (Sallo) (жупанијски комесар) доставља извештај и табеларни преглед броја радника из Великобечкеречког и Ујпечког среза који су радили на обнови Бегејског канала од 19. до 24. августа. Латински 3 листа 1799. август 11, Ујпеч 779. Јанош Шало доставља извештај и табеларни преглед броја радника из Великобечкеречког и Ујпечког среза који су радили на обнови Бегејског канала током августа. Латински 7 листова 1799. септембар 8, Дињеш Поджупан б. с. 781. Табеларни приказ и спецификације дневница за раднике Кањишког, Ујпечког и Великобечкеречког среза који су радили на обнављању Бегејског канала од 2. до 7. септембра. Латински 2 листа 1799. септембар 15, Дињеш Поджупан б. с. 782. Табеларни приказ и спецификације дневница за раднике Кањишког, Ујпечког и Великобечкеречког среза који су радили на обнављању Бегејског канала од 9. до 14. септембра. Латински 2 листа 1799. септембар 19, Турски Бечеј Поджупан б. с. 783. Жупанијски подначелник извештава о сточном вашару у Великој Кикинди и излаже примедбе у вези са ценом и количином и врстом стоке приликом трговине. Латински 2 листа 1799. септембар 20, Сент Михаљ Поджупан б. с. 784. Инжењер Костка саопштава да су му потребна два тесара на поправци Бегејског канала како би се омогућио пролаз бродовима. Немачки 2 листа

194


1799. септембар 23, Ујпеч Поджупан б. с. 785. Извештај Јаноша Шалоа о дневницама радника ангажованих на поправци Бегејског канала, уз напомену о потреби подизања колиба за њихов смештај. У прилогу је и табеларни приказ и спецификације дневница за раднике у Нађсентмиклошког и Ујпечког среза за период од 2. до 7. септембра. Латински 3 листа 1799. септембар 25, Нађ Сент Миклош Поджупан б. с. 786. Јозеф Марфи моли да се изврши снабдевање војске која је прешла из Богароша у Ловрин. Латински 2 листа 1799. септембар 29, Темишвар Поджупан б. с. 787. П. Петровић, епископ темишварски, доставља спецификацију инсурекционих заостатака код православаца по местима своје дијацезе. Латински 5 листова 1799. октобар 14, Ујпеч Поджупан б. с. 791. Попис властелина и трговаца у Кањишком срезу који поседују товљене волове уз податак о укупном броју волова у октобру 1799. Латински 3 листа 1799. октобар 14, Турски Бечеј Поджупан б. с. 792. Извештај и примедбе жупанијског начелника о приликама током продаје стоке на вашарима у Старом Бешенову. Латински 2 листа 1799. октобар 16, Турски Бечеј Поджупан б. с. 793. Жупанијски подначелник извештава и доставља табеларни приказ и спецификацију броја товљених волова и крава које се налазе код властелина или трговаца у Великобечкеречком срезу и округу око Бегеја. Латински 6 листова 1799. октобар 14, Велика Кикинда Поджупан б. с. 794. Жупанијски начелник извештава и доставља табеларни приказ и спецификацију броја товљених волова и крава које се налазе код властелина или трговаца у Кањишком срезу. Латински 3 листа

195


1799. октобар 26, Турски Бечеј Поджупан б. с. 795. Жупанијски подначелник доставља запажања и примедбе на продају стоке на сточним вашарима у Нађ Сент Миклошу. Латински 2 листа 1799. октобар 22, Будим Поджупан б. с. 796. Будући да су угарски пукови знатно ослабили и да је планирани укупан број 25.000 регрута, УНВ ургира регрутовање ради употпуњавања ових пукова. Латински 2 листа 1799. октобар 31, Велика Кикинда Поджупан б. с. 797. Жупанијски начелник доставља попис лица која су се одлучила за товљење волова, са бројем утовљених комада у Кањишком срезу. Латински 3 листа 1799. новембар 12, Сент Мартон Поджупан б. с. 802. Јанош Шало доставља извештај и табеларни преглед броја радника из Великобечкеречког и Кањишког среза који су радили на обнови Бегејског канала од 4. до 9. новембра. Латински 3 листа 1799. новембар 14, Темишвар Поджупан б. с. 803. Допис о исплати 4 крајцаре по дану за четири чувара за које су обезбеђене бараке као смештај и за чување реквизита (опреме) током зиме, на градилишту на Бегејском каналу. Немачки 2 листа 1799. новембар 14, Турски Бечеј Поджупан б. с. 804. Табеларни приказ и спецификацију броја товљених волова и крава које се налазе код властелина или трговаца у Великобечкеречком срезу и округу око Бегеја. Латински 6 листова 1799. новембар 14, Турски Бечеј/15, В. Кикинда Поджупан б. с. 805. Табеларни приказ и спецификацију броја товљених волова и крава које се налазе код властелина или трговаца у Кањишком срезу. Латински 3 листа

196


1799. новембар 11, Сент Мартон Поджупан б. с. 806. Табеларни приказ дневница за раднике из Кањишког и Нађсентмиклошког среза ангажоване на поправци Бегејског канала од 11. до 16. новембра. Латински 2 листа 1799. новембар 24, Темишвар Поджупан б. с. 807. Провинцијски дистриктски комесаријат у Темишвару извештава и доставља допис Провинцијског комесаријата из Печуја о спровођењу 1.285 француских затвореника у Темишвар преко ТОЖ-е. Латински 3 листа 1799. новембар 22, Башаид Поджупан б. с. 808. Извештај среског начелника о злочинима 14 разбојника из Чоке у месту Сечањ. Латински 2 листа

197


КУТИЈА 247

1799. мај 6, Чавош Доминални суд, Чавош 813. Записник Доминалног суда у Чавошу у случају насталом поводом 8 жалби места Чавош на Властелинство због неисплаћеног сена, резултате премеравања и одређивања земљишне класе, права на крчмарење, месарење и др. Латински 8 листова 1799. октобар 8, Ујпеч Доминални суд, Ујпеч 821. Записник седнице Доминалног суда одржаног у Ујпечу 8. октобра 1799. године. Разматрани су случајеви по тачкама од 1–49. 1798. септембар 10, Рац Итебеј Доминални суд, Рац Итебеј 834. Записник седнице Доминалног суда за одржавање стечајног поступка против Теодора Рајића из Српског Итебеја у корист његових поверилаца. Латински 15 листова 1790. мај 1, Суботица Доминални суд 837. Табеларни приказ неисплаћених трошкова за исхрану затвореника сад укинутог Субалтерног суда, које дугују Тамишка, Торонталска и Крашовска жупанија Бачкој жупанији. Латински 2 листа

198


КУТИЈА 248

1799. фебруар 2, Пешта Судски списи б. с. 845. Одлука Краљевског суда о предмету арендационог спора између Јаноша Вереша и Јаноша Мештерија, арендатора Властелинства Чока, против властелина Марцибањиа поседника Чоке, због непоштовања десетогодишњег арендационог уговора. Латински 2 листа 1799. март 2, Комлош Судски списи б. с. 847. Жупанијски начелник доставља резултате истраге поводом разбојништва на пустари Пакац 20. јануара, са приказом спецификације украдених ствари. Латински 4 листа 1799. март 24, Нађ Сент Миклош Судски списи б. с. 854. Резултати истраге жупанијских начелника о разбојништвима у: Сараволи, Нађ Сент Миклошу, Чоки и на пустари Пакац. Латински 10 листова 1799. јули 27, Беодра Судски списи б. с. 855. Изјава Лазара Карачоњиа, властелина Беодре, да контрактуалисти (они који имају уговор са Властелинством) могу слободно да остану на Властелинству. Латински 2 листа 1799. март 26, Темишвар Судски списи б. с. 856. Тамишкa жупанијa ургира ТОЖ-у да се побрине за предузи-

199


мање радова на обнављању Бегејског канала у складу са дворским декретом од 18. марта текуће године, као би се омогућила несметана пловидба. Латински 2 листа

1799. март 28, Ујпеч Судски списи б. с. 857. Жупанијски начелник доставља извештај о току радова на обнављању Бегејског канала и омогућавања несметане пловидбе. Латински 2 листа 1799. април 2, Дињеш Судски списи б. с. 858. Жупанијски заклетник захтева помоћ због сталног рушења насипа за време поплава у околини Дињеша. Латински 2 листа 1799. април 7, Темишвар Судски списи б. с. 859. Одговор Тамишке жупаније ТОЖ-и око предузимања корака заједно са хидрауличарем Костком на обнови Бегејског канала, као и на потврди да од стране Тамишке жупаније нема спречавања пловидбе. Латински 2 листа 1799. април 10, В. Бечкерек Судски списи б. с. 860. Судски списи у предмету заоставштине покојног Марка Поповића, трговца из Велике Кикинде, између спорних наследника, удовица Марте и Константине Поповић, и Великокикиндског дистрикта. Латински 47 листова 1799. мај 25, Беодра Судски списи б. с. 862. Жупанијска потврда да Марија Карачоњи, удовица Адеодата Карачањоњиа опуномоћује свог сина Лазара Карачоњиа за све своје спорове и послове. Латински, јерменски 2 листа

200


1799. септембар 4, Рудна Судски списи б. с. 871. Потврда Јована Николе алиас Николића да племићко право припада и Каритону Николи алиас Николићу, на основу племићке дипломе коју је Леополд I 26. марта 1694. године дао њиховом претку Јовану Николи, његовом брату и синовима. Латински 2 листа 1799. септембар 14, Буковац Судски списи б. с. 872. Уговор склопљен између ТОЖ-е и Јохана Бохмана/Пахмана (Bochman/Pachmann), арендaтора Властелинства Буковац (Bukovacz), о испоруци дрва за огрев по наведеним условима. Латински 2 листа 1799. септембар 20, Нови Бечеј Судски списи б. с. 873. Путна исправа издата Сими Јовановићу, становнику Арадца, за несметани речни транспорт жита из Карловца у Земун за 6 месеци. Латински 1 лист 1799. новембар 11, Ујпеч Судски списи б. с. 882. Табеларни попис товљених волова и крава који се налазе код становника и властелина у Ујпечком срезу. Латински 1 лист 1799. октобар 31, Фрањова Судски списи б. с. 896. Табеларни приказ индивидуалних пореских давања становника Фрањове од 1. новембра 1798. до краја октобра 1799. године. Немачки 2 листа

201


1800. ГОДИНА

КУТИЈА 249

1.

1800. март 4, В. Бечкерек П. к. 4. 3. 1800, В. Бечкерек, бр. 381–388 Део Записника са Партикуларне конгрегације одржане 4. марта 1800. године у Великом Бечкереку, где се расправљало о различитим питањима од тачке 381 до 388. Мађарски 4 листа

1800. јули 19, Беч П. к. 29. 7. 1800, В. Бечкерек, бр. 1 8, 9. УДК захтева да се стави под секвестар Властелинство Иванда због невраћеног зајма од 70.000 форинти Бечком банкарском друштву, на основу арендационог уговора склопљеног у Бечу 2. септембра 1797. године, између сада покојног Наума Моске, поседника Иванде, и Бечког банкарског друштва. Приложене су копије потврда о Властелинству и копија арендационог уговора, као и потврде о исплати зајма. Латински, немачки, мађарски 63 листа 10.

1799. јули 14, Беч П. к. 29. 7. 1800, В. Бечкерек, бр. 2 УДК доставља молбу грофа Јожефа Баћана, куратора заоставштине покојног трансилванијског бискупа Игњаца Баћана, да се што пре спроведе стечајни поступак над имовином покојног грофа у корист поверилаца. Латински 4 листа

1800. јуни 24, Будим П. к. 29. 7. 1800, В. Бечкерек, бр. 3 11, 13. Окружница УНВ-а: 11. Објављује да ће професори Бечког универзитета оперисати очи,

202


22. 31. 59. 60. 64. 71.

само грађанима Беча без надокнаде. 13. Доставља се упутство о производњи чаура и гајењу свилене бубе. Латински, немачки 6 листова 1800. јуни 3, Будим П. к. 29. 7. 1800, В. Бечкерек, бр. 8 УНВ објављује патент о увођењу (штампању) нових новчаница од 5 форинти, због дотрајалих старих, уз достављени узорак будуће новчанице. Латински, немачки, мађарски, српски, словачки 26 листова 1800. јуни 17, Будим П. к. 29. 7. 1800, В. Бечкерек, бр. 13 УНВ на основу краљевске одлуке објављује да ће се 10. септембра одржати стечајни поступак над имовином покојног Игњаца Баћана, трансилванијског бискупа, пред Потиским дистриктским судом. Латински 2 листа 1800. јули 29, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 2 Поводом захтева Нестора Секулића да му се издају путне исправе за одлазак у Русију, УНВ-а захтева да се допуне информације о деци и сврси путовања у Русију. Латински 2 листа 1800. јули 8, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 3 УНВ извештава да је у филијалну благајну у Темишвару извршена уплата на име добровољне помоћи за оштећене становнике Башаида, који су претрпели велики пожар, те да се може подићи новац. Латински 2 листа 1800. јули 29, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 4 УНВ: Захтев за доставу података о свим службеницима ради састављања шематизма за Угарску, Хрватску и Славонију, за 1801. годину. Латински 4 листа 1800. август 5, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 6 УНВ враћа са процене Урбаријални записник о четири случаја разматрана на Генералној конгрегацији 22. априла 1800. године у Великом Бечкереку и саопштава да нема замерки. Латински 4 листа

203


73. 75.

76.

1800. август 12, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 7 УНВ: Објављује да је од 18. јула 1800. године поново, преко Земуна и Београда, успостављен поштански саобраћај за Цариград. Латински 2 листа 1800. август 4, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 9 УНВ доставља молбу Лазара Карачоњиа, властелина Беодре, да му се изда вашарска привилегија и да се село Беодра подигне на степен варошице (трговишта), због чега се тражи мишљење околних места, која имају привилегију. Латински 5 листова 1800. јули 29, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 10 УНВ ургира да се из жупанијске благајне исплати дневница за 1784. годину Јозефу Марфију, бившем фишкалу Крашовске жупаније, у износу од 91 форинту и 54 крајцаре. Латински 2 листа

1800. септембар 9, Будим П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 15 105. Захтев УНВ-а о одржавању јавних молитава за срећан завршетак рата против Француза. Латински 2 листа 1800. август 9, Мако П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 23 112. У циљу општег добра и међужупанијске сарадње, Чанадска жупанија доставља табеларни исказ удаљености појединих места са прегледом станица и раздаљина међу њима. Латински 3 листа 1800. август 19, Беч П. к. 20. 9. 1800, В. Бечкерек, бр. 26 114. Франц Хајнтл (Heintl), судија Краљевског суда и адвокат, потврђује да га је Јожеф Нако опуномоћио за све случајеве и дао му туторство над образовањем његових сирочића. Латински 2 листа

204


КУТИЈА 250

1800. септембар 29, Н. С. Миклош Г. к. 29. 9. 1800, Н. С. Миклош, бр. 6 120. Записник Генералне конгрегације од 29. септембра 1800. године одржане у Нађ Сент Миклошу у 22 тачке, од броја 1 до броја 22. Латински, мађарски 25 листова 1800. септембар 4, Беч Г. к. 29. 9. 1800, Н. С. Миклош, бр. 1 121. По захтеву УДК-е прилажу се записници, извештаји и табеларни прикази о организовању и издржавању инсурекционе војске у Жупанији од стране арендатора и властелинстава у Жупанији. Латински 56 листова 1800. септембар 2, Будим Г. к. 29. 9. 1800, Н. С. Миклош, бр. 11 137. УНВ: Забрањује се да млади који се школују посећују кафане, гостионе и сличне објекте. Латински 3 листа 1800. септембар 30, В. Кикинда П. к. 29. 9. 1800, В. Бечкерек, б. б. 143. Елаборат Великокикиндског дистрикта о устројству инсурекционе војске. Латински, немачки 16 листова Б. д. и б. м. П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 2 144. Упутство УНВ-а у вези са решавањем тужбе Тиме Бочарца и Арсе Дорословца из Беодре против властелина који им је бесправно одузео 117 оваца и физички их кажњавао, батинао. /спис је оштећен/ Латински 2 листа 1800. август 6, Беч П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 5 155. УДК доставља молбу Розине хаџи Скарлато, удовице властелина Ћи-

205


рила Накоа, да властелин Кртистифор Нако плати судске трошкове адвокату Хајнтлу у износу од 450 форинти из сирочадске масе сирочића Јожефа Накоа. Латински, немачки 5 листова

