__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

20

Tro och vägledning

Fokus på hela skapelsen Med liturgier, böner och reflektioner som lyfter djurens värde vill redaktörerna bakom Alla varelser ropar till dig uppmuntra kristna att utforska djurens plats i kyrkans liv. Det teologiska arvet där inte bara människan är i fokus, utan även djuren har en given plats, har till stor del gått förlorad i den protestantiska kyrkan. Det menar Annika Spalde (diakon och aktivist), Tobias Hadin (präst) och Maja Ekström (teolog) som är redaktörer för Alla varelser ropar till dig, en bok med liturgier, böner och reflektioner som visar på Guds kärlek för hela skapelsen. Boken kan ses som en resurs för att återupptäcka den del av kyrkans tradition som tydligt lyfter fram djurens värde, men som tappats bort längs vägen. Man skulle kunna säga att boken fungerar som ett lågmält motstånd mot att enbart sätta män­ niskan i centrum av skapelsen. – Det här är inget nytt. Franciskus bad och predikade för fåglarna. Enligt legenderna umgicks de tidiga kyrkofäderna med djuren och uppfostrade de köttätande djuren att inte äta kött. Dessutom har du hela helgontraditionen där det finns de som blivit helgon just för att de offrade sig för djur som var jagade, säger Tobias. – Jag tycker att det är fantastiskt att det finns med en vegetarisk vision i skapelseberättelsen, att det är först efter syndafallet som människan fick tillåtelse att äta djuren. Jag tycker att Guds vision om shalom – fred i alla relationer – kommer fram i både skapelseberättelsen och profet­ texterna. Att det ideala är att vi lever i fred i alla relationer och att vi inte ska skada någon, säger Annika. Alla varelser ropar till dig kom till genom ett upprop i den kristna vegetariska föreningen Vildåsnan och gavs ut i en första version 2008. Nu kommer boken i en omarbetad utgåva. De flesta av

de medverkande skribenterna är antingen medlemmar i föreningen eller finns i medlemmarnas bekantskapskretsar. Ja, förutom påve Franciskus förstås. – Flera av oss läste påvens miljöencyklika och tyckte att de två bönerna passade väldigt bra, så det var roligt att vi fick använda dem, säger Annika. Upplägget i boken består av tre kompletta liturgier – mässa med djurvälsignelse, friluftsguds­ tjänst med husdjur och begravningsceremoni för djur – samt reflektioner och böner. Reflektionerna kan användas i andakter, men går också bra att läsa för den som är intresserad av att få en lite djupare inblick i ämnet. Enligt de tre redaktörerna riktar sig boken främst till kristna och kyrkligt aktiva som har saknat den här typen av material, som kanske inte känner att de får det stöd de önskar för sin livshållning och övertygelse från församlingen. – Man kan se boken som ett stöd för alla som tror att Gud bryr sig om även djuren. Det kan vara lite känsligt att prata om det i kyrkan och ibland kan man till och med möta motstånd, säger Annika. – Jag tycker att bokens styrka är att det inte finns någon annan liknande bok och att de här rösterna behöver höras. Jag tänker att den här boken är en förbön för djuren, för skapelsen och för oss själva. Det är ett försök att sätta mänskliga ord på det kyrie som jag tror redan hörs i skapelsen – alltså skapelsens och djurens rop om förbarmande, säger Maja, som är ordförande i Vildåsnan. De tre redaktörernas egen väg fram till en vegetarisk livsstil har sett lite olika ut. För Maja var

det teologin och insikten om att Bibeln hade något att säga i de här frågorna som fick henne att ändra sina levnadsvanor, medan Annika blev vegetarian redan som fjortonåring efter att sett ett tv-program om hur djur behandlades i matproduktionen. Och Tobias insåg som sextonåring att han i diskussioner med en kompis som var vegan saknade teologiska argument för att fortsätta äta kött. – Jag tycker att det finns en tydlig bild i Bibeln att det är grönsakerna och örterna vi ska ha till föda. Visst, Gud ger tillstånd så småningom att äta kött, men det var inte den ursprungliga planen från Guds sida. Så om jag har möjlighet att så mycket som möjligt leva på ett sätt som är bra för skapelsen som helhet, för djur som slipper lida i djurfabriker och dessutom rimmar mer med skapelseberättelsen så tänker jag att det är bättre att jag gör så mycket det går än så lite det går, säger han. De poängterar att Alla varelser ropar till dig inte är en debattbok. Texterna är inte argumenterande och syftet är inte att försöka övertyga någon att ändra livsstil. Snarare är det en uppmuntran till att utforska djurens plats i Guds skapelse och ge teologiska resurser för dem som redan ser att djuren har en plats i kyrkans liv, som saknat verktyg för att gestalta det både i gudstjänsten och vardagen. – Boken är ett stöd för dem som längtat efter att ha böner och reflektioner om det här ämnet. Och för alla som är nyfikna på nya saker, som kanske tänker att här har kyrkan missat något och vill sätta sig in i ämnet lite mer, säger Annika.  n

Profile for Argument Förlag

Arguments katalog vt-18  

Arguments katalog vt-18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded