Page 1

NARVA MNT 112 / PEETRI 26B RAJATAVA MAXIMA KAUBANDUSKESKUSE KUTSUTUD ARHITEKTUURIKONKURSS

osaleja TEMPT

Surnuaia tn

Peetri tn 26B krunt

P-21

P-21

Narva tn 112 krunt

A

P-19

1

RAADI KALMISTU

2

3

4

5

6

E POOD

POOD

29,74 m2

30,34 m2

8

9

POOD

11,750

29,59 m2

POOD

POOD

POOD

29,74 m2

30,19 m2

29,89 m2

10

11

12

15

13

14

E

RENDIPINNAD

POOD 29,59 m2

7

POOD

POOD

POOD

POOD

30,19 m2

29,74 m2

29,74 m2

29,74 m2

KORIDOR/KÄIGUTEE

KASSAD

TURVA D

D

WC KORISTUS

11,750

P-22

Narva mnt

245,88 m2

POOD

C

11,750

C

47,000

2 904,21 m2

MAXIMA XX POOD

OLME B

P-25

KAUP 11,750

Taastatav

LADU

ABIRUUMID 281,39 m2

Surnuaia tänav

B

BUSSIPEATUS

HOONE EHITUSALUNE PIND: 3 833,29 m2

PRÜGI A

A 6,000

2

6,000

3

6,000

4

6,000

5

6,000

6

6,000 78,000

7

6,000

8

6,000

9

6,000

10

6,000

11

6,000

12

6,000

13

14

15

A

1

6,000

PERSPEKTIIVSED VAATED LINNULENNULT

N

0

10

KAUBAMAJA PLAANILINE JA ASENDIPLAANILINE LAHENDUS M 1:200

20

30

Lehti 2 / Leht 1


NARVA MNT 112 / PEETRI 26B RAJATAVA MAXIMA KAUBANDUSKESKUSE KUTSUTUD ARHITEKTUURIKONKURSS VENTKAMBER JA MUUD TEHNILISED RUUMID

PÄIKESEKOLLEKTORID SOOJA VEE TOOTMISEKS

KUUMTSINGITUD SANDWITCHPANEEL

1:200

+8,000

osaleja TEMPT BUSSIPEATUS +6,000

VAADE EDELAST

+6,000

±0,000

1

6,000

2

ÖINE VAADE

6,000

3

6,000

4

6,000

5

6,000

6

TUMEDAT TOONI FASSAADIVINEERIST ELEMENDID

6,000 78,000

7

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000 BETOONIST SOKKEL

8

9

10

POESILDID

+8,000

PRUUN TELLIS

12

11

13

VENTKAMBER JA MUUD TEHNILISED RUUMID

14 1:200

6,000

KLAASIPINNAD

+6,000

VAADE KIRDEST

+6,000

+3,500

±0,000

VAADE BUSSIPEATUSEST

14

6,000

13

6,000

12

6,000

11

6,000

10

6,000

9

6,000 78,000

8

6,000

7

6,000

6

6,000

5

6,000

6,000

4

6,000

3 +8,000

2

1 VAADE KAGUST 1:200

6,000

TUMEDAT TOONI FASSAADIVINEERIST ELEMENDID +6,000

+3,500

±0,000

BUSSIPEATUS

PRUUN TELLIS

VAADE VARIKATUSE ALUSELE KÕNNITEELE

KLAASIPINNAD

1:200

BETOONIST SOKKEL

+8,000

TUMEDAT TOONI FASSAADIVINEERIST ELEMENDID

VAADE LOODEST

+6,000

+3,500

±0,000 PRUUN TELLIS

11,750

11,750

11,750

11,750

47,000

D

VENTKAMBER JA MUUD TEHNILISED RUUMID

C

B

A 1:200

E

PÄIKESEKOLLEKTORID SOOJA VEE TOOTMISEKS SUITSUÄRASTUS/VALGUSKUPLID

+4,281

MAXIMA XX POOD

VAADE RAADI KALMISTU POOLSELE SISSEPÄÄSULE 11,750

A

RENDIPINNAD ±0,000

11,750

B

PUIDUST RIPPLAGI - süvistatud valgustid - riputatud reklaamid

+3,500

KASSAD 11,750

C

-0,300

11,750

D

E

VAADE RAADI NARVA MNT. JA SURNUAIA TN. RISTMIKULT

KAUBAMAJA VAATED M 1:200 JA PERSPEKTIIVID

Lehti 2 / Leht 2

LÕIGE A-A

+6,000


NARVA MNT 112 / PEETRI 26B RAJATAVA MAXIMA KAUBANDUSKESKUSE KUTSUTUD ARHITEKTUURIKONKURSS

osaleja

TEMPT

SELETUSKIRI

ARHITEKTUURNE IDEE TEGEMIST ON LIHTSA MAHUGA, MILLE EES ASUB PARKLA - EHK SIIS TÜÜPILINE KAUBANDUSKESKUS. HOONE PARKLAPOOLNE SERV ON LAHENDATUD DOMINEERIVA KONSOOLSE VARIKATUSEGA. VARIKATUSE ALL ON KÕNNITEE, MILLE ÄÄRES ASUVAD ERINEVAD TEENINDUSPINNAD - EESMÄRGIKS LUUA TARBIJALE MUGAV, HUBANE JA ILMASTIKU EEST KAITSTUD RUUM. HOONE GABARIIDID ON ESIALGSED JA NEID ON VÕIMALIK EDASISE PROJEKTEERIMISPROTSESSI KÄIGUS MUUTA. HOONEMAHU ATRAKTIIVSEMAKS JA ERIPÄRASEMAKS MUUTMISEKS ON KASUTATUD MAXIMA XX SÜMBOOLIKAST TULENEVAT FASSAADIFAKTUURI. TUME VÄRV JA RANGE GEOMEETRIA VIITAVAD KA RAADI KALMISTU LÄHEDUSELE. RELJEEFNE PIND ANNAB EFEKTSE JA PIDEVALT MUUTUVA VARJUDE MÄNGU. OLULINE ON HOONE ÖINE VALGUSLAHENDUS - ELAME LAIUSKRAADIL, KUS ON PALJU HÄMARAT AEGA NING POES KÄIMINEGI JÄÄB VALDAVALT ÕHTUSSE.

ASENDIPLAANILINE LAHENDUS PARKIMISE, KÕNNITEEDE JA TÄNAVATE PAIGUTUS ON JÄETUD ÜLDJOONTES SAMAKS, MIS ESITATUD LÄHTEÜLESANDES. KAUPLUSE NARVA MNT. POOLNE VÄLISSEIN ON VEIDI TAHAPOOLE NIHUTATUD, ET TEKITADA BUSSIPEATUSE JUURDE ROHKEM AVARUST. BUSSIPEATUSE JA RAADI KALMISTU VAHELISEST JALAKÄIJATE LIIKUMISEST LÄHTUDES ON POE PARKLAPOOLNE KÕNNITEE KAETUD KONSOOLSE VARIKATUSEGA NING KA POES SEES KULGEB KÄIGUTEE. VARIKATUSE ALLA JA POE KÄIGUTEE VAHELE TEKIB VÄIKESMATE RENDIPINDADE BLOKK, MIDA SAAB VASTAVALT VAJADUSELE OTSE TÄNAVALE AVADA (NÄIT. LILLEMÜÜJAD, KINGSEPAD JNE.) POE VARUSTAMINE KAUBAGA, PRÜGIVEDU, OLMERUUMID JA LAOPINNAD ON PAIGUTATUD LOODESSE.

EHITUS- JA VIIMISTLUSMATERJALID KANDEKONSTRUKTSIOONIDEKS ON RAUDBETOONIST VUNDAMENDID, PÕRANDAD JA POSTID. KATUS TOETUB KANDEPROFIILPLEKILE JA METALLFERMIDELE. FASSAADIS KASUTATAKSE TUMEDAT TOONI FASSAADIVINEERI, KUUMTSINGITUD SANDWITCHPANEELE, PRUUNI TELLIST, PUITU JA SOKLIS PAISTAB BETOONI. KIRDE SUUNAL ON PALJU KLAASIPINDASID. AVATÄIDETE RAAMID ON ANODEERITUD ALUMIINIUMIST. KATUSEKATTEKS VALGE PVC - ET VÄHENDADA SUVIST ÜLEKUUMENEMIST NING TÕSTA SOOJAVEEKOLLEKTORITE TOOTLIKKUST.

FASSAADIKONTSEPTSIOON:

LOGO

FASSAAD

JOON

LAOTIS

ENAMIK KAUBANDUSKETTE ON ÜRITANUD BRÄNDIDA OMA LOGO, VÄRVE JA FASSAADI. KÄESOLEV KONKURSITÖÖ PAKUB VÄLJA FAKTUURI BRÄNDIMISE.

TUMEDAT TOONI FASSAADIVINEERIST ELEMENDID

FASSAADIMOODULID ON ENAMJAOLT ÜHESUGUSED NING NEID ON VÕIMALIK VINEERIST ILMA SUUREMATE JÄÄKIDETA TOOTA - SEEGA TEKKIVA VISUAALSE EFEKTI HIND ON SUHTELISELT SOODNE.

Tempt OÜ  

...

Tempt OÜ  

...

Advertisement