1800. септембар 2, Будим П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 7 161. Према упутству ВВК-е Угарске, УНВ захтева да се Глиша Чатин, становник Тиса Сент Миклоша, упути у Војну команду у Темишвар, све док се не истражи да ли се самосакатио како би избегао служење војске. Латински 2 листа 1800. септембар 9, Будим П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 13 180. УНВ захтева од Жупаније да достави обрачун за 1799. годину за 366 форинти и 30 крајцара добијених од производње галете и гајењу свилне бубе. Латински 2 листа 1800. октобар 21, Будим П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 22 192. УНВ објављује ослобађање царине на увоз жита и животних намирница за потребе инсурекционе војске Угарске, Славоније и Хрватске. Латински 2 листа 1800. август 28, Вашкут П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 25 194. Бачка жупанија доставља попис пореских заостатака за становнике који су се из Бачке преселили у ТОЖ-у ради наплате. Мађарски, латински 4 листа 1800. август 11, Темишвар П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 26 195. Тамишка жупанија доставља нову лимитацију цена хлеба, меса и осталих животних намирница, усвојену на Генералној конгрегацији 11. августа текуће године у Темишвару. Латински 3 листа 1800. август 11, Темишвар П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 28 197. Тамишка жупанија доставља одлуку Жупанијског суда да је контрибуент Јосим Мержа (Merzsa), становник Берегсоа (Beregszo), ослобођен свих казни и накнаде одштете, за пљачку у Ђерћамошу. Латински, немачки 4 листа

206


1800. октобар 20, Нађ Кало П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 30, 31 199, 200. Саболчка жупанија извештава о набавци хране за коње за Сплењијев пук и о годишњој плати дистриктског генерала Габора Сплењиа. Мађарски 4 листа 1800. септембар 17, Темишвар П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 32 201. Тамишка коморска администрација ургира измирење трошкова за поправку и одржавање насипа на Моришу у износу од 374 форинте и 33 крајцаре, које је требало измирити из жупанијске благајне до 23. октобра 1799. године. Латински 2 листа 1800. септембар 17, Темишвар П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 33 202. По жалби становника Хацфелда да им није правилно измерена земља, Тамишка коморска администрација саопштава према упутству Коморске управе за мапирање да се пошаље геометар који ће поново измерити спорних 369 јутара земље. Латински 2 листа 1800. септембар 24, Темишвар П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 34 203. Тамишка коморска администрација доставља списак коморских места којима је купљено алодијално земљиште како би проширили заједнички пашњак. Латински, немачки 4 листа 1800. октобар 15, В. Бечкерек П. к. 30. 10. 1800, В. Бечкерек, бр. 41 210. Молба Јулијане Жупан (Zsupan), удовице Наума Моске, арендатора Иванде, да се Иванда изузме од секвестра, под који је стављена због неизмиреног зајма од 70.000 форинти Бечком банкарском друштву. Латински 7 листова 1800. дец. 24, Турски Бечеј П. к. 1. 12. 1800, В. Бечкерек, бр. 137 213. Извештај жупанијског начелника о трошковима властелинстава Загребачке бискупије за издржавање жупанијских пандура који брину о јавној безбедности за текућу годину. Латински 4 листа

207


КУТИЈА 251

Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 215. Табеларни приказ укупних трошкова инсурекционе војске до 18. априла 1800. године по властелинствима и срезовима ТОЖ-е. Латински 3 листова 1800. јануар 1, Ђерћамош Конгрегациони списи б. с. 216–218. Рачуни места Ђерћамош за 1800. годину и рачуни за вино 1799. године уз списак крчмара у Ђерћамошу. Немачки 8 листова 1800. јануар 7, Нађ Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 219. Жупанијски начелник и заклетник оверавају препис инвентара покојног трговца Томе Ристе из Нађ Сент Миклоша, који су сачинили тројица трговаца из Нађ Сент Миклоша, Анастасије Хаџи Јован, Теофан Георгијевић и Петар Јанковић, 1. августа 1788. године. Румунски 9 листова 1800. јануар 13, Ујпеч Конгрегациони списи б. с. 220. Табеларни приказ индивидуалних пореских обавеза становника Ђерћамоша за 1800. годину. Немачки 4 листа 1800. април 8, Турски Бечеј Конгрегациони списи б. с. 229. Примедбе и запажања среског начелника о продаји стоке и других намирница на месечним вашарима у Нађ Сент Миклошу сваког 6. у месецу. Латински 2 листа

208


1800. април 20, Конак Конгрегациони списи б. с. 231. Табеларни попис индивидуалних пореских задужења у Конаку 1799. године. Латински 7 листова 1800. мај 12, Модош Конгрегациони списи б. с. 234. Препис индивидуалних пореских заостатака за винограде, које наведени становници ТОЖ-е имају код Вршачког брега (Promontorius Verseciensis), Великом Средишту (Nagy Szredistye), Великом Землоку (Nagy Semlok) и Кудрици (Kudriyz). Латински 6 листова 1800. јуни 26, Нађ Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 237. Потврда о исплати дугова Атанасија Хаџи Јована, трговца из Нађ Сент Миклоша, православном свештенику, Јакову Поповићу из Чанада. Латински 2 листа 1800. фебруар 14, Нађ Сент Миклош Конгрегациони списи б. с. 241. Табеларни извештаји о издацима и трошковима приликом регрутовања, пријема и издржавања регрута по местима ТОЖ-е. Латински 11 листова Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 242. Табеларни приказ наплата за млинове у местима Неузина, Бока и Конак за 1800. годину. Немачки 2 листа 1800. август 31, Чатад Конгрегациони списи б. с. 248. Табеларни приказ индивидуалних пореских обавеза у житарицама за место Кларија од краја октобра 1799. до краја августа 1800. године. Немачки 9 листова 1800. август 31, Чатад Конгрегациони списи б. с. 250. Табеларни извештај о арендационим заостацима за земљу у Кечи до краја августа 1800. године. Немачки 2 листа 1800. август 31, Чатад Конгрегациони списи б. с. 252. Табеларни приказ индивидуалних пореских обавеза у житарицама за

209


место Кеча од краја октобра 1799. до краја октобра 1800. године. Немачки 13 листова

1800. август 31, Чатад Конгрегациони списи б. с. 255. Табеларни пописи индивидуалних пореских обавеза за место Кларија од краја октобра 1799. до краја августа 1800. године. Немачки 41 лист 1800. септембар 12, Кеча Конгрегациони списи б. с. 256. Табеларни попис индивидуалних пореских обавеза – десетак на кукуруз за места Кларија и Кеча. Немачки 2 листа 1800. октобар 31, В. Бечкерек Конгрегациони списи б. с. 265. Табеларни попис разреза трошкова издржавања инсурекционе војске властелинстава Кањишког среза. Латински 10 листова 1800. новембар 7, Хацфелд Конгрегациони списи б. с. 271. Табеларни исказ о броју лица регрутованих за инсурекциону војску по појединим властелинствима у Кањишком срезу, уз наведено име властелина, властелинства и регрутованог лица. Латински 2 листа 1800. новембар 30, Клајн Јеча Конгрегациони списи б. с. 272. Порески извештаји и табеларни пописи индивидуалних пореских обавеза у Клајнјечи, државних и натуралних, за 1800. годину. Немачки 156 листова Б. д. и б. м. Конгрегациони списи б. с. 281. Табеларни рачунски извештаји егрешког арендатора Ђерђа Царана (Czaran) за точење пића за 1800. и 1801. годину. Латински 4 листа

210


КУТИЈА 252

1800. март 22, В. Бечкерек Кривични суд 283. Записник седница Кривичног суда одржаних у Великом Бечкереку 8. фебруара, 4. марта и 22. марта. Разматрано је 15 случајева. Латински 6 листова 1800. јуни 28, Маргита Судски списи б. с. 326. Потврда становника Маргите, да уместо отпуштеног пароха Атанасија Пожаревачког, желе да приме за пароха јерођакона Адама Живковића из Иланџе (Iláncsa). Српски 1 лист 1800. август 31, Чатад Судски списи б. с. 334. Табеларни приказ арендационог задужења за пустару Пакац од краја октобра 1799. до краја августа 1800. године. Немачки 2 листа 1800. август 31, Чатад Судски списи б. с. 336. Табеларни приказ арендационог задужења за пустаре Пакац и Хетин за 1800. годину. Немачки 2 листа 1800. септембар 22, Неузина Судски списи б. с. 337. Рачунски приказ задужења за пустаре Крива Бара, Мала Међа и Нови Лец за 1800. годину. Немачки 1 лист 1800. септембар 22, Неузина Судски списи б. с. 340. Табеларни приказ арендационог задужења за више жупанијских пустара за 1800. годину. Немачки 1 лист

211


1800. децембар 25, Неузина Судски списи б. с. 348. Рачуни места Неузина за 1800. годину за време кнеза Пере Марчићева. Латински, српски 18 листова Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 350. Табеларни приказ наплата за млинове у местима Неузина, Бока и Конак за 1800. годину. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 353. Табеларни приказ пореских задужења за занатлије у Неузини, Боки и Конаку за 1800. годину. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 354. Табеларни приказ десетка на пчеле за места Неузину, Боку и Конак за 1800. годину. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 355, 356. Табеларни приказ пореских задужења занатлија у Неузини, Боки и Конаку за 1800. годину. Немачки 4 листа Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 357. Табеларни приказ арендационих задужења за земљу у Неузини, Боки и Конаку за 1800. годину. Немачки 2 листа Б. д. и б. м. Судски списи б. с. 358. Табеларни приказ арендационих задужења за рибарење у Неузини, Боки и Конаку за 1800. годину. Немачки 4 листа

212


КУТИЈА 253 Б. д. и б. м. Признанице 368. Део записника индивидуалних пореских задужења за 1800. годину за место Конак. Латински 6 листова 1800. октобар, Мала Јеча Признанице 370. Табеларни преглед црквених рачуна Кишјече за период 1. новембра 1799. године до краја октобра 1800. године. Латински 2 листа 1800. октобар 31, Перјамош 375. Порески рачуни места Перјамош за 1800. годину. Немачки

Признанице 5 листова

1800. децембар 31, Ђерћамош Признанице 377–384. Порески обрачуни становника, порез на пашњаке за 1800. годину, земљишни порез, исказ о учитељским платама у Ђерћамошу. Немачки 17 листова 1800. октобар 31, Перјамош Рачуни 402. Табеларни приказ различитих трошкова места Перјамош за 1800. годину. Немачки 6 листова 1800. октобар 31, Перјамош Рачуни 403. Рачунски извештаји за порез занатлија, трговаца, десетина на пчеле, риболова, коришћење шума, урбаријална давања, аренду крчми, месара, млинова и пашњака за 1800. годину у Перјамошу. Немачки 28 листова

213


1800. децембар 31, Клајн Јеча Сирочадски рачуни 427. Спецификација сирочадских рачуна са 6% посто камате, за сирочад која се налазе на Властелинству Клајн Јеча за 1800. годину, и која су пописана у документу Има их укупно 27. Немачки 2 листа 1787. март 26 Списи б. с. 428. Попис нерадних дана током школске године за ниже разреде, укључујући распуст за Ускрс и празнике за Духове. Немачки 1 лист

214


ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

A АВАКУМОВИЋ Јован, жупанијски начелник, тутор и куратор сирочића Марка Сервицког 1797/366; 1798/401 АДАМ Јован из Трибсветера 1799/254 АЛВИНЧИ, барон, главни командант артиљерије 1797/799 АМБРУШ Даниел, племић, 1796/195 АМБРУШ Јанош, племић, 1796/195 АМБРУШ Михаљ, племић 1796/195 АНТАЛ Андраш, подначелник 1798/575 АПОЊИ Антал, велики жупан Толнанске жупаније, краљевски комесар 1798/161 АРИЦИ Пал, арендатор, произвођач пиринча из Денте 1799/73, 229

Б БАЛА Атанасије, дворски саветник, 1798/625 БАЛОГ Петер де Оча, велики жупан ТОЖ-е дворски саветник, асесор 1796/174, 186, 229, 230; 1797/122–125, 314, 331; 1798/380; 1799/156, 481, 482 БАРУХ Јозеф, Јеврејин из Мариенфелда 1798/226 БАРЦЕЛИНИ Јакоб, управник Наковог

властелинства 1797/1099 БАТАКОВИЋ Георгије, учитељ у Неузини 1796/702 БАЋАН Антал, гроф, лични саветник, 1798/687 БАЋАН Игњац, гроф, трансилванијски бискуп, властелин 1796/108; 1798/403, 494, 556, 810, 817, 860; 1799/10; 1800/10, 31 БАЋАН Јожеф, брат Игњаца Баћана 1798/810, 817; 1799/10; 1800/10 БЕНЕ Франсоа, арендатор 1796/604, 613 БИРЕЈСКО Јован, бивши кнез Кепета 1798/575 БИРОГ Палиото Лудвиг, венецијански осуђеник 1798/100, 172, 206 БЛАШКОВИЋ Јосип, директор свиларства 1798/123, 393, 508, 618; 1799/324 БОКШАН Теодор, становник Сараволе 1797/74 БОЛДУРАН Марко, бивши кнез у Сент Мартону 1799/169 БОТ Јанош, становник Макоа 1798/491 БОЧАРАЦ Сима из Беодре 1800/144 БОХМАН/ПАХМАН Јохан, арендатор Властелинства Буковац 1799/872 БРАНШАИНД/ПРОНШАИНД Јакоб, становник Готлоба 1799/242 БРАУН хидроинжењер, коморски гео-

215


метар 1797/409; 1798/438 БРАУН Самуел, Јеврејин из Нађ Сент Миклоша 1798/214, 215, 437, 653 БРЕТОН Лудовик, администратор парохије у Трибсветеру 1799/372 БРУНСВИК Јозеф, гроф, велики жупан Чонградске жупаније 1796/232 БУЖАНСКИ Пал, млинар из Санада 1798/310 БУНЕСОР Јосим, лудак из Чакова 1797/1158 БУТЛЕР Габријел, гроф, поседник Властелинства Пардањ 1797/1095 БУТЛЕР Јохан, гроф, син Габријела Бутлера 1797/1095, 511 БУЦ Михаљ, војник 1798/666

В ВАКАР Јохан, брат Марије Лакатош из Сентомаша 1798/823 ВАЉИ Андраш, професор Краљевског пештанског универзитета 1798/382 ВАНКЕЗ, потпуковник, генерал пуковник 1796/431 ВАСИЛИЈЕВИЋ Атанасије, златар из Новог Сада 1798/634 ВЕРЕШ, поручник 1798/718 ВЕРЕШ Јанош, краљевски комесар, арендатор, жупанијски начелник 1796/604; 1797/789, 1152; 1798/110, 410, 507, 773–775, 780, 834; 1799/38, 845 ВЕРСЕКОВИЋ Јован, луталица 1799/323 ВИЛИ Теобалд, продавац из Солтура 1797/966, 970 ВЛАЈНИЋ Симеон, становник Велике Кикинде 1799/187 ВОЈНА Мојсије, становник предграђа

216

Темишвара 1799/128 ВОЛФОРТ Јозеф, сенатор Сегедина 1797/137 ВРХОВАЦ Максимилијан, загребачки бискуп 1797/335 ВУЈИН Арса, колон 1798/275 ВУКОВ Гаја, трговац из Великог Бечкерека 1798/738; 1799/168 ВУКОВИЋ 1799/482, 606

Г ГАБОР Миклош, трговац из Великог Бечкерека 1798/765 ГЕДЕОН де Рада, гроф, лични саветник, асесор Септемвиралног суда 1799/17 ГЕОРГИЈЕВИЋ Теофан, трговац из Нађ Сент Миклоша 1800/219 ГЕРБЕ Штефан, контрибуент из Макоа 1796/480 ГЕРМАН Јохан, управник Властелинства Готлоб и Мариенфелд 1797/141; 1798/799 ГЕРШТНЕР Јакоб, дистриктски, жупанијски комесар 1797/314, 1144 ГИЛЕР Фридрих, становник места Грабац 1798/815 ГЛОГОВЧАН Ника, бивши кнез Сараволе 1798/642; 1799/188 ГОВЕДАР Ћира, чобан 1798/873 ГОЈКОВИЋ Марко, трговац из Новог Сада 1797/245 ГРАЦКИ Јован, војни судија, фишкал у Великој Кикинди 1798/25, 835 ГРУЈИН Никола, становник Беодре 1799/384 ГРУЈИН Стоја, становник Толвадије 1798/752


Д ДАДАЊИ Наум, властелин Ђулвеса 1798/625; 1799/750 ДОБОШ Јанош, бивши кнез у Песку 1799/185 ДОБОШ Михаел, бивши становник Мађарског Итебеја 1798/219 ДОРОСЛОВАЦ Арса из Беодре 1800/144 ДРАШКОВИЋ, гроф (властелин) 1797/1149 ДРАШКОЦИ Јосип, фишкал 1797/1102

Ђ ЂУРАК Теодор, колон из Рац Итебеја 1799/224

Е ЕВАЛД, коморник из Великог Бечкерека 1796/588 ЕГЕРМАН Ана, удовица Кашпара Селешиа 1796/62 ЕЈХЕРД Бернард, пекар из Нађ Сент Миклоша 1799/191 ЕКСЛ Јакоб, властелин Кишсомбора 1796/480, 564 ЕСТЕРХАЗИ Јанош, гроф 1799/340 ЕСТЕРХАЗИ Карољ, гроф 1799/340 ЕСТЕРХАЗИ Ференц, гроф 1799/340

Ж ЖИВКОВ Мојсије, дезертер из Рац Итебеја 1797/1127 ЖИВКОВИЋ Адам, парох, јерођакон из Иланџе 1800/326 ЖИВКОВИЋ Јован, Никола, Петар,

браћа, арендатори пустаре Оређ 1798/711 ЖИВКОВИЋ Михаило, благајник 1798/759 ЖИГИЋ Илија, лађар, трговац из Новог Сада 1797/1174 ЖУПАН Јулијана, удовица Наума Моске 1800/210

И ИБРАХИМ ефендија, турски изасланик 1797/537 ИВАНОВ Јефта, жупанијски пандур 1799/81 ИСЕКУЦ Марија, удовица Исака Киша 1797/138 ИШАИ Кристифор, властелински управник 1798/253

Ј ЈАГЕЛ Јанош, млинар из Санада 1798/310 ЈАДИН Јова из Рацарадца 1799/351 ЈАКОБФИ Миклош, заступник 1797/138 ЈАКШИЋ Стефан (сенатор у Великокикиндском дистрикту) 1796/77 ЈАНКОВИЋ Петар, трговац из Нађ Сент Миклоша 1800/219 ЈАНЧОВ Матија, становник Терезиопола 1798/216 ЈЕВРИН Никола, преминули из Црне Баре 1798/275 ЈЕЛКИН Паја, становник Фења 1799/166 ЈЕРЕМИЋ Живојин/Живан, благајник, кнез у Кларији 1797/1040; 1798/778 ЈЕТИН Јозеф, арендатор Властелинства Тиса Сент Миклош 1797/456; 1798/279; 1799/123, 234, 561

217


ЈОВАНОВ Јефта, кнез у Турској Кањижи 1796/485 ЈОТИНОВИЋ Ђорђе, учитељ у Неузини 1797/1037 ЈОВАНОВИЋ Коста, учитељ у Кларији 1797/1040 ЈОВАНОВИЋ Сима, трговац из Арадца 1799/873 ЈОВАНОВИЋ Стефан, свештеник у Бобди 1797/950 ЈУХАС, алиас ЛАЦИК, племићка породица 1796/194

К КАДИЋ Теодор, православни парох у Великом Бечкереку 1799/131, 237 КАЈЗЕР Самуел, заступник 1797/140 КАРАЧОЊИ Адеодат (Богдан), властелин Беодре 1799/239, 862 КАРАЧОЊИ Јанош, колон из Мађарског Итебеја 1797/686; 1798/259 КАРАЧОЊИ Јанош, управник поште 1796/637, 638 КАРАЧОЊИ Лазар, властелин Беодре 1799/520, 855, 862; 1800/75 КАРАЧОЊИ Марија, рођ. Исекуц, удовица Адеодата Карачоњиа 1799/520, 862 КАРАЧОЊИ Михаљ, властелин Пардања, жупанијски асесор 1796/229; 1798/822; 1799/166 КАРАЧОЊИ Розалија 1798/508 КАРЛИЦКИ Алберт, инспектор националних школа 1797/181; 1798/318, 510 КАРОЉ Шандор, жупанијски заклетник 1796/230 КЕГЛЕВИЋ Јосип, гроф, чувар свете краљевске круне 1799/30 КЕНЂЕЛАЦ Павле, игуман манастира

218

1799/131, 237 КЕНИГ Матијас, становник Солтура 1798/278 КЕРМЕНДИ Иштван, син Пала Кермендиа 1798/748 КЕРМЕНДИ Јанош, коморски контраагент 1798/286 КЕРМЕНДИ Пал, отац Иштвана Кермендиа 1798/748 КЕСЕГИ Ладислав, каптолни викар 1799/595 КЕШИК Андраш, пастир, ухапшеник 1799/73, 229 КИШ Агоштон, властелин Итебеја и Елемира 1796/581; 1798/128, 447; 1799/2, 211, 535 КИШ Андраш, инспектор 1797/1154 КИШ Антал, син Миклоша Киша и Катарине Лукач 1798/742; 1799/138 КИШ Исак, властелин Итебеја и Елемира 1796/408; 1797/138; 1798/569 КИШ Миклош, властелин 1798/569, 742; 1799/138 КЛАПКА Карл, темишварски апотекар 1798/109 КЛОШ Јанош, племић, директор протестантске школе, брат Мартина Клоша 1799/72 КЛОШ Мартон, жупанијски хирург, берберин 1797/61; 1798/274, 855; 1799/72 КОСТКА Јохан Теодор, коморски геометар и хидроинжењер 1796/177; 1798/453, 630; 1799/1, 4, 130, 132, 212, 483, 631, 632, 691, 784, 859 КОСТОВИЋ ПЕТАР, бивши управни поште у Меленцима 1796/637, 638; 1798/759 КОЦОЊИ Имре, арендатор Чавоша 1798/739


КРАУС Катарина, арендаторка властелинства Сириг 1797/137 КРИСТОВИЋ Имре, чанадски бискуп 1796/427; 1798/166 КРИШТОФ, крчмар у Накову 1798/799 КРСТОКАНИЋ Илија, подметач пожара 1796/610 КРУШИУС Кристијан, аутор Топографског лексикона за поште у Угарској 1799/301 КУБИЊИ Дионизије 1799/123, 234 КУЗМАН Јован, становник Сараволе 1799/157 КУКАИ Јанош, колон из Старе Бешенове 1799/697

Л ЛАДАЊИ Кашпар, жупанијски асесор 1797/125 ЛАЗАР Агоштон, потпуковник 1797/530, 531, 553, 555, 620, 1158; 1798/24, 25 ЛАЗАР Јанош, властелин Ечке 1796/231, 306, 468 ЛАКАТОШ Марија, становница Великог Бечкерека 1798/823; 1799/128 ЛАЛИЋ Димитрије, калфа 1797/1165 ЛАНГ Кристифор, становник Готлоба 1799/242 ЛАТИНСКИ Арса, становник Сараволе 1799/157 ЛЕОПОЛД I, цар 1796/194; 1799/871 ЛИНДАН Јакоб, подархиђакон и парох у Нађ Сент Миклошу 1798/166 ЛИПТАИ, генерал 1799/624 ЛОВАС Жигмонд, краљевски комесар, велик жупан Бекешке жупаније, пуковник у инсурекцији 1796/288; 1797/597,

648, 885, 1085; 1798/23, 220, 538, 716; 1799/212, 296, 483, 608–610, 674, 706, 767, 774 ЛУКАЧ Катарина рођ. Исекуц, удовица Миклоша Киша 1798/742; 1799/80, 138, 140, 683

М МАГДИЋ Адам, подархиђакон у Великобечкерчкој парохији 1799/595 МАИЋ Коста, становник Фења 1799/166 МАЈОР Игнац, жупанијски заклетник 1797/1130 МАЛЕНИЦА Петар, властелин Великог Гаја 1797/12 МАРИЈА Терезија, царица 1796/193 МАРКОВ Јова из Беодре 1798/253 МАРТИН МАРКО, војник 1799/116 МАРТИНОВИЋ Фрања, заклетник у Бачкој жупанији 1798/286 МАРФИ Јозеф, поджупан ТОЖ-е 1798/402; 1799/233, 768, 786; 1800/76 МАРФИ Кашпар, краљевски саветник 1798/4 МАРЦИБАЊИ Имре, властелин Чоке, заменик поджупана 1796/299, 586; 1797/456, 789; 1798/654, 775; 1799/845 МАРЦИБАЊИ Лоренц, покојни брат Имреа Марцибањиа 1796/299; 1797/456, 789 МАРЧИЋЕВ Петар, кнез у Неузини 1796/624; 1797/1037, 1043; 1800/348 МЕРЖА Јосим, становник Берегсоа 1800/197 МЕСАР Пал, одбегли становник Новог Итебеја 1796/559 МЕСАРОШ Јожеф, бивши становник Пардања 1798/223

219


МЕШТЕРИ Јанош, арендатор 1797/789, 1152; 1798/110, 507, 773–775, 834, 835; 1799/38, 845 МИРКОВ Секула, бивши кнез у Малом Торку 1798/276 МИТЕРБАХ, професор 1798/616 МИХАЈЛОВИЋ Васа алиас Поповић, ђакон, учитељ 1798/830 МОНАСТЕРЛИЈА Стефан, асесор у ТОЖ-и 1796/239–241, 417 МОСКА Константин, арендатор Властелинства Иванда 1797/1093, 1170; 1798/625; 1799/703 МОСКА Наум, властелин Иванде 1800/8, 9, 210 МОЧОЊИ Катарина, поседница Фења 1799/557 МУНДИГНЕР, породица из Омољице 1798/853 МУНЋАН Теодор, жупанијски пандур 1799/81 МУРАИ Флора из Клека 1799/232 МУЦАН/МУЦАНОВ Филип, становник Падеја 1797/1129, 1130

Н НАДАЖДИ Михаљ, гроф, краљевски часник 1799/17, 30 НАЂ Борбала, удовица Габријела Бутлера 1797/1095 НАЂ Ђерђ алиас Рац, племић 1799/371 НАЂ Иштван, жупанијски комесар 1796/485; 1799/36 НАЂ Јанош алиас Рац, племић, син Ђерђа Нађа 1799/371 НАЂ Маћаш алиас Рац, племић 1799/371 НАЂ Миклош, жупанијски начелник

220

1798/410; 1799/234 НАЂ Михаљ, син Иштвана Нађа 1799/36 НАКО Јожеф, син Ћирила Накоа 1797/256, 812; 1799/368; 1800/114, 155 НАКО Кристифор, властелин Нађсентмиклошког властелинства 1796/330, 345, 427, 570, 581; 1797/136, 256, 812, 1174; 1798/131, 769, 791; 1799/137, 288, 368, 472, 624; 1800/155 НАКО Розина, рођ. Скарлато, удовица Ћирила Накоа 1797/256, 812; 1798/769, 791; 1799/155, 368, 472; 1800/155 НАКО Ћирил, покојни властелин Нађсентмиклошког властелинства 1797/256, 812; 1798/769, 791; 1799/155, 368, 472, 549; 1800/155 НАРАНЧИЋ Стана, рођена Зорић 1796/370 НАУМ Михаило, парох у Српском Чанаду 1798/402 НЕМЕТ Јожеф, управник властелинства 1799/191 НЕЦКО Андрија, контрибуент у Нађ Сент Миклошу 1797/687 НЕЦКО Филип, бивши кнез у Рац Сент Миклошу 1797/687 НИКА Алексије, становник Великог Бечкерека 1799/225 НИКОЛА Јован, племић 1799/871 НИКОЛИН Моца, становник Ђале 1799/222 НИКОЛИЋ Василије, надзорник православних школа 1799/381 НИКОЛИЋ Јован, племић 1799/482, 606, 871 НИКОЛИЋ Каритон, племић 1799/871 НОВАКОВ Васа, граничар из Добрице 1798/238


НОЈЧЕР Паул, управник Властелинства Беба 1797/142 НУИНИ Георг, управник поште у Великом Бечкереку 1798/568

ПЕТРОВ Никола, кнез у Гаду 1799/173 ПЕТРОВИЋ Гаврило, трговац из Оросламоша 1798/108 ПЕТРОВИЋ Петар, темишварски епископ 1798/601; 1799/787 П ПЕТРОВИЋ Теодор, парох у Кларији 1797/972 ПАЛЕНИЋ Пера, кнез у Песку 1799/185 ПЕТРОВИЋ Фрања, опуномоћеник ЗаПАЛМА Јохан, покојни жупанијски на- гребачке бискупије 1796/305; 1799/343 ПИЛЕР Маргарета, удовица из места челник 1797/953 Грабац 1796/584 ПАЛМА Карл, син Јохана Палме ПИРХЕР Игњац, арендатор 1796/108 1797/953 ПОВАЖАНЕЦ Јован, становник ТотаПАЛФИ Јанош 1798/107 радца 1798/755 ПАРАИЦ Пал, сомборски свештеник, ПОЖАРЕВАЧКИ Атанасије, парох тутор 1798/107 1800/326 ПАРЧЕТИЋ, асесор, комесар у ВелиПОПОВ Андрија, кнез у Боки 1796/623 кокикиндском дистрикту 1798/540; ПОПОВ Јаша, кнез у Рацардцу 1797/681 1799/200 ПАСКУЛОВИЋ Аћим, учитељ у Конаку ПОПОВИЋ Ана, удовица Марка Поповића 1796/236 1796/696 ПОПОВИЋ Васа, сироче 1798/794 ПАСУЛА Микша, продавац 1797/1138 ПОПОВИЋ Димитрије, син Марка ПоПАТАИ Јанош, бивши кнез у Мађарповића 1799/200 1796/462 ском Итебеју 1798/255 ПАЦИЈАЦИ Јован од Медвеша 1799/703 ПОПОВИЋ Ђорђе, син Марка Поповића 1799/200 ПАЦИЈАЦИ Никола 1799/703 ПЕЛЦ, главни коморски благајник у Ча- ПОПОВИЋ Живан, месар из Меленаца 1798/755; 1799/182 таду 1796/121 ПОПОВИЋ Јаков из Чанада 1800/237 ПЕРГЕН, министар полиције 1798/171 ПЕРГЕР Тадеј, трговац из Беча 1798/745 ПОПОВИЋ Јанча, син Марка Поповића 1799/200 ПЕРИН Илија, купац 1797/1138 ПОПОВИЋ Јован 1796/462 ПЕРОТЕ Михаел, становник Солтура ПОПОВИЋ Јован, сенатор у Суботици 1797/970 ПЕТЕР Арђелан, становник Велике Ки- 1797/140 ПОПОВИЋ Константина, удовица Маркинде 1796/80 ка Поповића, 1799/860 ПЕТЕР Јанош 1799/197 ПОПОВИЋ Марко, покојни трговац из ПЕТКОВ Лука, становник Хеђеша Велике Кикинде 1796/236, 462; 1798/503, 1797/683 ПЕТРИШКОВ Никола, становник Тере- 737; 1799/200, 860 ПОПОВИЋ Марта, удовица Марка Позиопола 1798/216

221


повића 1799/860 ПОПОВИЋ Михаило, трговац из Бобде 1798/304 ПОПОВИЋ Никола, арендатор Властелинства Велики Гај 1798/252 ПОПОВИЋ Петар, православни свештеник у Сараволи 1799/626 ПОПОВИЋ Теодор, православни свештеник у Боки 1799/582 ПРЕИН Филип, зидар из Пеште 1798/380 ПРИЕСОЛ, комесар 1799/189 ПУПИЋ Јосип Михаел 1798/626 ПУТНИК Лазар, трговац из Кларије 1798/800, 829 ПУТНИК Мојсије, карловачки митрополит 1796/370

РОТ Георг, златар из Великог Бечкерека 1798/129, 634; 1799/45 РОША Ђерђ из Егера 1796/193 РОША Иштван, племић, отац Ђерђа Роше 1796/193 РУСИЋ, капетан 1798/105

С

САПЛОНЦАИ Илеш, куратор сирочади из Новог Сада 1796/417 СЕКУЛИЋ Нестор 1800/59 СЕКУЛИЋ Теодор, подметач пожара 610 СЕЛЕШИ Јанош, син Кашпара Селешиа 1796/62 СЕЛЕШИ Кашпар, срески начелник 1796/62; 1798/783 Р СЕЛЧАИ Јожеф, жупанијски инсурекциони комесар 1799/176 СЕНТИВАЊИ Иштван, жупанијски заРАДОЈКОВИЋ, поручник 1797/608 клетник 1798/410 РАЈИЋ Теодор из Српског Итебеја СЕРВИЦКИ Марко, властелин Турске 1799/834 РАЈКОВИЋ Лазар, златар из Новог Сада Кањиже 1797/366 СЕЧУЈАЦ Арсеније, барон и генерал 1798/634 мајор 1798/791 РАКИЧЕВИЋ Јосиф, натпоручник СПАЧЕК Јанош, жуп. геометар, инВлашког пешадојског пука 1796/240 жењер и хидрауличар 1796/70, 310; РАЦИЋ Аврам, кнез 1798/873 1797/60, 363, 663, 884; 1798/716; РАЦИЋ Јован, кнез у Боки 1796/621; 1799/161, 212, 755 1798/786, 868 СПИШИЋ Антон, цензор и каноник каРАШ Макс, колон из Великог Торка толичке цркве у Чанаду 1797/953 1796/352 РАШИЋ Аврам, кнез у Конаку 1796/696 СПЛЕЊИ Габор, барон, дистриктски РИС Михаел, пекар из Великог Бечкере- генерал инсурекционе војске 1797/430– 432, 436, 437, 471–473, 477–479, 482, ка 1797/1116 525, 530, 597, 605, 648, 690, 755–758, 943, РИСТА Јефта, трговац из Нађ Сент 1163; 1798/22, 23; 1799/75; 1800/199, 200 Миклоша 1798/745 СТАЈИЋ Стаја, становник Неузине РИСТА Тома, трговац из Нађ Сент 1797/1166; 1798/3, 726 Миклоша 1796/229; 1800/219

