Page 1

Rakvere Pauluse kiriku/ Kontserdimaja ideelahendus Märksõna: „Sounds of Air“


Üldine idee

Pauluse kiriku/ Kontserdimaja lehendus baseerub potentsiaalselt huvitaval uue ja vana kombinatsioonil. Seda vastuolu on võimalikult võimendatud, et tagada mitmekesine voolav ruum. Uus maht on tehtud võimalikult kergeks ja läbipaistvaks, et samas tuua välja ajalooline väärikas pühakoda. Säilitatud on selle erinevaid kihte, kaasa arvatud nõukogude ajal tekkinud juurdeehitus, uus kiht samamoodi lisandub algsele mahule, seda respekteerides ning oma liigenduses täpselt jälgides. Täpsem hoonestusettepaneku kirjeldus

Kavandatud hoone maht voolab lainekulisel viisil ümber kiriku. Kontserdimaja liigendub sujuvalt võimaliku ärihoone mahuga, mille asukohaks on määratud kirikuhoone lõunafassaadi külg. Kontserdimaja esifassaad on kujundatud kirikuhoone põhjapoolse fassaadi suhtes tagasiastega, et paremini eksponeerida mõlemad mahud pargi poolt vaadates. Uue ja vana hoone vahele tekkiv siseõu-patio on kergesti ligipääsetav ning on kohandatud väiksete suveürituste läbiviimiseks. Uue mahu fassaadide ideeks on klaasist välisperimeeter ,mille peale on paigaldatud ämblikuvõrgu kujuline kate, see annab uuele mahule kerge ja tundlikku, läbipaistva olemuse. Plaanilehendus

Kontserdimaja uus hoone on lahendatud kolmekorruselisena. Tehniline korrus on maa-alune. Põhilised ühenduskäigud uue mahu ja kirikuhoone vahel on kavandatud kiriku põhjapoolse portaali kohale. Plaanide kujundamise põhimõtteks on kompaktsus. Kontserdimaja peasissepääs avaneb kiriku esise platsi suunas. Fuajeest on tagatud juurdepääs kõigile olulistele ruumidele, sealhulgas kolmele saalile.


Vabaduse platsi planeerimine

Kirikule külgneva Vabaduse platsi planeerimisel on võetud aluseks sellele hõlpsa ligipääsetavuse põhimõte. Transpordiliikluse planeerimisel on arvestatud prognoositud liikluse intensiivsuse kasvuga. Kontserdimaja ette on planeeritud haljasala - avalik ruum, mis voolab üle loodes olevaks linnapargiks. Haljasala väikevormide kujundamise aluseks on uues hoones kasutatud fassaadide võrgukujuline muster, mis tagab sise- ja välisruumile visuaalse ühtsuse. Kontserdimaja teenindamesks vajalik transpordi parkimine on lahendatud osaliselt maa-alusel parklal. Konstruktiivsed tingimused

Kontserdimaja uue mahu kandeskeem baseerub R/B karkass süsteemil. Fassaadide lahendus põhineb metall-klaas konstruktsioonil ning osaliselt klassikalise välisseina konstruktsioonil. Kontserdimaja uues hoones konsoolseid osi ei ole. Keskkonna- ja energiasäästlikkus

Hoone energiasäästlikkus tagatakse mahu kompaktsusega ning energiasäästlikke konstruktsioonide ja tehnoloogiliste lahenduste abil. Hoone klaasfassaadid ei avane lõuna suunas, seega jahutuskulud on madalad.

/seletuskiri  

http://arhitektuurikeskus.1kdigital.com/wp-content/uploads/voistluste-andmebaas/works/29/seletuskiri.pdf

/seletuskiri  

http://arhitektuurikeskus.1kdigital.com/wp-content/uploads/voistluste-andmebaas/works/29/seletuskiri.pdf