Page 1

Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van belangrijke feiten over het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De feiten zijn verzameld op basis van een denksessie met deskundigen van onder meer het Capaciteitsorgaan, federatie KNMG, Nivel, Orde van Medisch

Specialisten, VvAA en LAD. De kaart maakt deel uit van een set van twee. Op de andere Informatiekaart wordt de vraag beantwoord: ‘Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?’. Wij danken alle deskundigen voor hun denkwerk.

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

in opdracht van:

gemaakt door:

2013


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Opleiding

Aantal

Dienstverband

Werkdruk

Tevredenheid

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen? Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw ‌ ... worden steeds jonger basisarts ...

Opleiding

Aantal

‌ en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme. Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

Dienstverband

Werkdruk

Tevredenheid

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

1

Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw ‌ 100%

50%

Opleiding

Aantal 0%

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2007

Dienstverband

Werkdruk

... worden steeds jonger basisarts ... ‌ en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme.

Tevredenheid Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

2

... worden steeds jonger basisarts ... 50

41 jaar

Opleiding 25

25 jaar

Aantal

Dienstverband 0

1945

1955

1965

1975

1985

Werkdruk ‌ en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme.

Tevredenheid Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... worden steeds jonger basisarts ...

3 ‌ en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme. 100%

Opleiding

Aantal 50%

Dienstverband

Werkdruk

0%

Tevredenheid Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Studenten geneeskunde zijn steeds vaker vrouw ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... worden steeds jonger basisarts ... ‌ en kiezen hun vervolgopleiding vooral op basis van enthousiasme.

4

Een op de vijf coassistenten heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de coschappen.

Opleiding 50%

Aantal

Dienstverband

25%

21% Werkdruk 0%

Tevredenheid

2006

18%

2012

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Nederland heeft relatief weinig artsen ‌

Opleiding ‌ de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts ...

Aantal

Dienstverband

... wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen. Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

Werkdruk

Tevredenheid

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

5

Nederland heeft relatief weinig artsen …

Griekenland Oostenrijk Zweden Spanje Duitsland Frankrijk

Opleiding

België Nederland Groot-Brittannië

Aantal

0

1

2 3 4 5 6 aantal artsen per duizend inwoners

7

8

Dienstverband

Werkdruk

… de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts ... ... wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen.

Tevredenheid Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Nederland heeft relatief weinig artsen ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

6

‌ de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts ... 2000

Opleiding

1000 Aantal

Dienstverband

0

2008

2009

2010

2011

2012

Werkdruk ... wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen.

Tevredenheid Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Nederland heeft relatief weinig artsen ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

‌ de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts ...

7

... wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen. 100%

Opleiding

Aantal

50%

Dienstverband

Werkdruk

0%

Huisartsen

Medisch Sociaal Ouderenspecialisten Geneeskundigen geneeskunde

Tevredenheid Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Nederland heeft relatief weinig artsen ‌

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

‌ de laatste vijf jaar zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen geregistreerd als arts ... ... wat leidt tot steeds minder mannelijke artsen.

8

Mannen en vrouwen werken in verschillende specialisaties.

Opleiding 100%

klinische genetica

ouderengeneeskunde

kindergeneeskunde

gynaecologie

Werkdruk

huisartsgeneeskunde

50%

cardiologie

Dienstverband

interne geneeskunde

Aantal

0%

Tevredenheid

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Opleiding In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband.

Aantal Mannen werken minder vaak in dienstverband …

Dienstverband

Werkdruk

… werken meer uren per week … ... en verdienen meer dan vrouwen.

Tevredenheid

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen

9

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband. 40%

37% 32% Opleiding

20%

Aantal 0%

2001

2010

Dienstverband

Werkdruk

Mannen werken minder vaak in dienstverband … … werken meer uren per week …

Tevredenheid ... en verdienen meer dan vrouwen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband.

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

10

Mannen werken minder vaak in dienstverband …

38% 38% 38% 38%

Opleiding

32% 32% 32% 32% 68% 68% 68% 68%

62% 62% 62% 62%

Aantal

5% 5% 5% 5%

22% 22% 22% 22%

Dienstverband 95% 95% 95% 95%

78% 78% 78% 78%

Werkdruk … werken meer uren per week …

Tevredenheid ... en verdienen meer dan vrouwen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband.

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Mannen werken minder vaak in dienstverband …

11

… werken meer uren per week … 1,0

Opleiding

aantal fte’s

Aantal

vrouw

0,5

Dienstverband

Werkdruk

Tevredenheid

0

Medisch specialisten

Huisartsen

Sociaal Ouderen geneeskundigen geneeskundigen

... en verdienen meer dan vrouwen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen In ziekenhuizen stijgt het aandeel artsen in dienstverband.

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Mannen werken minder vaak in dienstverband … … werken meer uren per week …

12

... en verdienen meer dan vrouwen. Opleiding 40 vrouw

Dienstverband

uurloon in euro’s

Aantal

20

Werkdruk 0

Tevredenheid

jonger dan 30

30 tot 39

39 en ouder

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Opleiding

Aantal Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out ...

Dienstverband ... een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out ...

Werkdruk

Tevredenheid

... en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad. De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

13

Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out...

chirurgische specialismen medische specialismen

Opleiding

interne geneeskunde psychiatrie

Aantal

kindergeneeskunde

Dienstverband

0%

15%

30%

* aiossen = artsen in opleiding tot medisch specialist

Werkdruk

Tevredenheid

... een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out ... ... en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad. De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

14 ... een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out ... 20%

Opleiding

Aantal

10%

Dienstverband 0%

mannen

vrouwen

totaal

Werkdruk ... en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad.

