Page 1

NRC Handelsblad Dinsdag 24 april 2012

NRC Handelsblad Dinsdag 24 april 2012

12 Binnenland

13 Leerlingen van basisschool in Zevenaar beginnen om

De grond onder uw voeten

acht uur of om negen uur, en ook een vierdaagse schoolweek is mogelijk

Een school op het ritmee van de moderne werknemer De Sterrenschool in Zevenaar begon vorig jaar met vijf leerlingen, nu zijn dat er 73. De iPad-lessen en flexibele lestijden en vakantieperioden vallen goed bij ouder en kind.

Vader: ‘Als mijn zoon extra uren maakt, krijgt hij soms op vrijdag vrij’ Vader Bastiaan van Die: „Wij hadden het gevoel dat er bij onze jongste zoon, van 9, meer inzat dan eruit kwam op zijn vorige basisschool. In onze zoektocht kwamen we uit bij de Sterrenschool. Het concept sprak ons aan: veel aandacht voor taal, lezen en rekenen, en voor de andere vakken een projectmatige benadering met behulp van de computer. En verder geen vaste meester of juf, maar gespe-

Door onze redacteur

Mark Hoogstad

Normaal 99,50 Tijdelijk

59

50

Ruim 300 luchtfoto’s, kaarten en tekeningen De meer dan 9000 poldereenheden voor het eerst systematisch gecatalogiseerd 35 kaartbladen met de kenmerkende waterstaatkundige en ruimtelijke eigenschappen van alle polders Uitvoerige Ruime aandacht voor besprekingen van 17 voorbeeldpolders de geschiedenis van het polderlandschap 640 pagina’s Formaat: 25 x 34,5cm Gewicht: 5kg Gebonden met leeslint In luxe cassette

Monumentaal standaardwerk De Polderatlas van Nederland - Pantheon der Lage Landen Ze zijn ook te vinden in andere landen, maar alleen in Nederland zijn polders diep verweven met de cultuur, geschiedenis en zelfs de psyche van de bevolking. Volkomen terecht dus dat er voor dit unieke landschap van eindeloze dijken, kaarsrechte sloten en uitgestrekte weidegronden een monument is opgericht: De Polderatlas van Nederland. In dit magistrale, vuistdikke en 5 kilogram wegende standaardwerk wordt de overweldigende vormenrijkdom van het polderlandschap op een schitterende manier in beeld gebracht, met ruime aandacht voor de fascinerende geschiedenis van het ontstaan van de polder. Een onmisbaar boek voor iedere polderbewoner – op het platteland én in de stad – die alles wil weten over de grond onder zijn voeten. Tijdelijk voordelig verkrijgbaar, zo lang de voorraad strekt.

nrclux.nl/boeken

Zevenaar. Maurice de Hond is inmiddels uitgenodigd. „Zodat hij met eigen ogen kan zien dat wij al lang en breed doen wat hij voorstelt.” Directeur Lidwien Kok van de Sterrenschool in Zevenaar zegt het met onverholen trots. Want ja, haar openbare basisschool in de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen is zijn tijd vooruit. „Wij anticiperen op de toekomst.” Opiniepeiler De Hond ontvouwde eind vorige maand zijn plannen voor de opzet van een ‘Steve Jobs-school’, vernoemd naar de vorig jaar overleden grondlegger van elektronicagigant Apple. Kok dacht aan „een vervroegde 1-aprilgrap”, toen ze De Hond bij tv-programma De Wereld Draait Door hoorde praten over de noodzaak van flexibele lestijden en iPad-onderwijs. In een e-mail wees Kok hem fijntjes op het bestaan van haar school, met alle – voor De Hond bekende – karakteristieken van dien. Ruim een jaar nu bestaat de Sterrenschool in Zevenaar, gevestigd in een gloednieuw gebouw aan de rand van de Gelderse forenzengemeente. De school begon met slechts vijf leerlingen, maar vorige week mocht Kok de 73ste leerling verwelkomen. Een verklaring van die spectaculaire groei – naast de ligging in een nieuwbouwwijk – is snel gevonden. „Niet alleen kinderen, maar ook hun ouders hebben baat bij een vorm van onderwijs die aansluit op de 24-uurseconomie, want die bepaalt hun bioritme.” Ouders kunnen hun kinderen op verschillende tijdstippen brengen (acht uur, half negen of negen uur) en halen (twee uur, half drie of drie uur). „Al naar gelang hun eigen werk- of studieschema”, zegt Kok. Ook een vierdaagse schoolweek is mogelijk: ouders kunnen hun kinderen op vrijdag thuishouden. „Zolang we ons maar houden aan de norm van 25 uur lestijd per week, en dat doen we.” De school in Zevenaar is een van de zeven basisscholen in Nederland die van het ministerie van Onderwijs toestemming hebben gekregen voor een drie jaar durend experiment met flexibele onderwijstijden. In Zevenaar gaan binnenkort ook de vakanties op de schop: de school is niet zoals gebruikelijk 41 weken per jaar geopend, maar 48 tot 50 weken. Kok noemt zes weken zomervakantie „niet meer van deze tijd”. Werkgevers verlangen anno 2012 meer flexibiliteit van hun werknemers, stelt ze. „Maar die zijn als ouder met handen en voeten gebonden aan het starre systeem dat nu eenmaal zes weken zomervakantie voorschrijft.” Het onderwijsbestel is een anachronisme, een product uit een ver en grijs verleden dat geen recht doet

