Page 1

Helder denken De ArgumentenFabriek Denkacademie


Programma Wat is het?

Hoe lang?

De Argumentenfabriek Denkacademie is een argumentatietraining waarin je leert helder na te denken aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk. Theorieën over gestructureerd en visueel denken en onderdelen van de klassieke argumentenleer wisselen we af met concrete oefeningen. De training gaat uit van de drieslag: observeren, ordenen, oordelen. Aan het eind van de training heb je een methode geleerd om zuiver te redeneren. Deze methode kun je toepassen op actuele problemen uit je eigen praktijk. De methode van de Denkacademie onderscheidt zich van andere trainingen doordat we alle stappen van het denkproces visualiseren en doordat we de theorie steeds met de praktijk verbinden.

De cursus bestaat in twee varianten. Een uitgebreide vijfdaagse training, inclusief terugkomdag. En een kortere, tweedaagse variant.

Waar? Wij adviseren de training te laten plaatsvinden op een externe locatie. De Denkacademie kan putten uit een breed aanbod van sfeervolle locaties.

Wat kost het? De Argumentenfabriek Denkacademie kost € 5200,- per trainingsdag, exclusief de locatie-kosten en exclusief de omzetbelasting.

Dag 1 Observeren - concreter is beter Aan het eind van deze dag • kun je de drie denkfases noemen • ken je de attitude van de denker • kun je benoemen welke vaagheden er in een verhaal zitten • gaat er een alarm af in je hoofd bij het horen of lezen van vaag taalgebruik

Dag 2 Ordenen - argumenteren Aan het eind van deze dag • kun je de loci-methode toepassen • ken je de geschiedenis van de informatievisualisatie • kun je de argumentatieve structuur uit een tekst halen met de Argumentenladder • kun je complexe informatie opdelen in categorieën

Meer informatie? Voor wie? De training is bedoeld voor professionals die grip willen krijgen op complexe vraagstukken en die daar in hun jachtige praktijk te weinig tijd voor hebben. Vaak moeten ze onder druk een beslissing nemen, met een overdosis ongeordende informatie. Professionals die zich realiseren dat het hebben van overzicht cruciaal is voor het nemen van een goede beslissing, ontwikkelen op de Denkacademie hun analytische vaardigheden.

Waarom? We leven in een tijd waarin steeds meer informatie beschikbaar is. Om op strategisch én operationeel niveau de juiste beslissing te kunnen nemen, is de kwaliteit van denken de onderscheidende factor. Wie investeert in de denkkracht van zijn personeel, investeert in het succes van zijn onderneming.

Suzanne Weusten suzanne@denkacademie.nl

Dag 3 Ordenen - argumentatieve relaties Aan het eind van deze dag • kun je de relaties tussen argumenten benoemen • weet je welke kritische vragen je kunt stellen bij welke argumentatieve relaties • kun je met deze kritische vragen de deugdelijkheid van een argumentatie beoordelen • herken je de meest voorkomende ordeningsfouten (drogredenen) en kun je ze benoemen

Dag 4 Oordelen en de psychische oorzaken van denkfouten Aan het eind van deze dag • herken je de meest voorkomende psychische oorzaken van denkfouten, ook bij jezelf • kun je op basis van een Argumentenkaart een oordeel vormen • kun je je oordeel opschorten • ken je een methode om prioriteiten te stellen

Dag 5 Overtuigen Aan het eind van deze dag • kun je anderen van je argumenten overtuigen


Na de training van de Argumentenfabriek Denkacademie • Weet ik hoe ik complexe problemen moet aanpakken • Kan ik mijn oordeel opschorten • Kan ik een Argumentenkaart maken • Kan ik hoofd- en bijzaken onderscheiden • Kan ik denkfouten van mezelf en anderen doorzien • Kan ik argumenteren • Weet ik hoe ik anderen moet overtuigen • Weet ik hoe ik de juiste beslissing moet nemen • Kan ik helder denken

Denkacademie

W.G.-plein 403 1054 SH Amsterdam www.denkacademie.nl tel +31 20 589 5689 fax +31 20 698 9088

Info denkacademie 0  
Info denkacademie 0  
Advertisement