Page 1

Messy

Church2 idéer för att skapa lärjungar i en gemenskap med Kristus i centrum

Lucy Moore ARGUMENT


Messy Church 2


© 2019 Lucy Moore och Argument Förlag Först publicerad på engelska av The Bible Reading Fellowship, Abingdon, England. Copyright © The Bible Reading Fellowship 2012 Text © 2012 Lucy Moore Originalets titel: Messy Church 2 Översättning: Carolina Klintefelt Foto: Martin Reftel Svensk bearbetning: Kristina Reftel isbn: 978-91-7315-548-9 Tryck: Bulls Graphics AB

Argument Förlag ab Annebergsvägen 4, 432 48 Varberg Tel: 0340-69 80 00  www.argument.se | info@argument.se


Messy Church 2 idéer för att SKAPA LÄRJUNGAR I en gemenskap med Kristus i centrum Lucy Moore

Översättning: Carolina Klintefelt

ARGUMENT FÖRLAG


Innehåll   Inledning......................................................................... 6   Kapitel 1: Stökigt lärjungaskap: möjliga vägar framåt......14   Kapitel 2: Lärjungaskap i hemmet..................................22   Kapitel 3: Stökiga team...................................................39   Kapitel 4: Frågor och svar.............................................. 47   Kapitel 5: Mat.................................................................56  

TEMA: ÄLSKA GUD, VÅR NÄSTA OCH HELA VÄRLDEN Samling 1: Älska Gud!.................................................... 78   Samling 2: Älska din nästa!............................................ 86   Samling 3: Älska världen!................................................91  

TEMA: Jesus liv Samling 4: Jul................................................................ 97   Samling 5: Jesus i templet............................................. 105   Samling 6: Fastan.......................................................... 111   Samling 7: Vårfester.......................................................118  


TEMA: KVINNOR SOM LEVDE FÖR GUD Samling 8: Berättelsen om Rut...................................... 124   Samling 9: Berättelsen om Hanna..................................131   Samling 10: Berättelsen om Ester.................................. 139  

TEMA: DEN KRISTNA TRONS GRUNDER Samling 11: Vem är Gud?..............................................146   Samling 12: Vem är Jesus?............................................. 152   Samling 13: Vem är den heliga anden?........................... 159  

DOP OCH NATTVARD Samling 14: Stökigt dop................................................ 165   Samling 15: Stökig nattvard........................................... 172 Bilagor...........................................................................181


Inledning Det är rätt kul att skriva den här andra boken om Messy Church. När jag skrev den första var Messy Church något mycket litet och ömtåligt, personligt och osäkert, och jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Men vilken spännande resa det har varit under de senaste åren: Jag har mött många läsare på olika evenemang och på nätet via mejl och webbsidan www.messychurch.org.uk. När jag skriver den här boken känns det som om jag skriver till mina vänner. Och redan från början vill jag säga ett stort tack till er alla för er generositet, värme, vilja att dela med er och ert tålamod varje gång vi hamnar snett eller tar fel spår. Jag är säker på att vi kommer att göra misstag fler gånger när vi genomför Messy Church, och det är vänligt av er att hålla fast vid oss medan vi tillsammans listar ut hur vi bäst kan bygga det här projektet och hjälpa allt fler människor att älska Jesus tillsammans. Genom hela boken har jag försökt undvika att använda ordet »familj« eftersom det ordet ibland kan väcka felaktiga associationer. Alltför ofta kan det uppfattas som om det enbart handlar om kärnfamiljen med mamma-pappa-barn, även om vi alla vet att »familj« kan betyda alla slags kombinationer av människor som behöver varandra: mor- och farföräldrar och barnbarn, singelföräldrar, vårdnadshavare och barn, för att bara nämna några. Men samtidigt är något av styrkan och det fina med Messy Church att det är en kyrka för hela familjen, hushållet eller vad man nu vill kalla det, snarare än en plats som uppmuntrar individualism, separatism och 6


