Page 1

LINK

IDEE: Emajõe kallastele võiks tekkida jätkuv ja sidus teekond. Oluline on, et inimene tunnetaks seda tervikuna ning sellest tulenevalt julgeks ka mi e-kohalik minna mööda seda rada jõe kallast avastama. Eesmärgiks on luua jätkuvus võimalikult lihtsate ja väheste vahenditega. Alustuseks on piisav luua teekond maamärkide(S) abil, milleks on puitelemendid. Pärast seda esimest sekkumist, kui S on loodud teekond (M), võib hakata M juba aktiivsemaid pidepunkte edasi L arendama (L, XL) XL

HÄMARUS Valguspalk

Teekonda markeerivad pink-valgustid. Eestile on iseloomulikud pikad hämarad perioodid, mil valgustus mängib olulist rolli. See tõstab turvalisust ja näitab teed. Emajõe kalda jätkuva raja märgistamiseks ja elavdamiseks oleme projekteerinud valgusteid-istepinke.

LED PÄIKESEPATAREI PUITPRUSS 50X150 METALLKARKASS

Need koosnevad 3-st puitprussist, mis on omavahel kinnitatud metallplaatidega. Keskmises palgis on augud valguse jaoks ning ülemise palgi sisse on süvistatud päikesepatareid (nagu tavalistel aiavalgustitel). Rikke puhul saab metallkarkassi lahti kruvides ja ülemist palki keeratates vajalikud parandused teha. LED-valgusti ja päikesepatarei saab välja võ a ainult ülemist prussi lahti võ es.

M= 1:20

RATTAKULTUUR

RaƩabaar

Ra abaar on koht, mis tuletab inimestele meelde, kui oluline on mobiilsus. Eriti positiivne, kui selleks ei kasutata autot, vaid loodussõbralikumat transpordivahendit – jalgratast. Selleks, et oleks võimalik teha pausi, juua üks karastusjook ning naabriga vestelda, oleme loonud koha, kus saab seda teha koos oma jalgra aga. Milleks lukustada oma kahera aline sõber piirde külge, kui saab seda ka mujal istumisalusena kasutada. Lisaks pööraks taoline tänavamööbel oluliselt suuremat tähelepanu Tartu eesrindlikule ra akultuurile.

ÜKS MOODUL

Näidatud moodulitest koosnev baarile võiks paikneda tänavakohvikute kõrval ning kui kohvikud on suletud, toimida kui tavaline ra aparkla.

M= 1:20


PIKNIKUD Päevitamise pingid loovad kesklinnas jõekaldale intensiivsema linnaliku rannaala. Kui käsitletava Emajõe lõigu mõlemas otsas asuvad populaarsed liivarannad, siis ka kesklinna kallasatele on võimalik luua puhkealad, mida kasutada analoogselt. Antud puidust pink-lavatsid sobiksid päiksese ning seltskonna nautimiseks nii tööinimesele puhkepausi ajaks, tudengile õppimiskohaks, mööduvale jalakäijale, pikniku pidajatele jaa paljudele teistele.

LINK

Päevitamise pingid

PUITLIIST 22X50 mm METALLVARRAS M= 1:50

Taolise süsteemiga aluseid on võimalik luuaa erineva suuruse ning kujuga, siinkohal on n ära toodud üks võimalik variant. Positiivnee oleks, et ühe objekti raames saaks sedaa kasutada mitmet moodi - nii lamamiseks, s, kui ka istumiseks.

SAEMATERJALI MÕÕDUD

KASUTATUD DIMENSIOONID

AJALUGU

Mineviku raamimine

Ajaloolised vaated Tartu linnast visualiseerivad muutusi linnaruumis. Et tuua tänavale tagasi kunagist miljööd, töötab pildiraam kui portaal. Seistes foto ees, mis kujutab ajaloolist situatsiooni, saab samal ajal vaadelda raamistatud TÄNAPÄEV pilti sellest, mis toimub samas kohas tänapäeval. AJALOOLINE PILT Juurde võib lisada ka tekstilist materjali, mis selgitaks hävinud objektide ja linnaosade iseloomu ning olulisust.

LINK_Emajoe kaldad  

Emajõe kallastele võiks tekkida jätkuv ja sidus teekond. Oluline on, et inimene tunnetaks seda tervikuna ning sellest tulenevalt julgeks ka...