Page 1


TARTUS, ÜLIKOOLI 14 KINNISTU ARHITEKTUURIKONKURSS 06.02.2012 Märgusõna:

CENTRAL SELETUSKIRI

Linnaehituslikud ideed:

Ülikooli tänav asub Tartu linna ajaloolises keskosas. Piirkonnas väljakujunenud keskkonnamuster on mosaiikne, koosnedes valdavalt 19. sajandi klassitsistlikest kahe-kolmekordsetest elamutest Ülikooli tänaval, imposantsest hilisbaroksest Raekojast ja taashoonestamata pargialast, nn. Pirogovi platsist. Ning muidugi Toomemäest enesest. Selleks, et uue hoonemahuga tundlikult sulanduda olemasolevasse keskkonda oleme pidanud õigeks soovitud külluslik ruumiprogramm mahutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt liigendatud kehandisse, samas säilitades kvartalis olulised ja väljakujunenud jõujooned, nagu karniisid, katuseharjade kõrgus, tänavajoon jne.

Asendiplaaniline osa:

Kinnistule on planeeritud kaks põhipääsu: üks olemsolev ajalooline ja teine krundi põhjanurka planeeritud juurdeehituse esimeselt korruselt, vahetult enne Tähetorni juurde suunduva kõnnitee jalamit Ülikooli tänaval. Esimene neist leiab rakendust põhiliselt autonoomse sissepääsuna 1. korruse restorani ja keldrikorrusel asuvasse vinoteeki, teine on hotellikompleksi peauks. Personali, teenidus- ning varustusväe sissepääsud on lahendatud 1.korruse sisehoovist. Et võimalikult hajutada üheaegselt saabuvate külastajete sisenemist ja mõistes antud asukoha kriitilisust liiklustingimuste seisukohalt, on peauks viidud kinnistu sügavusse, tekitades nõnda peaukse ette õdusa, Toomemäele avatud kaetud õueala ning justkui Raekoja platsi pikenduse Raekoja taga.

Arhitektuursed ideed:

Vanalinna hotelli ruumiahendused võiksid külastajele tagada kõiki ootusi, mis linnasüdame hotellis resideerivale tavaliselt kaasas käivad. Et vanalinna ruumipotentsiaal on tihti piiratud, tuleb sellises olukorras eriti esile kvaliteetne, samas ökonoomne ja esinduslik planeerimismeetod, mis väljendub eelkõige ajaloolise eripäraga arvestamises ja külastajate ning kaupade liikumisloogikale toetudes. Võimalikult palju tuleb säilitada muinsuskaitsealust substantsi ning juurdeehitatava mahu arhitektoonika peab olema olemasolevaga tihedas kooskõlas, mis väljendub eelkõige vormi- ja rütmiloogikas, ruumimõõtmetes ja avatäidete proportsioonides jne. Kõigest eelnevast lähtudes on vormunud ka see käesolev eskiiskavand. Soovitud ruumiprogramm on paigutatud koos kekldriga juurdeehitatavas osas kokku 6-le korrusele, millest kaks ülemist on Toomemäe pool tagasiastega. Ülikooli tänaval asuvale ajaloolisele majale on lubatud lisada 1 tagasiastuv korrus. Sellise võimaluse annab kehtiv detailplaneering oma max kõrgusmärgiga +16.3. Uue ja vana osa korruste kõrguste vahe ületatakse 1. ja 2. korrusel pandustega, 3. ja 4. trepiga. Igal pool hoones, välja arvatud 11 tuba vana maja kahel ülemisel korrusel, saab ratastooliga muretult liigelda. Plaanilahenduselt on tegemist krundi perimeetrit järgiva C- kujulise siseõuega hoonega, milles on kokku 3 lifti, üks peatrepikoda ja kolm abitreppi, millest üks on olemasolev muinsuskaitsealune. Liftid liiguvad keldri ja 5. korruse vahel, samuti peatrepp. Üks liftidest on mõeldud ainult külastajatele, teine – kahepoolne – nii külastajatele kui ka personalile, toateenindusele ja varustusele, vastavalt vajadusele, ning viimane põhiliselt köögi käsutusse. Üks abitrepp on mõeldud pelgalt köögipersonalile ja see viib keldrist teisele, restoranitasandile, olemasolev korrus kõrgemale. 5-lt alla toovad kaks uut evakuatsioonitreppi kummagi hoonetiiva otstes. 1.korrus on funktsioonilt avalik ja siin asuvad ka kõik hotellikompleksi sissepääsud. Peapääsust avaneb peavestibüül vastuvõtuosa ja liftifuajeega ning lounge`i snack baariga vanas osas. Hoovipool on majanduspool, siin on köögi- ja kaubalaadimine, personali sissepääs, külastajatele mõeldud autogaraaž. 2. korrus on samuti avalik ja siin asuvad restoranid ja baarid ning konverentsiruumid, kuhu on kavandatud ka autonoomne sissepääs Toomele kulgevalt jalgteelt. Restoranist avanevate uhkete vaadete kõrval Raekojale ja Toomemäele lisab siinjuures vürtsi keskne avatud köögimaastik, mis õue pool avaneb terrassile. 3.– 5. korrus on majutusala, kus on vastavalt 26, 23 ja 18 numbrituba. Iga korruse põhjanurka vastu Raekoda on projekteeritud sviit vaatega Rae- ja Pirogovi platsi suunas. Tagasiastega toad on varustatud rõduterrassidega, samuti võivad rõdudega arvestada Pirogovi platsi poolsed tüüptoad. Tulenevalt hoone konfiguratsioonist on numbritube võrdlemisi erinevaid, suuruses 20-60m².


Keldritasandil asub spa-kompleks koos abiruumidega, aga ka personali riietus- ja olmeruumid, tehnilised ruumid ja laod. Väga sobivaks paigaks osutub vana maja Ülikooli tänava äärne ruum, kuhu saaks siseneda vana trepikoja kaudu ning mille oleme siin pealkirjastanud „Vinoteek Central”. Materjalid ja konstruktsioon:

Välisviimistluses kasutame restaureeritava ja uue maja puhul erinevat materjali, et luua vaheldusrikkam ja liigendatum tänavapilt. Võimalike viimistlusmaterjalidena näeme krohvi, savitellist, klaasi ja detailides ka puitu. Konstruktiivselt on hoone lihtne ja traditsiooniline. Kasutatakse kandvaid välis- ja siseseinu, mis on laotud väikeplokkidest. Kõik vahelaed on raudbetoon- paneelidest. Viieteistkraadise kaldega valtsplekk-katus tulekaitstud puitsarikatel, mille alla jääb tehniline pööning.

ÜLDNÄITAJAD SULETUD NETO KOKKU

5275

EHITUSALUNE PIND

1298

SULETUD BRUTO

6181

HOONE KUBATUUR

19420

Lunge Kadarik Tüür_Central2  
Lunge Kadarik Tüür_Central2  

Arhitektuursed ideed: Asendiplaaniline osa: Linnaehituslikud ideed: EHITUSALUNE PIND 1298 SULETUD NETO KOKKU 5275 Keldritasandil asub spa-ko...

Advertisement