cialiseerde, roulerende vakleraren. Alles bij elkaar een veel betere aansluiting op de middelbare school dan we gewend waren.” „Net als Maurice de Hond – die op tv over zijn onderwijsvisie sprak – heb ik het gevoel dat we in Nederland naar een modernere vorm van onderwijs moeten. Het huidige systeem stamt uit het einde van de negentiende eeuw.”

„Onze zoon zei al na drie dagen dat hij het fijn vond op zijn nieuwe school. De flexibele lestijden zijn een bijkomend voordeel. Ik ben verkeersvlieger, ik heb wisselende diensten. Dan is deze school een uitkomst. Op vrijdagen hebben mijn zoon en ik soms een ‘mannendag’. Gaan we leuke dingen doen. Hij heeft dan extra uren gemaakt waardoor hij op zo’n vrijdag mag compenseren. Ideaal.”

Moeder: ‘Ook voor kinderen is het soms fijn pas om 9:00 uur te starten’ Moeder Annemarie Groenewoud: „Ik heb twee zonen, een van zeven en een van negen jaar. We wilden een basisschool die beter zou aansluiten op de middelbare school. De kennismaking was al een verademing. Ons werd niet gevraagd wat er mis was, nee, we kregen de vraag voorgelegd waar de talenten van de kinderen lagen.” „Oudergesprekken duren ook lan-

ger, met inbreng van het kind. Die heeft ook een stem. Dat is op andere scholen weleens anders. Je krijgt als ouder het gevoel: ja, dit gaat echt over mijn kind.”

prikt telkens met z’n knieën in je rug? Ze leren om met elkaar in gesprek te gaan, en de verschillen te accepteren, zonder dat ze de dikste maatjes hoeven te worden.”

„Waar ik ook enthousiast over ben zijn de wekelijkse ‘kanjertrainingen’. Daar wordt de kinderen sociaal bewustzijn bijgebracht. Bijvoorbeeld: hoe reageer je als je in een zaal zit en iemand achter je

„Ook de flexibele lestijden zijn heel prettig. Het is ook voor kinderen fijn zich niet elke dag naar school te hoeven haasten, en een keer pas om negen uur te beginnen.”

Automobilist doelwit van bomaanslag Zaanstad. Een 43-jarige automobilist uit Koog aan de Zaan is vanochtend het doelwit geworden van een bomaanslag. Kort nadat de man rond half zeven zijn bestelauto had gestart en wegreed naar zijn werk, ontplofte een explosief dat aan de achterkant onder zijn auto hing. De man raakte niet gewond. Door de explosie raakten meerdere nabij geparkeerde auto’s beschadigd. Het gaat volgens een politiewoordvoerder voornamelijk om lekke banden en gesprongen ruiten. In de buurt van de auto vonden agenten resten van een explosief. De man is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Hij is geen bekende van de politie. Volgens de woordvoerder is nog niet te zeggen of de dader lukraak een auto heeft uitgekozen of dat het om een doelgerichte actie gaat. (Novum)

NFI werkt aan digitale herkenning kindporno Den Haag. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkt aan een volautomatisch computersysteem dat kinderporno herkent. Dat meldde het NFI vandaag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma PhotoDNA van Microsoft. Dat programma maakt het mogelijk snel grote hoeveelheden bestanden te doorzoeken op kinderporno. Op de computers van pedofielen worden soms buitengewoon grote fotobestanden gevonden. Het programma zou het bekijken van die beelden, nu het werk van zedenrechercheurs, moeten overnemen. Zoekresultaten van het programma moeten uiteindelijk als bewijsmateriaal in een rechtszaak kunnen dienen. (Novum)

Nederlands-Thaise paren verdubbeld

Leerlingen op basisschool de Sterrenschool in Zevenaar werken in doorzichtige lokalen met iPads, laptops en met een groot touchscreen dat dienst doet als schoolbord. Foto’s Flip Franssen

aan het heden, benadrukt Kok. Lange pauzes en lange zomervakanties – relicten uit een agrarisch verleden. Boeren aten ’s middags warm, en in de zomer konden kinderen met de oogst meehelpen. Op de Sterrenschool zweren Kok en haar vijf collega’s bij flexibele vakantieperioden. Ouders die hun kinderen zogeheten plusuren laten maken – tot een maximum van 26,5 uur leertijd per week – kunnen deze opgespaarde uren op elk gewenst moment verzilveren, en maximaal twee weken vakantie opnemen.