222


СТЕФАНОВИЋ Василије, дужник 1797/1046 СТОЈАНОВИЋ Јован, трговац из Црње 1797/1165; 1798/800, 829 СТОЈШИЋ Петар, трговац из Великог Бечкерека 1791/738 СУЛО Иштван, племић, син Јаноша Сулоа 1797/ 455 СУЛО Јанош, племић, инспектор 1797/455, 1152 СУЛО Јозеф, племић, син Јанош Сулоа 1797/455

T ТАЈКЕРТ Кристијан, крчмар из Накофалве 1798/855–858 ТАЈНАИ Антал, властелин Хеђеша 1796/376 ТАЈНАИ Јанош, властелин Хеђеша 1796/376; 1797/1147 ТАТАР Андраш, дистриктски комесар 1797/314; 1799/233 ТЕКЕЛИЈА Сава, дворски саветник 1797/1046 ТЕОДОРОВИЋ Тома, трговац, становник Сексарда 1798/402 ТЕРЕК Пал из Мађарског Итебеја 1799/197 ТЕРНОВАН Глигорије ухапшеник 1798/726 ТИГЕ Фердинанд, генерал 1798/92 ТОДОРОВ Петар, становник Ђулвеса 1799/169 ТОЛНАИ Андраш, професор ветерине 1799/336 ТОМЧАЊИ Ђерђ, провинцијски комесар Тамишког дистрикта 1798/449 ТОРМА Пал, заступник 1797/141, 142

ТОРМАШИ Антал, поджупан Тамишке жупаније, провинцијски комесар Тамишког дистрикта 1798/449 ТОТ Јанош, властелински фишкал, опуномоћеник Властелинства Беба 1796/108; 1798/810 ТРЕНКА Флориан, месар из Кереченде 1799/127 ТРИФУНАЦ, сенатор 1799/200 ТРШЋАНСКИ Петар, жупанијски начелник, комесар 1798/752, 783; 1799/125 ТУРОЦИ Јанош, жупанијски комесар 1798/845, 854

Ћ ЋИРИЋ Стефан, учитељ у Боки 1798/868

Ф ФАНЧАЛИ Самуел Јакоб, жупанијски фишкал 1798/401 ФЕНТ Антон, становник Сент Хуберта 1796/347 ФЕНТ Јохан, становник Сент Хуберта 1796/347 ФЕНТ Марк, становник Сент Хуберта 1796/347 ФЕРАРИЋ Јосип, гроф 1798/404 ФЕРДИНАНД I, цар 1799/371 ФИЛИПОВ Стефан, дечак из Рац Итебеја 1797/1166 ФИШЕР Антон, подначелник 1798/575 ФОРВИТ Петер, становник Грапца 1797/682 ФОХТ Хенрих, становник Чанада 1796/349 ФРАНЦ II, цар 1799/370, 381 ФРЕГНИ Алфонсије, администратор

223


добра Сент Ђерђ 1799/137, 140, 683 ФРИДРИХ Јозеф, становник Чанада

1796/587 ЧАТИН Глиша, становник Тиса Сент 1796/346 Миклоша 1800/61 ЧАЧЕВИЋ Георгије, управник Х Властелинства Банлок 1797/1149 ЧЕКОЊИЋ Јосип, пуковник, властелин Хацфелда 1798/750; 1799/189 ХАЈНТЛ Франц, судија Краљевског ЧЕРНОВИЋ Павле, жупанијски асесор суда, адвокат 1800/114, 155 и начелник 1799/366, 515 ХАН, барон, мајор 1796/431 ХАЏИ Јован Анастасије, трговац из Нађ ЧОКАШ Андраш, становник Великог Бечкерека сент Миклоша 1800/219, 237 ЧОКАШ Антал, становник Великог ХАЏИМИХАЈЛОВ Јован, син Павла Бечкерека 1796/571 Хаџимихајлова 1799/370 ЧОКЕРЛАН Илија, син Ћирила ХАЏИМИХАЈЛОВ Павле, властелин Чокерлана 1798/460 Новог Бечеја 1796/237; 1799/253, 369, ЧОКЕРЛАН Јаков, син Ћирила 370, 624 ХЕГНОВСКИ Винсент, апотекар у Вели- Чокерлана, грађанин Великог Бечкерека 1796/606; 460 ком Бечкереку 1798/271 ЧОКЕРЛАН Ћирил, трговац и грађанин ХЕРТЕЛЕНДИ Јожеф, поджупан Великог Бечкерека 1798/460 1798/780, 845 ХОРВАТ Терезија, жена властелина Ла- ЧОМИЋ Антоније, колон из Црне Баре 1797/61 зара Јаноша 1796/231, 468 ЧОНЕГАН Јон, разбојник 1796/587 ХУСЕНДОРФ, јеврејска породица из Сепешке жупаније 1799/500

Ц ЦАПФ, поручник 1797/1114 ЦАРАН Ђерђ, егрешки арендатор / арендатор из Егреша 1800/281 ЦЕРЛАУТ Николаус, становник места Грабац 1796/584 ЦИКИНИ Јозеф, апотекар 1798/109 ЦИМЕР Кристијан, становник Чанада 1796/346

Ч ЧАСАР Ђерђ, становник Ђармате

224

Ш

ШАЛ Мартин, учитељ у Нађјечи 1798/510, 541 ШАЛО Јанош, жупанијски комесар 1799/778, 779, 802 ШВАБ Матија, инспектор свиларства 1798/618 ШИБАРИЋ Иван, главни препозит загребачке катедралне цркве 1796/83; 1797/96 ШИДАНЕК Јан, пекар из Нађ Сент Миклоша 1799/191 ШИПИЦЕР, инжењер 1797/1160 ШИПКОВ Михаел, становник Терезио-


пола 1798/216 ШИРОКИ Јан, становник Тотарадца 1797/73 ШИЋАРОВИЋ Теодор, трговац из Меленаца 1798/759 ШМИДЛИН, барон, пуковник 1797/1114, 1115 ШРАУД Франц, професор медицине на Краљевском универзитету у Пешти 1798/591; 1799/117 ШТАЈЕНБАХ Исак, Јеврејин, арендатор 1799/201 ШТАЈНГАСНЕР Јозеф, апотекар 1798/728 ШТЕНИПАХ Исак, арендатор коморске пиваре у Великом Бечкереку 1796/65, 66 ШТОФЛЕР Клаудија, становница Солтура 1797/966

225


ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

A

БАШАИД 1796/167; 1797/428; 1799/718; 1800/60 БЕБА 1797/731; 1798/817, 860; 1799/181 АДА, острво на Тиси 1796/333, 443; БЕГЕЈ, река 1796/311; 1797/34; 1797/66, 1797/46, 131, 445, 1100, 1106; 1798/49, 79, 334, 663; 1798/254, 453, 455, 492, 717; 106, 288 1799/793, 804 АЛБРЕХТСФЛОР (КИШТЕРМИЈА) БЕГЕЈЦИ (ТОРАК МАЛИ и ВЕЛИКИ) 1796/470 1796/352; 1797/51; 1798/276 АЛЂА (Чонградска жупанија) 1796/331, БЕОГРАД 1797/791; 1798/125, 454, 498, 604 559; 1800/73 АЛИБУНАР 1799/115 БЕОДРА, види НОВО МИЛОШЕВО АПАТФАЛВА (Чанадска жупанија) БЕРЕГСО (Тамишка жупанија) 1800/197 1796/435 БЕЧ 1796/193, 194, 450; 1797/322, 1093, АРАД (Арадска жупанија) 1796/166; 1170; 1798/745; 1799/369, 370, 381, 472, 1797/472, 533; 1799/371 703; 1800/8, 9, 11 АРАДАЦ (ТОТАРАДАЦ, РАЦАРАДАЦ) БЕШЕНОВА 1799/558, 645, 697, 768, 792 1796/354; 1797/73, 681; 1798/569, 755; БИЛЕТ 1799/608–610, 669 БОБДА 1797/950; 1798/304 1799/351, 873 БОГАРОШ 1799/565, 647, 786 БОКА 1796/207, 213, 324, 576, 621, Б 623; 1797/51; 1798/786, 868; 1799/582; 1800/242, 350, 353–358 БАДЕНИ (Трансилванија) 1796/582 БОЛДУР, пустара 1798/822; 1799/166, БАНАТСКИ ДВОР (ИДВАРНОК) 363 1797/243, 382 БОТОШ 1796/183; 1797/114 БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО (ОРОСЛА- БОЧАР 1796/354 МОШ) 1798/108, 256, 392, 494 БРАТИСЛАВА (ПОЖУН) 1796/558 БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО (ОРОСИ, БРЗАВА, река 1799/174 СОЛТУР, СЕНТ ХУБЕРТ) 1796/347, 579; БРОД, види СЛАВОНСКИ БРОД 1797/966, 970, 1009; 1798/278, 404, 757, БРУКЕНТАУ (Тамишка жупанија) 785; 1799/554, 564 1797/882 БАНЛОК 1796/587; 1799/616 БУДИМ 1798/556; 1799/500 БАРИЦЕ (СЕНТ ЈАНОШ) 1798/790, 832; БУКУРЕШТ (Влашка) 1798/459 1799/382

226


В

ДЕСКА 1796/72 ДИЊЕШ 1798/260; 1799/607, 619, 766, 858 ВАЛКАЊ 1799/576 ВАРЈАШ (Тамишка жупанија) 1797/1012 ДОБРИЦА 198/238 ДОЛАЦ 1798/272, 273 ВАРШАВА (Пољска) 1799/750 ВЕЛИКА КИКИНДА, види КИКИНДА ДУГО СЕЛО 1799/576 ДУНАВ, река 1797/562, 951; 1798/100, В. Бечкерек, види ЗРЕЊАНИН 559; 1799/137 ВЕЛИКИ ВАРАДИН 1796/150, 413; 1797/181 Ђ ВЕЛИКИ ЗЕМЛОК (Тамишка жупанија) 1800/234 ВЕЛИКИ ТОРАК, види БЕГЕЈЦИ ЂАЛА 1799/222 ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ (Тамишка жупа- ЂАРМАТА (Тамишка жупанија) нија) 1800/234 1796/587; 1797/882; 1798/27; 1799/489 ВИДИН 1798/559 ЂЕР 1796/104, 178; 1797/130, 169, 368, ВИЛОВО (Шајкашки дистрикт) 407; 1798/495 1796/443 ЂЕРЋАМОШ1796/413; 1798/260; ВИНЧА 1799/77 1800/197, 216–218, 220, 377–384 ВРШАЦ (Тамишка жупанија) 1797/322; ЂОРОК (Арадска жупаниј) 1798/824 1798/552, 616, 790; 1799/347; 1800/234 ЂУЛВЕС 1796/63, 67, 113; 1797/60, 1160; ВРШАЧКИ БРЕГ (планински масив), 1799/169, 554, 750, 752 види ВРШАЦ

Г ГАД 1796/178; 1797/130, 169, 368, 407; 1798/495, 746; 1799/173, 673 ГАЛАД, пустара 1799/366 ГАРДИНОВЦИ (Шајкашки дистрикт) 1796/443 ГОТЛОБ 1799/242 ГРАБАЦ 1796/584, 682 ГРАДНУЛИЦА, улица, види ЗРЕЊАНИН ГРГЕТЕГ (Сремска жупанија) 1796/429 ГРОЦКА 1798/559

Д ДЕВАВАЊА (Хевеш жупанија) 1799/72 ДЕНТА (Тамишка жупанија) 1798/712; 1799/73, 229

Е ЕГЕР (ЈЕГРА, Хевешка жупанија) 1796/193; 1797/1095 ЕГРЕШ 1799/502, 576; 1800/281 ЕЛЕМИР 1796/183, 354, 408; 1797/342; 1798/271, 380 ЕЧКА 1796/183, 231, 306, 350, 641; 1797/957; 1798/100, 172, 281; 1799/74

Ж ЖАБАЉ (Шајкашки дистрикт) 1796/443 ЖИБОВА (ШИБОВА), шума (код Сечња и Шурјана) 1796/83, 437; 1797/96, 226 ЖИТИШТЕ (СЕНТ ЂЕРЂ) 1797/454

227


З ЗАГРЕБ (Загребачка жупанија) 1796/234 ЗЕМУН (Војна граница) 1796/191; 1799/873; 1800/83 ЗЛАТИЦА (ХАРАНГА, АРАНКА), река 1798/175 ЗРЕЊАНИН (В. Бечкерек) 1796/57, 65, 66, 69, 174, 177, 193–195, 333, 443, 447, 571, 606; 1797/46, 89, 248, 700, 894, 899, 942, 1100, 1107, 1116, 1137, 1173; 1798/49, 129, 173, 248, 254, 271, 288, 299, 308, 311, 312, 317, 460, 556, 568, 576, 577, 634, 729, 738, 765, 766, 773, 822, 823, 845, 872; 1799/38, 45, 93, 116, 128, 131, 140, 153, 168, 201, 225, 237, 245, 257, 302, 371, 385, 539, 626, 645, 655, 764; 1800/1, 71, 283

К

КАМЕНИЦА, види СРЕМСКА КАМЕНИЦА КАЊИЖА (СТАРА КАЊИЖА, Бачка жупанија) 1797/366 КАЊИЖА, види НОВИ КНЕЖЕВАЦ КАРЛОВА, види НОВО МИЛОШЕВО КАРЛОВАЦ (Војна граница) 1796/151; 1797/1174; 1799/873 КАТАРИНФЕЛД, види РАВНИ ТОПОЛОВАЦ КЕВЕРЕШ (Тамишка жупанија) 1798/824 КЕЗЕПШЕ, острво на Моришу 1798/225 КЕНДЕРЕШ, пустара 1797/114; 1799/336 КЕНТРА, пут између Јанкахида и Меленаца 1797/382 КЕПЕТ (Тамишка жупаниј) 1798/575 КЕРЕЧЕНДА (Хевшка жупанија) И 1799/127 КЕЧА 1796/305; 1797/1012, 1138; ИВАНДА 1798/822; 1799/554, 752 ИДВАРНОК, пустара, види БАНАТСКИ 1798/822; 1799/343; 1800/250, 252, 256 КИКИНДА (ВЕЛИКА КИКИНДА) ДВОР 1796/77, 80, 124; 1797/89, 698, 1169; ИЂОШ (ХЕЂЕШ, ТИСАХЕЂЕШ) 1798/312, 503, 626, 755, 765, 835; 1799/187, 1796/376; 1797/683, 1147; 1798/279, 294, 193, 200, 257, 645, 883 872; 1799/554 КИШЈЕЧА 1800/272, 370, 427 ИЛАНЏА (Војна граница) 1800/326 КИШОДА (Тамишка жупанија) 1798/851 ИРИГ (Сремска жупанија) 1796/429 КИШСОМБОР 1796/72, 564, 662; ИТЕБЕЈ, види СРПСКИ ИТЕБЕЈ 1798/225, 730; 1799/181, 256 КЛАДОВО 1797/538, 561, 562, 608, 629, J 661, 850, 1087 КЛАЈНЈЕЧА, види КИШЈЕЧА ЈАЗАК (Сремска жупанија) 1796/429 КЛАРАФАЛВА 1796/72 ЈАКФАЛВА (Боршодска жупанија) КЛАРИЈА, види РАДОЈЕВО 1796/231 КЛЕК 1796/491; 1799/232 ЈАНКАХИД, види ЈАНКОВ МОСТ КОВАЛУГ, шума 1797/444 ЈАНКОВ МОСТ (ЈАНКАХИД) 1796/491; КОМЛОШ 1798/201, 439, 491; 1799/220, 1797/66, 243, 361, 382 349, 576, 639 ЈАША ТОМИЋ (МОДОШ) 1797/390; КОНАК 1796/213, 324, 696; 1800/231, 242, 1798/238, 256, 734, 830; 1799/238, 246, 758 350, 353–358, 368 ЈОЗЕФИН, предграђе Темишвара, види КОСТОЛАЦ 1797/661 ТЕМИШВАР

