Page 1

Wij zijn trots op het werk dat we doen.

Wij zijn kritisch, optimistisch en vooruitstrevend. Wij zijn nieuwsgierig en proberen objectief en onbevooroordeeld te zijn.

Wij zijn niet te koop en blijven kritisch ten opzichte van onszelf en onze klanten.

Wij werken hard en willen het beste uit onszelf halen.

ONafhanke­lijkheid

Ambitie Wij houden van intellectuele uitdagingen; moeilijk is leuk.

Onze producten en ons productieproces zijn zuiver en dienen geen deelbelangen. Wij helpen onze klanten zo goed mogelijk en streven naar klantenbinding. Wij organiseren ons kritisch vermogen door te putten uit diverse disciplines en netwerken. Wij zijn creatief, durven te kiezen en komen met nieuwe ideeën. Wij zijn streng, stevig en standvastig. Wij streven naar geluk, glorie en geld.

Wij formuleren onze doelen SMART en weten eraan vast te houden. Wij hebben lol in ons werk en komen vrolijk naar de fabriek. Wij zoeken altijd de efficiëntste weg naar het eindresultaat.

Wij maken de dingen eenvoudiger, niet moeilijker.

daadkracht

Wij houden niet van ballast en formuleren kort en krachtig.

Wat zijn de kernwaarden van De Argumentenfabriek en welke werkhouding hoort daarbij?

Wij worden gelukkig als we anderen kunnen helpen.

geluk Wij zoeken de mooie dingen in elkaar en complimenteren elkaar daarmee.

Wij kunnen ons werk en onszelf relativeren en houden een goede balans tussen werk en privé.

Wij denken in mogelijkheden, niet in problemen. Wij worden gelukkig van perfectie, kennis vergaren en de wereld beter begrijpen.

Wij genieten van het scheppen van orde in complexe vraagstukken. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de resultaten van onszelf en van de fabriek. Ons werk is voor ons een deel van onze zelfverwerkelijking. Wij leggen verantwoording af over onze resultaten en hoe die tot stand zijn gekomen.

Wij bieden elkaar de ruimte om op eigen wijze resultaten te behalen. Wij werken aan onderwerpen die wij (maatschappelijk) relevant vinden. Wij mogen fouten maken, geven die ook toe, en laten de klant er nooit de dupe van zijn. Wij luisteren naar onze klanten en helpen hen met het formuleren van hun vraag. Wij gaan respectvol met elkaar om en gaan uit van positieve bedoelingen.

verantwoordelijkheid

betrokken­heid

Wij geven onze klanten en elkaar gevraagd en ongevraagd advies.

Wij doen ons werk zelfstandig of roepen tijdig de hulp in van een collega. Helder denken kan de wereld beter maken. Wij vinden de naleving van afspraken belangrijk. Wij vervuilen het milieu zo min mogelijk. Wij zijn als personen de visitekaartjes van de fabriek.

gemaakt door:

© 2008

fabriekwerk-cultuurkaart-s  

Wij werken aan onderwerpen die wij (maatschappelijk) relevant vinden. Wij gaan respectvol met elkaar om en gaan uit van positieve bedoelinge...

fabriekwerk-cultuurkaart-s  

Wij werken aan onderwerpen die wij (maatschappelijk) relevant vinden. Wij gaan respectvol met elkaar om en gaan uit van positieve bedoelinge...

Advertisement