Page 28

S UMENIE

te uznávaný slovenský umelec, máte silnú podporu odbornej verejnosti. Vaše diela sa dobre predávajú, objavujú sa na aukciách, vyhľadávajú ich aj súkromní zberatelia, čo sa dá určite označiť za úspech. Čomu vďačíte za úspech v tomto povolaní, v ktorom určite nie je jednoduché presadiť sa? Podľa môjho názoru je to v prvom rade o výdrži. Úspech považujem za akýsi fenomén, niečo, čo sa vznáša vo vzduchu, nedá sa zafixovať, zaevidovať ani uskladniť. Sú to len pomalé a postupné posuny vpred, ktoré človek v bežnej praxi ani neregistruje. Posúva sa od výstavy k výstave, od diela k dielu a vlastne ani sa nenazdá a je v tom až „po uši“. Úspech je samozrejme veľmi príjemný jav, ktorý má každý z nás rád, a zároveň ho vnímam aj ako spätnú väzbu od diváka, zberateľa alebo od odbornej verejnosti. Pomáha mi aj v tom, že si sám seba zadefinujem a utvrdím sa v tom, že robím veci správne, alebo možno i nesprávne. Nezistím to, ak žijem v „hermeticky“ uzavretom prostredí svojej tvorby. Preto sa nazdávam, že podstatným momentom úspechu je aj ochota umelca komunikovať s divákom. Je síce fajn byť sám so sebou spokojný, ale ja osobne mám občas potrebu sám seba prehodnotiť, či zapadám do tejto spoločnosti, či s ňou viem vychádzať a pod. Vediem tak istú formu dialógu.

Autoportrét, akryl na plátne, 120 x 140 cm, 2010

Ivan Csudai – úspech sa spája s výdržou TEXT: Jana Ondrejka | FOTO: archív Ivana Csudaia

Úspešný maliar a grafik a zároveň pedagóg, ktorý svoje skúsenosti už vyše 20 rokov odovzdáva svojim žiakom na VŠVU v Bratislave. Svoje všestranné nadanie dokazuje aj na hudobnej scéne. Na svojom konte má už 8 vydaných hudobných albumov. S Ivanom Csudaiom sme sa rozprávali o jeho tvorbe, o jeho študentoch, ale aj o tom, aké je podľa neho tajomstvo úspechu a talentu.

Študovali ste reštaurovanie a fotografiu, prečo práve tieto smery, venujete sa im ešte v súčasnosti? Každý človek sa intuitívne posúva istým smerom. Má potrebu sa nejako vyjadriť. Napríklad ak rád kreslí a maľuje, tak ho to prirodzene ťahá do prostredia, kde môže využívať podobné výrazové prostriedky, kde sa môže stretávať a zoznamovať s umeleckým prostredím. Reštaurovanie bola pre mňa v tom období nesmierne fascinujúca vec, keďže pri tejto práci sa môžete stretnúť s dielami, ktoré na sebe majú tajomný nános času. Je to nádherná a obdivuhodná vec a aj technologicky je táto profesia veľmi zaujímavá. Súčasne to možno bola z mojej strany aj istá forma skromnosti, alebo racionality – v tom období mohli prijať na maľbu jedného až dvoch uchádzačov, preto sa mi tento smer zdal ako jednoduchšia cesta. Ďalší faktor pri mojom rozhodovaní bola skutočnosť, že v tom čase, hovoríme o 80. rokoch, reštaurátor nedostával obmedzujúce zadania ideologického rázu, ako sa to mohlo stať napríklad maliarom alebo sochárom. Čiže moja práca sa nedostávala do kolízie s mojím presvedčením. Nakoniec, bola to veľmi dobrá skúsenosť. Myslím tým ako reštaurátorstvo, tak aj fotografiu. Napríklad stále rád fotím. Možno nie s nejakými veľkými ambíciami, ale baví ma to stále. Zrejme sa s nasledujúcou otázkou stretá-

28 123.indd 2

28. 3. 2012 10:06:51

Profile for ArgusMedia

2012 grandresidence 1  

2012 grandresidence 1  

Advertisement