Voordelen: minder kosten en minder drukte op de vakantiebestemming, omdat de opgenomen periode buiten het toeristische hoogseizoen valt. Kok: „Dat leidt tot quality time, voor zowel ouders als kinderen.” Hoe populair de flexibele aanpak is, blijkt volgens Kok niet alleen uit de groei die haar school doormaakt en het feit dat de leerlingen ook van buiten Zevenaar afkomstig zijn. Kok noemt het veelzeggend dat slechts twee ouders gekozen hebben voor het ‘basisarrangement’: een schoolweek gebaseerd op vijf schooldagen.

„Veel ouders werken in de zorg. Die hebben dus geen vaste werktijden. De ene week hebben ze avonddienst, dan weer dagdienst, enzovoort.” Ook het onderwijs zelf is in Zevenaar afgestemd op de moderne tijd. Dat betekent klaslokalen (‘ateliers’) met glazen wanden en geen piepkleine tafeltjes en lage stoeltjes, maar hoge tafelbladen en dito krukken. Zodat leerling en leraar elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Kok: „Wij streven naar gelijkwaardigheid.” De drie groepen hebben geen vaste leraar, maar een vakdocent voor elk

van de drie kernvakken – taal, lezen en rekenen. E-learning is de norm: onderwijs via de laptop of de iPad, precies zoals het De Hond voor ogen staat. Daarnaast zijn vrijwel alle lokalen uitgerust met een groot touchscreen. Alles van Apple, want Microsoft komt er bij Kok niet in. „Ik wil geen haperende software.” Trots is Kok vooral op de inspraak die ouders hebben bij het op maat gesneden onderwijs. „Niet elk kind is hetzelfde en ouders kennen hun kind als geen ander.” In samen-

spraak wordt een individueel leerplan opgesteld. Ouders worden nauwgezet op de hoogte gehouden van de vorderingen en het lesmateriaal. „De overbekende tienminutengesprekjes kennen wij niet, bij ons duurt een oudergesprek minimaal een half uur.” Ook in dat opzicht verschilt de Sterrenschool van andere basisscholen, stelt Kok. Nu gebeurt het volgens haar nog te vaak dat ouders worden beschouwd als bemoeizuchtige indringers, die zowel de leraren als de schooldirectie voor de voeten

lopen. „Dat leidt bij veel ouders tot teleurstelling en afzijdigheid, terwijl je ze er juist bij moet betrekken.” Diezelfde boodschap verkondigt minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). „Voor een succesvolle schoolcarrière is de inbreng van ouders onmisbaar”, luidt haar stelling. Alle partijen delen die mening. Zo ook Kok. „Maar de praktijk wijst nog al te vaak uit dat ouders hooguit mogen opdraven om een handje te helpen bij de sinterklaasviering. Wij gaan een paar stappen verder.”

Overvallers op Rotterdamse billboards

Nieuw veiligheidssysteem naderbij na treinongeval

Door onze correspondent Rotterdam. Criminelen die in Rotterdam een overval plegen, kunnen zichzelf vanaf vrijdag terugzien op billboards in de stad. Met dit nieuwe middel hoopt het Openbaar Ministerie (OM) het aantal overvallen te verminderen. De verdachten worden getoond op een metersgroot scherm voor de Koopgoot en in diverse supermarkten. Het OM wil het winkelend publiek op deze manier betrekken bij de opsporing van overvallers. De eerste tien verdachten hebben tot vrijdag de tijd zich te melden, daar-

Door een onzer redacteuren Rotterdam. Het treinongeval in Amsterdam van afgelopen zaterdag had „waarschijnlijk” voorkomen kunnen worden als het baanvak beter was beveiligd. Dat heeft spoorbeheerder ProRail geconcludeerd na een voorlopig onderzoek van het ongeval, waarbij een 68-jarige vrouw overleed. Er vielen 42 zwaargewonden en 75 lichtgewonden. Bij het ongeval botsten een sprinter en een intercity frontaal op elkaar. Vermoedelijk heeft de machinist van de sprinter een rood sein ge-

na komen ze op de billboards. Aanleiding is een scherpe toename van het aantal overvallen. In de eerste maanden van dit jaar vond bijna iedere dag een winkel- of straatroof plaats in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) staat achter de inzet van de billboards. Hij vindt niet dat de privacy van de verdachten wordt geschaad. „De mogelijkheid om posters van criminelen op te hangen, bestaat nu ook al. En naar Opsporing Verzocht kijken elke week een paar miljoen mensen. Deze schermen zijn een vergelijkbaar instrument.”

