Page 1

VAHVEL 2

ASENDIPLAAN M1:500

LÕIGE 1 - 1 M1:200

LÕIGE 2 - 2 M1:200

LÕIGE 3 - 3 M1:200


VAHVEL 2

-1.KORRUS M1:200

1.KORRUS M1:200

2.KORRUS M1:200

3.KORRUS M1:200

4.KORRUS M1:200

5.KORRUS M1:200


VAHVEL 2


Ülikooli tn 14 arhitektuurivõistluse 2 voor

VAHVEL 2 2012.02.20


Arhitektuurse konkursitöö VAHVEL teise vooru muudatuste kirjeldus. Lähtuvalt arhitektuurikonkursi korraldaja esitatud kommentaaridele, täpsustatud lähteinfole ja ettepanekutele on võistlustöö VAHVEL ideeprojekti muudetud nii siseplaneeringus kui ka hoone välisperimeetri sidumises vahetu ümbritseva ruumiga.


Välisruumi muudatused maapinnal: - Hotelli peasissepääsu rõhutamiseks ja sisenemise mugavamaks kasutamiseks on peaukse esist kaetud välisruumi pinda oluliselt suurendatud, nii tekib kutsuv, hästi valgustatud ja kontrollitud sisenemisruum hotelli ette. Lisaks on loodud võimalus otseühenduseks Pirogovi parki. - Pirogovi platsil asuva vahetrepi kallet on muudetud laugemaks, et trepi ja olemasoleva maapinna kalded loomulikumalt ühenduksid. - Hotelli ja Pirogovi platsi trepistiku vahele on jäetud haljastatud maapinna riba mis paindlikult raamib trepistiku ja ühendab kõnnitee vahelised alad hoone seinaperimeetri ja sissepääsudega. Pirogovi platsi poolsed kõvakattega alad ühenduvad konkreetselt maakorrustel sissepääsude ja käiguteedega.


- Toomemäe nõlva ääres on eelneva sügava hoovi asemel ette nähtud rajada vastavalt Toomemäe üldplaneeringule avaliku pargiala tervikliku osana vaadeldav nõlv. Sellisel moel jätkub Toomemäe loomulik kaldnõlvadega maapinnavorm katkematult ka Ülikooli 14 krundi Toomemäe poolses küljes. Nõlva ülaservas on vastavalt üldplaneeringule võimalik jätkata jalakäigurajaga paralleelselt krundi piiriga. Nõlva alust pinda on krundi piires kasutatud -1 ja 1 korruse ulatuses siseruumideks. Nõlva pinda on lõigatud avar kaldset pinnavormi järgiv valgusava keldrikorrusel paikneva spa basseini ja puhkeruumi valgustamiseks. Nõlva pind on haljastatud madalhaljastusega viisil mis piiritleb käigutee ja takistab hotelli akende alla ligipääsu.


Siseruumide muudatused: - Hotellikorruste kõrguseks on ette nähtud 3,2m. Et jääda detailplaneeringus lubatud Ülikooli 12 katuseharja 57,61 kõrguse piiridesse on esimese korruse pind langetatud vahetult maapinna sissepääsu kõrgusmärgini. - Lähtuvalt selgunud vajadusest säilitada krundi südamikus paiknev võlvlagedega keldriruum on ümber lahendatud hotelli kesksed vertikaalsed treppide ja liftide ühendused. Nii teenindus kui ka külastajate lift ühenduvad kõikide uue ja vana hooneosa põhikorruste tasapindadega. Tagatud on ühendused koristus ja pesukäruga korrustele pääsuks kui ka külastajate ligipääsud kõikidele hotelli korruste tasapindadele. Evakuatsiooniks ja ühendusteks korruste vahel on kaks trepikoda. Maksimaalne evakuatsioonitee pikkus hotellikorrusel jääb kõigist umbala tubadest lähima evakuatsioonitrepikojani alla 15,0m. 30m on majutusasutuste evakuatsioonitee maksimaalne pikkus (umbalast on lubatud alla 0,5 maksimaalsest evakuatsioonitee pikkusest). - Spa sviit on lahendatud keskse kõrge ülavalgusega basseini ja puhkeruumiga. Keskne kahe korruse kõrgune tellise laotises pehme vormiga ruum avardub läbi Toomemäe nõlva rajatud katuseakna. Avara ja loomuliku ülavalgusega ruumi ümber koonduvad keldrikorrusel riietusruumid ja saunaplokk, 1 korrusel sisetrepiga lihtsalt ühendatult paiknevad segamatult keha- ja iluhoolduste ruumid.


- Parkla on lahendatud suletud garaažina, kus on 14 parkimiskohta. - Hotelli fuajee lahendust on muudetud pindalalt efektiivsemaks ja siseplaneeringult loogilisemaks. Ruumiliselt on tajutav avalike ruumide- fuajee jätkumine teisele korrusele baari ja restorani. Restoran on planeeritud arvestades köögi kui atraktsiooni jälgimisvõimalusega. - Hotellitubade arvu on võimalik vajadusel pisut suurendada, sel moel küll kaotades korruse koridori otsavaadete pikenemise välisperimeetris asuvate akendeni, samuti vähendades toa teljemõõdet ehk ka ruumide avarust. Käesolevas lahenduses ei ole ajapiirangute tõttu jõutud selles osas alternatiivlahenduste pakkumiseni. Hotellis on kokku 60 hotellituba. Vanas osas 12 hotellituba. Executive toad on 4 ja 5 korrusel 11 numbrituba. 1 korruselt lounge lõpust pääsuga on lahendatud olemasoleva trepikoja ümber läbi mitme korruse paiknev nn apartment sviit 69,5 Uues mahus on lahendatud 48 hotellituba. Keskmine uue osa nn Superior tuba on 24m2. Kolmel korrusel Raekoja platsi poole paiknevad rõdudega sviidid suurusega ca 60m2.

TEHNILISED NÄITAJAD

KRUNDI PIND

1380,0 m²

HOONEALUNE PIND

1262,0 m²

(SH TOOMEMÄE NÕLVAALUNE -1 JA 1.K TÄIEHITUSE% (ILMA TOOMEMÄE NÕLVAALUSE -1 JA 1.K

149,3 m²) 91,4% 80,6 m²)

MAKS. ABSOLUUTNE KÕRGUSMÄRK

57,6m

SULETUD BRUTOPIND KOKKU :

5579,2 m²

SULETUD NETOPIND KOKKU :

4751,5 m²

TEHNILISTE ABIRUUMIDE PINNAD:

235,5 m²

hoonemahus keldrikorrusel. täpsem vajadus ja paigutus selgub vastavalt lähteandmetele.

Allianss arhitektid_Vahvel2  
Allianss arhitektid_Vahvel2  

ASENDIPLAAN M1:500 LÕIGE 3 - 3 M1:200 LÕIGE 1 - 1 M1:200 LÕIGE 2 - 2 M1:200 4.KORRUS M1:200 5.KORRUS M1:200 1.KORRUS M1:200 2.KORRUS M1:200...

Advertisement