Page 1

PPU1012 – 7.oktober 2010 I dag avsluttar vi dei to fagøktene med oppsummerande samtaler med personen ein sit attmed, om innhaldet. Bruk oppskrifta for Læringsutbyte i firkanten nedanfor.

Læringsutbyte 3 viktige ting eg har lært i denne økta: 1 2 3 Forklar kvifor det er viktig å læra dette.

Samtale med responsgruppa 2 ting eg syns det er vanskeleg å forstå: 1 2 Be responsgruppa om å komma med innspel/spørsmål som kan vera til hjelp.

Refleksjon 1 ting eg vil læra meir om: 1 Tenk over kor og korleis du kan læra meir om dette.

På slutten av dagen vert det ordskifte om korleis vi kan få mest mogleg ut av denne metoden, både som gjeld læringsutbyte, evne til refleksjon og øving i framføring.

3-2-1-forenkla  

PPU1012 – 7.oktober 2010 Samtale med responsgruppa 2 ting eg syns det er vanskeleg å forstå: Be responsgruppa om å komma med innspel/spørsmå...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you