Page 1

1

Feitenkaart Artsen

2 Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw…

...worden steeds jonger basisarts...

100%

...een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out...

50

20% chirurgische specialismen

41 jaar 50%

14

13 Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out...

medische specialismen

25

10%

interne geneeskunde

25 jaar

psychiatrie

man vrouw

0%

1950

1960

1970

1980

1990

2000

0

2007

1945

1955

1965

1975

Opleiding

1985

Werkdruk

kindergeneeskunde

0%

15%

0%

30%

mannen

vrouwen

totaal

geboortejaar

4

3

100%

Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

...en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad.

12%

21%

enthousiasme voor het vakgebied

carrièreprivémogelijkheden omstandigheden

2006

tot 36

2012

36 tot 45

46 tot 55

18

10 vrouw

Hongarije Duitsland Spanje

1000

Oostenrijk

Frankrijk België Nederland Groot-Brittannië

2 3 4 5 6 aantal artsen per duizend inwoners

7

0

8

man vrouw

2008

2009

2010

2011

2012

Aantal

8

7 ...wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen.

Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

100%

rapportcijfer

België

Zweden Spanje Duitsland

100%

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Frankrijk

Huisartsen

Nederland

Tevredenheid

0

2

4 6 8 10 aantal artsbezoeken per jaar

12

0

14

10

huisartsen

tevredenheid met de specialist medisch specialisten

20 …maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen.

mannen negatieve berichtgeving tast het imago van de beroepsgroep aan

vrouw

administratieve taken

administratieve taken

balans werk-privé

ik voel mij persoonlijk aangetast door negatieve berichtgeving

balans werk-privé

waardering door patiënten

waardering door patiënten

samenwerking management

samenwerking management

tevreden over inkomen

tevreden over inkomen

professionele ontwikkeling

0

professionele ontwikkeling

5

man vrouw

0%

sociaal specialisten ouderengeneeskundigen geneeskunde Sociaal Ouderen-

tevredenheid met de huisarts

19 Artsen zijn tevreden over hun werk…

rapportcijfer

klinische genetica

ouderengeneeskunde

kindergeneeskunde

gynaecologie

2000 2010 medisch specialisten Medisch

huisartsgeneeskunde

cardiologie

50%

interne geneeskunde

50%

5

Groot-Brittannië Zweden

vrouwen

huisartsen

ja nee

...en waarderen hun arts met een ruime zeven.

2000 Griekenland

0%

75%

17 Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts...

Oostenrijk

1

88%

leeftijd

…de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts...

Nederland heeft relatief weinig artsen…

0

medisch specialisten

55 en ouder

6

5

huisartsen 18%

0%

0%

salaris

25%

10%

25%

50%

0%

De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

20%

50%

medisch specialist huisarts sociaal geneeskundige

16

15

…en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme.

ik krijg opmerkingen over andere artsen ik stel mij defensiever op

0%

50%

100%

specialisten Geneeskundigen geneeskunde

9

10 In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband. 40%

medisch specialisten

37%

man

38% 38% 38% 38%

32% 32% 32% 32%

vrouw 68% 68% 68% 68%

62% 62% 62% 62%

32%

5% 5% 5% 5%

huisartsen 2001

man

1

22% 22% 22% 22%

78% 78% 78% 78%

2 3

12

11 …werken meer uren per week…

...en verdienen meer dan vrouwen.

1,0

40 vrouw

uurloon in euro’s

aantal fte’s

vrouw

0,5

medisch specialisten

Medisch specialisten

huisartsen

Huisartsen

sociaal specialisten ouderengeneeskundigen geneeskunde

BIG-bestand 2013 M.B.M. Soethout, G. van der Wal, Th.J. ten Cate, ‘Carrièrewensen en beroepskeuze van recent afgestudeerde artsen’, Nederlands Tijdschrift

4

voor Geneeskunde, 2007; 151, p. 2118-2123 N. van Sprang, C. de Klerk, H. Boersma, ‘Naaktfoto’s tussen twee patiënten door’, Medisch Contact, 2013; 68, p. 1114-1116

5 6 7

OECD, ‘Health at a Glance: Europe 2012’, 2013 BIG-bestand 2013 ‘Capaciteitsplan 2010’, januari 2011, Capaciteitsorgaan

8 9

BIG-bestand 2013 CBS Statline, 2013

10 CBS Statline, 2013 11 ‘Capaciteitsplan 2010’, januari 2011, Capaciteitsorgaan

20

12 K. Tijdens, ‘Lonen van mannen en vrouwen in een aantal beroepen’. Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies, Universiteit van Amsterdam. Report 20/08/2007 ‘Gemiddelde uurlonen naar geslacht en leeftijdsgroep van artsen’, 2004-2007 13 J.T. Prins, ‘Burnout and engagement among resident doctors in the Netherlands’. Medical Education: nr. 44, 2010. (p. 236-247) 14 M. Westerman, ‘Mind the gap’, 2012, p. 69 15 Movir, ‘Landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen’, 2012 16 VvAA, ‘Intimidatie in de Zorg, een gegeven?’, 2012, p. 7 17 OECD Health Data, 2012, p. 70. Aantal consulten per hoofd van de bevolking in 2010 (inclusief huisarts) 18 CBS Statline, 2013 (cijfers uit 2012) 19 L.J. Schmit Jongbloed, J.C.C. Borleffs, M.T. van Lohuizen, J. Cohen-Schotanus, ‘Arbeidssatisfactie van artsen gedurende hun loopbaan’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2010; 154: A1691. Tevredenheid van mannelijke en vrouwelijk artsen in 2009 20 A. Middelkamp, ‘Artsen werken defensiever na negatieve berichtgeving’. Mednet Magazine 3, 2013

man vrouw

man vrouw 0

L.F.J. van der Velden, L. Hingstman, P.J.M. Heiligers, J. Hansen, ‘Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2008; 152 (40), p. 2165-2171

Dienstverband

vrouw

95% 95% 95% 95%

2010

Bronvermelding

dienstverband vrijgevestigd

20%

0%

Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van belangrijke feiten over het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De feiten zijn verzameld op basis van een denksessie met deskundigen van onder meer het Capaciteitsorgaan, federatie KNMG, Nivel, Orde van Medisch Specialisten, VvAA en LAD. De kaart maakt deel uit van een set van twee. Op de andere Informatiekaart wordt de vraag beantwoord: ‘Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?’. Wij danken alle deskundigen voor hun denkwerk.

Mannen werken minder vaak in dienstverband…

0

jonger dan 30

30 tot 39

39 en ouder

in opdracht van:

Sociaal Ouderen geneeskundigen geneeskundigen

* aiossen = artsen in opleiding tot medisch specialist ** verbale, schriftelijke, fysieke en seksuele intimidatie en stalking

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

gemaakt door:

2013

12024 feitenkaart arts a3 s  
12024 feitenkaart arts a3 s  
Advertisement