Tevredenheid De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out ...

15

...en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad. 20%

Opleiding

Aantal 10%

Dienstverband

Werkdruk

0%

tot 36

36 tot 45

46 tot 55

55 en ouder

Tevredenheid De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Een op de vijf aiossen* heeft symptomen van een burn-out ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... een op de tien jonge medisch specialisten heeft symptomen van een burn-out ... ... en ruim een op de tien huisartsen heeft een burn-out gehad.

16 Opleiding

Aantal

Dienstverband

Werkdruk

Tevredenheid

De meeste huisartsen en medisch specialisten worden weleens geconfronteerd met intimidatie**.

12%

25%

huisartsen

medisch specialisten

88%

75%

** verbale, schriftelijke, fysieke en seksuele intimidatie en stalking

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Opleiding

Aantal

Dienstverband

Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts ... ... en waarderen hun arts met een ruime zeven.

Werkdruk Artsen zijn tevreden over hun werk ‌

Tevredenheid

‌ maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

17

Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts ... Hongarije Duitsland België Spanje Oostenrijk

Opleiding

Frankrijk Nederland Groot-Brittannië

Aantal

Zweden

0

2

4 6 8 10 aantal artsbezoeken per jaar

12

14

Dienstverband

Werkdruk

... en waarderen hun arts met een ruime zeven. Artsen zijn tevreden over hun werk …

Tevredenheid … maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen

Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

18

...en waarderen hun arts met een ruime zeven. 10 vrouw

Aantal

rapportcijfer

Opleiding

5

Dienstverband

0

tevredenheid met de huisarts

huisartsen

tevredenheid met de specialist medisch specialisten

Werkdruk Artsen zijn tevreden over hun werk ‌

Tevredenheid ‌ maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen

Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... en waarderen hun arts met een ruime zeven.

19

Artsen zijn tevreden over hun werk… 10

mannen

Opleiding

administratieve taken

administratieve taken

balans werk-privé

balans werk-privé

waardering door patiënten

waardering door patiënten

samenwerking management

samenwerking management

0

tevreden over inkomen

Werkdruk

tevreden over inkomen

Dienstverband

professionele ontwikkeling

5

professionele ontwikkeling

rapportcijfer

Aantal

vrouwen

Tevredenheid … maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen.

Start

Bronnen


- concept 18 november 2013, 18:02 -

Feitenkaart Artsen

Nederlanders gaan gemiddeld ruim zes keer per jaar op consult bij een arts ...

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

... en waarderen hun arts met een ruime zeven. Artsen zijn tevreden over hun werk ‌

20 Opleiding

‌maar ervaren de gevolgen van negatieve berichtgeving over artsen. negatieve berichtgeving tast het imago van de beroepsgroep aan

vrouw

Aantal ik voel mij persoonlijk aangetast door negatieve berichtgeving

Dienstverband ik krijg opmerkingen over andere artsen

Werkdruk

Tevredenheid

ik stel mij defensiever op

0%

50%

100%

Start

Bronnen


Feitenkaart Artsen

- concept 18 november 2013, 18:02 -

Bronvermelding 1 2 3

L.F.J. van der Velden, L. Hingstman, P.J.M. Heiligers, J. Hansen, ‘Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2008; 152 (40), p. 2165-2171 BIG-bestand 2013 M.B.M. Soethout, G. van der Wal, Th.J. ten Cate, ‘Carrièrewensen en beroepskeuze van recent afgestudeerde artsen’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2007; 151, p. 2118-2123 4 N. van Sprang, C. de Klerk, H. Boersma, ‘Naaktfoto’s tussen twee patiënten door’, Medisch Contact, 2013; 68, p. 1114-1116 5 OECD, ‘Health at a Glance: Europe 2012’, 2013 6 BIG-bestand 2013 7 ‘Capaciteitsplan 2010’, januari 2011, Capaciteitsorgaan 8 BIG-bestand 2013 9 CBS Statline, 2013 10 CBS Statline, 2013 11 ‘Capaciteitsplan 2010’, januari 2011, Capaciteitsorgaan

12 13 14 15 16 17 18 19 20

K. Tijdens, ‘Lonen van mannen en vrouwen in een aantal beroepen’. Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies, Universiteit van Amsterdam. Report 20/08/2007 ‘Gemiddelde uurlonen naar geslacht en leeftijdsgroep van artsen’, 2004-2007 J.T. Prins, ‘Burnout and engagement among resident doctors in the Netherlands’. Medical Education: nr. 44, 2010. (p. 236-247) M. Westerman, ‘Mind the gap’, 2012, p. 69 Movir, ‘Landelijk onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen’, 2012 VvAA, ‘Intimidatie in de Zorg, een gegeven?’, 2012, p. 7 OECD Health Data, 2012, p. 70. Aantal consulten per hoofd van de bevolking in 2010 (inclusief huisarts) CBS Statline, 2013 (cijfers uit 2012) L.J. Schmit Jongbloed, J.C.C. Borleffs, M.T. van Lohuizen, J. Cohen-Schotanus, ‘Arbeidssatisfactie van artsen gedurende hun loopbaan’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2010; 154: A1691. Tevredenheid van mannelijke en vrouwelijk artsen in 2009 A. Middelkamp, ‘Artsen werken defensiever na negatieve berichtgeving’. Mednet Magazine 3, 2013

Start

Feiten

12024 feitenkaart klikpdf  
Advertisement