Till dig som fadder

Page 1

ARGUMENT

fadder

Till dig  som

Kerstin Hesslefors Perssonfadder

Till dig  som

Kerstin Hesslefors Persson

ARGUMENT


© 2008 Argument Förlag AB och Kerstin Hesslefors Persson Foto: © iStockphoto.com / hidesy (s 5), uteHil (s 7), YsaL (s 9), matka_Wariatka (s 10), abu (s 16), titaniumdoughnut (s 19), EdeWolf (s 20) och DorianGray (s 22). Omslag: Botanica/ Jupiter Images/ Scanpix Tryck: Bulls Graphics ISBN: 978-91-7315-217-4

Argument Förlag AB Box 98 432 22 VARBERG Tel: 0340 – 69 80 00 Fax: 0340 – 69 80 10 Websida: www.argument.se E-mail: exp@argument.se


Gud, tack för att jag får vara fadder. Tack för gåvan att vara nära i en annan människas liv. Amen.


Dopdagen Ett litet barn väljer inte själv sitt dop och minns det inte heller. Den som döps senare i livet kan själv vara med och utforma sitt dop. Berätta gärna för ditt fadderbarn om hur det var när han eller hon döptes, titta på bilder från dopet och lyssna till hur ditt fadderbarn har det just nu. Så många minns födelsedagen, men som fadder har du möjlighet att särskilt komma ihåg dopdagen och bidra till att den blir festlig. Fadderbrevet du fick hjälper dig att minnas datumet. Det finns många sätt att uppmärksamma dopdagen. Det är trevligt med ett telefonsamtal, ett sms eller ett kort. Att ta med ditt dopbarn på badhuset eller göra en utflykt kan också vara roligt.

12


Tänd dopljuset och lyssna på en fin sång. Läs ur en barnbibel. Be för ditt fadderbarn, med egna ord eller med någon färdig bön. Det betyder något att du tänker på honom eller henne och visar att du tycker om. Varenda en av oss behöver kärlek för att växa upp till trygga människor. Sen finns det många andra dagar än dopdagen då en extra vuxen är till hjälp och glädje för både barn och föräldrar. Ta chansen att gå på såväl café, bio som familjegudstjänst. För barnet är det roligt att vara tillsammans med någon annan vuxen än föräldrarna och det är roligt att få vara med andras barn en stund.

13


Medfunderare Ibland kallas faddrar för gudmor eller gudfar, det är olika ord för samma uppgift. Eller modder, som en kvinna sa om sitt fadderskap. Barnets föräldrar har valt dig som fadder, vilket hedersuppdrag! Du bidrar till att göra barnets nätverk större. I kyrkan är det speciellt två gudstjänster som har med fadderskapet att göra – dopet och konfirmationen. En fadder har ofta någon uppgift vid dopet, som att bära barnet eller läsa en text. Det synliggör att du och ditt fadderbarn har en relation. Vid konfirmationen har den lilla sprattlande, släta foten utan förhårdnader eller skav bytt storlek. Konfirmanden har vuxit i dopdräkten, står på egna ben och är vuxen nog att själv ta ställning till det Gud ger. Men fortfarande

14


är den vita dräkten lång – det finns plats för mera växt och mognad. Du som fadder behövs fortfarande. I Svenska kyrkans kyrkoordning står att den som är fadder ska vara döpt och villig att dela barnets kristna fostran. Det betyder inte att du förväntas ha alla svar. De stora frågorna har inga enkla svar, men när frågorna växer behöver vi närvaro. Som fadder har du möjligheten att få vara en medfunderare och medvandrare. Att dela tankar och erfarenheter är ett sätt att växa tillsammans.

15


’’ Vanskapsband »Att ha faddrar är att ha vänner. Att bli fadder är en öppning till att bli viktig i någons liv. Det är både roligt och viktigt«, sa en konfirmand om sina faddrar. Som fadder får du ett nytt vänskapsband. En ny människa att lära känna och dela livet med. Att vara fadder är en gammal sed med rötter bakåt i tiden till cirka 150 år efter Kristus. Det är fint att ge varandra tid. Jesus säger: »Jag är med er alla dagar till tidens slut« (Matteus­ evangeliet 28:20). Festdagar och vardagar, i unika ögonblick och vardagliga rutiner är Jesus närvarande. Han har modet att vara här.

16


I det är han också en fadderförebild – att ha modet att vara närvarande när ditt fadderbarn behöver dig. Det är inte Gud som behöver dopet, utan vi. Som ett synligt tecken på Guds kärlek. Den som döps får lite vatten på sitt huvud. Vatten är livsviktigt, precis som kärlek och uppmuntran. Namnet på den som döps sägs tillsammans med Guds namn. Vi hör ihop. Ingen är glömd av Gud.

17


Ljus Ditt fadderbarn har fått med sig ett dopljus hem som en gåva från församlingen. Ett ljus som lyser och värmer långt efter det att dopet är över. Det är en påminnelse om Jesus som säger: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus« (Johannesevangeliet 8:12). Ljus lyser upp. Ljus värmer. Ljus ger feststämning och stillhet. Ljus – som tecken på närvaro, omsorg och hopp. Lågan kan lysa klart eller fladdra. Ibland glöder veken bara. På samma sätt ser en människas liv olika ut. Men oavsett hur vi har det, har Jesus lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Ett tänt ljus hemma hos dig kan bli en påminnelse om att Jesus lyser och värmer för dig också.

18


19


Det finns glädje och frihet i blicken på barnet som lär sig simma med en vuxens armar som stöd. Vi växer när vi klarar av nya utmaningar utan att känna oss ensamma. Stöd och uppmuntran gör oss trygga och fria. Stöd och uppmuntran är just vad du som fadder kan få erbjuda ditt dopbarn. Du inbjuds att vara en medvandrare och medfunderare på livets väg. Att bli fadder är att ta emot gåvan att vara nära i en annan människas liv.

www.argument.se