Page 1

Argumentenkaart voor werkgevers

55-plussers hebben de kwaliteiten die ik zoek

55-plussers hebben niet de kwaliteiten die ik zoek

55-plussers hebben ruime werkervaring, specifieke vakkennis en een netwerk. 55-plussers hebben levenservaring, mensenkennis, inlevingsvermogen en kunnen goed relativeren. 55-plussers hebben ervaring met veranderingen in bedrijven, kunnen er goed mee omgaan en aan bijdragen. 55-plussers hebben natuurlijk gezag en komen betrouwbaar over. 55-plussers hanteren ‘ouderwetse’ normen en waarden, zoals elkaar aanspreken op gedrag.

Voor 55-plussers is fysiek zwaar werk al snel te belastend. 55-plussers kunnen niet gemakkelijk nieuwe dingen aanleren. 55-plussers kunnen niet goed omgaan met stress en hectiek. De computervaardigheden van 55-plussers zijn matig en ze zijn onvoldoende thuis in sociale media. 55-plussers hebben vanwege hun leeftijd geen klik met de doelgroep van mijn bedrijf en worden door hen niet geaccepteerd. 55-plussers schatten hun competenties te hoog in en solliciteren op niet-passende banen.

55-plussers hebben niet de mentaliteit die ik zoek

WERKNEMER

WERKNEMER

55-plussers zijn minder gemotiveerd en minder ambitieus dan jongeren. 55-plussers zijn lastig in de omgang: ze zijn betweterig, eigenwijs en kieskeurig over de inhoud van het werk. 55-plussers zijn weinig flexibel, willen vastigheid in hun werk en houden vernieuwing tegen. 55-plussers zijn gericht op wat ze al kunnen en staan niet open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden.

55-plussers die werkloos zijn, zijn niet snel productief omdat ze kennis, ervaring en werkritme missen. 55-plussers die werkloos zijn, hebben vaak problemen thuis die hun functioneren negatief beïnvloeden. 55-plussers die werkloos zijn, stralen weinig zelfvertrouwen uit.

55-plussers kosten me te veel 55-plussers willen hun voormalige, vaak hoge, salaris ontvangen en zijn daardoor duur. Als 55-plussers eenmaal ziek zijn, zijn ze dat langer dan jongeren. 55-plussers werken niet lang meer, waardoor ik de investeringen in hun opleiding waarschijnlijk niet terugverdien.

55-plussers hebben een hoog arbeidsethos, groot verantwoordelijkheidsgevoel en werken accuraat. 55-plussers zijn gemotiveerd, loyaal en ze wisselen niet zomaar van baan. 55-plussers zijn vooral gericht op het bedrijfsbelang en minder op hun eigenbelang en carrière. 55-plussers hebben zelfkennis en zijn daardoor realistisch over hun mogelijkheden en ambities. 55-plussers hebben een hoge drempel om zich ziek te melden of anderszins te verzuimen.

Wat zijn voor mij -als werkgever- de argumenten voor en tegen het aannemen van een werkloze 55-plusser?

De werkloosheid van 55-plussers maakt hen ongeschikt

De werkloosheid van 55-plussers maakt hen geschikt 55-plussers die werkloos zijn, zijn direct beschikbaar. 55-plussers die werkloos zijn, zijn blij met een geboden kans en zetten zich daarom extra in.

55-plussers leveren me geld op 55-plussers zijn door hun ervaring en vakkennis snel ingewerkt en ze werken hard. 55-plussers zijn minder vaak afwezig dan jongeren, hun ziekteverzuim is per saldo gelijk, maar beter te voorspellen. 55-plussers verlaten niet snel hun baan, wat mij kosten voor het aannemen en scholen van nieuwe werknemers bespaart.

FINANCIËN

FINANCIËN

De regels zijn ongunstig

VOOR

Het aannemen van werkloze 55-plussers is ongunstig voor mijn bedrijf

Het aannemen van werkloze 55-plussers is gunstig voor mijn bedrijf

Mijn bedrijf heeft een jong, dynamisch en innovatief imago, het aannemen van 55-plussers doet daar afbreuk aan. Het personeel van mijn bedrijf is sterk vergrijsd waardoor ik nu vooral jongeren aanneem om niet verder te vergrijzen. Mijn bedrijf heeft behoefte aan mensen met recente diploma’s, die hebben 55-plussers niet. 55-plussers blijven zitten tot hun pensioen terwijl mijn bedrijf mobiliteit en doorstroming nastreeft.

