Page 1

Aktuelle tema for presentasjonar på novembersamlinga -operant betinging -klassisk betinging -modelllæring -informasjonsprosessering -MI -læringsstrategiar -læringsstilar -Piagets konstruktivisme (skjema, akkomodasjon og assimilasjon) -Piagets stadieteori -Vygotskij og den næraste utviklingssona -stillasbygging -situert læring i praksisfellesskap -verktøybruk inkludert språk

Aktuelle tema for presentasjonar på novembersamlinga  

-Piagets konstruktivisme (skjema, akkomodasjon og assimilasjon) -Piagets stadieteori Aktuelle tema for presentasjonar på novembersamlinga -V...