Page 1

Wat is De Argumentenfabriek en wat kan de fabriek betekenen voor mijn organisatie?

De Argumentenfabriek is een onafhankelijk analysebedrijf De fabriek helpt mensen helder denken. De fabriek visualiseert informatie op Argumentenkaarten, Informatiekaarten en in Informatiefilmpjes. De fabriek werkt voor bedrijven, overheden en instellingen. De fabriek is in 2006 opgericht door Frank Kalshoven en Kees Kraaijeveld.

Wat is de fabriek in het kort?

De Argumentenfabriek maakt kaarten Afhankelijk van de vraag maakt de fabriek Argumentenkaarten of Informatiekaarten. Een kaart geeft altijd antwoord op één centrale vraag. De fabriek maakt kaarten op papier (posterformaat), of digitaal (voor internet).

De Argumentenfabriek maakt kaartenboeken Onderwerpen die te omvangrijk zijn voor één kaart, denkt de fabriek uit in zogeheten kaartenboeken. Een kaartenboek geeft antwoord op een reeks van centrale vragen.

Welke producten biedt de fabriek aan?

De Argumentenfabriek maakt beslishulpen De fabriek knipt besluitvorming op in overzichtelijke en begrijpelijke denkstappen.

De Argumentenfabriek maakt filmpjes De fabriek visualiseert complexe informatie met geanimeerde Informatiefilmpjes. De filmpjes duren een minuut of drie en geven stapsgewijs antwoord op één centrale vraag.

De Argumentenfabriek leidt denksessies Tijdens denksessies laat de fabriek deskundigen gestructureerd nadenken over een centrale vraag. De fabriek benut de collectieve denkkracht van deskundigen om efficiënt tot een tastbaar resultaat te komen. De kracht van de fabriek ligt in het goed luisteren en kritisch doorvragen. Denksessies leveren de deelnemers kennis, netwerk, draagvlak en plezier op. De fabriek heeft een reeks van werkvormen ontwikkeld voor de denksessies.

De Argumentenfabriek begeleidt denktanks

Welke diensten biedt de fabriek aan?

De fabriek organiseert denktanks waarin organisaties samen denken over maatschappelijke thema’s.

De Argumentenfabriek Denkacademie geeft trainingen De Denkacademie is de trainingentak van de fabriek. De Denkacademie leert mensen helder denken. Cursisten leren het denkgereedschap van de fabriek toe te passen in hun eigen werk.

De Argumentenfabriek levert resultaat door een heldere, efficiënte en doelgerichte werkwijze

Welke werkwijze hanteert de fabriek?

De fabriek helpt organisaties hun doelen te bereiken via een stapsgewijze aanpak. De fabriek expliciteert vooraf doel en concrete opbrengst van haar werk. De fabriekers zijn als denkbegeleiders onafhankelijk, analytisch en betrokken.

De denkbegeleiding van de fabriek helpt ons helder na te denken

Hoe kan de fabriek mijn organisatie helpen?

De fabriek bewaakt de deugdelijkheid en consistentie van ons denkwerk. De fabriek stelt ons in staat om snel en doelmatig complexe vragen te beantwoorden. De fabriek benut de deskundigheid en de kennis die in onze organisatie aanwezig is. De Denkacademie leert mijn mensen helderder te denken. De kaarten, filmpjes en boeken van de fabriek helpen mijn organisatie helder te communiceren. De producten zijn een orgineel en effectief middel om onze boodschap over het voetlicht te brengen. De beslishulpen van de fabriek helpen mijn medewerkers en klanten ingewikkelde beslissingen te nemen.

Contact? Bel naar +31 (0)20 412 4001 of mail naar info@argumentenfabriek.nl of kijk op www.argumentenfabriek.nl

© 2011

deargumentenfabriek-infokaart-s_0  

Tijdens denksessies laat de fabriek deskundigen gestructureerd nadenken over een centrale vraag. De fabriek benut de collectieve denkkracht...

Advertisement