Door het aannemen van 55-plussers krijgt mijn bedrijf een evenwichtig team met jonge en oude medewerkers. Door het aannemen van 55-plussers houdt mijn bedrijf voeling met ouderen. Door het aannemen van werkloze 55-plussers laat ik zien dat ik een maatschappelijk verantwoord ondernemer ben.

Het huidige team heeft er baat bij

Het huidige team zit er niet op te wachten Jonge medewerkers verzetten zich tegen de komst van 55-plussers. Werknemers in het huidige team nemen voormalig werklozen niet serieus.

ONDERNEMERSVISIE

ONDERNEMERSVISIE

Ik sta er persoonlijk niet achter

55-plussers versterken door hun ervaring, kennis en netwerk het zittende team en kunnen als mentor fungeren. Zittende werknemers waarderen hun baan en werken aan hun inzetbaarheid als ze ervaringen over werkloosheid horen. Doordat 55-plussers niet meer zonodig carrière hoeven te maken voelen zittende werknemers zich niet bedreigd.

Ik sta er persoonlijk achter

Ik werk liever met jongeren die ik zelf intern kan opleiden en ontwikkelen. Ik help liever andere doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan, zoals gehandicapten. Ik ben bang dat 55-plussers die werkloos zijn dingen voor me verzwijgen die later problemen opleveren.

Ik laat me bij het aannemen van personeel leiden door competenties en niet door iemands werkloosheid of leeftijd. Ik ben zelf werkloos geweest en wil anderen helpen uit hun werkloosheid te komen. Ik vind het belangrijk dat het normaal gevonden wordt dat 55-plussers werken en neem ze daarom zelf aan.

De instanties maken het mij lastig De trage bureaucratische procedures voor het aanvragen van eventuele subsidies werken demotiverend. Bemiddelende instanties zijn ontoegankelijk, ondoorzichtig, slecht georganiseerd en slecht geautomatiseerd. De kwaliteit van het personeel van de bemiddelende instanties wisselt; dit maakt de dienstverlening onbetrouwbaar.

De regels zijn gunstig Bij het in dienst nemen van een 50-plusser krijg ik drie jaar korting op de premie voor arbeidsongeschiktheid. Voor 55-plussers die werkloos zijn biedt de overheid detacheringscontructies om risico’s en werkgeverslasten te verlagen. 55-plussers die werkloos zijn, kunnen een proefplaatsing krijgen met behoud van uitkering, dus zonder salariskosten. Voor 55-plussers die werkloos zijn kan de overheid (deels) de opleidingskosten vergoeden. Voor 55-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn draagt de overheid het risico van loondoorbetaling bij ziekte.

55-plussers zijn duur vanwege hoge pensioenkosten en ontziemaatregelen zoals seniorenverlof. Het ontslaan van 55-plussers is duurder dan het ontslaan van jongeren.

TEGEN

55-plussers hebben de mentaliteit die ik zoek

De instanties ondersteunen mij

INSTANTIES

INSTANTIES

Instanties als UWV en gemeenten bieden mij kosteloze ondersteuning en begeleiding. Nadat ik een 55-plusser heb aangenomen krijg ik een tijd lang begeleiding en ondersteuning van de instanties. Doordat ik (inmiddels) goed de weg ken binnen de instanties kan ik van alle voordelen en ondersteuning profiteren.

Het aantal jongeren op de arbeidsmarkt neemt de komende tijd af, reden voor werkgevers om naar alle leeftijdsgroepen te kijken voor het vervullen van vacatures. Deze Argumentenkaart biedt een overzicht van argumenten om wel of geen 55-plusser aan te nemen. De kaart is een bewerking van de Argumentenkaart uit 2008 over het wel of niet aannemen van (langdurig) werkloze 45-plussers, op basis van literatuuronderzoek en een denksessie met deskundigen. Met dank aan allen voor hun denkwerk. in opdracht van:

gemaakt door:

© 2012


Argumentenkaart voor werkgevers over het aannemen van werkloze 55-plussers

tegen

voor

8028-werkgevers-55+kaart425x296-s  
8028-werkgevers-55+kaart425x296-s  
Advertisement