228


КОШИЦЕ 1798/592; 1799/36 КРАЈОВА (Влашка) 1796/606 КРЕМЕЊАК 1798/403 КРИВА БАРА, пустара, види МАРКОВИЋЕВО КУДРИЦА (Тамишка жупанија) 1800/234 КУЧЕВО 1798/77 КУШТИЉ, брана (Тамишка жупанија) 1797/884; 1798/231, 452, 453, 492, 557, 716; 1799/4, 766

Л ЛАНКА, поток код Панчева 1797/389; 1799/174 ЛЕВОЧА (Сепешка жупанија) 1798/556 ЛЕЦ, пустара 1798/250 ЛИНЦ (Горња Аустрија) 1799/750 ЛИПА (Тамишка жупанија) 1797/1099 ЛОВРИН 1796/150; 1799/565, 647, 786 ЛОК (Шајкашки дистрикт) 1796/443 ЛУГОШ (Крашовска жупанија) 1797/707

Љ ЉУБЉАНА (Крањска) 1796/151

М НОВИ САД (Бачка жупанија) 1796/417; 1797/245; 1798/634 НОВИ СЕГЕДИН 1796/450; 1798/798 НОВО МИЛОШЕВО (БЕОДРА, КАРЛОВА) 1796/80, 166, 354; 1798/253, 831; 1800/75, 144

O

ОМОЉИЦА 1798/853 ОРЕЂ, пустара 1798/711 ОРОСЛАМОШ, види БАНАТСКО

АРАНЂЕЛОВО ОРЦИДОРФ, види ОРЦИФАЛВА ОРЦИФАЛВА (Тамишка жупанија) 1797/597 ОРШАВА (Крашовска жупанија) 1797/474, 538, 562, 608, 629, 661, 768, 808, 850, 1087; 1798/498, 559; 1799/77 ОСЕК (Вировитичка жупанија) 1799/114 ОСТОЈИЋЕВО (ТИСА СЕНТ МИКЛОШ) 1796/482; 1799/186, 234; 1800/161

П ПАДЕЈ 1797/1129, 1130 ПАКАЦ пустара 1799/552, 847, 854; 1800/334, 336 ПАКРАЦ (Славонија) 1798/16; 1799/266 ПАНЧЕВО (Војна граница) 1797/389, 588; 1798/454, 726 ПАРДАЊ, види МЕЂА ПАРТОШ 1799/616 ПЕРЈАМОШ 1797/882; 1798/305, 386; 1799/184, 194, 719; 1800/375, 402, 403 ПЕРЛЕЗ 1797/248, 454, 1088, 1107; 1798/238 ПЕСАК 1799/185 ПЕТРОВО СЕЛО (Бачка жупанија) 1798/223 ПЕЧУЈ 1799/807 ПЕШТА 1798/380, 472, 591, 653, 686, 742; 1799/117, 752 ПОЖАРЕВАЦ 1798/498

ПОЖУН, види БРАТИСЛАВА Р

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ (КАТАРИНФЕЛД) 1798/569 РАДОЈЕВО (КЛАРИЈА) 1796/305, 626; 1797/972, 1010, 1012, 1037, 1176;

229


1798/778, 800, 829; 1799/195, 343, 693; 1800/248, 255, 256 РАЈНА, река 1799/608–610 РАЦАРАДАЦ, види АРАДАЦ РАЦ ИТЕБЕЈ, види СРПСКИ ИТЕБЕЈ РАЦ НАЂ СЕНТ МИКЛОШ, види НАЂ СЕНТ МИКЛОШ РАЦ СЕНТ ПЕТЕР 1796/373; 1798/400, 540, 541 РИЈЕКА (Fiume) 1799/482, 606 РИТБЕРГ (Тамишка жупанија) 1798/219 РИТОПЕК 1798/559

С САВА, река 1796/191 САЈАН, пустара 1796/376 САНАД 1798/310, 403 САРАВОЛА 1797/74;1798/249; 1799/157, 188, 576, 626, 854 САРЧА, види СУТЈЕСКА СЕГВАР (Чонградска жупанија) 1796/232 СЕГЕДИН (Чонградска жупанија) 1796/249, 331; 1797/69; 1797/137; 1798/749, 765; 1799/181, 573, 674, 697 СЕКСАРД (Толнанска жупанија) 1796/591; 1798/402 СЕНТА (Бачка жупанија) 1797/685; 1798/222 СЕНТ ЂЕРЂ, види ЖИТИШТЕ СЕНТ ИВАН, види БАРИЦЕ СЕНТ ЈАНОШ, види БАРИЦЕ СЕНТ МАРТОН 1798/260; 1799/169, 607, 619, 766 СЕНТ МИХАЉ 1799/758 СЕНТОМАШ, види СРБОБРАН СЕНТ ХУБЕРТ, види БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО СЕЧАЊ 1796/83; 1797/51; 1799/808 СИП 1797/538, 561, 608, 629 СИРИГ 1796/450; 1797/281; 1798/798;

230

1799/222, 554 СЛАВОНСКИ БРОД (БРОД, Војна граница) 1796/191 СМЕДЕРЕВО 1798/125, 559 СОКА 1798/712 СОЛТУР, види БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО СРБОБРАН (СЕНТОМАШ, Бачка жупанија) 1798/823 СРЕМСКА КАМЕНЦА (КАМЕНИЦА) 1796/429 СРЕМСКА МИТРОВИЦА (МИТРОВИЦА) 1796/191 СРПСКА ЦРЊА (ЦРЊА) 1798/800, 829 СРПСКИ ИТЕБЕЈ (ИТЕБЕЈ) 1796/311, 408; 1797/334, 361, 1127, 1166; 1799/224, 834 СРПСКИ КРСТУР (КРСТУР) 1797/1169 СРПСКИ (РАЦ) ЧАНАД, види ЧАНАД СТАРА БЕШЕНОВА, види БЕШЕНОВА СТАРА ОРШАВА, види ОРШАВА СТРАЖА, шума 1797/444 СУБОТИЦА (Бачка жупанија) 1797/140 СУТЈЕСКА (САРЧА) 1796/83

Т ТАМИШ, река 1796/70; 1797/390; 1798/557, 824

ТЕМИШВАР (Тамишка жупанија) 1796/178, 249, 638; 1797/69, 90, 181, 428, 482, 483, 525, 552, 690, 758; 1798/25, 49, 462, 577, 727, 728, 749, 830; 1799/128, 347, 474, 582, 716, 807; 1800/60, 161, 195 ТЕРЕЗИОПОЛ (ВИНГА, Тамишка жупанија) 1798/216; 1799/74 ТЕРЕК САКОШ (Тамишка жупанија) 1799/125 ТИСА, река 1797/1106 ТИСА СЕНТ МИКЛОШ, види ОСТОЈИЋЕВО


ТИТЕЛ (Шајкашки дистрикт) 1796/443; 1787/454 ТОБА, пустара 1798/274, 404 ТОЂЕР 1796/178; 1797/130, 169, 368, 407, 1136; 1798/495, 746 ТОЛВАДИЈА 1796/178; 1797/130, 169, 368; 1798/495, 746, 752; 1799/174 ТОМАШЕВАЦ 1798/244, 455 ТОПОЛА, пустара (Тамишка жупанија) 1798/712 ТОРДА, пустара 1797/382 ТОТАРАДАЦ, види АРАДАЦ ТОТКОМЛОШ, види КОМЛОШ ТОТ СТАМОРА (Тамишка жупанија) 1797/1161 ТРИБСВЕТЕР 1798/278, 760; 1799/184, 254, 372 ТУРКЕВЕ (Дистрикт Јазига и Кумана) 1798/184 ТУРСКА КАЊИЖА, види НОВИ КНЕЖЕВАЦ

У УДОВИЦЕ 1798/125 УЈПЕЧ 1796/302; 1797/448, 741, 786, 882, 1107, 1114; 1798/256, 305, 727, 760, 851; 1799/135, 184, 189, 251, 758, 821 УМЧАРИ 1798/395, 498 УТВИН (Тамишка жупанија) 1799/363

Ф ФЕЊ 1799/166, 554, 758 ФРАЊОВА, види НОВИ БЕЧЕЈ ФУТОГ (Бачка жупанија) 1797/1154, 1167

1799/180, 184, 192, 223, 257, 645; 1800/202 ХЕЂЕШ (ТИСАХЕЂЕШ), види ИЂОШ ХЕТИН, пустара 1796/305; 1797/972; 1798/822; 1799/693; 1800/336 ХОЈФЕЛД, види НОВИ КОЗАРЦИ

Ц ЦАРИГРАД 1800/73 ЦРНА БАРА 1797/61; 1798/110, 275, 310 ЦРЊА, види СРПСКА ЦРЊА

Ч ЧАВОШ 1798/739; 1799/758, 813 ЧАКОВО (Тамишка жупанија) 1796/178; 1797/1158; 1798/835; 1799/135 ЧАНАД 1796/84, 344, 346, 349, 435; 1797/136, 662, 1099; 1798/402; 1799/233, 639 ЧАТАД 1796/121; 1797/349, 1012, 1107; 1798/392, 494, 540, 814; 1799/225 ЧЕНЕЈ 1796/337; 1797/47, 349 ЧЕПСА 1798/822 ЧЕСТЕРЕГ, пустара 1797/382 ЧОКА 1797/456; 1798/110, 409, 654, 774, 775, 834; 1799/808, 854

Ш ШАРЛЕВИЛ, види БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО ШУРЈАН 1799/174, 616

Х

ХАЦФЕЛД (ЖОМБОЉ) 1796/481; 1797/89, 730; 1798/169, 199, 312, 750, 760;

231


ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР

ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ Врански приорат (темпларски ред) 1797/96 Гркокатолици 1796/337 Епископи, епископије 1799/266, 582, 757 Загребачка бискупија, бискуп 1796/83, 305, 437; 1797/96, 226, 335 Злоупотребе свештеника 1796/352 Исповедање вере 1797/1085 Карловачки митрополити 1798/16 Католици 1796/74, 313, 427; 1797/35, 181, 698; 1798/318, 814;1799/595 Католичка вера 1798/214, 437 Католичка црква 1798/626, 817 Католичке парохије 1798/732; 1799/595 Католички свештеници 1797/1085; 1798/437 Патронатско право 1796/427; 1798/817; 1799/288 Покрштавање 1798/214, 215, 437, 653 Православни манастири 1798/16; 1799/131, 237 Православни свештеници 1797/1085; 1798/402; 1799/131, 220, 237, 626; 1800/326 Православци 1798/580; 1799/787 Протестантски свештеници 1797/1085; 1799/136 Регулација парохија 1798/166, 732

232

Свештенички приходи, издржавање 1797/950 Темишварска епархија 1799/639 Темишварска конзисторија 1797/950 Трансилванијски бискуп 1796/108; 1798/403, 494, 556, 810, 817, 860; 1799/10; 1800/10, 31 Хришћани 1798/498 Црквене благајне, рачуни 1797/47; 1800/370 Чанадски бискуп, бискупија 1796/427; 1799/288, 372

ВЛАСТЕЛИНСТВА И УРБАРИЈАЛ ВЛАСТЕЛИНСТВА Банлок властелинство 1797/1149; 1798/273 Беба властелинство 1796/108; 1797/33, 142; 1798/403, 810 Беодра властелинство 1796/80; 1799/239, 384, 520, 855; 1800/75 Билет властелинство 1798/393 Буковачко властелинство (Тамишка жупанија) 1799/872 Велики Гај властелинство 1797/12; 1798/252 Властелинства 1796/99; 1797/88, 949; 1798/392; 1799/266, 715; 1800/121, 265,


271 Властелинства, добра Загребачке бискупије 1796/83, 437; 1797/96, 226, 335; 1800/213 Готлоб властелинство 1797/142 Деска властелинство 1796/72 Елемир властелинство 1796/408; 1797/342, 1167; 1798/380; 1799/535 Иванда властелинство 1797/1093, 1170; 1799/703, 752; 1800/8, 9, 210 Иђош властелинство 1797/683, 1147; 1799/186 Итебеј властелинство 1796/111, 408, 581 Ечко властелинство 1796/306, 350, 468 Ђулвес властелинство 1796/63; 1798/625; 1799/750, 752 Кишсомборско властелинство 1796/72 Кларафалва властелинство 1796/72 Коморска добра и властелинства 1796/373; 1797/167, 1132; 1798/495 Модошко властелинство 1797/344 Нађ Сент Миклош и Мариенфелд властелинство 1796/74, 84, 318, 330, 461, 570; 1797/662;1798/799; 1799/137, 368 Новобечејско властелинство 1796/237; 1799/175, 370 Пардањ властелинство 1798/511, 822 Сарча властелинство 1796/83 Сент Ђерђ властелинство 1799/80, 139 Сент Хуберт властелинство 1798/404 Сечањ властелинство 1796/83 Сириг властелинство 1796/450; 1797/137, 281; 1799/382 Тиса Сент Миклош властелинство 1797/456; 1798/279 Трибсветер властелинство 1798/814 Фењ властелинство 1798/249; 1799/557 Чавош властелинство 1799/813 Чанад властелинство 1796/346 Чока властелинство 1796/586; 1797/456, 789, 1152; 1798/507, 654, 773–775, 780, 834, 835; 1799/38, 845

УРБАРИЈАЛ Алодијално земљиште 1797/948, 949, 1132; 1798/392 Властелини поседници 1796/237, 306, 313, 330, 345, 376, 379, 408, 581; 1797/12, 88, 136, 335, 456, 948; 1798/447, 654, 750, 774, 775; 1799/2, 180, 186, 211, 239, 520, 535, 561, 703, 712, 750, 752, 791, 793, 794, 804, 805, 845, 855, 882; 1800/8, 9, 271 Властелински чиновници и службеници (управници, фишкали, бележници итд.) 1796/111; 1797/141, 142, 1099, 1149, 1167; 1798/253, 739, 799, 810; 1799/137, 191, 222, 223 Жалбе/тужбе на властелинства 1796/237, 305; 1797/683; 1798/739, 799, 822; 1799/186, 813; 1800/144 Земљишне сесије 1796/65; 1797/276, 344; 1799/187 Натурална давања 1796/99; 1797/124, 1149; 1798/451 Одузимање земље, пашњака 1796/373; 1798/259; 1799/382 Одузимање стоке 1796/80; 1797/683 Уговори о коришћењу имања 1796/637 Уговори о насељавању 1796/581; 1798/447; 1799/2, 211, 535 Уговори са властелинством 1796/63 Урбаријални спорови, жалбе, тужбе 1796/340; 1798/122; 1799/93, 94, 384 Урбаријални уговори/споразуми 1796/581; 1797/103; 1798/447; 1799/2, 211, 535; 1800/71

ВОЈСКА Алвинчи пук 1799/278 Анспах пук 1798/783 Банатска војна граница 1797/588; 1798/561 Банатска генерална команда 1796/61,

233


191, 447; 1797/322, 448, 454, 474, 537, 538, 561, 562, 607, 608, 629, 661, 768, 771, 791, 808, 850, 882, 942, 951, 1087, 1088, 1107; 1798/100, 105, 125, 159, 160, 172, 173, 233, 234, 237, 383, 385, 453–455, 459, 492, 498, 499, 559–561, 567, 619, 620, 718; 1799/77, 135, 212, 352, 353, 619, 687, 688 Версајски хусарски пук 1798/718 Виртембершки пук 1797/322; 1798/159, 169 Влашко-илирски пук 1797/607 Војна болница 1797/434; 1799/194 Војне вежбе (смотре) 1797/472, 477, 478, 530, 533, 555, 648, 690 Војна давања 1796/207, 229, 249; 1797/156, 178, 247; 1798/845, 854; 1799/80, 184, 251, 255, 489 Војни закони 1797/618 Војни инвалиди 1798/278; 1799/232 Војне команде, управе и власти 1796/447; 1797/322; 1798/206, 238, 385, 454, 498, 559; 1799/77, 353; 1800/161 Војни магацини 1796/249 Војни речник 1797/433 Војни службеници 1797/471 Војни спискови 1796/334, 357; 1798/657, 707; 1799/39, 51, 216, 278, 452 Војни суд 1797/473 Војни транспорти и испорука намирница и натуралија (превоз) 1796/579; 1797/942; 1798/482, 538, 557; 1799/227, 608–610, 674 Војска у Италији 1798/499, 577; 1799/116 Врховна војна команда (ВВК) 1796/243, 288; 1797/942; 1798/160, 539, 577, 657, 666, 707; 1799/39, 51, 216, 278, 433, 452, 772; 1800/161 Вурмшеров пук 1798/539 Генералне команде 1796/191, 234; 1798/173 Девинчијев пук 1797/90; 1798/482 Дезертери 1797/193, 1127; 1798/1, 2, 92,

