Page 1

Klassisk betinging PPU Høst 2010


Klassisk betinging - bakgrunn 

Ivan Pavlov (1849-1936) gjorde forsøkene som danner bakgrunn for klassisk betinging. Forsøket ”Pavlovs hunder” har blitt sentralt for teoriene om klassisk betinging.


Klassisk betinging - bakgrunn ď ˝

Pavlovs hunder


Klassisk betinging Automatisk refleks hos individet Ubetinget stimuli (US)

Betinget stimuli (BS)

Ubetinget respons (UR)

Betinget respons (BR)

Styrt mønster for ü fremkalle ønsket respons. 4

PPU

23.01.13


Klassisk betinging 

John B. Watson (1878 – 1958) – behaviourisme –  Tok opp Pavlovs klassiske betinging  Knyttet klassisk betinging til betinga frykt og viste det gjennom forsøket med ”Little Albert” (8mnd) i 1920.


Klassisk betinging – i klasserommet 

Sentralt i tanken om betinget frykt er at mennesker vil oftast søke å vike unna ubehag.

Vår teori er at reversert klassisk betinging fører til økt læring.


( a ) ×a (a ) 2 n

n−2

− 2 2n

8

Morten Helland – Fysikk1


To biler starter samtidig og kjører på samme vei i samme retning. Bil A starter 15 km bak bil B. I gjennomsnitt kjører bil A 80 km/t og bil B 70 km/t. Hvor lang tid tar det før bil A tar igjen bil B? 

9

Morten Helland – Fysikk1


Klassisk betinging – i klasserommet Automatisk refleks hos individet Ubetinget stimuli (US) Noko ein ikkje får til

Betinget stimuli (BS) ”Du forstår jo ingenting”

Ubetinget respons (UR) Følelse av å ikkje mestre

Betinget respons (BR) Vegring for å feile igjen

Et gjentatt mønster fremkaller uønsket respons. 10

PPU

23.01.13


Klassisk betinging – i klasserommet Vår teori i slike tilfeller:

”Reversert klassisk betinging”

Økt mestringsnivå


Klassisk betinging – i klasserommet

Klassisk betinging  

Klassisk betinging PPU Høst 2010 Klassisk betinging ­ bakgrunn  Ivan Pavlov (1849-1936) gjorde forsøkene som danner bakgrunn for klassisk b...

Klassisk betinging  

Klassisk betinging PPU Høst 2010 Klassisk betinging ­ bakgrunn  Ivan Pavlov (1849-1936) gjorde forsøkene som danner bakgrunn for klassisk b...

Advertisement