Page 1

STAPPEN NAAR DE STIP DE LOOPBAANSCHOOL ALS RICHTING IN DE PRAKTIJK VAN VMBO-SCHOLEN Contouren van een project en uitnodiging informatiebijeenkomst

De Loopbaanschool als inspiratiebron

Denktank Stappen naar de stip

In 2009 boog een denktank van mensen in en rond het vmbo zich over de vraag “Als we morgen opnieuw mogen beginnen met een vmboschool, op basis van onze huidige kennis, hoe ziet deze er dan uit?”. Dit heeft geleid tot het innovatieve concept De Loopbaanschool. Het gelijknamige boek dat alle aspecten van deze school in beeld brengt verscheen in april 2010.

Het Platform vmbo Intersectoraal en De Argumentenfabriek benaderen organisaties om toe te treden tot een denktank die de stappen naar de stip gaat uitdenken. Deelnemers komen uit de wereld van het vmbo, kennen de kwesties die op het vmbo (gaan) afkomen en kennen De Loopbaanschool. Gezamenlijk formuleert de denktank de belangrijkste kwesties, en bedenkt hiervoor de ‘stappen naar de stip’.

Veel vmbo-scholen geven aan De Loopbaanschool een inspirerend model te vinden om hun koers te bepalen. Ze geven ook aan dat het integraal overnemen van het gehele concept een stap te ver is, vanwege allerlei pragmatische redenen zoals bestaande werktijden, rollen van medewerkers, juridische structuren, cultuur, etc. DE LOOPBAANSCHOOL vmbo-school

vmbo-school

vmbo-school

vmbo-school

Globale schets van het project: 1.

Informatiebijeenkomst: uitleg voorstel project, inventarisatie kwesties, inventarisatie potentiële deelnemers. 2. De Argumentenfabriek maakt projectplan op basis input informatiebijeenkomst en nodigt organisaties uit deel te nemen. 3. Deelnemende organisaties zeggen toe. 4. Denktank gaat aan de slag onder leiding van de Argumentenfabriek. Denksessies duren drie uur en vinden plaats in Amsterdam. Hoeveel denksessies er nodig zijn bepalen we na de informatiebijeenkomst. 5. De Argumentenfabriek legt uitkomsten vast in Informatiekaarten.

Voorwaarden deelname denktank Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. Deze brengen expertise, tijd en geld in (voor het werk van De Argumentenfabriek). De omvang daarvan hangt af van de omvang van het project die wordt bepaald na de informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden

De Loopbaanschool als stip op de horizon Veel vmbo-scholen hebben (in de nabije toekomst) te maken met vergelijkbare vraagstukken die om een oplossing vragen. Voorbeelden hiervan zijn: - - - - - - - -

Hoe ga ik om met vertrekkende babyboomers onder mijn docenten? Hoe hanteer ik het toenemend aantal zorgleerlingen? Hoe geef ik vorm aan passend onderwijs voor deze zorgleerlingen? Hoe krijg ik grip op de instroom van leerlingen? Hoe vergroot ik de professionaliteit van mijn medewerkers? Hoe bereid ik leerlingen voor op een sterk veranderende arbeidsmarkt? Welke rol zie ik voor mijn vmbo-school in de gehele beroepskolom? Hoe bied ik leerlingen zicht op de functies van beroepssectoren in de samenleving?

Het idee van project ‘Stappen naar de stip’ is om bij deze vraagstukken oplossingen te bedenken waarbij het concept van de Loopbaanschool als stip op de horizon staat waar de scholen uiteindelijk naartoe bewegen. De oplossingen dragen er dus aan bij dat de vmbo-school stukje voor stukje opschuift richting de Loopbaanschool.

Op donderdag 31 maart 2011 van 16:00 – 18:00 uur vindt op De Argumentenfabriek te Amsterdam een bijeenkomst plaats voor organisaties die belangstelling hebben om aan dit project mee te doen. Op deze bijeenkomst lichten we het projectvoorstel toe, inventariseren we kwesties waar vmbo-scholen mee te maken hebben, en welke organisaties (vermoedelijk) mee willen doen. Op basis hiervan maakt De Argumentenfabriek een projectvoorstel waar organisaties dan op kunnen intekenen. We streven ernaar in mei 2011 met de eerste denksessies te beginnen.

Meer informatie en aanmelden informatiebijeenkomst Roeland Baaten, Platform vmbo Intersectoraal, 06-30989850 en rbaaten@platformvmbointersectoraal.nl Anouk Mulder, De Argumentenfabriek, 020 412 4001 en anouk@argumentenfabriek.nl

www.platformvmbointersectoraal.nl

Loopbaanschool - flyer Stappen naar de stip - infobijeenkomst 31-3-2011  
Loopbaanschool - flyer Stappen naar de stip - infobijeenkomst 31-3-2011  

Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. Deze brengen expertise, tijd en geld in (voor het werk van De Argumentenfabriek). De omvang daarva...

Advertisement