__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

herdens lilla svarta

Redaktรถr: Linda Alexandersson

Argument


© 2012 Argument Förlag och resp upphovsman Bibeltexter från Bibel 2000 – Svenska Bibelsällskapet Grafisk form: Pierre Eriksson Foto: Yixin Chen (13), Jasmina (29, 345), Smileus (47), Blackred (65), Borut Trdina (79), Peter Mukherjee (95), Vladimir Vladimirov (123) Ooyoo (143), Svetlana Turikova (157), Jamie Farrant (173), Nikado (191), Neal Warre (205), Pawel Gaul (221), Weeman76 (237), Debra Wiseberg (253), Brian Pamphilon (277), Gianlucabartoli (293), Thomas Vogel (311), Kryczka (329). Samtliga bilder från Istockphoto. isbn: 978-91-7315-358-4 Tryck: InPrint, Lettland

Argument Förlag ab Box 98, 432 22 Varberg Tel: 0340-69 80 00  | Fax: 0340-69 80 10 www.argument.se  | info@argument.se


»Och Or­det blev människa och bod­de bland oss, och vi såg hans härlig­het, en härlig­het som den en­de so­nen får av sin fa­der, och han var fylld av nåd och san­ning.« Joh 1:14


INNEHÅLL i livets alla skeden 14 Herrens bön 16 Välsignelsen 17 Joh 3:16 18 Psalm 23 20 Ps 139 22 Den apostoliska tros­ bekännelsen 24 Den nicenska tros­ bekännelsen

innehåll

morgonbön

31 Tack för ännu en dag! 32 Var du mina ögon 33 Jag räds inte 34 Bibelord 38 Jag undrar … 40 Morgonbön 42 I Dig min Fader

kollegium 48 Kallelse till tjänst för ditt rike 49 Petrus bön 50 Gud, du är källan till allt liv 51 Bibelord 54 Svara på tilltal 57 En kärleksförklaring till mina tanter 61 Du Herre har sagt

för äldre 66 Välsignelse för beskydd 67 Guds rike på jorden 68 Guds barn 69 Bibelord 71 Små och stora ting 73 Den gode herden 75 Precis som förr ber jag Gud som haver hembesök 80 Alla dagar 81 Välsignelse för hemmet 82 Konsten att vänta 85 Vad vill du att jag ska göra för dig? 88 Livsvandring 91 Gud talar … dop 96 Bön vid barndop 97 Dopbön för ung­domar och vuxna 98 Inför dopet 99 Bön för barnet 100 Bibelord 104 Dopljuset 106 Den halva lertavlan 108 Källan 109 Dopet 110 Välsignelse 111 Dopgudstjänst


vigsel 124 Må Gud välsigna er med hopp 125 Bön för brudparet 126 Aldrig ska ni känna regnet 127 Bibelord 131 Gud skapade mänskan till kvinna och man 132 Kärlekens lov 134 I tillit vill vi leva 135 Vigselgudstjänst

samling i barngrupp 7–12 år 158 Sänd dina änglar 159 Tack att du har skapat mig 160 Scoutbönen 161 Jag är värdefull 162 Bibelord 164 Vad är du rädd för? 166 Livsviktigt!

samling i ungdomsgrupp 174 Du ser mig precis som jag är 175 Herre, ibland tycks mitt inre 176 Herre Kristus 177 Bön om gemenskap 178 Bibelord 180 Kom och drick 185 Inga händer förutom våra 186 Ensam i mörkret att vägleda till tro 192 Jag tror 193 Du är friden 194 Här är jag 195 Jag välkomnar dig 196 Bibelord 198 Att komma till tro 201 Jesus går först krissamtal 206 Bära 207 Aldrig sluta hoppas 208 Rastlös 211 Klagobön 212 Kan du gråta, Gud? 213 Bär oss nu 214 Bibelord

innehåll

samling i barngrupp 0–6 år 144 Jag vet att du är nära 145 Gud, nu vill jag be till dig 146 Tack, Gud, för mina händer 147 Bibelord 148 Kurragömma 150 Något farligt i fickan 152 Gud har skapat mina händer

167 Barn till en kung 169 Innan maten-sång


innehåll

sjukbesök 222 Vid besked om svår sjukdom 223 Efter operation 224 Sjuk 225 Vid besked om att inte kunna flytta hem igen 226 Bibelord 228 Är jag sjuk? 229 Meningslöst 230 En vaktande följe­ slagare 232 Men Gud är densamme vid livets slut 238 Vid livets slut 239 Så tag nu mina händer 240 Ta emot Guds fred! 241 Bibelord 245 Party i dödscellen 248 Ljusmeditation 249 Bliv kvar hos mig begravning 254 I dina händer 255 Bön för sörjande 256 Nattgammal is 257 Bibelord 260 Avsked 262 Josua och lärjungarna 265 Till en farmor 266 Av ljus är jag kommen 269 I dina goda händer 270 Begravningsgudstjänst själavård 278 Vid dagens slut 279 Jag ger dig natten

