Page 1

Stelsel en financiering van de zorg Dr. Maaike de Vries, chef Zorg De Argumentenfabriek

Najaarscongres NVVP Utrecht, 14 november 2013


Voorstellen en agenda Wie is wie? Wat doen we vandaag?


Missie van De Argumentenfabriek De Argumentenfabriek helpt mensen helder denken voor goede en snelle resultaten.


Wat doen we vandaag en waarom? Zicht krijgen op stelsel en financiering van de zorg Wie doet wat? Wie betaalt wat?

Bestuurlijk akkoord beter begrijpen


Ambitie Bestuurlijk Akkoord GGZ

2013-2014 / 2017

Beheersbaarheid zorgstelsel Inhoudelijke verbetering zorgstelsel Effectieve & efficiĂŤnte zorg voor patiĂŤnten


“Een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod van de GGZ, om mensen met psychische aandoeningen te herkennen, diagnosticeren, behandelen en/of stabiliseren,” wat in de kern betekent “dat de zorg die nodig is, op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang moet worden verleend.”


Hoe werkt de GGZ?


Marktwerking in de zorg

http://www.youtube.com/watch?v=1z6bsJwf0Ys


Drie hoofdspelers


Een volle RijksRuit


Wie hebben het Bestuurlijk Akkoord gesloten? Branche- en beroepsverenigingen: GGZ Nederland; Landelijk Platform GGz; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten; Nederlands Instituut van Psychologen; Platform MEER GGZ; Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen Zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland Overheid: Ministerie van VWS


Drie wetten


Vier functies, drie soorten stromen 1. 2. 3. 4.

Financiering Toegang Zorglevering Toezicht

1. Geldstromen 2. Informatiestromen 3. Zorgstromen


Functie 1. Financiering Wat verandert er door het akkoord?

Prestatiebekostiging en groeipercentage (2014 1,5%, daarna 1% per jaar) MBI – instrument Zorg (vraag) zwaarte index


Wat kost de curatieve GGZ?

4,0 miljard euro in 2013 4,3 miljard euro in 2014


Van zorg naar declaratie


Functie 2. Toegang (1/2) Wat verandert er door het akkoord?

Nieuwe indeling GGZ:


2. Toegang (2/2)

POH-GGZ Restitutiepolis blijft onderdeel basispakket Scherpere afbakening van het verzekerd pakket


Functie 3. Zorglevering Wat verandert er door het akkoord?

Hoofdbehandelaarschap Ambulantisering (vermindering ziekenhuisbedden) Versterking ziekenhuispsychiatrie Specifiek regime voor patiÍnten met ernstige psychiatrische aandoeningen Bevorderen van E-mental health Reduceren van dwangtoepassingen Kwaliteit van zorg – ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten om zorg te waarborgen - Zoals effectmeting ROM


Functie 4. Toezicht


Nalezen? Deze presentatie is te vinden op: http://www.argumentenfabriek.nl/maaike-de-vries

Vragen en reacties zijn altijd welkom: Maaike@argumentenfabriek.nl


Stelsel en financiering van de zorg presentatie maaike de vries congres nvvp 14 november 2013