Eerder werden de schermen al gebruikt om hooligans op te sporen. Verdachten van de ‘Kuiprellen’ werden vorig jaar september getoond nadat zij het Rotterdamse Maasgebouw hadden bestormd. Diverse hooligans konden na tips worden opgespoord. Aboutaleb vindt dat de schermen „gepast”gebruikt moeten worden; eerst moet de politie met eigen recherchewerk proberen verdachten op te sporen. Hij is niet bang dat mensen zich door de schermen onveiliger gaan voelen. „Het veiligheidsgevoel neemt hopelijk juist toe.”

mist. Vervolgens is de machinist nog 350 meter doorgereden. Dat had voorkomen kunnen worden als het gepasseerde sein was uitgerust met een systeem dat treinen die door rood rijden, automatisch afremt. Het sein was echter uitgerust met een verouderd systeem, dat alleen ingrijpt als treinen harder dan veertig kilometer per uur rijden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid dringt al jaren aan op het vervangen van het verouderde systeem. Vorig jaar reden treinen 157 keer door rood. Dat was in 2003 nog 265 keer. Het doel van vorige ministers

was om dat aantal terug te brengen tot 133 keer in 2010. Dat is dus niet gehaald. Volgens de Nederlands Spoorwegen is het aantal keren dat door rood wordt gereden, relatief klein. „Een vliegenpoepje”, aldus een woordvoerder. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) is nu extra gespitst op de invoering van een plan om de seinen beter te beveiligen. Dat kan met het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS. Dat systeem is al aangelegd op de Betuweroute, de HSL, tussen Amsterdam en Utrecht en op de Hanzelijn. Overige

seinen kunnen worden uitgerust met de moderne versie van het verouderde systeem, de Algemene Trein Beïnvloeding verbeterde versie (ATB-vv) die ook treinen die minder dan 40 kilometer per uur rijden, tot stilstand brengt. Dat plan zou uiterlijk in 2013 worden ingediend door de spoorsector. Schultz hoopt dat te versnellen. Op dit moment zijn 1.614 seinen voorzien van het verbeterde ATBsysteem. Ruim drieduizend van alle seinen die voor verbetering in aanmerking komen, hebben dat systeem nog niet.

Rotterdam. Het aantal Nederlandse mannen met een Thaise partner is in tien jaar tijd verdubbeld. In 2001 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog 2.800 Thais-Nederlandse paren die samenwonen, vorig jaar waren dat er 5.700. Het aantal relaties met iemand uit de voormalige Sovjet-Unie verdubbelde ruim van 3.500 naar 7.300. Het aantal Pools-Nederlandse paren klom van 6.700 naar 9.600. Bij zes op de tien gemengde paren gaat het om een autochtone man en een buitenlandse vrouw. Bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse paren komen de vrouwen echter in twee van de drie gevallen uit Nederland. De meest voorkomende gemengde paren zijn Indonesisch-Nederlands (bijna 40.000 stellen) en Duits-Nederlands (ruim 35.000 stellen). Hun aantallen nemen wel af, respectievelijk met 7.100 en 3.200. (Novum)

Vier jaar cel geëist voor prostitueren meisje (14) Arnhem. Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem heeft gisteren vier jaar geëist tegen een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Hij is een van de acht mannen die deze week terechtstaan in een grote zaak rond gedwongen prostitutie van een destijds 14-jarig meisje. Het OM ziet de man als hoofdverdachte. Volgens justitie regelde hij de contacten met klanten en zette hij seksadvertenties op internet. Het slachtoffer liep begin 2010 weg uit een instelling in Apeldoorn en kwam via internet in contact met de mannen. Haar begeleiders stellen dat ze functioneert op het niveau van een negenjarige. (Novum)

Ontsnapte tbs’er weer aangehouden Arnhem. Een 30-jarige tbs’er die zaterdag aan het eind van de middag ontsnapte aan zijn begeleider in Arnhem, is gisteravond in diezelfde stad aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gemeld. De man, die wordt behandeld in kliniek De Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal, was met verlof toen hij aan zijn begeleider ontsnapte. Het OM gaf geen details over de man of de ontsnapping. (Novum)

Sterrenschool zevenaar  
Advertisement