234

165, 539 Дунавска команда (кордон) 1797/474, 629, 768, 808; 1798/559, 688 Инсурекција, племићка војска 1797/329, 430–432, 435–438, 471–473, 477–479, 482, 483, 525, 531, 533, 552, 553, 568, 597, 605, 618, 648, 690, 754, 758, 814, 885, 1110, 1116, 1163; 1798/3, 21, 27, 109, 183, 218, 220, 305, 451, 567, 688; 1799/164, 176, 250, 484, 489, 787; 1800/121, 143, 192, 215, 265, 271 Касарне 1796/302; 1797/448; 1798/727; 1799/251 Надаждијев пук 1799/51; 1799/278 Немачко-банатски граничарски пук 1796/61, 183 Оружје 1797/477; 1798/567; 1799/28, 190 Петроварадинска команда 1797/445; 1798/106 Премештај војске, размештај (дислокација) 1797/882, 1088;1798/21, 159, 160; 1799/647, 786 Пукови 1799/796 Пуковници 1796/431 Рањени војници 1799/773 Рат са Турском 1796/331, 354, 564, 605, 607, 698; 1797/670; 1798/462, 789; 1799/71 Рат са Француском 1799/415, 582; 1800/105 Ратне околности 1799/473 Регрутација, регрути 1796/174, 334, 357, 485, 570; 1797/87, 90, 156, 178, 246, 685, 871; 1798/23, 173, 184, 278, 718; 1799/302, 515, 656, 664, 716, 772, 796; 1800/241, 271 Самосакаћење 1800/161 Сегединска капетанија 1798/24 Славонска војна граница 1796/431; 1797/454 Смештај војске 1797/448, 472, 482, 483, 552, 741; 1798/99, 159, 169, 760 Снабдевање војске 1797/483, 531, 533, 552, 555, 597, 605, 885, 1088, 1114, 1115;


1798/499, 577, 619 718, 727, 783, 786 Цулехнеров пук 1798/553, 603 Чарториски пук 1797/448, 741, 882, 1114; 1798/169, 760; 1799/135, 157, 184, 433 Шајкашка војна команда 1797/46; 1797/131; 1798/106

ЗДРАВСТВО Апотеке, апотекари 1798/109, 271 Бабице 1798/576 Болести и лечење становника 1797/61; 1798/271, 274; 1799/531, 750 Болнице 1797/786 Душевни болесници 1797/1158 Жупанијски физици (лекари) 1799/117, 565 Жупанијски хирурзи 1797/61; 1798/274; 1799/531 Заразе (епидемије) 1796/35, 191, 243, 429; 1797/240, 474, 561, 562, 629, 768, 850 Здравствено стање становништва 1798/105; 1799/353 Заштитне мере против болести и ширења заразе 1796/35, 191, 243, 288; 1797/240, 474, 808; 1798/237, 454, 591; 1799/565 Куга 1796/35, 243, 288, 429; 1797/474, 538, 56, 562, 608, 661, 768, 791, 808, 850, 957, 1087; 1798/125, 385, 454, 498, 543, 559, 591; 1799/77, 117, 323 Лекови 1798/271 Сточне заразе 1798/686; 1799/336, 565

ПРИВРЕДА АРЕНДА Аренда властелинства 1796/108, 586; 1797/281, 789, 1093, 1152; 1798/403, 773– 775, 835; 1799/38, 368 Аренда земље 1796/318, 739

Аренда крчми 1796/97, 110; 1799/573 Аренда месара 1796/57, 97, 110; 1798/815; 1799/127, 573 Аренда пашњака 1796/461; 1798/279 Аренда пекара 1796/97, 110 Аренда пивара 1796/65, 66, 110, 318 Аренда пустара 1796/97, 110, 305; 1797/243, 972; 1798/711, 712; 1799/166; 1800/334, 336, 337, 340 Аренда рибњака 1796/110 Аренда трајекта 1796/604 Арендатори 1796/65, 66, 97, 108, 110; 1797/88, 137, 789, 1093; 1798/279, 293, 711, 780; 1799/73, 166, 202, 234, 720–722, 845; 1800/121, 210, 281 Арендациона такса 1796/57, 66, 97, 110, 331; 1797/972; 1798/252, 293, 738; 1799/82, 168, 201, 363 Арендациони дугови 1798/110, 252, 409, 711; 1799/720–722; 1800/250, 334, 340, 357, 358 Арендациони уговори 1796/108, 340, 604; 1797/103, 1093, 1152; 1798/77, 110, 507, 780, 834; 1799/366, 845; 1800/8, 9

ВАШАРИ Вашари 1796/110, 273; 1797/700, 1167; 1798/727, 738, 765, 766; 1799/245, 645, 655, 657, 697, 783, 792, 795; 1800/229 Вашарске привилегије 1796/450; 1800/75 Вашарске таксе, тарифе 1796/57; 1798/766 Одржавање вашара 1796/330, 450; 1797/730, 829; 1798/131, 199, 654; 1799/115, 645

ВИНОГРАДАРСТВО Вино 1797/406, 718 Виногради 1796/340; 1799/372; 1800/234

235


ВОДОПРИВРЕДА Бачки канал 1796/166; 1797/258, 592; 1798/161, 206, 294 Бегејски канал 1796/186, 491; 1797/79, 363, 706, 884, 1101; 1798/231, 260, 452, 630, 716; 1799/1, 4, 70, 130, 132, 212, 296, 348, 483, 601, 607, 619, 621, 622, 631, 632, 638, 682, 687, 688, 691, 692, 706, 720–722, 756, 766, 767, 774, 778, 779, 781, 782, 784, 785, 802, 803, 806, 856, 857, 859 Воденице, млинови 1796/70, 480, 482; 1797/409, 1106, 1116; 1798/203, 448; 1799/167, 293, 474; 1800/242, 350 Дозволе за пловидбу 1796/35, 59; 1797/951; 1799/873 Kанали 1797/248, 258, 1106 Лађари, лађе (бродари, бродови) 1796/59, 110, 191; 1797/1174; 1798/203; 1799/482, 606 Мапирање река, земљишта 1798/448 Пловидбене дирекције (управници) 1798/448 Радови на каналима, рекама 1796/56, 442 Регулација водених токова 1796/186, 191; 1797/1099, 1101; 1799/1 Угарско пловидбено друштво 1797/258 Хидрауличке управе 1797/1099; 1799/130 Хидроинжењери (хидрауличари), геометри 1796/70, 177; 1797/60, 409, 663, 1160; 1798/260, 557, 630; 1799/1, 4, 130, 132, 161, 483, 631, 632, 691, 755, 784, 859 Чишћење водених токова 1796/56, 247, 403, 442; 1797/115, 180, 316,

236

706, 884; 1798/15, 231, 630, 716, 717; 1799/70, 130, 132, 212, 601, 629, 692 ГРАЂЕВИНАРСТВО Ангажовање и слање затвореника на јавне радове 1797/258, 592; 1798/161, 206 Ангажовање радника и набавка кола и материјала 1796/403, 442; 1797/34, 66, 115, 180, 316; 1798/15, 717; 1799/601, 607, 621, 622, 629, 631, 632, 638, 706, 774, 778, 779, 802 Бране 1797/884; 1798/231, 452, 453, 492, 557, 572, 716; 1799/4, 766 Геодети 1797/368 Грађевински материјал 1796/302; 1797/1012 Грађевинске дирекције (управници) 1798/448 Изградња и поправка (стање) јавних зграда 1796/186; 1798/802; 1799/720–722, 755 Изградња и поправка мостова 1796/311, 491; 1797/34, 66, 334, 361, 389, 663; 1798/175, 244, 254, 260, 310, 455, 798; 1799/135, 174, 181, 563, 607, 616, 720–722, 758 Изградња и поправка насипа и канала 1797/33, 333, 1140; 1798/247,452, 572, 630, 716, 730; 1799/212, 256, 259, 348, 352, 607, 621, 622, 682, 687, 688, 691, 692, 756, 767, 778, 779, 781, 782, 784, 785, 803, 856, 857, 859; 1800/201 Изградња и поправка школа 1797/181; 1798/750; 1799/180 Изградња понтона за трајект 1796/604, 613 Изградња, реновирање цркви 1796/74, 84, 313, 337, 427, 581; 1797/35, 349; 1798/16, 580, 817;1799/288 Мостови 1796/311, 331, 491; 1797/34, 66, 366; 1798/244, 310, 455; 1799/181


Насипи 1796/72, 310; 1797/33, 100, 333, 366, 662, 1140; 1798/247, 380, 730; 1799/158, 474, 502, 619, 858 Обезбеђивање обале, насипа и канала 1797/79; 1798/161, 380 Поправке касарни, војних зграда 1796/302; 1799/194 Стање мостова, насипа, скела 1796/310; 1799/175

ЗАНАТСТВО И ИНДУСТРИЈА Занатлије 1796/345, 346; 1797/588; 1800/353, 355, 356 Зидари 1798/380; 1799/503 Златари 1798/129, 634; 1799/45 Ковачи 1797/663 Месари 1798/755; 1799/127 Пекари 1797/1116; 1799/191 Плате, дневнице занатлија 1799/503 Производња шалитре 1796/606; 1799/542 Тесари (дрводеље) 1797/663; 1798/309; 1799/503, 784 Фабрике оружја 1799/28 Цеховске привилегије 1797/588 Штампарије, штампање 1798/472; 1799/117

ЗЕМЉОРАДЊА Гајење дувана 1796/588 Класификација земље 1796/177; 1797/169, 407, 1160, 1176; 1798/272, 273, 495; 1799/195 Некоришћена (празна) земља 1797/276, 344; 1798/439, 437 Неплодно и плавно земљиште 1796/104, 178 Премеравање земљишта 1796/104, 333, 481; 1797/60, 666, 1160; 1798/250, 273, 386, 438; 1799/238, 293; 1800/202

Сетва 1796/63 Скакавци 1797/607; 1798/459, 552, 616, 790; 1799/41 Снабдевање семеном 1796/63; 1797/1144 Стање усева (принос) 1799/213 Уништавање штеточина 1798/459, 552, 616, 790, 793

ЛОВСТВО И РИБОЛОВ Лов 1797/136 Рибарење 1797/1043; 1800/358

НОВЧАРСТВО Бечко банкарско друштво 1797/1093, 1170; 1800/8, 9, 210 Новчанице (штампање) 1800/22 Позајмице, хипотеке, табулације 1797/1170; 1798/128, 404, 405, 556, 625, 626; 1799/683 Позлаћивање сребрњака, лажни новац 1798/129, 634, 755; 1799/123, 182, 697 Признанице, обвезнице 1796/370, 696, 698, 702; 1797/972, 1037, 1040, 1043, 1170; 1798/404, 405, 625, 626, 728, 873; 1799/225, 415, 773; 1800/237 Сирочадске благајне 1798/728; 1799/472

САОБРАЋАЈ Водени саобраћај (пловидба) 1797/409, 706; 1798/203, 260, 453, 492, 572, 630; 1799/70, 259, 296, 352, 687, 688, 691, 767, 784, 856, 857, 859 Превозни (транспортни) трошкови 1796/605, 607, 698; 1797/68; 1798/33 Путеви 1797/382 Транспорт (превоз) и испорука

237


натуралија и друге робе 1796/59, 191, 243; 1797/248, 1147, 1154; 1798/294, 749; 1799/71, 153, 189, 192, 233, 352, 669

СВИЛАРСТВО

1799/177 Продаја барута 1796/447 Продаја/куповина стоке 1798/255, 299; 1799/792, 795; 1800/229 Трговачке удружења 1799/606 Трговина 1796/273, 562; 1797/439, 706; 1798/231, 561; 1799/70, 703 Трговци 1796/229, 447; 1797/88, 245; 1798/304, 460, 561, 745, 759, 765, 800; 1799/168, 558, 712, 713, 791, 793, 794, 804, 805, 873; 1800/219

Директори свиларства 1798/123, 393, 508, 618; 1799/324 Дудови 1798/256, 393 Инспектори свиларства 1798/618 Производња свилене бубе 1796/382; 1798/618; 1799/324, 347; 1800/13, 180 УГОСТИТЕЉСТВО Сађење дудова 1798/392, 494, 576 Свиларство 1796/382; 1798/123, 392, 508, 616; 1799/324 Крчмари 1798/238, 308, 309, 799, 855– 858; 1800/216–218 Крчме 1800/137 СТОЧАРСТВО Пиваре 1799/201 Право крчмарења 1796/57, 340; Ергеле 1799/566, 415 Испаша 1796/626; 1797/243;1798/279, 713 1797/103, 718; 1798/829, 851; 1799/201 Пастири 1796/474; 1797/55; 1798/873; ЦЕНЕ 1799/229 Пашњаци 1799/223, 384 Лимитација дневница и плата 1796/228 Пописи стоке 1796/123, 124; 1799/662, 712, 713, 715, 728, 791, 793, 794, 797, 804, Лимитација цена меса 1796/559; 1797/1137; 1798/32, 488, 715; 1799/359, 539 805, 882 Лимитација цена меса и животних намирница 1796/591; 1797/89, 700; ТРГОВИНА 1798/311, 312, 450; 1800/195 Цене меса 1798/227; 1799/433 Извоз/увоз 1796/151, 288, 562; 1797/406, Цене различитих артикала 1799/257 718 Цене свиле 1798/508 Куповина добара (властелинства) Цене сламе/сена 1796/564; 1797/1115 1796/376 Цене стоке 1797/700; 1799/883 Куповина земљишта 1800/203 Цене скеларине 1797/390 Купопродајни уговор 1796/584, 638; 1797/966, 970, 1138; 1798/556 ШУМАРСТВО Лицитација залутале стоке 1796/123, 124; 1798/299; 1799/193, 245, 246, 657 Магацини 1797/1144, 1154; 1798/27, 749; Шуме 1796/83, 435, 437; 1797/96, 136, 226, 444 1799/189, 415, 616, 669, 674 Пожунске мере и утеге и др. мере

238


ПРОСВЕТА И КУЛТУРА Ветеринарски професори 1798/686; 1799/336 Главна школска управа 1796/413; 1797/181 Деца школског узраста 1796/474; 1797/55; 1800/137 Директори (управници) школа 1796/37, 150, 413 Издржавање учитеља, дотирање 1797/181, 698 Инспектори (надзорници) народни школа 1797/181; 1798/318, 510 Књиге и дела 1798/382, 472; 1799/117, 301 Краљевско племићки конвикт (интернат) 1798/592 Плате учитеља 1796/696, 702; 1797/1037, 1040; 1798/830, 868; 1800/377–384 Позоришна друштва 1799/286 Протестантске школе 1799/72 Професори медицине 1798/591; 1800/11 Стипендисти, стипендије 1797/953; 1799/36 Тривијалне школе 1796/37; 1798/318 Уговори о школству 1796/150, 413; 1797/181 Универзитети 1798/382, 591, 686; 1800/11 Ученички фондови 1798/77 Учитељи 1796/696. 702 Школе 1796/37, 474; 1797/55,181 Школовање службеника 1796/62

ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО Амнестија 1797/193; 1798/92 Банат 1796/151, 588; 1797/167, 537, 706, 1174; 1798/169, 543; 1799/51, 137, 259, 296, 324

Банска крајина (Банија)1796/234 Бачка 1797/258 Бежање становништва 1796/306, 350, 559, 641; 1798/281 Бугари 1796/306, 350; 1798/281 Влашка 1796/606; 1797/562; 1798/459, 460 Влашки (румунски) језик 1798/473 Глад, несташица, немаштина 1796/99, 113, 114, 379 Гоњење разбојника, потере 1797/444 Грци 1799/558 Дугови 1798/226, 255, 503, 745, 759; 1800/237 Емигранти 1799/27 Енглези 1798/572 Западна Галиција 1798/591 Игре на срећу 1797/269 Избеглице (расељени) из Војне границе 1796/234 Илирски (српски) језик 1798/473 Именовање места 1798/76 Исељавање у Русију 1796/239–241, 417 Истраге о племићком пореклу 1796/571 Италија 1797/1088; 1798/499, 538, 577; 1799/259, 296, 608–610 Јавна безбедност/очување безбедно-сти 1796/273, 329, 377; 1797/96, 114, 122, 348, 459–462; 1798/171, 254, 323; 1799/27, 114, 160, 190, 240, 247, 552; 1800/213 Јевреји 1796/179, 433, 470, 565; 1797/365, 672, 1109, 1125; 1798/141, 182, 214, 300, 437, 442, 498, 554, 653; 1799/35, 500 Картографисање 1797/1101, 1106 Латински језик 1798/473 Лицитације 1798/745; 1799/482, 573, 606 Мађари 1798/569 Мађарски језик 1797/433; 1798/473 Надокнаде, одштете, обештећења 1797/957, 1127, 1161; 1798/27, 109, 276, 491, 726, 789, 823 Насељавање 1797/344; 1798/569

239


Наследне земље 1798/758; 1799/26 Немачки језик 1797/433; 1798/473 Немци 1796/313, 318; 1798/28, 400, 540, 541, 569, 814 Обезбеђивање од поплава 1796/310; 1797/130, 884; 1799/158, 766 Одбрана домовине 1797/331; 1799/75 Племићи, племићке дипломе 1796/193– 195; 1797/455; 1799/72, 369–371, 381, 871 Подбуњивачи 1798/510, 541 Пожари 1796/329, 347, 349, 482, 610; 1797/73, 74, 348, 1136; 1798/254, 275; 1799/160, 242; 1800/60 Пољска 1796/562; 1799/752 Помоћ оштећеном, угроженом, сиромашном становништву 1796/113, 114, 167, 310, 344, 347, 349, 379, 618; 1797/428, 1131; 1798/28, 734; 1799/253; 1800/60 Пописи имовине, заоставштина 1796/236, 462; 1798/128, 286, 511, 737, 860; 1799/200, 239, 860; 1800/10, 31. 219 Пописи становништва 1797/365 Поплаве 1796/104, 213, 324; 1797/130, 169, 243, 276, 884; 1798/1, 2; 1799/4, 553, 563, 607, 619, 682, 766, 858 Потисје 1797/706 Празници 1800/428 Пустаре 1796/183, 305, 376; 1797/114, 243, 382, 972; 1798/250, 404, 711, 712; 1799/336, 363, 366, 693, 847, 854; 1800/334, 336, 337, 340 Разбојници, разбојништва 1797/61, 96, 122, 167, 444; 1798/108; 1799/114, 626, 768, 808, 847, 854 Разграничење (подела) земљишта, насеља, места 1796/177, 443; 1797/46, 131, 445, 1169; 1798/49, 106, 225, 250, 288, 400; 1799/223 Раздаљина између места 1799/161; 1800/112 Румуни (Власи) 1798/855–858

240

Русија 1796/241; 1800/59 Свађе, вербални сукоби 1798/222, 575 Селидбе становништва, пресељавање 1796/111, 239–241; 1797/167; 1798/219, 223; 1800/194 Сирочад (имовина, тутори) 1797/256, 366, 456, 789, 812; 1798/107, 286, 503, 742, 752, 769, 791, 794; 1799/155; 1800/114, 155, 427 Скитнице 1797/592; 1798/100; 1799/323 Славеносрпски језик 1798/473 Славонија 1800/64, 192 Словаци 1798/569 Срби 1798/540, 541 Србија 1797/791 Срем 1796/35; 1797/957; 1798/591 Сукоби око земље 1798/540, 541 Територијална разграничења 1796/378, 582 Трансилванија (Ердељ) 1796/195; 1798/111 Турска 1796/606; 1797/768; 1798/100, 539 Турске земље, област 1797/240, 322, 474, 951; 1798/206, 237, 561; 1799/77, 323 Турски посланици 1797/68, 537 Турци 1797/1087; 1798/454, 498 Туче, нереди 1796/183; 1797/685, 1100, 1129 Убиства, убице 1798/855–858 Угарска 1796/562; 1797/537, 814; 1798/382; 1799/26; 1800/64, 192 Французи 1798/171, 278, 572, 620, 814; 1799/232 Француски затвореници 1799/807 Хрватска 1796/59; 1798/688; 1800/64, 192 Хрватски језик 1798/473 Цисалпинци, народ јужно од Алпа (Италија) 1798/171, 620 Шајкашки батаљон 1796/443; 1798/49 Штете настале током транспорта 1799/451 Штете од града (туча леда), невремена


1796/344; 1798/757 Штете од пожара 1796/347, 349, 482, 618; 1797/12, 73, 74, 681, 682, 1136; 1798/275; 1799/242, 500 Штете од поплава 1796/213, 324, 344; 1797/115, 169, 407; 1798/824; 1799/135, 563, 619, 858

Великокикиндски дистрикт, Магистрат 1796/329; 1797/242, 676; 1798/254, 318, 540, 737, 794, 802; 1799/366, 561, 716, 860; 1800/143 Гемерска жупанија 1796/193 Дворске канцеларије 1798/620 Дворски ратни савет 1796/59, 151; 1797/322, 537, 1106; 1798/169, 499, 620, 630; 1799/352 УПРАВА, ПРАВОСУЂЕ Диета (делегати) 1796/558; 1797/156, 246, И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 439, 1088, 1100 Жалбе и тужбе на злоупотребе органа УПРАВА власти 1796/121; 1797/1129, 1130; 1798/184 Абаујварска жупанија 1799/371 Жалбе становника на злоупотребе Арадска жупанија 1796/273; 1797/472, 1796/77, 80, 352, 480, 481, 485, 564; 473, 533, 757; 1799/371, 629 1797/243, 335; 1798/214, 225; 1799/222, Банатске жупаније (Торонталска, 343 Тамишка и Крашовска жупанија) Жупанијска администрација 1796/186; 1796/378; 1797/552; 1798/449, 553, 793; 1797/387 1799/381, 629, 837 Жупанијска благајна 1796/124, 318; Бачко-бодоршка жупанија 1796/559; 1797/11, 355, 670, 689, 1121, 1127, 1131; 1797/100, 685; 1798/223, 223, 286; 1798/183, 255, 317, 503, 576, 588, 729, 779; 1799/359, 837; 1800/194 1799/125, 168, 173, 201, 245, 246, 253, 258, Бекешка жупанија 1796/111; 1797/755, 736, 764; 1800/76, 201 1085, 1163; 1798/24, 164, 220, 538; Жупанијска и државна администрација 1799/296 1798/207 Бележници 1796/121, 444 Жупанијске зграде 1796/186 Бележнички уреди 1799/481 Жупанијске комисије 1796/178, 236, 468, Бихарска жупанија 1796/193, 194; 485, 491; 1797/141, 676; 1798/49, 438; 1798/28, 323, 789; 1799/72 1799/176, 302 Боршодска жупанија 1796/193; 1799/371 Жупанијске конгрегације 1796/69, 186, Будимски магистрат 1797/1046 193–195, 305, 591; 1797/122; 1798/1, 2, 4, Велики (врховни) жупани 1796/174, 186, 248, 311, 317, 380, 576, 729, 766, 770, 794, 229, 230, 232, 582; 1797/122–125, 314, 331, 821, 831, 832; 1799/1, 93, 94, 153, 240, 274, 648, 1020; 1798/538; 1799/156, 302, 554 371, 381, 385, 539; 1800/1, 71, 120, 195 Великобечкеречки магистрат 1796/174 Жупанијске среске власти (начелници, Великобечкеречки срез 1796/230; подначелници и заклетници), извештаји 1797/55, 79, 337, 363; 1799/159, 160, 164, 1796/72, 77, 80, 83, 84, 104, 108, 111, 113, 245, 347, 638, 713, 715, 778, 779, 781, 782, 123, 174, 177, 310, 311, 313, 318, 324, 329, 793, 802, 804 331, 333, 337, 340, 344–347, 349, 350, 352, Великоварадински дистрикт 1796/37, 413 373, 376, 377, 461, 474, 480–482; 1797/12,

241


33–35,46, 47, 51, 55, 61, 66, 73, 74, 79, 122, 137, 138, 140, 142, 245, 333, 334, 342, 344, 348, 349, 361, 363, 366, 382, 389, 390, 459–462, 662, 663, 666, 670, 681–683, 685, 686, 698, 1093, 1127, 1159, 1169, 1170; 1798/175, 215, 222, 244, 247, 249, 250, 252–256, 259, 271, 272, 274, 275, 278, 281, 286, 294, 299, 304, 309, 392, 510, 575, 730– 732, 734, 737, 742, 745, 746, 748–750, 755, 757–759, 765, 799, 800, 860, 872; 1799/80, 136, 158–160, 164, 166–169, 173–175, 179182, 186–191, 216, 223, 224, 225, 229, 237, 238, 242–246, 258, 366, 382, 384, 515, 520, 535, 553, 563, 576, 621, 632, 638, 657, 673, 682, 697, 755, 758, 760, 773, 783, 792–795, 797, 808, 847, 854, 857, 858; 1800/213, 219, 229 Жупанијска архива 1798/800; 1799/117 Жупанијски благајници, рачуновође и подблагајници 1796/114, 302, 334, 354, 470; 1797/68, 69, 1043, 1109, 1110, 1125, 1131; 1798/33, 182, 183, 276, 300, 566, 642, 734, 738, 746, 779, 854; 1799/35, 153, 177, 184, 185, 201, 227, 253–256 Жупанијски (под)бележнци 1798/567, 760, 770, 773, 779; 1799/140 Жупанијски геометри 1796/70, 310, 324, 333; 1797/363, 1160; 1798/260, 272, 716, 748, 783; 1799/132, 212, 238, 256, 258, 516, 755 Жупанијски комесари 1796/485; 1797/1144; 1798/872; 1799/176, 192, 251, 255, 778, 779, 785 Жупанијски пандури, чувари 1798/802; 1799/81 Жупанијски протокол (записник) 1796/69, 305; 1797/894, 899 Жупанијски службеници 1796/62, 186, 228, 230, 444; 1797/387, 953, 1129; 1798/410, 576; 1799/212, 588; 1800/64 Жупанијски трошкови 1798/509, 770 Жупанијски фишкали 1796/564;

242

1798/129, 845, 854; 1800/76 Загребачка жупанија 1799/343 Загребачки магистрат 1797/1102 Избори, постављање/смењивање службеника 1796/121, 186, 230, 232, 444; 1797/125, 314; 1799/156, 588, 673 Коморске администрације 1798/557 Коморски благајници 1796/121 Коморски градови, места 1796/57, 333; 1797/46, 288; 1800/203 Коморски рачунски уреди 1797/349, 1012, 1140; 1798/392, 814, 815, 824, 851; 1799/295, 476, 500 Коморски уреди 1796/177, 178; 1797/1107; 1798/455, 494, 540; 1799/4, 130 Коморски фишкали 1796/450 Краљевски комесари 1796/288, 604; 1798/538, 716; 1799/212 Крашов жупанија 1796/179; 1797/437, 482, 525; 1798/165; 1799/381; 1800/76 Модошки срез (дистрикт) 1796/377; 1798/790 Нађсентмиклошки срез 1796/174, 329; 1797/337, 459, 611, 1099; 1798/254, 300, 309; 1799/662, 728, 760, 785, 795, 806 Немачко-банатска команда 1798/234, 238 Новокањишки срез 1796/97, 123, 329, 377, 474; 1797/55, 337, 348, 365, 460–462; 1798/294, 300, 455, 732; 1799/158, 669, 712, 773, 781, 782, 791, 794, 797, 802, 805, 806; 1800/265, 271 Палатин 1797/436, 706; 1799/302 Пештанска жупанија 1796/35; 1798/653; 1799/123, 234, 255 Плате, дневнице жупанијских службеника 1797/387, 1159; 1798/386, 576; 1799/81, 474, 515, 516; 1800/76 Плате, дневнице радника на јавним радовима 1796/403; 1799/781, 782, 785, 803, 806 Плате месних првака 1797/1009


Поджупани 1796/67, 186; 1798/166, 449, 780, 845; 1799/258, 608–610 Потиски крунски дистрикт 1796/443; 1797/430, 434, 435, 690; 1798/688 Привилегије, именовања, заслуге 1796/431, 579, 588; 1797/799; 1798/24, 449, 591, 601, 687; 1799/17, 30, 296 Провинцијски комесаријати 1799/807 Путне исправе, легитимације, пасоши 1796/239, 241, 417, 606; 1798/184, 460, 554, 620; 1799/26, 873; 1800/59 Ратна благајна 1796/61, 249, 492; 1797/555, 771; 1798/233, 234, 560, 577, 619; 1799/76, 510 Саболч жупанија 1800/199, 200 Сенатори 1797/137 Сеоски кнезови, заклетници бележници (месни прваци, власти) 1796/111, 166, 485, 696; 1797/51, 681, 687; 1798/76, 219, 259, 276, 304, 510, 746, 778, 786; 1799/169, 185, 188, 197, 673; 1800/348 Сепешка жупанија 1796/562; 1797/439; 1799/500 Слободни краљевски град Левоча 1798/556 Слободни краљевски град Сегедин, Магистрат 1797/137, 281; 1799/573 Спорови између војних и жупанијских власти 1796/333, 443; 1797/46; 1797/131, 445; 1798/49, 288 Сремска жупанија 1796/429 Страже, стражари (чувари јавне безбедности) 1797/122 Тамишка жупанија 1796/179, 378, 582; 1797/437, 482, 483, 525, 552, 758, 885; 1798/25, 27, 159, 216, 218–220, 400, 442, 451–453, 552, 616, 711–713, 790, 793; 1799/70, 71, 73, 74, 125, 128, 229, 259, 363, 381, 484, 489, 500, 629, 756, 766, 837, 856, 859; 1800/195, 197 Тамишка коморска администрација 1796/56, 57, 177, 178, 247, 376, 403, 437;

1797/115, 130, 169, 180, 276, 316, 409, 444, 884, 948, 1099, 1101, 1106, 1107, 1109, 1125; 1798/15, 123, 231, 386, 392, 449, 492, 494, 495, 540, 618, 716, 717; 1799/130, 132, 212, 293, 347–349, 502, 503, 619, 621, 674; 1800/201–203 Тамишки дистрикт (област), види Банатске жупаније Темишварски магистрат, Град 1798/171; 1799/76 Темишварски срез (Тамишка жупанија) 1796/565 Толнанска жупанија 1796/591 Торонталска жупанија (ТОЖ) 1796/56, 61, 63, 83, 99, 110, 153, 178, 179, 193–195, 237, 241, 306, 334, 378, 427, 433, 582, 606, 613, 622; 1797/69, 87, 90, 115, 124, 131, 136, 169, 178, 180, 240, 246, 316, 329, 331, 387, 430–432, 437, 439, 472, 482, 483, 525, 592, 597, 706, 771, 871, 885, 943, 1046, 1100, 1101, 1110, 1132, 1144, 1170; 1798/3, 4, 15, 21–25, 27, 28, 33, 49, 99, 100, 107, 109, 111, 122, 128, 141, 159–161, 164–166, 169, 182, 215, 216, 218–220, 225, 226, 233, 234, 248, 274, 293, 323, 380, 383, 386, 404, 439, 442, 451, 459, 460, 462, 491, 494, 556, 568, 569, 577, 616, 619, 630, 641, 653, 657, 666, 686, 707, 712, 717, 790, 791, 793; 1799/2, 5, 10, 39, 41, 71–74, 76, 82, 93, 94, 130–132, 156, 161, 177, 179, 213, 240, 259, 278, 293, 433, 452, 484, 500, 502, 510, 516, 542, 549, 552, 563, 573, 588, 595, 606, 608– 610, 619, 629, 656, 664, 674, 687, 688, 706, 756, 766, 807, 837, 856, 859, 872; 1800/121, 180, 194, 215, 241 Тренчин жупанија 1797/455 Угарска дворска канцеларија (УДК) 1796/462, 610; 1797/114, 256, 329, 814, 1046, 1106; 1798/211, 231, 462, 495, 511; 1799/10, 28, 259, 639; 1800/8–10, 121, 155 Угарска дворска комора 1796/228, 588; 1797/1101; 1799/348, 750

243


Угарско намесничко веће (УНВ) 1796/35, 37, 150, 151, 153, 166, 167, 179, 207, 213, 228, 239–241, 243, 247, 249, 340, 379, 382, 403, 408, 413, 417, 427, 429, 431, 442, 579; 1797/90, 96, 100, 103, 114, 115, 156, 167, 178, 180, 181, 193, 226, 246–248, 258, 269, 406, 407, 409, 428, 568, 588, 592, 707, 718, 730, 741, 799, 829, 871, 882, 942, 1100–1102; 1798/15, 16, 21, 76, 77, 92, 100, 111, 122, 131, 141, 159, 160, 199, 201, 203, 206, 207, 211, 214, 215, 318, 323, 386, 437– 439, 442, 447–449, 460, 462, 473, 482, 538, 539–541, 543, 551–554, 577, 580, 588–592, 601, 603, 616, 630, 641, 642, 653, 654, 657, 666, 686–688, 707, 750, 799, 817; 1799/2, 5, 17, 26–28, 30, 35, 36, 39, 41, 45, 51, 93, 94, 114–116, 117, 153, 155, 188, 227, 266, 274, 278, 286, 288, 293, 295, 296, 301, 323, 324, 371, 381, 415, 433, 451, 452, 472–474, 476, 481, 535, 542, 549, 591, 629, 772, 796; 1800/11, 13, 22, 31, 59, 60, 64, 71, 73, 75, 76, 105, 137, 144, 161, 180, 192 Ујпечки срез 1797/337, 611, 1176; 1799/195, 246, 247, 563, 616, 638, 682, 758, 778, 779, 781, 782, 785, 882 Управе за мапирање 1796/177, 178; 1800/202 Упутства, правилници и прописи 1797/87, 156, 269, 348, 434, 438, 568, 814 Филијална благајна 1796/167 Хацфелдски срез 1796/329; 1797/611 Хевеш жупанија 1799/127 Чанадска жупанија 1796/378, 433, 435, 442, 470, 582; 1797/754; 1798/220, 225, 226, 488, 491, 715; 1799/629; 1800/112 Чонградска жупанија 1796/232, 444; 1797/756; 1798/28, 32, 227, 450

