Page 1


SELETUSKIRI

ÜLDOSA Tartu Annelinna Prisma Kaubanduskeskuse hoone asub Väikelohkva maaüksusel, eskiisprojekt on koostatud K&H detailplaneeringu nr. 1852DP-09 alusel. Ehituskrunt paikneb Tartu linna põhjaosas Annelinnas. Projekteeritav kaubanduskeskuse hoone on paigutatud Jaama ja Nõlvaku tänava nurgale, elamukvartali piiril. Detailplaneeringuga on antud võimalus rajada hoone katusele külastajate parkla lisaks maapealsetele parkimiskohtadele.

Prisma

kaubandusketi

siseselt

on

välja

töötatud

oma

kaubanduskeskuste projekteerimise- ja ehituse standardid ja tehnilised üldlahendused, millega on arvestatud ka käesoleva projekti koostamisel.

ASENDIPLAANI OSA Tartu Annelinna Prisma Kaubanduskeskuse hoone on paigutatud krundi keskele nii et parkimisplatsid

jäävad

kahele

poole

maja.

Väiksem

parkimisala

piirneb

kaubanduskeskuse laadimisalaga ja jääb Jaama ja Nõlvaku tn. nurgale, suurem külgneb Nõlvaku tänavaga ja selle kaudu on organiseeritud läbisõit hoone katusel asuvasse parklasse. 8 m kõrgusel asuvasse parkimistasapinda viib teraskonstruktsioonis lahtine pandus. Hoonel on kaks sissepääsu Nõlvaku tänava poolselt parkimisalalt, millele on ettenähtud püstitada ka Prisma reklaamitulp kõrgusega 30m ja kaubanduskeskuse lipud. Hoone peafassaad on perimetraalselt varustatud varikatustega, ühendades mõlemat kaubanduskeskuse sissepääsu ja jalgrattahoidlat Nõlvaku tn. ääres. Ostukärude jaoks on paigutatud külastajate parkimisalale statsionaarsed kärude varjualused. Juurdesõidud parkimisalale on organiseeritud Nõlvaku tänavalt.

Kaubanduskeskuse laadimisala

platvormide ette jääv manööverduspind on viidud tee suhtes keskmiselt meetri kõrguselt süvendisse

ja on tänava poolt eraldatud tugimüüriga. Haljastusest on ettenähtud

ehitatava kaubanduskeskuse parkla parkimiskohtade vahele istutada puud. Hoone esifassaadi sissepääsude vahele reklaami ning varikatuse kandepostide külge ja ka perspektiivse suvemüügi ala piirdeks on kavandatud pergola mille ette istutatakse metsviinapuud.


ARHITEKTUURNE OSA Tartu Annelinna Prisma Kaubanduskeskuse hoone plaanilahenduse aluseks on krundi tehnoloogilise planeerimise kavand, mille järgi on antud ka tehniliste ruumide prognoositavad pinnad. Võrreldes alusplaanidega on käesolevas töös muudetud travellaatori asukohta, tuues selle hoone keskosast peafassaadi parempoolsesse nurka, mis võimaldab paremini lahendada 2. korruse olmeruume. Kaubanduskeskus on valdavalt ühekorruseline, peafassaadil on paigutatud teisele korrusele olme ja tehnilised ruumid ning travellaatori ja liftihall katuse parkimisalale. Tagafassaadis on tõstetud teise korruse tasapinda tehniliste ruumide plokk. Funktsionaalselt on tegemist pikkade madalate fassaadipindadega, mille kujunduselementideks on eredavärvilise varikatusega rõhutatud sissepääsud ja erinevad fassaadimaterjalid – klaas, pesubetoon, puit ja vertikaalse asetusega paroc-paneel, mille pinda on muudetud ruumiliseks värvitud plekkprofiilidega. Kuna kaubanduspinnad loomulikku valgust ei vaja, on akende ja klaasuste osa vaadetel väike, suuremad klaaspinnad paiknevad kaubanduskeskuse sissepääsude juures. Peafassaadi elavdamiseks on terasraamistikus karastatud klaasi kasutatud

keskmise

varikatuse

kohal

nende

kandepostide

külge

kinnitatud

reklaamipindadena, mis loob topelt fassaadi efekti. Peale Prisma kaubanduspinna on hoones äripinnad, mis on mõeldud välja rentimiseks erinevatele firmadele, kes on huvitatud enda reklaamimisest. Pesubetoon viimistlusega raudbetoonpaneelid on välisseinas kogu hoone kõrguses sissepääsude osas, mujal ümber hoone perimeetri moodustavad nad 1,2m kõrguse soklipaneeli, mille kohal paroc-seinapaneelid. Parocpaneele on jalgratta hoidla kohas puitribidega, analoogne pergolaga, sama lahendus on laadimisala Jaama tänava poolses nurgas, kus laadimisala tsingitud profiilplekist sein ja Paroc-paneelist tagafassaad on ühendatud pergola motiiviga. Ka selles osas on soovitav istutada pergula ette metsviinapuud.

Urmas Lõokese Prisma  

arhitektuurivõistluse Urmas Lõokese ettepanek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you