Page 7

САДРЖАЈ Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Дипломатски односи Србије и Италије пре стицања српске независности . 9 Дипломатска мисија Димитрија Матића у Риму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Берлински конгрес кроз италијанске дипломатске списе . . . . . . . . . . . . . . . 16 Комисија за обележавање српске границе и учешће италијанског представника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Успостављање дипломатских односа независне Србије и Италије . . . . . . 23 Трговински уговор Србије и Италије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Тајна конвенција у документима италијанских дипломата . . . . . . . . . . . . . 27 Италијанска дипломатија о проглашењу Краљевине Србије . . . . . . . . . . . . 30 Поглед Италије на српско-бугарски рат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Италијанска дипломатија о абдикацији краља Милана . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Влада краља Александра из угла италијанске дипломатије . . . . . . . . . . . . . 39 Италијанска дипломатска преписка о Мајском преврату . . . . . . . . . . . . . . . 45 Помоћ италијанске дипломатије у поновном успостављању дипломатских односа Британије и Србије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Пројекат Јадранске железнице у очима италијанске дипломатије . . . . . . . 55 Анексија Босне и Херцеговине и италијанске дипломате . . . . . . . . . . . . . . . 59 Попис изложбеног материјала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Изложбени материјал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5

Profile for Arhiv Vojvodine

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908.  

Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908. La Serbia negli occhi della diplomazia italiana 1878–1908.

Advertisement