Page 1

Wat stelt Van Rompuy voor om van Europa een ‘echte economische en monetaire unie’ te maken?

EUROPA nu

EUROPA VOLGENS VAN ROMPUy

• Nationaal toezicht • Nationale achtervang

• Europees toezicht • Europese achtervang

Begroting

• Nationaal beslissen met Europese standaard • Nationale schulduitgifte

• Nationaal beslissen met afdwingbare Europese standaard • Deel van de schuld samen uitgeven

Economie

• Nationale keuzes doelen • Nationale keuzes middelen

• Europese keuzes doelen • Nationale keuzes middelen

• Indirect democratische controle

• Meer democratische controle

Banken

Democratie

Deze visualisatie geeft een overzicht van de voorstellen voor verdergaande integratie van de eurozone (de economische en monetaire unie, EMU). De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy heeft deze plannen gepresenteerd in Brussel in de zomer van 2012. Daar is afgesproken dat Van Rompuy deze voorstellen in de tweede helft van 2012 verder uitwerkt. De Duisenberg School of Finance heeft een aantal deskundigen gevraagd om tijdens een congres op 31 augustus de argumenten voor en tegen deze voorstellen te benoemen onder leiding van De Argumentenfabriek. in opdracht van: gemaakt door:

© 2012

Visualisatie Plannen van Van Rompuy 30 augustus 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you