7


homogenitet. Det är en plats där alla åldrar respekteras och där alla får ut något av att ha kontakt med människor i andra åldrar. I den här boken har jag ersatt »familj« med »människor«, trots att det ordet inte har riktigt samma innebörd. Så jag önskar att du, när du ser att det står »människor«, förstår att det också betyder »familj« i ordets bredaste och bästa bemärkelse. Allra först (och i den händelse ditt exemplar av förra boken norpades av ivriga pysselmänniskor innan du hann läsa ut den) ska vi påminna oss om den modell för Messy Church som beskrevs i den första boken. Messy Church är i sin ursprungliga form en del av Fresh Expressions (en rörelse inom anglikanska kyrkan, övers anm) som började i Portsmouth som ett sätt att vara kyrka för människor som av olika anledningar inte deltar i den traditionella kyrkan. Det är kyrka för alla åldrar: Vuxna är välkomna med ett barn i hasorna, eller tvärtom. Man träffas efter skoltid en torsdag i månaden och följer detta schema: 15.30–16.00 Välkommen, fika, sällskapsspel, småprat 16.00–17.00 Pyssel/aktiviteter 17.00–17.15 Andakt i kyrkan 17.15–17.45 Kvällsmat Sedan Messy Church startade 2004 har dvd:n Fresh Expressions och den förra boken inneburit att massor av kyrkor har plockat upp idén och kunnat anpassa den efter sina egna behov, både i Storbritannien och utomlands, vilket vi fortfarande tycker är otroligt spännande. Självklart är det så att när det här poppar upp i andra sammanhang sker det på andra veckodagar och ibland under andra namn. I Christchurch på Nya Zeeland kallas det till exempel för Families@4. Och pastor Eric Kyte från Gisburn skrev: »En sak de lärde sig tack vare min svärfar var att byta namn. Han såg att det stod ’Messy 8


9


Church 14.00–16.00’, och sa: ’Kyrka? I två timmar? Det kommer inte att locka så många besökare!’ Han hade rätt: vi bytte namn till Whatever Club, samtidigt som vi var tydliga med vad det var, och, tro’t eller ej, det kom bra med folk!«

Varför en bok till? Varför behövs då en bok till? Delvis för att erbjuda ännu en uppsättning förslag på teman (det var säkert den delen av förra boken du läste först!) för att hjälpa planeringsgrupperna och för att använda de bästa idéerna. Stort tack till vår planeringsgrupp för deras kreativa fantasi. Men syftet med den här boken är mest att uppmuntra oss alla att inte nöja oss utan vilja mer för de vuxna och de barn som vi jobbar med. Det är fantastiskt att din församling tar emot människor som annars inte skulle lysa upp kyrkan med sin närvaro, och ni gör ett otroligt arbete med att bekräfta deras identitet som Guds älskade barn, med att kreativt utforska Guds ord tillsammans, att hjälpa dem känna sig bekväma med att sätta ord på sin tillbedjan och att fördjupa gemenskapen mellan er alla. Bra! Underbart! Rent av – grundläggande! Men när vi alla går vidare med Messy Church blir det allt tydligare att vi behöver fortsätta att försiktigt öppna passande vägar för människor att gå längre och djupare med Gud. Med andra ord, hur kan vi hjälpa dem att växa som lärjungar? För att göra det behöver vi söka i den visdom och de tillgångar som funnits i kyrkan genom historien, men vi behöver också se kreativt på den specifika kontext som vi finns i, och ha både den vision och det mod som krävs för att utveckla nya former för lärjungaskap som passar för de människor som kommer till Messy Church. I den här boken tittar vi alltså på vad som kommer sedan, och tar tag i frågan om vad som kan vara lämpliga former för lärjungaskap för barn och vuxna att vandra i tillsammans, och hur 10