280 Omvänd synda­ bekännelse 282 Bibelord 285 Sköra nätter, hudlösa dagar 288 En trasig ljuslykta

bikt 294 Förbarma dig, Gud 295 Jag har gjort fel, Gud 296 Förlåt mig! 297 Utveckling 298 Bibelord 301 Vart du än vänder dig 303 Var mild mot ditt hjärta 305 Bikt enskild nattvard 312 Kyrie 314 Nu öppnar jag mig 315 Efter nattvarden 316 Bibelord 320 Från Honom kommer min frälsning 322 Sanktus 323 Sjukkommunion kvällsbön 330 Tack för alla gåvor 331 Med tacksamhet 332 Bliv kvar hos mig 333 Du är hos mig 334 Bibelord 336 Gud tar emot oss 338 God natt med dig, Gud, och tack för idag 341 En bön för vila


378 Jag lyfter ögat mot him­ melen 379 Jag är hos dig, min Gud 380 Jesus, det skönaste 381 Jesus från Nasaret går här fram 382 Jesus för världen givit sitt liv 383 Jesus, Guds Son 384 Känn ingen oro 384 Min själ får vila ut 385 Måne och sol 386 Möt mig nu som den jag är 387 Nu tändas tusen juleljus 388 Nu är det morgon 389 När vi delar det bröd 390 När juldagsmorgon glimmar 391 O store Gud 392 Oändlig nåd 393 Saliga visshet 394 Se, Jesus är ett tröstrikt namn 395 Se, vi går upp till Jeru­ salem 396 Som en härlig ­gudomskälla 398 Tryggare kan ingen vara 400 Var dag är en sällsam gåva 401 Var inte rädd 402 Var jag går i skogar, berg och dalar 404 Vi lyfter våra hjärtan 405 Vilken vän vi har i Jesus

innehåll

psalmer 346 Bereden väg för Herran 348 Blott en dag 350 Blott i det öppna 351 Bred dina vida vingar 352 Den blomstertid nu kommer 354 Det finns djup i ­Herrens godhet 355 Det gungar så fint 356 Dina händer är fulla av blommor 357 Du är helig 358 En vänlig grönskas rika dräkt 360 Gläns över sjö och strand 362 Gud, för dig är allting klart 364 Gud har en famn 365 Gud har omsorg om vårt släkte 366 Gud, i dina händer 368 Guds kärlek är som stranden 370 Herre, till dig får jag komma 372 Härlig är jorden 373 I denna ljuva sommar­ tid 374 I Guds tystnad får jag vara 375 Innan natten kommer 376 Jag har ofta frågor, Herre


morgonbรถn


Tack för ännu en dag!

morgonbön

Att inta en ny dag är som att stiga över tröskeln till en mäktig katedral. Tack för att jag kan lägga ner alla vapen, skrida inåt, uppåt, vara omgiven av heliga skatter, bada mig i ljusskenet från öst, sitta på första raden, ta emot från korgar med fem bröd och två fiskar, vara solisten bland tusen miljoner sångare.

30


Tack för levande vatten, livets bröd och vidöppna dörrar mot västerhimlen.

morgonbön

Tack för att jag ännu en dag kan vakna till morgontimmans klockringning. Ragnhild Bakke Waale, Böner när livet utmanar

31


Var du mina ögon

morgonbön

Var du mina ögon, Herre, denna dag och varje dag, centrum i mitt liv, fokus för mina tankar. Var du min vishet, Herre, källan för allt jag säger, i varje ögonblick. Din Ande, mitt stöd. Ur Böner från kelterna

32


Jag räds inte

morgonbön

Jag räds ej denna dag för du är med mig vartän jag går. Ditt ljus lyser upp stigen, dina fotspår visar vägen. Jag räds ej denna dag för dina ord är min vägvisare, din kraft bär mig, din kärlek förnyar mig denna dag och varje dag. Jag räds ej denna dag, för du är med mig. Ur Böner från kelterna

33


»Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.

morgonbön

Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

34


Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.

Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.« Luk 1:68–79

35

morgonbön

Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.


»Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.« morgonbön

Ps 143:8

»Men jag skall sjunga om din styrka och jubla var morgon över din trofasthet, ty du blev en borg för mig, dit jag flydde när jag var i nöd.« Ps 59:17

36


»Jag ropar till dig, Herre, om morgonen stiger min bön till dig.« Ps 88:14

Hos 6:3

37

morgonbön

»Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.«


morgonbön

Jag undrar … Gud, jag undrar vart din Ande skulle leda mig om jag helt vågade lägga bort mina färdiga svar. Om jag var helt traditionslös och inte färgad av allt jag lärt mig, medvetet eller omedvetet, under åren. Herre, vad skulle din Ande säga till mig, om den slapp stöta på min försvarsadvokat Rädslan jämt och ständigt? Rädslan för det alltför radikala och för det slätstrukna. Rädslan för sanningen, om jag inte skulle tycka om den. Rädslan för att inte räcka till eller uppskattas. Gud, jag undrar hur mycket djupare din Ande skulle kunna beröra mig om jag ägnade mig mindre åt intellektuella diskussioner och mer åt att söka dig ifrån djupet av mitt hjärta. Gud, vad skulle din Ande inspirera mig att tala om, ifall jag funderade mindre på vad folk vill höra och förväntar sig? Vad skulle din Ande kunna göra genom mig om jag inte var rädd för att stöta mig med någon? Om jag helt kunde lägga ifrån mig min duktighet och min vilja 38


Bön Och därför ber jag dig nu, trots allt: Möt mig. Fyll mig. Led mig, Herre. Amen. Linda Alexandersson, Älskad och utmanad

39

morgonbön

att prestera. Om populariteten inte rörde mig i ryggen, vad skulle din Ande få för utrymme då? Jag undrar vart din Ande skulle leda mig om den fick tala rakt in i mitt hjärta. Utan att behöva ta sig igenom alla filter av traditioner, rädsla och intellektualitet för att nå in i mitt innersta. Herre, jag tror inte att jag kan göra mig av med allt det som format mig och min tro genom åren. Min mänsklighet påminner mig ständigt om mina fel och brister och om min rädsla. Men Gud, jag har också fått uppleva styrkan i din Andes vind. Den har överrumplat mig när jag trott att jag haft full koll, och smekt mig när jag har känt mig slagen till marken.


morgonbön

Morgonbön Att be morgonbön är ett bra sätt att starta dagen med Gud. Men ska vi vara ärliga så är det ju inte alltid så lätt att hitta den där tiden på morgonen, då man kan sitta ner i lugn och ro och prata en stund med Gud. Men det finns ett bra sätt att be morgonbön även när du är stressad. Du kan göra korstecknet. Korstecknet gör du genom att med en eller två fingrar rita ett kors över dig själv. Rör i tur och ordning vid pannan, magen, vänster axel, höger axel och till sist hjärtat. Du börjar vid pannan, vid huvudet. Huvudet symboliserar dina tankar. När du rör vid pannan blir det ett sätt att säga: »Jesus, var med mina tankar idag. Hjälp mig att tänka gott om andra och om mig själv.« Sedan kommer vi till magen. Den symboliserar dina känslor. När du rör vid magen blir det en tyst bön: »Jesus, ta hand om mina känslor

40


Johan Reftel, Med evig kärlek 2

41

morgonbön

idag. Hjälp mig att hitta glädjen i dig. Hjälp mig att inte fångas av ilska eller stress eller oro.« Sedan är det axlarnas tur. Axlarna respresenterar våra handlingar, vad vi gör med våra händer. När du rör vid dem, ber du samtidigt: »Jesus, var med mina handlingar idag. Välsigna mig och dem jag möter och låt mig få vara ett redskap för dig.« Till sist stannar handen över hjärtat. Hjärtat är en symbol för kärleken. När du lägger handen på hjärtat blir det ett sätt att säga: »Jesus, tack för att du älskar mig. Hjälp mig att dela med mig av den kärleken.« Nu har du tecknat ett kors över dig själv och över din dag. Det kan du göra i duschen, på väg till bussen … var som helst. Det är ett riktigt bra sätt att börja dagen!


I Dig min Fader

morgonbön

I Dig min Fader börjar jag med hopp och tro min nya dag i Dig är varje steg jag går en vandring som en mening får i Dig min Fader lever jag I Dig min Fader andas jag Ditt lov med varje andetag, i Dig vill varje ton och ord bevisa himlen här på jord i Dig min Fader sjunger jag

42


I Dig min Fader söker jag gemenskap av ett annat slag, i Dig jag möter syster, bror, ty samme Fader i oss bor, i Dig min Fader finner jag

morgonbön

I Dig min Fader slutar jag med ödmjuk tacksamhet min dag, i Dig blir natten ljuv och skön som arbetsdagens goda lön. I Dig min Fader vilar jag Atle Burman, Buren av ljus

43

Profile for Argument Förlag

Herdens lilla svarta  

Herdens lilla svarta  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded