Page 1


Hoone asukoht  kauni  äärelinna  teede  ristumissektori  "tipus"  eeldab  seda,  et  hoone  peab  vähemalt kahest  küljest  olema  atraktiivne,  kuid  samas  mitte  liiga  kõrge  ja  pealetükkiv.  Seda  saavutamaks  on  Selveri  fassaadil  peamine  kollane  toon  viidud  teadlikult  madalamaks  ja vajaliku  kõrguse  saavutamiseks  lisatud  kergem  valge  maht  põhimahu  kohale. Võistlustöös  oleme  andnud  Selveri  hoonele  lihtsa  dünaamilise  vormi.  Antud  kuju  tuleneb  asendiplaanilisest  olukorrast  (kiilukujuline  krunt)  kui  ka  sisemisest ruumiloogikast  -­  klientide  ligipääsust.  Külastajatele  avatud  servast  tõstsime  mahu    (klaasfassaad), misläbi  tekib  ruumiline  ostukeskuse  "servaalla"  pugemise  effekt. Hoone  juurde  pääsemisel,    parkimislahenduses  ja  teenindus-­ligipääsude  ala  osas  on  arvestatud detailplaneeringu  ettepanekutega.  Peasissepääsu  ees  oleme  suurendanud  kivisillutisega  kaetud ala  -­  kõige  esinduslikkumas  kohas  asuvad  ka  Selveri  lipud. Poodlemisele  iseloomuliku  "võrkkotiliku"  fassaadi  materjalidena  on  kasutatud  metallkarkassile kinnitatud  metall-­kassett  plaate.    45-­kraadise  nurga  alla  keeratud  ruutude  mooduli  suuruseks  on 1x1m.  Plaatide  kinnituseks  on  soovitav  kasutada  peitkinnitusi  ja  vältida  katteliiste.  Valge  maht  on 1m  laiustest  ja  varieeruva  pikkusega  metallkassettidest. Äripindade  reklaamtekstid  on  soovitav  paikutada  nende  ettevõtete  klaasfassaadidele  kleep-­ trükistena.  Erikujulised  ruumilise  tekstiga  lahendused  tuleks  eraldi  kooskõlastada  arhitektidega. Hoone  kandekonstruktsioon  oleks  eeldatavalt  metallpostid  ja  fermid.

Raf_Vork-kott  

Raf Võrk-kott

Advertisement