vi kan hjälpa dem att göra det genom de relationer och strukturer som vi har skapat inom Messy Church. När Messy Church har växt har det också inneburit ett ökande behov av att träffas och dela idéer med andra ledare och medarbetare så att vi kan fortsätta låta konceptet växa och utvecklas. Ett sätt vi har gjort det på har varit genom www.messychurch.org.uk, där vi delar pyssel, recept, idéer och problem. Ett annat sätt är att ordna träffar, Messy Fiestas, på olika håll i landet. Det är dagar då vi delar, lär oss av varandra och gläds över allt som Gud gör. Och så finns förstås den här boken som funderar kring frågan »Och nu då?«. Det är en mycket spännande tid att vara kyrka, med Guds Ande som blåser frisk luft från alla håll, och saker som förändras till och med medan jag skriver den här inledningen, för att inte tala om vad som har hunnit hända när du väl har fått boken i handen.

Och nu då? Något av allt vi lär oss genom Fresh Expressions är behovet av att ta ett steg i taget. Guds rike byggdes inte på en dag och om man inte bygger på en stadig grund – ens med de bästa intentioner i världen – kommer hela rasket att svaja, och man kommer att förlora både tid, pengar och inspiration. Så när du drar igång med Messy Church är det fullständigt korrekt att börja med att ge allt du har för att få den månatliga träffen att bli så engagerande som den kan bli, utan att fundera på »Och nu då?«. Hittills under vår stökiga resa har Gud talat till mig tre gånger (två gånger genom andra människor och en gång genom Psalm 23 vid en god väns installationsgudstjänst, av alla tillfällen) och sagt ungefär: »Oroa dig inte. Fortsätt bara med det du gör. Du gör det jättebra.« Och jag tror att de orden är till oss alla. Du kommer att veta när det är dags att ta nästa steg. Teamet bakom Fresh Expressions har beskrivit en typisk process som många kyrkor upplever att de går igenom. När människor 11


letar efter ett sätt att nå ut till personer i ett visst sammanhang är mönstret ofta: Lyssna till och följa Guds kallelse –> kärleksfull tjänst –> forma en gemenskap –> lärjungaträning –> utveckla gudstjänst

Allt detta omges av bön och sammanhang som stöttar upp hela processen. Jag skulle vilja säga att människor som startar och driver Messy Church på det sätt som den första boken beskriver gör ett fantastiskt jobb med de första tre stegen: lyssna till och följa Guds kallelse –> kärleksfull tjänst –> forma en gemenskap. Ni gör en otrolig insats med att nå människor, och det är ett avgörande första steg i sig: vi måste bygga tillit och relationer innan vi kan gå vidare. Men någonstans utmed vägen måste vi fråga oss om vi nöjer oss med en träff en gång i månaden. Det vi vill göra, när tiden är rätt och Gud är den som styr, är att erbjuda tillfälle för människor att gå djupare med Gud och visa dem att det finns en lärjungaskapets stig inom eller bortanför Messy Church som de kanske vill utforska tillsammans med oss. Saker går ganska långsamt för oss, vilket de av er som läser vår blogg redan vet. Jag skyller det på att vi saknar en anställd administratör, men jag misstänker, när jag ligger vaken om nätterna, att det är på grund av min egen bristande organisationsförmåga. Det kan också handla lite om att vi är som den första fågeln i V-flyttstrecket, eller den som går först genom en träskmark för att visa andra vägen – kanske känns det likadant för alla pionjärer. Det kanske behövs en massa fel för att nå det som i backspegeln ser ut som det självklara vägvalet framåt. Vi arbetar också i det verkliga livet, inte 12


i någon idealiserad kyrklig drömvärld, och måste få ihop Messy Church med att vara taxitjänst åt våra tonåringar, sköta våra jobb och ta hand om våra äldre släktingar – precis som du också säkert gör. Allt är väldigt tältmakar-Paulus-aktigt. Men sanningen är den att vi inte har någon »Jag har det!«-lösning på frågan om lärjungaskap som vi har prövat och fått till. Medan jag skriver håller vi på med en upptäcktsfärd inom lärjunga­ skap, men allt kan fortfarande gå åt pepparn. Vi ägnar mycket tid åt att reflektera över möjligheterna och bolla våra reflektioner med kloka personer. Och det är de reflektionerna vi vill dela nu, i hopp om att ni ska bli uppmuntrade att gå djupare in i lärjungaskap och dela era olika idéer med andra när ni fortsätter med Messy Church.

13


Samling 1 

Älska Gud! Den här samlingen är del ett i en serie om att älska Gud, vår nästa och hela världen.

SYFTE Att uppmuntra människor att se Gud som en kärleksfull förälder.

BIBELBERÄTTELSE – Liknelsen om de två sönerna (Luk 15:11–32) Finns det något bättre sätt att tänka på den abstrakta föreställningen om att älska Gud än genom den konkreta berättelsen som brukar kallas »den förlorade sonen« (trots att man kan argumentera för att poängen med berättelsen inte är den yngre sonens val så mycket som den äldre sonens reaktion och faderns attityd)? Den här liknelsen kan läsas på många olika sätt, och även om förslagen till frågor på slutet av andakten fokuserar på fadern kommer förmodligen kommentarer om sönerna också att komma upp.

78


PYSSEL Svinstia Du behöver: digestivekex, grön och röd karamellfärg, sockerpasta samt långa chokladstickor (till exempel Fingers eller ännu hellre »chocolate sticks« som kan finnas på chokladavdelningen i välsorterade mataffärer).

Dekorera ett digestivekex med ett lager grön sockerpasta som gräs. Bygg en svinstia med hjälp av chokladstickor och forma rosa grisar av sockerpasta. Låt kreativiteten flöda fritt i utformningen av stian och grisarna! Om det passar kan var och en få färga sin egen socker­pasta. Prata om: Under det här pysslet kan ni prata om hur mycket djur stökar till det. Guds tårar Du behöver: acetatpapper, märkpennor, fisklina, hålslagare samt ett kors.

Gör en mall i form av en tår och använd den för att klippa ut tårar av acetatpapper. Låt deltagarna rita eller skriva saker på tårarna som de tror får Gud att gråta. Gör ett hål i den smala delen med hjälp av hålslagaren och använd fisklina för att hänga upp tårarna på ett kors. (Vi gjorde ett 60 cm högt kors som stod i en kruka fylld med stenar.) Prata om: Prata om vad som gör Gud ledsen. Drinkar Du behöver: olika fruktjuicer, bubbelvatten, glas, drinkpinnar, sugrör, isbitar och gärna små parasoller.

Skapa, namnge och drick din egen fruktcocktail. Prata om: Prata om att ha fest. Den förlorade sonen ordnade nog många fester när han levde loppan i främmande land. Och pappan ordnade ett jättestort kalas när sonen kom hem.

79


Trådhjärtan Du behöver: kartong, garn och färg.

Klipp ut ett stort hjärta av tunn kartong. Doppa en bit garn i lite färg och dra det över hjärtat så att det blir ett slingrigt spår. Upprepa med så många färger du vill och experimentera med olika längd på tråden. När hjärtat är klart är det färgglatt och vackert. Prata om: Prata om kärlek: vilka du älskar, vilka som älskar dig, Guds kärlek till alla, olika sorters kärlek och så vidare. Gnugga mynt Du behöver: mynt, vaxkritor/färgpennor, papper, kartong, sax och lim.

Lägg ett litet papper över några mynt och rita över med vaxkrita eller färgpenna. Limma fast papperet på kartong och klipp ut mynten. Prata om: Prata om var pengar kommer ifrån: veckopeng, ett jobb, presenter, testamenten och så vidare.

80


Tredelad flagga Du behöver: ett kartongark, dekorgummi/mossgummi, stuvbitar av tyg, saxar samt lim.