Државни порез 1798/33 Жалбе на порез и таксе 1796/345, 346; 1797/1129, 1130; 1798/831, 832 Завршни рачуни 1796/586; 1798/409, 462; 1799/295 Занатлијски порез 1796/345, 346 Наплата илегалног пореза 1797/335 Ослобођење арендационе таксе 1796/66 Ослобођење плаћања пореза 1796/65, 67, 104; 1797/74, 681, 686, 687; 1798/304, 403, 757; 1799/197 Ослобођење плаћања такси и царина 1800/192 Пореска давања 1797/124; 1798/308, 309; 1799/819 Пореске књиге 1797/1010 Пореске рестанције (дуговања) 1796/111, 153, 249, 306, 350, 373, 433, 492, 559, 641; 1797/51, 123, 337, 948, 1107;1798/201, 216, 219, 223, 248, 294, 380, 383, 439, 442, 642, 731; 1799/74, 179, 185, 188, 349, 510, 693; 1800/194, 234, 353, 355, 356 Порески обвезници (контрибуенти) 1796/77, 354; 1797/1176; 1798/216, 872; 1799/718, 896; 1800/220, 231, 248, 252, 255, 256, 272, 368 Порески обрачуни, рачунски извештаји 1796/492, 576, 621–624; 1797/123, 178, 337, 355; 1798/249, 305, 641; 1799/5, 159, 179, 227, 250, 258, 295, 736, 764; 1800/216–218, 281, 377–384, 403 Разрезивање пореза (убирање, сакупљање пореза) 1797/51, 611, 676, 1129, 1130; 1798/779 Разрез (добровољне) ратне помоћи 1797/88, 247; 1799/549, 553, 554, 557, 558, ПОРЕЗ 561, 564, 591, 624, 752, 760 Скеларина (трајекти) 1796/331, 604, 605, Десетак 1796/63, 305; 1797/335; 1799/343; 607, 613; 1797/100, 366, 390, 670, 685; 1800/354 1798/260; 1799/253

244


Смањење пореза и пореске олакшице 1796/113, 306 Такса толеранције за Јевреје 1796/179, 433, 470; 1797/672, 1109, 1125; 1798/141, 182, 211, 300, 442, 554, 589, 590, 842; 1799/35, 83, 244, 476, 500

ПОШТЕ Поштанске станице 1797/322, 707; 1798/175, 551; 1799/114, 301 Поштанске управе 1799/114 Поштански саобраћај 1797/322, 454; 1799/114; 1800/73 Поштански управници 1798/568, 759; 1799/225 Поштарине (поштанске таксе) 1798/551 Поште 1798/568

ПРАВОСУЂЕ Брачни уговори 1796/231 Грађански суд 1798/765 Дистриктски судови 1796/77; 1797/1169, 1174; 1798/755; 1799/366; 1800/31 Доминални судови 1796/306, 345, 481; 1797/342, 1012, 1173; 1798/253, 830; 1799/166, 186, 222, 266 Жупанијски суд 1796/166; 1798/1, 2, 845, 854; 1799/813, 821, 834; 1800/197 Затвореници (ухапшеници, осуђеници) 1796/166; 1797/69, 193, 242, 258, 592, 689; 1798/92, 100, 129, 172, 206, 726; 1799/807, 837 Затвори 1796/186: 1797/242; 1799/73, 755 Кажњавање, казне 1797/136, 473, 814; 1799/768 Крађе, пљачке, пљачкаши 1796/435; 1798/165, 323, 491, 765, 823, 855–858; 1799/128, 157, 274, 552, 576; 1800/197 Краљевски суд 1796/610; 1798/769; 1799/366, 845; 1800/114

Кривични суд, кривични поступак 1798/634; 1799/157, 243, 626; 1800/283 Награда за хватање разбојника (таглиа) 1796/587 Наследства, наслеђивање 1796/236; 1797/812, 1095, 1102, 1166; 1798/1, 2, 107, 503, 758, 794; 1799/200, 703, 860 Опуномоћеници, пуномоћ 1797/137, 138, 140–142, 245; 1798/401, 402, 410, 810; 1799/520, 862; 1800/114 Подметање пожара 1796/482, 610 Помиловани осуђеници 1797/167 Потврде о туторству над сирочади 1796/299 Секвестри имовине 1796/468; 1797/226;1798/286, 511; 1799/10, 210 Смртне казне 1796/610 Субалтерни судови 1797/689; 1799/484, 837 Судије (жупанијски асесори) 1796/229, 239; 1797/125; 1798/540; 1799/366 Судска надлежност 1798/238, 253 Судски процеси, спорови 1796/77, 378; 1797/342; 1798/503, 800, 829; 1799/382, 626 Судски систем и надлежност судова 1796/186 Судски спорови због дугова 1796/229; 1797/1046, 1165; 1799/38, 123, 169, 234, 845 Трговачки судови 1799/482, 606 Уговори о регулисању имовине 1799/138 Урбаријални суд 1796/581; 1799/385

245


ПРЕГЛЕД НАСЕЉА ТОРОНТАЛСКЕ ЖУПАНИЈЕ ПО СРЕЗОВИМА (1796–1800) НАЂ С ЕНТМИКЛОШ КИ СРЕ З Бр.

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

1.

Нађ Сент Миклош

Nagy Szent Miklos

Grosssanktpeter

2.

Бешенова

Ő Beseényő

Altbeschenowa

3.

Билет

Billéd

Billed

4.

Богарош

Bogáros

Bogarosch

5. 6. 7. 8.

Готлоб Грабац Дуго Село Егреш

Gottlob Grábacz Dugoszella, Nyerő Egres

Gottlob Grabatz Nero Egresch

9.

Киш Јеча

Kis Jécsa

Kleinjetschat

10.

Нађ Јеча

Nagy Jécsa

Grossjetscha

11.

Комлош

Komlós

Komlosch

12.

Ловрин

Lovrin

Lovrin

13.

Остерн

Osztern

Ostern

14. 15.

Перјамош Песак Рац Сент Петер

Periamos Pészak

Perjamosch Pesak

Rácz Szent Peter

Grosssanktpeter

16.

246

17.

Саравола

Szárafalva

Sarafol

18.

Трибсветер

Tribszvetter

Triebswetter

Садашњи назив и држава Sânnicolau Mare, ROM DudeştiiVechi, ROM Biled, ROM Bulgarus, ROM Gottlob, ROM Grabaţ, ROM Nerău, ROM Igriş, ROM Iecea Mica, ROM Icea-Mare, ROM Comloşu Mare, ROM Lovrin, ROM Comloşul Mic, ROM Periam, ROM Pesac, ROM Sânpetru Mare, ROM Saravale, ROM Tomnatic, ROM


Бр.

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

19.

Чанад

(Nagy) Csanad

(Alt) Tschanad

20.

Чатад

Csatád

Lenauheim, Schadat

21.

Шарлевил

Karozliget (Nagy Oroszi)

Charleville

22.

Солтур

Szoltur

Soltur

23.

Сент Хуберт

Szent Hubert

Sankt Hubert

Садашњи назив и држава Cenadul Mare, ROM Lenauheim, ROM Банатско Велико Село, SRB Банатско Велико Село, SRB Банатско Велико Село, SRB

ВЕ ЛИКОБЕЧ КЕРЕЧКИ СР Е З Садашњи Бр. Назив места Мађарски назив Немачки назив назив и држава Зрењанин, 1. В. Бечкерек Nagy Becskerek Grossbetscherek SRB 2. Арадац Aradácz Aradatz Арадац, SRB Ново 3. Беодра Beodra Beudra Милошево, SRB 4. Бока Boka Boka Бока, SRB 5. Бочар Bocsár Botschar Бочар, SRB Торак 6. Велики Торак Nagy Torák Gross Torak (Бегејци), SRB Торак 7. Мали Торак Kis Torák Klein Torak (Бегејци), SRB 8. Елемир Elemér Elemir Елемир, SRB

247


Бр.

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

9.

Ечка

Ecska

(Deutsch-) Etschka

10.

Идварнок

Szőlősudvarnok

Rogensdorf

11.

Јанков Мост

Jankahid

Janka-Brücke

12.

Клек

Klek

13.

Неузина

Neuyina

Kle(c)k Neusin

14.

Нови Бечеј

Uj (Tőrők) Becse

15.

Равни Тополовац

Katalinfalva

16.

Сент Ђерђ

Szent Győrgy

17. 18.

Сечањ Торда

Szécsán Torda

19.

Чента

Csenta

20.

Шупљаја

Istvánfőlde

Садашњи назив и држава Ечка, SRB Банатски Двор, SRB Јанков Мост, SRB Клек, SRB Неузина, SRB

Нови Бечеј, SRB Равни Kathereinfeld Тополовац, SRB Житиште, St. Georgen/Bega SRB Setschan Сечањ, SRB / Торда, SRB Tschenta, Чента, SRB Leopodova Крајишник, Stefansfeld SRB Neu-Betsche

УЈП ЕЧ КИ СРЕ З Бр.

248

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

1.

Ујпеч

Uj Pécs

Neupetsch

2. 3.

Банлок Бобда

Bánlok Bobda(Papd)

Banlok Bobda

Садашњи назив и држава Peciu Nou, ROM Banloc, ROM Bobda, ROM


Бр.

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

4.

Велики Гај

Nagy Gaj

Gross Gaj

5.

Гад

Gaád (Fodorháza)

Fodorhausen

6.

Дињеш

7. 8.

Долац Ђер

(Torontal) Dinnyés Dolacz Gyér

Dolatz Gier

9.

Ђерћамош

Gyertyámos

Gertjanosch

10. 11.

Ђулвес Иванда

Torontálgyulvesz Ivánda

Djulwes, Gilwas Iwanda

12.

Итебеј

Ittebe

Ittebe

13. 14. 15. 16.

Кеча Кларија Конак Маргита

Kécsa Klári Kanák Margita

Klari Kanak Margita

17.

Мацедониа

Maczedonia

18.

Модош

Modoss

Modosch

19.

Немет

Nemeth

Klein Beregsau

20.

Овсеница

Offszenicza

21. 22. 23. 24. 25.

Пардањ Партош Рудна Сарча Сент Јанош

Párdány Partos Rudna Sarcsa Szent János

26.

Сент Мартон

Szent Mártony

/

/

/

Ofsenitz, Hopsenitz Pardan / Rudna Sartscha Sankt-Johann Serb.Sanktmartin

Садашњи назив и држава Велики Гај, SRB Gad (Guereni), ROM Dinaş, ROM Dolaţ, ROM Giera, ROM Carpiniş, ROM Giulvăz, ROM Ivanda, ROM Српски Итебеј, SRB Checea, ROM Радојево, SRB Конак, SRB Маргита, SRB Macedonia, ROM Јаша Томић, SRB Beregsau Mic, ROM Ofseniţa, ROM Међа, SRB Partoş, ROM Rudna, ROM Сутјеска, SRB Барице, SRB Sânmartinu Sârbesc, ROM

249


Бр.

Назив места

Мађарски назив

27. 28.

Сока Тођер

Szóka Togyér

29.

Толвадија

Tolvadia

30.

Фењ

Fény

31.

Хајфелд

Torontáltószeg

32.

Хацфелд

Zsombolya

33.

Црња

Czernya

34.

Чавош

Csávos

35. 36. 37.

Ченеј Чепса Шурјан

Csenej Csepza Surján

Садашњи назив и држава / Soca, ROM / Toager, ROM Livezile/ Tolwadia Tolvad, ROM Föen Foeni, ROM Нови Heufeld, Masdorf Козарци, SRB Jimbolia, Hatzfeld ROM Српска Tserne Црња, SRB Grăniceri , Tschawosch ROM Tschene Cenei, ROM / Cebza, ROM Surjan Шурјан, SRB Немачки назив

НОВ ОКА ЊИШКИ СР Е З

250

Немачки назив

Садашњи назив и држава

(Uj) Törökkanizsa

Neu Kanischa

Нови Кнежевац, SRB

Беба

Óbeba

Altbeba

Валкањ Деска Ђала Иђош

Valkány Deszka Gyála Hegyes

Walkan / / Ideos, Idjosch

Назив места

Мађарски назив

1.

(Нова) Кањижа

2. 3. 4. 5. 6.

Бр.

Beba Veche, ROM Valcani, ROM Deszk, H Ђала, SRB Иђош, SRB


Бр.

Назив места

Мађарски назив

Немачки назив

7.

Кањижамоноштор

Kanizsamonostor

/

8.

Кишсомбор

Kis Zombor

/

9.

Киш Теремиа

Kis Teremia

Albrechtsflor

10.

Нађ Терeмиа

Nagy Teremia

Marienfeld

11.

Оросламош

(Uj) Oroszlámos

12.

Páde

14. 15. 16.

Падеј Потиски Св. Никола Санад Сент Иван Сириг

Szanád Szent Iván Szőreg

Pade S. Nikolaus/ Theiss Sanad Sanktiwan /

17.

Црна Бара

Feketetó

Tschernabara

18.

Чока

Csoka

Tschoka

13.

Tisza Sz. Miklos

/

Садашњи назив и држава Банатски Моноштор, SRB Kiszombor, H Teremia Mică, ROM Teremia Mare, ROM Банат, Аранђелово, SRB Падеј, SRB Остојевићево, SRB Санад, SRB Ujszentiván, H Szőreg, H Црна Бара, SRB Чока, SRB

В Е Л И КО К ИКИНДС КИ П РИВИЛ Е ГОВА НИ ДИС ТРИКТ Бр.

Назив места

2. 3.

Велика Кикинда Башаид Врањево

4.

Јозефово

1.

Мађарски назив

Немачки назив

Садашњи назив и држава

Nagykikinda

Großkikinda

Кикинда, SRB

Basahidgya Vranyova

Baschaid Franzdorf

Jozephova

Josefowa

Башаид, SRB Нови Бечеј, SRB Нови Кнежевац, SRB

251


Бр.

Мађарски назив

Немачки назив

5.

Карлово

Kárlova

Karlowa

6.

Крстур

Keresztur

Kerestur

7. 8. 9. 10.

Кумане Меленци Мокрин Наково Мали Оросин Тараш

Kumán Melencze Mokrin Nákófalva

Kuman Melenze Mokrin Nakodorf

11. 12.

252

Назив места

Kisorosz Tarás

/ Tarrasch

Садашњи назив и држава Ново Милошево, SRB Српски Крстур, SRB Кумане, SRB Меленци, SRB Мокрин, SRB Наково, SRB Руско Село, SRB Тараш, SRB


Олгица Трбојевић ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) Каталог одабраних садржаја докумената (1796–1800) XV/4 Издавач Архив Војводине, Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А www.arhivvojvodine.org.rs За издавача Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине Сарадник на обради грађе на мађарском језику Шаролта Картаг Миладинов, архивист Сарадник на обради грађе на немачком језику Љиљана Бубњевић, архивист Лектор Весна Башић Прелом Александар Павловић Умножавање Архив Војводине ISBN 978-86-81930-03-8 2020.


CIP - Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 930.25(497.113)(083.82) 94(497.113)”1796/1800”(083.82) ТРБОЈЕВИЋ, Олгица, 1977– Торонталска жупанија : (1731–1849). Каталог одабраних садржаја докумената : (1796–1800) / Олгица Трбојевић. - Нови Сад : Архив Војводине, 2020 (Нови Сад : Архив Војводине, 1 електронски оптички диск CD-ROM 12 cm). - 263 стр. ; - (Библиотека Научноинформативна средства о архивској грађи ; XV/4) Регистри. ISBN 978-86-81930-03-8 а) Архив Војводине (Нови Сад) -- Фондови -- Каталози б) Торонталска жупанија -- 1796-1800 -- Каталози COBISS.SR-ID 29058057

Profile for Arhiv Vojvodine

TОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849)  

Advertisement
Advertisement
Advertisement