Under de kommande tre Messy Church-tillfällena kan ni ha ett pågående projekt med att göra en flagga, där ni gör färdigt en del varje månad. Eftersom serien heter »Älska Gud, din nästa och hela världen« kan ni dela in bakgrunden i tre delar och fylla i en sektion varje gång. Den första, »Älska Gud«, kan vara trianglar i olika storlekar och färger för att representera de tre personerna i treenigheten. Klipp ut trianglarna av dekorgummi eller tygbitar och klistra eller sy fast dem på flaggan. Prata om: Prata om treenigheten. Pennfigur Du behöver: piprensare, filt, skumplast, rörliga ögon, lim, saxar samt pennor.

Pojken i dagens berättelse reser hemifrån ett tag. Han kanske skrev brev hem under tiden, eller kanske skrev hans pappa brev till honom. (I berättelsen sägs ingenting om hans mamma.) Använd bitar av filt eller färgglada piprensare till att skapa en glad pennfigur som uppmuntrar någon att skriva ett brev hem. Äldre personer kan hjälpa yngre att sy några stygn till en liten »ficka« som passar att sätta på en penna. Fickan kan dekoreras så att den ser ut som ett djur, en blomma, en fisk, en insekt eller ett monster, eller bara vara abstrakt. Om budgeten medger det kan ni låta pennan ingå i det här pysslet. Prata om: Prata om att hålla kontakten med människor vi älskar – per telefon, vykort, mejl eller samtal. Hur kan vi hålla kontakten med Gud?

81


ANDAKT Berättelse Här är en reflekterande återberättelse av liknelsen om de två sönerna, lätt anpassad efter en version av Sue Doggett. Du behöver: grön filt som underlag (ca 1×1 meter), filt i en annan grön nyans (ca 20×20 cm), några små träd, en skattkista med chokladpengar, tre små trä­figurer, grått filttyg (ca 10×80 cm), några plastgrisar, rött filttyg (ca 20×20 cm), byggklossar (exempelvis kaplastavar) grått filttyg (ca 20×20 cm) samt några serpentiner eller dragsmällare.

Lägg ut en stor, grön filt som underlag. Vad är det här då? Lägg ut en filt i en annan grön nyans i det nedre, högra hörnet. Ställ några små träd på den samt en skattkista med chokladpengar. Detta är bondgården. Medan du säger nästa del placerar du ut tre träfigurer framför skattkistan. Det var en gång en bonde som hade två söner. En dag gick den yngste sonen till sin pappa och sa: »Pappa, jag kan inte vänta tills du dör. Ge mig min andel av gården nu!« Hur kände bonden sig? Det vet vi inte, men han gav pojken hans andel. Ta ut pengarna ur skattkistan och lägg dem i två lika stora högar. Lämna en på gården och ta upp den andra. Den yngste pojken tog sina pengar och gav sig av hemifrån. Han reste till ett land långt borta. Rulla ut en grå filt som en väg som går från bondgården till motsatt sida. Flytta en av träfigurerna utmed den. Bygg upp en stad genom att lägga ut en röd filt i slutet av vägen och bygg en stadssilhuett med hjälp av några byggklossar i olika höjd. Gå in med figuren i staden. När han 82


kom dit hade han superkul med superroliga kompisar och gjorde av med supermycket pengar. Lägg pengarna i staden. Men efter tag tog pengarna slut, och precis just då var det dessutom brist på mat i hela landet. Pojken förstod att han var tvungen att skaffa ett jobb om han skulle kunna få tag i någon mat. Men det enda jobb han kunde få … Lägg ut en grå filtruta bredvid staden och ställ ut några grisar på den. Flytta figuren till grisarna. … var att ta hand om några grisar. Han var så hungrig att han gärna hade ätit fröskidorna som grisarna fick, men ingen gav honom någonting. Så en dag tänkte han: »Vad gör jag här? Till och med tjänarna hemma hos min far blir bättre behandlade än så här. Jag vet! Jag ska gå hem och säga förlåt till pappa. Kanske låter han mig arbeta för honom.« När han hade bestämt sig lämnade han grisarna och gav sig av på sin långa resa hemåt. Flytta figuren tillbaka genom staden och till början av vägen. Medan du berättar nästa del flyttar du en av träfigurerna som står kvar på bondgården utmed vägen tills de två figurerna möts, och sedan går de gemensamt tillbaka till bondgården. Ta fram dragsmällarna eller serpentinerna och lägg dem på bondgården. Men medan han ännu var långt borta fick hans pappa syn på honom. Vad skulle han göra? Pappan sprang så fort han kunde längs med vägen mot sin son. Pojken föll på knä och började säga det han hade tänkt ut, men pappan drog upp honom, gav honom en stor kram och ropade: »Hämta rena kläder åt min son! Gör i ordning maten! Nu ska vi ha kalas! Min son var förlorad, och nu är han återfunnen! Han var död, men nu lever han!« Och alla människorna på gården kom in och började fira. 83


Flytta den äldre sonen ut från bondgårdsrutan. Flytta ut pappan till honom medan du berättar nästa del. Alla, utom den äldsta pojken. När han upptäckte vad kalaset handlade om gick han ut och ville inte komma in. Till slut gick pappan ut och frågade hur det var med honom. »Det är orättvist!« sa pojken. »Hela tiden har jag arbetat för dig och du har aldrig ens gett mig en påse chips så att jag har kunnat ha kalas med mina vänner. Men när den här lathunden kommer hem och har slösat bort alla dina pengar så ställer du till med fest. Det är orättvist!« »Min älskade pojke«, sa pappan. »Du är ju alltid hos mig och allt jag har är ditt. Men nu måste vi fira, förstår du, för din bror var förlorad och nu är han återfunnen. Han var död, men nu lever han igen!« Ställ några »jag undrar«-frågor, som: • Jag undrar hur pappan kände sig när hans son bad om pengarna … • Jag undrar varför pappan gav pengarna till pojken … • Jag undrar hur pappan kände sig när sonen gick iväg … • Jag undrar om pappan och den äldre sonen kom bra över­ens … • Jag undrar varför pappan sprang längs vägen för att möta den yngre sonen … • Jag undrar hur pappan kände för båda sina söner i slutet … Bön När vi ber pratar vi med vår pappa i himlen som älskar oss. Vad vill vi tacka vår pappa i himlen för i dag? Säg några förslag och låt alla svara tillsammans: »Tack, Gud, vår pappa.«

84


Vad vill vi be vår pappa i himlen om i dag? Håll ut två öppna händer och be tyst till honom om: någonting för någon vi älskar … någonting för oss själva … Amen. Ta med hem • Uppmuntra alla att rita sin egen version av pojkens resa när de kommer hem, full med färgstarka detaljer. • Öva på kramar: utmaningen är att krama var och en i familjen minst tio gånger under en dag. När man har klarat det får man köpa munkar som pris. (De är liksom runda och kramiga.) • Låt var och en i familjen smälla en dragsmällare efter maten och sedan ropa ut vad de gillar med sin familj. • Hitta en trygg plats, som en park eller en trädgård, och lek kurragömma tillsammans. • Var och en har gjort något fantastiskt i dag. Vad? Ta reda på det och fira genom att ha ett miniparty med bubbeldricka i höga glas med snacks till. Glöm inte tal och skålar.

85


Messy Church 2 bjuder på samma blandning av kreativitet, gemenskap och vilja att dela den kristna tron i vardagen som kännetecknade den första boken. Lucy Moore delar med sig av ytterligare 15 teman att använda vid Messy Church-träffar. Teman som tas upp är bland annat grunderna i kristen tro, kvinnor i Bibeln att inspireras av, viktiga händelser i Jesu liv samt dop och nattvard. I bokens inledning delar Lucy Moore sina tankar om hur Messy Churchgemenskapen kan fördjupas för att också skapa lärjungar och låta tron komma till uttryck även i hemmet.

ISBN 978-91-7315-548-9

9 789173 155489

www.ARGUMENT.se

Profile for Argument Förlag

Messy Church 2  

Av Lucy Moore

Messy Church 2  

Av Lucy Moore